ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2022. GODINE

Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja na seminaru će se održavati na daljinu, a slušaoci mogu da ih prate preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So.
Registracija za on-line praćenje predavanja na Seminaru je na linku https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX.Utorak, 10.05.2022. u 14:15,, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Dejan Vukelić, Maja Novaković, Marija Šegan-Radonjić, Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts
THE MATHEMATICAL INSTITUTE SANU’S APPROACHES TO DIGITIZING CULTURAL HERITAGE OF MULTICULTURAL COMMUNITIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA
The paper discusses cultural heritage digitization projects undertaken by the Mathematical Institute SANU, focusing on the historic site of Bač and its surroundings (project realized in 2018), and the digitization of the cultural heritage of Novi Pazar area (project realized in 2020). The cultural landscapes of both areas possess not only unique historical and artistic features, but are also witnesses of cultural variety and centuries-old intertwining of different ethnic and religious communities on the territory of the Republic of Serbia. By digitizing the most representative heritage sites of Bač (the Franciscan monastery, the Serbian Orthodox monastery of Bođani, and the Ottoman hammam), and Novi Pazar (the medieval churches and monasteries under UNESCO’s protection, Ottoman-era mosques and public monuments, and Jewish tombstones) the projects have been aimed at promoting multiculturalism of the mentioned areas and providing guidelines for a more efficient inclusion of minorities. The projects included five phases: 1) selecting the representative cultural properties; 2) 3D-scanning, recording and processing the digitized material; 3) compiling a digital repository of 3D scans, including their descriptions and metadata; 4) creating a multilingual digital guide for electronic devices, and 5) creating an internet presentation.
The presented projects provide a model of responsible use of new media for the purpose of better understanding of cultural diversity and strengthening the spirit of tolerance. Their additional quality lies in the promotion of inter-institutional and intercultural cooperation achieved in the process of digitizing cultural heritage. Furthermore, the implementation of these projects provides free access to the presented content, and enables their use for educational and research purposes. Finally, in addition to contributing to the preservation of cultural heritage, such projects may inspire other multicultural communities to take similar steps towards sustainable and contemporary ways of presenting their own heritage to professionals and wider public.

Ponedeljak, 16.05.2022. u 14:15, Knez Mihailova 35, Svečana sala SANU i Online
-
I4TrustBC OpenDay: PREDSTAVLJANJE REZULTATA PROJEKTA
Projekat AI4TrustBC, Advanced Artificial Intelligence Techniques for Analysis and Design of System Components Based on Trustworthy BlockChain Technology (Napredne tehnike veštačke inteligencije za analizu i dizajn sistemskih komponenti baziranih na pouzdanoj blokčejn tehnologiji) realizuje se u Matematičkom institutu SANU i Fakultetu theničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Finansira ga Fond za nauku Republike Srbije u periodu 01.09.2020.-31.08.2022. godine, u okviru programa projekata iz veštačke inteligencije. Tokom realizacije projekta razvijani su metodološki pristupi problemima vezanim za implementaciju i sigurnost u blokčejn sistemima. Namena ovog sastanka je da naše najvažnije rezultate podelimo ne samo sa kolegama istraživačima, već i sa širim auditorijumom, sa sadašnjim i budućim korisnicima blokčejn tehnologije.

Utorak, 24.05.2022. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Mirko Lepović, Kragujevac, Serbia
ON INTEGRAL GRAPHS WHICH BELONG TO THE CLASS $\overline {\alpha G_a\cup \beta G_b}$ WHERE $G_a$ AND $G_b$ ARE TWO REGULAR ONTEGRAL GRAPHS
Let $G$ be a simple graph and let $\overline G$ denotes its complement. We say that $G$ is integral if its spectrum consists entirely of integers. Let $G_a$ and $G_b$ be two regular integral graphs of order $p$ and $q$ and degree $a$ and $b$, respectively. In this work we establish a characterization of integral graphs which belong to the class $\overline {\alpha G_a \cup\beta G_b}$, where $mG$ denotes the $m$-fold union of the graph $G$. In particular, (i) we demonstrate that there exists no integral graph from the class $\overline {\alpha G_a \cup\beta G_{a-1}}$ for $\alpha,\beta,a,p,q\in \mathbb N$ and (ii) we demonstrate that if\enspace $\overline {\alpha G_a \cup \beta G_b}$ is integral with $b = a - 2$ then it belongs to the class of integral graphs
$$
\overline{\big(x_0 + qz\big)G_{2a}\cup\big(y_0 + pz\big)G_{2a-2}},
$$
where $(i)$ $a,p,q\in\mathbb N$ so that $2a\le p-1$, $2a-2\le q-1$ and $(p,q) = 1$; $(ii)$ $(x_0,y_0)$ is a particular solution of the linear Diophantine equation $px - qy = 1$ and $(iii)$ $z\ge z_0$ where $z_0$ is the least integer such that $\big(x_0 + qz_0\big)\ge 1$ and $\big(y_0 + pz_0\big)\ge 1$.

Utorak, 31.05.2022. u 14:15, Online
Aleš Pevc, Tadej Slapnik, Head of Technology Office at Technology Park Ljubljana and Board member at Blockchain for Trusted Data Ecosystems Digital Innovation Hub; CEO at Hashnet and Board member at Blockchain for Trusted Data Ecosystems Digital Innovation Hub
WHAT IS THE METAVERSE, AND WILL IT REPLACE THE INTERNET?
The metaverse presents a digital environment that employs augmented reality (AR), virtual reality (VR), and blockchain, together with concepts from social media, to create spaces for rich user interaction by analogy to the real world. In this context, the Distriverse project will be presented - a solution that allows companies, research institutions and organizations to easily create their own worlds (microverses) and develop customized business solutions to create new business opportunities. Using 3D search and access to different metaverses, it leads users to the areas of interest. In addition, the role of NFTs will be discussed in the context of the metaverse.RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic