ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za JUN 2024.Ukoliko Ste već registrovani predavanje na daljinu možete pratiti na sledećem linku (nakon što se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/QPYfBbqdhTF5spTAt
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii
Neulogovani korisnici mogu pratiti predavanje na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja оsim putem poruka):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr
Sreda, 12.06.2024. u 12:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Ilijas Farah, Research Chair in Foundations of Operator Algebras York University
U KOJOJ MERI JE EFIKASNOST MATEMATIKE U PRIRODNIM NAUKAMA NERAZUMNA?
Matematičke teoreme dokazane iz definicija i aksioma (koje su rutinski izabrane po svojim estetskim kvalitetima, a ne po nekom `objektivnijem’ kriterijumu) se već vekovima pokazuju `nerazumno efikasnim’ u prirodnim naukama. (Prethodna rečenica je parafraza E. Wignera.) Sa druge strane, fizički eksperimenti često (empirijski)`potvrđuju’ matematičke zakone. Konačno, opšteprihvaćene matematičke aksiome ne daju kompletan opis matematičke istine (Gedelova teorema, kao i brojni primeri nezavisnih `matematičkih’ tvrđenja). Ovo predavanje je posvećeno spekulaciji koja proističe iz prethodnih rečenica i biće ilustrovano rezultatima I. Pitowskog kao i zajedničkim radom autora i M. Magidora.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 12:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.


prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Nikola Mutavdžić
Sekretar seminara