ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za NOVEMBAR 2019.
SREDA, 06.11.2019. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Marko Vojinović, Group for Gravitation, Particles and Fields, Institute of Physics, University of Belgrade
3-CATEGORIES, 3-GROUPS, AND HIGHER GAUGE THEORY OF GRAVITY
We will describe the application of the cateogory theory formalism to fundamental physics. After a short introduction into the notions of 2-groups and 3-groups, we will give a step-by-step overview of the gauge theory construction based on a notion of a 3-group. This is an known as higher gauge theory, based on general ideas of Baez and Huerta. We will discuss which 3-group reproduces the Standard Model and Einstein-Cartan gravity at the classical level. The main novelty, compared to standard quantum field theory constructions, is that the 3-group structure features a structure intimately connected to the fermion and scalar sectors of the Standard Model. This could open new avenues for research on unification of all interactions and matter.SREDA, 20.11.2019. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ivan Dimitrijević, Matematički fakultet u Beogradu
JEDNAČINE KRETANJA U NELOKALNOJ MODIFIKACIJI GRAVITACIJE
U ovom predavanju posmatramo nelokalnu modifikaciju gravitacije sa nelokalnim članom P(R)F(□)Q(R) gde je F analitička funkcija. Za ove modele predstavićemo izvođenje jednačina kretanja. Takodje, izvodimo i drugu varijaciju dejstva koja se koriste za izučavanje kosmloških perturbacija.

SREDA, 27.11.2019. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Branko Dragović, Institut za fiziku Beograd i MI SANU
TAMNA MATERIJA I TAMNA ENERGIJA U NELOKALNOJ GRAVITACIJI
U savremenim kosmološkim i astrofizičkim istraživanjima postoji podela istraživača na one koji polaze od mogućeg postojanja tamne materije i tamne energije i manji deo njih koji se bave modifikacijom Ajnštajnove teorije gravitacije (opšte teorije relativnosti). U ovom predavanju biće predstavljen jedan novi model nelokalno modifikovane Ajnštajnove teorije gravitacije i diskutovana dobijena egzaktna kosmološka rešenja. Jedno kosmološko rešenje sadrži efekte tamne materije i tamne energije u veoma dobrom slaganju sa savremenim kosmološkim parametrima. Rezultati su dobijeni u okviru istraživanja na projektu iz geometrije na Matematičkom fakultetu u Beogradu i nedavno objavljeni u istaknutom časopisu Physics Letters B.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara