ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za NOVEMBAR 2023.Ukoliko Ste već registrovani predavanje na daljinu možete pratiti na sledećem linku (nakon što se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/QPYfBbqdhTF5spTAt
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii
Neulogovani korisnici mogu pratiti predavanje na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja оsim putem poruka):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr
SREDA, 22.11.2023. u 12:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Dragutin Mihailović, Darko Kapor, Siniša Crvenković i Anja Mihailović, Univerzitet u Novom Sadu
PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE „PHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS - DISCOVERY IN THE AGE OF GÖDEL"
U okviru Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele biće predstavljena monografija kolega sa Univerziteta u Novom Sadu Physics of Complex Systems - Discovery in the Age of Gödel (Fizika kompleksnih sistema – otkriće u Gedelovoj epohi) autora Dragutina Mihailovića, Darka Kapora, Siniše Crvenkovića i Anje Mihailović.
O monografiji govore autori. Oni će izneti osnovne podatke o samoj problematici monografije, pre svega o kompleksnim sistemima, informacionim merama i uticaju Gedelovih istraživanja na savremenu fiziku, sveilustrovano primerima prevashodno iz istraživanja samih autora.
Izdavač monografije je CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023).Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.


prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Nikola Mutavdžić
Sekretar seminara