ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2017:UTORAK, 14.11.2017. od 14:00 - 16:00, Matematički fakultet Beograd, sala 844 (5. sprat)
Zoran Petrić, Matematički institut SANU, Beograd
RASPETLJAVANJE VIŠESTRUKIH PROSTORA PETLJI
Na predavanju će biti reči o karakterizaciji prostora petlji, kako operadskoj tako i preko kategorija sa monoidalnom strukturom. Biće izloženi rezultati Sonje Čukić i predavača koji uopštavaju dosadašnje. Predavač obećava da će pričati običnim jezikom i truditi se da ilustruje kombinatoriku koja je korišćena u rešenju.

UTORAK, 14.11.2017. od 14:00 - 16:00, Matematički fakultet Beograd, sala 844 (5. sprat)
Sonja Telebaković
PRIMER VERNE 2-DIMENZIONALNE KVANTNE TEORIJE POLJA
(zajednički rad sa Zoranom Petrićem)
Na predavanju će biti predstavljen primer jedne 2-dimenzionalne topološke kvantne teorije polja, koja kao simetrični monoidalni funktor iz kategorije 2-kobordizama u kategoriju vektorskih prostora ima osobinu vernosti.
Ključnu ulogu u ovom primeru igra jedna konkretna komutativna Frobenijusova algebra.

UTORAK, 28.11.2017. od 14:00 - 16:00, Matematički fakultet Beograd, sala 844 (5. sprat)
Aleksandar Vučić
RAZNI PROIZVODI U ALGEBARSKOJ TOPOLOGIJI
U okviru predavanja prodiskutovaćemo (trostruki) Masijev (Massey) proizvod, levi i desni funkcionalni "kap proizvod" kao i neke njihove osobine. U drugom delu će biti prikazan rad H.Uehara, W. S.Massey: "The Jacobi Identity for Whitehead Products" u kojem su pomoću ostalih proizvoda dokazali Jakobijev identitet za Whitehead-ov proizvod. U trećem delu (ako stignemo) biće reči o korišćenju strukture Liove algebre Whitehead-ovog proizvoda Hilton-Milnor-ovoj teoremi.

Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca