ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar
MECHANICS OF MACHINES AND MECHANISMS - MODELS AND MATHEMATICAL METHODS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode za APRIL 2021.
UTORAK, 13.04.2021. u 17:00, Live stream Beograd
Ivana Atanasovska, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
50. SASTANAK SEMINARA – PRIKAZ ODRŽANIH SASTANAKA I PREZENTACIJA ISTRAŽIVANJA NA PROJEKTU COST ACTION CA18203 “OPTIMISING DESIGN FOR INSPECTION – ODIN” (2019-2023)UTORAK, 27.04.2021. u 12:00, Live stream Beograd
Ajith Kuriakose Mani, Saintgits College of Engineering, Kottayam, Kerala, India
IDENTIFICATION OF SYSTEM PARAMETERS AND FRACTIONAL ORDER OF A NONLINEAR FRACTIONAL ORDER SYSTEM
Parametric identification technique for integer order systems is generalised and adapted for identification of fractional order nonlinear systems. The time response of the system to be identified is studied using harmonic excitations assuming an initial value for the fractional order. Other system parameters are identified for each of the trial data by finding the pseudo-inverse of an equivalent algebraic system. A termination criterion is specified in terms of the squared error between the identified values of system parameters from the two trials. If the error in the system parameters does not fall in the specified tolerance, the value of the fractional order term is varied using the steepest descent method, and identification is carried out until convergence is obtained. The validity of the proposed algorithm is demonstrated by applying it to fractional order Duffing, van der Pol and van der Pol-Duffing oscillators. Numerical simulations show that the values obtained for the identified parameters are in very close agreement with the exact values. Comparison of the time taken for the identification using the proposed method, and those which define error in terms of time response, shows how fast the solution converges for the proposed method. Furthermore, the validity of the proposed method for the identification of chaotic fractional order systems is demonstrated by showing that the identified values are independent of the duration of the signal used.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Seminar Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode započeo je sa radom u junu 2018.god. Seminar se održava do dva puta mesečno, utorkom u periodu od 17.00 - 19.00 u Matematičkom institutu SANU.

dr Ivana Atanasovska
Rukovodilac seminara
Stepa Paunović
Sekretar seminara