Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za FEBRUAR 2020.
SREDA, 26.02.2020. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Slobodan Ninković
AJNŠTAJNOVA KOSMOLOŠKA KONSTANTA
Kao što je poznato, Albert Ajnštajn (1879-1955), nesumnjivo osnivač naučne kosmologije, uveo je jedan do tada nov pojam – kosmološku konstantu, poznatu i kao Λ član. Po svojoj prirodi ova konstanta je univerzalna, tj. ne zavisi od vremena i gradijent joj je jednak nuli. Međutim, njena dimenzija je rastojanje stepenovano na -2. Postavlja se pitanje, da li bi bilo celishodnije koristiti se tim rastojanjem proisteklim iz kosmološke konstante. U tom slučaju mogli bismo da govorimo o skali univerzuma, a u kombinaciji sa nekim drugim konstantama mogla bi se uvesti i odgovarajuća vremenska skala, a i konstanta gravitacije, G, bi mogla da se definiše preko ukupne mase univerzuma, s obzirom na zakon o održanju mase.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara