Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2021:ČETVRTAK, 25.11.2021. u 12:00, Matematički institut SANU, sala 301f
Filip Jevtić
BIEROVE SFERE MAKSIMALNE ZAPREMINE I GENERALISANI PERMUTOEDRI
Bierova sfera Bier(K) = K *∆ K◦, defisana kao "spoj" simplicijalnog kompleksa K i njegovog Aleksanderovog duala, je kombinatorni objekt (apstraktni simplicijalni kompleks), bez neposredne geometrijske interpretacije. Predavanje je posvećeno "skrivenoj geometriji" Bierovih sfera. Opisujemo njihove prirodne geometrijske realizacije, računamo njihove zapremine, analiziramo politopalnost i dovodimo u vezu sa generalisanim permutoedrima, hipersimpleksima i klasičnom teoremom Van Kampena-Floresa.Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca