ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

THE NOVI SAD Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Novosadskog seminara za NOVEMBAR 2023.Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Xqhz2H88SoxmX53xw
Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/den7QsS2NK8N8oHwQ
Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja osim putem chata i ne ulaze u evidenciju prisustva):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/den7QsS2NK8N8oHwQ/mEOVHCS6ddid6VfVLgrXxcDb0A2IoJ2Ln5_c7pVQw9J
Utorak, 28.11.2023. u 13:00, svečana sala, Ogranak SANU u Novom Sadu, Nikole Pašića 6 i Online
Bojana Femić, Matematički institut SANU
PREMONOIDALNE DUPLE KATE
Polazna ideja za tematiku premonoidalnih kategorija dolazi iz kompjuterske nauke. 1991-ve je Eugenio Moggi predložio upotrebu monada za modeliranje "pojmova računanja" (u Kleisli kategoriji monade). 1996-te John Power i Edmund Robinson reformulišu tu teoriju uvodeći novi koncept "premonoidalne kategorije", a koji im omogućava da modeliraju sekvencijalnu kompoziciju programa. Tako u analizi "sporednih efekata" jedan program od A do B se može modelirati funkcijom [A]\ tensor S -> [B]\ tensor S, gde je S skup stanja a [A],[B] tipovi promenljivih. Ako je drugi program modeliran funkcijom [A']\ tensor S -> [B']\ tensor S, dobijaju se dve funkcije [A]\ tensor [A']\ tensor S -> [B]\ tensor [B']\ tensor S, i obe mogu da modeliraju kompozitni program, u zavisnosti od redosleda kojim se ti programi izvršavaju. Ovakvo ponašanje se ne može opisati u monoidalnim kategorijama, što je omogućeno u premonoidalnim kategorijama.
Ove godine su Hugo Paquet i Philip Saville predstavili svoj rad u kojem uvode "premonoidalne bikategorije" na godišnjim konferencijama Category i Applied Category Theory 2023. Snažni utisak da su premonoidalne bikategorije usko vezane za Gray proizvode u bikategorijama, pa onda i u duplim kategorijama, što je tema mog poslednjeg rada, impulsirao me je da formulišem premonoidalne duple kategroije i na istraživanje čije ću vam dosadašnje rezultate predstaviti na ovom seminaru, a koje je i dalje u povoju.

Marko Janev
Rukovodilac seminara
Anastazia Žunić
Sekretar seminara