ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA MART 2024:Četvrtak, 04.04.2024. u 12:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f
Zoran Petrić, Matematički institut SANU
RAČUNATI ILI DOKAZIVATI?
Trodimenzionalne mnogostrukosti, njihova "usmerena" varijanta u vidu 3-kobordizama kao i odgovarajuća reprezentacija kroz topološku kvantnu teoriju polja (TQFT) su zanimljivi i složeni matematički objekti. Rešetikin i Turaev su pomoću trakastih grafova i određenog tipa kategorija uspeli da opišu 3-kobordizme i zadaju TQFT. Celo ovo predavanje bi bilo posvećeno jednoj lemi iz knjige V.G. Turaev, Quantum Invariants of Knots and 3-Manifolds u kojoj se tvrdi da određeni tip trakastog grafa predstavlja identični kobordizam. U knjizi je dat veoma lep, ali prilično zahtevan, direktan dokaz te činjenice. Predstavili bismo taj dokaz, a zatim uveli račun koji bi "izračunao" tu činjenicu.Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca