ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Scientific Seminars Coordinated by the Centre
Geometry, Topology, Algebra
chairmen: R. Zivaljevic and S. Vrecica
Mathematical Methods of Mechanics
chairman: V. Dragovic