ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar Mechanics of Machines and Mechanisms - Models and Mathematical Methods

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode za JANUAR 2023.


Ukoliko želite da učestvujete u radu seminara ili da postavite pitanja na kraju predavanja, a još niste registrovani na miteam platformi Matematičkog instituta, možete se registrovati popunjavanjem forme:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/evJ49JBMGwQBc5FRz
Registrovani učesnici predavanja mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/cRwreFmETmbhEXnMG
Predavanja se mogu pratiti i bez registracije i učešća u diskusiji preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/KzQPZsgH4eFSfz6Ap/0rIoev_XCjUed5FSoKE9HEh8aNVXqpfbA73m1eZiOZP
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/PgqjStRApvcGxwtBx


UTORAK, 24.01.2023. u 17:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i Live stream
Miloš Sedak, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
THE USE OF METAHEURISTIC ALGORITHMS FOR THE OPTIMAL DESIGN OF PLANETARY GEARBOXES
Due to the large number of design variables and numerous constraints that must be satisfied, including compact construction (weight minimization) and power loss minimization, the optimal design of planetary gearboxes is a complex, multi-objective, and non-linear optimization problem. In stating this optimization problem, the formulations of the objective functions for the design of a planetary gearbox have been outlined, along with the appropriate constraints. With the intention of ensuring proper functioning, mounting, and meshing of the gears, the formulated constraints have been analyzed, and practical application domains for internal and external gear pairs have been formulated. In addition, a theoretical formulation and numerical procedure for calculating the power efficiency of planetary gearboxes have been outlined. The complexity of the problem and the requirement for the minimization of multiple mutually contradictory objectives require the development and application of multi-objective optimization problems.
In this work, we determine the domain of application of conventional optimization algorithms and focus on the use of metaheuristic optimization algorithms, specifically differential evolution, genetic algorithms, and particle swarm optimization, and their modifications, to solve this complex optimization problem. We considered the possible modifications of these algorithms by adding adaptive techniques for setting control parameters and combining them with other algorithms in order to improve the optimization performance.
The Pareto optimal solutions for the planetary gearbox optimization problem outlined in this work are then determined using numerical simulations. When these solutions are compared to the reference gearbox parameters found in the literature, it is found that the proposed algorithm can find solutions that reduce weight, improve efficiency, and prevent premature failure of gears.
Overall, this shows that hybrid metaheuristic algorithms can be used to design planetary gearboxes in the best way possible. It also shows a promising way to solve complex optimization problems in this field and other related fields.UTORAK, 31.01.2023. u 17:00, Live stream
Adrián Mota Babiloni, Department of Mechanical Engineering and Construction, Universitat Jaume I, Spain
HIGH TEMPERATURE HEAT PUMP FOR A DECARBONISED INDUSTRY
Thanks to the falling carbon intensity of electricity, the carbon footprint of heat pumps has been substantially reduced over the last decade. Typical coefficients of performance are above the unity, reducing the operating cost to become competitive and compensate for high up-front capital costs relative to boilers. Above 30% energy efficiency can be achieved in the industries if waste heat is recovered, being particularly useful in applications like drying, pre-heating water and air, heat supply for large boilers and district heating. At production temperatures above 100 °C (it can differ according to sources), the commonly referred to as high-temperature heat pumps (HTHP) can find many uses in industry. Long-term prospects for commercial application of industrial HTHP include improving the efficiency from configuration optimisation, components improvements, safe operation, better characteristics, adaptability studies for drop-in replacements, etc. This seminar reviews the main advantages of HTHPs compared to traditional and future technologies and the main barriers to their widespread use. Moreover, theoretical and experimental results with future-proof refrigerants obtained by the research group ISTENER in the past few years are presented and discussed.

Seminar Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode započeo je sa radom u junu 2018.god. Seminar se održava do dva puta mesečno, utorkom u periodu od 17.00 - 19.00 u Matematičkom institutu SANU.

dr Ivana Atanasovska
Rukovodilac seminara
Stepa Paunović
Sekretar seminara