ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar Mechanics of Machines and Mechanisms - Models and Mathematical Methods

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode za MART 2023.


Ukoliko želite da učestvujete u radu seminara ili da postavite pitanja na kraju predavanja, a još niste registrovani na miteam platformi Matematičkog instituta, možete se registrovati popunjavanjem forme:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/evJ49JBMGwQBc5FRz
Registrovani učesnici predavanja mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/cRwreFmETmbhEXnMG
Predavanja se mogu pratiti i bez registracije i učešća u diskusiji preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/KzQPZsgH4eFSfz6Ap/0rIoev_XCjUed5FSoKE9HEh8aNVXqpfbA73m1eZiOZP
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/PgqjStRApvcGxwtBx


UTORAK, 14.03.2023. u 17:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i Live stream
Milan Cajić, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sceinces and Arts, Belgrade, Serbia
RESEARCH ON MECHANICAL METAMATERIALS WITHIN THE H2020 MSCA-IF PROGRAMME
Mechanical metamaterials are artificially designed structures having unusual physical and mechanical properties that cannot be found in nature. They are often architected as periodic structures that can exhibit unique wave propagation and topological characteristics. In the last decade, there has been a growth of research on mechanical metamaterials and it is still capturing considerable attention from the scientific and engineering community as well as EU and national funding agencies. Here, we will give basic information about the MSCA Individual Fellowship programme and mention a few successful stories of Serbian applicants doing research in the field of mechanics. Some results on inerter-based topological metamaterials achieved on the METASINK project will be reviewed.UTORAK, 21.03.2023. u 17:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i Live stream
Suzana Linić, Innovation Center, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
SELECTED METHODS FOR APPLYING BIOMIMICRY TO HIGH-SPEED TRAIN CONCEPT DESIGN
Biomimicry as a scientific-research field, with a specific approach to the creation of useful value, methods, and systems based on the understanding of Nature, aims to improve the quality of life, preserve Nature and live in harmony with Nature. The most famous example of biomimicry of the shape of a kingfisher's beak on industrial design is the bionic high-speed train (BHST) of the Japanese railway - the Shinkansen. In the literature, for about thirty years since its creation, no description of the method of performing biomimicry has been found, one that resulted in the exceptional characteristics of BHST: reduction of noise, an increase of speed, reduction of consumed energy, and cost price. The presented biomimicry method for high-speed train aerodynamic design (BMAD) aims to offer a way to perform bird-to-train biomimicry. BMAD contains phases: acquisition of new knowledge and skills from different fields; selection and examination of biological samples; investigation of kingfisher biomechanics in diving maneuver; research of bionic 2D BHST; biomimicry of diving maneuvers - a combined method for determining the similarity of 2D flows bird - BHST; BHST 3D concept-design research and BMAD validity assessment. BMAD applies various numerical and experimental methods, some of which were developed based on biomimicry: aerodynamics (flying animals), hydrodynamics (swimming and diving animals), part of fluid mechanics and computational fluid mechanics (flying and swimming, noise, turbulence, etc. ), thermography (snake vision), rigid body mechanics (biomechanics) and 3D laser scanning (bat echolocation). BMAD, despite limited sources and resources, represents a collection of new knowledge and skills, which gave realistic results and opened up a completely new possibility of optimizing the method and design of BHST. In the design process, BMAD is compatible with known design and optimization methods. By improving BMAD, research results would become more quickly available, more precise, and more reproducible.

Seminar Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode započeo je sa radom u junu 2018.god. Seminar se održava do dva puta mesečno, utorkom u periodu od 17.00 - 19.00 u Matematičkom institutu SANU.

dr Ivana Atanasovska
Rukovodilac seminara
Stepa Paunović
Sekretar seminara