ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA SEPTEMBAR 2018. GODINEUTORAK, 25.09.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
dr Zoran Stamenković, IHP GmbH, Frankfurt (Oder), Germany
REMOTE SMART SENSING IN PRECISION AGRICULTURE
Today’s agriculture is heavily reliant on technology. Nevertheless, many technological challenges remain to be addressed. One of these challenges is an accurate assessment of the actual status of plant health. Real-time assessment of crop health, in particular, would enable better and timely tactical decisions for crop health management. In the sensor domain, a significant improvement is expected by replacing the costly and cumbersome sampling and laboratory measurements with on-site measurements through wireless sensor networks.
A second challenge lies in mobilizing, exploiting, and interpreting data, in particular in the science and engineering of data analysis and information extraction. By combining real-time data obtained from multiple sources, including temperature, moisture, nitrogen concentration and multispectral imagery, we envision that data-driven techniques such as machine learning will enable farmers to anticipate plant health risks and to follow a demand-driven action plan including a reduction of pesticide use.
The lecture aims to address these challenges and a comprehensive decision support system (DSS) for plant protection. The DSS combines advances beyond the state of the art in three key areas for precision agriculture.
Specifically, it will focus on

  1. Wireless sensor deployment including custom bio-integrated stretchable sensors,
  2. Dynamic simulation models to assess crop loss caused by pests and diseases, and
  3. Design and implementation of data-driven machine learning techniques for knowledge extraction and predictive modelling.
Speaker's Biography:
Dr. Zoran Stamenković is a scientist at the IHP GmbH, Frankfurt (Oder), Germany. He acquired his PhD degree in electronic engineering in 1995 from the Nis University, Serbia. Dr. Stamenković has published more than 130 scientific book chapters, theses, journal papers and conference papers, and given more than 20 invited talks in the field of design and test of integrated circuits and systems.
He has participated in or led many national and European research and industrial projects with the total funding of over 10 million Euros. His research interests include hardware/software co-design, SOC design for wireless communications, fault-tolerant circuits and systems, and integrated circuit yield and reliability modelling. He serves as a program committee member of many scientific conferences (among them DDECS, MIEL, TELFOR, EWDTS, and DTIS). Dr. Stamenković was the general chair of the 18th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems and the program chair of 21st IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. He is a regional editor of the Journal of Circuits, Systems and Computers and a senior member of the IEEE.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic