ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N.
Ukoliko ste vec registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7.
Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja osim putem chata i ne ulaze u evidenciju prisustva):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV.


PROGRAM ZA MART 2024.


Petak, 01.03.2024. u 14:15, Centar za stručno usavršavanje Niš, Pariske Komune bb, Niš, prostorija broj 9 i On-line
Miloš Milovanović, Matematički institut SANU
PROBLEM MERENJA U STATISTIČKOJ OBRADI SIGNALA
Problem merenja je ustanovio fon Nojman u delu Matematički osnovi kvantne mehanike, ukazujući na odsustvo vremenske opservable koja bi bila komplementarna energiji. Nagovešteno rešenje bi se odnosilo na Fehnerov princip psihofizičkog paralelizma, što je takođe istakao Bor podtaknut dualnošću koja vlada u opisu sistema. Vremenski kontinuum Brauvera predstavlja fundamentalnu kategoriju matematike koju obrazuje upravo postupak merenja. Hijerarhija koja iz toga proističe bi odgovarala talasićima u prostoru signala čiji dualni opis se ujedno tiče mernih uređaja i stanja. Fon Nojmanovo rešenje se u tom pogledu dosledno razvija u statistički model koji je kadar obuhvatiti kako projektivna tako i opšta merenja.Petak, 15.03.2024. u 14:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Ivan Limončenko, Matematički institut SANU
SPHERES: g-THEOREM AND BEYOND
In this talk addressed to a wide audience we are going to discuss some of the key results and open problems concerning triangulated spheres. We shall see how this subject arising from polytope theory emerged into a new area of Mathematics, combinatorial commutative algebra, unifying in a natural way modern combinatorics, algebra and topology.

Petak, 29.03.2024. u 14:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Lazar Radičević, Matematički institut SANU
VEROVATNOĆA DA SISTEM DIOFANTSKIH JEDNAČINA IMA REŠENJE U POLJU $p$-ADSKIH BROJEVA
Kada tražimo celobrojna rešenja sistema Diofantskih jednačina, veoma korisna metoda je redukcija modulo prost broj $p$. Ako sistem jednačina nema rešenja $\mod p$, ne može imati ni celobrojna rešenja. Takođe, ako ovaj metod nije dovoljan, možemo razmatrati rešenja sistema jednačina modulo viših stepena $p^n$, što se zapravo svodi na posmatranje rešenja sistema nad poljem $p$-adskih brojeva. U ovom predavanju ćemo se baviti pitanjem koliko često proizvoljan sistem ima rešenje nad $p$-adskim brojevima, sa posebnim osvrtom na sisteme $F(x,y,z)=G(x,y,z)=0$, gde su $F$ i $G$ homogeni polinomi.
Rezultati o kojima ću pričati su zajednički rad sa Stevanom Gajovićem.
Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petrić, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU