ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Geometrija, Topologija, Algebra (GTA)

Plan rada za januar:

Utorak, 6.2.2001 Matematicki fakultet (soba 709)

10:15 okupljanje, dogovori, sale, molitve, priprema kafe i sl.

12:15 Rade Zivaljevic:
Konveksno integriranje parcijalnih diferencijalnih relacija po Mihailu Gromovu (nastavak).

Ovo je drugo predavanje posveceno ovom predmetu. Osnova za ciklus (na sugestiju Darka Milinkovica) je clanak M. Gromova objavljen u Izvestija Akad. Nauk SSSR, 37(1973), 329-343.
Potsecam da je prosli put resen sledeci zadatak: Neka je $Q$ konveksni politop, $Q_1$ unija njegovih ivica i neka je tacka $a$ u unutrasnjosti politopa $Q$. Tada postoji neprekidna funkcija $ f : [0,1] \rightarrow Q_1$ ciji je integral jednak $a$.
Podsecam da je jedan od neposrednih ciljeva da se izlozi clanak i onoliko tehnike koliko je potrebno da se izlozi znamenita teorema Hirsa i Smejla (M. Hirsch, S. Smale) o imerzijama koja za laku posledicu ima paradoksanlo izvrtanje sfere u R^3.Utorak, 13.2.2001 Matematicki fakultet (soba 709)

10:15 okupljanje, dogovori, sale, molitve, priprema kafe i sl.

11:00 - 12:00 slobodna tema: Predavanje iznenadjenja!

12:00 - 14:00 Rade Zivaljevic,
Konveksno integriranje parcijalnih diferencijalnih relacija po Mihailu Gromovu (nastavak)

Ovo je trece predavanje posveceno ovom predmetu.Utorak, 20.2.2001 Matematicki fakultet (soba 709)

10:30 - 10:55, okupljanje, dogovori, sale, molitve, priprema kafe i sl.

11:00 - 12:00 Sinisa Vrecica:
Klasicni otvoreni problemi u algebarskoj topologiji

12:15 - 13:00 Vladimir Grujic:
(Tema iz topologije mnogostrukosti dimenzija 3 i 4)

13:00 - 14:00 Rade Zivaljevic:
U okviru ciklusa "h-princip i teorija Gromova, bice prikazana veza teorije ulaganja/imerzija sa ekvivarijatnim preslikavanjima (po Haefliger-u).Utorak, 27.2.2001 Matematicki fakultet (soba 709)

10:30 - 10:55, okupljanje, dogovori, sale, molitve, priprema kafe i sl.

11:00 - 12:00 Sinisa Vrecica:
Klasicni otvoreni problemi u algebarskoj topologiji, II

12:15 - 13:00 Vladimir Grujic:
(Tema iz topologije mnogostrukosti dimenzija 3 i 4)

13:00 - 14:00 Rade Zivaljevic:
U okviru ciklusa "h-princip i teorija Gromova, bice prikazana veza teorije ulaganja/imerzija sa ekvivarijatnim preslikavanjima (po Haefliger-u).Seminar poziva sve zainteresovane u okviru slobodnih tema izloze nesto sto im se posebno dopalo ili je aktuelna informacija nov dokaz itd.