ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Predavanja na Logičkom seminaru možete uživo pratiti preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/iYxPidYtFqBC9sT7a.
Ukoliko želite i da učestvujete u diskusiji, to možete preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/oaqCm4EyPhHR6kM6N
na kome prethodno treba napraviti nalog, t.j. popuniti registracioni formular koji se pojavi nakon klika.
Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja osim putem chata):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/8HX5pHW3fhfr2vFnF/Sud4M5nyx6-CCpaW4etWS1ZEM4wCvSsPuSxPAQ9Yfs6Petak, 10.11.2023. u 16:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Slobodan Vujošević, Matematički institut SANU
GEDELOVO SHVATANJE TEORIJE SAZNANJA
U osporavanjima Gedelovih stanovišta posebno mesto ima kritika njegovih pokušaja da formuliše saznajno teorijske principe koji bi odgovarali objektivističkoj koncepciji pojmovnog sveta. Ako je svoja stanovišta o tom svetu dobrim delom jasno izrazio pa ih je imalo smisla osporavati, sa pozitivističkim, nominalističkim ili nekim drugim predrasudama, za Gedelovu epistemologiju to nikako ne stoji. Ona je data samo u kratkim naznakama rasutim po neobjavljenim spisima i daleko je od bilo kakvog zaokruženog stanovišta koje bi se legitimno moglo osporavati. Sa druge strane, ako bi se uvažio kontekst u kome ih je Gedel sagledavao, njegovi kratki osvrti na intuiciju kao svojevrstan oblik percepcije, ili racionalne percepcije, mogu biti veoma inspirativni u razumevanju epistemoloških problema.Petak, 17.11.2023. u 16:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Miloš Adžić, Filozofski fakultet Beograd
FREGEOV RACIONALIZAM
Na predavanju će biti reči o nekim Fregeovim gledištima koja su za filozofiju matematike posebno zanimljiva. Trudićemo se da pokažemo da je Frege zastupao jedan oblik racionalizma koji može da rasvetli važna pitanja sa kojima se i današnja filozofija matematike susreće.

Petak, 24.11.2023. u 16:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Stepan L. Kuznetsov, Steklov Mathematical Institute of RAS, Moscow
COMPLEXITY FOR THEORIES WITH KLEENE STAR
We give a survey of algorithmic complexity results for theories of algebraic structures including Kleene star. Those include Kleene algebras, Kleene lattices, and their extensions with division operations, also called action algebras / lattices. We focus on equational and Horn theories, since already on this level of expressivity we get high levels of undecidability. The talk includes both well-known old results (following Kozen 2002 and Buszkowski 2007), as well as new ones recently obtained by the speaker. The latter include undecidability and complexity of the logic of action algebras, both non-commutative and commutative, and that of the logic of Kleene algebras with commutativity conditions.
Zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematikuOBAVEŠTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodilac seminara Predrag Tanovic