ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar
MECHANICS OF MACHINES AND MECHANISMS - MODELS AND MATHEMATICAL METHODS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode za OKTOBAR 2020.
UTORAK, 27.10.2020. u 17:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ivana Atanasovska, Mathematical Institute of the Serbian Academy for Sciences and Arts
CONTACT MECHANICS AT FINITE ELEMENT ANALYSIS – The summer internship session
This session of the Seminar "Mechanics of Machines and Mechanisms – Models and Mathematical Methods" will be dedicated to the training part of the summer internship for PhD students on "Contact mechanics at Finite Element Analysis – theory and applications". The basic knowledge for contact problem modeling in the Finite Element Analysis (FEA) and the modelling procedure for simple examples will be presented.

Seminar Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode započeo je sa radom u junu 2018.god. Seminar se održava do dva puta mesečno, utorkom u periodu od 17.00 - 19.00 u Matematičkom institutu SANU.

dr Ivana Atanasovska
Rukovodilac seminara
Djordje Jovanović
Sekretar seminara