ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

STOCHASTICS WITH APPLICATIONS Seminar

 

PROGRAM


Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/wNBdwnywxpQb9RAEH
Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon što se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/cQQHaumdsFimvZXQB
Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cQQHaumdsFimvZXQB/5KxeeGJKug5sAYTkxxi-Dya7hOyXwzVIgcHdH8EQUkPPlan rada seminara Stohastika sa primenama za MAJ 2024.


Četvrtak, 23.05.2024. u 11:00, Online
Sandro Coriasco, Dipartimento di Matematica “G. Peano” Universita degli Studi di Torino Italy
CHAOS EXPANSION MICROLOCAL ANALYSIS OF STOCHASTIC EVOLUTION PDES WITH POLYNOMIALLY BOUNDED COEFFICIENTS
I will give a survey about existing results and future challenges concerning stochastic evolution PDEs with variable coefficients admitting polynomial bounds, of hyperbolic and Schrodinger types. These classes of PDEs have been studied by various authors along the recent decades, both in the deterministic case, as well as, in more recent times, in the stochastic case. I will focus on hyperbolic and Schrodinger type SPDEs on Rd in the above class, and illustrate how chaos expansion and microlocal techniques can be combined in their analysis. The talk is based on joint works with S. Pilipović and D. Seleši.

Četvrtak, 30.05.2024. u 11:00, Online
Marija Milošević, Prirodno-matematički fakultet, Niš
STOHASTIČKI MODEL DINAMIKE SEROTONINA SA PREKIDOM U KOEFICIJENTU PRENOSA
Serotonin, kao hormon i neurotransmiter, ima veliki značaj u mnogim oblastima nauke, kao što su biologija, neurologija i psihijatrija, između ostalih. Iz tog razloga se razmatra matematički model dinamike serotonina. Model uključuje determinističke i slučajne uticaje na dinamiku serotonina, zbog čega se zasniva na sistemu stohastičkih diferencijalnih jednačina sa prekidom u koeficijentu prenosa, pri čemu je on deo po deo lokalno Lipschitz neprekidan. Glavni rezultat koji će biti prezentovan se odnosi na egzistenciju i jedinstvenost pozitivnog globalnog rešenja sistema stohastičkih diferencijalnih jednačina i zbog prekida u koeficijentu prenosa, dokaz tog rezultata zahteva primenu nestandardnih tehnika.

Ljiljana Petrović
Rukovodilac seminara
Petar Ćirković
Sekretar seminara