ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

Plan rada za januar 2017:Utorak, 31.01.2017. u 14:00, soba 301f, MI SANU:
KREDA LUTALICA: ZANIMLJIVOSTI I DOGOVOR O RADU SEMINARAPredavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca