Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2021. GODINE

Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja na seminaru će se održavati na daljinu, a slušaoci mogu da ih prate preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9SoUTORAK, 11.05.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU, Live stream
Vesna Todorčević, Fakultet organizacionih nauka i Matematički institut SANU
IZA KULISA STVARALAŠTVA
U knjizi "Iza kulisa stvaralaštva" kompozitor i pijanista Karol Befa i matematičar Sedrik Vilani vode autentični dijalog. Pričaju nam o stvaranju u matematici i muzici, idejama, kreativnoj slobodi, ograničenjima, razvoju misli kroz njihovu dugogodišnju saradnju i prijateljstvo. Pitanjima i odgovorima otkrivaju svoja iskustva i ocrtavaju portrete i puteve mnogih matematičara i kompozitora. U okviru predavanja prikazaćemo preplitanja, sličnosti i posebnosti ovih disciplina.

UTORAK, 18.05.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU, Live stream
Vladimir Obradović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
UPRAVLJANJA PROJEKTIMA KAO NAUČNA DISCIPLINA: PROŠLI I BUDUĆI TRENDOVI
Upravljanje projektima je disciplina stara nešto više od 70 godina. Ozbiljniju naučnu afirmaciju dobija prvesntveno kroz istaknute međunarodne časopise. Stoga se istorijat i razvoj discipline najbolje može opisati iz analize članaka objavljenih upravo u tim časopisima. U tu svrhu analiziran je časopis International Journal of Project Management, najbolje rangirani časopis iz oblasti upravljanje projektima u periodu od 1983. do 2019. godine. Detaljna analiza ključnih reči pruža uvid u glavne teme istraživanja u različitim periodima, prosvetljuje aktuelne oblasti interesovanja i ukazuje na buduće istraživačke trendove. Proučavanjem objavljenih istraživačkih tema, trendova u citatima i geografskog domašaja stiče se uvid u istorijska kretanja. Glavni doprinos istraživačkog rada je u istraživanju naučnih trendova u upravljanju projektima, ukazujući na buduća kretanja, za koja se očekuje da će biti od koristi doktorantima i ostalim istraživačima u definisanju tematske orijentacije njihovih istraživanja. Na seminaru će ekskluzivno biti saopšteni rezultati istraživanja kao i predikcije budućih trendova.

UTORAK, 25.05.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU, Live stream
Dimitrije D. Čvokić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
KARAKTERIZACIJA PROBLEMA (r|p) HAB-CENTROIDA SA CJENOVNIM NADMETANJEM
Uvodi se novi logistički problem u kojem dvije konkurentne transportne kompanije–takmaci jedna za drugom ulaze na tržište, a smatra se da su obe u potpunosti i savršeno obaveštene. Cilj i jedne i druge je maksimizacija profita obrazovanjem transportne mreže s razvodnim tačakama (habovima) i pratećom cenovnom strukturom. Prva koja ulazi na tržište ima nameru da razmjesti p habova, dok druga planira da koristi njih r. Podrazumeva se da korisnici usluga biraju rute prevashodno prema njihovim cenama, tj. prema odgovarajućem modelu podele potražnje zasnovanom na logističkoj regresiji. Očekuje se da će kompanije, po formiranju transportnih mreža, krenuti sa cenovnim nadmetanjem. Predočeno tržišno nadmetanje (sukob interesa) se naziva problemom (r|p) hab–centroida sa cenovnim nadmetanjem. Predstavljen je matematički model za pronalaženje odgovarajućeg Štaklbergovog ekvilibrijuma/strategije kao nelinearni mešovito–celobrojni matematički program u dva nivoa. Pokazano je da u ovoj postavci postoji jedinstven konačni Bertrand–Nešov cenovni ekvilibrijum. Na osnovu tog rezultata dokazano je postojanje Štaklbergovog ekvilibrijuma, predstavljene su nove jednačine za najbolji cenovni odgovor, i data je karakterizacija optimalnih ruta. Takođe, problem je razmatran iz ugla računske složenosti. Pokazano je da je sam problem NP-težak, da je problem drugog takmaca takođe NP-težak, ali da relaksacija problema drugog takmaca ima celobrojna rešenja.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic