ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar Mechanics of Machines and Mechanisms - Models and Mathematical Methods

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode za MAJ 2024.


Ukoliko želite da učestvujete u radu seminara ili da postavite pitanja na kraju predavanja, a još niste registrovani na miteam platformi Matematičkog instituta, možete se registrovati popunjavanjem forme:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/evJ49JBMGwQBc5FRz
Registrovani učesnici predavanja mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/cRwreFmETmbhEXnMG
Predavanja se mogu pratiti i bez registracije i učešća u diskusiji preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/KzQPZsgH4eFSfz6Ap/0rIoev_XCjUed5FSoKE9HEh8aNVXqpfbA73m1eZiOZP
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/PgqjStRApvcGxwtBx


Utorak, 14.05.2024. u 17:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i Live stream
Stepa Paunović, Mathematical Institute SANU, Belgrade
DISCRETIZING THE REALITY – ORIGINS AND DEVELOPMENT OF THE FINITE ELEMENT METHOD
The Finite Element Method (FEM) is currently one of the most widely used mathematical tools for solving partial differential equations and an extremely broad range of various engineering and bio-engineering problems. Modern day engineering design process is practically unimaginable without the use of FEM software. However, although very powerful, it provides only an approximate solution to the governing equations describing the given physical problem and it should be applied with care in order to obtain reliable results. In this lecture we will discuss the birth and basic concepts of this method and its development over the past nine decades, and point out some possible problems and usual errors when working in some commonly used FEM software packages without proper theoretical knowledge background. We will also present some alternative discrete solution methods and outline the relative merits of FEM, as well as its shortcomings in comparison to these methods, in order to motivate engineers and researchers to use this method a bit more cautiously.Utorak, 28.05.2024. u 17:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i Live stream
Zulfiqar A. Khan, NanoCorr, Energy & Modelling (NCEM) Research Group, Department of Design & Engineering, Bournemouth University, Dorset, Poole, UK
RECIPROCATING WEAR IN NANOCOMPOSITE COATINGS – AN EXPERIMENTAL AND MODELLING APPROACH
This paper presents a study of incorporating wear mechanics with electrochemical corrosion in interacting sliding contact bearing elements. Wear and corrosion are synergised through nanoscale mechanics. The aforementioned principles are applied to nano coatings on automotive steel. Several nanocomposite coatings were developed to assess their durability and reliability in varying operational conditions including contaminated lubricating oil. Similarly, the effects of salts constituents in terms of molality and concentration were considered during the electrochemical process of incubating and initiating failure mechanisms. Experimental results were employed for developing incremental variant numerical relations and in turn validation of mathematical models. A new concept to include corrosion current density and wear rate with synergistic factor has been applied. Current density versus time models have been compared to Khan-Nazir model applied in synergistic regime and has provided a precision breakthrough.
Experimental configuration is discussed which has been modified to include nonconductive polymeric bench top test rig machine component for simulation of operational conditions. Scanning Electron and Energy Dispersive Micrographs of Nickle Graphene Platelets nano composite coating on automotive grade steel are provided. Corrosion current density analysis with respect to time is discussed. An innovative approach of analysing wear rate and wear volume in relation to time is presented to understand the wear rate evolution in specific lubricating conditions. Three-dimensional interferometry was employed for acquiring experimental data as input for computing wear depth kinetic profiles and are discussed. These wear profiles are characterised infinitesimally at specific iteration of simulation. The experimental results and numerical analysis have been utilised to develop synergistic wear-corrosion model applied to nanocomposite coating subject to interacting and other static / dynamic electrochemical processes with or without relative motion.

Seminar Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode započeo je sa radom u junu 2018.god. Seminar se održava do dva puta mesečno, utorkom u periodu od 17.00 - 19.00 u Matematičkom institutu SANU.

dr Ivana Atanasovska
Rukovodilac seminara
Stepa Paunović
Sekretar seminara