ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za MART 2023.
SREDA, 08.03.2023. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Ivana Ilić, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Medical Sciences, University of Nis, Serbia
A TOPOLOGICAL APPROACH TO THE EPR PHENOMENON
On the given topological space (X, τ) we define a notion of τ-metric, such that the set X is a τ−metric space and we prove some properties of these spaces. We construct mathematical model of the distant space correlations between quantum systems that were initially allowed to interact and then separated. The main idea of the paper arises from the EPR paradox, the paradox of Einstein, Podolsky and Rosen that occurs when measurement of a physical observable performed on one system have an immediate effect on theother separate system being entangled with it. The proposed mathematical model of these relations may be attractive for future researches in the field of microphysics.SREDA, 15.03.2023. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Milan Božić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
DA LI JWST VREDI 10G$?
Prva posmatranja ukazuju, čak "u prvom prolazu" softvera, da postoje galaksije ne starije od 230 miliona godina posle Velikog praska. Ako je to i tačno, da li to stvarno zahteva reviziju sadašnjeg opšte-prihvaćenog kosmološkog modela, ili je "puka inžinjerija" dovoljna da objasni zašto je potrošeno 10 milijardi dolara?


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara