ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR 2014. GODINE

Ponedeljak, 4.11.2014. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:
Dusan Surla, Profesor emeritus, Prirodno-matematicki fakultet u Novom Sadu
RAZVOJ I KORISCENJE SOFTVERSKOG SISTEMA NAUCNO ISTRAZIVACKE DELATNOSTI NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Rezime: Bice prikazan razvoj i koriscenje softverskog sistema CRIS UNS (Current Research Information System University of Novi Sad). Sistem se razvija od 2008. godine prvenstveno u okviru istrazivackih tema doktorskih disertacija na Fakultetu tehnickih nauka u Novom Sadu. Pored verifikacije razvoja ovog sistema preko radova publikovanih u medjunarodnim naucnim caspisima, znacajan rezultat je i softverski proizvod koji se poceo koristiti vec od 2009. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. Dosadasnji razvoj ovog sistma javno je dostupan na linku:http://www.cris.uns.ac.rs

Utorak, 11.11.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Nema predavanja
DRZAVNI PRAZNIK

Utorak, 18.11.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Milanka Gardasevic-Filipovic, Visoka tehnoloska skola strukovnih studija Arandjelovac
Nada Djuranovic-Milicic, Tehnolosko-metalurski fakultet u Beogradu

NUMERICKE METODE ZA RESAVANJE KONVEKSNIH NEDIFERENCIJALNIH OPTIMIZACIONIH PROBLEMA

Rezime: Istorija nediferencijabilne optimizacije je relativno kratka. Teorija neglatke optimizacije pocela je da se razvija najpre za konveksne funkcije, pa su se prve numericke metode pojavile upravo za tu klasu funkcija. Cilj ovog predavanja je da se, pre svega, predstave poznati rezultati iz ove oblasti, a to su tri osnovne klase metoda: subgradijentne metode, osnovna bundle metoda, kao i metode zasnovane na regularizaciji tipa Moreau-Yosida. Potom ce biti izlozeni i rezultati koji predstavljaju originalan naucni doprinos u ovoj oblasti.

Utorak, 25.11.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Svecani sastanak
OKUPLJANJE POSVECENO PROFESORIMA VERI KOVACEVIC-VUJCIC, SLOBODANU SIMICU I GRADIMIRU MILOVANOVICU

Rezime: Nakon sastanka bice organizovan koktel u biblioteci Instituta.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic