ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Administration

Name Title
Gordana Nastićadministrative secretary to the director, board and scientific comitee; personnel, etc.
Milica Milinković accounting, finances
Branka Bubonjalibrary, publications exchange
Dragan AćimovićIT technical support
Biljana Marić
Zorica Vučković Denić
dr. Vanja KoraćIT Supervisor