ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2023. GODINE

Predavanja na seminaru mogu se pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So.
Registracija za on-line praćenje predavanja na Seminaru je na linku
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX.Utorak, 07.03.2023. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Luka Matijević, Matematički institut SANU
GENERAL VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH FOR ELECTRIC VEHICLE ROUTING PROBLEM
This paper focuses on the Electric Vehicle Routing Problem with soft time windows and time-dependent speeds. The goal is to minimize the total distance traveled and the penalty for arriving early or late at the customers' locations. We present a Mixed Integer Linear Program (MILP) formulation and propose a General Variable Neighborhood Search (GVNS) metaheuristic as a solution approach. We tested the model and GVNS against the Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) algorithm, using a set of benchmark instances. Experimental evaluation indicates that GVNS can find better quality solutions than MILP and ALNS or the same quality solution in less time.

Utorak, 14.03.2023. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Marija Jović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
NEUROMARKETING - DEKODIRANJE PONAŠANJA KUPACA
Razumevanje ponašanja kupaca predstavlja veliki izazov u savremenoj poslovnoj praksi, koju karakterišu rastuća konkurencija, sve veća raznovrsnost ponude i konstantan rast očekivanja kupaca. Tradicionalne metode istraživanja imaju veoma ograničene mogućnosti u davanju mnogih važnih odgovora o kupcima, imajući u vidu da podsvesni mehanizmi najčešće imaju značajniju ulogu u odlučivanju o kupovini. Primenom neuro-nauke u marketingu moguće je bolje razumeti ponašanje kupaca. Merenjem moždane aktivnosti, pokreta oka, mimike lica i drugih promena u i na ljudskom organizmu, može se dobiti precizniji i pouzdaniji uvid u reakcije ljudi na različite stimuluse iz okruženja. Pored toga, vrsta i količina podataka koji se mogu prikupiti primenom savremenih tehnologija u marketingu, predstavljaju značajan resurs za brojne poslovne analize i odluke. Predavanje će, pored osnovnih modela ponašanja kupaca i metodologije sprovođenja neuromarketinških eksperimenata, obuhvatiti vrste podataka koje se mogu prikupiti ovakvim eksperimentima, kao i mogućnosti njihove analize i primene u praksi.

Utorak, 21.03.2023. u 14:15, Online
Filipe Manuel Goncalves Rodrigues, Lisbon School of Economics and Management, University of Lisbon
SEASIDE OPERATIONS UNDER UNCERTAINTY
Seaside operations play a critical role in the world since maritime transportation is the most common way of transporting goods between distant places. Seaside operations are, in practice, highly affected by several uncertainty factors like weather conditions and mechanical failures. Hence, taking uncertainty into account when solution methods are designed is crucial to obtain good quality solutions. In this talk, we present two of the most important optimization problems under uncertainty arising in seaside operations: the berth allocation and quay crane scheduling problem and the maritime inventory routing problem. The first problem is studied from a robust optimization point of view, while for the second one several approaches to deal with uncertainty, namely, stochastic programming, robust optimization, risk measure-based models, and safety stock models are considered and compared.

Utorak, 28.03.2023. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Branka Rodić, Academy of Applied Studies Belgrade, The College of Health Sciences
Dragana Kljajić, Academy of Applied Studies Belgrade, The College of Health Sciences

ADOPTION INTENTION OF AN IOT BASED HEALTHCARE TECHNOLOGIES IN REHABILITATION PROCESS
The research problem of this article is growing challenges to acceptance and relatively slow adoption of Internet of Things (IoT) based healthcare technologies in day-to-day practice among healthcare professionals. Many studies have offered important insight into the adoption of IoT-based healthcare technologies among employees and patients, but the attitudes of health technicians- professionals have rarely been researched. Research aimed to examine the readiness for adoption of IoT healthcare technologies as an assistive technology in rehabilitation therapy among technician employees in the clinic for rehabilitation in Belgrade. In this study, we propose an integrated research model based on two perspective models – Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Planned Behaviour (TPB). Our model includes variables from TAM: perceived usefulness, perceived ease of use, attitudes; TPB: attitudes and subjective norm and inclusion of personal innovativeness. The model is tested on responses obtained from a survey of 85 healthcare professionals the in clinic for rehabilitation in Belgrade, Serbia. The findings suggest that the intention to adopt IoT healthcare technologies in a rehabilitation process is positively influenced by perceived usefulness, attitudes, subjective norms, perceived ease of use, and personal innovativeness. We found no evidence that age and gender influenced the intention to adopt or use IoT healthcare technologies. This study contributes with an empirical attempt that includes healthcare technicians—physiotherapists in enhancing the adoption and application of IoT healthcare technologies as assistive technologies. Findings can help countries in the region conduct similar research among healthcare professionals.RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic