ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar
MECHANICS OF MACHINES AND MECHANISMS - MODELS AND MATHEMATICAL METHODS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode za FEBRUAR 2021.
UTORAK, 16.02.2021. u 17:00, Live stream Beograd
Immaculada Llop-Harillo, Biomechanics and Ergonomics research group, Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción, Universitat Jaume I, Spain
EXPERIMENTAL, ANALYTICAL AND SIMULATION METHODS APPLICABLE DURING THE DESIGN PROCESS OF ANTHROPOMORPHIC ARTIFICIAL HANDS
In recent years there has been a significant progress in the development of anthropomorphic artificial hands, both for robotic applications (humanoid robotics and human-robot cooperation) and for prosthetic hands. Likewise, 3D printing technologies have facilitated the accessibility of the prostheses due to its low cost, easy customization and self-manufacturing. However, the progress in their development has not been followed by a parallel development of objective methods to assess their performance. The need for benchmarking in this field is extensively recognized. In order to evaluate the grasping ability and functionality of artificial hands and to compare them with the aim of obtaining optimized designs, the quantification of the degree of anthropomorphism of an artificial hand is a key factor, for which it is necessary to have adequate metrics or indexes. Assessing the capability of artificial hands to perform the main grasp types of human grasping in activities of daily living could provide their level of functionality. But while experimental approaches allow assessing the grasping ability of artificial hands with realistic information about the final performance, these are costly, time-consuming and require the use of physical prototypes, which is inconvenient in early design stages. Alternatively, the comparison of the hand features with those of the human hand through simplified models or computer simulation can be useful to evaluate and rank design alternatives, in which the architecture of the kinematic chain of an artificial hand is of primary relevance to achieve anthropomorphism in both sense, cosmesis and functionality. In this lecture, several experimental, analytical and simulation methods to evaluate anthropomorphic artificial hands will be presented, which intend to be useful to analyze their limitations and to optimize their designs. These methods are focused on the mechanical design of any anthropomorphic hand and a greater emphasis on the results of hands designed for 3D printing will be shown.UTORAK, 23.02.2021. u 17:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Jelena Svorcan, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Aerospace Engineering, Belgrade, Serbia
PERFORMING A COUPLED AERO-STRUCTURAL OPTIMIZATION OF A PROPELLER BLADE DESIGNED FOR A HALE AIRCRAFT
HALE (high altitude long endurance) aircrafts are novel, usually unmanned, air vehicles specifically designed to fly at high altitudes (17 km above sea level) for long periods of time (measured in days). That means they have to be extremely light, economic, aerodynamically efficient, made from composite materials and incorporate innovative propulsion solutions. Due to these strict demands, it is necessary to perform customized and optimized design studies of each individual component and/or sub-system.
The goal of this lecture is to present a viable methodology for performing a tightly coupled aero-structural optimization of a propeller blade designed specifically for a HALE aircraft. For that purpose, the presentation begins with a brief discussion of the possible simplification of the starting geometry and an explanation of the assumed parameterized model. Secondly, an overview of the computational approach used to estimate the aerodynamic performances of the propeller in quite specific operating conditions is provided. Thirdly, a description of possible materials, generated structural model and applied loads and constraints is presented. All these individual analyses (design phases) are connected and incorporated into the multi-objective optimization loop. Finally, the obtained results are presented and discussed. Main possibilities and limitations of the adopted design approach are clearly surmised in the end.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Seminar Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode započeo je sa radom u junu 2018.god. Seminar se održava do dva puta mesečno, utorkom u periodu od 17.00 - 19.00 u Matematičkom institutu SANU.

dr Ivana Atanasovska
Rukovodilac seminara
Djordje Jovanović
Sekretar seminara