ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Science popularization


May Month of Mathematics - M3


Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, together with the Center for the Promotion of Science, is the organizer of the May Month of Mathematics, the biggest domestic manifestation of science promotion. The manifestation was first held in 2012, and it consists of exhibitions, workshops, lectures, and other events dedicated to mathematics.

GALERY