ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA FEBRUAR 2017. GODINEUTORAK, 14.02.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
OKUPLJANJE POSVEĆENO PROFESORKI MIRJANI ČANGALOVIĆ
Povodom odlaska prof. Mirjane Čangalović u penziju, o njenom životu i radu govoriće najbliži saradnici. Nakon sastanka biće organizovan koktel u biblioteci Instituta.


UTORAK, 21.02.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Kosa Nenadić, Schneider Electric DMS, Novi Sad
ENHANCING CIM WITH LINKED DATA CAPABILITY
This presentation describes published results of an analysis of the Common Information Model (CIM) modeling approach from the Linked Data perspective. Due to the Resource Description Framework Schema extensions and constraints introduced by CIM in the IEC 61970-501 and IEC 61970-552 standards, enhancements are proposed that add Linked Data capability allowing the application of standard based reasoning tools on CIM documents. The new approach for CIM-based network modeling uses JSON-LD and applies the Linked Data principles.


UTORAK, 28.02.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Zoran Bojković, Life Senior member IEEE,
Miodrag Bakmaz, Member IEEE, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade, Republic of Serbia

PERSPECTIVE OF THE TACTILE INTERNET
Although future communication networks will require a multimedia transport solution that is more aware of a delivery network's requirements, the Internet of the future is expected to be more agile, secure and reliable, enriching at the same time many areas of life. The Internet of Things (IoT) connects devices, or objects, in order to increase their efficiency by exploiting the potential of networking. The next step is Tactile Internet (TI) making infrastructure between humans, machines and systems faster and more efficient. TI has been defined by the IEEE P 1918.1 T1 ad-hoc defining group as "A network or network of networks for remotely accessing, perceiving, manipulating or controlling objects or processes in perceived real time by humans or machines".
This work deals with the perspective of TI. Starting from the point that the technology's potential in the respect of our human senses can interact with machines, the TI will enable not only audiovisual interaction with technical systems, but also the moving robotic systems to be controlled. The high availability and security, ultra-fast reaction times and TI reliability represent a new quality in human to human interaction enabling tactile sensations. In what follows, we are going to outline the potential of the TI exploring application fields, ranging from industry automation, transportation systems, to healthcare, energy, education, all demonstrating a growing impact on our society. Robotics and distance presence, virtual and augmented reality are pointed out, too. It goes on to describe the TI demands on future digital infrastructure and its expected impact on latency and reliability, security, system architecture, access networks as well as mobile edge-cloud. Open challenges and future research directions conclude the presentation.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic