ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Development of new information and communication technologies, based on advanced mathematical methods, with applications in medicine, telecommunications, power systems, protection of national heritage and education (Project III 44006)

 

Project results in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017Leading Monographic publication of the international importance (M11):

 1. Zoran Ognjanović, Miodrag Rašković, Zoran Marković, Probability Logics. Probability-Based Formalization of Uncertain Reasoning, Probability Logics. Probability-Based Formalization of Uncertain Reasoning, Springer, pp.1--215, 2016
 2. Stefan Panić, Mihajlo Stefanović, Jelena Anastasov, Petar Spalević, Fading and Interference Mitigation in Wireless Communications, Fading and Interference Mitigation in Wireless Communications, CRC Press, Taylor & Francis Group, pp.1--264, 2013

Monographic publication of the international importance (M12):

 1. Д. Бродић, A. Amelio, Р. Јанковић, З. Миливојевић, Analysis of the Reforming Languages by Image-Based Variations of LBP and NBP Operators,, Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence, Springer, 978-3-319-69455-9, 2017.
 2. V. Milutinovic, M. Kotlar, M. Stojanovic, I. Dundic, N. Trifunovic, Z. Babovic, DataFlow Supercomputing Essentials - Algorithms, Applications and Implementations, Computer Communications and Networks, Springer, 1617-7975, 10.1007/978-3-319-66125-4, 978-3-319-66124-7, 2017.
 3. В. Милутиновић, Jakob Salom, Dragan Veljovic, Н. Королија, Dejan Markovic, Luka Petrovic, DataFlow Supercomputing Essentials - Research, Development and Education, Computer Communications and Networks, Springer, 1617-7975, 10.1007/978-3-319-66128-5, 978-3-319-66127-8, 2017.
 4. Tsutomu Sasao, Radomir S. Stanković, Jaakko T. Astola, Reprints from the Early Days of Information Sciences, Contributions of Yasuo Komamiya to Switching Theory, Reprints from the Early Days of Information Sciences, Contributions of Yasuo Komamiya to Switching Theory, TICSP, Tampere, Finland, Iss.65, pp.1--185, 2015
 5. Petar Spalevic, Stefan Panic, Monography, ANALYSIS OF WIRELESS TRANSMISSION IMPROVEMENT IN SPECIFIC PROPAGATION ENVIROMENTS, Faculty of Technical Science, Kosovska Mitrovica, Serbia, pp.1--117, 2014
 6. Stankovic R.S., Astola J, Moraga C., Representations of Multiple-Valued Logic Functions, Representations of Multiple-Valued Logic Functions, Vol. 7, Iss. 2, Morgan & Claypool Publishers, 2012

Articles in the monographic proceedings of the leading international importance (M13):

 1. Slavisa Tomic, Marko Beko, Rui Dinis, Milan Tuba, A WLS Estimator for Target Localization in a Cooperative Wireless Sensor Network, Technological Innovation for Cyber-Physical Systems, Book series: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer International Publishing, Vol.470, pp.273--283, 2016
 2. Slavisa Tomic, Marko Beko, Rui Dinis, Milan Tuba, Distributed Algorithm for Multiple Target Localization in Wireless Sensor Networks Using Combined Measurements, Sensors and Applications in Measuring and Automation Control Systems, Book Series: Advances in Sensors: Reviews, IFSA International Frequency Sensor Association Publishing, Vol.4, pp.263--276, 2016
 3. Radomir S. Stanković, Dušan B. Gajić, Efficient Computation of Gibbs Derivatives on Finite Abelian Groups, Dyadic Walsh Analysis from 1924 Onwards: Walsh-Gibbs-Butzer Dyadic Differentiation in Science, Volume 2 Extensions and Generalizations, Springer/Atlantis Press, Paris, France, pp.211--228, 2015
 4. Radomir S. Stanković, Dušan B. Gajić, Suzana Stojković, Miloš Radmanović, Efficient Computing of the Gibbs Dyadic Derivatives, Problems and New Solutions in the Boolean Domain, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, pp.150--166, 2016
 5. Eva Tuba, Milan Tuba, dana Simian, Handwritten Digit Recognition by Support Vector Machine Optimized by Bat Algorithm, Computer Science Research Notes CSRN, ACM Association for Computing Machinery, Vol.2602, pp.369--376, 2016
 6. Milan Tuba, Milos Jordanski, Aleksandra Arsic, Improved Weighted Thresholded Histogram Equalization Algorithm for Digital Image Contrast Enhancement Using the Bat Algorithm, Bio-Inspired Computation and Applications in Image Processing, Academic Press - Elsevier, pp.61--86, 2016
 7. Brimber Jack, Mladenović Nenad, Urošević Dragan, Maximally Diverse Grouping and Clique Partitioning Problems with Skewed General Variable Neighborhood Search, Models, Algorithms and Technologies for Network Analysis, Springer, Vol.156, pp.3--38, 2016
 8. Milica I. Petkovic, Aleksandra M. Cvetkovic, Goran T. Djordjevic, Mixed RF/FSO relaying systems (poglavlje u knjizi), Optical Wireless Communications ˗ An Emerging Technology, Springer, pp.387--407, 2016
 9. G.V. Milovanović, M. P. Stanić, Quadrature rules with multiple nodes, Mathematical Analysis, Approximation Theory and Their Applications, Springer, pp.435--462, 2016
 10. Dragan S. Antić, darko B. Mitić, Zoran D. Jovanović, Staniša Lj. Perić, Marko T. Milojković, Saša S. Nikolić, Sliding Mode Based Anti-Lock Braking System Control, Complex Systems Relationships between Control, Communications and Computing, Series: Studies in Systems, Decision and Control, Springer International Publishing, Vol.55, pp.557--580, 2016
 11. Eva Tuba, Milan Tuba, Marko Beko, Support Vector Machine Parameters Optimization by Enhanced Fireworks Algorithm, Advances in Swarm Intelligence, Lecture Notes in Computer Science, Springer International Publishing Switzerland, Vol.9712, pp.526--534, 2016
 12. Slavisa Tomic, Marko Beko, Rui Dinis, Milan Tuba, Target Localization in Cooperative Wireless Sensor Networks Using Measurement Fusion, Sensors, Transducers, Signal Conditioning and Wireless Sensors Networks, Book Series: Advances in Sensors: Reviews, IFSA International Frequency Sensor Association Publishing, Vol.3, pp.329--344, 2016
 13. Dragan S. Antić, darko B. Mitić, Zoran D. Jovanović, Staniša Lj. Perić, Marko T. Milojković, Saša S. Nikolić, Sliding Mode Based Anti-Lock Braking System Control, Complex Systems Relationships between Control, Communications and Computing, Series: Studies in Systems, Decision and Control, Springer International Publishing, Vol.55, pp.557--580, 2016
 14. Aleksandar Perović, Dragan Doder, Angelina Ilić Stepić, and Nebojša Ikodinović., Extensions of the Probability Logics LPP2 and LFOP1. Some Applications of Probability Logics, Probability Logics. Probability-Based Formalization of Uncertain Reasoning, Springer, pp.133--185, 2016
 15. Radomir Stanković, Dušan Gajić, Efficient Computation of Gibbs Derivatives on Finite Abelian Groups, Dyadic Walsh Analysis from 1924 Onwards: Walsh-Gibbs-Butzer Dyadic Differentiation in Science, Volume 2 Extensions and Generalizations, Springer/Atlantis Press, Paris, France, pp.211--228, 2015
 16. Radomir Stanković, Jaakko Astola, Claudio Moraga, Milena Stanković, Dušan Gajić, Remarks on Characterization of Bent Functions in Terms of Gibbs Dyadic Derivatives, Computer Aided Systems Theory, Springer, Vol.9520, pp.1--8, 2015
 17. Radomir Stanković, Dušan Gajić, Suzana Stojković, Miloš Radmanović, Efficient Computing of the Gibbs Dyadic Derivatives, Problems and New Solutions in the Boolean Domain, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, pp.1--19, 2015
 18. Olga Taseiko, Tatyana Spitsina, Hranislav Milosevic, Self-purification modelling for small river in climate conditions of Central Siberia, Self-purification modelling for small river in climate conditions of Central Siberia, Springer International Publishing AG Switzerland, Iss.549, pp.158--166, 2015
 19. Joviša Žunić, Jovanka Pantović, Paul Rosin, Measuring Linearity of Planar Curves, Chapter in: Advances in Intelligent Systems and Computing, Maria De Marsico and Ana Fred (Eds): Pattern Recognition Application and Methods,, Springer, Vol.318, pp.257--271, 2015
 20. Ljiljana Petrovic, Dragana Valjarevic, Statistical Causality and Local Solutions of the Stochastic Differential Equations driven with Semimartingales, Lecture Notes in Computer Science, Computational Problems in Science and Engineering, Springer, pp.261--269, 2015
 21. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Marko Beko, Multiobjective RFID Network Planning by Artificial Bee Colony Algorithm with Genetic Operators, Advances in Swarm and Computational Intelligence, Lecture Notes in Computer Science, Springer International Publishing, Vol.9140, pp.247--254, 2015
 22. Milan Tuba, Adis Alihodzic, Nebojsa Bacanin, Cuckoo Search and Bat Algorithm Applied to Training Feed-Forward Neural Networks, Recent Advances in Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, Studies in Computational Intelligence, Springer International Publishing, Vol.585, pp.139--162, 2015
 23. Slavisa Tomic, Milica Marikj, Marko Beko, Rui Dinis, Milan Tuba, Hybrid RSS/AoA-based Localization of Target Nodes in a 3-D Wireless Sensor Network, Sensors and Signals, IFSA International Frequency Sensor Association Publishing, pp.71--86, 2015
 24. Slavisa Tomic, Marko Beko, Rui Dinis, Goran Dimic, Milan Tuba, Distributed RSS-based Localization in Wireless Sensor Networks with Node Selection Mechanism, Technological Innovation for Cloud-Based Engineering Systems, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer International Publishing, Vol.450, pp.204--214, 2015
 25. Nikolina Jankovic, Vesna Crnojević-Bengin, Petrie Meyer and Jia-Sheng Hong, Design methods of multi-band filters, Advances in Multi-Band Filters, Cambridge Univeristy Press, pp.5--66, 2015
 26. Nikolina Jankovic, Vesna Crnojević-Bengin, Compact microwave multi-band bandpass filters based on quarter-wavelength resonators, Advances in Multi-Band Filters, Cambridge Univeristy Press, pp.110--139, 2015
 27. Nikolina Jankovic, Kiril Zemlyakov, Riana Geschke, Irina Vendik and Vesna Crnojević-Bengin, Fractal-based multi-band microstrip filters, Advances in Multi-Band Filters, Cambridge Univeristy Press, pp.191--228, 2015
 28. Vesna Crnojević-Bengin, Norbert Cselyuszka, Nikolina Janković, Riana Geschke, Multi-band microstrip filters based on near-zero metamaterials, Advances in Multi-Band Filters, Cambridge Univeristy Press, pp.229--264, 2015
 29. Vasa Radonic, Riana Geschke , Vesna Crnojević-Bengin, Dual-Band Filters Based on Grounded Patch Resonators, Advances in Multi-Band Filters, Cambridge University Press, pp.140--190, 2015
 30. Aleksandar Janjić, Miomir Stanković, Lazar Velimirović, Multi-criteria Influence Diagrams – A Tool for the Sequential Group Risk Assessment, Granular Computing and Decision-Making (Interactive and Iterative Approaches), Studies in Big Data, Springer International Publishing, Vol.10, pp.165--193, 2015
 31. Gradimir V. Milovanović, Marija P. Stanić, Numerical integration of highly-oscillating functions, Analytic Number Theory, Approximation Theory, and Special Functions - In Honor of Hari M. Srivastava, Springer, pp.613--649, 2014
 32. Miodrag Mihaljevic, Hideki Imai, Security Issues of Cloud Computing and an Encryption Approach, High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education, IGI GLOBAL, pp.388--408, 2014
 33. Ivana Marković, Miloš Stojanović, Miloš Božić, Jelena Stanković, Stock Market Trend Prediction Based on the LS-SVM Model Update Algorithm, ICT Innovations 2014, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer proceedings, Springer, Vol.311, pp.105--114, 2014
 34. Milan Merkle, Completely monotone functions - a digest, Analytic Number theory, Approximation Theory and Special Functions, Springer, pp.357--375, 2014
 35. Ivona Brajevic, Milan Tuba, Cuckoo Search and Firefly Algorithm Applied to Multilevel Image Thresholding, Studies in Computational Intelligence; Cuckoo Search and Firefly Algorithm: Theory and Applications, edited by Xin-She Yang, Springer International Publishing Switzerland, Vol.516, pp.115--139, 2014
 36. Nikolić Vesna, Vasović Dejan, Tailor made Education: Environmental vs. Energy Security and Sustainable Development Paradigm, Comprehensive Approach as "Sine Qua Non" for Critical Infrastructure Protectionh & Managing Terrorism Threats to Critical Infrastructure Challenges for South Eastern Europe, IOS Press, Amsterdam (Netherlands), Berlin, Tokyo, Washington, Vol.39, pp.201--215, 2015
 37. Stošović M, Rašković M, Ognjanović Z, Marković Z, Transforming electronic medical books to diagnostic decision support systems using relational database menagement systems, Computational medicine in data mining and modeling, Springer, pp.79--103, 2013
 38. Aleksandar Perović, Dragan Doder, Zoran Ognjanović, Applications of Probabilistic and Related Logics to Decision Support in Medicine, Computational Medicine in Data Mining and Modeling, Springer, pp.35--77, 2013
 39. Brajevic Ivona, Cuckoo Search and Firefly Algorithm Applied to Multilevel Image Thresholding, Cuckoo Search and Firefly Algorithm: Theory and Applications, edited by Xin-She Yang, Studies in Computational Intelligence, Springer International Publishing, Vol.516, pp.115--139, 2013
 40. Djordje M. Kadijevich, Educational Interfaces between Mathematics and Industry: Report on an ICMI-ICIAM -Study; Damlamian, A., Rodrigues, J.F. & Straser, R. (Eds.), Inappropriate use of spreadsheets in the finance industry, Springer, pp.403--412, 2013
 41. Battisti, U.; Gramchev, T.; Rodino, L.; Pilipović, S., Globally bisingular elliptic operators. Operator theory, pseudo-differential equations, and mathematical physics, Oper. Theory Adv. Appl., Springer Basel, Iss.228, pp.21--38, 2013
 42. Mihajlovic Aleksandar, Machine Learning-Based Imputation of Missing SNP Genotypes in SNP Genotype Arrays, Computational Medicine in Data Mining and Modeling, Springer Verlag, pp.193--231, 2013
 43. H.P.Barendregt, Silvia Ghilezan, Proof Theory, Lambda Calculus with Types by H.P.Barendregt, W.Dekkers, R.Statman, Cambridge University Press, pp.351--362, 2013
 44. M.J. Mihaljevic, H. Imai, Security Issues of Cloud Computing and a Dedicated Encryption Approach, High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education, IGI Global, pp.1--24, 2013
 45. K. Vušković, The world of hereditary graph classes viewed through Truemper Configurations, Surveys in Combinatorics, London Mathematical Society Lecture Note Series, Cambridge University Press, Iss.409, pp.265--325, 2013
 46. Mirjana Borisavljević, Silvia Ghilezan, Predrag Janičić, Aleksandar Krapež, Miloš Kurilić, Žarko Mijajlović, Zoran Marković, Zoran Ognjanović, Jovanka Pantović, Zoran Petrić, Miomir S. Stanković, Radomir S. Stanković, Ivan Stojmenović, Djordje Vukomanović, History of Mathematical Logic in Serbia, Logic in Central and Eastern Europe History, Science, and Discourse, pp.470--495, 2012
 47. Silvia Ghilezan, Proof Theory Chapter 6C, Lambda Calculus with Types, Cambridge University Press, 2013
 48. Tijana Milenkovic and Natasa Przulj, Topological Characteristics of Molecular Networks, Functional Coherence of Molecular Networks in Bioinformatics, Springer, pp. 15--48, 2012
 49. Nataša Pržulj, Biological networks uncover evolution, disease and gene functions, Bioinformatics for Biologists, Cambridge University Press, pp. 291--314, 2011
 50. D. J. Higham and N. Przulj, Random graph models and their application to protein-protein interaction networks, Handbook of Statistical Systems Biology, Wiley, pp. 290--308, 2011
 51. A. D. King, N. Przulj, I. Jurisica , Protein Complex Prediction with RNSC, Bacterial Molecular Networks, Springer, pp. 297--312, 2012
 52. Milan Merkle, Measure Theory in Probability, International Encyclopedia of Statistical Science, Springer, pp. 793--795, 2011
 53. Milan Merkle, Weak Convergence of Probability Measures, International Encyclopedia of Statistical Science, Springer, pp. 1649--1651, 2011
 54. Dejan Milić, Explicit Method for Numerical Solution of Fokker-Plank equation of Filtered Phase Noise, Approximation and Computation, Series: Springer Optimization and Its Applications, Vol. 42, Springer, pp. 401--407, 2011
 55. A.S. Cvetković , M. P. Stanić, , Trigonometric orthogonal systems , Approximation and Computation - In Honor of Gradimir V. Milovanović, Vol. 42, Iss. , Springer-Verlag, pp. 103--116, 2011
 56. G.V. Milovanović, M. P. Stanić, , Multiple orthogonality and applications in numerical integration , Nonlinear Analysis: Stability, Approximation, and Inequalities, Vol. 68, Iss. , Springer-Verlag, pp. 431--455, 2012
 57. Savić Suzana, Nikolić Vesna, Vasović Dejan, Education for Emergency Management Based on Multimedia InformationSystems , Theoretical and Technical Perspectives on Security Sector Governance from the Adriatic to the Caspian Sea, Vol. 83, IOS Press (Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington, DC), pp. 189--205, 2011
 58. Nikolić Vesna, Anđelković Branislav, Vasović Dejan, Development of Research and Professional Education for Working and Living, Theoretical and Technical Perspectives on Security Sector Governance from the Adriatic to the Caspian Sea, Iss. , IOS Press and Springer Science, pp. 179--189, 2011
 59. Raka Jovanović and Milan Tuba, Optimized Algorithm for PetviashviliÔÇÖs Method for Finding Solitons in Photonic Lattices, APPROXIMATION AND COMPUTATION, 2011, Volume 42, Part 5, 393-400, DOI: 10.1007/978-1-4419-6594-3_25

Articles in the monographic proceedings of the international importance (M14):

 1. Н. Контрец, С. Панић, Engineering "System Reliability", book edited by Constantin Volosencu, Spare Parts Forecasting Based on Reliability, InTech Open, pp. 113 - 128, 10.5772/intechopen.69608, 978-953-51-3705-4, 2017.
 2. Miroslava Raspopovic, Aleksandar Jankulovic, Milan Stamatovic, Institutional Drivers and Barriers for the Adoption of e-Learning in Higher Education in Europe, Europe and Asia: Economic Integration Prospects, CEMAFI International, pp.392--403, 2016
 3. Nebojša Ikodinović, Zoran Ognjanović, Miodrag Rašković, Zoran Marković, First-order probabilistic logics and their applications, Zbornik Radova, Matematički institut SANU, Vol.26, Iss.18, pp.37--78, 2015
 4. Svetlana Smolčić Makuljević, Žene priložnice svetogorskih manastira u srednjem veku, Deveta kazivanja o Svetoj gori, Zadužbina Svetog manastira Hilandara: Društvo prijatelja Svete Gore Atonske, Iss.9, pp.171--206, 2016
 5. Svetlana Smolčić Makuljević, Nathan of Gaza, Shabbetai prophet and His Lost Skopje Grave, El Prezente, Journal for Sephardic Studies, Moshe David Gaon Center for Ladino Culture, Ben Gurion University of the Negev Israel, Iss.10, pp.191--213, 2016
 6. Nebojša Ikodinović, Zoran Ognjanović, Miodrag Rašković, Zoran Marković, First-order probabilistic logics and their applications, Zbornik Radova, Matematički institut SANU, Vol.26, Iss.18, pp.37--78, 2015
 7. Nikolić Vesna, Vasović Dejan, Tailor made Education: Environmental vs. Energy Security and Sustainable Development Paradigm, Comprehensive Approach as ''Sine Qua Non'' for Critical Infrastructure Protection&Managing Terrorism Threats to Critical Infrastructure Challenges for South Eastern Europe, IOS Press, Amsterdam (Netherlands), Berlin, Tokyo, Washington; NATO SPS Series D: Information and Communication Security, Vol.39, pp.201--215, 2015
 8. Aleksandar Fišteš, Dušan Rakić, Aleksandar Takači, Mirjana Brdar, The breakage matrix approach as a tool for describing the milling process: theory, application, possibilities and limitations, Milling: Fundamentals, Processes and Technologies, Nova Science Publishers, pp.51--70, 2015
 9. Silvia Ghilezan, Jelena Ivetic, Pierre Lescanne, Silvia Likavec, STRUCTURAL RULES AND RESOURCE CONTROL IN LOGIC AND COMPUTATION, Logic in Computer Science II - Zbornik Matematičkog Instituta, Matematički institut SANU, Beograd, pp.79--109, 2015
 10. Aleksandar Fistes, Dušan Rakić, Aleksandar Takači, Mirjana Brdar, Milling, Fundamentals, Processes and Technologies, Chapter: The Breakage Matrix Approach As a Tool for Describing the Milling Process: Theory, Application, Possibilities and Limitations, Nova Sciences Publishers, New York, pp.51--70, 2015
 11. Vesna Milanović, Internal marketing as one of the factors of efficiency of the police organization, Thematic conference proceedings of international significance Archibald Reiss Days, Academy of criminalistic and police studies, Zemun, Belgrade, Vol.I/2015, pp.431--439, 2015
 12. Jelena Čolić Oravec, Hajime Machida, Jovanka Pantović, Gradimir Vojvodić, From clones to hyperclones, Logic in Computer Science II ­ Zbornik Matematičkog Instituta, Matematički institut SANU, Beograd, Vol.26, Iss.18, pp.111--144, 2015
 13. Svetlana Smolčić Makuljević, Istorija manastira Svetog Prohora Pčinjskog, Manastir Sveti Prohor Pčinjski, Centar za vizuelnu kulturu Balkana, Filozofski fakultet Beograd, Eparhija Vranjska, Vranje, pp.1--44, 2015
 14. Svetlana Smolčić Makuljević, Sakralna topografija Svetog Prohora Pčinjskog The tomb of Shabatei prophet – Nathan Gazzati in Skopje, Manastir Sveti Prohor Pčinjski, Centar za vizuelnu kulturu Balkana, Filozofski fakultet Beograd, Eparhija Vranjska, Vranje, pp.125--153, 2015
 15. Nikolić Vesna, Galjak Mirjana, Raising Public Awareness and Safety Culture as a Prerequisite of Emergency Management, Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies Belgrade, German Foundation for Internationl Legal Cooperation Bonn, Germany, Vol.2, pp.251--263, 2014
 16. Suzana Stojković, Milena Stanković, Radomir S. Stanković, Assignements of Incompletely Specified Functions, Recent Progress in the Boolean Domain, Cambridge Scholar Publishing, pp.278--287, 2014
 17. Stanislav Stanković, Jaakko Astola, Radomir S. Stanković, Bids and Shape of Decision Diagrams, Recent Progress in the Boolean Domain, Cambridge Scholar Publishing, pp.231--246, 2014
 18. Dragan Marković, Irina Branović, Ranko Popović, Dejan Živković, Violeta Tomašević, Cloud Computing in Business, Advances in Cloud Computing Research, M. Ramachandran (Ed.), Nova Science Publishers, Hauppauge NY, USA, pp.19--44, 2014
 19. Dragan Marković, Irina Branović, Ranko Popović, Collaborative Learning and 3D Technology, Collaborative Learning: Theory, Strategies and Educational Benefits, Nova Science Publishers, pp.193--218, 2014
 20. Vesna M. Milanović, Andrea Bučalina, Zoran Golubović, Competitive status of countries in nanotechnology – considering the importance of forensic applications of nanotechnology, Thematic conference proceedings of international significance Archibald Reiss Days, Academy of criminalistic and police studies, Zemun, Belgrade, German Foundation for International Legal Cooperation, Bon, Germany, Vol.I/2014, pp.55--63, 2014
 21. Šćiban M, Brdar M., Kraft lignin as an adsorbent of heavy metal ions from water. In:Lignin: Structural Analysis, Applications in Biomaterials and Ecological Significance:, Nova Science Publishers, New York, pp.231--252, 2014
 22. Svetlana Smolcic Makuljevic, The Holy Mountain in Byzantine visual culture of medieval Balkans Sinai – Athos – Treskavac, Heilige Landschaften – Heilige Berge, Akten des 8. Internationalen Barocksommerkurses, Gta Verlag - Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Iss.8, pp.242--261, 2014
 23. Nenad Jovanović, Ranko Popović, E-Learning Tools for Computing and Informatics, E-Learning: New Technology, Applications and Future Trends, Nova Science Pub Incorporated, pp.97--116, 2013
 24. Žarko Mijajlović, Aleksandar Valjarević, GIS modelovanje, Multilayer digital map of Toplica Region, PMF Kosovska Mitrovica, pp.u stampi2013
 25. Dragica živković, Jasmina Jovanović, Aleksandar Valjarević, Kartografska istorija, Kartografska tradicija u srbiji, Univerzitet Istočno Sarajevo, Vol.3, Iss.7, pp.83--95, 2013
 26. A. Kalogeratos, V. Chasanis, G. Rakocevic, A. Likas, Z. Babovic, M. Novakovic, Mining Clinical Data, Computational Medicine in Data Mining and Modeling, Springer Verlag, pp.1--34, 2013
 27. Miodrag Mihaljević, On Certain Approaches for Analysis and Design of Cryptographic Techniques for Symmetric Encryption and Key Management, SELECTED TOPICS ON IMAGE PROCESSING AND CRYPTOLOGY, Zbornik radova MI-SANU, Vol. 15, Iss. 23, Matematički Institut SANU, pp. 119--186, 2012
 28. Joviša Žunić, SHAPE DESCRIPTORS FOR IMAGE ANALYSIS, SELECTED TOPICS ON IMAGE PROCESSING AND CRYPTOLOGY, Zbornik radova MI-SANU, Vol. 15, Iss. 23, Matematički Institut SANU, pp. 5--38, 2012
 29. Nataša Sladoje, Joakim Lindblad, The coverage model and its use in image processing, SELECTED TOPICS ON IMAGE PROCESSING AND CRYPTOLOGY, Zbornik radova MI-SANU, Vol. 15, Iss. 23, Matematički Institut SANU, pp. 39--118, 2012
 30. Marko Nedeljkov, Introduction to Nonlinear Wave Models, Interesting Mathematical Problems in Sciences and Everyday Life, University of Szeged , p. 34, 2011
 31. S. Pilipović, B. Stanković, J. Vindas, Asymptotic behavior of generalized functions. Series on Analysis, Applications and Computation, 5. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Vol. XIV, Hackensack, NJ, p. 294, 201
 32. Mihajlo Stefanović, Jelena Anastasov, Stefan R. Panić, Petar Spalević and Ćemal Dolićanin , Channel Capacity Analysis Under Various Adaptation Policies and Diversity Techniques over Fading Channels , Wireless Communications and Networks - Recent Advances, InTech, 2012
 33. Dragan Cvetković, Duško Radaković, Časlav Mitrović, Aleksandar Bengin, Spin and Spin Recovery , Mechanical Engineering, Iss. , InTech – Open Access Publisher, pp. 209--232, 2012
 34. Dragan S. Marković, Dejan Živković, Dragan Cvetković, Ranko Popović, Information and Communication Technology in Energy Efficient Urban Communities , Energy Efficiency Methods, Limitations and Challenges, Iss. , Nova Science Publishers, Hauppauge NY, USA , pp. 1--32, 2012
 35. Nikolić Vesna, Obrazovanie i ustoйčivoe razvitie, Sociokulьturnыe izmereniя v usloviяh globalizacii: Opыt Rossii i Serbii, Iss. , Meždunarodnый nezavisimый эkologo-politologičeskiй universitet, Fakulьtet ohranы truda i Meždunarodnaя Akademiя Nauk, Moskva, pp. 269--284, 2011
 36. Vesna Vučković, Bojan Vučković, AWGN Watermark in Images and E-Books - Optimal Embedding Strength, Watermarking, Vol. 1, InTech, pp. 183--204, 2012
 37. Stanislav Stanković, Dušan Gajić, Radomir S. Stanković, GPU Architecture and the Programming Environment , GPU Computing with Applications in Digital Logic, Iss. , TICSP – Tampere International Center for Signal Processing, Tampere, Finland, pp. 1--24, 2012
 38. Dušan Gajić, Radomir S. Stanković, Computing Spectral Transforms Used in Digital Logic on the GPU , GPU Computing with Applications in Digital Logic, TICSP – Tampere International Center for Signal Processing, Tampere, Finland, pp. 25--62, 2012
 39. Svetlana Smolčić Makuljević, Sakralna topografija svetih gora: Sinaj – Aton – Treskavac , Sedma kazivanja o Svetoj gori Atonu, Iss. 7, Društvo prijatelja Svete Gore Atonske, Zadužbina Svetog manastira Hilandara , pp. 183--235, 2011
 40. V. V. Mitić, V. Pavlović, V. Paunović, J. Purenović, Lj. Kocić, S. Janković, I. Antolović, D. Rančić . Intergranular properties and structural fractal analysis of BaTiO3-ceramics doped by rare earth additives. Advanced Processing and Manufacturing Technologies for Structural and Multifunctional Materials V: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 32, Issue 8 pp. 121-132, (2011). ISBN: 978-1-1180-5993-7.
 41. Savić,S., Nikolić, V., Vasović, D., Education for Emergency Management Based on Multimedia Information Systems, in: Theoretical and Technical Perspectives on Security Sector Governance from the Adriatic to the Caspian Sea, edited by Federic Labarre and Maria Tzakova, IOS Press (Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington, DC) 2011, pp. 189-204.

Lexicographic unit or a map in the monographic proceedings of the leading international importance (M15):

 1. Nikolić Aleksandar, dacić Rade, Srpska enciklopedija, Matica srpska, SANU, Vol.slova G-D, Iss.3, pp.1--10, 2016
 2. Nikolić Aleksandar, Gajić Ljiljana, Srpska enciklopedija, Matica srpska, SANU, Vol.slova G-D, Iss.3, pp.1--10, 2016
 3. Nikolić Aleksandar, Georgijević Dušan, Srpska enciklopedija, Matica srpska, SANU, Vol.slova G-D, Iss.3, pp.1--10, 2016
 4. Nikolić Aleksandar, Đ. Bek-Uzarov, Getaldić Marin, Srpska enciklopedija, Matica srpska, SANU, Vol.slova G-D, Iss.3, pp.1--10, 2016
 5. Nikolić Aleksandar, M. S. Dimitrijević, Grujić Vojislav, Srpska enciklopedija, Matica srpska, SANU, Vol.slova G-D, Iss.3, pp.1--10, 2016
 6. Svetlana Smolcic Makuljevic, Earthquake, Visual Arts, Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Iss.7, pp.166--170, 2013
 7. Александар Николић, Милић Славко, Српски ?иографски речник, Матица српска, Vol.Слово М, pp.457--457, 2014
 8. Александар Николић, Минић Серафин Рафаел, Српски ?иографски речник, Матица Српска, Vol.Слово М, pp.582--582, 2014
 9. Aleksandar Nikolić, Vojvodić Gradimir, Srpska enciklopedija, Matica srpska, SANU, Iss.2, pp.637--638, 2013
 10. Aleksandar Nikolić, Vukićević Petar, Srpska enciklopedija, Matica srpska, SANU, Iss.2, pp.879--879, 2013
 11. Aleksandar Nikolić, Vukotić Dragan, Srpska enciklopedija, Matica srpska, SANU, Iss.2, pp.918--918, 2013
 12. Svetlana Smolčić Makuljević, Earthquake, Visual Arts, Encyclopedia of the Bible, Walter de Gruyter, Iss.7, pp.166--170, 2013
 13. Milan Božić, Srpska Enciklopedija, Srpska Enciklopedija, Zavod za izdavanje udzbenika Beogad, pp. 298--299, 2011

Lexicographic unit or a map in the monographic proceedings of the international importance (M16):

 1. Nikolić Aleksandar, Orlov Konstantin, Srpski biografski rečnik, Matica srpska, Vol.slova O-P, Iss.7, pp.1--10, 2016
 2. Nikolić Aleksandar, Pejović Tadija, Srpski biografski rečnik, Matica srpska, Vol.slova O-P, Iss.7, pp.1--10, 2016

Editing of the monographic proceedings of the international importance (M18):

 1. Dragan Cvetković, Editor monografije, Virtual Learning, InTech - Open Access Publisher, pp.1--10, 2016
 2. Silvia Ghilezan, Preface, Logic in Computer Science II - Zbornik radova Matematičkog Instituta SANU, Matematički institut SANU, Beograd, Iss.18 (26), pp.5--6, 2015
 3. Miodrag Mihaljević, SELECTED TOPICS ON IMAGE PROCESSING AND CRYPTOLOGY, Zbornik radova MI-SANU, SELECTED TOPICS ON IMAGE PROCESSING AND CRYPTOLOGY, Zbornik radova MI-SANU, Vol. 15, Iss. 23, Matematički Institut SANU, 2012

Articles in journals (M21):

 1. С. Стевић, Solvability of boundary-value problems for a linear partial difference equation, Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University, 2017, Article No. 17, pp. 1 - 10, 2017.
 2. О. Марко, S. Brdar, М. Панић, Isidora Šašić, D. Despotović, M. Knežević, V. Crnojević, Portfolio optimization for seed selection in diverse weather scenarios, Plos One, PLOS, 12, 9, Jul2017.
 3. С. Стевић, New class of solvable systems of difference equations, Applied Mathematics Letters, Elsevier, 63, pp. 137 - 144, 2017.
 4. С. Стевић, Solvable product-type system of difference equations whose associated polynomial is of the fourth order, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged University, 2017, Article No. 13, pp. 1 - 29, 2017.
 5. С. Стевић, Two-dimensional product-type systems of difference equations of delay-type (2,2,1,2), Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University, 2017, Article No. 153, pp. 1 - 21, 2017.
 6. С. Стевић, On an extension of a recurrent relation from combinatorics, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged University, 2017, Article No. 84, pp. 1 - 13, 2017.
 7. Драган Додер, Зоран Огњановић, Probabilistic Logics with Independence and Confirmation, Studia Logica, 105, pp. 943 - 969, 10.1007/s11225-017-9718-z, 2017.
 8. С. Стевић, Б. Иричанин, Z. Smarda, Note on bounded solutions to a class of nonhomogenous linear difference equations, Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University, 2017, Article No. 286, pp. 1 - 22, 2017.
 9. С. Мишковић, З. Станимировић, И. Грујичић, Solving the robust two-stage capacitated facility location problem with uncertain transportation costs, Optimization Letters, Springer, 11, 6, pp. 1169 - 1184, 1862-4472, 10.1007/s11590-016-1036-2, 2017.
 10. Д. Татић, Б. Тешић, The Application of Augmented Reality Technologies for the Improvement of Occupational Safety in an Industrial Environment, Computers in Industry, Elsevier, 85, pp. 1 - 10, 0166-3615, 10.1016/j.compind.2016.11.004, Feb2017.
 11. Miroslava Raspopovic Milic, Svetlana Cvetanovic, Ivana Medan, Danijela Ljubojevic, The Effects of Integrating Social Learning Environment with Online Learning, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, Athabasca University, 18, 1, pp. 141 - 160, 1492-3831, http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v18i1.2645, Feb2017.
 12. M. Bonini, Б. Шикопарија, C. Skjøth, G. Cislaghi, P. Colombo, C. Testoni, M. Smith, Ambrosia pollen source inventory for Italy: A multi-purpose tool to assess the impact of the ragweed leaf beetle (Ophraella communa LeSage) on populations of its host plant, International Journal for Biometeorology, Springer-Verlag Dordrecht, pp. 1 - 12, 0020-7128, 10.1007/s00484-017-1469-z, 2017.
 13. Beggs, P., Б. Шикопарија, M. Smith, Aerobiology in the International Journal of Biometeorology, 1957–2017, International Journal for Biometeorology, 61, pp. S51 - S58, 0020-7128, 10.1007/s00484-017-1374-5, 2017.
 14. Biljana Mihailović, Vera Miler-Jerković, Branko Malešević, Solving fuzzy linear systems using a block representation of generalized inverses: The Moore-Penrose inverse, Fuzzy Sets and Systems, Elsevier B.V., 0165-0114, 10.1016/j.fss.2017.11.007, 2017.
 15. С. Ружичић, М. Недељков, On the uniqueness of solution to generalized Chaplygin gas, Discrete and Continuous Dynamical Systems, American Institute of Mathematical Sciences, 37, 8, pp. 4439 - 4460, 1078-0947, 10.3934/dcds.2017190, Aug2017.
 16. Х. др Пеич, G. Chatzarakis, Differential equations with several non-monotone arguments: An oscillation result, Applied Mathematics Letters, Elsevier, 68, June 2017, pp. 20 - 26, 0893-9659, 10.1016/j.aml.2016.12.005, 2017.
 17. Т. Томовић, М. Станић, Construction of the optimal set of two or three quadrature rules in the sense of Borges, Numerical Algorithms, Springer US, 1572-9265, 10.1007/s11075-017-0414-x, 2017.
 18. Mohamed Ben Haj Rhouma, Ј. Жунић, Mohammed Chachan Younis, Moment invariants for multi-component shapes with applications to leaf classification, Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier, 142, November, pp. 326 - 337, 0168-1699, https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.08.029, Nov2017.
 19. Ј. Жунић, R. Kakarala, M. Ali Aktas, Notes on shape based tools for treating the objects ellipticity issues, Pattern Recognition, Elsevier, 69, pp. 141 - 149, 0031-3203, https://doi.org/10.1016/j.patcog.2017.04.009, Sep2017.
 20. В. Николић, С. Милутиновић, P. Nedenovski, K. Mrnjaus, ESD professional development of university educators in Serbia, Croatia and Macedonia: A comparative analysis, International Journal of Sustainability in Higher Education, Emerald Publishing Limited, 18, 6, pp. 923 - 938, 1467-6370, DOI: 10.1108/IJSHE-02-2016-0036, 2017.
 21. В. ИЛИН, Ј. ИВЕТИЋ, Д. СИМИЋ, Understanding the determinants of e-business adoption in ERP-enabled firms and non-ERP-enabled firms: A case study of the Western Balkan Peninsula, Technological Forecasting & Social Change, Elsevier Inc., 125, pp. 206 - 223, 0040-1625, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.07.025, Dec2017.
 22. Vesna Ružičić, Živadin Micić, Creating a Strategic National Knowledge Architecture: A Comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security, Computers & Security, Elsevier, 70, pp. 455 - 466, 0167-4048, https://doi.org/10.1016/j.cose.2017.07.007, Sep2017.
 23. Александар Јањић, Лазар Велимировић, Миомир Станковић, Андрија Петрушић, Commercial electric vehicle fleet scheduling for secondary frequency control, Electric Power Systems Research, Elsevier, 147, June, pp. 31 - 41, 1225-6463, https://doi.org/10.1016/j.epsr.2017.02.019, 2017.
 24. В. Вучковић, Б. Аризановић, Efficient character segmentation approach for machine-typed documents, Expert Systems with Applications, Elsevier, 80, pp. 210 - 231, 0957-4174, 10.1016/j.eswa.2017.03.027, Sep2017.
 25. В. Вучковић, Б. Аризановић, S. Le Blond, Ultra-fast basic geometrical transformations on linear image data structure, Expert Systems with Applications, Elsevier, 91, pp. 322 - 346, 0957-4174, doi.org/10.1016/j.eswa.2017.09.011, 2017.
 26. М. Недељков, L. Neumann, M. Oberguggenberger, M. Sahoo, Radially symmetric shadow wave solutions to the system of pressureless gas dynamics in arbitrary dimensions, Nonlinear Analysis. Theory, Methods & Applications, Elsevier Ltd The Boulevard, Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1GB England, 163, pp. 104 - 126, 0362-546X, https://doi.org/10.1016/j.na.2017.07.006, 2017.
 27. З. Марјановић, Г. Ђорђевић, Г. Миловановић, Truncation error analysis in computing of SEP and SEP floor for partially coherent receiver of MPSK signals over composite fading channels, Journal of the Franklin Institute, Elsevier, 0016-0032, https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2017.10.029, 2017.
 28. В. Илић, M. Stankovic, Comments on “On q-non-extensive statistics with non-Tsallisian entropy”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, 466, pp. 160 - 165, 0378-4371, 10.1016/j.physa.2016.08.078, Jan2017.
 29. A. Dehghan, А. КОВАЧЕВИЋ, G. Karystianis, J. Keane, Г. Ненадић, Learning to identify protected health information by integrating knowledge-and data-driven algorithms: a case study on psychiatric evaluation notes, Journal of Biomedical Informatics, Elsevier, 75, Supplement, pp. S28 - S33, 1532-0464, 10.1016/j.jbi.2017.06.005, 2017.
 30. Д. Рајтер Ћирић, М. Јапунџић, Generalized uniformly continuous solution operators and inhomogeneous fractional evolution equations with variable coefficients, Electronic Journal of Differential Equations, 2017, 293, pp. 1 - 24, 1072-6691, 2017.
 31. S. Mijailovich, Ђ. Недић, М. Свичевић, Б. Стојановић, J. Walklate, Z. Ujfalusi, M. Geeves, Modeling the Actin.myosin ATPase Cross-Bridge Cycle for Skeletal and Cardiac Muscle Myosin Isoforms, Biophysical Journal, Biophysical Journal, 112, 5, pp. 984 - 996, 0006-3495, 10.1016/j.bpj.2017.01.021, 2017.
 32. А. НИКОЛИЋ, А. НИКОЛИЋ, Life and work of Mirko Stojaković (1915-1985). On the centenary of his birth, Filomat, PMF Niš, 31, 15, pp. 5019 - 5025, 0354-5180, 2017.
 33. Ненад Савић, Драган Додер, З. Огњановић, Logics with lower and upper probability operators, International Journal of Approximate Reasoning, 88, pp. 148 - 168, 10.1016/j.ijar.2017.05.013, 2017.
 34. В. МАНДИЋ, Н. Гвозденовић, An extension of the GQM+Strategies approach with formal causal reasoning, Information and Software Technology, Elsevier, 88, pp. 127 - 147, 10.1016/j.infsof.2017.04.004, Aug2017.
 35. M. Costanzo, B. VanderSluis, E. N. Koch, A. Baryshnikova, C. Pons, G. Tan, W. Wang, M. Usaj, J. Hanchard, S. D. Lee, V. Pelechano, E. B. Styles, M. Billmann, J. van Leeuwen, N. van Dyk, Z.-Y. Lin, E. Kuzmin1, J. nelson, J. S. Piotrowski, T. Srikumar, S. Bahr, Y. Chen, R. Deshpande, C. F. Kurat, S. C. Li, Z. Li, M. Mattiazzi Usaj, H. Okada, N. Pascoe, B.-J. San Luis, S. Sharifpoor, E. Shuteriqi, S. W. Simpkins, J. Snider, H. G. Suresh, Y. Tan, H. Zhu, N. Malod-Dognin, V. Janjic, N. Przulj, O. G. Troyanskaya, I. Stagljar, T. Xia, Y. Ohya, A.-C. Gingras, B. Raught, M. Boutros, L. M. Steinmetz, C. L. Moore, A. P. Rosebrock, A. A. Caudy, C. L. Myers, B. Andrews, C. Boone, A global genetic interaction network maps a wiring diagram of cellular function, Science, AAAS, Vol.6306, Iss.353, pp.1381--1420, 2016
 36. Brdar Mirjana, Zarin Helena, Teofanov Ljiljana, A singularly perturbed problem with two parameters in two dimensions on graded meshes, Computers and Mathematics with Applications, Pergamon, Vol.72, Iss.10, pp.2582--2603, 2016
 37. Brdar Mirjana, Zarin Helena, A singularly perturbed problem with two parameters on a Bakhvalov-type mesh, Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier BV ^North-Holland, Vol.292, pp.307--319, 2016
 38. Raka Jovanovic, Milan Tuba, Stefan Vos, An ant colony optimization algorithm for partitioning graphs with supply and demand, Applied Soft Computing, Elsevier, Vol.41, Iss.April, pp.317--330, 2016
 39. Ivanović darko, Kupusinac Aleksandar, Stokić Edita, Doroslovački Rade, Ivetić Dragan, ANN prediction of metabolic syndrome: A complex puzzle that will be completed, Journal of Medical Systems, Springer, Vol.40, Iss.264, pp.1--7, 2016
 40. Marko Kostić, Dušan Rakić, Lazar Savin, nebojša Dedović, Mirko Simikić, Application of an original soil tillage resistance sensor in spatial prediction of selected soil properties, Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier BV, Vol.127, pp.615--624, 2016
 41. Zita Šereš, Nikola Maravić, Dušan Rakić, Ljubica Dokić, Ivana Nikolić, Dragana Šoronja-Simović, Miljana Đorđević, Application of biocides in the process of sucrose extraction from sugar beet: Effect on sucrose content, number of Leuconostoc colonies and wet pulp characteristics, Lwt-food Science and Technology, Academic Press, pp.1--8, 2016
 42. Makra, L., Matyasovszky, I.., Tusnády, G., Wang, Y., Csépe, Z., Bozóki, Z., Nyúl, L.G., Erostyák, J., Bodnár, K., Sümeghy, Z., Vogel, H., Pauling, A., Páldy, A., Magyar, D., Mányoki, G., Bergmann, K-C., Bonini, M., Šikoparija, B., Radišić, P., Gehrig, R., Kofol Seliger, A., Stjepanović, B., Rodinkova, V., Prikhodko, A., Maleeva, A., Severova, E., Ščevková, J., Ianovici, N., Peternel, R., Thibaudon, M, Biogeographical estimates of allergenic pollen transport over regional scales: common ragweed and Szeged, Hungary as a test case, Agricultural and Forest Meteorology, Elsevier BV, Vol.221, pp.94--110, 2016
 43. Vujić Ante, Petanidou Theodora, Tscheulin Thomas, Cardoso Pedro, Radenković Snežana, Ståhls Gunilla, Baturan Željana, Mijatović Gorana, Rojo Santos, Pérez-Bañón Celeste, Devalez Jelle, Andrić Andrijana, Jovičić Snežana, Krašić Dušanka, Markov Zlata, Radišić Dimitrije, Tataris Giorgos, Biogeographical patterns of the genus Merodon Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) in islands of the eastern Mediterranean and adjacent mainland, Insect Conservation and Diversity, Royal Entomological Society (Wiley), Vol.9, Iss.3, pp.181--191, 2016
 44. S. Stević, Boundedness and persistence of some cyclic-type systems of difference equations, Applied Mathematics Letters, Elsevier, Vol.56, pp.78--85, 2016
 45. Miroslava Raspopovic, Svetlana Cvetanovic, Aleksandar Jankulovic, Challenges for Transitioning to e-learning System with Learning Objects Capabilities, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, Athabasca University, Vol.17, Iss.1, pp.123--127, 2016
 46. Tanja Krunić, Marko nedeljkov, Discrete shock profiles for scalar conservation laws with discontinuous fluxes, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Elsevier, Inc. Radarweg 29 1043 NX Amsterdam The netherlands, Vol.435, Iss.1, pp.986--1010, 2016
 47. Bajović Dragana, Jakovetić Dušan, Krejić Nataša, Krklec Jerinkić Nataša, Distributed Gradient Methods with Variable Number of Working Nodes, IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE, Vol.64, Iss.15, pp.4080--4095, 2016
 48. Bajović Dragana, Moura M F Jose, Xavier Joao, Sinopoli Bruno, Distributed Inference Over Directed networks: Performance Limits and Optimal Design, IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE, Vol.64, Iss.13, pp.3308--3323, 2016
 49. Teodor Atnacković, Marko nedeljkov, Stevan Pilipović, danijela Rajter-Ćirić, Dynamics of a fractional derivative type of a viscoelastic rod with random excitation, Fractional Calculus and Applied Analysis, De Gruyter Genthiner Strasse 13 10785 Berlin Germany, Vol.18, Iss.5, pp.1232--1251, 2015
 50. J. Radonić, N. Jovčić Gavanski, M. Ilić, S. Popov, S. Batić Očovaj, M. Vojinović-Miloradov, M. Turk Sekulić, Emission sources and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air during heating and non-heating periods in the city of Novi Sad, Serbia, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Berlin Heidelberg, pp.1--15, 2016
 51. Miloš Milovanović, Bojan Tomić, Fractality and Self-organization in the Orthodox Iconography, Complexity, Wiley, Vol.21, Iss.S1, pp.55--68, 2016
 52. V. Gligorijevic, N. Malod-Dognin and N. Przulj, Fuse: Multiple network Alignment via data Fusion, Bioinformatics, Oxford Journals, Vol.8, Iss.32, pp.1195--1203, 2016
 53. A. Sarajlic, N. Malod-Dognin, O. N. Yaveroglu and N. Przulj, Graphlet-based Characterization of Directed networks, Scientific Reports, Nature Publishing Group, pp.35098--…, 2016
 54. Kupusinac Aleksandar, Stokić Edita, Kovačević Ilija, Hybrid EANN-EA System for the Primary Estimation of Cardiometabolic Risk, Journal of Medical Systems, Springer, Vol.40, Iss.138, pp.1--9, 2016
 55. Vranic Petar, Vasilevska Ljiljana ,Haas Tigran, Hybrid spatialities: Multi-storey extensions of socialist blocks of flats under post-socialist transition in Serbia, the case of Nis, URBAN STUDIES, SAGE, Vol.53, Iss.6, pp.1261--1277, 2016
 56. V. Gligorijevic, N. Malod-Dognin and N. Przulj, Integrative Methods for Analysing Big data in Precision Medicine, Proteomics, Elsevier, pp.741--758, 2016
 57. Mladenović nenad, Todosijević Raca, Urošević Dragan, Less is more: Basic variable neighborhood search for minimum differential dispersion problem, Information Sciences, Elsevier, Vol.326, pp.160--171, 2016
 58. Paul L. Rosin, Jovanka Pantović, Joviša Žunić, Measuring linearity of curves in 2D and 3D, Pattern recognition, Elsevier, Vol.49, pp.65--78, 2016
 59. Grewling, Ł., Nowak, M., Jenerowicz, D., Szymańska, A., Czarnecka-Operacz, M., Kostecki, Ł, Bogawski, P., Šikoparija, B., Skjøth, C.A., Smith, M, Mesoscale atmospheric transport of ragweed pollen allergens from infected to uninfected areas, International Journal for Biometeorology, Springer-Verlag Dordrecht, Vol.60, pp.1493--1500, 2016
 60. Chapman, D.S., Makra, L. Albertini, R., Bonini, M., Páldy, A., Rodinkova, V., Šikoparija, B., Weryszko-Chmielewska, E., Bullock, J.M., Modelling the introduction and spread of non-native species: International trade and climate change drive ragweed invasion International trade and climate change drive ragweed invasion, Global Change Biology, Blackwell Publishing Ltd, Vol.22, pp.3067--3079, 2016
 61. Šašić Ljiljana, Ačanski Jelena, Vujić Ante, Gunilla Stahls, Radenković Snežana, Milić Dubravka, Obreht Dragana, Đan Mihajla, Molecular and Morphological Inference of Three Cryptic Species within the Merodon aureus Species Group (Diptera: Syrphidae), Plos One, PLOS, San Francisco, California, US, Vol.11, Iss.8, pp.1--27, 2016
 62. M.P. Stanić, T.V. Tomović, Multiple orthogonality in the space of trigonometric polynomials of semi-integer degree, FILOMAT, Faculty of Science and Mathematics, University of Niš, Vol.10, Iss.29, pp.2227--2237, 2015
 63. N. Przulj and N. Malod-Dognin, network analytics in the age of big data, Science, Vol.6295, Iss.353, pp.123--124, 2016
 64. Predrag S. Stanimirović, Ivan S. Živković, Yimin Wei, neural network approach to computing outer inverses based on the full rank representation, Linear Algebra and its Applications, ELSEVIER, Vol.501, pp.344--362, 2016
 65. Marija nenezić, Branko Malešević, Cristianel Mortici, new approximations of some expressions involving trigonometric functions, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.42522, Iss.283, pp.299--315, 2016
 66. S. Stević, new solvable class of product-type systems of difference equations on the complex domain and a new method for proving the solvability, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, University of Szeged, Vol.2016, pp.1--19, 2016
 67. Brdar Mirjana, Zarin Helena, On graded meshes for a two-parameter singularly perturbed problem, Applied Mathematics and Computation, Elsevier Inc., Vol.282, pp.97--107, 2016
 68. Goran T. Đorđević, Milica Petković, Jelena A. Anastasov, Predrag N. Ivanis, Zvezdan M. Marjanovic, On the effects of correlation on outage performance of FSO unbalanced multibranch SC receiver, IEEE Photonics Technology Letters, IEEE Photonics Society, Vol.28, Iss.12, pp.1348--1351, 2016
 69. Mirzazadeh Mohammad, Ekici Mehmet, Sonmezoglu Abdullah, Eslami Mostafa, Zhou Qin, Kara Abdul H, Milovic daniela M, Majid Fayequa B, Biswas Anjan, Belic Milivoj R, Optical solitons with complex Ginzburg-Landau equation, Nonlinear Dynamics, Springer netherlands, Vol.85, Iss.3, pp.1979--2016, 2016
 70. Goran T. Đorđević, Kimmo Kansanen, Aleksandra Cvetković, Outage performance of decode-and-forward cooperative networks over Nakagami-m fading with node blockage, IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE, Vol.15, Iss.9, pp.5848--5860, 2016
 71. Aleksandar Djenic, Nina Radojicic, Miroslav Maric, Marko Mladenovic, Parallel VNS for Bus Terminal Location Problem, Applied Soft Computing, Elsevier, Vol.42, pp.448--458, 2016
 72. V. Gligorijevic, N. Malod-Dognin and N. Przulj, Patient-specific data fusion for cancer stratification and personalised treatment, Pacific Symposium on Biocomputing, World Scientific, pp.321--332, 2016
 73. Đuro Vukmirović, Aleksandar Fišteš, Jovanka Lević, Radmilo Čolović, Dušan Rakić, Tea Brlek, Vojislav Banjac, Possibilities for preservation of coarse particles in pelleting process to improve feed quality characteristics, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Blackwell Verlag GmbH, pp.1--11, 2016
 74. Vujić A., Radenković S., Nikolić T., Radišić D., Trifunov S., Andrić A., Markov Z., Jovičić S., Mudri-Stojnić S., Janković M., Lugonja P., Prime Hoverfly (Insecta: Diptera: Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia, Biological Conservation, Elsevier BV, Vol.198, pp.22--32, 2016
 75. T.V. Tomović, M.P. Stanić, Quadrature rules with an even number of multiple nodes and a maximal trigonometric degree od exactness, FILOMAT, Faculty of Science and Mathematics, University of Niš, Vol.10, Iss.29, pp.2239--2255, 2015
 76. Ivan S. Živković, Predrag S. Stanimirović, Yimin Wei, Recurrent neural network for Computing Outer Inverse, neural Computation, The MIT Press, Vol.28, Iss.5, pp.970--998, 2016
 77. Slobodan K. Simić, Dejan Živković, Milica Anđelić, Carlos M. da Fonseca, Reflexive line graphs of trees, Journal of Algebraic Combinatorics, Springer US, Vol.43, Iss.2, pp.447--464, 2016
 78. dalal daw, Marko nedeljkov, Shadow waves for pressureless gas balance laws, Applied Mathematics Letters, Elsevier Ltd The Boulevard, Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1GB England, Iss.57, pp.54--59, 2016
 79. davorka Jandrlić, Goran Lazić, nenad Mitić, Mirjana Pavlović, Software tools for simultaneous data visualization and T cell epitopes and disorder prediction in proteins, Journal of Biomedical Informatics, Elsevier, Vol.60, pp.120--131, 2016
 80. S. Stević, Solvable subclasses of a class of nonlinear second-order difference equations, Advances in Nonlinear Analysis, De Gruyter, Vol.5, Iss.2, pp.147--165, 2016
 81. Amirgaliyeva Zhazira, Mladenović nenad, Todosijević Raca, Urošević Dragan, Solving the maximum min-sum dispersion by alternating formulations of two different problems, European Journal of Operational Research, Elsevier, pp.1--16, 2016
 82. Bojan Banjac, Milica Makragić, Branko Malešević, Some notes on a method for proving inequalities by computer, Results in Mathematics, Springer, Vol.1, Iss.69, pp.161--176, 2016
 83. Oskar Marko, Sanja Brdar, Marko Panić, Predrag Lugonja, Vladimir Crnojević, Soybean varieties portfolio optimisation based on yield prediction, Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier, Vol.127, pp.467--474, 2016
 84. Norbert Čeljuska, Milan Sečujski, Nader Engheta, Vesna Crnojević-Bengin, Temperature-controlled acoustic surface waves, New Journal of Physics, IOP Publishing Ltd and Deutsche Physikalische Gesellschaft, Vol.18, Iss.103006, pp.1--10, 2016
 85. de Weger, L.A., Pashley, C.H., Sikoparija, B., Skjøth, C.A., Kasprzyk, I., Grewling, Ł., Thibaudon, M., Magyar, D., Smith M., The long distance transport of airborne Ambrosia pollen to the UK and the netherlands from Central and South Europe, International Journal for Biometeorology, Springer-Verlag Dordrecht, Vol.60, pp.1829--1839, 2016
 86. Huxley Martin N Zunic Jovisa, The Number of Different Digital N-Discs, Journal of Mathematical Imaging and Vision, Springer, Vol.56, Iss.3, pp.403--408, 2016
 87. Stevan Pilipović, Dušan Rakić, nenad Teofanov, Jasson Vindas, The wavelet transforms in Gelfand-Shilov spaces, Collectanea Mathematica, Universitat de Barcelona ^Servei de Publicacions, Vol.67, Iss.3, pp.443--460, 2016
 88. Sanja Brdar, Katarina Gavrić, Dubrako Ćulibrk, Vladimir Crnojević, Unveiling Spatial Epidemiology of HIV with Mobile Phone data, Scientific reports, Nature Publishing Group, Vol.6, pp.1--10, 2016
 89. Nemanja Bojanić, Aleksandar Fišteš, Dušan Rakić, Aleksandar Takači, Tatjana Došenović, Using the breakage matrix approach for monitoring the break release in the wheat flour milling, Journal of the Science of Food and Agriculture, John Wiley & Sons Ltd., pp.1--10, 2016
 90. Blagojević Marija, Blagojević Miladin , Ličina Vlado, Web-based intelligent system for predicting apricot yields using artificial neural networks, Scientia Horticulurae, Elsevier, Vol.213, pp.125--131, 2016
 91. Tatjana Jakšić Krüger; Tatjana davidović; Dušan Teodorović; Milica Šelmić, The bee colony optimization algorithm and its convergence, International Journal of Bio-Inspired Computation, Inderscience, Vol.8, Iss.5, pp.340--354, 2016
 92. Roman Trobec, Radivoje Vasiljevic, Milo Tomasevic, Veljko Milutinovic, Ramón Beivide, Mateo Valero, Interconnection networks in Petascale Computer Systems: A Survey, ACM Computing Surveys, ACM, Vol.49, Iss.3, pp.1--10, 2016
 93. Miroslav B. Milovanovic, Dragan S. Antic, Marko T. Milojkovic, Saša S. Nikolic, Staniša Lj. Peric, Miodrag D. Spasic, Adaptive PID Control Based on Orthogonal Endocrine neural networks, Neural networks, Elsevier Ltd, Vol.84, Iss.-, pp.80--90, 2016
 94. Goran T. Djordjević, Milica I. Petković, Miodrag Spasić, Dragan S. Antić, Outage capacity of FSO link with pointing errors and link blockage, Optics Express, Optical Society of America, United States, Vol.24, Iss.1, pp.219--230, 2016
 95. Staniša Lj. Perić, Dragan S. Antić, Miroslav B. Milovanović, darko B. Mitić, Marko T. Milojković, Saša S. Nikolić, Quasi-Sliding Mode Control with Orthogonal Endocrine neural network-Based Estimator Applied in Anti-lock Braking System, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, IEEE, Vol.2, Iss.21, pp.754--764, 2016
 96. Miroslav B. Milovanovic, Dragan S. Antic, Marko T. Milojkovic, Saša S. Nikolic, Staniša Lj. Peric, Miodrag D. Spasic, Adaptive PID Control Based on Orthogonal Endocrine neural networks, neural networks, Elsevier Ltd., Vol.84, pp.80--90, 2016
 97. Marinković, D.M., Stanković, M.V., Veličković, A.V., Avramović, J.M., Miladinović, M.R., Stamenković, Calcium oxide as a promising heterogeneous catalyst for biodiesel production: Current state and perspectives, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, Iss.56, pp.1387--1408, 2016
 98. Stojković, I.J., Banković-Ilić, I.B., Veličković, A.V., Avramović, J.M., Stamenković, O.S., Povrenović, D.S., Veljković, V.B., Waste lard methanolysis catalyzed by КОH at moderate temperatures, Chemical Engineering and Technology, Wiley-VCH Verlag, Iss.39, pp.741--750, 2016
 99. Aleksandra Panajotović, Felip Riera-Palou, Guillem Femenias, Adaptive Uniform Channel Decomposition in MU-MIMO-OFDM Application to IEEE 802.11ac, IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE, Vol.14, Iss.5, pp.2896--2910, 2015
 100. Nopparat Wairojjana, Tatjana Dosenovic, Dušan Rakic, Dhananjay Gopal, Poom Kumam, An altering distance function in fuzzy metric fixed point theorems, Fixed Point Theory and Applications, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, Vol.69, Iss.2015, pp.1--19, 2015
 101. Goran Simic, Aleksandar Jevremovic, Zona Kostic, Dragan Djordjevic, Assessment Based on Serious Gaming Interactive Questions (SGIQ), Assessment Based on Serious Gaming Interactive Questions (SGIQ), Blackwell Publishing Ltd., pp.1--18, 2015
 102. Milica Pojić, Dušan Rakić, Živorad Lazić, Chemometric optimization of the robustness of the near infrared spectroscopic method in wheat quality control, Talanta, Elsevier BV, Iss.131, pp.236--242, 2015
 103. Dušan Gajić, Radomir Stanković, Computation of the Vilenkin-Chrestenson Transform on a GPU, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Philadelphia, USA, Vol.24, Iss.1-4, pp.317--340, 2015
 104. Chengkun Wu, Jean-Marc Schwartz, Georg Brabant, Shao-Liang Peng, Goran Nenadic, Constructing a molecular interaction network for thyroid cancer via large-scale text mining of gene and pathway events, BMC Systems Biology, BIoMed Central, Vol.9, Iss.5, pp.S5--S5, 2015
 105. Atanacković Teodor, Nedeljkov Marko, Pilipović Stevan, Rajter-Ćirić Danijela, Dynamics of a Fractional Derivative Type of a Viscoelastic Rod with Random Exication, Fractional Calculus and Applied Analysis, De Greyter, Vol.18, Iss.5, pp.1232--1251, 2015
 106. Tamra Peric, Dejan Markovic, Bojan Petrovic, Vesna Radojevic, Tatjana Todorovic, Biljana Andjelski Radicevic, Radmila Jancic Heinemann, Gordana Susic, Aleksandra Peric Popadic, Vesna Tomic Spiric, Efficacy of pastes containing CPP-ACP and CPP-ACFP in patients with Sjögren’s syndrome. Clinical oral investigations., Web of Science Category: Dentistry, Oral Surgery and Medicine, springer, pp.1--13, 2015
 107. Miloš Radmanović, Dušan Gajić, Radomir Stanković, Efficient Computation of Galois Field Expressions on Hybrid CPU-GPU Platforms, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Philadelphia, USA, Vol.26, Iss.3, pp.1--22, 2015
 108. Miodrag Spalevic, Aleksandar Cvetkovic, Estimating the error of Gaussian quadratures with simple and multiple nodes by using their extensions with multiple nodes, BIT Numerical Mathematics, Springer, pp.1--18, 2015
 109. Wei Li, Lincong Chen, Natasa Trisovic, Aleksandar Cvetkovic, Junfeng Zhao, First passage of stochastic fractional derivative systems with power-form restoring force, International Journal of Nonlinear Mechanics, Elsevier, Iss.71, pp.83--88, 2015
 110. Tatjana Došenovic, Dušan Rakić, Mirjana Brdar, Fixed point theorem in fuzzy metric speces using altering distance, Filomat, Prirodno-matematički fakultet - Departmant za matematiku i informatiku, Vol.7, Iss.28, pp.1517--1524, 2014
 111. Nenad Mladenovic, Raca Todosijevic, Dragan Urosevic, Less is more: Basic variable neighborhood search for minimum differential dispersion problem, Information Sciences, Elsevier, Vol.326, pp.160--171, 2015
 112. Goran T. Djordjevic, Milica I. Petkovic, Aleksandra M. Cvetkovic, George K. Karagiannidis, Mixed RF/FSO Relaying with Outdated Channel State Information, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Vol.PP, Iss.99, pp.12015
 113. Sanja Panić, Dušan Rakić, Valeria Guzsvány, Erne Kiss, Goran Boškovic, Zoltan Kónya, Ákos Kukovecz, Optimization of thiamethoxam adsorption parameters using multi-walled carbon nanotubes by means of fractional factorial design, Chemosphere, Pergamon, Iss.141, pp.87--93, 2015
 114. Jelena A. Anastasov, Nemanja M. Zdravkovic, Goran T. Djordjevic, Outage capacity evaluation of extended generalized-K fading channel in the presence of random blockage, Journal of the Franklin Institute, Elsevier, Vol.352, Iss.10, pp.4610--4623, 2015
 115. Milica I. Petkovic, Aleksandra M. Cvetkovic, Goran Djordjevic, George K. Karagiannidis, Partial Relay Selection with Outdated Channel State Estimation in Mixed RF/FSO Systems, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, OSA / IEEE (Optical Society of America and the Institute of Electrical and Electronics Engineers), Vol.33, Iss.13, pp.2860--2867, 2015
 116. Japundžić Miloš, Rajter-Ćirić Danijela, Reaction-advection-diffusion equations with space fractional derivatives and variable coefficients on infinite domain, Fractional Calculus and Applied Analysis, De Greyter, Vol.18, Iss.4, pp.911--950, 2015
 117. Predrag Stanimirović, Ivan Živković, Wei Yimin, Recurrent Neural Network Approach Based on the Integral Representation of the Drazin Inverse, Neural Computation, MIT Press (Massachusetts Institute of Technology), Vol.27, Iss.10, pp.2107--2131, 2015
 118. Predrag Stanimirović, Ivan Živković, Wei Yimin, Recurrent Neural Network for Computing the Drazin Inverse, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, IEEE, Vol.26, Iss.11, pp.2830--2843, 2015
 119. Slobodan K. Simić, Dejan Živković, Milica Anđelić, Carlos M. da Fonseca, Reflexive line graphs of trees, Journal of Algebraic Combinatorics, Springer US, pp.1--18, 2015
 120. Jack Brimberg, Nenad Mladenovic, Dragan Urosevic, Solving the maximally diverse grouping problem by skewed general variable neighborhood search, Information Sciences, Elsevier, Vol.295, pp.650--675, 2015
 121. Bojan Banjac, Milica Makragić, Branko Malešević, Some Notes on a Method for Proving Inequalities by Computer, Results in Mathematics, Springer, pp.1--16, 2015
 122. Milan Dimitrijević, Zoran Simić, Andjelka Kovačević, Aleksandar Valjarević, Sahal-Bréchot, Stark broadening of Xe VIII spectral lines, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Oxford University Press, Vol.454, Iss.2, pp.1736--1741, 2015
 123. Stevan Pilipović, Dušan Rakić, Nenad Teofanov, Jasson Vindas, The Wavelet Transforms in Gelfand-Shilov spaces, Collectanea Mathematica, Universitat de Barcelona Servei de Publicacions, pp.1--18, 2015
 124. Aleksandar Fišteš, Dušan Rakić, Using the eight-roller mill in the purifier-less mill flow, Journal of Food Science and Technology, Mysore, Scientific Publishers, Vol.7, Iss.52, pp.4661--4668, 2015
 125. Paul L. Rosin, Jovanka Pantovic, Jovisa D. Zunic, Measuring linearity of curves in 2D and 3D., Pattern Recognition, Elsevier, Iss.49, pp.65--78, 2016
 126. Paul L. Rosin, Jovanka Pantovic, Jovisa D. Zunic, Measuring Linearity of Connected Configurations of a Finite Number of 2D and 3D Curves, Journal of Mathematical Imaging and Vision, Springer, Vol.53, Iss.1, pp.1--11, 2015
 127. Jelena Colic, Hajime Machida, Jovanka Pantovic, Upward Saturated Hyperclones, Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Vol.24, Iss.1--4, pp.189--201, 2015
 128. Massimo Bartoletti, Ilaria Castellani, Pierre M. Denielou, Mariangiola Dezani-Ciancaglini, Silvia Ghilezan, Jovanka Pantovic, Jorge A. Perez, Thiemann P., Toninho B., Hugo Torres Vieira, Combining behavioral types with security analysis,, Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming, Elsevier, Vol.84, pp.763--780, 2015
 129. Maria Chudnovsky, Nicolas Trotignon, Theophile Trunck, Kristina Vušković, Coloring perfect graphs with no balanced skew-partitions, Journal of Combinatorial Theory B, Elsevier, Iss.115, pp.26--65, 2015
 130. Attila Tanács, Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, Zoltan Kato, Estimation of Linear Deformations of 2D and 3D Fuzzy Objects, Pattern Recognition, Pergamon, Vol.48, Iss.4, pp.1387--1399, 2015
 131. M.A. Razzaque, Marija Milojevic Jevric, Andrei Palade, Siobhan Clarke, Middleware for IoT: state-of-the art and challenges, IEEE Internet Of Things Journal, IEEE, pp.1--1, 2015
 132. Milan Merkle, An axiomatic integral and a multivariate mean value theorem, Journal of inequalities and applications, SPRINGER, pp.2015:3462015
 133. Milan Savic, Zoran Peric, Nikola Simic, Coding algorithm for grayscale images based on Linear Prediction and dual mode quantization, Expert systems with Applications, Elsevier, Vol.42, Iss.21, pp.7285--7291, 2015
 134. Fixed point theorem in fuzzy metric spaces using altering distance, FILOMAT, Prirodno-matematički fakultet - Departmant za matematiku i informatiku, Niš, Vol.7, Iss.28, pp.1517--1524, 2014
 135. A singularly perturbed problem with two parameters on a Bakhvalov-type mesh, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, Elsevier BV ^North-Holland, Netherlands, Iss.292, pp.307--319, 2016
 136. Darren Davis, Omer Nebil Yaveroglu, Noel Malod-Dognin, Aleksandar Stojmirovic, Natasa Przulj, Topology-Function Conservation in Protein-Protein Interaction Networks, Bioinformatics, Oxford Journals, Vol.10, Iss.31, pp.1632--1639, 2015
 137. Noel Malod-Dognin and Natasa Przulj, L-GRAAL: Lagrangian graphlet-based network aligner, Bioinformatics, Oxford Journals, Vol.13, Iss.31, pp.2182--2189, 2015
 138. Omer Nebil Yaveroglu, Tijana Milenkovic, Natasa Przulj, Proper evaluation of alignment-free network comparison methods, Bioinformatics, Oxford Journals, Vol.16, Iss.31, pp.2697--2704, 2015
 139. Omer Nebil Yaveroglu, Sean M. Fitzhugh, Maciej Kurant, Athina Markopoulou, Carter T. Butts , Natasa Przulj, ergm.graphlets: A Package for ERG Modeling Based on Graphlet Statistics, Journal of Statistical Software, American Statistical Association, Vol.12, Iss.25, pp.1--29, 2015
 140. Vladimir Gligorijevic, Natasa Przulj, Methods for Biological Data Integration: Perspectives and Challenges, Journal of the Royal Society Interface, The Royal Society Publishing, Vol.112, Iss.12, pp.20150571--20150571, 2015
 141. U. Marovac, N. Mitić, n-Gram Analysis of COG Categorized Protein Sequences, MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, Faculty of Science P. O. Box 60 34000 Kragujevac, Serbia, Vol.74, Iss.3, pp.575--590, 2015
 142. Stevo Stevic, Mohammed Alghamdi, Abdullah Alotaibi, Boundedness character of the recursive sequence $x_n=\alpha+\prod_{j=1}^kx_{n-j}^{a_j}$, Applied Mathematics Letters, Elsevier, Vol.50, pp.83--90, 2015
 143. Radomir Stanković, Jaakko Astola, Contributions of Arto Salomaa to Multiple-Valued Logic, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Philadelphia, USA, Vol.24, Iss.1-4, pp.1--19, 2015
 144. Radomir Stanković, Helena Astola, Jaakko Astola, Determining Minimized Galois Field Expressions for Ternary Functions by Using Special Normal Form, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Philadelphia, USA, Vol.24, Iss.1-4, pp.53--71, 2015
 145. Vjekoslav Budimirović, Branka Budimirović, Branimir Šeselja, Andreja Tepavčević, E-fuzzy Groups, Fuzzy Sets and Systems, Elsevier BV ^North-Holland, 2015
 146. Songxiao Li, Stevo Stevic, Generalized weighted composition operators from a-Bloch spaces into weighted-type spaces, Journal of Inequalities and Applications, Springer, Vol.2015, Iss.Article No. 265, pp.1--12, 2015
 147. Hans-Görg Roos, Ljiljana Teofanov,Zorica Uzelac, Graded meshes for higher order FEM, Journal of Computational Mathematics, Global Science Press, Vol.33, Iss.1, pp.1--16, 2015
 148. Vladica Stojanović. Biljana Č. Popović, Predrag M. Popović, MODEL OF GENERAL SPLIT-BREAK PROCESS, REVSTAT, Vol.13, Iss.2, pp.145--168, 2015
 149. Stevo Stevic, Bratislav Iricanin, Zdenek Smarda, On a product-type system of difference equations of second order solvable in closed form, Journal of Inequalities and Applications, Springer, Vol.2015, Iss.Article No. 327, pp.1--15, 2015
 150. Stevo Stevic, Josef Diblik, Bratislav Iricanin, Zdenek Smarda, On the system of difference equations x_n=(x_{n-1}y_{n-2})/(ay_{n-2}+by_{n-1}), y_n=y_{n-1}x_{n-2}/(cx_{n-2}+dx_{n-1}, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.270, pp.688--704, 2015
 151. Ana D. Simonović, Biljana K. Filipović, Milana M. Trifunović, Saša N. Malkov, Vedrana P. Milinković, Slađana B. Jevremović, Angelina R. Subotić, Plant regeneration in leaf culture of Centaurium erythraea Rafn. Part 2: the role of arabinogalactan proteins, Plant Cell Tissue and Organ Culture, Springer-Verlag Dordrecht, Vol.121, Iss.3, pp.721--739, 2015
 152. Stevo Stevic, Product-type system of difference equations of second-order solvable in closed form, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Bolyai Institute, Vol.2015, Iss.Article No. 56, pp.1--16, 2015
 153. Hans-Görg Roos, Ljiljana Teofanov,Zorica Uzelac, Uniformly convergent difference schemes for a singularly perturbed third order boundary value problem, Applied Numerical Mathematics, Elsevier, Vol.96, pp.108--117, 2015
 154. Stevo Stevic, Ajay Sharma, Weighted composition operators from weighted Bergman spaces with Bekolle weights to Bloch-type spaces, Journal of Inequalities and Applications, Springer, Vol.2015, Iss.Article No. 337, pp.1--14, 2015
 155. Kostić Aleksandar, Barać Miroljub, Stanojević Slađana, Milojković-Opsenica Dušanka, Tešić Živoslav, Šikoparija Branko, Radišić, Predrag, Prentović Marija., Tešić Mirjana, Physicochemical composition and techno-functional properties of bee pollen collected in Serbia., LWT - Food Science and Technology, Elsevier, Iss.62, pp.301--309, 2015
 156. Aleksandar Janjić, Two-step algorithm for the optimization of vehicle fleet in electricity distribution company, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Elsevier, Vol.65, Iss.2, pp.307--315, 2015
 157. Predrag M. Rajković , Slađana D. Marinković, Miomir S. Stanković, Orthogonal polynomials with varying weight of Laguerre type, Filomat, Prirodno-matematički fakultet - Departmant za matematiku i informatiku, pp.1053--1062, 2015
 158. Tatjana Stojanović, Tatjana Davidović, Zoran Ognjanović, Bee Colony Optimization for the satisfiability problem in probabilistic logic, Applied Soft Computing, Elsevier, Vol.31, pp.339--347, 2015
 159. Ioannis Kokkinis, Petar Maksimović, Zoran Ognjanović, Thomas Studer, First steps towards probabilistic justification logic, Logic Journal of the IGPL, Oxford University Press, Vol.23, Iss.4, pp.662--687, 2015
 160. Aleksandar Janjić, Two-step algorithm for the optimization of vehicle fleet in electricity distribution company, Electrical Power and Energy Systems, Elsevier, Vol.65, Iss.Feburary 2015, pp.307--315, 2015
 161. Angelina Ilić-Stepić, Zoran Ognjanović, Nebojša Ikodinović, Conditional p-adic probability logic, International Journal of Approximate Reasoning, Elsevier, Vol.55, Iss.9, pp.1843--1865, 2014
 162. Nebojša Ikodinović, Zoran Ognjanović, Miodrag Rašković, Aleksandar Perović, Hierarchies of probabilistic logics, International Journal of Approximate Reasoning, Elsevier, Vol.55, Iss.9, pp.1830--1842, 2014
 163. Miloš Savić, Mirjana Ivanović, Miloš Radovanović, Zoran Ognjanović, Aleksandar Pejović, Tatjana Jakšić Kruger, The structure and evolution of scientific collaboration in Serbian mathematical journals, Scientometrics, Elsevier, Vol.101, Iss.3, pp.1805--1830, 2014
 164. Nebojša Ikodinović, Miodrag Rašković, Zoran Marković, Zoran Ognjanović, A first-order probabilistic logic with approximate conditional probabilities, Logic Journal of IGPL, Oxford University Press, Vol.22, Iss.4, pp.539--564, 2014
 165. J. Lindblad, N. Sladoje, Linear time distances between fuzzy sets with applications to pattern matching and classification, IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Signal Processing Society, Vol.23, Iss.1, pp.126--136, 2014
 166. S. Stević, M.Alghamdi, A. Alotaibi, N. Shahzad, Long-term behavior of positive solutions of a system of max-type difference equations, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.235C, pp.567--574, 2014
 167. Paul L. Rosin, Jovanka Pantović, Joviša Žunić, Measuring linearity of connected configurations of a finite number of 2D and 3D curves, Journal Mathematical Imaging and Vision, Springer, --11 strana, 2014
 168. V. Janjic, R. Sharan, N. Przulj, Modelling the Yeast Interactome, Scientific Reports, Nature Publishing Group, pp.4273--4273, 2014
 169. Wu C, Schwartz JM, Brabant G, Nenadic G, Molecular profiling of thyroid cancer subtypes using large-scale text mining, BMC Medical Genomics, BMC, Vol.S3, Iss.7, pp.S3--S3, 2104
 170. S. Stević, M.Alghamdi, A. Alotaibi, N. Shahzad, More on a rational second-order difference equation, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.236C, pp.565--571, 2014
 171. Marija P. Stanić, Multiple orthogonal polynomials on the semicircle and applications, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Elsevier, Vol.243, pp.269--282, 2014
 172. S. Stević, J. Diblik, B. Iričanin, Z. Šmarda, Note on the existence of periodic solutions of a class of systems of differential-difference equations, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.232C, pp.922--928, 2014
 173. S. Stević, On families of bounded continuous solutions of some systems of functional-difference equations on half-intervals, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.231C, pp.169--178, 2014
 174. S. Stević, J. Diblik, Z. Šmarda, On periodic and solutions converging to zero of some systems of differential-difference equations, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.227, pp.43--49, 2014
 175. B. Sehba, S. Stević, On some product-type operators from Hardy-Orlicz and Bergman-Orlicz spaces to weighted-type spaces, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.233C, pp.565--581, 2014
 176. S. Stević, M.Alghamdi, D.A. Maturi, N. Shahzad, On the periodicity of some classes of systems of nonlinear difference equations, Abstract and Applied Analysis, Hindawi, Vol.2014, pp.1--6, 2014
 177. Jelena Čolić, Hajime Machida, Jovanka Pantović, One-point extension of the algebra of incompletely specified operations, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Vol.22, Iss.1--2, pp.79--94, 2014
 178. G. E. Chatzarakis, H. Péics, I. P. Stavroulakis, Oscillations in Difference Equations with Deviating Arguments and Variable Coefficients, Abstract and Applied Analysis, Hindawi Publishing Corporation, Vol.2014, pp.1--9, 2014
 179. W. Liu, X. Yang, X. Liu, S. Stević, Part-metric and its applications in discrete systems, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.228, pp.320--328, 2014
 180. Kupusinac A., Stokić E., Doroslovački R., Predicting body fat percentage based on gender, age and BMI by using artificial neural networks, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier, Vol.113, Iss.2, pp.610--619, 2014
 181. Kai Sun, JoanaP Goncalves, Chris Larminie, N. Przulj, Predicting disease associations via biological network analysis, BMC Bioinformatics, BioMed Central, pp.304--314, 2014
 182. Miloš B. Stojanović, Miloš M. Božić, Milena M. Stanković, Zoran P. Stajić, A methodology for training set instance selection using mutual information in time series prediction, Neurocomputing, Elsevier, Vol.141, pp.236--245, 2014
 183. Hans-Goerg Roos, Ljiljana Teofanov, Zorica Uzelac, A modified Bakhvalov mesh, Applied Mathematics Letters, Elsevier, Vol.31, pp.7--11, 2014
 184. Tibor Lukić, Joviša Žunić, A non-gradient-based energy minimization approach to the image denoising problem, Inverse Problems, IOP Publishing, Vol.9, Iss.30, pp.(095007)-1--19, 2014
 185. Frederique Oggier, Miodrag Mihaljevic, An Information-Theoretic Security Evaluation of a Class of randomized Encryption Schemes, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, IEEE, Vol.9, Iss.2, pp.158--168, 2014
 186. Sasa Adamovic, Marko Sarac, Mladen Veinovic, Milan Milosavljevic, Aleksandar Jevremovic, An Interactive and Collaborative Approach to Teaching Cryptology, Educational Technology & Society, International Forum of Educational Technology & Society, Vol.17, Iss.1, 2014
 187. A. Filipovic, Y. Lombardo, M. Fronato, J. Abrahams, E. Aboagye, Q.-D. Nguyen, B. Borda d’Aqua, A. Ridley, A. Green, E. Rahka, I. Ellis, C. Recchi, N. Przulj, A. Sarajlic, J.-R. Alattia, P. Fraering, M. Deonarain, R. Charles Coombes, Anti-nicastrin monoclonal antibodies elicit pleiotropic anti-tumor pharmacological effects in invasive breast cancer cells,Breast Cancer Research and Treatment, Springer, pp.455--462, 2014
 188. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Artificial bee colony algorithm hybridized with firefly metaheuristic for cardinality constrained mean-variance portfolio problem, Applied Mathematics & Information Sciences, Natural Sciences Publishing, Vol.8, Iss.6, pp.2831--2844, 2014
 189. S. Stević, Asymptotic behavior of solutions of a system of q-functional-difference equations, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.235C, pp.538--545, 2014
 190. Branko Malešević, Maja Petrović, Barrow's Inequality and Signed Angle Bisectors, Journal of Mathematical Inequalities, Element d.o.o Zagreb, Vol.8, Iss.3, pp.537--544, 2014
 191. S. Stević, M.Alghamdi, A. Alotaibi, N. Shahzad, Boundedness character of a max-type system of difference equations of second order, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, University of Szeged, Vol.2014, pp.1--12, 2014
 192. Milica Pojić, Dušan Rakić, Živorad Lazić, Chemometric optimization of the robustness of the near infrared spectroscopic method in wheat quality control, Talanta, Elsevier BV, pp.1--7, 2014
 193. Dušan Gajić, Radomir Stanković, Computation of the Vilenkin-Chrestenson Transform on a GPU, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Philadelphia, USA, Vol.24, Iss.1-4, pp.317--340, 2015.
 194. Radomir S. Stankovic, Jaako Astola, Contributions of Arto Salomaa to Multiple-Valued Logic, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publisher, Vol.24, Iss.1-4, pp.1--19, 2015
 195. Н. Ромчевић, М.Гилић, И.Анжел, Р.Рудолф, М.Митрић, М.Ромчевић, Б.Хаџић, Д.Јоксимовић, М.Петровић Дамјановић, М.Кос, Determination of Microstructural Changes by Severely Plastically Deformed Copper-Aluminium Alloy: Optical Study, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 50 (1) B, Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor, Vol.1B, Iss.50, pp.61--68, 2014
 196. Radomir S. Stankovic, Helena Astola, Jaakko Astola, Determining Minimized Galois Field Expressions for Ternary Functions by Using Special Normal Form, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publisher, Vol.24, Iss.1-4, pp.53--71, 2015
 197. Miloš Radmanović, Dušan Gajić, Radomir Stanković, Efficient Computation of Galois Field Expressions on Hybrid CPU-GPU Platforms, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Philadelphia, USA,
 198. Marija P. Stanić, Aleksandar S. Cvetković, Tatjana V. Tomović, Error estimates for quadrature rules with maximal even trigonometric degree of exactness, REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES SERIE A-MATEMATICAS, Springer, Vol.108, Iss.2, pp.603--615, 2014
 199. A. Tanács, J. Lindblad, N. Sladoje, Z. Kato, Estimation of Linear Deformations of 2D and 3D Fuzzy Objects, Pattern Recognition, Pergamon, Vol.48, Iss.4, pp.1387--1399, 2014
 200. S. Stević, M.Alghamdi, A. Alotaibi, N. Shahzad, Eventual periodicity of some systems of max-type difference equations, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.236C, pp.635--641, 2014
 201. S. Stević, Existence of bounded solutions of a class of neutral systems of functional differential equations, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.231C, pp.478--488, 2014
 202. Radomir S. Stankovic, Jakko Astola , Claudio Moraga, Fast Fourier Transforms on Finite Groups as a Method in Synthesis for Regularity, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, Old City Publisher, Vol.23, Iss.5-6, pp.463--483, 2014
 203. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Firefly Algorithm for Cardinality Constrained Mean-Variance Portfolio Optimization Problem with Entropy Diversity Constraint, The Scientific World Journal, special issue Computational Intelligence and Metaheuristic Algorithms with Applications, Hindawi, Vol.2014, pp.1--16, 2014
 204. V. Budimirović, B. Budimirović, B. Seselja, A. Tepavčević, Fuzzy identities with application to fuzzy semigroups, Information Sciences, Elsevier, Vol.266, pp.148--159, 2014
 205. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Dragana Valjarević, Vladica Stevanović, Jelena Golijanin, GIS Analysis of Land Cover Changes on the Territory of the Prokuplje Municipality, The Scientific World Journal, special issue Computational Intelligence and Metaheuristic Algorithms with Applications, Hindwai Publishing Corporation, Iss.2014/4, pp.1--8, 2014
 206. N. Malod-Dognin, N. Przulj, GR-Align: Fast and Flexible Alignment of Protein 3D Structures Using Graphlet Degree Similarity, Bioinformatics, Oxford Journals, pp.1259--1265, 2014
 207. Marko Nedeljkov, Higher order shadow waves and delta shock blow up in the Chaplygin gas, J. Differential Equations, Elsevier, Vol.256, Iss.11, pp.3859--3887, 2014
 208. Adis Alihodzic, Milan Tuba, Improved Bat Algorithm Applied to Multilevel Image Thresholding, The Scientific World Journal, special issue Computational Intelligence and Metaheuristic Algorithms with Applications, Hindawi, Vol.2014, pp.1--16, 2014
 209. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Improved seeker optimization algorithm hybridized with firefly algorithm for constrained optimization problems, Neurocomputing, Elsevier, Vol.143, pp.197--207, 2014
 210. Tatjana Grbić, Slavica Medić, Aleksandar Perović, Mira Paskota, Sandra Buhmiler, Inequalities of the Chebyshev type based on pseudo-integrals, Fuzzy Sets and Systems, Elsevier, 2014
 211. V. Gligorijevic, V. Janjic, N. Przulj, Integration of molecular network data reconstructs Gene Ontology, Bioinformatics, Oxford Journals, pp.i594--i600, 2014
 212. Milutinovic, S., Nikolić Vesna, Rethinking higher education for sustainable development in Serbia: An assessment of Copernicus Charter principles in current higher education practices, Journal of Cleaner Production, Elsevier BV Amsterdam, Netherlands, Vol.62, pp.107--113, 2014
 213. O. N. Yaveroglu, N. Malod-Dognin, D. Davis, Z. Levnajic, V. Janjic, R. Karapandza, A. Stojmirovic, N. Przulj, Revealing the Hidden Language of Complex Networks, Scientific Reports, Nature Publishing Group, pp.4547--4547, 2014
 214. Dragiša Žunić, Joviša Žunić, Shape ellipticity from Hu moment invariants, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.1, Iss.226, pp.406--414, 2014
 215. Aleksandar Fistes, Dušan Rakić, Aleksandar Takači, Mirjana Brdar, Solution of the breakage matrix reverse problem, Powder Technology, Elsevier S. A., Iss.268, pp.412--419, 2014
 216. Jack Brimberg, Nenad Mladenovic, Dragan Urosevic, Solving the maximally diverse grouping problem by skewed general variable neighborhood search, Information Sciences, Elsevier, Vol.295, pp.650--675, 2015
 217. S. Li, S. Stević, Some new characterizations of the Bloch space, Journal of Inequalities and Application, Springer, Vol.2014, pp.1--10, 2014
 218. S. Stević, Stability of the zero solution of a family of functional-differential equations, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.238C, pp.50--56, 2014
 219. Spasic I, Livsey J, Keane JA, Nenadic G, Text mining of cancer-related information: Review of current status and future directions, International Journal of Medical Informatics, Elsevier, Iss.83, pp.605--623, 2014
 220. Jakšić Kruger, T., Davidović, T., Teodorović, D., Šelmić, M., The Bee Colony Optimization Algorithm and its Convergence, International Journal of Bio-Inspired Computation, Inderscience,
 221. Nenad Mladenovic, Raca Todosijevic, Dragan Urosevic, Two level General variable neighborhood search for Attractive traveling salesman problem, Computers and Operations Research, Elsevier, Vol.52, Iss.8, pp.341--348, 2014
 222. Jelena Čolić, Hajime Machida, Jovanka Pantović, Upward saturated hyperclones, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Vol.24, Iss.1--4, pp.189--201, 2015
 223. Stojaković Vesna, Popov Srđan, Tepavčević Bojan, Visualization of the Centre of Projection Geometrical Locus in a Single Image, Computer Graphics Forum, Computer Graphics Forum, Vol.33, Iss.1, pp.52--63, 2014
 224. G. Janjić, S. Malkov, M. Živković, S. Zarić, What are preferred water/aromatic interactions in proteins and crystal structures of small molecules?, Physical Chemistry Chemical Physics, Royal Society of Chemistry, Vol.16, Iss.43, pp.23549--23553, 2014
 225. D.B.Ninković, J.M.Andrić, S.Malkov, S.Zarić, What are the preferred horizontal displacements of aromatic–aromatic interactions in proteins? Comparison with the calculated benzene–benzene potential energy surface, Physical Chemistry Chemical Physics, Royal Society of Chemistry, Vol.16, Iss.23, pp.11173--11177, 2014
 226. Milan Merkle, Dan Marinescu, Monica M. R. Merkle, Mihai Monea, Marian Stroe, Young’s functional with Lebesgue-Stieltjes integrals, Appl. Anal. Discrete Math., Univ. Belgrade Fac. Electr. Engrg., Dept. Appl. Math., Vol.8, Iss.1, pp.60--72, 2014
 227. Hans-Goerg Roos, Ljiljana Teofanov, Zorica Uzelac, Graded Meshes for Higher Order FEM, Journal of Computational Mathematics, Global Science Press, Vol.33, Iss.1, pp.1--16, 2015
 228. Dejan N. Milić, Vlastimir D. Pavlović, A New Class of Low Complexity Low-Pass Multiplierless Linear-Phase Special CIC FIR Filters, IEEE Signal Processing Letters, IEEE Signal Processing Society, Vol.21, Iss.12, pp.1511--1515, 2014
 229. Nebojša Ikodinović, Miodrag Rašković, Zoran Marković, Zoran Ognjanović, A first-order probabilistic logic with approximate conditional probabilities, Logic Journal of IGPL, Vol.1, Iss.1, pp.0--0, 2014
 230. Krejic Natasa Luzanin Zorana Stojkovska Irena, A gradient method for unconstrained optimization in noisy environment, APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS, Elsevier BV ^North-Holland, Vol.70, pp.1--21, 2013
 231. Stankovic, Dragan, Nikolic Vesna, Đorđević, M., Dac Buu Cao, A survey study of critical success factors in agile software projects in former Yugoslavia IT companies, Journal of Systems and Software, Elsevier Inc., United States, Vol.86, Iss.6, pp.1663--1678, 2013
 232. F. Oggier, M.J. Mihaljevic, An Information-Theoretic Security Evaluation of a Class of Randomized Encryption Schemes, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, IEEE, pp.1--11, 2013
 233. Sasa Adamovic, Marko Sarac, Mladen Veinovic, Milan Milosavljevic, Aleksandar Jevremovic, An Interactive and Collaborative Approach to Teaching Cryptology, Educational Technology & Society, International Forum of Educational Technology & Society, 2013
 234. S. Stević, Asymptotically convergent solutions of a system of nonlinear functional differential equations of neutral type with iterated deviating arguments, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.219, pp.6197--6203, 2013
 235. S. Stević, Behaviour of solutions of some linear functional equations at infinity, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.219, pp.6134--6141, 2013
 236. M. Gavrilovic, J. C. Azar, J. Lindblad, C. Wählby, E. Bengtsson, C. Busch, I. B. Carlbom, Blind Color Decomposition of Histological Images, IEEE Transactions on Medical Imaging, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Vol.32, Iss.6, pp.983--994, 2013
 237. Kovacevic A, Dehghan A, Filannino M, Keane J, Nenadic G, Combining rules and machine learning for extraction of temporal expressions and events from clinical narratives, Journal of American Medical Informatics Association (JAMIA)., BMJ (American Medical Informatics Association, AMIA)., Vol.20, Iss.5, 2013
 238. Velimir Ilić, Miomir Stanković, Edin Mulalić, Comments on “Generalization of Shannon–Khinchin Axioms to Nonextensive Systems and the Uniqueness Theorem for the Nonextensive Entropy”, IEEE Transaction on Information Theory, IEEE, Vol.59, Iss.10, pp.6950--6952, 2013
 239. M.V.G. da Silva, K. Vušković, Decomposition of even/hole/free graphs with star cutsets and 2/joins, Journal of Combinatorial Theory B, Elsevier, Iss.103, pp.144--183, 2013
 240. Marko Nedeljkov, Nebojsa Dedovic, Delta shocks interactions and the wave front tracking method, J. Math. Anal. Appl., Elsevier, Vol.403, Iss.2, pp.580--598, 2013
 241. Marinka Žitnik, Vuk Janjić, Chris Larminie, Blaž Zupan, Nataša Pržulj, Discovering disease/disease associations by fusing systems-level molecular data, Scientific Reports, Nature Publishing Group, pp.1--9, 2013
 242. S. Stević, Existence of solutions bounded together with their first derivatives of some systems of nonlinear functional differential equations, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.219, pp.6457--6465, 2013
 243. B. Budimirović, V. Budimirović, B. Seselja, A. Tepavčević, Fuzzy equational classes are fuzzy varieties, Iranian Journal of Fuzzy Systems, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran., Vol.10, Iss.4, pp.1--18, 2013
 244. B. Budimirović, V. Budimirović, B. Seselja, A. Tepavčević, Fuzzy identities with application to fuzzy semigroups, Information Sciences, Elsevier, 2013
 245. W. Hayes, K. Sun, N. Pržulj, Graphlet-based measures are suitable for biological network comparison, Bioinformatics, Oxford University Press, pp.483--491, 2013
 246. Živadin Micić, Miloš Micić, Marija Blagojević, ICT innovations at the platform of standardisation for knowledge quality in PDCA, COMPUTER STANDARDS & INTERFACES, Elsevier, Vol.36, Iss.1, pp.231--243, 2013
 247. Radosavljevic Ana, Gligoric Goran, Maluckov Aleksandra A, Stepic Milutin S, Milovic Daniela, Light propagation management by disorder and nonlinearity in one dimensional photonic lattices, JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS, Optical Society of America, Vol.30, Iss.8, pp.2340--2347, 2013
 248. Nebojša Ikodinovć, Miodrag Rašković, Zoran Marković, Zoran Ognjanović, Logics with Generalized Measure Operators, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Inc., Vol.20, pp.527--555, 2013
 249. H. Milosevic, N. A. Geydarov, Y. N. Zakharov, S. Stevovic, Modeling, MODEL OF INCOMPRESSIBLE VISCOUS FLUID FLOW DRIVEN BY PRESSURE DIFFERENCE IN A GIVEN CHANNEL,, , International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.62, pp.242--246, 2013
 250. By Michael J. Flynn, Oskar Mencer, Veljko Milutinovic, Goran Rakocevic, Per Stenstrom, Roman Trobec, Mateo Valero, Moving from Petaflops to Petadata, Communications of the ACM, Association for Computing Machinery, pp.39--42, 2013
 251. Šarajlić, V. Janjić, N. Stojković, D. Radak, N. Pržulj, Network topology reveals key cardiovascular disease genes, PLoS ONE, PLOS, pp.1--11, 2013
 252. S. Stević, On a solvable system of difference equations of fourth order, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.219, pp.5706--5716, 2013
 253. S. Stević, On bounded continuously differentiable solutions with Lipschitz first derivatives of a system of functional differential equations, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.219, pp.6344--6353, 2013
 254. S. Stević, On the system $x_{n+1}=y_nx_{n-k}/(y_{n-k+1}(a_n+b_ny_nx_{n-k}))$, $y_{n+1}=x_ny_{n-k}/(x_{n-k+1}(c_n+d_nx_ny_{n-k}))$, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.219, pp.4526--4534, 2013
 255. S. Stević, On the system of difference equations $x_n=c_ny_{n-3}/(a_n+b_ny_{n-1}x_{n-2}y_{n-3})$, $y_n=\g_n x_{n-3}/(\a_n+\b_n x_{n-1}y_{n-2}x_{n-3}), Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.219, pp.4755--4764, 2013
 256. Wu C, Schwartz JM, Nenadic G, PathNER: a tool for systematic identification of biological pathway mentions in the literature, BMC Systems Biology, BMC, Vol.Suppl 3, Iss.7, pp.S2--S2, 2013
 257. Biswas Anjan, Milovic Daniela M, Kumar S, Yildirim Ahmet, Perturbation of shallow water waves by semi-inverse variational principle, INDIAN JOURNAL OF PHYSICS, Springer, Vol.87, Iss.6, pp.567--569, 2013
 258. Hajnalka Peics, Positive solutions of second-order linear difference equation with variable delays, Advances in Difference Equations, Springer Open Journals, Vol.2013, Iss.2013:82, pp.1--12, 2013
 259. Kupusinac A., Stokić E., Doroslovački R., Predicting body fat percentage based on gender, age and BMI by using artificial neural networks, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier, pp.u štampi--u štampi, 2013
 260. Dragan Doder, John Grant, Zoran Ognjanović, Probabilistic logics for objects located in space and time, Journal of Logic and Computation, Oxford University Press, Vol.3, Iss.23, pp.487--515, 2013
 261. Gradimir Milovanović, Dušan Joksimović, Properties of Boubaker polynomials and an application to Love’s integral equation, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.224, Iss.41579, pp.74--87, 2013
 262. Hnas-Goerg Roos, Zorica Uzelac, Qualocation for a singularly perturbed boundary value problem, Juornal of Computational and Applied Mathematics (JCAM), Elsevier, Vol.237, Iss.1, pp.556--564, 2013
 263. Miloš Milovanović, Milan Rajković, rad u časpoisu izuzetnog značaja, Quantifying Self-organization with Optimal Wavelet,, Europhysics Letters, Vol.102, Iss.4, pp.40004-1--40004-6, 2013
 264. Jovica V. Milanović, Koji Yamashita, Sergio Martinez Villanueva, Saša Ž. Djokić, Lidija M. Korunović, Rad u inostranom časopisu, International Industry Practice on Power System Load Modeling, IEEE, Vol.28, Iss.3, pp.3038--3046, 2013
 265. Milutinović Boban, Nikolić Vesna, Rethinking higher education for sustainable development in Serbia: An assessment of Copernicus Charter principles in current higher education practices, Journal of Cleaner Production Special Volume - Special issue :HESD, Elsevier BV Amsterdam,Netherlands, Vol.62, pp.107--113, 2013
 266. Bojan Furlan, Vuk Batanović, Boško Nikolić, Semantic Similarity of Short Texts in Languages with a Deficient Natural Language Processing Support, Decision Support Systems, Elsevier, Vol.55, Iss.3, pp.710--719, 2013
 267. D. Markovic, D. Zivkovic, I. Branovic, R. Popovic, D. Cvetkovic, Smart Power Grid and Cloud Computing, Renewable and Sustainable Energy Reviews, ELSEVIER, Vol.24, pp.566--577, 2013
 268. Triki Houria Milovic Daniela M Biswas Anjan, Solitary waves and shock waves of the KdV6 equation, OCEAN ENGINEERING, Pergamon, Vol.73, pp.119--125, 2013
 269. Dragana Pavlović, Nikola Sekulović, Gradimir Milovanović, Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Zoran Popović, Statistics for Ratios of Rayleigh, Rician, Nakagami-m and Weibull Distributed Random Variables, Mathematical Problems in Engineering, Hindawi Publishing Corporation, pp.1--10, 2013
 270. Dusan Regodic, Aleksandar Jevremovic, Damir Jerkovic, The Prediction of Axial Aerodynamic Coefficient Reduction using Base Bleed, Aerospace Science and Technology, Elsevier, 2013
 271. Vladimir Ciric, Aleksandar Cvetkovic, Vladimir Simic, Ivan Milentijevic, Tropical algebra based framework for error propagation in systolic arrays, Applied mathematics and computation, Elsevier, Vol.225, pp.512--525, 2013
 272. Popović, J.K., Pilipović, S., Atanacković, T.M., Two compartmental fractional derivative model with fractional derivatives of different order, Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul., Elsevier, pp.2507--2514, 2013
 273. S. Stević, Unique existence of periodic solutions of a class of systems of nonlinear difference equations with continuous argument, Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.219, pp.7422--7428, 2013
 274. Perica Štrbac, Gradimir V. MIlovanović, Upgraded Petri net model and analysis of adaptive and static arithmetic coding, Mathematical and Computer Modelling, Elsevier, Vol.58, pp.1548--1562, 2013
 275. Aleksandar Fistes, Dušan Rakić, Aleksandar Takači, Mirjana Brdar, Using the breakage matrix approach to define the optimal particle size distribution of the input material in a milling operation, Chemical Engineering Science, Pergamon, Vol.102, pp.346--353, 2013
 276. Zoran Perić, Jelena Nikolić, Dejan Milić, Variable-length coding for performance improvement of asymptotically optimal unrestricted polar quantization of bivariate Gaussian source, Information Sciences, Elsevier, Vol.252, pp.157--167, 2013
 277. V. Memisevic, N. Przulj, C-GRAAL: Common-neighbors-based Global Graph Alignment of Biological Networks, Integrative Biology, Vol. 4, pp. 734--743, 2012.
 278. T. Milenkovic, V. Memisevic, N. Przulj, Dominating Biological Networks, PLoS ONE, Vol. 6, Iss. 8, p. e23016, 2012.
 279. Vojislav Djuric, Mirjana Bogic, Aleksandra Peric- Popadic, Vesna Tomic- Spiric, Sanvila Raskovic, Anaphylactic reaction to hydroxycobalamin with tolerance to cyanocobalamin, Annals of Allergy, Asthma and Immunology , Vol. 108, Iss. 3, pp. 207--208, 2012.
 280. Besu I., Janković Lj., Konic-Ristic A., Raskovic S., Besu V., Djuric M., Cakic S., Ursu Magdu I., Juranic Z., Role of specific cow's milk proteins in the etiology of recurrent aphthous ulcers, Journal of Oral Pathology and Medicine, doi: 10.1111/j. 1600-0714.2012.01204.x, 2012.
 281. Matić I., Djordjić M., Grozdanić N., Damjanović A., Kolundžija B., Erić-Nikolić A., Džodić R., Šašić M., Nikolić S., Dobrosavljević D., Rašković S., Andrejević S., Gavrilović D., Cordero O., Juranić Z., Serum activity of DPPIV and its expression on lymphocytes in patients with melanoma and in people with vitiligo, BMC Immunology, Iss. 13, pp. 48--55, 2012.
 282. Reinhard Klette, Joviša Žunić, ADR Shape Descriptor - Distance between Shape Centroids versus Shape Diameter, Computer Vision and Image Understanding, Vol. 216, Iss. 6, pp. 690--697, 2012.
 283. Branko Arsić, Dragoš Cvetković, Slobodan K. Simić, Milan Škarić, Graph Spectral Techniques In Computer Sciences, Applicable analysis and discrete mathematics, Vol. 6, Iss. 1, pp. 1--30, 2012.
 284. V. Janjic, N. Przulj, Biological function through network topology: a survey of the human diseasome, Briefings in Functional Genomics, Vol. 11, Iss. 6, pp. 522--532, 2012.
 285. Mladenovic Nenad, Urosevic Dragan, Hanafi Said, Ilic Aleksandar, A general variable neighborhood search for the one-commodity pickup-and-delivery travelling salesman problem, European Journal Of Operational Research, Vol. 220, Iss. 1, pp. 270--285, 2012.
 286. N. Trotignon, K. Vušković, Combinatorial optimization with 2-joins, Journal of Combinatorial Theory B , Vol. 102, Iss. 1, pp. 153--185, 2012.
 287. B. Budimirovic, V. Budimirovic, B. Seselja, A. Tepavcevic, Fuzzy equational classes are fuzzy varieties, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Iss. Acceptance Pap. No. 1266/12(IJFS), pp. 47--64, 2012.
 288. M.P. Stanić, A.S. Cvetković, S. Simić, S. Dimitrijević, Common fixed point under contractive condition of Ćirić's type on cone metric type space, Fixed Point Theory And Applications, Vol. 2012, Iss. 35, 2012.
 289. A.S. Cvetković, M.P. Stanić, Z.M. Marjanović, T.V. Tomović, Asymptotic behavior of orthogonal trigonometric polynomials of semi-integer degree, Applied Mathematics And Computation, Vol. 218, Iss. 23, pp. 11528--11533, 2012.
 290. A.S. Cvetković, G.V. Milovanović, Gaussian interval quadrature rule for exponential weights, Applied Mathematics And Computation, Vol. 218, Iss. 18, pp. 9332--9341, 2012.
 291. Cristina Di Bari, Marija Milojević, Stojan Radenović, Pasquale Vetro, Common fixed points for self-mappings on partial metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, Vol. 140, 2012.
 292. Miloš Milošević, Zoran Ognjanović, A first-order conditional probability logic, Logic Journal of the Interest Group in Pure and Applied Logics, Vol. 20, Iss. 1, pp. 235--253, doi: doi:10.1093/jigpal/jzr033, 2012.
 293. Ž. Mijajlović, N. Pejović, S. Šegan, G. Damljanović, On asymptotic solutions of Friedmann equations, Applied Mathematics And Computation, Vol. 219, Iss. 3, pp. 1273--1286, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2012.07.035, 2012.
 294. Dragan Antić, Bratislav Danković, Saša Nikolić, Marko Milojković, Zoran Jovanović, Approximation Based on Orthogonal and Almost Orthogonal Functions, Journal of The Franklin Institute, Vol. 349, Iss. 1, pp. 323--326, 2012.
 295. Dragan Marković, Dragan Cvetković, Dejan Živković, Ranko Popović, Challenges of information and communication technology in energy efficient smart homes, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, Iss. 2, pp. 1210--1216, 2012.
 296. Dragan Marković, Dejan Živković, Dragan Cvetković, Ranko Popović, Impact of nanotechnology advances in ICT on sustainability and energy efficiency, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, Iss. 5, pp. 2966--2972, 2012.
 297. Kadijević Dj., TPCK framework: assessing teachers' knowledge and designing courses for their professional development, British Journal of Educational Technology, Vol. 43, Iss. 1, pp. E28--E30 , 2012.
 298. Goran Shimic, Aleksandar Jevremovic, Problem Based Learning in Formal and Informal Learning Environments, Interactive Learning Environments, Vol. 20, Iss. 4, pp. 351--367, 2012.
 299. Sladjana Marinković, Miomir Stanković, Predrag Rajković, Functions Induced by Iterated Deformed Laguerre Derivative: Analytical and Operational , Abstract and Applied Analysis, Vol. 2012, pp. 1--16, doi: doi:10.1155/2012/190726, 2012.
 300. Ivan Živković, Predrag Stanimirović, Multi-Criteria Decision Making in Copper Smelting Process using Artificial Neural Networks, Expert Systems with Applications, doi: 10.1016/j.eswa.2012.02.185, 2012.
 301. Z. Fidanovski, M. Srećković, S. Ostojić, J. Ilić, M. Merkle, The interpretation of the intensity of components of laser scattering by interaction with matter, Physica Scripta, Vol. T149, 2012.
 302. Brdar Mirjana, Šćiban Marina B, Takači Aleksandar A, Došenović Tatjana, Comparison of two and three parameters adsorption isotherm for Cr(VI) onto Kraft lignin, Chemical Engineering Journal, Vol. 183, pp. 108--111, 2012.
 303. Krejić Nataša, Krklec Nataša, Line search methods with variable sample size for unconstrained optimization, Journal of Computational and Applied Mathematics , doi: 10.1016/j.cam.2012.12.020, 2012.
 304. Milan Savic, Zoran Peric, Milan Dinčić, Coding algorithm for grayscale images based on piecewise uniform quantizers, Informatica, Vol. 23, Iss. 1, pp. 125--140, 2012.
 305. S. Stević, On some isometries on the Bergman-Privalov class on the unit ball, Nonlinear Analysis-Theory Methods & Applications, Vol. 75, Iss. 4, pp. 2448--2454, 2012.
 306. O. Hatori, Y. Iida, S. Stević, S. I. Ueki, Multiplicative isometries on F-algebras of holomorphic functions, Abstract and Applied Analysis, Vol. 2012, 2012.
 307. S. Stević, J. Diblik, B.Iričanin, Z. Šmarda, On the difference equation x_n=a_nx_{n-k}/(b_n+c_nx_{n-1}?x_{n-k}), Abstract and Applied Analysis, Vol. 2012, 2012.
 308. S. Stević, J. Diblik, B.Iričanin, Z. Šmarda, On a third-order system of difference equations with variable coefficients, Abstract and Applied Analysis, Vol. 2012, 2012.
 309. S. Stević, J. Diblik, B.Iričanin, Z. Šmarda, On the difference equation x_{n+1}=x_nx_{n-k}/(x_{n-k+1}(a+bx_nx_{n-k})), Abstract and Applied Analysis, Vol. 2012, 2012.
 310. S. Stević, J. Diblik, B.Iričanin, Z. Šmarda, On some solvable difference equations and systems of difference equations, Abstract and Applied Analysis, Vol. 2012, 2012.
 311. S. Stević, J. Diblik, B.Iričanin, Z. Šmarda, On a periodic system of difference equations, Abstract and Applied Analysis, Vol. 2012, 2012.
 312. S. Stević, Generalized composition operators on weighted Hardy spaces, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 17, pp. 8347--8352, 2012.
 313. S. Stević, Weighted radial operator from the mixed-norm space to the nth weighted-type space on the unit ball, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 18, pp. 9241--9247, 2012.
 314. S. Stević, On the difference equation x_n=x_{n-k}/(b+cx_{n-1}?x_{n-k}), Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 11, pp. 6291--6296, 2012.
 315. S. Stević, On a third-order system of difference equations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 14, pp. 7649--7654, 2012.
 316. S. Stević, On some solvable systems of difference equations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 9, pp. 5010--5018, 2012.
 317. S. Stević, Weighted iterated radial operators between different weighted Bergman spaces on the unit ball, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 17, pp. 8288--8294, 2012.
 318. S. Stević, Boundedness and compactness of an integral-type operator from Bloch-type spaces with normal weights to F(p,q,s) space, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 9, pp. 5414--5424, 2012.
 319. W. Liu, S. Stević, Global attractivity of a family of nonautonomous max-type difference equations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 11, pp. 6297--6303, 2012.
 320. S. Stević, On some linear difference equations and inequalities with continuous argument, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 19, pp. 9831--9838, 2012.
 321. S. Stević, Existence of bounded solutions of some systems of nonlinear functional differential equations with complicated deviating argument, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 19, pp. 9974--9979, 2012.
 322. S. Stević, Solutions of a max-type system of difference equations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 19, pp. 9825--9830, 2012.
 323. S. Stević, On some periodic systems of max-type difference equations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 23, pp. 11483--11487, 2012.
 324. S. Stević, Application of difference equations in divisibility, Applied Mathematics and Computation, Vol. 219, Iss. 4, pp. 2060--2066, 2012.
 325. S. Stević, Difference equations and nonexistence of solutions of an integral equation, Applied Mathematics and Computation, Vol. 219, Iss. 4, pp. 1998--2003, 2012.
 326. S. Stević, Globally bounded solutions of a system of nonlinear functional differential equations with iterated deviating argument, Applied Mathematics and Computation, Vol. 219, Iss. 4, pp. 2180--2185, 2012.
 327. S. Stević, Bounded solutions of some systems of nonlinear functional differential equations with iterated deviating argument, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 21, pp. 10429--10434, 2012.
 328. S. Stević, Local existence of Lipschitz-continuous solutions of systems of nonlinear functional equations with iterated deviations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 21, pp. 10542--10547, 2012.
 329. S. Stević, On continuous solutions of a class of systems of nonlinear functional difference equations with deviating argument, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 20, pp. 10188--10193, 2012.
 330. S. Stević, Solutions converging to zero of some systems of nonlinear functional differential equations with iterated deviating argument, Applied Mathematics and Computation, Vol. 219, Iss. 8, pp. 4031--4035, 2012.
 331. S. Stević, On solutions of a class of systems of nonlinear functional differential equations of neutral type with complicated deviations of an argument, Applied Mathematics and Computation, Vol. 219, Iss. 8, pp. 3693--3700, 2012.
 332. S. Stević, Norm of some operators from logarithmic Bloch-type spaces to weighted-type spaces, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 22, pp. 11163--11170, 2012.
 333. S. Stević, Solutions of a system of functional differential equations in a right neighborhood of zero, Applied Mathematics and Computation, Vol. 219, Iss. 3, pp. 1011--1019, 2012.
 334. S. Stević, On a solvable rational system of difference equations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 219, Iss. 6, pp. 2896--2908, 2012.
 335. S. Stević, Unique existence of bounded continuous solutions on the real line of a class of nonlinear functional equations with complicated deviations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Iss. 5, pp. 7813--7817, 2012.
 336. Stošović M, Stanojević M, Simić-Ogrizović S, Jovanović D, Djukanović L. The predictive value of anthropometric parameters on mortality in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2011 Apr;26(4):1367-74
 337. T. Lukić, J. Lindblad, N. Sladoje. Regularized image denoising based on spectral gradient optimization. Inverse Problems Vol. 27, Nr. 8, 085010, 2011.
 338. J. Žunić, M. A. Aktas, C. Martinez-Ortiz. The distance between shape centroids is less than a quarter of the shape perimeter. Pattern Recognition, Vol. 44, Nr. 9, pp.2161-2169, 2011.
 339. N. Trotignon and K. Vušković, Combinatorial optimization with 2-joins, Journal of Combinatorial Theory B 102 (2011) 153-185.
 340. J.F. Wang, S.K. Simić, Q.X. Huang, F. Belardo and E.M. Li Marzi, Laplacian spectral characterization of disjoint union of paths and cycles, Linear Multilinear Algebra 59 (5) (2011) 531-539.
 341. F. Belardo, E.M.V. de Filippo and S.K. Simić, Computing the permanental polynomial of a matrix from a combinatorial viewpoint, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 66 (2011) 381-396.
 342. T. Milenković, V. Memišević and N. Pržulj, Dominating Biological Networks, PLoS ONE 6(8) (2011), e23016.
 343. Arabidopsis Interactome Mapping Consortium (N. Pržulj is one of authors), Evidence for Network Evolution in an Arabidopsis Interactome Map, Science 333 (2011), 601-607.
 344. O. Kuchaiev and N. Pržulj, Integrative Network Alignment Reveals Large Regions of Global Network Similarity in Yeast and Human, Bioinformatics (2011) doi: 10.1093/bioinformatics/btr127.
 345. O. Kuchaiev, A. Stefanović, W. Hayes, and N. Pržulj, GraphCrunch 2: Software tool for network modeling, alignment and clustering, BMC Bioinformatics 12(24) (2011), 1-13.
 346. N. Pržulj, Protein-protein interactions: making sense of networks via graph-theoretic modeling, Bioessays 33(2) (2011).
 347. Janković S., Kadelburg Z., Radenović S., On cone metric spaces: a survey, Nonlinear Anal. 74 (2011), no. 7, 2591-2601.
 348. J. Vindas, S. Pilipović, D. Rakić, Tauberian Theorems for the Wavelet Transform, J. Fourier Anal. Appl. 17 (2011), 65--95.
 349. T. Došenović, A. Takači, D. Rakić, M. Brdar, A fixed point theorem for a special class of probabilistic contraction, Fixed Point Theory and Applications 2011, 2011:74, doi:10.1186/1687-1812-2011-74.
 350. S. Stević, On a nonlinear generalized max-type difference equation, J. Math. Anal. Appl. 376 (2011), 317-328.
 351. L. Berg and S. Stević, On a generalized nonlinear functional equation, Nonlinear Anal. TMA 74 (2011), 3305-3310.
 352. X. Fu and S. Stević, The isometric extension problem in the unit sphere of the space sp(α), Nonlinear Anal. TMA 74 (2011), 733-738.
 353. S. Stević, On a product-type operator from Bloch spaces to weighted-type spaces on the unit ball, Appl. Math. Comput. 217 (2011), 5930-5935.
 354. S. Stević and A. K. Sharma, Weighted composition operators between Hardy and growth spaces on the upper half-plane, Appl. Math. Comput. 217 (2011), 4928-4934.
 355. S. Stević and A. K. Sharma, Composition operators from the space of Cauchy transforms to Bloch and the little Bloch-type spaces on the unit disk, Appl. Math. Comput. 217 (2011), 10187-10194.
 356. W. Liu, X. Yang, S. Stević and B. Iričanin, Part metric and its applications to cyclic discrete dynamical systems, Abstr. Appl. Anal. Vol. 2011, Article ID 534974, (2011), 16 pages.
 357. C. M. Kent, W. Kosmala and S. Stević, On the difference equation xn+1 = xnxn-2 - 1, Abstr. Appl. Anal. Vol. 2011, Article ID 815285, (2011), 15 pages.
 358. S. Stević, On a system of difference equations, Appl. Math. Comput. 218 (2011), 3372-3378.
 359. S. Stević, A. K. Sharma and S. D. Sharma, Weighted composition operators from weighted Bergman spaces to weighted-type spaces on the upper half-plane, Abstr. Appl. Anal. Vol. 2011, Article ID 989625, (2011), 10 pages.
 360. S. Stević and A. K. Sharma, Essential norm of composition operators between weighted Hardy spaces, Appl. Math. Comput. 217 (2011), 6192-6197.
 361. S. Stević and B. Iričanin, Unbounded solutions of the difference equation xn = xn-lxn-k-1, Abstr. Appl. Anal. Vol. 2011, Article ID 561682, (2011), 8 pages.
 362. S. Stević, On some integral-type operators between a general space and Bloch-type spaces, Appl. Math. Comput. 218 (2011), 2600-2618.
 363. L. Berg and S. Stević, On difference equations with powers as solutions and their connection with invariant curves, Appl. Math. Comput. 217 (2011), 7191-7196.
 364. S. Stević, A. K. Sharma and A. Bhat, Products of multiplication composition and differenti- ation operators on weighted Bergman spaces, Appl. Math. Comput. 217 (2011), 8115-8125.
 365. S. Stević, A. K. Sharma and A. Bhat, Essential norm of products of multiplication compo- sition and differentiation operators on weighted Bergman spaces, Appl. Math. Comput. 218 (2011), 2386-2397.
 366. S. Stević and A. K. Sharma, Iterated differentiation followed by composition from Bloch-type spaces to weighted BMOA spaces, Appl. Math. Comput. 218 (2011), 3574-3580.
 367. S. Stević and A. K. Sharma, Integral-type operators from Bloch-type spaces to QK spaces, Abstr. Appl. Anal. Vol. 2011, Article ID 698038, (2011), 16 pages.
 368. S. Stević, On the difference equation xn = xn-2/(bn +cnxn-1xn-2), Appl. Math. Comput. 218 (2011), 4507-4513.
 369. S. Stević, On a system of difference equations with period two coefficients, Appl. Math. Comput. 218 (2011), 4317-4324.
 370. S. Stević, W. Liu and X. Yang, On a class of nonautonomous max-type difference equations, Abstr. Appl. Anal. Vol. 2011, Article ID 436852, (2011), 15 pages.
 371. L. Berg and S. Stević, On some systems of difference equations, Appl. Math. Comput. 218 (2011), 1713-1718.
 372. S. Stević, Periodicity of a class of nonautonomous max-type difference equations, Appl. Math. Comput. 217 (2011), 9562-9566.
 373. S. Stević, Characterizations of composition followed by differentiation between Bloch-type spaces, Appl. Math. Comput. 218 (2011), 4312-4316.
 374. P. Galindo, M. Lindström and S. Stević, Essential norm of operators into weighted-type spaces on the unit ball, Abstr. Appl. Anal. Vol. 2011, Article ID 939873, (2011), 13 pages.
 375. Vojislav Mitić, Vesna Paunović, Jelena Purenović, Slobodanka Janković, Ljubiša Kocić, Igor Antolović, Dejan Rancic, The contribution of fractal nature to BaTiO3-ceramics microstructure analysis, Ceramic International, 38 2, (2012) pp. 1295-1301 http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.09.003 (doi:10.1016/ceramint.2011.09.003), ISSN: 0272-8842. IF: 1.686
 376. Al Bastami, Anas; Belić, Milivoj R.; Milović, Daniela; Petrović, Nikola Z., Analytical chirped solutions to the (3 + 1)-dimensional Gross-Pitaevskii equation for various diffraction and potential functions, Physical Review E, vol. 84, Issue 1, id. 016606
 377. Gradimir V. Milovanović, Aleksandar S. Cvetković, Gaussian quadrature rules using function derivatives, IMA Journal of Numerical Analysis, Volume31, Issue1 Pp. 358-377
 378. Gradimir V. Milovanović, Aleksandar S. Cvetković, Marija P. Stanić, A generalized Birkhoff--Young--Chebyshev quadrature formula for analytic functions, Applied Mathematics and Computation Volume 218, Issue 3, 1 October 2011, Pages 944-948 (Special Issue in Honour of Hari M. Srivastava on his 70th Birth Anniversary)
 379. Aleksandar S. Cvetković, Gradimir V. Milovanović, On Drazin inverse of operator matrices, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 375, Issue 1, 1 March 2011, Pages 331-335
 380. Aleksandar Cvetković, Marija P. Stanić,Sladjana Dimitrijević, and Suzana Simić, Common Fixed Point Theorems for Four Mappings on Cone Metric Type Space, Fixed Point Theory and Applications, Volume 2011 (2011), Article ID 589725, 15 pages doi:10.1155/2011/589725
 381. Raka Jovanovic, Milan Tuba. An ant colony optimization algorithm with improved pheromone correction strategy for the minimum weight vertex cover problem, Applied Soft Computing, Volume 11, Issue 8, December 2011, Pages 5360-5366
 382. Marija Milojević, Stojan Radenović, Božidar Rosić, JensenÔÇÖs functional and polynomials in several variables,Computers and Mathematics with Applications, Volume 61, Issue 11, 2011,Pages 3322-3329.
 383. MC Sensor-A Novel Method for Measurement of Muscle Tension, Stancin, S., Meglic, A., Milutinovic, V., Tomazic., Sensors, vol. 11 br. 10, str. 9411-9425, 2011
 384. Miomir S. Stanković, Slađana D. Marinković, Predrag M. Rajković, DEFORMED AND MODIFIED MITTAG--LEFFLER POLYNOMIALS, Mathematical and Computer Modelling 54 (2011) 721--728.
 385. Ilic Velimir M, Stankovic Miomir S, Todorovic Branimir T, Entropy Message Passing, IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, (2011), vol. 57 br. 1, str. 375-380.
 386. Dragan Marković, Dragan Cvetković, Branislav Mašić: Survey of software tools for energy efficiency in a community, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 15, Issue 9, December 2011, pp. 4897--4903, Elsevier Ltd., (ISSN 1364-0321), 2011. Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 387. Dragan Marković, Dragan Cvetković, Dejan Živković, Ranko Popović: Challenges of information and communication technology in energy efficient smart homes, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 16, Issue 2, February 2012, pp. 1210--1216, Elsevier Ltd., (ISSN 1364-0321), 2012. Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 388. Dragan Marković, Dragan Cvetković, Branislav Mašić, Survey of software tools for energy efficiency in a community, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 15, Issue 9, December 2011, pp. 4897--4903, Elsevier Ltd., (ISSN 1364-0321), 2011.
 389. Dragan Marković, Dragan Cvetković, Dejan Živković,Ranko Popović, Challenges of information and communication technology in energy efficient smart homes Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 16, Issue 2, February 2012, pp. 1210--1216, Elsevier Ltd., (ISSN 1364-0321), 2012.
 390. Aleksandar Perović, Zoran Ognjanović, Miodrag Rasšković, Dragan Radojević, Finitely additive probability measures on classical propositional formulas definable by Godel's t-norm and product t-norm, Fuzzy Sets and Systems 169, 65-90, 2011. doi:10.1016/j.fss.2010.10.007 M.
 391. Dr. Hranislav Milosević, Dr. Dojčin Petković, Dr. Svetlana Stevović, NUMERICAL SIMULATION OF INTERACTION DURING THE TOP BLOW IN A STEEL-MAKING CONVERTER, Reference: HMT8311, Journal title: International Journal of Heat and Mass Transfer (SCI list-Last Impact factor 1.898), PDF offprint dispatch: 24-6-2011
 392. Keren, O., Levin, I., Stanković, R.S., Linearization of logical functions defined by a set of orthogonal terms, 2, Algorithmic Aspects, Automation and Remote Control, Vol. 72, No. 4, 2011, 818-827.

Articles in journals (M22):

 1. С. Стевић, Product-type system of difference equations with complex structure of solutions, Advances in Difference Equations, Springer, 2017, Article No. 140, pp. 1 - 23, 2017.
 2. С. Стевић, Solution to the solvability problem for a class of product-type systems of difference equations, Advances in Difference Equations, Springer, 2017, Article No. 151, pp. 1 - 24, 2017.
 3. С. Стевић, Essential norm of some extensions of the generalized composition operators between $k$th weighted-type spaces, Journal of Inequalities and Applications, Springer, 2017, Article No. 220, pp. 1 - 13, 2017.
 4. С. Стевић, Bounded solutions to nonhomogeneous linear second-order difference equations, Symmetry, MDPI, 9, Article No. 227, pp. 1 - 31, 2017.
 5. С. Стевић, Bounded and periodic solutions to the linear first-order difference equation on the integer domain, Advances in Difference Equations, Springer, 2017, Article No. 283, pp. 1 - 17, 2017.
 6. С. Стевић, Б. Иричанин, Z. Smarda, Boundary value problems for some important classes of recurrent relations with two independent variables, Symmetry, MDPI, 9, Article No. 323, pp. 1 - 16, 2017.
 7. С. Стевић, Existence of a unique bounded solution to a linear second order difference equation and the linear first order difference equation, Advances in Difference Equations, Springer, 2017, Article No. 169, pp. 1 - 13, 2017.
 8. С. Стевић, General solution to a higher-order linear difference equation and existence of bounded solutions, Advances in Difference Equations, Springer, 2017, Article No. 377, pp. 1 - 12, 2017.
 9. С. Стевић, Solvable three-dimensional product-type system of difference equations with multipliers, Symmetry, MDPI, 9, Article No. 195, pp. 1 - 18, 2017.
 10. С. Стевић, M. Alghamdi, A. Alotaibi, E. Elsayed, On a class of solvable higher-order difference equations, Filomat, 31, 2, pp. 461 - 477, 2017.
 11. С. Стевић, Б. Иричанин, Z. Smarda, On a solvable class of product-type systems of difference equations, Filomat, 31, 19, pp. 6113 - 6129, 2017.
 12. С. Стевић, Solvability of the class of two-dimensional product-type systems of difference equations of delay-type (1,3,1,1), Symmetry, MDPI, 9, Article No. 200, pp. 1 - 31, 2073-8994, 2017.
 13. С. Стевић, Solvable product-type system of difference equations with two dependent variables, Advances in Difference Equations, Springer, 2017, Article No. 245, pp. 1 - 22, 2017.
 14. Б. Вучковић, Edge-partitions of graphs and their neighbor-distinguishing index, Discrete Mathematics, Elsevier, 340, 12, pp. 3092 - 3096, 0012-365X, 10.1016/j.disc.2017.07.005, Dec2017.
 15. О. Јанковић, С. Мишковић, З. Станимировић, Р. Тодосијевић, Novel formulations and VNS-based heuristics for single and multiple allocation p-hub maximal covering problems, Annals of Operations Research, Springer, 259, 1.2, pp. 191 - 216, 0254-5330, 10.1007/s10479-017-2508-1, 2017.
 16. I. Matyasovszky, L. Makra, G. Tusnády, Z. Csépe, L. Nyúl, D. Chapman, Z. Sümeghy, Szűcs, G., A. Páldy, D. Magyar, G. Mányoki, J. Erostyák, K. Bodnár, K. Bergmann, Deak, A.J., M. Thibaudon, R. Albertini, M. Bonini, Б. Шикопарија, П. Радишић, R. Gehrig, O. Rybníček, E. Severova, V. Rodinkova, A. Prikhodko, A. Maleeva, B. Stjepanović, N. Ianovici, U. Berger, A. Kofol Seliger, E. Weryszko-Chmielewska, I. Šaulienė, V. Shalaboda, R. Yankova, R. Peternel, J. Ščevková, J. Bullock, Biogeographical drivers of ragweed pollen concentrations in Europe, Theoretical and Applied Climatology, Springer-Verlag Dordrecht, pp. 1 - 19, 0177-798X, 10.1007/s00704-017-2184-8, 2017.
 17. С. Ђурић, Ж. Дубур (Dubourg), Fractal inductors on flexible plastic substrate fabricated by laser ablation, Microelectronic Engineering, Elsevier, 168, pp. 10 - 14, 0167-9317, doi.org/10.1016/j.mee.2016.10.008, Jan2017.
 18. С. Ђурић, Г. Китић, Ж. Дубур (Dubourg), Р. Гајић, Т. Томашевић-Илић, В. Минић, М. Спасеновић, Miniature graphene-based supercapacitors fabricated by laser ablation, Microelectronic Engineering, Elsevier, 182, pp. 1 - 7, 0167-9317, doi.org/10.1016/j.mee.2017.08.005, Oct2017.
 19. С. Ђурић, Ж. Дубур (Dubourg), С. Савић, Performance analysis of fractal transformers fabricated by laser ablation on a flexible magnetic substrate, Microelectronic Engineering, Elsevier, 179, pp. 67 - 73, 0167-9317, doi.org/10.1016/j.mee.2017.04.018, Jul2017.
 20. Н. Симић, З. Перић, М. Савић, Coding Algorithm for Grayscale Images – Design of Piecewise Uniform Quantizer with Golomb–Rice Code and Novel Analytical Model for Performance Analysis, Informatica, IOS Press, 28, 4, pp. 703 - 724, 0868-4952, /, http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2017.152, /, 2017.
 21. К. Вушковић, S. Thomasse, N. Trotignon, A polynomial Turing-kernel for weighted independent set in bull-free graphs, Algorithmica, 77, pp. 619 - 641, 0178-4617, 2017.
 22. А. Купусинац, Е. СТОКИЋ, Е. Сукић, O. Rankov, А. КАТИЋ, What kind of Relationship is Between Body Mass Index and Body Fat Percentage?, Journal of Medical Systems, 41, 1, pp. 0 - 0, 0148-5598, 10.1007/s10916-016-0636-9, 2017.
 23. Nicolas Trotignon, Кристина Вушковић, On triangle-free graphs hat do not contain a subdivision of the complete graph on four vertices as an induced subgraph, Journal of Graph Theory, Wiley Periodicals, Inc., 84, pp. 233 - 248, Online ISSN: 1097-0118, 2017.
 24. Slavisa Tomic, Marko Beko, Rui Dinis, Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Bayesian methodology for target tracking using combined RSS and AoA measurements, Physical Communication, Elsevier, 25, 1, pp. 158 - 166, 1874-4907, 10.1016/j.phycom.2017.10.005, Dec2017.
 25. Т. Кевкић, В. Стојановић, Душан Јоксимовић, Application of generalized logistic functions in surface-potential-based MOSFET modeling, Journal of Computational Electronics, Springer, 15, 4, pp. 90 - 97, 1569-8025, 10.1007/s10825-016-0935-x, Mar2017.
 26. К. Вушковић, I. Adler, N.K. Le, H. Muller, М. Радовановић, N. Trotignon, On rank-width of (diamond, even hole)-free graphs, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 19, 1, 1365-8050, 2017.
 27. К. Вушковић, K. Cameron, S. Huang, M. da Silva, Structure and algorithms for (cap, even hole)-free graphs, Discrete Mathematics, 0012-365X, 10.1016/j.disc.2017.09.013, 2017.
 28. J. Brimberg, Н. Младеновић, Р. Тодосијевић, Д. Урошевић, Solving the capacitated clustering problem with variable neighborhood search, Annals of Operations Research, 0254-5330, 10.1007/s10479-017-2601-5, 2017.
 29. Б. Малешевић, М. Рашајски, Т. Лутовац, Refinements and generalizations of some inequalities of Shafer-Fink's type for the inverse sine function, Journal of Inequalities and Applications, 2017, 275, pp. 1 - 9, 1029-242X, 10.1186/s13660-017-1554-1, 2017.
 30. Т. Лутовац, Б. Малешевић, Cristinel Mortici, The natural algorithmic approach of mixed trigonometric-polynomial problems, Journal of Inequalities and Applications, 2017, 116, pp. 1 - 16, 1029-242X, http://dx.doi.org/10.1186/s13660-017-1392-1, 2017.
 31. М. Петронијевић, Н. Митровић, В. Костић, Б. Банковић, An Improved Scheme for Voltage Sag Override in Direct Torque Controlled Induction Motor Drives, Energies, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 10, 5, 10.3390/en10050663, May2017.
 32. Е. СТОКИЋ, Andrea Romani, Б. ИЛИНЧИЋ, А. Купусинац, З. СТОШИЋ, Е. Исеновић, Chronic Latent Magnesium Deficiency in Obesity Decreases Positive Effects of Vitamin D on Cardiometabolic Risk Indicators, Current Vascular Pharmacology, 0, 0, pp. 0 - 0, 1570-1611, doi: 10.2174/1570161115666170821154841, 2017.
 33. Е. СТОКИЋ, А. Купусинац, Д. ТОМИЋ НАГЛИЋ, D. Smiljenić, B. Kovacev Zavisic, Б. СРДИЋ ГАЛИЋ, С. Соскић, Е. Исеновић, Vitamin D and Dysfunctional Adipose Tissue in Obesity (Authors' Reply), Angiology, 68, 6, 0003-3197, 10.1177/0003319717691435, 2017.
 34. B Malešević, БОЈАН БАЊАЦ, I Jovović, A proof of two conjectures of Chao-Ping Chen for inverse trigonometric functions, Journal of Mathematical Inequalities, Element d.o.o. publishing house, -1, 11, 1, pp. 151 - 162, 1846-579X, 10.7153/jmi-11-15, 2017.
 35. З. Перић, Ј. Николић, Лазар Велимировић, С. Панић, Miomir Stankovic, Analysis of Switched Quantizer Based on the Quadratic Spline Functions, International Journal of Computer Mathematics, Taylor & Francis, 94, 12, pp. 2348 - 2355, 0020-7160, 10.1080/00207160.2017.1283407, 2017.
 36. В. Вучковић, Б. Аризановић, S. Le Blond, Generalized N-way iterative scanline fill algorithm for real-time applications, Journal of Real-Time Image Processing, Springer Berlin Heidelberg, 13, 4, pp. 1 - 19, 1861-8200, 10.1007/s11554-017-0732-1, Nov2017.
 37. В. Вучковић, В. Митић, Љ. Коцић, В. Николић, THE FRACTAL NATURE APPROACH IN CERAMICS MATERIALS AND DISCRETE FIELD SIMULATION, International Institute for the Science of Sintering (IISS), ITN SANU, 0350-820X, Accepted for publication, Mar2017.
 38. С. Пилиповић, V. Manova Eraković, V. Rečkovski, Analytic Representations of Sequences in L-p Spaces, 1 <= p < infinity, FILOMAT, 31, 7, pp. 1959 - 1966, 2017.
 39. М. Ивановић, М. Свичевић, С. Савовић, Numerical solution of Stefan problem with variable space grid method based on mixed finite element/finite difference approach, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Emerald Publishing Limited, 27, 12, pp. 2682 - 2695, 0961-5539, https://doi.org/10.1108/HFF-11-2016-0443, 2017.
 40. А. НИКОЛИЋ, Karamata functions and differential equations: achievements from the 20th century, Historia Mathematica, Elsevier, 2017.
 41. Д. Рајтер Ћирић, М. Јапунџић, Approximate solutions of time and time-space fractional wave equations with variable coefficients, Applicable Analysis, 0003-6811, https://doi.org/10.1080/00036811.2017.1322198, 2017.
 42. Branimir Jaksic, Mile Petrovic, Krsto Jaksic, Ivana Milosevic, Ivana Marinkovic, Development of satellite high-definition television in Europe, Current Science, Indian journals, Current Science, Indian journals, Vol.111, Iss.6, pp.1037--1044, 2016
 43. Sikoparija, B., Skjøth, C.A., Celenk, S., Testoni, C., Abramidze, T., Alm Kübler, K., Belmonte, J., Berger, U.E., Bonini, M., Charalampopoulos, A., damialis, A., Clot, B., dahl, A., de Weger, L., Gehrig, R., Hendrickx, M., Hoebeke, L., Ianovici, N., Kofol Seliger, A., Magyar, D., Mányoki, G., Milkovska, S., Myszkowska, D., Páldy, A., Pashley, C.H., Rasmussen, K., Ritenberga, O., Rodinkova, V., Rybníček, O., Shalaboda, V., Šaulienė, I., Ščevková, J., Stjepanović, B., Thibaudon, M., Verstraeten, C., Vokou, D., Yankova, R., Smith, M., patial and temporal variations in airborne Ambrosia pollen in Europe, Aerobiologia, Springer-Verlag Dordrecht, pp.1--9, 2016
 44. Bonini, M., Šikoparija, B., Prentović, M., Cislaghi, G., Colombo, P., Testoni, C., Grewling, L., Lommen, S., Müller-Schärer, H., Smith, M., A follow-up study examining airborne Ambrosia pollen in the Milan area in 2014 in relation to the accidental introduction of the ragweed leaf beetle Ophraella communa, Aerobiologia, Springer-Verlag Dordrecht, Vol.32, pp.371--374, 2016
 45. Predrag M. Popović, Miroslav M. Ristić, Aleksandar S. Nastić, A geometric bivariate time series with different marginal parameters, Statistical papers, Springer Berlin Heidelberg, Vol.57, Iss.3, pp.731--753, 2016
 46. Branko Malešević, Milica Makragić, A Method for Proving Some Inequalities on Mixed Trigonometric Polynomial Functions, Journal of Mathematical Inequalities, Element d.o.o. publishing house, Zagreb, Croatia, Vol.3, Iss.10, pp.849--876, 2016
 47. Ivana Jovović, Branko Malešević, A Note on the Reduction Formulas for Some Systems of Linear Operator Equations, Filomat, Prirodno-matematički fakultet - Departmant za matematiku i informatiku, Višegradska 33, P. fah 224, 18000 Niš, Srbija, Vol.5, Iss.30, pp.1353--1362, 2016
 48. Adamović Saša, Milosavljević Milan, Veinović Mladen, Šarac Marko, Jevremovic Aleksandar, A Novel, Fuzzy Commitment Scheme for Generation of Cryptographic Keys Based on Iris Biometrics, IET Biometrics, IET Biometrics, pp.1--10, 2016
 49. Siniša Tomović, Miodrag J. Mihaljević, Aleksandar Perović, Zoran Ognjanović, A Protocol for Provably Secure Authentication of a Tiny Entity to a High Performance Computing One, Mathematical Problems in Engineering, Hindawi Publishing Corporation, Vol.2016, Iss.Article ID 9289050, pp.1--9, 2016
 50. Vladimir Ciric, Aleksandar Cvetkovic, Ivan Milentijevic, Oliver Vojinovic, All-Pairs Shortest Paths Algorithm for Regular 2D MeshTopologies, Journal of Universal Computer Science, J.UCS consortium, pp.1437--1455, 2016
 51. Tibor Lukic, Peter Balazs, Binary tomography reconstruction based on shape orientation, PATTERN RECOGNITION LETTERS, Elsevier, pp.18--24, 2016
 52. S. Stević, A. K. Sharma, R. Krishan, Boundedness and compactness of a new product-type operator from a general space to Bloch-type spaces, Journal of Inequalities and Applications, Springer, Vol.2016, pp.1--31, 2016
 53. Triki Houria, Biswas Anjan, Milovic daniela M, Belic Milivoj R, Chirped femtosecond pulses in the higher-order nonlinear Schrodinger equation with non-Kerr nonlinear terms and cubic-quintic-septic nonlinearitie, OPTICS COMMUNICATIONS, Elsevier, Vol.366, pp.362--369, 2016
 54. Nikolina Jankovic, Georgios Niarchos, Vesna Crnojevic-Bengin, Compact UWB bandpass filter based on grounded square patch resonator, Electronics Letters, IET Institution of Engineering and Technology, Vol.5, Iss.52, pp.372--374, 2016
 55. Ačanski Jelena, Vujić Ante, Đan Mihajla, Obreht Dragana, Stahls Gunilla, Radenković Snežana, Defining species boundaries in the Merodon avidus complex (Diptera, Syrphidae) using integrative taxonomy, with the description of a new species, European Journal of Taxonomy, Consortium of European natural history institutions, Vol./, Iss.237, pp.1--25, 2016
 56. Evica Stojiljkovic, Goran Janackovic, Suzana Savic, Miroljub Grozdanovic, Development and application of a decision support system for Human Reliability Assessment - a case study of an electric power company, Quality and Reliability Engineering International, John Wiley & Sons, Vol.32, Iss.4, pp.1581--1590, 2016
 57. Jovanka Pantović, Silvia Ghilezan, Joviša Žunić, Encoding of Multilevel S-Threshold Functions,, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Vol.26, Iss.1--2, pp.89--108, 2016
 58. Slobodan Dražić, Nataša Sladoje, Joakim Lindblad, Estimation of Feret's Diameter from Pixel Coverage Representation of a Shape, Pattern Recognition Letters, Elsevier, Vol.80, pp.37--45, 2016
 59. Vranic Petar, Milutinovic Slobodan, From local sustainable development towards climate change adaptation: a case study of Serbia, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, Taylor & Francis Group, Vol.23, Iss.1, pp.71--82, 2016
 60. Brimberg Jack., Mladenović nenad, Todosijević Raca; Urošević Dragan, General variable neighborhood search for the uncapacitated single allocation p-hub center problem, Optimization Letters, Springer, pp.1--12, 2016
 61. Micić Živadin, Blagojević Marija, Knowledge acquisition in Information technology and software engineering toward excellence of information system based on standardisation platform, Computer Standards and Interfaces, Elsevier, Vol.44, Iss.1, pp.1--17, 2016
 62. Katić Andrea, Ćosić Ilija, Kupusinac Aleksandar, Vasiljević Marko, Stojić Ivan, Knowledge-Based Competitiveness Indices and Its Connection with Energy Indices, Thermal Science, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Vol.20, pp.S451--S461, 2016
 63. Popovic Oliver, Markovic Dragan, Popovic Ranko, mTester-Mobile Learning System, Computer Applications in Engineering Education, John Wiley & Sons, Inc.^John Wiley & Sons Ltd., Vol.24, Iss.3, pp.412--420, 2016
 64. Algaddafi Alpotte, Miodrag Zivkovic, Irina Branovic, Ranko Popovic, Multilingual virtual environment for wireless sensor networks, Computer Applications in Engineering Education, John Wiley & Sons, Inc.^John Wiley & Sons Ltd., pp.1--10, 2016
 65. Tatjana Došenović, Dušan Rakić, Biljana Carić, Stojan Radenović, Multivalued generalizations of fixed point results in fuzzy metric spaces, Nonlinear Analysis : Modelling and Control, Vilnius University, Vol.21, Iss.2, pp.211--222, 2016
 66. S. Stević, J. Diblik, B. Iričanin, Z. Šmarda, On a fifth-order difference equation, Journal of Computational Analysis and Applications, Plenum, Vol.20, Iss.7, pp.1214--1227, 2016
 67. Aleksandar Perović, Dragan Doder, Zoran Ognjanović, Miodrag Rašković, On Evaluations of Propositional Formulas in Countable Structures, Filomat, FACULTY OF SCIENCES AND MATHEMATICS UNIVERSITY OF NIS, Vol.30, Iss.1, pp.1--13, 2016
 68. S. Stević, On periodic solutions of a class of $k$-dimensional systems of max-type difference equations, Advances in Difference Equations, Springer, Vol.2016, pp.1--10, 2016
 69. Nicolas Trotignon, Kristina Vušković, On triangle-free graphs that do not contain a subdivision of the complete graph on four vertices as an induced subgraph, Journal of Graph Theory, Wiley, pp.1--10, 2016
 70. Mihajlo Č. Stefanović, Jelena A. Anastasov, Aleksandra M. Cvetković, Goran T. Đorđević, Outage performance of dual-hop relaying systems over extended generalized-K fading channels, Wireless Communications and Mobile Computing, Wiley, Vol.15, Iss.18, pp.2141--2149, 2015
 71. Miroslava Raspopovic, Aleksandar Jankulovic, Performance Measurement of e-Learning Using Student Satisfaction Analysis, Information Systems Frontiers, Springer, pp.1--12, 2016
 72. Gunilla Stahls, Ante Vujić, Theodora Petanidou, Pedro Cardoso, Snezana Radenković, Jelena Ačanski, Celeste Perez Banon, Santos Rojo, Phylogeographic patterns of Merodon hover flies in the Eastern Mediterranean region: revealing connections and barriers, Ecology and Evolution, John Wiley & Sons, Vol.7, Iss.6, pp.2226--2245, 2016
 73. Sikoparija, B., Galan, C., Smith, M., EAS QC Working group, Pollen-monitoring: between analyst proficiency testing, Aerobiologia, Springer-Verlag Dordrecht, pp.1--9, 2016
 74. S. Stević, B. Sehba, Relations between two classes of real functions and applications to boundedness and compactness of operators between analytic function spaces, Mathematical Inequalities & Applications, Element, Vol.19, Iss.1, pp.101--115, 2016
 75. Mirzazadeh M, Zerrad Essaid, Milovic daniela M, Biswas Anjan, Solitary Waves and Bifurcation Analysis of the K(M, N) Equation with Generalized Evolution Term, PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICAL SCIENCES INFORMATION SCIENCE, Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, Vol.17, Iss.3, pp.215--221, 2016
 76. S. Stević, Solvability of a class of product-type systems of difference equations, Advances in Difference Equations, Springer, Vol.2016, pp.1--12, 2016
 77. S. Stević, B. Iričanin, Z. Šmarda, Solvability of a close to symmetric system of difference equations, Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University, Vol.2016, pp.1--13, 2016
 78. S. Stević, Solvability of boundary value problems for a class of partial difference equations on the combinatorial domain, Advances in Difference Equations, Springer, Vol.2016, pp.1--10, 2016
 79. S. Stević, Some sharp inequalities on mixed-norm spaces on the unit ball, Journal of Mathematical Inequalities, Element, Vol.10, Iss.1, pp.31--44, 2016
 80. Miroljub Grozdanovic, Goran Janackovic, The development of a new integral control model based on the analysis of three complex systems in Serbia, Cognition, Technology & Work, Springer-Verlag London, Vol.18, Iss.4, pp.761--776, 2016
 81. Rat Milica, Gavaric neda , Kladar nebojsa, Andric Andrijana , Anackov Goran, Bozin Biljana, The phenolics of the Ornithogalum umbellatum L. (Hyacinthaceae): phytochemical and ecological characterization, Chemistry and Biodiversity, Wiley - VHCA AG, Zurich, Switzerland, Vol.13, Iss.11, pp.1551--1558, 2016
 82. S. Stević, Third order product-type systems of difference equations solvable in closed form, Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University, Vol.2016, pp.1--10, 2016
 83. S. Stević, B. Iričanin, Z. Šmarda, Two-dimensional product-type system of difference equations solvable in closed form, Advances in Difference Equations, Springer, Vol.2016, pp.1--11, 2016
 84. Jelena Cvejić, Vladimir Puškaš, Uroš Miljić, Ljilja Torović, Dušan Rakić, Varietal phenolic composition of Probus, Rumenika and Frankovka red wines from Fruka Gora (Serbia) and changes in main compounds during maceration, European Food Research and Technology, Springer-Verlag, Vol.242, Iss.8, pp.1319--1329, 2016
 85. nenad Jovanović, Aleksandar Zakić, Mladen Veinović, VirtualMeshLab: Virtual laboratory for teaching Wireless Mesh network, Computer Applications in Engineering Education, John Wiley & Sons, Vol.4, Iss.24, pp.567--576, 2016
 86. Zoran Babovic, Jelica Protic, Veljko Milutinovic, Web Performance Evaluation for Internet of Things Applications, IEEE Access, IEEE, Vol.4, pp.6974--6992, 2016
 87. Ivan Čukić, A continuation-based task programming model for C++: design of the Causeway library, Software: Practice and Experience, Wiley, Vol.46, Iss.12, pp.1617--1656, 2016
 88. Jelena Malenovic Nikolic, Dejan Vasovic, Ivana Filipovic, Stevan Musicki, Ivica Ristovic, Application of Project Management Process on Environmental Management System Improvement in Mining-Energy Complexes, Energies, MDPI AG, Vol.9, Iss.12, pp.1--20, 2016
 89. Raca Todosijevic, Dragan Urosevic, Nenad Mladenovic, Said Hanafi, A general variable neighborhood search for solving the uncapacitated r-allocation p-hub median problem, Optimization Letters, Springer, pp.1--13, 2015
 90. Ivona Brajevic, Crossover-based artificial bee colony algorithm for constrained optimization problems, Neural Computing and Applications, Springer London, Vol.26, Iss.7, pp.1587--1601, 2015
 91. Kuzmanovic Slavica J, Stojanovic-Krasic Marija, Milovic Daniela M, Radosavljevic Ana, Gligoric Goran, Maluckov Aleksandra A, Stepic Milutin S, Defect induced wave-packet dynamics in linear one-dimensional photonic lattices, Defect induced wave-packet dynamics in linear one-dimensional photonic lattices, PHYSICA SCRIPTA, Vol.90, Iss.2, 2015
 92. Jovana Petrović, Aleksandar Fišteš, Dušan Rakić, Biljana Pajin, Ivana Lončarević, Drago Šubarić, Effect of defatted wheat germ content and its particle size on rheological and textural properties of the cookie dough, Journal of Texture Studies, Blackwell Publishing, Inc., Vol.5, Iss.46, pp.374--384, 2015
 93. George E. Chatzarakis, István Győri, Hajnalka Péics, Ioannis P. StavroulakisGeorge E. Chatzarakis, István Győri, Hajnalka Péics, Ioannis P. Stavroulakis, Existence of positive solutions of linear delay difference equations with continuous time, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Bolyai Institute, University of Szeged and the Hungarian Academy of Sciences, Iss.15, pp.1--23, 2015
 94. Slavica Kuzmanović, Marija Stojanović Krasić, Daniela Milović, Marjan Miletić, Ana Radosavljević, Goran Gligorić, Aleksandra Maluckov , Milutin Stepić, Light propagation inside ‘cavity’ formed between nonlinear defect and interface of two dissimilar one-dimensional linear photonic lattices, Light propagation inside 'cavity' formed between nonlinear defect and interface of two dissimilar one-dimensional linear photonic lattices, European Physical Journal D. Atoms, Molecules, Clusters and Optical Physics, Vol.69, Iss.9, pp.1--1, 2015
 95. Slobodan K. Simic, Milica Andjelic, Carlos M. da Fonseca, Dejan Zivkovic, Notes on the second largest eigenvalue of a graph, Linear Algebra and its Application, Elsevier, Iss.465, pp.262--274, 2015
 96. Slobodan K. Simic, Milica Andjelic, Carlos M. da Fonseca, Dejan Zivkovic, On the multiplicities of eigenvalues of graphs and their vertex deleted subgraphs: old and new results, Electronic Journal of Linear Algebra, ILAS-the International Linear Algebra Society, Iss.30, pp.85--105, 2015
 97. George E. Chatzarakis, Hajnalka Péics, Sandra Pinelas, Ioannis P. StavroulakisGeorge E. Chatzarakis, Hajnalka Péics, Sandra Pinelas, Ioannis P. Stavroulakis, Oscillation Results for Difference Equations with Oscillating Coefficients, Advances in Difference Equations, Springer Open Journal, Vol.53, Iss.2015, pp.1--17, 2015
 98. Aleksandar Cvetkovic, Gradimir Milovanovic, Marija Stanic, Positive Solutions of Class of Operator Equations, Ukrainina Journal of Mathematics, Springer, Vol.67, Iss.2, pp.283--301, 2015
 99. Jack Brimberg, Stefana Janicijevic, Nenad Mladenovic, Dragan Urosevic, Solving the clique partitioning problem as a maximally diverse grouping problem, Optimization Letters, Springer, pp.1--13, 2015
 100. Vladimir Ilić, Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, Precise Euclidean distance transforms in 3D from voxel coverage representation, Pattern Recognition Letters, Elsevier, Vol.65, pp.184--191, 2015
 101. Živadin Micić, Marija Blagojević, Knowledge acquisition in Information technology and software engineering toward excellence of information system based on standardisation platform, Computer Standards and Interfaces, Elsevier, Vol.1, Iss.44, pp.1--17, 2016
 102. Miloš Milovanović, Bojan Tomić, Frcatality and Self-organization in the Orthodox Iconography, Frcatality and Self-organization in the Orthodox Iconography, John Wiley & Sons Ltd., pp.1--14, 2015
 103. Ke Huang, Yu Liu, Nenad Korolija, John Carulli, Yiorgos Makris, Recycled IC Detection based on Statistical Methods, IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEM, Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE Transactions on, Vol.34, Iss.6, pp.947--960, 2015
 104. Žarko Stanisavljević, Boško Nikolić, Igor Tartalja, Veljko Milutinović, A classification of eLearning tools based on the applied multimedia, Multimedia Tools And Applications, Springer-Verlag New York, Inc, Vol.74, Iss.11, pp.3843--3880, 2015
 105. Stevo Stevic, Bratislav Iricanin, Zdenek Smarda, Boundedness character of a fourth-order system of difference equations, Advances in Difference Equations, Springer, Vol.2015, Iss.Article No. 315, pp.1--11, 2015
 106. Design and Analysis of Planar Symmetric Six-Phase Coupled Inductors, IEEE Transactions on Magnetics, IEEE Magnetics Society, Vol.51, Iss.6, 2015
 107. Micić Zivadin, Blagojević Marija, Knowledge acquisition in information technology and software engineering towards excellence of information systems based on the standardisation platform, Computer Standards & Interfaces, Elsevier, Vol.44, Iss.1, pp.1--17, 2016
 108. Norbert Cselyuszka, Milan Sečujski, Vesna Crnojević-Bengin, Novel negative mass density resonant metamaterial unit cell, Physics Letters A, Elsevier, Vol.379, Iss.1,2, pp.33--36, 2015
 109. Stevo Stevic, Bratislav Iricanin, Zdenek Smarda, On a close to symmetric system of difference equations of second order, Advances in Difference Equations, Springer, Vol.2015, Iss.Article No. 264, pp.1--17, 2015
 110. Mihailović Aleksandra,Budinski-Petković Ljuba,Popov Srđan,Ninkov Jordana,Vasin Jovica,Ralević Nebojša,Vučinić-Vasić Milica, Spatial distribution of metals in urban soil of Novi Sad, Serbia: GIS based approach, Journal of Geochemical Exploration, Elsevier, Iss.150, pp.104--114, 2015
 111. Velimir M. Ilić, Miomir S. Stanković, A unified characterization of generalized information and certainty measures, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevir, Vol.415, pp.229--239, 2014
 112. Velimir M. Ilić, Miomir S. Stanković, Generalized Shannon–Khinchin axioms and uniqueness theorem for pseudo-additive entropies, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevir, Vol.411, pp.138--145, 2014
 113. Edin Mulalić, Miomir Stanković, Radomir Stanković, Remarks on the pseudo-additivity in the axiomatization of Tsallis entropy, Open Systems and Information Dynamics, World Scientific, Vol.21, pp.1450012-1--1450012-20, 2014
 114. Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Dragan Doder, Aleksandar Perović, A propositional linear time logic with time flow isomorphic to $\omega^2$, Journal of Applied Logic, Elsevier, Vol.12, Iss.2, pp.208--229, 2014
 115. P. Aboulker, M. radovanovic, N. Trotignon, T. Trunck, K. Vuskovic, Linear balanceable and subcubic balanceable graphs, Journal of Graph Theory, Wiley, 2014
 116. A. Sarajlic, V. Gligorijevic, D. Radak, N. Przulj, Network wiring of pleiotropic kinases yields insight into protective role of diabetes on aneurysm, Integrative Biology, Royal Society of Chemistry, pp.1049--1057, 2014
 117. M. Anđelić, C. M. Da Fonseca, S. K. Simić, D. Živković, Notes on the second largest eigenvalue of a graph, Linear Algebra and its Applications, ELSEVIER, 2014
 118. S. Stević, On a cyclic system of difference equations, Journal of Difference Equations and Applications, Taylor & Francis, Vol.20, pp.733--743, 2014
 119. S. Stević, J. Diblik, B. Iričanin, Z. Šmarda, On a solvable system of rational difference equations, Journal of Difference Equations and Applications, Taylor & Francis, Vol.20, pp.811--825, 2014
 120. Branko Malešević, Maja Petrović, Marija Obradović, Branislav Popkonstantinović, On the extension of the Erdös-Mordell type inequalities, Mathematical Inequalities and Applications, Element doo. Zagreb, Croatia, Vol.17, Iss.1, pp.269--281, 2014
 121. Bhrawy AH, Alshaery AA, Hilal EM, Milovic Daniela M, Moraru Luminita, Savescu Michelle, Biswas Anjan, Optical Solitons with Polynomial and Triple-Power Law Nonlinearities and Spatio-Temporal Dispersion, PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICAL SCIENCES INFORMATION SCIENCE, Romanian Academy, Publishing House of the Romanian, Vol.15, Iss.3, pp.235--240, 2014
 122. Mihajlo C. Stefanovic, Jelena A. Anastasov, Aleksandra M. Cvetkovic, Goran T. Djordjevic, Outage performance of dual-hop relaying systems over extended generalized-K fading channels, Wireless Communications and Mobile Computing, John Wiley & Sons, Ltd., 2014
 123. Marija P. Stanić, Ivan Gutman, Towards a definition of almost-equienergetic graphs, JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY, Springer, Vol.52, Iss.1, pp.213--221, 2014
 124. Dabić-Ostojić, S., Miljuš, М., Bojović, N. Glišović, N., Milenković, M, Applying a Mathematical Approach to Improve the Tire Retreading Process, Resources, Resources Conservation and Recycling, Conservation and Recycling, Vol.86, pp.107--117, 2014
 125. M. Cvijovic, Bridging the Gaps in Systems Biology, Molecular Genetics and Genomics, Springer, pp.727--734, 2014
 126. Slavica Kuzmanović, Marija Stojanović Krasić, Daniela Milović, Ana Radosavljević, Goran Gligorić, Aleksandra Maluckov, Milutin Stepić, Defect induced wave-packet dynamics in linear one-dimensional photonic lattices, Physica Scripta, IOP Science, 2014
 127. Tibor Lukić, Benedek Nagy, Deterministic Discrete Tomography Reconstruction Method for Images on Triangular Grid, Pattern Recognition Letters, Elsevier, Vol.49, pp.11--16, 2014
 128. A. Kartelj, N. Mitić, V.Filipović, D. Tošić, Electromagnetism-like algorithm for support vector machine parameter tuning, Soft Computing, Springer-Verlag, Vol.18, Iss.10, pp.1985--1998, 2014
 129. Marija P. Stanić, Aleksandar S. Cvetković, Tatjana V. Tomović, Error estimates for some quadrature rules with maximal trigonometric degree of exactness, MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, Wiley, Vol.37, Iss.11, pp.1687--1699, 2014
 130. Aleksandar Cvetkovic, Miodrag Spalevic, Estimating the error of Gauss-Turán quadrature formulas using their extensions, ETNA Electronic Transaction on Numerical Analysis, Kent state University, USA, Vol.41, pp.1--16, 2014
 131. Ј. Трајић, М.Гилић, Н.Ромчевић, М.Ромчевић, Г.Станишић, З.Лазаревић, Д.Јоксимовић, I.S.Yahia, Far-infrared investigations of the surface modes in CdS thin films, Physica Scripta, Kungliga Vetenskapsakademien (Royal Swedish Academy of Sciences), Vol.T162, pp.14031--14035, 2014
 132. Micić Živadin, Blagojević Marija, Micić Miloš, Innovation and knowledge trends through standardisation of IT applications, Computer Standards & Interfaces, Elsevier, Vol.36, Iss.2, pp.423--434, 2014
 133. Biljana Radičić, Branko Malešević, Some considerations in relation to the matrix equation AXB=C, Mediterranean Journal of Mathematics, Birkhaeuser Verlag AG, Vol.11, Iss.3, pp.841--856, 2014
 134. M. Raspopovic, A. Jankulovic, J. Runic, V. Lucic, Success Factors for e-Learning in Developing Country: A Case Study of Serbia, The International Review of Research in Open and Distance Education, Athabasca University, Vol.15, Iss.3, pp.1--23, 2014
 135. Kai Sun, Natalie Buchan, Chris Larminie, N. Przulj, The integrated disease network, Integrative Biology, Royal Society of Chemistry, pp.1069--1079, 2014
 136. Aleksandar Fišteš, Dušan Rakić, Using the eight-roller mill in the purifier-less mill flow, Journal of Food Science and Technology, Mysore, Springer India, pp.1--8, 2014
 137. Stefan Mišković, Zorica Stanimirović, A Memetic Algorithm for Solving Two Variants of the Two-Stage Uncapacitated Facility Location Problem, Information technology and Control, Information technology and Control, pp.131--149, 2013
 138. 1. Matic Bojan;2. Matic Danka;3. Cosic Ðorde;4. Sremac Siniša;5. Tepic Goran;6. Ranitovic Predrag;, A model for the pavement temperature prediction at specified depth, Metalurgija, Croatian Metallurgical Society;, pp.505--509, 2013
 139. Miloš Božić, Miloš Stojanović, Zoran Stajić, Dragan Tasić, A New Two-stage Approach to Short Term Electrical Load Forecasting, Energies, MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Vol.6, pp.2130--2148, 2013
 140. Bojan Furlan, Boško Nikolić, Veljko Milutinovic, A Survey and Evaluation of State-of-the-Art Intelligent Question Routing Systems, International Journal of Intelligent Systems, Wiley Periodicals, Inc., Vol.28, Iss.7, pp.686--708, 2013
 141. Ivona Brajevic, An upgraded artificial bee colony algorithm (ABC) for constrained optimization problems, Journal of Intelligent Manufacturing, Springer, Vol.24, Iss.4, pp.729--740, 2013
 142. Branimir S. Jaksic, Boris Gara, Mile B. Petrovic, Petar Lj. Spalevic, Ivana M. Milosevic, Analysis of the Effects of Front and Back Lights in Chroma Key Effects During Implementation in Virtual TV Studio, International Journal of Computers and Communacationa - NAUN, NAUN, Vol.7, Iss.3, pp.90--97, 2013
 143. Milan Tuba, Asymptotic Behavior of the Maximum Entropy Routing in Computer Networks, Entropy: international and interdisciplinary open access journal of entropy and information studies, MDPI, Vol.15, Iss.1, pp.361--371, 2013
 144. Miloš Božić, Miloš Stojanović, Zoran Stajić, Nenad Floranović, Mutual Information-Based Inputs Selection for Electric Load Time Series Forecasting, Entropy, MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Vol.15, pp.926--942, 2013
 145. Branko Malešević, Maja Petrović, Marija Obradović, Branislav Popkonstantinović, On the extension of the Erdös-Mordell type inequalities, Mathematical Inequalities and Applications, Element d.o.o Zagreb, http://ele-math.com/, Vol.16, Iss.4, pp.1--13, 2013
 146. Ivana Petrovic, Mihajlo Stefanovic, Petar Spalevic, Stefan R. Panic, Dušan Stefanovic, Outage Analysis Of Selection Diversity Over Rayleigh Fading Channels With Multiple Co-Channel Interferers, Telecommunication Systems, Springer-Verlag New York, Inc., Vol.1, Iss.52, pp.39--50, 2013
 147. Miloš Milovanović, rad u časpoisu velikog značaja, Geocentrism and heliocentrism as opposed paradigmatic conceptions, European journal of science and theology, Vol.9, Iss.4, pp.31--45, 2013
 148. Mijatovic Ivana S, Cudanov Mladen, Jednak Sandra, Kadijevich Djordje M, Unapredjivanje on-line ucenja, How the usage of learning management systems influences student achievement, Routledge, Vol.18, Iss.5, pp.506--517, 2013
 149. Kovacevic A., Dehghan A., Keane J. , Nenadic G., Topic Categorisation of Statements in Suicide Notes with Integrated Rules and Machine , Biomedical Informatics Insights, Vol. 5, Iss. 1, pp. 115--124, 2012.
 150. Erić-Nikolić A., Milovanović Z., Sánchez D., Pekáriková A., Džodić R., Matić ZI., Tučková L., Jevrić M., Buta M., Rašković S., Juranić Z., Overexpression of Calreticulin in Malignant and Benign Breast Tumors: Relationship with Humoral Immunity, Oncology; Clinical Translational Research, Iss. 82, pp. 48--55, 2012.
 151. Djordjić M., Matić I., Filipović-Lješković I., Džodić R., Šašić M., Erić-Nikolić A., Vuletić A., Koliundžija B., Damjanović A., Grozdanić N., Nikolić S., Pralica J., Dobrosavljević D., Rašković S., Andrejević S., Juranić Z.", Immunity to melanin and to tyrosinase in melanoma patients, and in people with vitiligo, BMC Complementary and Alternative Medicine, Iss. 12, pp. 109--117, 2012.
 152. Simic-Ogrizovic S., Bogavac-Stanojevic N., Vuckovic Maja, Dopsaj V., Giga V., Kravljaca M., Stosovic M., Lezaic V., Risk Factors Associated with Coronary Artery Calcification Should Be Examined before Kidney Transplantation, Tohoku J Exp Med., Vol. 226, Iss. 2, pp. 137--144, 2012.
 153. Carlos Martinez-Ortiz, Joviša Žunić, A Family of Cubeness Measures , Machine Vision and Applications, Vol. 23, Iss. 4, pp. 751--760, 2012.
 154. V. Janjic, N. Przulj, The Core Diseasome, Molecular BioSystems , Vol. 8, pp. 2614--2625, 2012.
 155. M. Andjelic, C.M. da Fonseca, S.K. Simić, D.V. Tosic, Connected graphs of fixed order and size with maximal Q-index: some spectral bounds, Discrete Appl. Math., Vol. 160, Iss. 4-5, pp. 448--459, 2012.
 156. Jelena A. Anastasov, Goran T. Djorđević, Mihajlo Č. Stefanović, Analytical model for outage probability of interference-limited systems over extended generalized-K fading channels, IEEE Communications Letters, Vol. 16, Iss. 4, pp. 473--475, 2012.
 157. Ivona Brajevic, Milan Tuba, An upgraded artificial bee colony algorithm (ABC) for constrained optimization problems, Journal of Intelligent Manufacturing, doi: DOI: 10.1007/s10845-011-0621-6, 2012.
 158. Mihajlo C. Stefanovic, Stefan R. Panic, Dušan M. Stefanovic, Bojana Nikolic , Aleksandra M. Cvetković, Second order statistics of selection combining receiver over κ-μ fading channels subject to co/channel interferences, Radio Science, Vol. 47, Iss. 6, 2012.
 159. Saša Muminović, Vladan Pavlović, Dušan Joksimović, Profitability and business excellence analysis of dairy industry in Serbia, Mljekarstvo, Vol. 62, Iss. 3, pp. 207--218, 2012.
 160. Ebadi Ghodrat, Mojaver Aida, Milovic Daniela M. , Johnson Stephen, Biswas Anjan, Solitons and other solutions to the quantum Zakharov-Kuznetsov equation, Astrophysics and space science, Vol. 341, Iss. 2, pp. 507--513, 2012.
 161. Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Average Level Crossing Rate of Dual Selection Diversity over Correlated Unbalanced Nakagami-m Fading Channels in the Presence of Cochannel Interference, IEEE Communications Letters, Vol. 16, Iss. 5, pp. 691--693, 2012.
 162. Zoran Ognjanović, Zoran Marković, Miodrag Rašković, Dragan Doder, Aleksandar Perović, A propositional probabilistic logic with discrete linear time for reasoning about evidence, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, Vol. 65, Iss. 2-3, pp. 217--243, doi: DOI: 10.1007/s10472-012-9307-9, 2012.
 163. Aleksandar Nikolić, Mathematician Judita Cofman (1936-2001), Teaching Mathematics and Computer Science, Vol. 10, Iss. 1, pp. 91--115, 2012.
 164. Miloš Stojanović, Miloš Božić, Milena Stanković, Zoran Stajić, Adaptive least squares support vector machines method for short-term load forecasting based on mutual information for inputs selection, International review of Electrical Engineering, Vol. 7, Iss. 1, pp. 3574--3585, 2012.
 165. S. Marković, N. Jovanović, Learning style as a factor which affects the quality of e-learning, Artificial Intelligence Review, Vol. 38, Iss. 4, pp. 303--312, 2012.
 166. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Jelena Nikolić, Design of Novel Piecewise Uniform Scalar Quantizer for Gaussian Memoryless Source, Radio Science, Vol. 47, Iss. 2, pp. 1--6, 2012.
 167. Galjak Mirjana, Nikolić Vesna, Barriers to participation in programs for adult education in environmental education, Journal Technics Technologies Education Management, Vol. 7, Iss. 2, pp. 716--723, 2012.
 168. Taradi Josip, Nikolić Vesna, The Basic Principles for Improving Occupational Health and Safety Information Systems and Knowledge Management, Journal Technics Technologies Education Management, Vol. 8, Iss. 1, 2012.
 169. Todorovic Miliša, Zivković Snežana, Nikolić Vesna, Markič Mirko, The Influence of Organizational Culture of Management on Occupational Safety, Journal Technics Technologies Education Management, Vol. 8, Iss. 1, 2012.
 170. Rajter-ãirić Danijela, Seleši Dora, Nonlinear stochastic differential equations containing generalized delta processes, Monatshefte fuer Mathematik , Vol. 168, Iss. 1, pp. 75--112, 2012.
 171. S. Pilipović, D. Rakić, J. Vindas, New Classes of Weighted H÷lder-Zygmund Spaces and the Wavelet Transform, Journal of Function Spaces and Applications, Vol. 2012, 2012.
 172. D. Rakić, N. Teofanov, Progressive Gelfand-Shilov Spaces and Wavelet Transforms, Journal of Function Spaces and Applications, Vol. 2012, 2012.
 173. Johansson Karoline, Pilipović Stevan, Teofanov Nenad, Joachim Gabor pairs, and a discrete approach to wave-front sets, Monatsh. Math., Vol. 166, Iss. 2, pp. 181--199, 2012.
 174. Atanackovic Teodor M., Janev Marko, Pilipovic Stevan, Zorica Dusan , Complementary variational principles with fractional derivatives, Acta Mechanica , Vol. 223, Iss. 4, pp. 685--704, 2012.
 175. L. Berg, S. Stević, On the asymptotics of some difference equations, Journal of Difference Equations and Applications, Vol. 18, Iss. 5, pp. 785--797, 2012.
 176. Kovacevic A., Konjovic Z., Milosavljevic B., Nenadic G., Mining methodologies from NLP publications: A case study in automatic , Computer Speech & Language, Vol. 26, Iss. 2, pp. 105--126, 2012.
 177. Erić-Nikolić A, Milovanović Z, Sanchez D, Pekarikova A, Džodić R, Matić I, Tučkova L, Jevrić M, Buta M, Rašković S, Juranić Z. Overexpression of calreticulin in malignant and benign breast tumors: relationship to the humoral immunity, 2011, Oncology
 178. H. Sarve, J. Lindblad, G. Borgefors, C.B. Johansson. Extracting 3D Information on Bone Remodeling in the Proximity of Titanium Implants in SR++CT Image Volumes. Computer Methods and Programs in Biomedicine. Vol 102, No 1, pp. 25-34, 2011.
 179. Z. Huang, H. Deng and S.K. Simić, On the spectral radius of cactuses with perfect matchings, Appl. Anal. Discrete Math. 5 (2011) 14-21.
 180. M. Andjelić, C.M. da Fonseca, S.K. Simić, D.V. Tošić, On bounds for the index of double nested graphs, Linear Algebra Appl., 435(2011), 2475-2490.
 181. F. Belardo, E.M. Li Marzi, S.K. Simić, J.F.Wang, Graphs whose (signless) Laplacian spectral radius does not exceed the Laplacian Hoffman limit value, Linear Algebra Appl., 435(2011), 2913-2920.
 182. M. Petrović, T. Aleksić, S.K. Simić, Further results on the least eigenvalue of connected graphs, Linear Algebra Appl., 435(2011), 2303-2313.
 183. Atanacković, T.M., Janev, M., Pilipović, S., Zorica, D., Complementary variational principle with fractional derivatives, Acta Mechanica (2012)
 184. Rajter-ãirić, D., Stojanović M., Convolution type derivatives and transforms of Colombeau generalized stochastic processes, Integral transforms and special functions, 22, 319-326, 2011
 185. Rajter-ãirić, D., Seleši D., Nonlinear stochastic differential equations containing generalized delta processes, Monatsh.Math. DOI: 10.1007/s00605-011-0356-7
 186. Aleksandra M. Cvetkovic, Jelena Anastasov, Stefan Panic, Mihajlo Stefanovic, Dejan Milic, ÔÇ£Performance of dual-hop relaying over shadowed Ricean fading channels, Journal of Electrical Engineering, ISSN: 1335-3632, Vol. 62, No. 4, pp.244--248, August 2011
 187. Anjan Biswas, Megan Fessak, Stephen Johnson, Siercke Beatrice, Daniela Milovic, Zlatko Jovanoski, Russell Kohl, Fayequa Majid, Optical soliton perturbation in non-Kerr law media: Traveling wave solution, Optics & Laser Technology, Volume 44, Issue 1, February 2012, Pages 263-268
 188. Anjan Biswas, Daniela Milovic & Russell Kohl , Optical soliton perturbation in a log-law medium with full nonlinearity by He's semi-inverse variational principle, Inverse Problems in Science and Engineering, DOI: 10.1080/17415977.2011.603088, 2011
 189. Giovanni Monegato, Letizia Scuderi and Marija P.Stanić, Lubich convolution quadratures and their application to problems described by space-time BIEs, NUMERICAL ALGORITHMS, Volume 56, Number 3, 405-436, DOI: 10.1007/s11075-010-9394-9
 190. Abdullo Rakhmonovich Hayotov, Gradimir V. Milovanović and Kholmat Mahkambaevich Shadimetov, On an optimal quadrature formula in the sense of Sard, NUMERICAL ALGORITHMS, Volume 57, Number 4, 487- 510, DOI: 10.1007/s11075-010-9440-7
 191. Tafa, Z., Rakocevic, G., Mihailovic, Dj., Milutinovic, V., Effects of Interdisciplinary Education On Technology-driven Application Design IEEE Transactions on Education, August 2011, pp.462-470.
 192. Stankovic Miomir S, Marinkovic Sladjana D, Rajkovic Predrag M, The deformed and modified Mittag-Leffler polynomials, MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING, (2011), vol. 54, No. 1-2, pp. 721-728
 193. Naumovic R, Furuncic D, Jovanovic D, Stosovic M, Basta-Jovanovic G, Lezaic V. Application of artificial neural networks in estimating predictive factors and therapeutic efficacy in idiopathic membranous nephropathy. Biomed Pharmacother. 2010 Nov;64(9):633-8.
 194. Naumovic R, Jovanovic D, Pavlovic S, Stosovic M, Marinkovic J, Basta-Jovanovic G. Cyclosporine versus azathioprine therapy in high-risk idiopathic membranous nephropathy patients: A 3-year prospective study. Biomed Pharmacother. 2011 Mar;65(2):105-10.

Articles in journals (M23):

 1. Eva Tuba, Milan Tuba, Edin Dolicanin, Adjusted Fireworks Algorithm Applied to Retinal Image Registration, Studies in Informatics and Control, ICI Publishing House, Bucharest, 26, 1, pp. 33 - 42, 1220-1766, 10.24846/v26i1y201704, Mar2017.
 2. М. Миловановић, Д. Антић, С. Николић, С. Перић, М. Милојковић, М. Спасић, Neural Network Based on Orthogonal Polynomials Applied in Magnetic Levitation System Control, Electronics and Electrical Engineering, Kaunas University of Technology, 23, 3, pp. 24 - 29, 10.5755/j01.eie.23.3.18327, 2017.
 3. М. Миловановић, Д. Антић, М. Милојковић, С. Николић, М. Спасић, С. Перић, Time Series Forecasting with Orthogonal Endocrine Neural Network Based on Postsynaptic Potentials, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, American Society of Mechanical Engineers, 139, 4, pp. 041006-1 - 041006-9, 10.1115/1.4035090, 2017.
 4. Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Jelena D. Ćertić, Milan Merkle, Statistical properties of quantisation noise in analogue-to-digital converter with oversampling and decimation, IET Circuits, Devices & Systems, 11, 5, pp. 421 - 427, 10.1049/iet-cds.2016.0506, 2017.
 5. Д. Крстић, S. Suljović, Д. Милић, С. Панић, M. Stefanović, Outage Probability of Macrodiversity Reception in the Presence of Gamma Long Term Fading, Rayleigh Short Term Fading and Rician Co-Channel Interference, Annals of Telecommunications, Springer International Publishing, 0003-4347 (print version), 1958-9395 (electronic version), 10.1007/s12243-017-0593-4, 2017.
 6. З. Станимировић, С. Мишковић, Д. Трифуновић, В. Вељовић, A Two-Phase Optimization Method for Solving the Multi-Type Maximal Covering Location Problem in Emergency Service Networks, Information Technology and Control, Kanaus University of Technology, 46, 1, pp. 100 - 117, 1392-124X, 10.5755/j01.itc.46.1.13853, 2017.
 7. С. Мишковић, З. Станимировић, A hybrid metaheuristic method for the deterministic and robust uncapacitated multiple allocation p-hub center problem, European Journal of Industrial Engineering, Inderscience Enterprises Ltd., 11, 5, pp. 631 - 662, 1751-5254, 10.1504/EJIE.2017.087705, 2017.
 8. М. Петковић, А. Цветковић, Г. Ђорђевић, G. Karagiannidis, Outage performance of the mixed RF/FSO relaying channel in the presence of interference, Wireless Personal Communications, Springer, 96, 2, pp. 2999 - 3014, 0929-6212, 10.1007/s11277-017-4336-7, 2017.
 9. В. Вучковић, A. Stanišić, Н. Симић, Computer simulation and VR model of the Tesla's Wardenclyffe laboratory, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 7, pp. 42 - 50, https://doi.org/10.1016/j.daach.2017.11.001, 2017.
 10. Nemanja Trifunovic, Boris Perovic, Petar Trifunović, Zoran Babovic, Ali R. Hurson, A Novel Infrastructure for Synergistic Dataflow Research, Development, Education, and Deployment: The Maxeler AppGallery Project, Advances in Computers, Elsevier, 106, pp. 167 - 213, 0065-2458, 10.1016/bs.adcom.2017.04.005, 9780128122303, Jun2017.
 11. D. Huylebrouck, З. Огњановић, Љ. Радовић, Leibniz, a Sorb, The Mathematical Intelligencer, 39, 3, pp. 53 - 55, 10.1007/s00283-017-9723-0, 2017.
 12. А. Панајотовић, Н. Секуловић, М. Банђур, M. Stefanović, Second-Order Measures of Performance of Dual SC Macro-Diversity System with Unbalanced BSs Exposed to CCI in Composite Fading Channels, IETE Journal of Research, Taylor & Francis, 0974-780X (online), 0377-2063 (Print), 10.1080/03772063.2017.1369368, 2017.
 13. А. Марковић, З. Перић, С. Панић, П. Спалевић, Б. Прлинчевић, IETE Journal of Research / Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, An Improved Method for ASEP Evaluation over Fading Channels Based on Q-Function Approximation, 0377-2063, https://doi.org/10.1080/03772063.2017.1369910, 2017.
 14. Д. Крашић, E. Groner, М. Месарош, Т. Николић, Д. Радишић, С. Милић, М. Кеберт, Д. Милић, А. Вујић, З. Галић, Riverine wood pasture responds to grazing decline, Ecological Research, Springer Japan, 33, 1, pp. 213 - 223, 1440-1703, 10.1007/s11284-017-1540-6, Nov2017.
 15. М. Илић, П. Спалевић, С. Панић, Б. Прлинчевић, Д. Драјић, ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, On the Transmission of Colour Image Over Double Generalized Gamma FSO Channel, 23, 2, pp. 79 - 83, 1392-1215, 2017.
 16. Н. Данковић, Д. Антић, З. Перић, А. Јоцић, С. Николић, С. Перић, The Probability of Stability Estimation of an Arbitrary Order DPCM Prediction Filter: Comparison between the Classical Approach and the Monte Carlo Method, Information Technology and Control, Kaunas University of Technology, 46, 2, pp. 28 - 38, 1392-124X, 2017.
 17. Н. Королија, Jovan Popovic, М. Цветановић, М. Бојовић, Dataflow-Based Parallelization of Control-Flow Algorithms, ADVANCES IN COMPUTERS, Elsevier, 104, 2017, pp. 73 - 124, https://doi.org/10.1016/bs.adcom.2016.09.003, 2017.
 18. С. Адамовић, М. Шарац, Д. Стаменковић, Д. Радовановић, The Importance of the Using Software Tools for Learning Modern Cryptography, The Importance of the Using Software Tools for Learning Modern Cryptography, The International Journal of Engineering Education, 34, 1, 0949-149X, 2017.
 19. M. Ranđelović, М. Папић, M. Благојевић, Safety Issues Related to the Adoption of the Digital Dialogue in Teaching, Studies in Informatics and Control, ICI Bucharest, 26, 2, pp. 229 - 238, 1220-1766, 2017.
 20. Саша Адамовић, Милан Милосављевић, Младен Веиновић, Марко Шарац, Александар Јевремовић, Fuzzy Commitment Scheme for Generation of CryptographicKeys Based on Iris Biometrics, IET Biometrics, Тhe Institution of Engineering and Technology (the IET), pp. 89 - 96, 2047-4938, /, 10.1049/iet-bmt.2016.0061, Mar2017.
 21. Д. Крстић, S. Suljović, Д. Милић, С. Панић, M. Stefanović, Annals of Telecommunications, Outage probability of macrodiversity reception in the presence of Gamma long-term fading, Rayleigh short-term fading and Rician co-channel interference, 0003-4347, DOI:, 10.1007/s12243-017-0593-4, 2017.
 22. Александар Јевремовић, Горан Шимић, Ненад Ристић, Младен Веиновић, Наташа Станишић, WIDE – centralized and collaborative approach to teaching Web development, Journal of Internet technology, Taiwan Academic Network, Ministry of Education, Taipei, Taiwan, R.O.C, pp. / - /, 1607-9264, /, /, 2017.
 23. С. Адамовић, М. Милосављевић, М. Веиновић, М. Шарац, А. Јевремовић, Information-Theoretic Analysis of Iris Biometrics for Biometric Cryptography, Acta Polytechnica Hungarica, 14, 4, pp. 47 - 62, 1785-8860, Nov2017.
 24. V. Milutinović, B. Furht, Z. Obradović, N. Korolija, Advances in High Performance Computing and Related Issues, Mathematical Problems In Engineering, Vol.2016, pp.1--3, 2016
 25. V. Milutinović, B. Furht, Z. Obradović, N. Korolija, Advances in High Performance Computing and Related Issues, Mathematical Problems In Engineering, Hindawi publishing corporation, Vol.2016, pp.1--3, 2016
 26. Silvia Ghilezan, Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, Jorge A. Pérez, Hugo T. Vieira, Dynamic Role Authorization in Multiparty Conversations, Formal Aspects of Computing, Springer, pp.643--667, 2016
 27. Misic Marko, Sustran Zivojin, Protic Jelica, A Comparison of Software Tools for Plagiarism Detection in Programming Assignments, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGIneERING EDUCATION, Dublin Institute of Technology Tempus Publications, Vol.2, Iss.32, pp.738--748, 2016
 28. Vranic Petar, Zhiyanski Miglena, Milutinovic Slobodan, A conceptual framework for linking urban green lands ecosystem services with planning and design tools foramelioration of micro-climate, JOURNAL OF INTEGRATIVE ENVIRONMENTAL SCIENCES, Taylor & Francis Group, Vol.13, Iss.2-4, pp.129--143, 2016
 29. Raka Jovanovic, Milan Tuba, Stefan Vos, A Multi-heuristic approach for solving the pre-marshalling problem, Central European Journal of Operations Research, Springer Berlin Heidelberg, Vol.25, Iss.1, pp.1--28, 2015
 30. Andrić Andrijana, Rat Мilica, Zorić Lana, Luković Јadranka, Anatomical characteristics of two Ornithogalum L. (Hyacinthaceae) taxa from Serbia and Hungary and their taxonomic implication, Acta Botanica Croatica, University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology, Vol.75, Iss.1, pp.67--73, 2016
 31. Andrić Andrijana, Kočiš Tubić Nataša, Đan Mihajla, Vujić Ante, Obreht Vidaković Dragana, Assessment of genetic diversity within the Merodon ruficornis species group (Diptera: Syrphidae) by RAPD analysis, Archives of Biological Sciences, Serbian Biological Society, pp.1--10, 2016
 32. Triki Houria, Biswas A, Milovic daniela M, Belic M, Chirped Optical Solitons in Birefringent Fibers with Parabolic Law Nonlinearity and Four-Wave Mixing, Acta Physica Polonica A, Polish academy of Sciences, Institute of Physics, Vol.130, Iss.3, pp.718--726, 2016
 33. Vukobratović Dejan, Jakovetić Dušan, Skachek Vitaly, Bajović Dragana, Sejdinović Dino, Karabulut-Kurt Günes, Hollanti Camilla, Fischer Ingo, CONDENSE: A Reconfigurable Knowledge Acquisition Architecture for Future 5G IoT, IEEE Access, IEEE, Iss.4, pp.3360--3378, 2016
 34. Miroljub Grozdanovic, Dobrivoje Marjanovic, Goran Janackovic, Control and Management of Coal Mines with Control Information Systems, International Arab Journal of Information Technology, Zarka Private University, Vol.13, Iss.4, pp.387--395, 2016
 35. Ilija Subasic, nebojsa Gvozdenovic, Kris Jack, De-duplicating a large crowd-sourced catalogue of bibliographic records, Program: Electronic Library and Information Systems (Automated Library and Information Systems), Emerald Group Publishing Limited, Vol.50, pp.138--156, 2016
 36. Benedek Nagy, Tibor Lukic, Dense Projection Tomography on the Triangular Tiling, FUNdaMENTA INFORMATICAE, IOS Press, pp.125--141, 2016
 37. Dobrivoje Marjanovic, Miroljub Grozdanovic, Goran Janackovic, Development and Application of Measurement and Control Systems in Coal Mines, Measurement and Control, Institute of Measurement and Control London, Vol.49, Iss.1, pp.18--22, 2016
 38. Tomic-Spiric Vesna, Dizdarevic Denisa, Jankovic Slavenka, Burazer Lidija, Barac,Aleksandra, Bolpacic Jasna, Djuric Vojislav, Peric-Popadic Aleksandra, Aleksic Aleksandra, and Bogic Mirjana, Efficacy of Sublingual Immunotherapy with Dermatophagoides Pteronyssinus:AReal-life Study, Efficacy of Sublingual Immunotherapy with Dermatophagoides Pteronyssinus:AReal-life Study, Iran J Allergy Asthma Immunol April, Vol.2, Iss.15, pp.112--121, 2016
 39. Miloš Radmanović, Dušan B. Gajić, Radomir S. Stanković, Efficient Computation of Galois Field Expressions on Hybrid CPU-GPU Platforms, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Old City Publishing, Philadelphia, PA, USA, Vol.26, Iss.3-5, pp.417--438, 2016
 40. Ačanski Jelena, Miličić Marija, Likov Laura, Milić Dubravka, Radenković Snežana, Vujić Ante, Environmental niche divergence of species from Merodon ruficornis group (Diptera: Syrphidae), Archives of Biological Sciences, Srpsko Biološko Društvo, Vol./, Iss./, pp.1--10, 2016
 41. nenad Jovanović, Zoran Jovanović, Aleksandar Jevremović, Evaluation of Simulators for Teaching Computer networks, International Journal of Engineering Education (IJEE),, TEMPUS Publications, Vol.5, Iss.32, pp.2098--2106, 2016
 42. Branislav Popkonstantinovic, Ratko Obradovic, Marija Obradovic, Zorana Jeli, Miša Stojicevic, Geometrical and mechanical characteristics of deformed balance spring obtained by simulation study, Simulation – Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, SAGE journals, Vol.92, Iss.11, pp.981--997, 2016
 43. Ljiljana Petrovic, Sladjana . Dimitrijevic, Dragana Valjarevic, Granger Causality and Stopping Times, Lithuanian Mathematical Journal, Vol.56, Iss.3, pp.410--416, 2016
 44. Vasiljevic Dragan Stosic Biljana A Popkonstantinovic Branislav D, Invention Reasoning Scheme Based on Workshop Design Konstruktion (WDK) Artefact Models and its Application in the Patent Search, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGIneERING EDUCATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGIneERING EDUCATION, Vol.32, Iss.5, pp.1999--2015, 2016
 45. Snežana Đurić, Koch fractal inductors printed on flexible substrate, Electronic Letters, Institution of Engineering and Technology, Vol.52, Iss.8, pp.581--583, 2016
 46. Suad Suljović, Dragana Krstić, Srdjan Maričić, Srboljub Zdravković, Vladeta Milenković, Mihajlo Stefanović, Level Crossing Rate of SC Receiver Over Gamma Shadowed Weibull Multipath Fading Channel, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia, Vol.23, Iss.6, pp.1579--1584, 2016
 47. Rashid Mahmood, Khalid Mahmood Aamir, Marija Milojević Jevrić, Stojan Radenović, Tehseen Zia, On Designing Invertible Pseudo Covariance Matrix for Undersampled Cases in Classification, British Journal of Mathematics & Computer Science, Science Domain International, Vol.17, Iss.5, pp.1--9, 2016
 48. Bojan P. Prlincevic, Stefan R. Panic, Petar C. Spalevic, Milan A. Misic, Abdalmalik Amniesi, Vladimir Stanojevic, On the Transmission of Double Watermarked Image over Rician FSO Channel, ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, Kauno Technologijos Universitetas^(Kaunas University of Technology), Vol.22, Iss.3, pp.83--88, 2016
 49. Milica I. Petkovic, Dejan N. Milić, Goran T. Djordjevic, Optimisation of subcarrier intensity modulation binary phase-shift keying free space optical link with avalanche photodiode receiver influenced by gamma–gamma atmospheric turbulence and pointing errors, IET Communications, IET, The Institute of Engineering and Technology, Vol.10, Iss.12, pp.1473--1479, 2016
 50. Ivana Lončarević, Aleksandar Fišteš, Dušan Rakić, Biljana Pajin, Jovana Petrović, Aleksandra Torbica, danica Zarić, Optimization of the ball mill processing parameters in the fat filling production, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, Savez hemijskih inženjera, pp.1--23, 2016
 51. Nemanja Zdravković, Aleksandra M. Cvetković, Kimmo Kansanen, Goran T. Đorđević, Outage performance of low-latency decode-and-forward cooperative wireless networks, EURASIP Journal on Wireless Communications and networking, Springer-Verlag, GmbH, Vol.2016, Iss.1, pp.1--10, 2016
 52. Stefan Panić, Mihajlo Stefanović, Jelena Anastasov, Bojana Nikolić, Petar Spalević, Dušan Stefanović, Outage probability of correlated SIR-based SSC diversity systems over composite KG fading/shadowing channels, Automatika‒Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, KoREMA - Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control, Vol.57, Iss.1, pp.261--267, 2016
 53. Marko Beko, Milica Marikj, Rui Dinis, Milan Tuba, Peak-to-average power ratio reduction in multiple-input multiple-output orthogonal frequency-division multiple access systems using geodesic descent method, IET Communications, IET Journals, Vol.10, Iss.2, pp.212--218, 2016
 54. Aleksandar Pajkanović, Goran Stojanović, Snežana Đurić, Performance analysis of meander-type inductor in silicon and flexible technology, Microelectronics Journal, Elseiver, Vol.56, pp.57--64, 2016
 55. Dragana Krstić, Branimir Jaksic, Milan Gligorijevic, Dušan Stefanovic, Mihajlo Stefanovic, Performance of Diversity System Output Signal in Mobile Cellular System in the Presence of α-μ Short Term Fading and Gamma Long Term Fading, Radioengineering, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Vol.25, Iss.4, pp.757--762, 2016
 56. Jelena A. Anastasov, Vesna M. Blagojevic, Predrag N. Ivanis, Goran T. Đorđevic, Performance of Spectrum Sharing System in Gamma Shadowed Nakagami-m Fading Environment, Wireless Personal Communications, Springer, Vol.86, Iss.3, pp.1717--1729, 2016
 57. Xu Yanan, Suarez Pablo, Milovic daniela M, Khan Kaisar R, Mahmood MF, Biswas Anjan, Belic Milivoj, Raman solitons in nanoscale optical waveguides, with metamaterials, having polynomial law non-linearity, Journal of Modern Optics, Taylor & Francis, Vol.63, pp.532--537, 2016
 58. Buda Bajić, Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, Restoration of images degraded by signal-dependent noise based on energy minimization: an empirical study, Journal of Electronic Imaging, S P I E - International Society for Optical Engineering, Vol.25, Iss.4, pp.1--10, 2016
 59. Dejan N. Milic, danijel Djosic, Caslav Stefanovic, Stefan Panic, Mihajlo Stefanovic, Second Order Statistics of the SC Receiver over Rician Fading Channels in the Presence of Multiple Nakagami-m Interferers, International Journal of Numerical Modelling: Electronic networks, Devices and Fields, John Wiley & Sons, Ltd., Vol.29, Iss.2, pp.222--229, 2016
 60. Miloš Djurić , Goran Stančić, Selective digital filters with quadratic phase, International Journal of Circuit Theory and Applications, International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol.44, Iss.9, pp.1730--1741, 2016
 61. Miroslava Raspopovic, Svetlana Cvetanovic, Dusan Stanojevic, Mateja Opacic, Software architecture for integration of institutional and social learning environments, Science of Computer Programming, Elsevier, Vol.129, pp.92--102, 2016
 62. Srdja Kovacevic, Ljubisa Papic, Goran Janackovic, Suzana Savic, The analysis of human error as causes in the maintenance of machines: A case study in mining companies, South African Journal of Industrial Engineering, Southern African Institute for Industrial Engineering, Vol.27, Iss.4, pp.193--202, 2016
 63. Markovic V., Vasiljevic Dj., Jovanovic T., Lukic T., Vujicic M., Kovacevic M., Ristic Z., Markovic S., Ristanovic B., Sakulski D, The Effect of Natural and Human-Induced Habitat Conditions on Number of Roe Deer, Acta Geographica Slovenica, Anton Melik Geographical Institute, pp.1--10, 2016
 64. Miroljub Grozdanovic, Goran Janackovic, Evica Stojiljkovic, The Selection of the Key Ergonomic Indicators Influencing Work Efficiency in the Railway Control Rooms, Transactions of the Institute of Measurement and Control, Institute of Measurement and Control London, Hodder Arnold Journals, Vol.38, Iss.10, pp.1174--1185, 2016
 65. Karlo Bala, Dejan Brcanov, nebojsa Gvozdenovic, Two-echelon location routing synchronized with production schedules and time windows, Central European Journal of Operations Research, Physica-Verlag GmbH und Co., pp.1--23, 2016
 66. S. Stević, S. Li, Weighted differentiation composition operators from the logarithmic Bloch space to the weighted-type space, Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Ovidius University, Constanta, Vol.24, Iss.3, pp.223--240, 2016
 67. Lazar Velimirović, Svetislav Marić, new Adaptive Compandor for LTE Signal Compression Based on Spline Approximations, ETRI Journal, Electronics and Telecommunications Research Institute, Vol.38, Iss.3, pp.463--468, 2016
 68. Miodrag D. Spasić, Morten Hovd, darko B. Mitić, Dragan S. Antić, Tube Model Predictive Control with an Auxiliary Sliding Mode Controller, Modeling, Identification and Control, Norwegian Society of Automatic Control, Vol.37, Iss.3, pp.181--193, 2016
 69. B.Perović, J. Klimenta, D. Tasić, J. Peuteman, D. Klimenta, Lj. Anđelković, Modeling the effect of the inclination angle on natural convenction form a flat plate: The case of a photovoltaic module, Thermal Science Journal, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, pp.1--10, 2016
 70. Dejan Vasovic, Jelena Malenovic Nikolic, Goran Janackovic, Evaluation and Assessment Model for Environmеntal Management under the Seveso III, IPPC/IED and Water Framework Directive, Journal of Environmental Protection and Ecology, Balkan Environmental Association (B.En.A), Vol.17, Iss.1, pp.356--365, 2016
 71. Jelena Malenovic Nikolic, Dejan Vasovic, Goran Janackovic, Aleksandra Ilic Petkovic, Ivana Ilic Krstic, Improving the management system of mining and energy complexes based on risk assessment, environmental law and principles of sustainable development, Journal of Environmental Protection and Ecology, Balkan Environmental Association (B.En.A), Vol.17, Iss.3, pp.1066--1075, 2016
 72. Saša S. Nikolić, Dragan S. Antić, Staniša Lj. Perić, Nikola B. Danković, Marko T. Milojković, Design of Generalised Orthogonal Filters: Application to the Modelling of Dynamical Systems, International Journal of Electronics, Taylor & Francis, Vol.103, Iss.2, pp.269--280, 2016
 73. Nikola B. Danković, Zoran H. Perić, Dragan S. Antić, Staniša Lj. Perić, Saša S. Nikolić, Robustness of the Prediction Filter in Differential Pulse Code Modulation System, Electronics and Electrical Engineering, Kaunas University of Technology, Vol.22, Iss.5, pp.74--78, 2016
 74. Nikola B. Danković, Dragan S. Antić, Saša S. Nikolić, Staniša Lj. Perić, Marko T. Milojković, new Class of Cascade Orthogonal Filters based on a Special Inner Product with Application in Modeling of Dynamical Systems, Acta Polytechnica Hungarica, Óbuda University, Hungary, Vol.7, Iss.13, pp.63--82, 2016
 75. Saša S. Nikolić, Dragan S. Antić, Marko T. Milojković, Miroslav B. Milovanović, Staniša Lj. Perić, darko B. Mitić, Application of neural networks with Orthogonal Activation Functions in Control of Dynamical Systems, International Journal of Electronics, Taylor & Francis, Vol.103, Iss.4, pp.667--685, 2016
 76. Veličković, A.V., Avramović, J.M., Stamenković, O.S., Veljković, V.B., Kinetics of the sunflower oil ethanolysis using CaO as catalyst, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Association of the Chemical Engineers of Serbia (AChE), Iss.22, pp.409--418, 2016
 77. Milosavljević, Čedomir; Peruničić-Draženović, Branislava; Veselić, Boban; Petronijević, Milutin;, High-performance discrete-time chattering-free sliding mode-based speed control of induction motor, Electrical Engineering (Archiv für Elektrotechnik), Springer Berlin Heidelberg, pp.1--11, 2016
 78. Radosav Djordjević, Vladimir Ristić, Nebojša Ikodinović, COMPLETENESS THEOREM FOR CONTINUOUS FUNCTIONS AND PRODUCT CLASS-TOPOLOGIES, Publications de l'Institut Mathématique, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Vol.114, Iss.100, pp.119--129, 2016
 79. Ljiljana Petrovic, Sladjana . Dimitrijevic, Dragana Valjarevic, Granger Causality and Stopping Times, Lithuanian Mathematical Journal, Springer, Vol.56, Iss.3, pp.410--416, 2016
 80. Trifunovic-Macedoljan Jelena, Pantelic Nebojsa, Damjanovic Ana, Raskovic Sanvila, Nikolic-Djurovic Marina, Pudar Georgina, Jadranin Milka, Juranic Ivan, Juranic Zorica, LC/DAD determination of biogenic amines in serum of patients with diabetes mellitus, chronic urticaria or Hashimoto's thyroiditis, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, Vol.81, Iss.5, pp.487--498, 2016
 81. Dejan Tepsic, Mladen Veinovic, Dejan Zivkovic, Nada Ilic, A Novel Proactive Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks, Ad Hoc & Sensor Wireless Networks, Old City Publishing, Iss.27, pp.239--261, 2015
 82. Natasa Kontrec, Gradimir Milovanovic, Stefan Panic, Hranislav Milosevic, A RELIABILITY-BASED APPROACH TO NONREPAIRABLE SPARE PART FORECASTING IN AIRCRAFT MAINTENANCE SYSTEM, A RELIABILITY-BASED APPROACH TO NONREPAIRABLE SPARE PART FORECASTING IN AIRCRAFT MAINTENANCE SYSTEM, HINDAWI, Mathematical problems in Engineering, pp.1--7, 2015
 83. D. Marjanović, M. Grozdanović, G. Janaćković, Data acquisition and remote control systems in coal mines – a Serbian experience, Measurement and control, Institute of Measurement and Control, London, UK, Vol.48, Iss.1, pp.28--36, 2015
 84. Aleksandar Kupusinac, Edita Stokić, Dušanka Lečić, Dragana Tomić-Naglić, Biljana Srdić-Galić, Gender-, Age-, and BMI-Specific Threshold Values of Sagittal Abdominal Diameter Obtained by Artificial Neural Networks, Journal of Medical and Biological Engineering, Springer, pp.1--6, 2015
 85. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, GIS & SATELLITE DETECTION ANALYSES OF FOREST BELT IN PROKUPLJE MUNICIPALITY, Tehnicki Vjesnik, Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeki, Strojarski Fakultet u Slavanskom Brodu, Vol.23, Iss.4, pp.1--1, 2016
 86. Aleksandar Valjarević,Danica Srećković-Batoćanin, Dragica Živković, Marija Perić, GIS analysis of dissipation time of landscape in the Devil's city (Serbia), Acta Montanistica Slovaka, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (FBERG), Technical University of Kosice. Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (FBERG), Technical University of Kosice., Vol.20, Iss.2, pp.148--155, 2015
 87. Žarko Mijajlović, Aleksandar Pejović, Hopf algebra of projection functions, Publications de l'Institut Mathématique, Matematički institut SANU, Vol.97, pp.23--31, 2015
 88. Sandra Jovanović, Vladimir Čanadanović, Ana Sabo, Zorka Grgić, Milena Mitrović, Dušan Rakić, Intravitreal bevacizumab injection alone or combined with macular photocoagulation compared to macular photocoagulation as primary treatment of diabetic macular edema, Vojnosanitetski pregled, Vojnomedicinska akademija, Institut za naučne informacije, Vol.10, Iss.72, pp.876--882, 2015
 89. Suad Suljović, Dragana Krstić, Srdjan Maričić, Srboljub Zdravković, Vladeta Milenković, Mihajlo Stefanović, Level Crossing Rate of SC Receiver Over Gamma Shadowed Weibull Multipath Fading Channel, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek: Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod; Faculty of Electrical Engineering Osijek and Faculty of Civil Engineering OsijekTechnical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek: Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod; Faculty of Electrical Engineering Osijek and Faculty of Civil Engineering Osijek, Vol.23, Iss.6, pp.1--1, 2016
 90. Jelena A. Anastasov, Vesna M. Blagojevic , Predrag N. Ivanis, Goran T. Djordjevic, Performance of Spectrum Sharing System in Gamma Shadowed Nakagami-m Fading Environment, Wireless Personal Communications, Springer, Vol.84, Iss.2, pp.1--13, 2015
 91. Milan Dimitrijević, Zoran Simić, Andjelka Kovačević, Aleksandar Valjarević, Sahal-Bréchot, Stark Widths of Spectral Lines of Neutral Neon, Journal of Astrophysics and Astronomy, Published by the Indian Academy of Sciences, Vol.36, Iss.4, pp.1--1, 2015
 92. Marija Veljkovic, Yanan Xu, Daniela Milovic, M. F. Mahmood, Anjan Biswas, Milivoj R. Belic, Super-Gaussian Solitons in Optical Metamaterials Using Collective Variables, Super-Gaussian Solitons in Optical Metamaterials Using Collective Variables, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Vol.12, pp.1--6, 2015
 93. Milivoj Gavrilov, Slobodan Marković, Natalija Janc, Milena Nikolić, Aleksandar Valjarević, Blaž Komac, Matija Zorn, Milan Punišić, Nikola Bačević, The assessment of average annual temperature trends using the Mann-Kendall test in the territory of Kosovo, Acta Geographica Slovenica, Anton Melik Geographical Institute Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Vol.56, Iss.1, pp.1--6, 2016
 94. Zona Kostić, Duško Radaković, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Dragan Marković, Marina Kocareva Ranisavljev, Web-based laboratory for collaborative and concurrent CAD designing, assembling, and practical exercising on distance, Tehnički vjesnik, Strojarski fakultet - Tehnički vjesnik, Slavonski brod, Hrvatska, Vol.3, Iss.22, pp.591--597, 2015
 95. Snežana Mladenović, Slavko Vesković, Irina Branović, Slađana Janković, Slaviša Aćimović, Heuristics Based Real-Time Train Rescheduling System, Networks, Wiley Networks, pp.1--1, 2015
 96. Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, Silvia Ghilezan, Privacy for Linked Data,, Mathematical Structures in Computer Science, Cambridge University Press, pp.1--21, 2015
 97. Pierre Aboulker, Pierre Charbit, Nicolas Trotignon, Kristina Vušković, Vertex elimination orderings for hereditary graph classes, Discrete Mathematics, Elsevier, Iss.338, pp.825--834, 2015
 98. Aleksandar S. Cvetković, Gradimir V. Milovanović, Marija P. Stanić, Positive Solutions of a Class of Operator Equations, Ukrainian Mathematical Journal, Springer, Vol.67, Iss.2, pp.283--301, 2015
 99. Zoran Perić, Nikola Simić, Milan Savić, Analysis and Design of Two Stage Mismatch Quantizer for Laplacian Source, Electronics and Electrical Engineering, Kaunas University of Technology, Vol.21, Iss.3, pp.49--53, 2015
 100. Raka Jovanovic, Milan Tuba, Stefan Voß, A multi-heuristic approach for solving the pre-marshalling problem, Central European Journal of Operations Research, Springer International Publishing, pp.1--28, 2015
 101. Dragan Antić, Miodrag Spasić, Saša S. Nikolić, Staniša Perić, Marko Milojković, Miroslav Milovanović, Improvement of DC Motor Velocity Estimation Using a Feedforward Neural Network, Acta Polytechnica Hungarica, Óbuda University, Hungary, Vol.6, Iss.12, pp.107--126, 2015
 102. Zorica Stanimirovic, Miroslav Maric, Nina Radojicic, Srdjan Bozovic, Two efficient hybrid metaheuristic methods for solving the load balance problem, Applied and Computational Mathematics An International Journal, Ministry of Communications and Information Technology (Azerbaijan), Azerbaijan National Academy of Sciences and Institute of Applied Mathematics of Baku State University, Iss.Volume 13, 𔫟, pp.332--349, 2014
 103. Predrag M. Popović, A bivariate INAR(1) model with different thinning parameters, Statistical papers, Springer Berlin Heidelberg, pp.1--1, 2015
 104. Milan Sečujski, Norbert Cselyuszka, Vesna Crnojević-Bengin, A novel approach to density near zero acoustic metamaterials, Advances in Materials Science and Engineering, Hindawi Publishing Corporation, Vol.2015, Iss.Article ID 626593, pp.1--6, 2015
 105. Dušan Jovanović, Slobodan Jovanović, An adaptive e-learning system for Java programming course, based on DokeosLE”,, Computer Applications in Engineering Education, Wiley, Vol.23, Iss.3, pp.337--343, 2015
 106. Ivan Ratković, Nikola Bežanić, Osman S. Ünsal, Adrian Cristal, Veljko Milutinović, An Overview of Architecture-Level Power- and Energy-Efficient Design Techniques, Advances in Computers, Academic Press, Vol.98, pp.1--57, 2015
 107. Miroljub Grozdanovic, Suzana savic., Dobrivoje Marjanovic, Assessment of the key factors for ergonomic design of management information systems in coal mines, International Journal of Mining, Reclamation & Environment, Taylor & Francis, Vol.29, Iss.2, pp.96--111, 2015
 108. Miloje Đokić, Vasa Radonić, Anton Pleteršek, Urška Kavčič, Vesna Crnojević-Bengin, Tadeja Muck, Comparison between the characteristics of screen and flexographic printing for RFID applications, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, Strokovno Drustvo za Mikroelektroniko, Elektronske Sestavne Dele in Materiale (MIDEM)^(Society for Microelectronics, Electric Components and Materials), Vol.45, Iss.1, pp.3--11, 2015
 109. Vasa Radonic, Vesna Crnojevic Bengin, Control of inter-resonator coupling using defected ground structure lattice, Electronic letters, IET Institution of Electrical Engineers, Vol.51, Iss.5, pp.399--401, 2015
 110. Živojin Šuštran, Goran Rakočević, Veljko Milutinović, Dual Data Cache Systems: Architecture and Analysis, Advances in Computers, Academic Press, Vol.96, pp.187--223, 2015
 111. Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, Silvia Ghilezan, Linked data privacy, Mathematical Structures in Computer Science, Cambridge University Press, pp.1--21, 2015
 112. Anton Kos, Sašo Tomažič, Jakob Salom, Nemanja Trifunović, Mateo Valero, Veljko Milutinović, New Benchmarking Methodology and Programming Model for Big Data Processing, International Journal of Distributed Sensor Networks, Taylor & Francis Inc, 2015
 113. Žarko Mijajlović, Nadežda Pejović, Vojislav Marić, ON THE epsilon COSMOLOGICAL PARAMETER, Serbian Astronomical Journal, Astronomska opservatorija u Beogradu, Vol.190, pp.25--31, 2015
 114. Dejan Milic, Danijel Djosic, Caslav Stefanovic, Stefan Panic, Mihajlo Stefanovic, Second order statistics of the SC receiver over Rician fading channels in the presence of multiple Nakagami-m interferers, International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, John Wiley & Sons Ltd.^Subsidiary of: John Wiley & Sons, Inc., 2015
 115. Stevo Stevic, Mohammed Alghamdi, Abdullah Alotaibi, E. M. Elsayed, Solvable product-type system of difference equations of second order, Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University, Vol.2015, Iss.Article No. 169, pp.1--20, 2015
 116. Snežana Đurić, Nikola Đurić, Mirjana Damnjanović, The optimal useful measurement range of an inductive displacement sensor, Journal of Microelectronis, Electronic Components and Materials - MIDEM, MIDEM Society Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, Vol.45, Iss.2, pp.132--141, 2015
 117. Aleksandar Janjić, Suzana Savić, Lazar Velimirović, Vesna Nikolić, Renewable Energy Integration in Smart Grids-multicriteria Assessment Using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, TÜBİTAK - The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Vol.23, Iss.6, pp.1896--1912, 2015
 118. Zoran Perić, Lazar Velimirović, Miomir Stanković, Aleksandra Jovanović, A Comprehensive Analysis of the Scalar Compandor Model Designed Using Spline Functions, Revue Roumaine des Sciences Techniques, Série Électrotechnique et Énergétique, Romanian Academy, Vol.60, Iss.3, pp.283--292, 2015
 119. Aleksandar Janjić, Lazar Velimirović, Optimal Scheduling of Utility Electric Vehicle Fleet Offering Ancillary Services, ETRI Journal, Electronics and Telecommunications Research Institute, Vol.37, Iss.2, pp.273--282, 2015
 120. Angelina Ilić Stepić, Zoran Ognjanović, Logics for Reasoning About Processes of Thinking with Information Coded by p-adic Numbers, Studia Logica, Springer, Vol.103, pp.145--174, 2015
 121. Bojan Marinković, Vincenzo Ciancaglini, Zoran Ognjanović, Paola Glavan, Luigi Liquori, Petar Maksimović, Analyzing the Exhaustiveness of the Synapse Protocol, Peer-to-Peer Networking and Applications, Springer, Vol.8, Iss.5, pp.793--806, 2015
 122. Stephan Thomasse, Nicolas Trotignon, Kristina Vušković, A polynomial Turing-kernel for weighted independent set in bull-free graphs, Algorithmica, Springer, 2015
 123. Nataša Glišović, Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Libor Švadlenka, Zoran Avramović, A hybrid model for forecasting the volume of passenger flows on Serbian railways, Operational Research, An International Journal, Springer Berlin Heidelberg, pp.1--15, 2015
 124. Dragan Antić, Miodrag Spasić, Saša S. Nikolić, Staniša Perić, Marko Milojković, Miroslav Milovanović, Improvement of DC Motor Velocity Estimation Using a Feedforward Neural Network, Acta Polytechnica Hungarica, Óbuda University, Hungary, Vol.6, Iss.12, pp.107--126, 2015
 125. Snežana Živković, Vesna Nikolić, Mirko Markič, Influence of professional drivers' personality traits on road traffic safety: case study, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Taylor & Francis Group, Vol.22, Iss.2, pp.100--110, 2015
 126. Velimir M. Ilić, Miomir S. Stanković, An Axiomatic Characterization of Generalized Entropies under Analyticity Condition, Appl. Math. Inf. Sci, Natural Sciences Publishing, pp.609--613, 2015
 127. Biljana P. Stošić, Dejan N. Milić, Vlastimir D. Pavlović, New CIC Filter Architecture: Design, Parametric Analysis and Some Comparisons, IETE Journal of Research, Taylor & Francis Group, Vol.3, Iss.61, pp.244--250, 2015
 128. Zoran Perić, Lazar Velimirović, Milan Dinčić, Improved Linearization of the Optimal Compression Function for Laplacian Source, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, The Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University of Technology and The Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Vol.65, Iss.3, pp.179--183, 2014
 129. Angelina Ilić Stepić, Zoran Ognjanović, Logics for Reasoning About Processes of Thinking with Information Coded by p-adic Numbers, Studia Logica, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences and Springer, pp.1--30, 2014
 130. Bojan Marinković, Vincenzo Ciancaglini, Zoran Ognjanović, Paola Glavan, Luigi Liquori, Petar Maksimović, Analyzing the Exhaustiveness of the Synapse Protocol, Peer-to-Peer Networking and Applications, Springer, pp.3--16, 2014
 131. Angelina Ilić Stepić, Zoran Ognjanović, Complex valued probability logics, Publications de l'Institut Mathematique, Matematički institut SANU, Vol.95, Iss.109, pp.73--86, 2014
 132. Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, Silvia Ghilezan, Linked Data Privacy, Mathematical Structures in Computer Science, Cambridge University Press, 2014
 133. Aleksandar Vitorović, Milo Tomasević, Veljko Milutinović, Manual Parallelization Versus State-of-the-Art Parallelization Techniques: The SPEC CPU2006 as a Case Study, Advances in Computers, Elsevier, Vol.92, Iss.1, pp.203--251, 2014
 134. Branislav Popkonstantinović, Ljubomir Miladinović, Marija Obradović, Gordana Ostojić, Stevan Stankovski, Mathematical Principles and Optimal Design Solutions to Compensation for the Pendulum Temperature Dilatation, Acta Polytechnica Hungarica, Obuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section, Vol.10, Iss.8, pp.117--128, 2013
 135. Stojanović V., Popović B., Popović P., Model of general split-break process, RevStat: Statistical Journal, Instituto Nacional de Estatística, pp.0--0, 2014
 136. Kadijevich M Djordje, Neglected critical issues of effective CAS utilization, Journal of Symbolic Computation, Elsevier, Vol.61&62, pp.85--99, 2014
 137. Joviša Žunić, Kaoru Hirota, Paul L. Rosin, Note on the shape circularity measure method based on radial moments, Journal of Electronic Imaging, SPIE and IS&T, Vol.2, Iss.23, pp.029701-1--029701-2, 2014
 138. Stokić E., Kupusinac A., Tomić-Naglić D., Kovačev-Zavišić B., Mitrović M., Smiljenić D., Soskić S., Isenović E., Obesity and vitamin D deficiency: trends to promote a more proatherogenic cardiometabolic risk profile, Angiology, SAGE journals, 2014
 139. Stefan Panić, Mihajlo Stefanović, Selena Vasić, Dejan Milić, Aleksandar Cvetković, On the First and the Second Order Statistics of the Capacity of κ-μ Fading Channels, Frequenz, De Gruyter, Vol.68, Iss.9, pp.471--475, 2014
 140. Stefanovic Mihajlo, Panic Stefan, Simic Nikola, Spalevic Petar, Stefanovic Caslav, On the Macrodiversity Reception in the Correlated Gamma Shadowed Nakagami-M Fading, Tehnički Vjesnik-Technical Gazette, Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeki, Iss.21, pp.511--515, 2014
 141. Igor Franc, Ivan Stanković, Irina Branović, Ranko Popović, Ontology Based Model of Digital Forensic Virtual Lab and Curriculum Design, International Journal of Engineering Education, Tempus publications, Vol.30, Iss.4, pp.964--976, 2014
 142. Bhrawy AH, Alshaery AA, Hilal EM, Savescu Michelle, Milovic Daniela M, Khan Kaisar R, Mahmood Mohammad F, Jovanoski Zlatko, Biswas Anjan, Optical solitons in birefringent fibers with spatio-temporal dispersion, OPTIK, Elsevier, Vol.124, Iss.17, pp.4935--4944, 2014
 143. Milos Subotic, Milan Tuba, Parallelized Multiple Swarm Artificial Bee Colony Algorithm (MS-ABC) for Global Optimization, Studies in Informatics and Control, Publishing House of the National Institute for R&D in Informatics, ICI Bucharest, Vol.1, Iss.23, pp.117--126, 2014
 144. Aleksandra Golubovic, Nikola M. Sekulovic, Mihajlo C. Stefanovic, Dejan N. Milic, Ilija M. Temelkovski, Performance Analysis of Dual-Branch Selection Diversity Receiver that Uses Desired Signal Algorithm in Correlated Weibull Fading Environment, Tehnicki Vjesnik - Technical Gazette, Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, Vol.21, Iss.5, pp.953--957, 2014
 145. Spalevic Petar, Stefanovic Mihajlo, Panic Stefan, Jaksic Branimir, Petrovic Mile, Performance Analysis of Selecting Maximal Ratio Combining Hybrid Diversity System over Ricean Fading Channels, Automatika, Jugoslovenski Savez za Elektroniku i Telekomunikacije, Automatizaciju i Nuklearnu Tehniku (ETAN), Iss.55, pp.299--305, 2014
 146. Stamenovic Goran, Panic Stefan, Rancic Dejan, Stefanovic Caslav, Stefanovic Mihajlo, Performance analysis of wireless communication system in general fading environment subjected to shadowing and interference, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Springer-Verlag, GmbH, Iss.124, pp.1--8, 2014
 147. Milan Radulović, Milo Tomasević, Veljko Milutinović, Register-Level Communication in Speculative Chip Multiprocessors, Advances in Computers, Elsevier, Vol.92, Iss.1, pp.1--66, 2014
 148. Lj. Petrovic, D. Valjarevic, Causality and Martingale Representation Property with Application to Stochastic Differential Equations, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Australian Mathematical Society, Vol.90, pp.327--338, 2014
 149. Zivkovic, M., Nikolic, B., Popovic, R., eWISENS: Educational wireless sensor network simulator, International Journal of Engineering Education, Tempus publications, Vol.30, Iss.2, pp.483--494, 2014
 150. Rašković S, Matić IZ, Dorđić M, Damjanović A, Kolundžija B, Grozdanić-Stanisavljević N, Besu I, Jovičić Z, Bijelić B, Janković L, Juranić Z., Immunoreactivity to food antigens in patients with chronic urticaria, Immunol Invest, Immunol Invest, Vol.5, Iss.43, pp.504--516, 2014
 151. Stosovic MD, Stankovic SD, Stanojevic ML, Simic-Ogrizovic SP, Jovanovic DB, Naumovic RT, A comparison of markers of myocardial injury and their relation to nutritional parameters in hemodialysis patients, Ren Fail, Vol.36, Iss.7, pp.1060--1066, 2014
 152. Zorica Stanimirović, Stefan Mišković, A Hybrid Evolutionary Algorithm for Efficient Exploration of Online Social Networks, Computing and Informatics, Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics, pp.410--430, 2014
 153. Staniša Lj. Perić, Dragan S. Antić, Vlastimir D. Nikolić, Darko B. Mitić, Marko T. Milojković, Saša S. Nikolić, A New Approach to the Sliding Mode Control Design: Anti-lock Braking System as a Case Study, Journal of Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak Technical University, and the Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy of Sciences, Vol.65, Iss.1, pp.37--43, 2014
 154. V. Ćurić, J. Lindblad, N. Sladoje, H. Sarve, G. Borgefors, A new set distance and its application to shape registratio, Pattern Analysis and Applications, Springer-Verlag London Ltd, Vol.17, Iss.1, pp.141--152, 2014
 155. Goran Rakocević, Tafa Zilbert, Veljko Milutinović, A Novel Approach to Data Mining in Wireless Sensor Networks, Ad Hoc and Sensor Wireless Networks, Old City Publishing, Inc., Vol.22, Iss.1,2, pp.21--40, 2014
 156. M. Zivkovic, B. Nikolic, J. Protic, R. Popovic, A Survey and Classification of Wireless Sensor Networks Simulators Based on the Domain of Use, Ad hoc & Sensor Wireless Networks: An International Journal, Old City Publishing Inc., Vol.20, Iss.3-4, pp.245--287, 2014
 157. Dušan Jovanović, Slobodan Jovanović, An adaptive e-learning system for Java programming course, based on Dokeos LE, Computer Aplications in Engineering Education, Wiley Periodical Inc., Iss.41760, pp.1--7, 2014
 158. Micić Živadin, Vujičić Momčilo, Lazarević Vera,, Analysis of Knowledge Base Units within Standardized Electrical Engineering Subfields, Acta Polytechnica Hungarica, Óbuda University, Vol.11, Iss.2, pp.41--60, 2014
 159. Marija Obradović, Slobodan Mišić, Are Vauban’s Geometrical Principles Applied in the Petrovaradin Fortress?, Nexus Network Journal, Springer, Vol.16, Iss.3, pp.751--776, 2014
 160. Soskić S., Stokić E., Obradović M., Sudar E., Tanić N., Kupusinac A., Đorđević J., Isenović E., Association of leptin gene polymorphism G-2548A with metabolic and anthropometric parameters in obese patients in a Serbian population: pilot study, Clinical Lipidology, Future Medicine, Vol.9, Iss.5, pp.505--513, 2014
 161. Savic J, Zeljkovic A, Bogavac-Stanojevic N, Simic-Ogrizovic S, Kravljaca M, Stosovic M, Vekic J, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Gojkovic T, Spasic S, Association of small, dense low-density lipoprotein cholesterol and galectin-3 in patients with chronic kidney disease., Scand J Clin Lab Invest, Vol.74, Iss.7, pp.637--643, 2014
 162. J. Brzdek, S. Stević, Behaviour at infinity of solutions of some linear functional equations in normed spaces, Aequationes Mathematicae, Springer, Vol.87, pp.379--389, 2014
 163. Milica I. Petković, Goran T. Đorđević, Dejan N. Milić, BER Performance of IM/DD FSO System with OOK using APD Receiver, Radioengineering, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Vol.23, Iss.1, pp.480--487, 2014
 164. Silvia Ghilezan, Jovanka Pantović, Gradimir Vojvodić, Binary relations and algebras on multisets, Publications de l'Institut Mathematique, Mathematical Institute SANU, pp.111--117, 2014
 165. Nataša Glišović, Comparison of a Fuzzy Genetic and Simulated Annealing Algorithm Approach for Project Time-Cost Tradeoff, Journal of Applied Mathematics, Hindawi Publishing Corporation, Vol.2014, pp.1--13, 2014
 166. Miloš Radmanović, Radomir Stanković, Claudio Moraga, Computation of the total autocorrelation over shared binary decision diagrams, IEICE Trans. on Fundamentals of Electronics Communications and Computer Science, IEICE Society, Tokio, Japan, Vol.E97-A, Iss.5, pp.1140--1143, 2014
 167. Milan Drazic, Zorica Drazic, Nenad Mladenovic, Dragan Urosevic, Qui Hong Zhao, Continuous variable neighbourhood search with modified Nelder–Mead for non-differentiable optimization, IMA Journal of Management Mathematics, Oxford, pp.1--14, 2014
 168. Živojin Šuštran, Goran Rakočević, Dual Data Cache Systems: Architecture and Analysis, Advances in Computers, Elsevier, Vol.96, pp.225--272, 2015
 169. Mitić Nenad S.,  Pavlović Mirjana D.,  Jandrlić Davorka R., Epitope distribution in ordered and disordered protein regions - Part A. T-cell epitope frequency, affinity and hydropathy, Journal of Immunological Methods, Elsevier, Vol.406, pp.83--103, 2014
 170. Pavlović Mirjana D.,  Jandrlić Davorka R.,  Mitić Nenad S., Epitope distribution in ordered and disordered protein regions. Part B - Ordered regions and disordered binding sites are targets of T- and B-cell immunity, Journal of Immunological Methods, Elsevier, Vol.407, pp.90--107, 2014
 171. Nastić A., Ristić M., Popović P., Estimation in a Bivariate Integer-Valued Autoregressive Process, Communications in Statistics – Theory and Methods, Taylor & Francis Group, pp.0--0, 2014
 172. Jelena A. Anastasov, Stefan R. Panic, Goran T. Djordjevic, Mihajlo C. Stefanovic, Evaluations of SSC Diversity Receiver over EGK Fading Channels, Frequenz, DE GRUYTER, Vol.68, pp.489--495, 2014
 173. Svetlana Jakšić, Luca Padovani, Exception handling for copyless messaging, Science of Computer Programming, Elsevier, Vol.84, pp.22--51, 2014
 174. Davydiv, Yuri Kochetov, Nenad Mladenovic, Dragan Urosevic, Fast metaheuristics for the discrete (r|p)-centroid problem, Automation and Remote Control, Springer, Vol.75, Iss.4, pp.677--687, 2014
 175. Pesut D, Raskovic S, Tomic-Spiric V, Bulajic M, Bogic M, Bursuc B, Peric-Popadic A., Gender differences revealed by the Brief Illness Perception Questionnaire in allergic rhinitis, Clinical Respiratory Journal, Clin Respir J., Vol.3, Iss.8, pp.364--368, 2014
 176. Žarko Mijajlović, Aleksandar Pejović, Hopf algebra of projection functions, Publications de l'Institut Mathématique, Matematički institut SANU,
 177. Brdar Mirjana M., Šćiban Marina B., Kukić Dragana V., Došenović Tatjana M., Kinetic model for the sorption of copper ions onto sugar beet shreds, Hemijska industrija, Savez hemijskih inženjera, pp.1--18, 2014
 178. З. Гршић, Д.Драмлић, П. Милутиновић, С.Павловић, Д.Ар?утина, С.Драмлић, Ј.Каљевић, Д.Јоксимовић, Н.Миљевић, Representativity of Air Quality Control in Limited Number of Grid Points, Journal of Environmental Protection and Ecology, Scientific Bulgarian Communications, Vol.15, Iss.1, pp.1--7, 2014
 179. Милкић Ж., Вукић Ђ., Штаткић С, Rotor Voltage Influence on the Characteristics of a Doubly Fed Induction Machine, Revue roumaine des sciences techniques – Serie Electrotechnique et energetique, Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, Vol.3, Iss.59, pp.249--258, 2014
 180. Sekulovic Nikola M Stefanovic Mihajlo C Milovic Daniela M Stanojcic Selena Z, Second-order statistics of system with N-branch microdiversity and L-branch macrodiversity operating over gamma shadowed Nakagami-m fading channels, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS, John Wiley & Sons, Ltd., Vol.27, Iss.2, pp.390--400, 2014
 181. Anjan Biswasab, M. Mirzazadeh, Michelle Savescu, Daniela Milovic, Kaisar R. Khan, Mohammad F. Mahmood & Milivoj Belic, Singular solitons in optical metamaterials by ansatz method and simplest equation approach, Journal of Modern Optics, Taylor & Francis, Vol.61, Iss.19, pp.1550--1555, 2014
 182. Anjan Biswas, M. Mirzazadeh, Mostafa Eslami, Daniela Milovic, Milivoj Belic, Solitons in Optical Metamaterials by Functional Variable Method and First Integral Approach, Frequenz, De Gruyter, Vol.68, Iss.11,12, pp.525--530, 2014
 183. S. Stević, B. Iričanin, J. Diblik, Z. Šmarda, Solvability of nonlinear difference equations of fourth order, Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University, Vol.2014, pp.1--14, 2014
 184. D. Stefanović, Some laws of a system with a constant amount of energy, Science of Sintering, International Institute for the Science of Sintering, Beograd, 2014
 185. Stojanović V., Popović B., Popović P., Stochastic Analzsis of GSB Process, Publications de l' Institut Mathematique, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Iss.95, pp.149--159, 2014
 186. A. Sarajlic, N. Przulj, Survey of Network-Based Approaches to Research of Cardiovascular Diseases, BioMed Research International, Hindawi Publishing Coorporation, pp.527029--527029, 2014
 187. Mile Petrović, Branimir Jakšić, Petar Spalević, Ivana Milošević, Ljubomir Lazić, The development of digital satellite television in countries of the former Yugoslavia, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeki Strojarski Fakultet u Slavanskom Brodu, Vol.21, Iss.4, pp.881--887, 2014
 188. Vlastimir D. Pavlović, Dragan S. Antić, Staniša Lj. Perić, Saša S. Nikolić, Marko T. Milojković, Transitional Selective Linear Phase 1D FIR Filter Function Generated by Christoffel-Darboux Formula for Chebyshev Polynomials, Electronics and Electrical Engineering, Kaunas University of Technology, Vol.20, Iss.4, pp.3--10, 2014
 189. Milivoj B. Gavrilov, Slobodan B. Marković, Milena Nikolić, Aleksandar Valjarević, Blaž Komac, Matija Zorn, Milan Punišić, Nikola Bačević, THE ASSESSMENT OF AVERAGE ANNUAL AIR TEMPERATURE TRENDS USING THE MANN-KENDALL TEST IN THE territory of KOSOVO, Acta Geographica Slovenica, Anton Melik, Vol.2, Iss.54, pp.34--41, 2014
 190. Gradimir V. Milovanović, Marija P. Stanić, Tatjana V. Tomović, Trigonometric multiple orthogonal polynomials of semi-integer degree and the corresponding quadrature formulas, Publications de l'Institut Mathématique, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Vol.96, pp.211--226, 2014
 191. Z. Stanimirovic, M. Maric, N. Radojicic, S. Bozovic, Two efficient hybrid metaheuristic methods for solving the load balance problem, Applied and Computational Mathematics An International Journal, Ministry of Communications and Information Technology (Azerbaijan), Azerbaijan National Academy of Sciences and Institute of Applied Mathematics of Baku State University, Vol.3, Iss.13, pp.332--349, 2014
 192. Stokić E., Kupusinac A., Tomić-Naglić D., Smiljenić D., Kovačev-Zavišić B., Srdić Galić B., Soskić S., Isenović E., Vitamin D and Dysfunctional Adipose Tissue in Obesity, Angiology, SAGE journals, 2014
 193. Zona Kostic, Dusko Radakovic, Dragan Cvetkovic, Aleksandar Jevremovic, Dragan Markovic, Marina Kocareva Ranisavljev, Web-Based Laboratory For Collaborative And Concurrent CAD Designing, Assembling, And Practical Exercising On Distance, Tehnicki Vjesnik, 2014
 194. Ratko Obradović, Branislav Beljin, Branislav Popkonstantinović, "Approximation of Transitional Developable Surfaces between Plane Curve and Polygon", Acta Polytechnica Hungarica, Obuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungarian Section, Vol.11, Iss.9, pp.217--238, 2014
 195. Savic J, Zeljkovic A, Bogavac-Stanojevic N, Simic-Ogrizovic S, Kravljaca M, Stosovic M, Vekic J, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Gojkovic T, Spasic S, Association of small, dense low-density lipoprotein cholesterol and galectin-3 in patients with chronic kidney disease, Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, informahealthcare, Vol.7, Iss.74, pp.637--643, 2014
 196. Zoran Perić, Milan Savić, Jelena Nikolić, Coding algorithm based on the simplified semilogarithmic compression law for discrete input samples with Laplacian distribution, Electronics and Electrical Engineering, Kaunas University of Technology, Vol.20, Iss.3, pp.63--68, 2014
 197. Nikola Simic, Zoran Perić, Milan Savić, Improved Algorithm for Grayscale Image Compression Based on Multimode Coding Algorithm, Revue Roumaine des Sciences Techniques ser. Electrotechnique at Energetique,, Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, Vol.59, Iss.3, pp.315--323, 2014
 198. Miloš Milošević, Zoran Ognjanović, A First-Order Conditional Probability Logic With Iterations, Publications de L'Institute Matematique, Matematicki institut SANU, Vol.107, Iss.93, pp.19--27, 2013
 199. Kupusinac A., Doroslovački R., Malbaški D., Srdić Galić B., Stokić E., A primary estimation of the cardiometabolic risk by using artificial neural networks, Computers in Biology and Medicine, Elsevier, Vol.43, Iss.6, pp.751--757, 2013
 200. Marija Blagojević, Živadin Micić, A web-based intelligent report e-learning system using data mining techniques, Computers and Electrical Engineering, Elsevier, Vol.39, Iss.2, pp.231--243, 2013
 201. Violeta Tomašević, Milo Tomašević, An analysis of the chain characteristics in the cryptanalytic TMTO method, Theoretical Computer Science, Elsevier, Vol.501, pp.52--61, 2013
 202. Zoran Perić, Aleksandar Jocić, Jelena Nikolić, Lazar Velimirović, Dragan Denić, Analysis of Differential Pulse Code Modulation with Forward Adaptive Lloyd-Max’s Quantizer for Low Bit-Rate Speech Coding, Revue Roumaine des Sciences Techniques, Série Électrotechnique et Énergétique, Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, Vol.58, Iss.4, pp.424--434, 2013
 203. Lj.R. Janković, V.Đ. Miltenović, M.P. Stanić, Đ.V. Miltenović, Analytic and experimental determination of gear pair degree of efficiency, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.2, Iss.19, pp.202--213, 2013
 204. Raka Jovanovic, Milan Tuba, Ant Colony Optimization Algorithm with Pheromone Correction Strategy for the Minimum Connected Dominating Set Problem, Computer Science and Information Systems, ComSIS Consortium, Vol.10, Iss.1, pp.133--149, 2013
 205. Dragana Valjarević,Ljiljana Petrović,Aleksandar Valjarević, Jasmina Jovanović, Dragan Radovanović, Aplication in Geo-Sciences, Causality and weak solutions of stochastic differential equations with applications, DRUNPP SARAJEVO, Vol.8, Iss.3, pp.u stampi2013
 206. Zoran Perić, Jelena Nikolić, Lazar Velimirović, Miomir Stanković, Danijela Aleksić, Asymmetrical Two-Level Scalar Quantizer with Extended Huffman Coding for Compression of Laplacian Source, Advances in Electrical and Computer Engineering, Stefan cel Mare University of Suceava and the Romanian Academy of Technical Sciences, Vol.13, Iss.2, pp.39--42, 2013
 207. Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Časlav Stefanović, Average Fade Duration of Dual Selection Diversity over Correlated Unbalanced Nakagami-m Fading Channels in the Presence of Cochannel Interference, Frequenz, de Gruyter, Vol.67, Iss.41590, pp.393--398, 2013
 208. Dejan N. Milić, Goran T. Đorđević, Bit Error Rate Performance of Partially Coherent Dual-Branch SSC Receiver over Composite Fading Channels, Frequenz, De Gruyter, Vol.67, Iss.1-2, pp.51--57, 2013
 209. Jelena Anastasov, Stefan Panic, Mihajlo Stefanovic, and Vladeta Milenkovic, Capacity of Correlative Nakagami m Fading Channels under Adaptive Transmission and Maximal Ratio Combining Diversity Technique, Journal of Communications Technology and Electronics, M A I K Nauka - Interperiodica, Vol.12, Iss.58, pp.1227--1234, 2013
 210. Ivan Filipović, Aleksandar Valjarević, Milan Djordjević,Mila Pavlović, Aleksandar Radivojević, Marija Bratić, Ljiljana Dimitrijević, Cartographic generalization, Cartographic method and validity of computer aided cartographic generalization of river flows, DRUNPP SARAJEVO, Vol.8, Iss.1, pp.404--411, 2013
 211. Blagojević Marija, Milošević Marjan, Collaboration and learning styles in pure online courses: an action research, Journal of Universal Computer Science, J.UCS consortium, Vol.19, Iss.7, pp.984--1002, 2013
 212. H. Milosevic, D. Vasileski, S. Stevovic, Construction, SUSTAINABLE TECHNOLOGY FOR EXISTING BUILDINGS RENOVATION IN THE FUNCTION OF ENERGY EFFICIENCY,, TTEM, Vol.8, Iss.1, pp.31--38, 2013
 213. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Jelena Nikolić, Miomir Stanković, Design of Compandor Based on Approximate the First-Degree Spline Function, Electronics and Electrical Engineering, Kaunas University of Technology, Faculty of Telecommunications and Electronics, Vol.19, Iss.10, pp.151--154, 2013
 214. Vladislav Dragosavac, Slobodan Jovanović, Developing an authoring Word-based tool for adaptive word documents, Pensee Journal, Espaces Marx, Paris, Vol.75, Iss.12, pp.39--53, 2013
 215. Igor Franc, Zona Kostic, Aleksandar Jevremovic, Ranko Popovic, DF-Lab: Digital Forensic Virtual Laboratory for Collaborative Distance Learning, Metalurgia International, Romanian Metallurgical Foundation, Vol.18, Iss.8, pp.102-106--102-106, 2013
 216. Darko B. Mitić, Staniša Lj. Perić, Dragan S. Antić, Zoran D. Jovanović, Marko T. Milojković, Saša S. Nikolić, Digital Sliding Mode Control of Anti-Lock Braking System, Advances in Electrical and Computer Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, Vol.13, Iss.1, pp.33--40, 2013
 217. A. Kartelj, N. Mitić, V.Filipović, D. Tošić, Electromagnetism-like algorithm for support vector machine parameter tuning, Soft Computing, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013
 218. Slobodan Petrović, Živadin Micić, Marija Blagojević, Nebojša Stanković, EQMx12 MODEL OF EXCELLENCE FOR IS IMPROVEMENT - On the examples of higher education institutions, Technics Technologies Education Management, DRUNPP Sarajevo, Vol.1, Iss.8, pp.148--157, 2013
 219. Svetlana Jakšić, Luca Padovani, Exception handling for copyless messaging, Science of Computer Programming, Elsevier, 2013
 220. Pesut D, Raskovic S, Tomic-Spiric V, Bulajic M, Bogic M, Bursuc B, Peric-Popadic A., Gender differences revealed by the Brief Illness Perception Questionnaire in allergic rhinitis, ClinRespir J., ClinRespir J., 2013
 221. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Vladica Stevanović, GIS aplication , Digital Cartography, Comparison of an analogue and computer supported line generalisation following the concrete example of the Sitnica River system, academicjournals, Vol.8, Iss.34, pp.1637--1648, 2013
 222. Milan Tuba, Ivona Brajevic, Raka Jovanovic, Hybrid Seeker Optimization Algorithm for Global Optimization, Applied Mathematics and Information Sciences, Natural Sciences Publ. Corp., Vol.7, Iss.3, pp.867--875, 2013
 223. Milan Tuba, Raka Jovanovic, Improved Ant Colony Optimization Algorithm with Pheromone Correction Strategy for the Traveling Salesman Problem, International Journal of Computers, Communications & Control, CCC University of Oradea, Vol.8, Iss.3, pp.477--485, 2013
 224. Dalibor Radovanović, Tijana Radojević, Saša Adamović, Marko Šarac, Information technology audit process and cobit, Metalurgia International, Romanian Metallurgical Foundation, Vol.18, Iss.8, pp.102--114, 2013
 225. Marija Obradović, Slobodan Mišić, Branislav Popkonstantinović, Maja Petrović, Branko Malešević, Ratko Obradović, Investigation of Concave Cupolae Based Polyhedral Structures and Their Potential Application in Architecture, Technics Technologies Education Management, Drunpp, Sarajevo, Vol.8, Iss.3, pp.1198--1214, 2013
 226. Živadin Micić, Nebojša Stanković, Knowledge and innovations trends in metallurgy subfields within standardization platform, Metalurgia International, University Bucharest, Vol.18, Iss.8, pp.154--160, 2013
 227. Živadin Micić, Milica Tufegdžić, Knowledge trends in the subfields of manufacturing engineering at the platform, Metalurgia International, University Bucharest, Vol.18, Iss.7, pp.45--50, 2013
 228. Miloš Stojanović, Miloš Božić, Zoran Stajić, Marko Milošević, LS-SVM model for electrical load prediction based on incremental training set update, Przeglad Elektrotechniczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., Vol.89, Iss.4, pp.195--199, 2013
 229. Zoran Babovic, Veljko Milutinovic, Novel System Architectures for Semantic-Based Integration of Sensor Networks, Advances in Computers, Elsevier, Vol.90, Iss.1, pp.91--183, 2013
 230. Marko T. Milojković, Dragan S. Antić, Saša S. Nikolić, Zoran D. Jovanović, Staniša Lj. Perić, On a New Class of Quasi-orthogonal Filters, International Journal of Electronics, Taylor & Francis, Vol.100, Iss.10, pp.1361--1372, 2013
 231. B. Malešević, M. Petrović, M. Obradović, B. Popkonstantinović, On the Extension of the Erdos - Mordell Type Inequalities,, Mathematical Inequalities & Applications, Element doo. Zagreb, Croatia, Vol.16, Iss.4, 2013
 232. M. Stojanović, D. Tasić, A. Ristić, Optimal Allocation of Distribution Automation Devices in Medium Voltage Network, Electronics and Electrical Engineering, Kaunas University of Technology, Vol.19, Iss.4, pp.9--14, 2013
 233. Marija Milojević, Optimization of the transverse load factor of helical and spur gears using genetic algorithm, Applied Mathematics and Information Sciences, Natural Publishing, Iss.4, pp.1323--1331, 2013
 234. Djurdje Perišić, Aleksandar Žorić, Slobodan Obradović, Djordje Perišić, originalan rad, FLL as Digital Period Synthesizer based on Binary Rate Multiplier Control, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review),, Vol.01a/2013, Iss.R. 89 NR 01a/2013, pp.145--148, 2013
 235. Aleksandra M. Cvetkovic, Dejan Milić, Aleksandar S. Cvetkovic, Mihajlo C. Stefanovic, Outage performance of dual-hop AF relay channels with co-channel interferences over rayleigh fading, Wireless Personal Communications, Springer, Vol.70, Iss.4, pp.1993--2006, 2013
 236. Aleksandra Cvetkovic, Dejan Milic, Aleksandar Cvetkovic, Mihajlo Stefanovic, Outage Perfromance of Dual-Hop AF Relay Channels with Co-Channel Interference over Rayleigh Fading, Wireless Personal Communication, Springer, Vol.70, Iss.4, pp.1993--2006, 2013
 237. Milica Petković, Mihajlo Stefanović, Aleksandra Cvetković, Dragana Krstić, Ivan Mitić, Časlav Stefanović, Outage probability analysis of system with dual selection combining over correlated Weibull fading channel in the presence of α-µ co-channel interference, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), SIGMA-NOT Company, Vol.R. 89, Iss.NR 8/2013, pp.126--129, 2013
 238. Tatjana Davidović, Tatjana Jakšić, Dušan Ramljak, Milica Šelmić, Dušan Teodorović, Parallelization strategies for bee colony optimization based on message passing communication protocol, Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Taylor & Francis Ltd, Vol.62, Iss.8, pp.1113--1142, 2013
 239. Zlatko J. Mitrović, Goran T. Đorđević, Bojana Z. Nikolić, Mihajlo Č. Stefanović, Dejan N. Milić, Performance of partially coherent selection combining receiver in alpha-mu fading channel, Journal of Communications Technology and Electronics, Springer, Vol.58, Iss.12, pp.1251--1256, 2013
 240. Miloš Božić, Miloš Stojanović, Zoran Stajić, Đukan Vukić, Power Transformer Fault Diagnosis based on Dissolved Gas Analysis with Logistic Regression, Przeglad Elektrotechniczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., Vol.89, Iss.6, pp.83--87, 2013
 241. M. Anđelić, D. Cardoso, S.K. Simić, Relations between (kappa,tau)-regular sets and star complements, Czeckoslovakian Mathematical Journal, Springer Verlag, pp.73--90, 2013
 242. Stankovic Jelena, Savkovic Marina, Kostic Zona, Reserach on recruting simulations and carrer center services in virtual environments, Metalurgia International, Romanian Metallurgical Foundation, Vol.18, Iss.10, pp.50--58, 2013
 243. Miroslav Cajic, Bogdan Brkic, Marko Sarac, Sasa Adamovic, Mladen Veinovic, Safety assessment of android operating system, Technics Technologies Education Management, TTEM, Vol.8, Iss.3, pp.1123--1133, 2013
 244. Stanko Stankov, Savremen način upravljanja procesom proizvodnje mineralne vune, HEMIJSKA INDUSTRIJA, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Vol.67, Iss.2, pp.375--384, 2013
 245. Milos Bandjur, Nikola Sekulovic, Mihajlo Stefanovic, Aleksandra Golubovic, Petar Spalevic, and Dejan Milic, Second-Order Statistics of System with Microdiversity and Macrodiversity Reception in Gamma-Shadowed Rician Fading Channels, ETRI Journal, Electronics and Telecommunications Research Institute, Vol.35, Iss.4, pp.722--725, 2013
 246. Goran Janaćković, Suzana Savić, Miomir Stanković, Selection and ranking of occupational safety indicators based on fuzzy AHP: Case study in road construction companies, South African Journal of Industrial Engineering, University of Pretoria - Department of Industrial and Systems Engineering, Vol.24, Iss.3, pp.175--189, 2013
 247. V. Petrovic, H. Milosevic, V. Pavlovic, Semiconductor sintering, ASPECTS OF SINTERING KINETICS OF MAGNESIUM TITANATE, Vol.45, Iss.2, pp.133--139, 2013
 248. Dragiša Žunić, Joviša Žunić, Shape ellipticity based on the first Hu moment invariant, Information Processing Letters, Elsevier, pp.807--810, 2013
 249. Jelena Nikolić, Zoran Perić, Lazar Velimirović, Simple Solution for Designing the Piecewise Linear Scalar Companding Quantizer for Gaussian Source, Radioengineering, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Vol.22, Iss.1, pp.194--199, 2013
 250. Ljiljana Petrovic, Some Causal Connections Between Stochastic Dynamic Systems, FILOMAT, pp.865--873, 2013
 251. Ljiljana Petrovic, Dragana Stanojevic, Statistical Causality and Stable Subspaces of Hp, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Cambridge University Press, Vol.88, Iss.1, pp.1--9, 2013
 252. A.Fišteš, D. Šoronja Simović, D. Rakić, J. Mastilović, Statistical evaluation of different wheatand flour quality tests for predicting end-use performance, Acta Alimentaria, Akademiai Kiado Rt., Budapest, Hungary, Vol.3, Iss.42, pp.349--359, 2013
 253. Peric-Popadic A, Bogic M, Tomic Spiric V, Djuric V, Bolpacic J, Milosevic B, Spasic S, Raskovic S., The acute meningoencephalitis in a patient with systemic lupus erythematosus, Vojnosanitetski pregled, Vojnosanitetski pregled, Vol.70, Iss.7, pp.627--718, 2013
 254. Kostic Zona, Cvetkovic Dragan, Jevremovic Aleksandar, Dusko Radakovic, Dragan Markovic, The development of assembly constraints within a virtual laboratory for collaborative learning in industrial design, Technical Gazette, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (UNIOS), Vol.20, Iss.5, pp.747--753, 2013
 255. A. Fišteš, D. Rakić, B. Pajin, Lj. Dokić, I. Nikolić, The effect of processing parameters on energy consumption of ball mill refiner for chocolate, Hemijska Industrija, Savez hemijskih inženjera, Beograd, Srbija, Vol.5, Iss.67, pp.747--751, 2013
 256. A. Fišteš, D. Rakić, A. Takači, The function for estimating the separation efficiencyof the wheat flour milling process, Journal of Food Science and Technology - Mysore, Scientific Publishers, Jodhpur, India, Vol.3, Iss.50, pp.609--614, 2013
 257. Staniša Lj. Perić, Dragan S. Antić, Vlastimir D. Pavlović, Saša S. Nikolić, Marko T. Milojković, Ultra Selective Low-pass Linear-phase FIR Filter, Electronics Letters, Institution of Engineering and Technology - IET, Vol.49, Iss.9, pp.595--597, 2013
 258. Nenad Mladenovic, Dragan Urosevic, Said Hanafi, Variable neighborhood search for the travelling deliveryman problem, 4OR: A Quarterly Journal of Operations Research, Springer-Verlag, Vol.11, Iss.1, pp.57--73, 2013
 259. Zona Kostić, Duško Radaković, Aleksandar Jevremović, Dragan Cvetković, Virtual computer laboratory for collaborative CAD designing on distance, Metalurgia International, Romanian Metallurgical Foundation, 2013
 260. Stosovic M., Raskovic S., Marinkovic J., Comparation of Two Diverse Measurement Methods by Graphical Agreement, Renal Failure, Vol. 34, Iss. 9, pp. 1091--1094, doi: 10.3109/0886022x.2012.715609, 2012.
 261. M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul , H. Imai, State Recovery of Grain-v1 Employing Normality Order of the Filter Function, IET Information Security (IET) , Vol. 6, Iss. 2, pp. 55--64, 2012.
 262. M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul , H. Imai, Internal State Recovery of Keystream Generator LILI-128 Based on a Novel Weakness of the Employed Boolean Function, Information Processing Letters (Elsevier), Vol. 112, Iss. 21, pp. 805--810, 2012.
 263. M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul , H. Imai, Generic Cryptographic Weakness of k-normal Boolean Functions in Certain Stream Ciphers and Cryptanalysis of Grain-128, Periodica Mathematica Hungarica (Springer), Vol. 65, Iss. 2, pp. 205--227, 2012.
 264. Dragiša Žunić, Carlos Martinez-Ortiz, Joviša Žunić, Shape Rectangularity Measures, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Vol. 26, Iss. 6, pp. 23--23, 2012.
 265. J. Lindblad, N. Sladoje, Coverage Segmentation based on Linear Unmixing and Minimization of Perimeter and Boundary Thickness, Pattern Recognition Letters, Vol. 33, Iss. 6, pp. 728--738, 2012.
 266. V. ãurić, J. Lindblad, N. Sladoje, H. Sarve, G. Borgefors, A new set distance and its application to shape registration, Pattern Analysis and Applications, 2012.
 267. Silvia Ghilezan, Luca Paolini, Intersection types and related systems, Fundamenta informaticae, IOS Press, Netherlands, Vol. 121, Iss. 1-4, pp. 1--2, 2012.
 268. Hajime Machida, Jovanka Pantović, Three Classes of Maximal Hyperclones, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol. 18, Iss. 2, pp. 201--210, 2012.
 269. Hajime Machida, Jovanka Pantović, Ivo G. Rosenberg, Regular Sets of Operations, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol. 19, Iss. 1-3, pp. 149--162, 2012.
 270. Jose Espirito Santo, Jelena Ivetić, Silvia Likavec, Characterising strongly normalising intuitionistic terms, Fundamenta informaticae, IOS Press, Netherlands, Vol. 121, pp. 87--124, 2012.
 271. Jelena Govorčin, Nebojša Gvozdenović, Janez Povh, New heuristics for the vertex coloring problem based on semidefinite programming, Central European Journal of Operations Research, doi: 10.1007/s10100-012-0276-1, 2012.
 272. P. Aboulker, M. Radovanović, N. Trotignon, K. Vušković, Graphs that do not contain a cycle with a node that has two neighbors on it, SIAM Journal on Discrete Mathematics , Vol. 26, Iss. 4, pp. 1510--1531, 2012.
 273. Jelena A. Anastasov, Stefan R. Panić, Goran T. Đorđević, Mihajlo Č. Stefanović, Performance of Dual Branch SSC Receiver in Correlated α-μ Fading Channels, Wireless Personal Communications, Vol. 63, Iss. 4, pp. 937--945, 2012.
 274. Srđan Milosavljević, Jelena A. Anastasov, Mihajlo Č. Stefanović, Stefan R. Panić, Average BER of SSC receiver over correlated Rayleigh fading channels in the presence of interference, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol. 88, Iss. 2, pp. 262--265, 2012.
 275. Jelena A. Anastasov, Goran T. Đorđević, Mihajlo Č. Stefanović, Outage probability of interference-limited system over Weibull-gamma fading channel, Electronics Letters, Vol. 48, Iss. 7, pp. 408--410, 2012.
 276. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm for Constrained Optimization Improved with Genetic Operators, Studies in Informatics and Control, Vol. 21, Iss. 2, pp. 137--146, 2012.
 277. G.V. Milovanović, A.S. Cvetković, M.P. Stanić, A trigonometric orthogonality with respect to a nonnegative Borel measure, Filomat, Vol. 26, Iss. 4, pp. 689--696, 2012.
 278. Aleksandra M. Cvetković, Mihajlo C. Stefanovic, Outage Probability of Dual-Hop CSI-assisted Relay Systems over Rayleigh/Nakagami-m Fading Channels with Interferences at the Relay, Electronics and Electrical Engineering, Vol. 122, Iss. 6, pp. 97--100, 2012.
 279. Aleksandra M. Cvetković, Dejan N. Milic, Aleksandar S. Cvetkovic, Mihajlo C. Stefanovic, ''Outage Performance of Dual-Hop AF Relay Channels with Co-channel Interferences over Rayleigh Fading'', Wireless Personal Communications, pp. 1--14, 2012.
 280. Aleksandra M. Cvetković, Goran Đorđević, Mihajlo C. Stefanovic, Outage probability of dual-hop semi-blind relaying with interferences at the relay, Prezeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol. 12a, pp. 325--327, 2012.
 281. Bojana Z. Nikolić, Goran T. Đorđević, George K. Karagiannidis, On the effect of imperfect cophasing in MRC and EGC receivers over correlated Weibull fading channels, Wireless Personal Communications, Vol. 62, Iss. 1, pp. 31--39, 2012.
 282. Goran T. Đorđević, Ivan B. Đorđević, George K. Karagiannidis, Partially coherent EGC reception of uncoded and LDPC-coded signals over generalized fading channels, Wireless Personal Communications, Vol. 66, Iss. 1, pp. 25--39, 2012.
 283. Bojana Nikolic, Bojan Dimitrijevic, Nenad Milosevic, Goran T. Đorđević, Performance improvement of QPSK signal predetection EGC diversity receiver, Radioengineering, Vol. 21, Iss. 3, pp. 831--837, 2012.
 284. Mihajlo Stefanović, Petar Nikolić, Dragana Krstić, Vesad Doljak, Outage probability of the SSC/SC combiner at two time instants in the presence of lognormal fading, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol. R. 88 NR , Iss. 3a/2012, pp. 237--240, 2012.
 285. D.áStefanović, B.áNikolić, D.áMilić, M.áStefanović, N.áSekulović, Post Detection Microdiversity and Dual Macrodiversity in Shadowed Fading Channels, Electronics And Electrical Engineering, Vol. 117, Iss. 1, pp. 85--88, 2012.
 286. Branimir Jaksic, Hana Stefanovic , Dejan Milić, Ljubica Spalevic, Zoran Trajcevski, Milos Peric, Relative measutrement error analysis in the Weibull fading parameter estimation, TTEM -- Technics Technologies Education management, Journal, Vol. 7, Iss. 4, pp. 1462--1467, 2012.
 287. Marija Milojević, Stojan Radenović, Convergence of iterates with errors of uniformly quasi-Lipschitzian mappings in cone metric spaces, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. Manuscript ID: 1284-BIMS (R2), 2012.
 288. Biswas Anjan, Milovic Daniela M. , Kohl Russell, Optical soliton perturbation in a log-law medium with full nonlinearity by He's semi-inverse variational principle, Inverse problems in science and engineering, Vol. 20, Iss. 2, pp. 227--232, 2012.
 289. Biswas Anjan, Fessak Megan, Johnson Stephen, Beatrice Siercke, Milovic Daniela M. , Jovanoski Zlatko, Kohl Russell, Majid Fayequa, Optical soliton perturbation in non-Kerr law media: Traveling wave solution , Optics and laser technology, Vol. 44, Iss. 1, pp. 263--268, 2012.
 290. Girgis Laila, Khan Kaisar R, Milovic Daniela M. , Crutcher Sihon H, Konar Swapan, Biswas Anjan, Adiabatic phase variation for optical Gaussons, Optics and laser technology, Vol. 44, Iss. 5, pp. 1219--1222, 2012.
 291. Girgis Laila, Milovic Daniela M. , Konar Swapan, Yildirim Ahmet, Biswas Anjan, Jafari Hossein, Optical Gaussons in Birefringent Fibers and DWDM Systems with Inter-Modal Dispersion, Romanian reports in physics, Vol. 64, Iss. 3, pp. 663--671, 2012.
 292. Slobodan Obradović, Ž. Spalević, M. Knežević, Dejan Tešić, V. Marković, A. Žorić, Causes Delays In The Development Of Card Business In Serbia, TTEM - Technics Technologies Education management, Journal, Vol. 7, Iss. 4, pp. 1796--1808, 2012.
 293. Aleksandra Panajotović, Dragan Drača, Nikola Sekulović, Dušan Stefanović, Mihajlo Stefanović, Average Fade Duration for Dual Selection Diversity in Correlated Rician Fading with Rayleigh Cochannel Interference, Revue Roumaine des Sciences Techniques - Ser. Electrotechnique et Energetique, 2012.
 294. Bojana Nikolić, Mihajlo Stefanović, Stefan Panić, An approach to the triple branch selection diversity analysis over correlated α-μ fading channels in the presence of CCI, Wireless Personal Communications, Vol. 65, Iss. 2, pp. 937--945, 2012.
 295. Ivana Petrovic, Zorica Nikolić, Mihajlo Stefanovic, Petar Spalević, Stefan Panić, Dušan Stefanovic, Selection diversity receiver over correlated rayleigh fading channels in the presence of multiple interferers, Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, Vol. 57, Iss. 1, pp. 61--69, 2012.
 296. Selena Z. Stanojcic, Mihajlo Stefanović, Stefan Panić, Sabahudin Mekic, Goran Popovic, Second order statistics of the MIMO κ-μ keyhole fading channels, Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, Vol. 57, Iss. 2, pp. 183--191, 2012.
 297. Milan Savic, Zoran Peric, Stefan Panić, Quantizer design for multilevel BTC, Electrical Review, Vol. 87, Iss. 12, pp. 153--155, 2012.
 298. Aleksandar V. Mosic, Zoran H. Peric, Stefan Panić, Dejan Milic, Performance Analysis of Á-law Companding for Laplacian Source with Transmission over Rayleigh Fading Channel, Electronics and Electrical Engineering, Vol. 112, Iss. 9, pp. 16--20, 2012.
 299. Mihajlo Stefanović, Siniša Minić, Saša Nikolić, Stefan Panić, Miloš Perić, Dragan Radenković , Milan Gligorijević, The CCI Effect on System Performance in kappa-mu fading channels, TTEM, Vol. 7, Iss. 1, pp. 88--92, 2012.
 300. Ivana Petrovic, Zorica Nikolic, Mihajlo Stefanović, Stefan Panić, Petar Spalević, Djoko Bandjur, Multiple co-channel interferers influence on selection combining over correlated Weibull fading channels , Frequenz, Vol. 66, Iss. 3-4, pp. 109--113, 2012.
 301. Hana Stefanović, Ivana Petrovic, Mihajlo Stefanović, Stefan Panić, Petar Spalević, Multiple co-channel interferers influence on the selection diversity system over Rayleigh fading channels, Electrical Review, Vol. 88, Iss. 1, pp. 222--225, 2012.
 302. Aleksandar Mosic, Zoran Peric, Stefan Panić, Switched Nonuniform and Piecewise Uniform Scalar Quantization of Laplacian Source, International Journal of Computers, Communication and Control, Vol. 7, Iss. 1, pp. 115--122, 2012.
 303. Zoran Peric, Milan Savić, Stefan Panić, Semilogarithmic Nonuniform Vector Quantization of Two-Dimensional Laplacean Source for Small Variance Dynamics, Radioengineering, Vol. 21, Iss. 1, pp. 99--103, 2012.
 304. Petar Spalević, Mihajlo Stefanović, Stefan Panić, Siniša Minić, Ljubica Spalević, Amplify-and-Forward Relay Transmission System over Mixed Rayleigh and Hoyt Fading Channels, Electronics and Electrical Engineering, Vol. 1, Iss. 4, pp. 21--25, 2012.
 305. Marija Matovic, Stefan Panić, Zoran Popovic, Mihajlo Stefanović, Jeroslav Zivanic, Milos Peric, Eta-Mu modeled multipath propagation of electromagnetic waves, TTEM, Vol. 7, Iss. 2, pp. 456--461, 2012.
 306. Stefanovic H., Petrovic Ivana M, Bojovic Rá., Performance Analysis of Amplify-and-Forward Relay System in Hoyt Fading Channels with Interference at Relay, Electronics and Electrical Engineering, Iss. 5, pp. 37--40, 2012.
 307. Stefanovic Hana, Petrovic Ivana , Savic Ana, Popovic Zoran, Stefanovic Mihajlo, The outage probability of multibranch selection combining over correlated Weibull fading channel, Revue roumaine des sciences techniques - Serie Electrotechnique et Energetique, Vol. 57, Iss. 2, pp. 192--201, 2012.
 308. S. Dimitrijević, B.Z. Popović, M.P. Stanić, Computer use in mathematics teaching - overview of the situation in Serbia, Croatian Journal of Education, Vol. 14, Iss. 2, pp. 387--415, 2012.
 309. Nikola M. Sekulović, Mihajlo Stefanović, Performance Analysis of System with Micro- and Macrodiversity Reception in Correlated Gamma Shadowed Rician Fading Channels, Wireless Personal Communications, Vol. 65, Iss. 1, pp. 143--156, 2012.
 310. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Nikola M. Sekulović, Average Level Crossing Rate of Microcellular Mobile Radio System with Selection Combining in the Presence of Arbitrary Number of Cochannel Interferences, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Vol. 23, Iss. 4, pp. 334--340, 2012.
 311. Edis Mekić, Mihajlo Stefanović, Petar Spalević, Nikola Sekulović, Ana Stanković, Statistical analysis of ratio of random variables and its application in performance analysis of multi-hop wireless transmissions, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2012, pp. 1--10, 2012.
 312. Edis Mekić, Nikola Sekulović, Milos Banđur, Mihajlo Stefanović, Petar Spalević, The distribution of ratio of random variable and product of two random variables and its application in performance analysis of multi-hop relaying communications over fading channels, Electrical Review, Vol. 88, Iss. 7A, pp. 133--137, 2012.
 313. Ana Stanković, Časlav Stefanović, Nikola Sekulović, Zoran Popović, Mihajlo Stefanović, The distribution of minimum of ratios of two random variables and its application in analysis of multi-hop systems, Radioengineering, Vol. 21, Iss. 4, pp. 1156--1162, 2012.
 314. Raka Jovanovic, Milan Tuba, Ant Colony Optimization Algorithm with Pheromone Correction Strategy for Minimum Connected Dominating Set Problem, Computer Science and Information Systems, Vol. 9, Iss. 4, doi: 10.2298/CSIS110927038J, 2012.
 315. B. Malešević, M. Petrović, M. Obradović, B. Popkonstantinović, On the extension of the Erdös-Mordell type inequalities, Mathematical Inequalities & Applications, Vol. 16, Iss. 3, doi: DOI: dx.doi.org/10.7153/mia-16-68, 2012.
 316. Dragan Doder, John Grant, Zoran Ognjanović, Probabilistic logics for objects located in space and time, Journal of Logic and Computation, doi: doi: 10.1093/logcom/exs054, 2012.
 317. Janković J., Petrović N., Miladinović Lj., Popkonstantinović B., Stoimenov M., Petrović D., Ostojić G., Stankovski S., Computer Simulation of Fast Hydraulic Actuators, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 36, Iss. M1, pp. 95--106, 2012.
 318. Dragan Antić, Zoran Jovanović, Vlastimir Nikolić, Marko Milojković, Saša Nikolić, Nikola Danković, Modeling of Cascade-connected Systems using Quasi-orthogonal Functions, ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 18, Iss. 10, pp. 3--8, 2012.
 319. Lidija Korunovic, Teaching Fundamentals of Measurement-based Load Modelling Approach through Practical Examples, International Journal of Electrical Engineering Education, Vol. 49, Iss. 2, pp. 157--169, 2012.
 320. D. Klimenta, J. Radosavljević, M. Jevtić, V. Raičević, D. Tasić, B. Pajković, Insulation Modelling for Thermal FEM Analysis of PVC and XLPE Cables under fault conditions, European Transaction on Electric Power, Vol. 22, Iss. 8, pp. 1093--1111, 2012.
 321. Oljača M., Raičević D., Ercegović Đ., Vukić Đ., Radojević R., Oljača Snežana, Gligorević K., Pajić M. , Spalević V., Special tillage machinery for soils with increased clayey type mechanical composition-march soil case, The Agriculture and Forestry, Vol. 58, Iss. 1, pp. 53--60, 2012.
 322. Marija Blagojević, Živadin Micić, A web-based intelligent report e-learning system using data mining techniques, Computers and Electrical Engineering, doi: DOI: 10.1016/j.compeleceng.2012.09.011, 2012.
 323. Slobodan Petrovic, Živadin Micić, Marija Blagojević, Nebojsa Stanković, EQMx12 MODEL OF EXCELLENCE FOR IS IMPROVEMENT - On the examples of higher education institutions, Technics Technologies Education Management, Vol. 8, Iss. 1, 2012.
 324. Marija Blagojević, Maja Božović, Marjan Milošević , Modeling and implementation of medical informatin systems: Use case -Medical examination appointments, Metalurgia International, Vol. 18, Iss. 4, 2012.
 325. Milan Cvetković, Jordan Radosavljević, Nada Stojanović, Slavica Cvetković, The planning of the reserves of the reproductive in order to provide the continuity of the production process, Technics Technologies Education Management, Vol. 7, Iss. 4, pp. 1542--1549, 2012.
 326. Slavica Cvetković, Milan Cvetković, Rationality of the transport of stationary communal waste , Journal of Environmental Protection and Ecology-JEPE, Vol. 13, Iss. 2, pp. 775--780, 2012.
 327. Kadijević Dj., Examining errors in simple spreadsheet modeling from different research perspectives, Journal of Educational Computing Research, Vol. 47, Iss. 2, pp. 137--153, 2012.
 328. Velimir Ilić, Dejan Mančev, Branimir Todorović, Miomir Stanković, Gradient computation in linear-chain conditional random fields using the entropy message passing algorithm, Pattern Recognition Letters, Vol. 33, Iss. 13, pp. 1776--1784, 2012.
 329. Velimir Ilić, Miomir Stanković, Branimir Todorović, Computation of cross-moments using message passing over factor graphs, Advances in mathematics of communications, Vol. 6, Iss. 3, pp. 363--384, 2012.
 330. Aleksandar Jevremovic, Ranko Popovic, Dejan Zivkovic, M. Veinovic, G. Shimic, Improving Web Performance by a Differencing and Merging System, International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Iss. 1, 2012.
 331. N. Jovanović, Ranko Popovic, S. Marković, Z. Jovanović, Web Laboratory For Computer Network, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 20, Iss. 3, pp. 493--502, 2012.
 332. Živadin Micić, Miroslav Demić, Knowledge Standardization In Road Vehicle Engineering, Technics - Technologies - Education - Management, Vol. 7, Iss. 3, pp. 1281--1288, 2012.
 333. Milan Protić, Miomir Stanković, Dragan Mitić, Branimir Todorović, Vlado Delić, Application of Fractional Calculus in Ground Heat Flux Estimation, Thermal Science, Vol. 16, Iss. 2, pp. 373--384, 2012.
 334. Stankovic R.S., Astola J., Moraga C., Design of Multiple-Valued Logic Networks with Regular Structure by Using Spectral Representations, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol. 19, Iss. 3, pp. 251--269, 2012.
 335. Moraga C., Astola J., Stankovic R.S., Spectral Analysis of Mosaics, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing , Vol. 19, Iss. 4, pp. 341--359, 2012.
 336. Astola J., Stankovic R.S., Determination of Sparse Representations of Multiple-Valued Logic Functions by Using Covering Codes, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol. 19, Iss. 4, pp. 285--306, 2012.
 337. Nešić Milkica, Čičević Svetlana, Nešić Vladimir, Vučković Vladan, Manić Gordana, Voice Fundamental Frequency In The Circumstances Of Exam Stress And Personality Dimensions, HealthMED Journal, Vol. 6, Iss. 7, pp. 2543--2549, 2012.
 338. Lj. Petrović, S. Dimitrijević, Causality with Finite Horizon of the Past in Continuous Time, Statistical and Probability Letters, Vol. 82, Iss. 7, pp. 1219--1223, 2012.
 339. D. Valjarević, Lj. Petrović, Statistical Causality and Orthogonality of Local Martingales, Statistical and Probability Letters, Vol. 82, Iss. 7, pp. 1326--1330, 2012.
 340. Lj. Petrović, D. Valjarević, Statistical Causality and Stable Subspaces of $H^p$, Bulletin of the Australian Mathematical Society, pp. 1--9, doi: doi:10.1017/S0004972712000482, 2012.
 341. Lj. Petrović, Some Causal Connections Between Stochastic, FILOMAT, 2012.
 342. M. Brdar, A. Takaci, M. Šćiban, D. Rakić, Isotherms for the adsorption of Cu(II) onto lignin: Comparison of linear and non-linear methods, Hemijska Industrija, Vol. 66, Iss. 4, pp. 497--503, 2012.
 343. Kostić M., Pilipović S., Ultradistributions semigroops, Siberian Math. Journal, pp. 232--242, 2012.
 344. Zoran Babovic, Veljko Milutinovic, Novel System Architecture for Semantic Based Integration of Sensor Networks, Advances in Computers, Vol. 90, Iss. 1, 2012.
 345. Jovanovic Z., Milutinovic V., FPGA Accelerator for Floating-Point Matrix Multiplication, IET Computers & Digital Techniques , Vol. 6, Iss. 4, pp. 249--256, 2012.
 346. Jovcic Nataša, Radonic (Jakšic) Jelena, Turk Sekulic Maja, Vojinovic-Miloradov Mirjana, Popov Srdjan, Identification of emission sources of particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in the vicinity of the industrial zone of the city of Novi Sad, Hemijska industrija, Iss. 62, pp. 1--36, 2012.
 347. Milan Savic, Zoran Peric, Stefan Panić, Semilogarithmic and Hybrid Quantization of Laplacean Source in Wide Range of Variances, Journal of Electrical Engineering, Vol. 6, Iss. 63, pp. 381--386, 2012.
 348. S. Stević, A. K. Sharma, Integral-type operators between weighted Bergman spaces on the unit disk, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 14, Iss. 7, pp. 1339--1344, 2012.
 349. S. Stević, A. K. Sharma, S. D. Sharma, Generalized integration operators from the space of integral transforms into Bloch-type spaces, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 14, Iss. 6, pp. 1139--1147, 2012.
 350. S. Stević, A. K. Sharma, Composition operators from weighted Bergman-Privalov spaces to Zygmund type spaces on the unit disk, Annales Polonici Mathematici, Vol. 105, Iss. 1, pp. 77--86, 2012.
 351. Lipkovski A., Lambić D., Measuring the influence of students' attitudes on the process of acquiring knowledge in Mathematics, Croatian Journal of Education, Vol. 14, Iss. 1, pp. 187--205, 2012.
 352. Stosovic MD, Naumovic RT, Stanojevic MLj, Simic-Ogrizovic SP, Jovanovic DB, Djukanovic LD. Could the level of serum albumin be a method for assessing malnutrition in hemodialysis patients? Nutr Clin Pract. 2011 Oct;26(5):607-13.
 353. Kovacevic, A., Konjovic, Z., Milosavljevic, B., Nenadic., G. Mining methodologies from NLP publications: A case study in automatic terminology recognition. Computer Speech & Language, Volume 26, Issue 2, Pages 105-126, doi:10.1016/j.csl.2011.09.001 (2012)
 354. Kovacevic, A., Dehghan, A., Keane, J., Nenadic, G. Topic Categorisation of Statements in Suicide Notes with Integrated Rules and Machine Learning. J Biomed Informatics Insights (2012) (to appear)
 355. Karystianis, G., Buchan, I., Nenadic, G. Mining Characteristics of Epidemiological Studies from Medline: a Case Study in Obesity. Languages in Biology and Medicine (2011) (to appear)
 356. A.Perić-Popadić, M.Bogić, V.Tomić-Spirić, V.Djurić, J.Bolpačić, B.Milošević, S.Spasić, S.Rašković. The acute meningoencephalitis in a patient with systemic lupus erythematosus: A case report., 2011, VOJNO-SANITETSKI PREGLED
 357. N. Trotignon and K. Vušković, On Roussel and Rubio type lemmas and their consequences, Discrete Mathematics 311 (2011) 684-687.
 358. V. Tintor, D. Urošević, B. Andjelić, J. Radunović, and N. Mladenović, Variable neighbourhood search for resolving routing and wavelength assignment problem in optical wavelength-division multiplexing networks, IET Communications, (2011), vol. 5 br. 14, str. 2028-2034.
 359. T. B-šy-ško-ƒlu, S.K. Simić, Z. Stanić, Some notes on cographs, Ars Combin., 100 (2011), 421-434.
 360. Lj. Petrović, S. Dimitrijević, Czhechoslovak Mathematica Journal, ISSN 0011-4642 Springer Verlag, 2011.
 361. Lj. Petrović, S. Dimitrijević, Invariance of statistical causality under convergence, Statistical and Probability Letters, Volume 81, Issue 9, 2011, 1445-- 1448.
 362. Bojana Nikolić, Mihajlo Stefanović, Stefan R. Panić, " An approach to the triple branch selection diversity analysis over correlated α-++ fading channels in the presence of CCI", Wireless Personal Communications, , ISSN: 0929-6212; DOI: 10.1007/s11277-011-0262-2 , accepted for publication on January 2011
 363. Zoran J. Popović, Stefan R. Panić, Jelena Anastasov, Petar Spalević, Mihajlo Stefanović, "Performance Analysis of Selection Diversity over Exponentially Correlated α-μ Fading Environment", accepted for publication in International Journal of Communication Systems, ISSN: 1074-5351, Volume 24, Issue 7, pages 925--937, July 2011
 364. Stefan R. Panić, Petar Spalević, Jelena Anastasov, Mihajlo Stefanović, Mile Petrović, "On the performance analysis of SIR-based SSC diversity over correlated α-μ fading channels ", Computers and Electrical Engineering, ISSN: 0045-7906; Volume 37 Issue 3, May, 2011 pages 332-338
 365. Stefan R. Panić, Dusan M. Stefanovic, Ivana M. Petrović, Mihajlo Stefanović, Jelena Anastasov, Dragana S. Krstic "Second order statistics of selection macro-diversity system operating over Gamma shadowed k-μ fading channels", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, ISSN: 1687-1472; accepted for publication on 02.05.2011
 366. Ivana Petrovic, Mihajlo Stefanovic, Petar Spalevic, Stefan R. Panic, Dušan Stefanovic "Outage Analysis Of Selection Diversity Over Rayleigh Fading Channels With Multiple Co-Channel Interferers", Telecommunication Systems, ISSN: 1018-4864; published online
 367. Bojana Nikolić, Mihajlo Stefanović, Stefan Panić, Jelena Anastasov, Borivoje Milošević, "Selection combining system over correlated Generalized-K (KG) fading channels in the presence of co-channel interference", ETRI Journal, ISSN: 1225-6463; vol.33, no.3, June 2011, pp.320-325.
 368. Gradimir Milovanović, Mihajlo Stefanović, Stefan R. Panić, Jelena Anastasov, Dragana Krstić, "Statistical analysis of the square ratio of two multivariate exponentially correlated α-μ distributions and its application in telecommunications", Mathematical and Computer Modelling, ISSN: 0895-7177; Volume 54, Numbers 1-2, July 2011, pp. 152-159
 369. Aleksandra M. Cvetković, Goran Đorđević, Mihajlo Stefanović, ''Performance analysis of dual switched diversity over correlated Weibull fading channels with co-channel interference'', International Journal of Communication Systems, Vol. 24, Issuse 9, pp. 1183--1195, September 2011, John Wiley & Sons, Ltd. ISSN (printed): 1074-5351. ISSN (electronic): 1099-1131
 370. Goran T. Đorđević, Dejan N Milić, Aleksandra M. Cvetković, Mihajlo C. Stefanović, Influence of inperfect Cophasing on Perforrmance of BPSK and QPSK Signals Transmitted over Weibull Fading Chanell, European Transactions on Telecommunications, Vol. 22, Issuse 6, pp. 268--275, October 2011, John Wiley & Sons, Ltd, ISSN (printed): 1124-318X. ISSN (electronic): 1541-8251
 371. Petar Nikolić, Dragana Krstić, Miljana Milić, and Mihajlo Stefanović, Performance Analysis of SSC/SC Combiner at Two Time Instants in The Presence of Rayleigh Fading, Frequenz. Volume 65, Issue 11-12, Pages 319--325, ISSN (Online) 2191-6349, ISSN (Print) 0016-1136
 372. Nikola M. Sekulović, Mihajlo Č. Stefanović, Performance Analysis of System with Micro- and Macrodiversity Reception in Correlated Gamma Shadowed Rician Fading Channels, Wireless Personal Communications, (publisher: Springer), (publisher: Springer-Verlag New York, Inc.), accepted for publication (published online 12. Feb. 2011.), DOI: 10.1007/s11277-011-0232-8, ISSN 0929-6212
 373. Petar Spalević, Mihajlo Stefanović, Stefan Panić, Borivoje Milošević, Zoran Trajčevski "The co-channel interference effect on average error rates in Hoyt fading channels", Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, ISSN: 0035-4066, accepted for publication in March 2011
 374. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Mihajlo Stefanović, The Outage Probability of the Satellite Telecommunication System in the Presence of Fading with Switch and Stay Combining on Satellite and Earth Station, International Journal On Advances in Telecommunications, volume 4, numbers 1 and 2, 2011, Pages: 102 to 111, 2011
 375. Nikola M. Sekulovic, Edis S. Mekic, Dragana S. Krstic, Aleksandra D. Cvetkovic, Martina Zdravkovic, , Mihajlo C. Stefanovic, Performance analysis of dual selection based macrodiversity system over channels subjected to Nakagamim fading and gamma shadowing, WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATION, Issue 3, Volume 10, March 2011
 376. Stefanović, Mihajlo, Spalevic, Petar, Martinovic, Dragoljub, Petrovic, Mile Comparison of Chirped Interference Influence on Propagation Gaussian and Super Gaussian Pulse along the Optical Fiber, Journal of Optical Communications Dec 2006, Vol. 27, No. 6, Pages 305--309
 377. Ivana Petrović, Mihajlo Stefanović, Jelena Anastasov, Stefan Panić, Goran Đorđević, Dejan Milić "Outage probability of SSC receivers in correlated Rayleigh fading channel with multiple cochannel interferers", Electronics and Electrical Engineering, ISSN: 1392-1215; No. 10 (107) December 2010, pp. 67-71
 378. Ivana Petrovic, Zorica. Nikolić, Mihajlo Stefanovic, Petar Spalevic, Stefan R. Panic, Dušan Stefanovic "Selection diversity receiver over correlated rayleigh fading channels in the presence of multiple interferers",Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, ISSN: 0035-4066, accepted for publication In January 2011.
 379. Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Denić, Danijela Aleksić, Performance Analysis of SINR-Based Selection Diversity Over Correlated Rayleigh Fading Channels, IET Communications, (publisher: Institution of Electrical Engineers), vol. 5, no. 2, pp. 127-134, Jan. 2011, ISSN 1751-8628,
 380. Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Aleksandra Panajotović, Martina Zdravković, Switch and stay combining diversity receiver in microcellular mobile radio system, Electrical Review (Przeglad Elektrotechniczny), (publisher: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. zoo), vol. 86, no. 2, pp. 346-350, Dec. 2010, ISSN 0033-2097
 381. Nikola M. Sekulović, Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Aleksandra S. Panajotović, Dušan M. Stefanović Performance Analysis of Microcellular Mobile Radio Systems with Selection Combining in the Presence of Arbitrary Number of Cochannel Interferences, Advances in Electrical and Computer Engineering, (publisher: Stefan cel Mare University of Suceava, Romanian Academy of Technical Sciences), vol. 10, no. 4, pp. 3-8, Dec. 2010, ISSN 1582-7445,
 382. Aleksandra D. Cvetković, Mihajlo Č. Stefanović, Nikola M. Sekulović, Edis S. Mekić, Danijela Manić, Dual-Hop System Analysis in Nakagami-m Environment, Electronics and Electrical Engineering, (publisher: Kaunas University of Technology), vol.108, no. 2, pp. 47-50, 2011, ISSN 1392-1215,
 383. Dusan Stefanović, Bojana Nikolić, Dejan Milić, Mihajlo Stefanović, Nikola Sekulović, Post Detection Microdiversity and Dual Macrodiversity in Shadowed Fading Channels, Electronics and Electrical Engineering, (publisher: Kaunas University of Technology), accepted for publication, ISSN 1392-1215.
 384. Aleksandra Cvetković, Mihajlo Stefanović, Nikola Sekulović, Dejan Milić, Dušan Stefanović, Zoran Popović, Second-order statistics of dual SC macrodiversity system over channels affected by Nakagami-m fading and correlated gamma shadowing, Electrical Review (Przeglad Elektrotechniczny), (publisher: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. zoo), vol. 87, no. 6, pp. 284-288, Jun. 2011, ISSN 0033-2097,
 385. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Nikola Sekulović, Average Level Crossing Rate of Microcellular Mobile Radio System with Selection Combining in the Presence of Arbitrary Number of Cochannel Interferences, European Transactions on Telecommunications, (publisher: John Wiley and Sons Ltd.), accepted for publication, ISSN 1124-318X.
 386. Edis Mekić, Mihajlo Stefanović, Petar Spalević, Nikola Sekulović, Ana Stanković, Statistical analysis of ratio of random variables and its application in performance analysis of multi-hop wireless transmissions, Mathematical Problems in Engineering, (publisher: Hindawi Publishing Corporation), accepted for publication, ISSN 1027-123x
 387. Aleksandra M. Cvetković, Goran Đorđević, Mihajlo Stefanović, ''Performance of interference-limited dual hop nonregenerative relays over Rayleigh fading channels'', IET Communication, Vol. 5, Issue 2, pp. 135-140, January 2011, The Institution of Engineering and Technology, ISSN 1751-8628
 388. Mihajlo Stefanović, Petar Nikolić, Dragana Krstić, Vesad Doljak, Outage probability of the SSC/SC combiner at two time instants in the presence of lognormal fading, accepted for publication in Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097
 389. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Fatih Destović, Mihajlo Stefanović, The Joint Probability Density Function of the SSC Combiner Output Signal in the Presence of Log-Normal Fading, Electronics and Electrical Engineering, (Elektronika ir Elektrotechnika), ISSN 1392-1215, No. 3(109), 2011, pp. 11-16
 390. Bojana Nikolić, Mihajlo Stefanović, Stefan R. Panić, " An approach to the triple branch selection diversity analysis over correlated α-μ fading channels in the presence of CCI", Wireless Personal Communications, , ISSN: 0929-6212; DOI: 10.1007/s11277-011-0262-2 , accepted for publication on January 2011
 391. Petar Spalević, Veljko Stanković, Mihajlo Stefanović, Stefan Panić, Ana Savić, Minimum mean-squared error multi-user MIMO receive filtering", Electrical Review, ISSN 0033-2097, vol. 87 no. 7, pp. 178-182, July 2011
 392. Selena Z. Stanojcic, Mihajlo C. Stefanovic, Stefan R. Panic, Sabahudin Mekic, Goran Popovic, "Second order statistics of the MIMO α--Á keyhole fading channels" Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, ISSN: 0035-4066, accepted for publication in November 2011.
 393. B. Nikolic, G. Dordevic, D. Milic, N. Milosevic, Performance of SC Receiver over Generalized K Fading Channel in the Presence of Imperfect Reference Signal Recovery, ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING Vol 115, No 9 (2011)
 394. Dejan Milić, Explicit Method for the Numerical Solution of the Fokker-Planck Equation of Filtered Phase Noise, Springer Optimization and Its Applications, 2011, Volume 42, Part 5, 401-407, DOI: 10.1007/978-1-4419-6594-3_26
 395. Aleksandar S. Cvetković, Interlacing Property of Zeros of Shifted Jacobi Polynomials, APPROXIMATION AND COMPUTATION, 2011, Volume 42, Part 2, 97- 101, DOI: 10.1007/978-1-4419-6594-3_7
 396. Aleksandar Cvetković and Marija P. Stanić,Trigonometric Orthogonal Systems, APPROXIMATION AND COMPUTATION, 2011, Volume 42, Part 2, 103-116, DOI: 10.1007/978-1-4419-6594-3_8
 397. Dušan M. Stefanović, Stefan R. Panić, Petar ã. Spalević, Second-order statistics of SC macrodiversity system operating over Gamma shadowed Nakagami-m fading channels, AEU - International Journal of Electronics and Communications, Volume 65, Issue 5, May 2011, Pages 413-418
 398. Milan Savic, Zoran Peric, Stefan Panic, Quantizer design for multilevel BTC, Electrical Review, ISSN 0033-2097, vol. 87 no. 12, pp. 153-155, December 2011
 399. Aleksandar V. Mosic, Zoran H. Peric, Stefan R. Panic, Dejan Milic, Performance Analysis of -Á-law Companding for Laplacian Source with Transmission over Rayleigh Fading Channel, Electronics and Electrical Engineering, ISSN: 1392-1215, No. 9(115), pp. 16-20, November of 2011
 400. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, and Ivona Brajevic, Performance of object-oriented software system for improved artificial bee colony optimization, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, Issue 2, Volume 5, 2011
 401. Gradimir V.Milovanović, Nmerical quadratures and orthogonal polynomial, Stud. Univ. Babe, s-Bolyai Math. 56(2011), No.2, 449-464
 402. Milanović Đurđe R., Sajfert Vjekoslav D., Obradović Slobodan I., Vujotić Ljiljana, Rosić Božidar B., Milanović Srđan Đ. Modified divergence theorem for analysis and optimization of wall reflecting cylindrical UV reactor, Hemijska industrija, 2011 Volume 65, Issue 4, Pages: 343-354, doi:10.2298/HEMIND110330032M
 403. Milos Subotic, Milan Tuba and Nadezda Stanarevic, Different approaches in parallelization of the artificial bee colony algorithm, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCE Issue 4, Volume 5, 2011
 404. Novaković Jasmina, Strbac Perica, Bulatović Dušan, Toward optimal feature selection using ranking methods and classification algorithms Yugoslav Journal of Operations Research 2011, vol. 21, br. 1, str. 119-135
 405. Božidar Rosić, Stojan Radenović, Ljubiša Janković, Marija Milojević, Optimization of planetary gear train using multiobjective genetic algorithm, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 17, No 3, 462--475 (2011).
 406. Tafa, Zh., and Milutinovic, V., Detectability of Static and Moving Targets in Randomly Deployed Military Surveillance Networks, Ad Hoc & Sensor Wireless Networks, November, 2011
 407. Tomazic, S., Pavlovic, V., Milovanovic, J., Sodnik, J., Kos, A., Stancin, S., Milutinovic, V., Fast file existence checking in archiving systems ACM Transactions on Storage (TOS) TOS Homepage archive, Volume 7 Issue 1, June 2011, ACM New York, NY, USA
 408. Aleksandar Janjić, Zoran P. Stajić, Ivan Radović: Power Quality Requirements for the Smart Grid International Journal of Circuits, systems and signal processing, Issue 6, Volume 5, 2011, pp. 643-651
 409. N. Mitrović, V. Kostić, M. Petronijević and B. Jeftenić: Practical Implementation of Multi-Motor Drives for Wide Span Gantry Cranes, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B: Engineering, ISSN 1028-6284, Volume 34, Number B6, 2010, pp. 649-654. http://www.shirazu.ac.ir/en/index.php?page_id=2463
 410. Petronijevicšü M., Veselicšü B., Mitrovicšü N., Kosticšü V., Jeftenicšü B.: Comparative study of unsymmetrical voltage sag effects on adjustable speed induction motor drives, Electric Power Applications, IET, ISSN: 1751-8660, INSPEC Accession Number: 12032715, Digital Object Identifier: 10.1049/iet-epa.2010.0144, Vol. 5, No. 5, May 2011, pp. 432-442. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5783644&isnumber=5783640
 411. Blagojević Marija, Barić Sava, Appliance of OLAP and web mining techniques in analysis of behaviour patterns, Technics Technologies Education Management, Volume 6, Number 2, (2011) pp. 382-391. ISSN 1840-1503, 2011
 412. Protić Milan Z., Stanković Miomir B., Mitić Dragan M., Todorović Branimir T. Application of fractional calculus in ground heat flux estimation, Thermal Science 2011 OnLine-First Issue 00, Pages: 75-75
 413. Živadin Micić, Milica Tufegdžić (2011). Knowledge management modeling to E-learning excellence, TTEM 6(4), Print ISBN: 1840-1503, 2011, (rad prihvaćen za štampanje, biće publikovan u sledećem broju tekuće godine - novembar/decembar 2011)
 414. Suzana Marković, Nenad Jovanović, Ranko Popović: Web-Based Distance Learning System with Adaptive Testing Module, International Journal of Engineering Education, vol. 27, pp. 155-166, 2011 Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 415. Suzana Marković, Nenad Jovanović, Ranko Popović, Web-Based Distance Learning System with Adaptive Testing Module International Journal of Engineering Education, vol. 27, pp. 155-166, 2011
 416. Milošević, Z. Ognjanović, A first-order conditional probability logic, Logic Journal of IGPL Advance Access published August 9, 2011. doi:10.1093/jigpal/jzr033
 417. Miladinović, Lj., Popkonstantinović, B., Stoimenov, M., Petrović, D., Ostojić, G., Stankovski, S.: LASER INSPECTION OF RUBBER PROFILES, Scientific Research and Essays, Vol. 6 (16), str. 3431-3436, 19 August, 2011, ISSN 1992-2248, IF 2010 = 0,445 http://www.academicjournals.org/SRE/contents/2011Cont/19Aug.htm
 418. Popkonstantinović, B.,Miladinović, Lj., Stoimenov, M., Petrović, D., Ostojić, G., Stankovski, S.: DESIGN, MODELLING AND MOTION SIMULATION OF THE REMONTOIRE MECHANISM, Transactions of Famena, XXXV-2, str. 79 - 93, 2011, ISSN 1333-1124, IF 2010 = 0,143 http://famena.fsb.unizg.hr/famena.php?lang=eng&famena=36
 419. Popkonstantinović, B.,Miladinović, Lj., Stoimenov, M., Petrović, D., Petrović, N., Ostojić, G., Stankovski, S.: The Practical Method for Thermal Compensation of Long-Period Compound Pendulum, Indian Journal of Pure & Applied Phisics, Vol. 49(10), str.657 - 664, October 2011, ISSN 0019-5596, IF 2010 = 0,511 http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/12729
 420. Janković, J., Petrović, N., Miladinović, Lj., Popkonstantinović, B., Stoimenov, M., Petrović, D., Ostojić, G., Stankovski, S.: Computer Simulation of Fast Hydraulic Actuators, Iranian Journal of Science and Technology, ISSN 1028-6284, IF 2010 = 0,283 http://www.shirazu.ac.ir/en/index.php?page_id=1091
 421. Valjarević A., Valjarević D., Natural Laws of Precipitation, Great Cycle, Infiltration Overland and Groundwater Runoff with a New Formulas, Hydrol. Earth Syst. Sci Discuss. (2011), 8, 59-88.
 422. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Mila Pavlović, Jasmina Jovanović -- Serbia, Comparison of analogue and digitalgeneralization for example of river network generalization, Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography, 415-424
 423. Vladan Vučković, Nikola Stojanović The Complete 3-D Modeling and Real-Time Simulation of the TeslaÔÇÖs Boat International Journal of Emerging Sciences IJES, Vol. 1, No. 4, December 2011: Special Issue, pg. 535-544, ISSN 2222-4254.

Articles in journals (M24):

 1. Н. Симић, З. Перић, М. Савић, Design and implementation of non-uniform quantizers for discrete input samples and its application to an image processing algorithm, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, Univerzitet u Nišu, 30, 3, pp. 417 - 427, 0353-3670, DOI: 10.2298/FUEE1703417S, 2017.
 2. Војкан Костић, Небојша Митровић, Бојан Банковић, Милутин Петронијевић, The Monospiral Motorised Cable Reel in Crane Applications, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering, Универзитет у Нишу, 15, 2, pp. 315 - 330, 0354-2025, 621.3/.8, 10.22190/FUME170508015K, Jun2017.
 3. А. НИКОЛИЋ, The beginnings of mathematical institutions in Serbia, Publications de l’Institut Mathématique, Nouvelle série, 102, 116, pp. 1 - 16, 2017.
 4. Ralević Nebojša, Glišović Nataša, Djaković Vladimir, Г. Анђелић, Hybrid System Prediction for the Stock Market: The Case of Transitional Markets, Industrija, Ekonomski Institut, Beograd, 45, 1, pp. 45 - 60, 0350-0373, 339.13; 005.52:005.334]:004.032.26; 005.521, 10.5937/industrija45-11052, 2017.
 5. М. Петронијевић, Б. Веселић, Н. Митровић, В. Костић, Voltage sag sensitivity of industrial vector controlled induction motor drives – a comparative study, Facta Universitatis – Series Automatic Control and Robotics, Универзитет у Нишу, 16, 2, pp. 167 - 183, 1820-6417, 10.22190/FUACR1702167P, Sep2017.
 6. А. Голубовић, Н. Секуловић, M. Stefanović, Д. Милић, Performance Analysis of Dual-Branch Selection Diversity System Using Novel Mathematical Approach, Facta Universitatis (Niš), Series: Electronics and Energetics, University of Nis, 30, 2, pp. 235 - 244, 0353-3670, 10.2298/FUEE1702235G, Jun2017.
 7. В. Вучковић, B. Arizanović, Automatic document skew pre-processor for character segmentation algorithm, Facta Universitatis: Electronics and Energetics, University of Nis, Serbia, 30, 4, pp. 611 - 625, 0353-3670, 10.2298/FUEE1704611V, 2017.
 8. Н. Данковић, Д. Антић, З. Ицић, С. Станков, Д. Митић, M. Živković, Control System of Steel Battery Charger, FACTA UNIVERSITATIS Series: Automatic Control and Robotics, University of Niš, 16, 3, pp. 241 - 252, 1820-6417, 10.22190/FUACR1703241D, 2017.
 9. М. Обрадовић, М. Ставрић, A. Wiltsche, Polyhedral Forms Obtained by Combinig Lateral Sheet of CP II-10 and Truncated Dodecahedron, FME Transactions, Mašinski fakultet, Beograd, 45, 2, pp. 256 - 261, 1451-2092, 621, 10.5937/fmet1702256O, 2017.
 10. Srđan Milosavljević, Dejan Milić, Slaviša Trajković, Petar Spalević, Bojana Milosavljević, Level Crossing Rate of Macrodiversity Output Process in the Presence of η-μ Short Term Fading and Gamma Long Term Fading, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, Универзитет у Нишу, 16, 2, pp. 157 - 166, 1820-6417, (621.391+621.395.38):519.7, DOI: 10.22190/FUACR1702157M, Oct2017.
 11. Vladan Vučković, Sanja Spasić, 3-D STEREOSCOPIC MODELING OF THE TESLA’S LONG ISLAND, 3-D STEREOSCOPIC MODELING OF THE TESLA’S LONG ISLAND, The Scientific Journal Facta Universitatis, Series Electronic and Energetics, Univeristy of Nis, Vol.29, Iss.1, pp.113--126, 2016
 12. Blagojević Marija, Micić Živadin, Vujičić Momčilo, Cluster Analysis of Knowledge Sources in Standardized Electrical Engineering Subfields, Serbian journal of electrical engineering, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Vol.13, Iss.3, pp.405--422, 2016
 13. Dejan N. Milić, Vlastimir D. Pavlović, Comparison of Classical CIC and a new Class of Improved CIC Filters Formed by Cascading Non-Identical Comb Sections, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, University of Nis, Vol.29, Iss.1, pp.61--76, 2016
 14. Jelena A. Anastasov, Aleksandra M. Cvetković, Error probability evaluation of multiuser wireless system over generalized fading environment, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, University of Niš, Vol.15, Iss.2, pp.137--146, 2016
 15. Milomir Tatović, Saša Adamović, Milan Milosavljević, Implementation Theoretical Information Protocol for Public Distribution Cryptology Keys, Serbian Journal of Electrical Engineering, Faculty of Technical Sciences Čačak, Vol.13, Iss.1, pp.1--10, 2016
 16. Suad Suljovic, Dejan Milić, Stefan Panić, LCR of SC Receiver Output Signal Over α-κ-µ Multipath Fading Channels, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, University of Nis, Vol.29, Iss.2, pp.261--268, 2016
 17. Igor Fermevc, Saša Adamović, Low-Cost portable TRNG, Implementation and Evaluation, Serbian Journal of Electrical Engineering, Faculty of Technical Sciences Čačak, Vol.13, Iss.3, pp.1--10, 2016
 18. Aleksandra M. Cvetković, Vesna M. Blagojević, Predrag N. Ivaniš, Outage performance of cognitive RF/FSO system with MRC scheme at the receiver, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, University of Niš, Vol.14, Iss.2, pp.205--217, 2015
 19. Bojan Dimitrijevic, Vladimir Djakovic, Goran Andjelic, Natasa Glisovic, SUNSPOTS AND STOCK MARKETS: SOME EMPIRICAL EVIDENCE OF THEIR INTERDEPENDENCE IN TRANSITION COUNTRIES, SUNSPOTS AND STOCK MARKETS: SOME EMPIRICAL EVIDENCE OF THEIR INTERDEPENDENCE IN TRANSITION COUNTRIES, Business Economics, MAGAZIne FOR BUSIneSS ECONOMICS, ENTREPREneURSHIP AND FINANCE, Vol.XVIII, Iss.1/2016, pp.1--25, 2016
 20. Zoran Jovic, Kosana Vicentijevic, Natasa Glisovic, SUSTAINABLE GROWTH RATE OF AGRICULTURAL AND FOOD ENTERPRISES IN SERBIA, SUSTAINABLE GROWTH RATE OF AGRICULTURAL AND FOOD ENTERPRISES IN SERBIA, Journal ECONOMICS OF AGRICULTURE, Vol.63, pp.2--29, 2016
 21. Aleksandar Janjić, Suzana Savić, Goran Janacković, Miomir Stanković, Lazar Velimirović, Multi-criteria Assessment of the Smart Grid Efficiency Using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Facta Universitatis: Ser: Elec. Energ, University of Nis, Vol.29, Iss.4, pp.631--646, 2016
 22. Miroslav B. Milovanović, Dragan S. Antić, Saša S. Nikolić, Miodrag D. Spasić, Staniša Lj. Perić, Marko T. Milojković, Data denoising procedure for neural network Performance Improvement, FACTA UNIVERSITATIS Series: Automatic Control and Robotics, University of Niš, Vol.14, Iss.3, pp.173--182, 2015
 23. Аleksandra Panajotović, Second Order Statistics of Dual Selection Diversity over Correlated Weibull Fading Channels in the Presence of Interference, Facta Universitatis, Series:Automatic Control and Robotics, University of Nis, Vol.14, Iss.2, pp.135--146, 2015
 24. Aleksandra Plavsic, Rada Miskovic, Jasna bolpacic, Branka Šuštran, Aleksandra Perić-Popadic, Mirjana Bogić, Sjögren’s Syndrome and Silicosis a Case Report, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, Vol.2, Iss.3, pp.326--330, 2015
 25. Rada Mišković, Aleksandra Plavšić. Aleksandra Perić-Popadić, Sanvila Rašković, Mirjana Bogić, Systemic Lupus Erythematosus and Secondary Antiphospholipid Syndrome after Thymectomy for Myasthenia Gravis - A Case Report, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, Vol.3, Iss.3, pp.439--442, 2015
 26. Slobodan Misić, Marija Đ. Obradović, Gordana Đukanović, Composite Concave Cupolae as Geometric and Architectural Forms, Journal for Geometry and Graphics, International Society for Geometry and Graphics (ISGG), Heldermann Verlag, Vol.19, Iss.1, pp.79--91, 2015
 27. Miloš Radmanović, Radomir Stanković, Claudio Moraga, Efficient Calculations of the Autocorrelation of Boolean Functions with the Large Number of Variables, Facta Universitatis - Series: Electronics and Energetics, University of Niš, Serbia, Vol.28, Iss.4, pp.597--609, 2015
 28. Vladan Vučković, Sanja Spasić, 3-D STEREOSCOPIC MODELING OF THE TESLA’S LONG ISLAND, The Scientific Journal Facta Universitatis, Series Electronic and Energetics, University of Nis, Serbia, Vol.29, Iss.1, pp.113--126, 2015
 29. Rada Miskovic, Aleksandra Plavsic, Sanvila Raskovic, Zikica Jovicic, Jasna Bolpacic, Vitamin D status in patients with systemic lupus erythematosus in Serbia: Correlation with disease activity and clinical manifestations, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, Vol.3, Iss.2, pp.256--261, 2015
 30. Saša Štatkić, Djukan Vukić, Žarko Milkić, Leposava Ristić, ENERGY EFFICIENCY OF BELT CONVEYOR AT CONSTANT SPEED OPERATION, Mining and Metallurgy Engineering Bor, Mining and Metallurgy Institute Bor, Iss.3, pp.33--43, 2015
 31. L. M. Korunović, M. Rašić, N. Floranović, V. Aleksić, Load Modelling at Low Voltage using Continuous Measurements, Facta Universitatis, Series Electronics and Energetics, University of Niš, Republic of Serbia, Vol.27, Iss.3, pp.455--465, 2014
 32. Aleksandar Jevremović, Saša Adamović, Mladen Veinović, Mousetracking visitors to evaluate efficacy of web site design, Serbian Journal of Electrical Engineering, Tehnički fakultet u Čačku, Iss.10, pp.232014
 33. Goran Šimić, Andrija Karadžić, Aleksandar Jevremović, Problem Based Learning Through The Mobile Application, Journal of Advanced Distributed Learning Technology, Carol I - National Defence Universitary Publishing House, Vol.2, Iss.6, 2014
 34. Djordje R. Djordjević, Biljana Avramović, Dragoslav Stojić, Application of New Active Thermally Enhanced Insulation Material (PCM) – STOREPET, Facta - Series Architecture and Civil Engineering, Univerzitet u Nišu, Vol.12, 2014
 35. Milica I. Petković, Goran T. Đorđević, Dejan N. Milić, Bata V. Vasić, BER analysis of IM/DD FSO system with APD receiver over Gamma-Gamma turbulence, Serbian Journal of Electrical Engineering, Faculty of Technical Sciences Čačak, Vol.11, Iss.1, pp.61--72, 2014
 36. Nataša Glišović, Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Rešad Nuhodžić, Comparison of GA-ANN and TRADITIONAL BOX-JENKINS methods for railway passenger flow forecasting, International Journal of Railway Technology, Civil-Comp Manuscript Manager (CCMM), Greece, Vol.23, pp.48--62, 2014
 37. Dušan Gajić, Computation of Galois Field Expressions for Quaternary Logic Functions on GPUs, Serbian Journal of Electrical Engineering, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, Vol.11, Iss.1, pp.97--109, 2014.
 38. Вукић Ђ., Штаткић С., Милкић Ж., Harmonics Asynchronous Torques in Wound Rotor Induction Motor With Frequency Converter in the Rotor, Mining and Metallurgy Engineering Bor, Институт за Рударство и Металургију Бор, Iss.4, pp.1--7, 2014
 39. Maja Petrović, Bojan Banjac, Branko Malešević, The Geometry of Trifocal Curves with Applications in Architecture, Spatium, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Vol.32, pp.28--33, 2014
 40. Александар Николић, Нови прилози зан ?иографију Атанасија Стојковића, З?орник Матице српске за књижевност и језик, матица српска, Vol.2, Iss.62, pp.557--573, 2014
 41. Milan S. Savić, Zoran Perić, Nikola Simić, Analysis of the impact of the quantizer range choice on compression and quality of the reconstructed image, Facta Universitatis Series: Electronics and Energetics, University of Nis, Vol.26, Iss.2, pp.79--85, 2013
 42. Sasa Adamovic, Milan Milosavljevic, Information Analysis of Iris Biometrics for the Needs of Cryptology Key Extraction, Serbian Journal of Electrical Engineering, SJEE, Vol.10, Iss.1, pp.1--12, 2013
 43. Marija Obradović, Branislav Popkonstantinović, Slobodan Mišić, On the Properties of the Concave Antiprisms of Second Sort, FME Transactions, Faculty of Mechanical Engineering, Vol.41, Iss.3, pp.256--263, 2013
 44. Nikola Danković, Darko Mitić, Marko Milojković, Stanko Stankov, Miroslav Milovanović, Thermodynamic Model of the Protector Cooling System with Applications, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, University of Niš, Vol.26, Iss.1, pp.53--60, 2013
 45. Nataša Glišović, Time-cost Trade-off Analysis of Project Using Fuzzy-Genetic Approach (Proceedings Paper), ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE, Advances in Education Research, Vol.13, pp.121--126, 2013
 46. Dj. Djordjević, S. Nešić, Using Daphnia Bio-sensor for Random Number Generation, FACTA UNIVERSITATIS, Series Architecture and Civil Engineering, Univerzitet u Nišu, Vol.11, Iss.1, pp.97--105, 2013
 47. M. Nedeljkov, M. Oberguggenberger, Ordinary differential equations with delta function terms, Publications de l'Institut Mathematique, Beograd, Vol. 91, Iss. 105, pp. 125--135, 2012.
 48. B. Arsić, I. Gutman, K. Ch. Das, K. Xu, Relations Between Kirchhoff Index And Laplacian-Energy-Like Invariant, Bulletin, Classes des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences , Iss. 37, pp. 61--72, 2012.
 49. P. Charbit, M. Habib, N. Trotignon, K. Vušković, Detecting 2-joins faster, Journal of Discrete Algorithms , Vol. 17, pp. 60--66, 2012.
 50. Gordana Đukanović, Marija Obradović, The Pencil of the 4th an 3th Order Surfaces Obtained as a Harmonic Equivalent of the Pencil of Quadric Through a 4th Order Space Curve of the 1st CategoryThe Pencil of the 4th an 3th Order Surfaces Obtained as a Harmonic Equivalent of the Pencil of Quadric Through a 4th Order Space Curve of the 1st Category,Facta Universitatis, Series Archictecture and Civil Engineering , Vol. 10, Iss. 2, 2012.
 51. K. Johansson, Pilipovic Stevan, N. Teofanov, J. Toft, Micro-Local Analysis in Some Spaces of Ultradistributions, Publ. Inst. Math., Vol. 92(106), pp. 1--24, 2012.
 52. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Dragan Radenković, The Performances of Complex SSC/MRC Combiner in the Presence of Rayleigh Fading, Network Protocols and Algorithms, Vol. 4, Iss. 3, pp. 35--45, doi: 10.5296/npa.v4i3.2055, 2012.
 53. Dejan Milić, Selena Stanojčić, Zoran Popović, Dušan Stefanović, Ivana Petrović, Performance Analysis of EGC Combining over Correlated Nakagami-m Fading Channel, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, Iss. 2, pp. 293--300, 2012.
 54. Rašković S, Bolpačić J, Tomić-Spirić V, Stefanović Lj, Bogić M, Perić-Popadić A, Značaj ispitivanja disfagije kod bolesnika sa dermatomiozitisom-prikaz slučaja, Medicinski Pregled, Iss. 65, pp. 432--435, 2012.
 55. Cvetković D., Spectral recognition of graphs, YUJOR, Vol. 22, Iss. 2, pp. 145--161, 2012.
 56. M.P. Stanić, A.S. Cvetković, T.V. Tomović, Error bound of certain Gaussian quadrature rules for trigonometric polynomials, Kragujevac Journal Of Mathematics, Vol. 36, Iss. 1, pp. 63--72, 2012.
 57. Slobodan Obradović, Dejan Tešić, Multilateral Interchange Fees in Serbia and their impact on card payment systems development, Industrija UDK - 33, Vol. 40, Iss. 3, pp. 33--55, 2012.
 58. Mladenovic Nenad, Todosijevic Raca, Urosevic Dragan, An efficient General variable neighborhood search for large TSP problem with time windows, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 23, Iss. 2, pp. 13--23, 2012.
 59. M. Nedeljkov, M. Oberguggenberger, Ordinary Differential Equations with Delta Function Terms, Publ. Math., special issue dedicated to A. Bilimović, Edited by B. Jovanović.
 60. Nikola Sekulović, Edis Mekić, Dragana Krstić, Aleksandra Cvetković, Martina Zdravkovic, Mihajlo Stefanović, Performance analysis of dual selection-based macrodiversity system over channels subjected to Nakagami-m fading and gamma shadowing, WSEAS Transactions on Communications (World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Press), vol. 10, no. 3, pp. 77-87, Mar. 2011, ISSN 1109- 2742,
 61. Petar Nikolić, Dragana Krstić, Zoran Popović, Dušan Stefanović, Mihajlo Stefanović, The Performance Analysis of MRC Combiner Output Signal in the Presence of Weibull Fading and Shadowing, WSEAS Transaction on Communications, ISSN:1109-2742, Issue 1, Volume 9, January 2010, pp. 22-32.
 62. Mihajlo Stefanović, Dragana Krstić, Stefan Panić, Jelena Anastasov, Dušan Stefanović, Siniša Minić, SC and SSC diversity reception over correlated Nakagami-m fading channels in the presence of CCI, accepted for publication in WSEAS Transaction on Communications, ISSN: 1109-2742, e-ISSN: 2224-2864
 63. Mihajlo Stefanović, Stefan Panić, Jelena Anastasov, Aleksandra Cvetković, Zoran Popović, ''Capacity Evaluation for Maximal Ratio Combining over α-μ Fading Channels'', Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 8, No. 2, pp. 221-228, May 2011
 64. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Goran Stamenović, Mihajlo Stefanović Bit error rate for SSC/MRC Combiner at Two Time Instants in The Presence of log-normal Fading, Facta Universitatis SeriesAutomatic Control and Robotics, ISSN 1820-6417, Vol.10, No 1, 2011 pp. 83 -- 95, UDC 621.396.94 621.395.38 519.724
 65. Vladeta Milentijević, Dragan Denić, Mihajlo Stefanović, Stefan R. Panić, Dragan Radenković, Relative Measurement Error Analysis in the Process of the Nakagami-m Fading Parameter Estimation, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 8, No. 3, pp. 341-349, November 2011
 66. A. Janjić, V. Aleksić, Z. P. Stajić: Distribution Network Maintenance Prioritization using Fuzzy Influence Diagram, accepted and has been published in volume 14 (2011)4 of Communications in Dependability and Quality Management, An International Journal, 2011.
 67. Stojanović Đ£., Božić Đ£., Stanković Đ£.: Mid-Term Load Forecasting Using Recursive Time Series Prediction Strategy With Support Vector Machines, Facta Universitatis, Ser.: Elec. Energ., vol. 23, No. 3, pp. 287-298, December 2010, http://factaee.elfak.ni.ac.rs/fu2k103/3stojanovic.pdf
 68. Popović P, Mitrović R, Jelić M. Razvoj nacionalne infrastrukture kvaliteta, Časopis -+Industrija-½, pregledni naučni članak, ISSN 0350-0373, COBISS.SR-ID 238359, UDK 346.543.4.001.892, br. 3/2011, pp.223-245
 69. Vladan Vučković " The new datastructure for internal chessboard representation ", Yugoslav Journal of Operations Research (YUJOR), Volume 17, Number 2, Belgrade 2011, ISSN 0354-0243. pp. 257- 274. accepted for publication

-- (M27):

 1. Uredjivački odbor, El Prezente, Moshe David Gaon Center for Ladino Culture Ben Gurion University of the Negev Israel, Iss.7, pp.1--283, 2013

-- (M28):

 1. Д. Крстић, Associate Editor, International Journal of Communications, North Atlantic University Union - NAUN, 1998-4480, 2017.
 2. Д. Крстић, Associate Editor, WSEAS Transactions on Communications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Print ISSN: 1109-2742, E-ISSN: 2224-2864, 2017.
 3. Д. Крстић, Editorial Board, International Journal of Communications, IARAS (International Association of Research and Science), 2367-8887, 2017.
 4. Д. Крстић, Editorial Advisory Board and Editorial Board, International Journal on Advances in Telecommunications, The International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 10, 1&2&3&4, pp. 3 - 5, 1942-2601, 2017.
 5. Б. Малешевић, AADM - next phase, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 11, 1, pp. 242 - 243, 2406-100X, 10.2298/AADM1701242M, Beograd, 2017.
 6. Milan Tuba, Editorial Board, Computer Science and Information Systems, ComSIS Consortium, 1820-0214, 2017.
 7. Milan Tuba, Editor in Chief, International Journal of Systems Applications, Engineering and Development, North Atlantic University Union (NAUN), 2074-1308, 2017.
 8. Milan Tuba, Editing Board, Artificial Intelligence Research, SCIEDU Press, 1927-6974, 2017.
 9. Milan Tuba, Editing Board, Megatrend revija, Megatrend Univerzitet, 1820-4570, 2017.
 10. Milan Tuba, Editing Board, Computer Science Journal of Moldova, Academy of Sciences of Moldova, 1561-4042, 2017.
 11. Milan Tuba, Editing Board, Global Journal of Mathematical Sciences, IFNA, University of South Florida, 2164-3709, 2017.
 12. Б. Малешевић, Editor-in-Chief, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnicki fakultet, ISSN 1452-8630 (printed), ISSN 2406-100X (online), 01. Jan - 31. Dec, 2017
 13. A. Hurson, В. Милутиновић, Creativity in Computing and DataFlow SuperComputing, Advances in Computers, Elsevier, 104, pp. vii - viii, 0065-2458, 10.1016/S0065-2458(16)30068-7, 978-0-12-811955-6, Jan2017.
 14. A. Hurson, Veljko Milutinovic, Preface, Advances in Computers, Elsevier, 106, pp. ix - x, 0065-2458, 10.1016/S0065-2458(17)30025-6, 978-0-12-812230-3, Jun2017.
 15. Nataša Sladoje, Associate Editor, Pattern Recognition Letters, Elsevier, pp.0--0, 2016
 16. Dragana Krstić, Associate Editor, WSEAS Transactions on Communications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.0--0, 2015
 17. Dragana Krstić, Editorial Board, International Journal On Advances in Telecommunications, The International Academy, Research and Industry Association (IARIA), pp.0--0, 2015
 18. Milan Tuba, Computer Science and Information Systems, ComSIS Consortium, 2015
 19. Vesna Crnojević-Bengin, Editor, International Journal of Electronics, Taylor & Francis, 2015
 20. Dragana Krstić, Associate Editor, International Journal of Communications, North Atlantic University Union (NAUN), 2015
 21. L. M. Korunović, Član uređivačkog odbora časopisa, International Journal on Power System Optimization, Serials Publications, New Delhi, India, 2014
 22. L. M. Korunović, Član uređivačkog odbora časopisa, Bosanskohercegovačka elektrotehnika, BH K CIGRE, BiH, 2014
 23. Žarko Mijajlović, Gradimir Milovanović, Stevan Pilipović, Glavni urednik, Publications de l'Institut Mathématique, Matematički institut SANU, pp.1--250, 2013

Articles in journals (M51):

 1. Д. Алексић, Д. Крстић, З. Поповић, В. Миленковић, M. Stefanović, The Analysis of Wireless Relay Communication System in the Presence of Nakagami-m Fading, WSEAS Transactions on Computer Research, 5, Art. #7, pp. 51 - 62, Print ISSN: 1991-8755, E-ISSN: 2415-1521, 2017.
 2. С. Минић, Д. Крстић, Ђ. Банђур, В. Миленковић, S. Suljović, M. Stefanović, Level Crossing Rate of Macrodiversity in the Presence of Gamma Long Term Fading, κ-μ Short Term Fading and Rayleigh Short Term Fading, WSEAS Transactions on Communications, WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society, 16, Art. #1, pp. 1 - 7, ISSN / E-ISSN: 1109-2742 / 2224-2864, 2017.
 3. Д. Крстић, R. Gerov, З. Поповић, М. Перић, V. Veličković, M. Stefanović, Performance of macrodiversity system with Selection Combining and three microdiversity MRC receivers in the presence of various fading, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, North Atlantic University Union - NAUN, 11, pp. 14 - 24, 1998-0159, 2017.
 4. Д. Крстић, И. Марјановић, С. Васић, M. Stefanović, Performance of Wireless System in the Presence of KG Short Term Fading and Nakagami-m Co-channel Interference, WSEAS Transactions on Communications, WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society, 16, Art. #8, pp. 50 - 56, ISSN / E-ISSN: 1109-2742 / 2224-2864, 2017.
 5. Д. Крстић, S. Milosavljević, Б. Милосављевић, S. Suljović, M. Stefanović, Level Crossing Rate of Macrodiversity in the Presence of Mixed Short Term Fading, Gamma Long Term Fading and Co-channel Interference, International Journal of Communications, North Atlantic University Union (NAUN), 11, pp. 1 - 7, 1998-4480, 2017.
 6. Д. Крстић, С. Минић, S. Milosavljević, Б. Милосављевић, M. Stefanović, Macrodiversity Outage Performance in the Presence of Weibull Short Term Fading, Gamma Long Term Fading and α-κ-µ Co-channel Interference, International Journal of Communications, 11, pp. 14 - 21, 1998-4480, 2017.
 7. С. Мишковић, З. Станимировић, Variable Neighborhood Search Based Heuristics for the Hard Capacitated K–facility Location Problem, IPSI BgD Transactions on Internet Research (TIR), 13, 2, 1820 - 4503, 2017.
 8. Г. Јанаћковић, С. Савић, M. Stankovic, Framework for indicator-based optimization of disaster risk management in local communities, Facta Universitatis, Series: Working and living environmental protection, University of Nis, 14, 1, pp. 11 - 22, 2406-0534, 10.22190/FUWLEP1701011J, 2017.
 9. Eva Tuba, Raka Jovanovic, Milan Tuba, Copy-Move Forgery Detection in Digital Images by Reduced Features Ovelapping Block-Based Algorithm, WSEAS Transactions on Signal Processing, 13, pp. 1 - 12, 1790-5052, Oct2017.
 10. S. Suljović, Д. Милић, З. Николић, С. Панић, M. Stefanović, Ђ. Банђур, Performance of Macro Diversity Wireless Communication System Operating in Weibull Multipath Fading Environment, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Electronics and Energetics, University of Nis, 30, 4, pp. 599 - 609, 0353-3670, 10.2298/FUEE1704599S, Dec2017.
 11. М. Јоксимовић, Б. ГРУЈИЋ, Д. Јоксимовић, FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT COUNTRIES IN TRANSITION, Progres in Economic Sciences, Scientific journal of the Institute of Economics, State Higher Vocational School Stanisława Staszica, Pila, Poland, 200, 4, pp. 239 - 246, p-ISSN 2300-4088, e- ISSN 2391-5951, 10.14595/PES/04/016, 2017.
 12. R. Macedo, R. Benmansour, A. Artiba, Н. Младеновић, Д. Урошевић, Scheduling preventive railway maintenance activities with resource constraints, Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier, 58, pp. 215 - 222, 1571-0653, 10.1016/j.endm.2017.03.028, 2017.
 13. J. Brimberg, Н. Младеновић, Р. Тодосијевић, Д. Урошевић, A general framework for nested variable neighborhood search, Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier, 58, pp. 159 - 166, 1571-0653, 10.1016/j.endm.2017.03.021, 2017.
 14. Dejan Vukadinov, Raka Jovanovic, Milan Tuba, An Algorithm for Coastline Extraction from Satellite Imagery, International Journal of Computers, IARAS Publications, 2, pp. 8 - 15, 2367-8895, Jan2017.
 15. Mosbah El Sghair, Raka Jovanovic, Milan Tuba, An Algorithm for Plant Diseases Detection Based on Color Features, International Journal of Agricultural Science, IARAS Publications, 2, pp. 1 - 6, 2367-9026, 2017.
 16. Milos Joksic, Eva Tuba, Milan Tuba, Improved Security of Compound Mapping Algorithm for Image Watermarking, International Journal of Signal Processing, IARAS Publications, 2, pp. 1 - 6, 2367-8984, 2017.
 17. Eva Tuba, Raka Jovanovic, Milan Tuba, Plant Diseases Detection Based on Color Features and Kapur’s Method, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 14, pp. 31 - 39, 1790-0832, 2017.
 18. Eva Tuba, Marko Beko, Milan Tuba, Visible Digital Image Watermarking by Compound Mapping Algorithm, WSEAS Transactions on Systems, 16, pp. 76 - 84, 1109-2777, 2017.
 19. Viktor Tuba, Romana Capor-Hrosik, Milan Tuba, Comparative Study of Krill Herd Algorithm and Flower Pollination Algorithm, International Journal of Applied Mathematics and Informatics, pp. 6 - 10, 2074-1278, Apr2017.
 20. Viktor Tuba, Marko Beko, Milan Tuba, Performance of Elephant Herding Optimization Algorithm on CEC 2013 real parameter single objective optimization, WSEAS Transaction on Systems, 16, pp. 100 - 105, 2224-2678, May2017.
 21. С. Станков, Д. Антић, М. Петронијевић, S. Arsić, Control and monitoring system of the mineral wool packaging, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Huenedoara, Romania, 15, 2, pp. 43 - 46, 1584-2665, 2017.
 22. Ж. Папић, М. Папић, M. Благојевић, Evaluation of Knowledge Tests as a Means for Monitoring Students' Knowledge Progress, Pedagogija, LXXII, 1, pp. 100 - 108, 0031-3807, 371.26-057.874 371.3::62, 2017.
 23. З. Марјановић, Д. Милић, Г. Ђорђевић, On numerical evaluation of packet-error rate for binary phase-modulated signals reception over generalized-K fading channels, Facta Universitatis: Series Mathematics and Informatics, 2017.
 24. Stefafn Korolija, Eva Tuba, Milan Tuba, An Algorithm for Medical Magnetic Resonance Image Non-Local Means Denoising, International Journal of Signal Processing, IARAS Publications, Vol.1, pp.138--145, 2016
 25. Nebojsa Martinovic, Marko Beko, Milan Tuba, Block Based Low Quality Fingerprint Image Enhancement, International Journal of Signal Processing, IARAS Publications, Vol.1, pp.203--209, 2016
 26. Vesna Milanović, Andrea Bučalina, Competitive Strategies of Positioning of Countries in Nanotechnology, Аnali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, Vol.52, Iss.36, pp.95--107, 2016
 27. Goran Tepić, Nenad Simeunović, Stevan Milisavljević, Aleksandar Kupusinac, Hazardi usled izloženosti jonizujućem zračenju, Ecologica, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica, Iss.83, pp.487--491, 2016
 28. Aleksandar Krapež, Bojan Marinković, Isotopy invariant quasigroup identities, Comment.Math.Univ.Carolin., Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, Prague, Czech Republic, Vol.4, Iss.57, pp.537--547, 2016
 29. Đuro Vukmirović, Aleksandar Fišteš, Radmilo Čolović, Dušan Rakić, Vojislav Banjac, Ispitivanje mogućnosti smanjenja udela najsitnijih čestica u postupku proizvodnje peletirane hrane za svinje, Journal on Processing and Energy in Agriculture, Nacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi, Vol.20, Iss.3, pp.147--150, 2016
 30. Stefafn Korolija, Eva Tuba, Milan Tuba, Medical Magnetic Resonance Image Denoising by Adjusted Non-Local Means Algorithm, WSEAS Transactions on Systems, WSEAS Publication, Vol.15, pp.121--133, 2016
 31. Angelina Ilić Stepić, Zoran Ognanović, Nebojša Ikodinović, Aleksandar Perović,, p-Adic probability logics, p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications, Springer, Vol.8, Iss.3, pp.177--203, 2016
 32. Marko nedeljkov, Split delta shocks—an overview, Functional Analysis, Approximation and Computation, Univ. Niš, Fac. Sci. Math. PO Box 224 Visěgradska 33 18000 Niš Serbia, Vol.8, Iss.1, pp.61--77, 2016
 33. Marko Lukic, Milan Tuba, Raka Jovanovic, Two-Stage Algorithm For License Plate Extraction, International Journal of Systems Applications, Engineering and Development, IARAS Publications, Vol.10, pp.335--339, 2016
 34. Karlo Bala, Dejan Brcanov, Nebojša Gvozdenović, Using Simple Simulated Annealing with Generic Transformation to Solve Capacitated Location Routing Problems, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Ekonomski fakultet u Subotici, Vol.52, pp.177--193, 2016
 35. Brimberg Jack, Mladenović Nenad, Todosijević Raca, Urošević Dragan, Variable neighborhood descent for the capacitated clustering problem, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol.9869, pp.336--349, 2016
 36. Mladenović Nenad, Urošević Dragan, Pereu-Brito D., Variable neighborhood search for minimum linear arrangement problem, YUJOR, University of Belgrade, Vol.26, Iss.1, pp.3--14, 2016
 37. Dragan Radovanović, danica Srećković-Batoćanin, Aleksandar Valjarević, Volcanism of hot spot on the Reunion as the example, Zbornik instituta Jovan Cvijić, Geografski Institut, Vol.3, Iss.66, pp.457--468, 2016
 38. Vesna Milanović, Andrea Bučalina Matić, Marina Golubović, Аnaliza naučnih istraživanja u nano-tehnologiji, Мegatrend revija, Univerzitet "Džon nezbit", Beograd, Vol.13, Iss.2, pp.119--131, 2016
 39. Ljiljana Takic, Dejan Vasovic, Nenad Zivkovic, Indicators of oxigen demand in the ecosystem of the danube in Serbia, Facta Universitatis, Series: Working and living environmental protection, University of Nis, Vol.13, Iss.1, pp.35--39, 2016
 40. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Aleksandra Petrašević, Fractal analysis in digital cartographic modeling of Miroč mountain, Glasnik Srpskog geografskog društva, Serbian Geographical society, Vol.95, Iss.1, pp.1--8, 2015
 41. Rašković Sanvila, Bolpačić Jasna, Aleksandra Peroć Popadić, Jovičić Zikica, Mišković Rada, Mirjana Bogić, Klinička prezentacija i tretman kod Melkersson-Rosenthalovog sindroma-pregled šest pacijenata, Medicinski pregled Novi Sad 2015, Medline, Iss.11/12, pp.1--1, 2015
 42. Aleksandra Aleksic, Mirjana Bogić, Vesna Tomić-Spirić, Aleksandra Perić-Popadić,Dalibor Vranješ, Borut Bosančić, Etiopatogeneza, kliničke manifestacije i tretman angioedema – naša iskustva, Srpski arhiv za cel lek, Srpski arhiv za cel lek, pp.9--10, 2015
 43. Dragana S. Krstic, Suad Suljovic, Mihajlo C. Stefanovic, Muneer Masadeh Bani Yassein, Danijela Aleksic, Level Crossing Rate of SC Receiver Output Signal in the Presence of Gamma Shadowing and k-µ or Rician Multipath Fading, International Journal of Communications, North Atlantic University Union (NAUN), Vol.9, pp.19--27, 2015
 44. Dusan Joksimović, Vladan Pavlović, Marija Mitić, Стицање сопствених акција у Ср?ији: мотиви и ефекти, Стицање сопствених акција у Ср?ији: мотиви и ефекти, ANALI Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol.51, Iss.33/2015, pp.401--414, 2015
 45. Aleksandar Fišteš, Dušan Rakić, Interaction effects of milling variables on energy consumption of stirred ball mill for chocolate refining, Journal on Processing and Energy in Agriculture, Nacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi, Vol.4, Iss.19, pp.197--201, 2015
 46. Hranislav Milosevic, Aleksandar D Rychkov, Natasa kontrec, Olga taseiko, THE EXPECTED INACCURACY IN MEASURING THE TEMPERATURE PROFILES in solid propellant by thermocouple elements, Computational Tecnologoies, ICT Novosibrsk, Russia, Vol.20, pp.24--33, 2015
 47. Predrag M. Popović, Random coefficient bivariate INAR(1) process, Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics, University of Niš, Serbia, Vol.30, Iss.3, pp.263--280, 2015
 48. Laban Mirjanam, Popov Srđan, Vukoslavčević Suzana, Šupić Slobodan, Performanse puteva evakuacije i bezbednost zgrada od požara, Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, Vol.4, pp.599--606, 2015
 49. Vesna Nikolić, Slobodan Milutinović, Ranitović Jelena, Greening of Higher Education in Serbia, ENVIGOGIKA, Charles University in Prague Czech Republic, Vol.2, Iss.10, pp.1--17, 2015
 50. H. Miloshevich, Y.N. Zaharov, N. Kontrec, A.I. Zimin, I.S. Nudner, V.V. Ragulin, О? одной модели размыва связного грунта и движения поверхностных волн, Bulletin of Kemerovo State University, Kemerovo State University, Vol.62, Iss.2, pp.35--40, 2015
 51. Ernad Jabandžić, Tatjana Konjić, Lidija Korunović, Modelovanje naponski ovisne potrošnje na osnovu eksperimenata u EES-u BiH, Bosanskohercegovačka elektrotehnika, Bosanskohercegovački komitet međunarodnog vijeća za velike električne sisteme - BH K CIGRE, pp.1--10, 2015.
 52. Mirko Markič, Igor Kolenc, Vesna Nikolić, Silvana Markič, Maja Meško, Impact of top managers’ leadership on occupational health and safety, Technics Technologies Education Management, DRUNPP Sarajevo, Vol.10, Iss.2, pp.268--281, 2015
 53. Milan Tuba, Multilevel image thresholding by nature-inspired algorithms: A short review, Computer Science Journal of Moldova, Academy of Sciences of Moldova, Vol.22, Iss.3(66), pp.318--338, 2014
 54. Nikolić Vesna, Ranitović, J., Milutinović, S., Greening of Higher Education in Serbia, ENVIGOGIKA, Charles University in Prague Czech Republic, 2014
 55. J. V. Milanović, J. Matevosiyan, A. Gaikwad, A. Borghetti, S. Ž. Đokić, Z. Y. Dong, A. Halley, L. M. Korunović, S. M. Villanueva, J. Ma, P. Pourbeik, F. Resende, S. Sterpu, F. Villella, K. Yamashita, O. Auer, K. Karoui, D. Kosterev, S. K. Leung, D. Mtolo, S. M. Zali, 566 WG C4.605 - Modelling and Aggregation of Loads in Flexible Power Networks, Electra, CIGRE, Iss.272, pp.62--69, 2014
 56. Stevović Svetlana, Milošević Hranislav, Stevović Ivan, Hadrović Sabahudin, Sustainable Management of Water Resources in Prokletije Region, Industrija, EBSCOHost Connection, Vol.42, Iss.1, pp.1--10, 2014
 57. Vesna Milanović, Andrea Bučalina, Competitive Strategies of Positioning of Countries in Nanotechnology, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Ekonomski fakultet Subotica, 2014
 58. Dragan S. Antić, Miroslav B. Milovanović, Staniša Lj. Perić, Saša S. Nikolić, Marko T. Milojković, Input Data Preprocessing Method for Exchange Rate Forecasting via Neural Network, Serbian Journal of Electrical Engineering, Faculty of Technical sciences, Čačak, Serbia, Vol.11, Iss.4, pp.597--608, 2014
 59. Nikola Danković, Zoran Perić, Dragan Antić, Darko Mitić, Miodrag Spasić, On the Sensitivity of the Recursive Filter with Arbitrary Order Predictor in DPCM System, Serbian Journal of Electrical Engineering, Faculty of Technical sciences, Čačak, Serbia, Vol.11, Iss.4, pp.609--616, 2014
 60. Vladimir Divjak, Dražen Drašković, Bojan Furlan, Boško Nikolić,, Vizuelni simulator kretanja čestica pod uticajem vektorskih polja, INFO M, Fakultet organizacionih nauka, Vol.51, pp.41--47, 2014
 61. Milan Krstin, Slobodan Jovanović, Razvoj e-obrazovnog portala na dotCMS platformi, Časopisa InfoM, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Vol.13, Iss.49, pp.43--50, 2014
 62. Miodrag Mihaljević, Hideki Imai, Privacy Preserving Light‐Weight Authentication Based on a Variant of Niederreiter Public‐Key Encryption, The IPSI BgD Transactions on Advanced Research, IPSI BgD Internet Research Society, Vol.11, Iss.1, pp.6--12, 2015
 63. Mišković R, Plavšić A, Bolpačić J, Rasković S, Bogić M., Role of Vitamin D in Systemic Lupus Erythematosus, Maced J Med Sci, Maced J Med Sci, pp.448--448, 2014
 64. Nikola Gajić, Dušan Gajić, Radomir S. Stanković, Performance analysis of local and distributed rendering methods for preparing video contents, NCD Review, Matematički fakultet u Beogradu, Nacionalni centar za digitalizaciju, Beograd, pp.1--10, 2014
 65. Jelena Ranitović, Aleksandar Kavgić, Vesna Nikolić, Lazar Velimirović, Miomir Stanković, A Theoretical Approach in Designing Bilingualized Electronic Dictionary and Its Importance in ESP Teaching, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER-Mediterranean Center of Social and Educational research, Vol.5, Iss.13, pp.239--243, 2014
 66. Vesna Milanović, Relevаntnost logike mаrketingа i mаrketing filozofije u konceptu – policijа kаo servis grаđаnа, Bezbednost, MUP Republike Srbije, Vol.56, Iss.2, pp.1--10, 2014
 67. Nebojša Bacanin, Milan Tuba, Branislav Pelević, Constrained portfolio selection using artificial bee colony (ABC) algorithm, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, North Atlantic University Union (NAUN), Vol.8, pp.190--198, 2014
 68. Milan Tuba, Romana Capor-Hrosik, Mirjana Vuković, Face detection based on invariant moments classified by neural network, International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, North Atlantic University Union (NAUN), Vol.8, pp.203--210, 2014
 69. Milan Tuba, Nebojša Bacanin, Branislav Pelević, Krill herd (KH) algorithm applied to the constrained portfolio selection problem, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, North Atlantic University Union (NAUN), Vol.8, pp.94--102, 2014
 70. Armenski Tanja, Stankov Uglješa, Dolinaj Dragan, Mesaroš Minučer, Jovanović Mlađen, Pantelić (Pašić) Milana, Pavić Dragoslav, Popov Srđan, Popović Ljiljana, Frank Ana, Ćosić Đorđe, Social and Economic Impact of Drought on Stakeholders in Agriculture, Geographica Pannonica, PMF- Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Vol.18, Iss.2, pp.34--42, 2014
 71. Vesna Milanović, Andrea Bučalina, Razvojni aspekt koncepta „Životna vrednost potrošača“, Mаркетинг, SeMA – Srpsko udruženje za marketing i Ekonomski fakultet Beograd, Vol.45, Iss.2, pp.113--131, 2014
 72. Dušan Joksimović, Janko Cvijanović, Nebojša Romčević, Vesna Milanović, The analysis of the publications in the most active countries in nanotechnology, Marketing, SEMA i Ekonomski fakultet Beograd, Vol.45, Iss.3, pp.1--10, 2014
 73. G.V. Milovanović, D. Joksimović, On a connection between some trigonometric quadrature rules and Gauss-Radau formulas with respect to the Chebyshev weight, Bull. Cl. Sci. Math. Nat. Sci. Math., Srpska akademija nauka i umetnosti, Iss.39, pp.67--74, 2014
 74. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Aleksandra Petrašević, Fractal analysis in digital cartographic modeling of Miroc mountain, Glasnik Srpskog Geografskog društva, Univerzitet u Beogradu, pp.1--10, 2014
 75. Marko Kostić, Dušan Rakić, Hotimir Ličen, Nedeljko Malinović, Design and construction of three point hitch device for measuring draft of tillage implement – Data acquisition and post processing analysis, Journal of Food, Agriculture and Environment, World Food RD Ltd., Vol.2, Iss.12, pp.1300--1307, 2014
 76. Д. Јоксимовић, В. Павловић, М. Митић, Стицање сопствених акција у Ср?ији: мотиви и ефекти, Анали Економског факултета у Су?отици, Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Су?отици, Vol.51, Iss.32, pp.1--10, 2014
 77. Dragan Urošević, Variable Neighborhood Search for Maximum Diverse grouping problem, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol.24, pp.21--33, 2014
 78. Aleksandra Plavšić, Rada Mišković, Sanvila Rašković, Mirjana Bogić, Branka Bonaci Nikolić, Systemic Lupus Erythematosus and Antiphospholipid Syndrome, Macedonian Journal of Medical Sciences, Iss.7(3), pp.544--549, 2014
 79. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Aleksandar Stevanović, Goran Stamenović, Joint Probability Density Functions of SSC Receiver Output Signal at Two Time Instants and Their Derivatives Over Log-Normal Fading Channel, Buletinul Stiintific Al Universitatii Politehnica, Ser. Matematica-Fizica, Universitatea Politehnica din Timisoara, Vol.1, Iss.1, pp.98--108, 2014
 80. Rajter-Ćirić Danijela, Stojanović Mirjana, Fractional derivatives of multidimensional Colombeau generalized stochastic processes, Fractional Calculus and Applied Analysis, Springer-Wien and Versita-Warsaw, Vol.16, Iss.4, pp.949--961, 2013
 81. Rajter-Ćirić Danijela, Stojanović Mirjana, Fractional derivatives of multidimensional Colombeau generalized stochastic processes, Fractional Calculus and Applied Analysis, Springer-Wien and Versita-Warsaw, Vol.16, Iss.4, pp.949--961, 2013
 82. Žarko Mijajlović, Zoran Ognjanović, Aleksandar Pejović, Digitization of Mathematical Editions in Serbia, Mathematics in Computer Science, Birkhäuser-Verlag, Vol.3, Iss.3, pp.251--263, 2013
 83. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Branislav Pelevic, Framework for constrained portfolio selection by the firefly algorithm, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, The North Atlantic University Union, Vol.7, Iss.10, pp.888--896, 2013
 84. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Nadezda Stanarevic, Multithreaded implementation and performance of a modified artificial fish swarm algorithm for unconstrained optimization, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, The North Atlantic University Union, Vol.7, Iss.3, pp.215--222, 2013
 85. Daniela Milovic M, Anjan Biswas, Bright and Dark Solitons in Optical Fibers with Parabolic Law Nonlinearity, SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Faculty of Technical Sciences Čačak, Vol.10, Iss.3, pp.365--370, 2013
 86. Popkonstantinović B., Krasić S., Perišić A, Fly-Through Animation As A Way Of Modern Presentation In Civil Engineering And Architecture, Journal For Research In The Field Of Materials And Structures, Society For Materials And Structures Testing Of Serbia, Belgrade, Vol.4, Iss.2, pp.11--26, 2013
 87. Rajter-Ćirić Danijela, A note on fractional derivatives of Colombeau generalized stochastic processes, Novi Sad Journal of Mathematics, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science, University of Novi Sad, Vol.40, Iss.1, pp.111--121, 2013
 88. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Branislav Pelevic, Framework for constrained portfolio selection by the firefly algorithm, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, The North Atlantic University Union, Vol.7, Iss.10, pp.888--896, 2013
 89. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Nadezda Stanarevic, Multithreaded implementation and performance of a modified artificial fish swarm algorithm for unconstrained optimization, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, The North Atlantic University Union, Vol.7, Iss.3, pp.215--222, 2013
 90. Milan Tuba, Ivona Brajevic, Modified seeker optimization algorithm for image segmentation by multilevel thresholding, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, The North Atlantic University Union, Vol.7, Iss.4, pp.370--378, 2013
 91. Milan Tuba, Jelena Tasic, Image analogies based filters for composite distortions, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, The North Atlantic University Union, Vol.7, Iss.5, pp.532--540, 2013
 92. Milan Tuba, Nadezda Stanarevic, Relation between Successfulness of Birthday Attack on Digital Signature and Hash Function Irregularity, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, World Scientific and Engineering Academy and Society, Vol.7, Iss.2, pp.186--195, 2013
 93. Raka Jovanovic, Milan Tuba, Dana Simian, Comparison of Different Topologies for Island-Based Multi-Colony Ant Algorithms for the Minimum Weight Vertex Cover Problem, WSEAS Transactions on Computers, World Scientific and Engineering Academy and Society, Vol.9, Iss.1, pp.83--92, 2013
 94. Darko Dimitrovski, Aleksandar Todorović,Aleksandar Valjarević, Revitalizacija sela Šumadijskog Okruga, Rural tourism and regional development, ELSEVIER, Vol.14, Iss.1, pp.288--297, 2013
 95. Dragica Živković, Aleksandar Valjarević, Modelovanje terena Fruške Gore, Digitalno modelovanje ekspozicija reljefa Fruške Gore, Srpsko Geografsko Društvo, Vol.93, Iss.3, pp.U štampi2013
 96. Aleksandar Valjarević, Dragana Valjarević, Natural Laws of Precipitation, Great Cycle, Infiltraton Overland and Groundwater Runoff with a New formulas, Copernicus GmbH, Vol.2, Iss.8, pp.59--88, 2013
 97. Rajter-Ćirić Danijela, A note on fractional derivatives of Colombeau generalized stochastic processes, Novi Sad Journal of Mathematics, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science, University of Novi Sad, Vol.40, Iss.1, pp.111--121, 2013
 98. Nenad Mladenovic, Raca Todosijevic, Dragan Urosevic, AN EFFICIENT GENERAL VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH FOR LARGE TRAVELLING SALESMAN PROBLEM WITH TIME WINDOWS, YUJOR - Yugoslav Journal of Operations Research, Fakultet Organizacionih Nauka, Vol.23, Iss.1, pp.19--30, 2013
 99. Milan Tuba, Ivona Brajevic, Modified seeker optimization algorithm for image segmentation by multilevel thresholding, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, The North Atlantic University Union, Vol.7, Iss.4, pp.370--378, 2013
 100. Miroslava Ignjatovic, Slobodan Jovanović, Implementing SAKAI OAE, Int. Journal of Emerging Technologies in Learning, International Association of Online Engineering, Vienna, Vol.8, Iss.1.2013 (januar 2013), pp.64--68, 2013
 101. Mladjan Antić, Slobodan Jovanovic, Svetlana Cvetanovic, Development of iOS еStudent Mobile Application, Int. Journal on Interactive Mobile Technologies, International Association of Online Engineering, Vienna, Vol.7, Iss.1.2013 (januar 2013), pp.35--40, 2013
 102. Marko Manasijević, Svetlana Cvetanović, Slobodan Jovanović, Automatizacija procesa rasporedjivanja ispita, InfoM Časopis, Fakultet organiyacionih nauka, Beograd, Vol.12, Iss.46/2013, pp.19--26, 2013
 103. Darko Dimitrijević, Snežana Vulović, Slobodan Jovanović, Napadi na bezbednost WLAN mreža, InfoM Časopis, Fakultet organiyacionih nauka, Beograd, Vol.12, Iss.47/2013, pp.46--50, 2013
 104. Igor Pantelić, Slobodan Jovanović, Izrada modularne LOB Silverlight aplikacije, InfoM Časopis, Fakultet organiyacionih nauka, Beograd, Vol.12, Iss.47/2013, pp.38--45, 2013
 105. Slobodan Jovanović, Software Algorithm Solution for Power Distribution Networks, e-SocietyJournal, University of Novi Sad, Vol.1, Iss.1, pp.55--62, 2013
 106. Slobodan Obradović, Srđan Milanović, Đurđe Milanović, originalan rad, Water microbiology and mineral content quality control and maintenance system, Savez inženjera Srbije, Iss.No 1, pp.167--176, 2013
 107. Milan Tuba, Nadezda Stanarevic, Relation between Successfulness of Birthday Attack on Digital Signature and Hash Function Irregularity, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, World Scientific and Engineering Academy and Society, Vol.7, Iss.2, pp.186--195, 2013
 108. Nadezda Stanarevic, Hybridizing artificial bee colony (ABC) algorithm with differential evolution for large scale optimization problems, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 6, Iss. 1, pp. 194--202, 2012.
 109. Milos Subotic, Artificial bee colony algorithm for constrained optimization problems modified with multiple onlookers, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 6, Iss. 2, pp. 314--322, 2012.
 110. Dj. Djordjević, S. Nešić, Daphnia Bio-sensor Data Tracking, Recording, and Random Generation, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 2012.
 111. Marko Milošević, Dj. Djordjević, Ocenjivanje ekonomskog kvaliteta zgrada novom transparentnom metodom - OPEN HOUSE, Nauka + praksa, Institut za gradjevinarstvo i arhitekturu, Gradjevinski fakultet, Nis, Iss. 15, pp. 1--4, 2012.
 112. Velimir Ilić, Branimir Todorović, Miomir Stanković, Entropy Semiring Forward-Backward Algorithm for HMM Entropy Computation, Transaction on Advanced Research, Vol. 8, Iss. 2, pp. 8--15, 2012.
 113. Slađana Marinković, Miomir Stanković, Edin Mulalić, The Deformed Trigonometric Functions of two Variables, Mathematica Balkanica, Vol. 26, Iss. 1-2, pp. 147--158, 2012.
 114. A.Alwardi, B.Arsić, I.Gutman, N. D.Sonera, The common neighborhood graph and its energy, Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, Vol. 7, Iss. 2, pp. 1--8, 2012.
 115. Cvetković D., Simić S.K., Spectral graph theory in computer science, The IPSI BgD Transactions on Advanced Research, Vol. 8, Iss. 2, pp. 35--42, 2012.
 116. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Nadezda Stanarevic, Adjusted artificial bee colony (ABC) algorithm for engineering problems, WSEAS Transaction on Computers , Vol. 11, Iss. 4, pp. 111--120, 2012.
 117. Nebojsa Bacanin, Implementation and performance of an object-oriented software system for cuckoo search algorithm, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 6, Iss. 1, pp. 185--193, 2012.
 118. Dimitrovski D., Todorović A., Valjarević A., Rural tourism and regional development: Case stady of development of rural tourism in the region of Gruza, Serbia, Procedia Enviromental Sciences, Vol. 14, Iss. 1, pp. 288--297, 2012.
 119. Zona Kostić, Duško Radaković, Dragan Cvetković, Srđan Trajković, Aleksandar Jevremović, Comparative Study of CAD Software, Web3D Technologies and Existing Solutions to Support Distance-Learning Students of Engineering Profile, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Iss. 4, pp. 181--187, 2012.
 120. Nikolić Vesna, Đurović Ljiljana, Ciljevi i zadaci ekološkog vaspitanja i obrazovanja kroz prizmu Blumove operacionalizacije, TEME, Vol. 36, Iss. 2, pp. 561--581, 2012.
 121. Nikolić Vesna, Galjak Mirjana, Obrazovanje za zaštitu životne sredine u kriznim uslovima, Andragoške studije, Institut za pedagogiju i andragogiju, Iss. 1, pp. 163--183, 2012.
 122. Milanović Vesna, Bulut Ivana, Pozicija regiona i zemalja na globalnom tržištu kroz prizmu najuspešnijih kompanija, Megatrend revija, Vol. 9, Iss. 3, pp. 217--230, 2012.
 123. Zoran Ognjanović, Miodrag Rašković, Zoran Marković, Aleksandar Perović, On probability logic, The IPSI BgD Transactions on Advanced Research, Vol. 8, Iss. 1, pp. 2--7, 2012.
 124. H.Milošević, D. Petković, N. Kontrec, A.D. Rychkov, Mathematical Modelling Of The Process Of Making Fireproof Protective Coverings By Two-Phase Jets , Journal Computational Tecnologies, Vol. 17, pp. 3--12, 2012.
 125. Dragan Antić, Zoran Jovanović, Staniša Perić, Saša Nikolić, Marko Milojković, Miloš Milošević, Anti-Swing Fuzzy Controller Applied in 3D Crane System, Engineering, Technology & Applied Science Research - ETASR, Vol. 2, Iss. 2, pp. 196--200, 2012.
 126. Stanko Stankov, Nadzorno upravljački sistem kupolne peći u pogonu za proizvodnju mineralne vune (Monitoring and control system of cupola furnace at plant for mineral wool production), Rudarski radovi (Mining engineering), Iss. 3, pp. 235--254, 2012.
 127. Stanko Stankov, Regulacija rada i nadgledanje stanica za katodnu zaštitu, Zaštita matrijala, Vol. 53, Iss. 1, pp. 73--81, 2012.
 128. Marija Blagojević, Marjan Milošević , Danijela Milosević, Do IT And Medicine Students E-Collaborate In The Same Way: Comparison Regarding Forums And Wikis, International Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol. 7, Iss. Special Issue, pp. 42--45, 2012.
 129. A.Bulajić, S.Jovanović, Java and C/C++ Interoperability: Java Integration to Windows Event Log, International Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, Iss. 10, pp. 1398--1410, 2012.
 130. A.Bulajić, S.Jovanović, An Approach to Reducing Complexity in Abstract Factory Design Pattern, International Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, Vol. 3, Iss. 9, pp. 1335--1342, 2012.
 131. G.Lozo, S.Jovanović, A Flexible Hybrid Method for IT Project Management, International Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, Vol. 3, Iss. 7, pp. 1027--1036, 2012.
 132. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Jelena Nikolić, Miomir Stanković, Design of Compandor Quantizer for Laplacian Source for Medium Bit Rate Using Spline Approximations, Facta Universitatis, Vol. 25, Iss. 1, pp. 81--92, 2012.
 133. Vladimir Njegomir, ãosić Đorđe, Ekonomske implikacije klimatskih promena na sektor osiguranja i reosiguranja , TEME , Vol. 36, Iss. 2, pp. 679--701, 2012.
 134. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Goran Stamenović, Mihajlo Stefanović, The Bit Error Rate for Complex SSC/MRC Combiner at Two Time Instants in the Presence of Hoyt Fading, International Journal on Advances in Telecommunications, Vol. 5, Iss. 1&2, pp. 69--78, 2012.
 135. Stoimenov Miodrag, Popkonstantinović Branislav, Miladinović Ljubomir, Petrović Dragan, Evolution of Clock Escapement Mechanisms, FME Transactions, Vol. 40, Iss. 1, pp. 17--23, 2012.
 136. Dj. Djordjević, S. Nešić, Using Daphnia Bio-sensor for Random Number Generation, Facta Universitatis, Series Civil Engineering and Architecture, 2012.
 137. P. Lukic, Dj. Djordjević, Ocenjivanja kvalitata lokacije zgrada na primeru Studentskog doma kod tehnickih fakulteta u Nisu novom transparentnom metodom - OPEN HOUSE, Nauka + praksa, Institut za gradjevinarstvo i arhitekturu, Gradjevinski fakultet, Nis, Iss. 15, pp. 71--75, 2012.
 138. S.M. Savic, M.S. Stankovic, G.Lj. Janackovic, Hybrid Model for E-Learning Quality Evaluation, International Journal of Emerging Technologies in Learning - iJET, Vol. 7, Iss. 1, pp. 6--13, 2012.
 139. Cvetković D., Complexity indices for the travelling salesman problem and data mining, Transactions of Combinatorics, Vol. 1, Iss. 1, pp. 35--43, 2012.
 140. Milan Tuba, Milos Subotic, Nadezda Stanarevic, Performance of a modified cuckoo search algorithm for unconstrained optimization problems, WSEAS Transaction on Systems, Vol. 11, Iss. 2, pp. 62--74, 2012.
 141. Lidija Korunovic, Marko Vuckovic, Miodrag Stojanovic, Dragan Tasic, The analysis of typical seasonal load duration curves of low-voltage consumers, Int. J. Reasoning-based Intelligent Systems, Vol. 4, Iss. 1-2, pp. 91--98, 2012.
 142. Darko Mitić, Dragan Antić, Marko Milojković, Saša Nikolić, Staniša Perić, Input-Output Based Quasi-sliding Mode Control of DC-DC Converter, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, Vol. 25, Iss. 1, pp. 69--80, doi: 10.2298/FUEE1201069M, 2012.
 143. Marija Blagojević, Živadin Micić, Contribution to The Creation of Dmx Queries in Mining Student Data, International Journal of Emerging Science, Vol. 2, Iss. 3, pp. 334--344, 2012.
 144. Dušan Gajić, Radomir Stanković, Miloš Radmanović, Implementation of Dyadic Correlation and Autocorrelation on Graphics Processors, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems (IJRIS), Vol. 4, Iss. 1-2, pp. 82--90, 2012.
 145. Vladan Vučković, The New Datastructure for Internal Chessboard Representation, Yugoslav Journal of Operations Research (YUJOR), Vol. 17, Iss. 2, pp. 257--274, 2012.
 146. Dj. Djordjević, B. Avramović, D. Stojić , STOREPET - EVROPSKI PROJEKAT KLASTERA "DUNDJER", Facta Universitatis: Series Architecture and Civil Engineering, 2012.
 147. Lj. Petrović, Statistical Causality and Stochastic Dynamic Systems, International Journal of Applied Mathematics and Informatics, (ISSN 2074-- 1278), Issue 3, Volume 5, 153--156, 2011.
 148. Milos Subotic, Milan Tuba and Nadezda Stanarevic: Different approaches in parallelization of the artificial bee colony algorithm, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 5, Issue 4, 2011, pp. 755-762
 149. Nadezda Stanarevic, Milan Tuba, and Nebojsa Bacanin: Modified artificial bee colony algorithm for constrained problems optimization, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 5, Issue 3, 2011, pp. 644-651
 150. Milan Tuba: Guided Maximum Entropy Method Algorithm for the Network Topology and Routing, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 5, Issue 3, 2011, pp. 620-627
 151. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, and Ivona Brajevic: Performance of object-oriented software system for improved artificial bee colony optimization, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 5, Issue 2, 2011, pp. 154-162
 152. Ivona Brajevic, Milan Tuba, Milos Subotic: Performance of the improved artificial bee colony algorithm on standard engineering constrained problems, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 5, Issue 2, 2011, pp. 135-143
 153. Zoran P. Stajić, Milan Kocić, Aleksandar Janjić, Danijela Stajić: Sistem centralizovanog upravljanja pumpnim stanicama u sistemima vodosnabdevanja Rad objavljen u časopisu PĐžlĐÿĐžprivrĐÁdnĐš tĐÁhnikĐš, No. 3, decembar 2011, st. 39-49, ISSN 0554-5587, UDK 631 (059)
 154. Pejić P., Floranović N., Vukić Đ., Stajić Z.: Autonomni sistemi za praćenje rada rezervoara koji su bez napajanja električnom energijom. Rad objavljen u časopisu Poljoprivredna tehnika, No. 3, decembar 2011, st. 29-38, ISSN 0554-5587, UDK 631 (059)
 155. Vukić Đ., Radičević B., Floranović N., Kocić M.: Energetska efikasnost asinhronih motora u poljoprivredi, Rad objavljen u časopisu Poljoprivredna tehnika, No. 3, decembar 2011, st. 1-9, ISSN 0554-5587, UDK 631 (059)
 156. Vladan Vučković, Nikola Stojanović, "Mathematical 3D Modeling and Real-Time Simulation of the Tesla's Wireless Controlled Vehicle - Boat", The Scientific Journal Facta Universitatis, Series Electronics and Energetics, Volume 24, Number 2, Niš, August 2011, ISSN 0353-3670. pg. 257-270.
 157. Dušan B. Gajić, Radomir S. Stanković, "Computation of dyadic convolution on GPU for efficient modeling of dyadic LTI systems", Facta Universitatis - Series: Automatic Control and Robotics, vol.10, no.1, pp.59-70, University of Niš, Niš, Serbia, 2011.

Articles in journals (M52):

 1. Д. Крстић, С. Минић, S. Suljović, М. Перић, V. Veličković, M. Stefanović, Performance of macrodiversity system in the presence of Gamma long term fading and different short term fading, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, North Atlantic University Union (NAUN), 11, pp. 16 - 25, 1998-0140, 2017.
 2. Д. Крстић, И. Марјановић, С. Васић, M. Stefanović, Outage Performance of Wireless System in the Presence of KG Short Term Fading and Co-channel Interference, International Journal of Communications, IARAS (International Association of Research and Science), 2, pp. 28 - 35, 2367-8887, 2017.
 3. Д. Крстић, С. Минић, S. Suljović, M. Stefanović, The Second Order Performance of Macrodiversity Reception in the Presence of Weibull Fading, Gamma Fading and α-κ-μ Co-channel Interference, International Journal of Communications, IARAS (International Association of Research and Science), 2, pp. 41 - 50, 2367-8887, 2017.
 4. Г. Јанаћковић, Ј. Радосављевић, Д. Васовић, J. Маленовић Николић, A. Вукадиновић, The integrated safety performance model based on safety indicators and safety lifecycle, Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering, 10, 2, pp. 79 - 82, 2067-3809, 2017.
 5. Д. Гајић, Р. Станковић, М. Радмановић, A Performance Analysis of Computing the LU and the QR Matrix Decompositions on the CPU and the GPU, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems (IJRIS), Inderscience, Geneva, Switzerland, 9, 2, pp. 114 - 121, ISSN (online) 1755-0564, ISSN (print) 1755-0556, 10.1504/IJRIS.2017.088701, 2017.
 6. Н. Глишовић, М. Рашковић, Optimization for Classifying the Patients Using the Logic Measures for Missing Data, SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE STATE UNIVERSITY OF NOVI PAZAR, Applied Mathematics, Informatics & Mechanics, Државни Универзитет у Новом Пазару, 9, 1, pp. 91 - 102, 2217-5539, Jan2017.
 7. Д. Милић, Ј. Анастасов, Д. Ђошић, A. Seferi, On the availability versus transmitted power of wireless sensor networks in Rayleigh multipath fading environments, University Thought - Publication in Natural Science, UNIVERSITY OF PRISTINA-KOSOVSKA MITROVICA, SERBIA, 7, 2, pp. 52 - 57, 1450-7226, 10.5937/univtho7-15332, 2017.
 8. С. Станков, Upravljačko – nadzorni sistem skladišta sirovog ulja u pogonu za proizvodnju biodizela, časopis Bakar, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, 42, 2, pp. 39 - 50, 0351 – 0212, 621.391:665.6(045)=163.41, 2017.
 9. М. Вујичић, М. Папић, M. Благојевић, Comparative analysis of objective techniques for criteria weighing in two MCDM methods on example of an air conditioner selection, Tehnika, Društvo inženjera i tehničara Srbije, 3, pp. 422 - 430, 0040-2176, 62(062.2) (497.1), 2017.
 10. Б. Јакшић, И. Милошевић, М. Петровић, С. Илић, С. Бојанић, С. Васић, Characteristics of Hybrid Broadcast Broadband Television (HBBTV), The University Thought – Publication in Natural Sciences, University of Priština in Kosovska Mitrovica, Serbia, 7, 1, pp. 41 - 45, 2560-3094, 5, 10.5937/univtho7-14347, 2017.
 11. Dragana Krstic, Mihajlo Stefanović, Vesad Doljak, Zoran Popovic, Radmila Gerov, Distribution of Maximum and Minimum of k-µ-g Random Variables, International Journal of Communications, IARAS (International Association of Research and Science), Vol.1, pp.194--198, 2016
 12. Marko Smilić, Stefan Panić, Milan Savić, Petar Spalević, Dejan Milić, HK Distribution Model for Atmospheric Turbulence Channel under the Influence of Pointing Errors, University thought - Publication in Natural Sciences, Univerzitet u Pristini, sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, Vol.6, Iss.2, pp.27--31, 2016
 13. danijela Aleksić, Dragana Krstić, Zoran Popović, Mihajlo Stefanović, Level Crossing Rate of Macrodiversity SC Receiver Output Process in the Presence of Weibull Short Term Fading, WSEAS Transactions on Communications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Vol.15, pp.285--291, 2016
 14. Dragana Krstić, Radmila Gerov, Vladeta Milenković, Djoko Bandjur, Zoran Popović, Mihajlo Stefanović, Level Crossing Rate of Macrodiversity with Three Microdiversities in the Presence of Long Term Fading and Mixed Short Term Fading, WSEAS Transactions on Communications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Vol.15, pp.345--352, 2016
 15. Dejan N. Milić, danijel B. Đošić, Časlav M. Stefanović, Marko M. Smilić, Suad N. Suljović, Outage Performance of SIR based Multi-Branch SC Receiver over Correlated Weibull Channel in the Presence of Correlated Rayleigh Co-channel Interference, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, Univerzitet u Nisu, Vol.14, Iss.3, pp.111--121, 2015
 16. danijela Aleksić, Dragana Krstić, Mihajlo Stefanović, Goran Petković, Ivica Marjanović, Dragan Radenković, Outage Probability Comparison of MRC, EGC and SC Receivers over Short Term Fading Channels, International Journal of Communications, IARAS (International Association of Research and Science), Vol.1, pp.104--109, 2016
 17. danijela Aleksić, Dragana Krstić, Siniša Minić, Mihajlo Stefanović, Vladeta Milenković, Djoko Bandjur, Outage Probability of Two Relay Systems with Two Sections on Selection Combining in the Presence of κ-μ Short Term Fading, WSEAS Transactions on Signal Processing, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Vol.12, pp.258--264, 2016
 18. danijela Aleksić, Dragana Krstic, Zoran Popovic, Ivana Dinić, Mihajlo Stefanović, Outage Probability of Wireless Relay Communication System with Three Sections in the Presence of Nakagami-m Short Term Fading, International Journal of Communications, IARAS (International Association of Research and Science), Vol.1, pp.199--204, 2016
 19. Dragana Krstić, Zoran Jovanović, Radmila Gerov, Mihajlo Stefanovic, Milan Gligorijević, Performance Analysis of Wireless Communication System in the Presence of Gamma Shadowing, Nakagami-m Multipath Fading and Cochannel Interference, International Journal of Communications, IARAS (International Association of Research and Science), Vol.1, pp.150--157, 2016
 20. Srdjan Maričić, Dragana Krstić, Mihajlo Stefanović, Muneer Masadeh Bani Yassein, Vladeta Milenković, Performance of SC Receiver over Weibull Multipath Fading Channel, WSEAS Transactions on Communications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Vol.15, pp.114--119, 2016
 21. Dragana Krstić, Mihajlo Stefanović, Zoran Jovanović, Radmila Gerov, Vladeta Milenković, tatistical Characteristic of Ratio and Product of Rician Random Variables and its Application in Analysis of Wireless Communication Systems, International Journal of Mathematical and Computational Methods, IARAS (International Association of Research and Science), Vol.1, pp.79--86, 2016
 22. danijela Aleksić, Dragana Krstić, Zoran Popović, Vladeta Milenković, Mihajlo Stefanović, The Analysis of Wireless Relay Communication System in the Presence of Nakagami-m Fading, WSEAS Transactions on Computer Research, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Vol.4, pp.1--10, 2016
 23. Dragana Krstić, Mihajlo Stefanović, Vesad Doljak, Zoran Popović, Radmila Gerov, The Statistics of the κ-μ-g Random Variables, WSEAS Transactions on Systems, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Vol.15, pp.146--156, 2016
 24. Muhanad D. Almawlawe, darko Mitić, Marko Milojković, The advantage of using digital quasi-sliding mode in comparison with analogue PID sliding mode controller, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Faculty of Engineering Hunedoara, University "POLITEHNICA", Timişoara, Romania, Vol.14, Iss.2, pp.39--42, 2016
 25. Stanko Stankov, Matematičko modeliranje toplovodnog grejača, Časopis BAKAR, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Vol.40, Iss.2, pp.79--84, 2015
 26. Marko Stanković, Đorđe Stakić, Milena Bogdanović, Marija Jordanović, ВИКИПЕДИЈА КАО МОГУЋНОСТ ЗА ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ИНФОРМАТИКЕ НА ПРИМЕРУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА, Иновације у настави, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Iss.28, pp.114--120, 2015
 27. Aleksandar Valjarević, Dragan Radovanović, Danica Srećković-Batoćanin, Radomir Ivanović, GENERALIZATION OF THE SITNICA RIVER DRAINAGE SYSTEM WITH POTENTIAL POLLUTION OF TRIBUTARIES, UNDERGROUND MINING ENGINEERING, UNIVERSITY OF BELGRADE - FACULTY OF MINING AND GEOLOGY, Vol.6, Iss.26, pp.43--54, 2015
 28. Muneer Bani Yassein, Mohamed Al-Maolegi, Yaser Khamayseh, Dragana Krstic, Shadi Aljawarneh, Smart System for Busy Roads Using Short Range Wireless Technologies, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, North Atlantic University Union (NAUN), Vol.9, pp.146--152, 2015
 29. lvona Brajevic, Jelena Ignjatović, An enhanced firefly algorithm for mixed variable structural optimization problems, Facta Universitatis: Series Mathematics and Informatics, University of Niš, Serbia and Faculty of Sciences and Mathematics, Niš, Serbia, Vol.30, Iss.4, pp.401--418, 2015
 30. Radomir Stanković, Jaakko Astola, Claudio Moraga, Pascal matrices, Reed--Muller expressions and Reed--Muller error correcting codes, Zbornik radova matematički institut SANU, Matematički institut SANU, Iss.18(26), pp.145--172, 2015
 31. Časlav M. Stefanović, Stefan R. Panić, Negovan Stamenković, Petar Spalević, Danijel Đošić ,Zoran Perić, Performance analysis of SSC diversity reception over η-μ fading channel in the presence of CCI, International Journal of Electronics Letters, Francis and Taylor, 2015
 32. Nadežda Pejović, Saša Malkov, Nenad Mitić, Žarko Mijajlović, SCIENTIFIC PAPERS OF MILUTIN MILANKOVIĆ IN HIS DIGITAL LEGACY, Review of the National Center for Digitization, Matematički fakultet u Beogradu, Iss.26, pp.69--76, 2015
 33. Nadežda Pejović, Slobodan Ninković, A MANUSCRIPT ON ASTRONOMY AND GEODESY OF AN UNKNOWN AUTHOR, Review of the National Center for Digitization, Matematički fakultet u Beogradu, Iss.26, pp.27--36, 2015
 34. Siniša Ilić, Alempije Veljović, Aleksandar Žorić, Slobodan Obradović, One approach in analyzing the data collected by portable ECG device using the powerpivot for excel, Academic Journal Industrial Technologies, “Prof. Dr. Assen Zlatarov” University – Burgas, Bulgaria, Vol.1, Iss.1, pp.111--116, 2014
 35. Đorđe Đorđević, Biljana Avramović, New Thermally Enhanced Fiber Insulation Material, Journal of Faculty of Civil Engineering Subotica, Faculty of Civil Engineering Subotica, Iss.GFS2014, pp.529--536, 2014
 36. Ivan Čukić, Intellectual Property Rights and the Free/Libre Licenses for Publishing Knowledge and Data, Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Belgrade, Iss.24, pp.1--7, 2014
 37. Mladen Milanović, Milan Gocić, Lazar Velimirovic, Slaviša Trajković, Primena Furijeovih Transformacija za Predstavljanje Vremenskih Serija Padavina na Teritoriji Niša, Nauka+Praksa, Gradjevinsko-arhitektonski fakultet Nis, pp.19--24, 2014
 38. Petrović Vera,  Milošević Hranislav, Effect of Syntesis and Frequency on Electrical Properties on Dielectric Ceramics MgCO3-TiO2, Advanced Materials Research, Trans. Tech Publications, pp.1554--1559, 2014
 39. Milan Radić, Zoran Stajić, Nataša Jovanović, Identifying voltage and frequency regulation curves of self-excited induction, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, University of Niš, Vol.13, Iss.1, pp.37--45, 2014
 40. Marko T. Milojković, Miroslav B. Milovanović, Darko B. Mitić, Staniša Lj. Perić, Miodrag D. Spasić, Saša S. Nikolić, Laboratory CNC Machine for Education of students in control Systems Engineering, FACTA UNIVERSITATIS Series: Automatic Control and Robotics, University of Niš, Vol.13, Iss.2, pp.117--125, 2014
 41. Srđan Jovković, Dejan Milić, Danijel Đošić, Milena Petrović, Stanislav Veljković, Časlav Stefanović, Level crossing rate of L-branch SC receiver over α-k-μ fading channel in the presence α-k-μ co-channel interference, WSEAS Transactions on Communications, World Scientific and Engineering Academy and Society, Vol.13, Iss./, pp.249--255, 2014
 42. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Second order statistics of SSC/SC combiner operating over Rician Fading Channel, International Journal on Advances in Telecommunications, International Academy, Research, and Industry Association (IARIA), Vol.7, Iss.1, pp.1--11, 2014
 43. Dragana Krstić, Mihajlo Stefanović, Vladeta Milenković, Đoko Banđur, Level Crossing Rate of Ratio of Product of Two α-k-µ Random Variables and α-k-µ Random Variable, WSEAS Transactions on Communications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Vol.13, pp.622--630, 2014
 44. Marija Blagojević, Zivadin Micić, Adapting e-courses using data mining techniques-PDCA approach and quality spiral, International Journal for Quality Research, Center for Quality - University of Podgorica Montenegro, Vol.7, Iss.3, pp.3--14, 2013
 45. Marija Blagojević, Živadin Micić, Adapting e-courses using data mining techniques-PDCA approach and quality spiral, International Journal for Quality Research, Center for Quality - University of Podgorica Montenegro, Vol.7, Iss.3, pp.3--14, 2013
 46. Jovanka Pantović, Gradimir Vojvodić, Hyperalgebras and hyperclones - different approaches, RIMS Kokyuroku, RIMS, Iss.1846, pp.80--86, 2013
 47. Aleksandar Valjarević, Dragana Valjarević, Dragan Radovanović, Digital topography of the Devil City, Kamen Srbije, Vol.1, Iss.2, pp.136--143, 2013
 48. Aleksandar Valjarević, Dragomir Kićović, Zoran Ognjanović, Žarko Mijajlović, Kartografsko 3D modeliranje, Дигитална вишелејерна карта Топличког округа, Geografski fakultet Beograd, 2013
 49. Jovanka Pantović, Gradimir Vojvodić, Hyperalgebras and hyperclones - different approaches, RIMS Kokyuroku, RIMS, Iss.1846, pp.80--86, 2013
 50. 1. Alargic Ivan;2. Badnjarevic Ivana;3. Popov Srdan;4. Govedarica Miro;, Vizualna komponenta GIS-a – 3D scena na korak do globalnog 3D GIS-a, Info M, Fakultet organizacionih nauka, Vol.34, Iss.34, pp.12--17, 2013
 51. Petković N, Ristić S, Stosović M, Dukanović L, Different response to human recombinant erythropoietin in patients undergoing hemodialysis treatment, Med Pregl, Vol.66, pp.130--137, 2013
 52. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Nikola Sekulović, Performance comparison of dual SC systems using different decision algorithms in the presence of interference, Int. J. of Reasoning-based Intelligent Systems, Inderscience Publishers, Vol.5, Iss.3, pp.215--221, 2013
 53. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Miomir Stanković, Jelena Nikolić, Optimization of Quantizer's Segment Treshold Using Spline Approximations for Optimal Compressor Function, Applied Mathematics, Vol. 3, Iss. 10A, pp. 1430--1434, 2012.
 54. Silvia Ghilezan, Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, Mariangiola Dezani-Cianciaglini, Types and Roles for Web Security, Transactions on Advanced Research, Vol. 8, Iss. 2, pp. 16--21, 2012.
 55. M. Stojanović, D. Tasić, D. Vučković, Generalized Approach for Calculation of Reduction Factor of a Cable Line Consisting of Three Single-Core Cables, International Review on Modelling and Simulations, Vol. 5, Iss. 4, pp. 1758--1764, 2012.
 56. Atanackovic Teodor M., Pilipovic Stevan, Stankovic Bogoljub, A theory of linear differential equations with fractional derivatives, Bulletin CXLIV, Classe des sciences Mathematiques et Naturellees Sci. Math, pp. 73--97, 2012.
 57. M.J. Mihaljevic, On Certain Coding Approaches for Security Evaluation and Design of Stream Ciphers, Transaction on Advanced Research, Vol. 8, Iss. 2, pp. 28--34, 2012.
 58. Stefanović Mihajlo, Panić Stefan, Anastasov Jelena, Cvetković Aleksandra, Popović Zoran, Capacity evaluation for maximal ratio combining over α-μ fading channels, Serbian Journal of Electrical Engineering 2011 Volume 8, Issue 2, Pages: 221-228, doi:10.2298/SJEE1102221S
 59. Zoran Jovanović, Dragan Antić, Zoran P. Stajić, Miloš Milošević, Saša Nikolić, Staniša Perić: Genetic Algorithms Applied in Parameters Determination of the 3D Crane Model, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics Vol. 10, No 1, 2011, pp. 19 -- 27, UDC 004.424.521.021 007.52 004.423D, http://facta.junis.ni.ac.rs/acar/acar201101/acar2011-02.pdf
 60. Miloš M. Božić, Miloš B. Stojanović, Zoran P. Stajić: Srednjoročno predviđanje električnog opterećenja primenom metoda podržavajućih vektora, Časopis Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, Godina LXIV, januar/mart br. 1, str. 48, ISSN 0013-5755 http://www.eps.rs/publikacije/casopis/1-2011.pdf
 61. Božić, Đ£., Stojanović, Đ£.: Application of SVM Methods for Mid-Term Load Forecasting, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 8, No. 1, 73-83, February 2011, http://www.journal.tfc.kg.ac.rs/Vol_8-1/08-Bozic-Stojanovic.pdf
 62. S. Mušicki, D. Vasović, A. Ranđelović: Analiza nivoa buke u radnoj sredini kao karakterističnog uticajnog parametra Časopis Tehnika - Mašinstvo, Broj 60, Izdanje 4, 2011
 63. M. Perić, D. Tasić, S. Aleksić: Magnetic Field Distribution in Vicinity of Power Line With Bundled Conductors, Electrotechnica & Electronica E+E, Vol.45 , No 1-2, 2010., pp.34-37
 64. S. Minić, D. Tasić, M. Marković, D. Kecman, M. Stanković, N. Šušnica, B. Čupić: Mogućnosti u primeni elemenata geografskog informacionog sistema u elektrodistributivnim preduzećima, Elektroprivreda, br.3, 201 0., str. 242-252
 65. D. Tasić, M. Tanasković, M. Stojanović: Strujno opterećenje kablovskih vodova 10 kV i uticaj na izbor tipskog preseka, Elektroprivreda, br.4, 201 0., str. 311-318.
 66. Milkić Žarko, Vukić Đukan, Čukarić Aleksandar, Pejić Predrag: Uticaj napona rotora na karakteristike asinhronog generatora sa dvostranim napajanjem primenjenog u vetroelektranama. Rad objavljen u časopisu Traktori i pogonske mašine Vol. l6. No.4. p.90-95, 2011. UKD: 626.863(497.113)
 67. S.Jovanović, Software Algorithm Solution for Power Distribution Networks Analysis and Control, e-Society Journal Research and Applications, September 2010, ISSN 2217-3269
 68. G.Lj. Janaćković, S.M. Savić, M.S. Stanković, Multi-criteria decision analysis in occupational safety management systems, Safety Engineering -- Journal for scientiests and engineers, vol.1, no. 1, Faculty of occupational safety, Center for technical systems safety, Nis, October 2011, ISSN 2271-7124, COBISS.SR-ID 187159820, pp. 107-113.
 69. Jelić M, Trajković V. Benchmarking Workshops as a Tool to Raise Business Excellence, International Journal for Quality Research, published paper, Zdravko Krivokapic, Slavko Arsovski, ISSN 1800-6450, Vol. 5, No 1, 2011, pp. 7-11th
 70. Janjić A, Stajić Z, Jelić M, State of Smart Grids in European Electricity Network, 14th International Conference -+Dependability and Quality Management-½, Research Center of Dependability and Quality Management -- DQM, Prijevor, Zbornik radova, saopšteni rad štampan u zborniku, Ljubiša Papić, ISBN 978-86-86355-05-8, COBISS.SR-ID 184399116, Beograd, juni 2011, pp. 753-761 (autori A. Janjic i Z. Stajić su istraživači na potprojektu 7)
 71. Blagojević Marija, Standardizacija veb majninga sa posebnim osvrtom na standard zasnovane na XML-u, Tehnika-Kvalitet, Standardizacija i metrologija, Vol. 10, No 4, (2010) pp 1-4. Savez inženjera i tehničara, ISSN 1450-989X, 2010.
 72. Blagojević Marija, Korišćenje tehnika 'web mining-a' za dobijanje preporuka pri kreiranju idealnog modela elektronskih kurseva, Inovacije u nastavi časopis za savremenu nastavu, ISSN 0352-2334 vol. 23, br. 4, str. 68-86, 2010.

Articles in journals (M53):

 1. Б. Вучковић, М. Живковић, Row Space Cardinalities Above 2**(n-2) + 2**(n-3), The IPSI BgD Transactions on Internet Research, 13, 1, pp. 72 - 84, 1820 - 4503, Jan2017.
 2. Б. Вучковић, М. Живковић, The 12-Element Case of Frankl’s Conjecture, The IPSI BgD Transactions on Internet Research, 13, 1, pp. 65 - 71, 1820 - 4503, Jan2017.
 3. А. Арсић, А. Здравковић, М. Тодоровић, С. Томовић, В. Јелисавчић, Б. Маринковић, М. Кнежевић, M. Stojanović, Ђ. Ивана, IMPROVING THE DIGITAL NATIONAL LIBRARY OF SERBIA, Review of the National Center for Digitization, 30, pp. 40 - 45, 1820-0109, 2017.
 4. Н. Радојичић, An Approach to Solving the Min-Max Diversity Problem Using Genetic Algorithm with Fuzzy Decisions, IPSI BgD Transactions on Internet Research (TIR), Special issue - "Special Issue on Solving Some Computationally Hard Problems II", 13, 1, pp. 21 - 27, 1820 - 4503, 2017.
 5. Н. Симић, Ј. Мрвић, Р. Јасика, Привремена електрична инсталација извођача радова у електранама и индустрији, Зборник радова, Електротехнички институт Никола Тесла, Електротехнички институт Никола Тесла, 27, pp. 57 - 69, 621.316.17:696.6, 10.5937/zeint27-15592, 2017.
 6. Р. Јасика, Ј. Мрвић, Н. Симић, Љ. Чичкарић, Оптимизација параметара динамичког модела МОП-а применом програмског алата АТП/ЕМТП, Зборник радова, Електротехнички институт Никола Тесла, Електротехнички институт Никола Тесла, 27, pp. 47 - 56, 621.316.933:661.847.2, 10.5937/zeint27-15534, 2017.
 7. М. Петровић, Н. Контрец, С. Панић, The University Thought - Publication in Natural Sciences, DETERMINATION OF ACCELERATED FACTORS IN GRADIENT DESCENT ITERATIONS BASED ON TAYLOR’S SERIES, Univerzitet u Pristini, sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, 7, 1, pp. 41 - 45, 1450-7226, 10.5937/univtho7-14337, 2017.
 8. А. Марковић, С. Панић, Б. Јакшић, П. Спалевић, М. Смилић, The University Thought - Publication in Natural Sciences, ANALISYS OF THE INFLUENCE OF COMMUNICATION PARAMETERS OF FSO CHANNELS ON THE RECEPTION QUALITY, Univerzitet u Pristini, sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, 7, 1, pp. 32 - 35, 1450-7226, 10.5937/univtho7-14156, 2017.
 9. Srdjan Milosavljevic, Dejan Milić, Bojana Milosavljević, Petar Spalević, Sveta Svetanović, Radio relay system with two section performance in the presence of Nakagami-m fading and Rician co-channel interference, Safety Engineering, Fakultet zaštite na radu u Nišu, 7, 1, pp. 9 - 14, 2217-7124, DOI: 10.7562/SE2017.7.01.02, 2017.
 10. Đorđe Manoilov, Nikola Gajić, Miloš Stošić and Dušan Tatić, A Virtual Tour of the Mediana Archeological Park Using Unity 3D Engine, Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Iss.27, pp.27--34, 2015
 11. Miodrag J. Mihaljević, An Algebraic Security Evaluation Approach of Certain Encryption Techniques, The IPSI BgD Transactions on Advanced Research, IPSI BgD Transactions, Vol.12, Iss.2, pp.38--44, 2016
 12. Radomir Ivanović, Aleksandar Valjarević, danijela Vukoičić, Dragan Radovanović, Climatic regions of Kosovo and Metohia, THE UNIVERSITY THOUGHT - PUBLICATION IN NATURAL SCIENCES, Prirodno-matematički fakultet Kosovska Mitrovica, Vol.6, Iss.1, pp.49--54, 2016
 13. Lajbenšperger Milica, Šegan Marija, Vujošević Sandra, Ognjanović Zoran, Digitalization of Scientific and Cultural Heritage in Dissemination of Innovative Teaching Models, IPSI BgDTransaction on Advanced Research, The IPSI BGD Transactions on Advanced Research, Vol.12, Iss.1, pp.27--31, 2016
 14. Mirjana Maljković, Dragana Malbašić, Digitalization of Serbian Heritage in Village Osredak in Bosnia and Hercegovina, Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Belgrade, Iss.28, pp.32--42, 2016
 15. Žarko Mijajlović, Nadežda Pejović, DIGITIZED WORKS OF EMILIJAN JOSIMOVIĆ, Review of the National Center for Digitization, Matematički fakultet Univ. U Beogradu, Iss.29, pp.8--15, 2016
 16. Biljana Stojanović, Digitizing the Archive of Student Services of the Faculty of Mathematics, Review of the National Center for Digitization, University of Belgrade, Faculty of Mathematics, Iss.29, pp.33--41, 2016
 17. Aleksandra Arsić, Vladisav Jelisavčić and Miodrag Mihaljević, Experimental Evaluation of Certain Securty Issues of Grain v1 Stream Cipher, IPSI BgD Transactions on Internet Research (TIR), IPSI BgD Transactions, Vol.12, Iss.2, pp.37--45, 2016
 18. Aleksandar Valjarević, GIS modelling of solar potential in Toplica region, THE UNIVERSITY THOUGHT - PUBLICATION IN NATURAL SCIENCES, Prirodno-matematički fakultet Kosovska Mitrovica, Vol.6, Iss.1, pp.44--48, 2016
 19. Jelena Malenović-Nikolić, Goran Janaćković, Ivica Ristović, Improving the environmental protection system of mining and energy complex based on preparation for emergency response, Safety Engineering, Faculty of occupational safety in Niš, Vol.5, Iss.2, pp.115--120, 2016
 20. Vojin Kostić , Maja Grbić , Predrag Branisavljević , Žarko Janda , Jovan Mrvić, Ispitivanje specifične električne otpornosti guste hidromešavine pepela i povratne vode iz TE „Kostolac A” u laboratorijskim uslovima, Ispitivanje specifične električne otpornosti guste hidromešavine pepela i povratne vode iz TE „Kostolac A” u laboratorijskim uslovima, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Vol.25, Iss.25, pp.31--39, 2015
 21. Jovan Mrvić, Petar Vukelja, Ninoslav Simić, Prenaponska zaštita blok transformatora u elektranama EPS, Prenaponska zaštita blok transformatora u elektranama EPS, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Vol.25, Iss.25, pp.87--96, 2015
 22. Jovan Mrvić, Ranko Jasika, Petar Vukelja, Goran Lepović, Ninoslav Simić, Primena programskog alata ATP/EMTP u analizi atmosferskih prenapona, Primena programskog alata ATP/EMTP u analizi atmosferskih prenapona, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Vol.26, Iss.26, pp.177--194, 2016
 23. Josip Taradi, Vesna Nikolić, nevenka Grošanić, Safety in Terms of Sustainable Development, Safety Engineering, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Vol.6, Iss.2, pp.107--117, 2016
 24. Tomović, Siniša; Knežević, Milica; Mihaljević, Miodrag J.; Perović, Aleksandar; and Ognjanović, Zoran, Security evaluation of the NHB# authentication protocol against a MIM attack, IPSI BgD Transactions on Internet Research (TIR), IPSI BgD Transactions, Vol.12, Iss.2, pp.22--36, 2016
 25. Nadežda Pejović, Saša Malkov, nenad Mitić, Žarko Mijajlović, Serbian and International Honors Awarded to Milutin Milanković, Review of the National Center for Digitization, Matematički fakultet Univ. U Beogradu, Iss.28, pp.79--86, 2016
 26. Dušan Tatić, Miloš Stošić, Đorđe Manoilov and Radomir Stanković, Universal Mobile Cultural Heritage Guide Based on Android Technology, Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Iss.27, pp.43--51, 2015
 27. Ninoslav Simić , Jovan Mrvić, Uticaj naponsko frekventne regulacije CNC brusilice na rad drugih uređaja u električnoj instalaciji niskog napona, Uticaj naponsko frekventne regulacije CNC brusilice na rad drugih uređaja u električnoj instalaciji niskog napona, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Vol.26, Iss.26, pp.119--127, 2016
 28. Željko Džunić, Vesna Nikolić, Jelena Ranitović, Survey of Collective Awareness Platforms in Energy Efficiency, CDQM – Communications in Dependability and Quality Management, An International Journal, DQM istraživački centar, Vol.4, Iss.19, pp.59--66, 2016
 29. Goran Janackovic, Dejan Vasovic, Jelena Malenovic Nikolic, On Efficiency and Security of Energy Systems, COMMUNICATIONS IN DEPENdaBILITY AND QUALITY MANAGEMENT An International Journal, The Research Center of Dependability and Quality Management, Vol.19, Iss.4, pp.30--39, 2016
 30. Ljubiša Stajić, Tanja Petrović, Zoran Stajić, Jelena Božilović, Development and Application on ESCO Models in Serbia – The Financial Aspect and Examples of Good Practice, Communications in Depedability and Quality Management, An International Journal, The Research Center of Dependability and Quality Management, Vol.19, Iss.4, pp.13--19, 2016
 31. Zoran Stajić, Bojan Kojičić, Aleksandar Gošić, Saša Šebez, System for Electricity Consumption Monitoring and Global Positioning of Electric Locomotives Used in Serbia, Communications in Depedability and Quality Management, An International Journal, The Research Center of Dependability and Quality Management, Vol.19, Iss.4, pp.52--58, 2016
 32. dario Javor, Aleksandar Janjić, Application of Demand Side Management Techniques in Successive Optimization Procedures, Communications in dependability and quality management- An international journal, The DQM Research Center, Serbia, Vol.19, Iss.4, pp.45--51, 2016
 33. Jelić Miloš, Liderstvo - ključni činilac u modelima izvrsnosti i novom standardu ISO 9001:2015, KVALITE I IZVRSNOST, Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost - FQCE - Beograd, pp.13--16, 2016
 34. Jelena Ranitović, Vesna Nikolić, Social Media and Communication in Emergencies, Communications in Depedability and Quality Management, An International Journal, The Research Center of Dependability and Quality Management, Vol.18, Iss.2, pp.26--30, 2015
 35. Mirjana Radovanović, Sanja Filipović, Aleksandar Kupusinac, Dušanka Lečić, Energy strategy implementation – eco-management approach, TEM Journal, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science,Serbia, Vol.4, Iss.2, pp.137--143, 2015
 36. Vlastimir Pavlović, Dejan Milić, Biljana Stošić, A Class of Selective CIC FIR Filter Functions, Telfor Journal, Društvo za telekomunikacije, Vol.1, Iss.7, pp.37--41, 2015
 37. N.Pejović, S.Malkov, N.Mitić, Ž.Mijajlović, Scientific Papers of Milutin Milanković in His Digital Legacy, Review of the National Center for Digitization, University of Belgrade – Faculty of Mathematics, Vol.26, pp.69--76, 2015
 38. Nikolina Vukša Popović, Žarko Mijajlović, The most searched for items in eLibrary, NCD Pregled, Matematički fakultet, Beograd, Iss.26, pp.18--26, 2015
 39. Dragan Markovic, Irina Branovic, Ranko Popovic, Smart Grid and nanotechnologies: a solution for clean and sustainable energy, Energy and Emission Control Technologies, Dovepress, Vol.2015/3, pp.1--13,
 40. Karystianis G., Buchan I., Nenadić G, Mining Characteristics of Epidemiological Studies from Medline: A Case Study in Obesity, Journal of Biomedical Semantics, BMC, Vol.22, Iss.5, pp.1--10, 2014
 41. Dragan Marković, Irina Branović, Ranko Popović, Smart Grid and nanotechnologies: a solution for clean and sustainable energy, Energy and Emission Control Technologies, Dove Press Journal, Iss.2, pp.1--13, 2014
 42. Marija Milojević-Jevrić, Zoran Ognjanović, Bojan Marinković, Ontology for NCD Standards for Description of Digital Documents and Collections, Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Belgrade, Iss.24, pp.13--18, 2014
 43. Nikolić Vesna, Stojanović S., Women's Participation in Decision Making Process regarding Environmental Protection, Safety Enginering, Faculty of Occupational Safety, University of Nis., pp.1--10, 2014
 44. Branko Arsić, Marija Đokić, Vladimir Cvjetković, Milena Ćurčić, The ontology supported intelligent system for experiment search in the scientific research center, Kragujevac Journal of Science, Faculty of Science Kragujevac, Vol.36, pp.95--110, 2014
 45. Đorđe Đorđević, Biljana Avramović, IZORETEX – Nacionalni projekat Klastera „Dundjer“, Nauka + Praksa, Gradjevinsko-arhitektonski fakultet Nis, pp.xx--xx, 2014
 46. Emina Savić, Jelena Potić, Goran Rakočević, Vladimir Strineka, Zoran Babović, Sensor Nets and Data Mining in Medical Applications, Transactions on Internet Research, IPSI BgD, Vol.10, Iss.1, pp.28--33, 2014
 47. V. Janjić, N. Pržulj, Evolution of the Topology of the Human Interactome, Journal of Integrative Bioinformatics, Journal of Integrative Bioinformatics, pp.238--240, 2014
 48. Nikolina Vukša Popović, Žarko Mijajlović, Nenad Mitić, Saša Malkov, Digital Archive Repository for Digital Legacies, NCD Pregled, Matematički fakultet, Beograd, Iss.24, pp.24--28, 2014
 49. Stojanović M, Rašković S, Đurić Filipović I, Bolpačić J, Tomić-Spirić V, Filipović Đ, Perić-Popadić A., Sindrom Melkersson Rosenthal: prikaz slučaja, NČ urgentne medicine-Halo, NČ urgentne medicine-Halo, Iss.20(2), pp.97--103, 2014
 50. Stojanović M, Đuric-Filipović I, Bolpačić J, Rašković S, Filipović Đ, Perić-Popadić A., Idiopatski recidivirajući angioedem, NČ urgentne medicine-Halo, NČ urgentne medicine-Halo, Iss.20(1), pp.22--26, 2014
 51. Vladan Vučković, Realizacija algoritma za adaptivnu kontrolu dubine u search algoritmima, Telekomunikacije - stručno naučni časopis, RATEL, Srbija, Vol.VI, Iss.13, pp.32--40, 2014
 52. Н. Веселиновић, Д. Јоксимовић, Р. Бањанац, Д. Малетић, Д. Јоковић, Д. Лукић, Plasma Focus Studies in Serbia, Journal of Modern Physics, Scientific Research, Vol.5, Iss.2, pp.82--88, 2014
 53. Lečić D., Kupusinac A., The Effects of the Application of Production Information Systems, Technology Education Management Informatics - TEM, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science,Serbia, Vol.3, Iss.1, pp.29--35, 2014
 54. Goran Simić, Aleksandar Jevremović, Zona Kostić, Dragan Đorđević, Assessment Based on Serious Gaming Interactive Questions (SGIQ), International Journal of Computer Assisted Learning, pp.1--10, 2014
 55. Goran Janaćković, Jelena Malenović-Nikolić, Dejan Vasović, EFFECTS OF MINING AND THERMAL POWER PLANTS AND THE KEY ASPECTS OF ENVIRONMENTAL QUALITY RANKING BY MEANS OF THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS, COMMUNICATIONS IN DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT An International Journal, DQM Research Center, Vol.17, Iss.1, pp.30--37, 2014
 56. Veinović M., Jevremović A., Franc I., Stanić N., Izolovanje faze incidenta proaktivne digitalne forenzike korišćenjem adaptivnog virtuelnog okruženja, Singidunum revija, Univerzitet Singidunum, Vol.7, Iss.2, 2013
 57. Veinović M., Franc I., Jevremović A., Stanić N., Značaj virtuelnih mašina u digitalnoj forenzičkoj istrazi, Singidunum revija, Univerzitet Singidunum, Vol.7, Iss.2, 2013
 58. Dobromirov D., Radišić M., Kupusinac A., Marić B., Emerging Markets Unidirectional Sensitivity Coefficient as an Indicator in Portfolio Investors' Decision Making, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, FTN, Novi Sad, Vol.1, Iss.2, pp.63--68, 2013
 59. Kupusinac A., Malbaški D., Automatic Verification of Inheritance, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, FTN, Novi Sad, Vol.2, Iss.4, pp.139--143, 2013
 60. Malbaški D., Kupusinac A., The Strong Object Invariant, Technology Education Management Informatics - TEM, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science,Serbia, Vol.1, Iss.1, pp.9--15, 2013
 61. Kupusinac A., Malbaški D., Analysis of Loop Semantics using S-formulas, Technology Education Management Informatics - TEM, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science,Serbia, Vol.1, Iss.2, pp.72--77, 2013
 62. Kupusinac A., Malbaški D., Formalization of the General Hoare Logic Laws, Technology Education Management Informatics - TEM, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science,Serbia, Vol.1, Iss.3, pp.145--150, 2013
 63. Kupusinac A., Stokić E., Srdić Galić B., Determination of WHtR Limit for Predicting Hyperglycemia in Obese Persons by Using Artificial Neural Networks, Technology Education Management Informatics - TEM, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science,Serbia, Vol.1, Iss.4, pp.270--272, 2013
 64. Stokić E., Srdić Galić B., Kupusinac A., Doroslovački R., Estimating SAD Low-Limits for the Adverse Metabolic Profile by Using Artificial Neural Networks, Technology Education Management Informatics - TEM, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science,Serbia, Vol.2, Iss.2, pp.115--119, 2013
 65. Lečić D., Kupusinac A., The Impact of ERP Systems on Business Decision-Making, Technology Education Management Informatics - TEM, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science,Serbia, Vol.2, Iss.4, pp.323--326, 2013
 66. Sanja Životić, Saša Malkov, Nenad Mitić and Žarko Mijajlović, A Cultural Heritage Registry Prototype, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, Faculty of Mathematics, Belgrade, Iss.17, pp.1--8, 2013
 67. Žarko Mijajlović, Nenad Mitić and Saša Malkov, Digital Legacies, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, Faculty of Mathematics, Belgrade, Iss.22, pp.148--152, 2013
 68. Žarko Mijajlović, Nadežda Pejović, Works of Ruđer Bošković in Virtual Library of the Faculty of Mathematics in Belgrade, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, ISSN: 1820-0109, Iss.22, pp.118--124, 2013
 69. 1. Branislav Popkontantinović, Sonja Krasić, Miroslav Dimitrijević, Branislav Popović, 3D Characters Modeling and Animation, Machine Design, Faculty of technical sciences, Novi Sad, Serbia, Vol.4, Iss.2, pp.117--122, 2013
 70. Dušan Tatić, Dragan Stanković, Ana Stanković, Multimedia Interactive System based on Augmented Reality (MISAR), Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Belgrade, Faculty of Mathematics, Belgrade, Iss.23, pp.51--56, 2013
 71. Violeta Tomašević, Milo Tomašević, Pregled i analiza kriptoanalitičkih TMTO metoda, Singidunum revija, Univerzitet Singidunum, Vol.7, Iss.2, pp.141--151, 2013
 72. Aleksandar Valjarević, Multilayer digital maps (maps with many different and structure’s data), Centar za promociju Nauke, 2013
 73. Sanja Životić, Saša Malkov, Nenad Mitić and Žarko Mijajlović, A Cultural Heritage Registry Prototype, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, Faculty of Mathematics, Belgrade, Iss.17, pp.1--8, 2013
 74. Žarko Mijajlović, Nenad Mitić and Saša Malkov, Digital Legacies, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, Faculty of Mathematics, Belgrade, Iss.22, pp.148--152, 2013
 75. Taradi Josip, Nikolić Vesna, Model of Occupational Injury Information System and Knowledge Management, Safety Engineering, Vol. 2, Iss. 1, pp. 19--26, doi: DOI: 10.7562/SE2012.2.01.04, 2012.
 76. Nikolić Vesna, Taradi Josip, Visokoškolsko obrazovanje inženjera zaštite na radu u Srbiji i Hrvatskoj, Svet Rada, Vol. 9, Iss. 1, pp. 30--46, 2012.
 77. S.Jovanović, Cyber Security and Vulnerability of Smart Power Grids, InfoM , Vol. 11, Iss. 42, pp. 13--16, 2012.
 78. M.Čubrilo, S.Jovanović, Java Fork/Join Parallel Gauss-Seid, InfoM , Vol. In Press , 2012.
 79. M.Jandrić, S.Vulović, S.Jovanović, Security Protocols on the Apache Web Server, InfoM , Vol. 11, Iss. 43, pp. 13--17, 2012.
 80. Dušan Malbaški, Aleksandar Kupusinac, The Strong Object Invariant, Technology Education Management Informatics - TEM, Vol. 1, Iss. 1, pp. 9--15, 2012.
 81. Aleksandar Kupusinac, Dušan Malbaški, Analysis of Loop Semantics using S-formulas, Technology Education Management Informatics - TEM, Vol. 1, Iss. 2, pp. 72--77, 2012.
 82. Aleksandar Kupusinac, Dušan Malbaški, Formalization of the General Hoare Logic Laws, Technology Education Management Informatics - TEM, Vol. 1, Iss. 3, pp. 145--150, 2012.
 83. Aleksandar Kupusinac, Edith Stokić, Biljana Srdić, Determination of WHtR Limit for Predicting Hyperglycemia in Obese Persons by Using Artificial Neural Networks, Technology Education Management Informatics - TEM, Vol. 1, Iss. 4, pp. 270--272, 2012.
 84. Ž.Jovičić, M.Bogić, S.Rašković. Savremena terapija hronične urtikarije, 2011, Medicinska istraživanja
 85. M.J. Mihaljevic, On Certain Coding Approaches for Security Evaluation and Design of Stream Ciphers, Transaction on Advanced Research}, vol. 8, no. 2, Jul 2012, to appear (ISSN 1820 - 4511; http://www.internetjournals.net/)
 86. Jovan Mrvić, Petar Vukelja: Prenaponi preneti iz mreže 220 kV na 15,65 kV nivo bloka transformatorgenerator u HE Bajina Bašta, Zbornik radova Instituta Nikola Tesla knjiga 21, godina 2011, ISSN 0350-8528
 87. Ninoslav Simić, Jovan Mrvić: Kvar metalnog otpornika za uzemljenje neutralne tačke mreže 35 kV, Zbornik radova Instituta Nikola Tesla knjiga 21, godina 2011, ISSN 0350-8528
 88. Aleksandar Pejović, Digitisation of Book Centralne sile u prirodi by Đorđe Stanojević, NCD Review, br. 19, 69-73, 2011, ISSN 1820-0109
 89. N. Pejović, Ž. Mijajlović, Knjige Vojislava Miškovića u Virtuelnoj biblioteci, Publ. Astr. Druš. Ruđer Bošković, br. 10, 2011, 451-465.

--(M55):

 1. Saša Malkov, Član redakcije - Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja (na godišnjem nivou), Review of the National Center for Digitization, University of Belgrade – Faculty of Mathematics, pp.1--10, 2016
 2. Milan Tuba, Editing board, Artificial Intelligence Research, SCIEDU Press, pp.12016
 3. N. Mitić, Glavni urednik – Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja (na godišnjem nivou), Review of the National Center for Digitization, University of Belgrade – Faculty of Mathematics, pp.1--10, 2016
 4. Milan Tuba, Editing Board, Artificial Intelligence Research, SCIEDU Press, 2015
 5. Milan Tuba, Editing Board, Computer Science Journal of Moldova, Academy of Sciences of Moldova, pp.1--10, 2014
 6. Milan Tuba, Član editoral boarda, Global Journal of Mathematical Sciences, IFNA, University of South Florida, 2014
 7. Milan Tuba, Član editoral boarda, Artificial Intelligence Research, SCIEDU Press, 2014
 8. Milan Tuba, Član editoral boarda, Megatrend revija, Megatrend Univerzitet, 2014
 9. Milan Tuba, Član editoral boarda, Computer Science and Information Systems, ComSIS Consortium, 2014
 10. Milan Tuba, Editing Board, Artificial Intelligence Research, SCIEDU Press, 2013
 11. Milan Tuba, Editing Board, Global Journal of Mathematical Sciences, IFNA, University of South Florida, 2013
 12. Milan Tuba, Editing Board, Megatrend revija, Megatrend Univerzitet, 2013

--(M56):

 1. N. Mitić, Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja (na godišnjem nivou), Review of the National Center for Digitization, University of Belgrade – Faculty of Mathematics, 2015
 2. Krstíć D., Krstić I., Glišović S., Nikolić Vesna, Uredništvo nacionalnog časopisa na godišnjem nivou, Safety Enginering, Faculty of Occupational Safety, University of Nis., pp.1--10, 2014
 3. Žarko Mijajlović, Glavni urednik, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, ISSN: 1820-0109, pp.1--150, 2013

Conference papers (M31)

 1. С. Мушицки, Д. Васовић, Г. Јанаћковић, Framework for disaster preparedness based on efficient safety resource management, Proc. of the VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2017), Tehnički fakultet, Zrenjanin, Srbija, pp. 23 - 30, 978-86-7672-301-0, Zrenjanin, Serbia, 16. - 17. Jun, 2017
 2. Д. Васовић, J. Malenovic Nikolic, Г. Јанаћковић, Review of the genesis of various environmental management systems based on the systems approach, Proc. of the 8th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2017, DQM research center, Čačak, Srbija, pp. 137 - 142, 978-86-86355-34-8, Prijevor, Serbia, 29. - 30. Jun, 2017
 3. В. Вучковић, NIKOLA TESLA - FROM THE 19th CENTURY VISIONS TO THE COMPUTER 3D MODELS AND MACHINES OF THE 21st CENTURY, Invited Lecture and Paper, International Congress‚ Nikola Tesla - the History of the Future, Sava Center, Belgrade, 2. - 4. Jun, 2017
 4. В. Милутиновић, Н. Трифуновић, Н. Королија, Ј. Поповић, Д. Бојић, Accelerating program execution using hybrid control flow and dataflow architectures, Telecommunication Forum (TELFOR), 2017 25th, IEEE, pp. 836 - 839, https://doi.org/10.1109/TELFOR.2017.8249476, Belgrade, Serbia, 21. - 22. Nov, 2017
 5. В. Илић, Б. Васић, E. Dupraz, Generic architectures for uniformly reweighted APP decoders, Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), 13th International Conference on (2017):, IEEE, pp. 308 - 316, 10.1109/TELSKS.2017.8246286, 978-1-5386-1799-1, Nis, Serbia, 18. - 20. Oct, 2017
 6. А. Јевремовић, М. Веиновић, Г. Шимић, An overview of current security and privacy issues in modern telecommunications, Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), 2017 14th International Conference on, IEEE, 10.1109/TELSKS.2017.8246243, Nis, Serbia, 18. - 20. Oct, 2017
 7. Jakovetić Dušan, Krklec Jerinkić Nataša, Bajović Dragana, Krejić Nataša, first and second order methods with increasing number of working nodes, GlobalSIP 2016, The fourth IEEE Global Conference on Signal and Information Processing, IEEE, pp.1--10, 7.12.2016.--9.12.2016., SAD, 2016
 8. Dragana Krstić, Channel Modelling in Future Wireless Communication Systems, 1st CoBCom – International Conference on Broadband Communications for next Generation networks and Multimedia Applications, Graz University of Technology CoBCom 2016, Graz University of Technology, Institute of Microwave and Photonic Engineering, pp.24--24, 14th of September--16th of September, Graz, Austria, 2016
 9. Vesna Milanović, Andrea Bučalina Matić, Nikolina Vrcelj, Human resources as an indicator of the international position of country in science and innovation, Proceedings: Second International scientific-business conference LIMEN 2016 "Leadership & management: integrated politics of research and innovations", Faculty of Engineering Management - Belgrade; Modern Business School - Belgrade; Faculty of Business and Management Sciences - Novo Mesto, Slovenia; Faculty of Business Management and Informatics - Novo Mesto, Slovenia; Business Academy Smilevski - BAS, Skopje, Macedonia; BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia; Association of Economists and Managers of the Balkans headquartered in Belgrade - Serbia, pp.1--10, 15.12.2016.--15.12.2016., Srbija, 2016
 10. Vesna Nikolić, Obrazovanje za održivi razvoj – problemi i perspektiva, Proceedings11. International Conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineer, pp.20--31, 10.06. 2015--11.06.2015, Srbija, 2016
 11. Dragan Radovanović, danica-Srećković- Batoćanin, Geothermal capacity and distribution of thermal-mineral springs in the municipality of Kuršumlija (Serbia), Geothermal capacity and distribution of thermal-mineral springs in the municipality of Kuršumlija (Serbia), Pittsburg State University, Vol.12, Iss.1, pp.18--20, 5.12.2016--9.12.2016, Orlando, Florida, USA, 2016
 12. Dejan Vasovic, Jelena Malenovic Nikolic, Goran Janackovic, A quick glance at disaster risk reduction from different perspectives, Proceedings - 7th International conference life cycle engineering and management ICDQM-2016, The Research Center of Dependability and Quality Management DQM, pp.193--200, 29.05.2016.--30.09.2016., Srbija, 2016
 13. Ljiljana Petrovic, Generalization of Granger Causality in Continuous Time, 5th International Conference on Applied and Computational Mathematics, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--6, 8/19/2016--21.08.2016., Spanija, 2016
 14. Ljiljana Petrovic, Statistical Causality between Flows of Information, The 2016 International Conference on Abstract and Applied Analysisis, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, 5.11.2016.--7.11.2016., Italija, 2016
 15. Popov Srđan, Bajić Senka, GI aspects of continuous monitoring of hazard indicators, International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Technical Faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, pp.13--18, 10/23/2015--10/23/2015, Srbija, 2015
 16. Vesna Crnojević-Bengin, Near-zero Metamaterials and Their Application to the Design of Microstrip Filters (with a short excursion to the acoustical domain), Proceedings of papers 2nd, Društvo za ETRAN, pp.1--4, 08.06.2015--11.06.2015, Srbija, 2015
 17. Vesna Crnojević-Bengin, Perspectives of Sensing in Agriculture, Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems, IEEE, pp.1--4, 02.11.2015--04.11.2015, Izrael, 2015
 18. Miloš Jelić, Miomir Stanković, Compliance with ISO 9001:2015 – Auditing or Assessment?, Proceedings, The Research Centre of Dependability and Quality Conference – Prijevor, pp.38--44, 25.6.2015--26.6.2015, Serbia, 2015
 19. Vesna Nikolić, Aleksandra Petković, Human resource challenges in Fire Services, ProceedingsThe First International Scientific and Professional Conference, Crises and Emergency situations management – theory and practice, National association for security crisis and emergency situations Secure Serbia, pp.8--19, 25.09.2015--26.09.2015., Srbija, 2015
 20. Ivan Čukić, Task scheduling with the continuation monadTask scheduling with the continuation monad, C++ Russia conference, Independent conference, Vol./, Iss./, pp./--/, 2/27/2015--2/28/2015, Rusija, 2015
 21. Ljiljana Petrovic, Statistical Causality in Continuous Time, Proceedings of the 3rd International Conference on Mathematical Computational and Statistical Science, pp.112--117, U A E, 2015
 22. Ivan Čukić, Functional Reactive Programming for C++, CENTRAL- EUROPEAN FUNCTIONAL PROGRAMMING, Department of Programming Languages and Compilers, Faculty of Informatics, Eötvös Loránd University, 7/6/2015--7/9/2015, Mađarska, 2015
 23. Lj. Petrović, D. Valjarević, Causality in continuous time and applications, Recent Advances in Applied Mathematics, Modeling and Simulation, Proceedings of the 8th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modeling (ASM'14), WSEAS-NAUN, pp.183--187, 22.11.2014.--24.11.2014., ITALY, 2014
 24. Dejan Vasović, Goran Ristić, Nenad Živković, Hybrid model of environmental capacity management – key Aspects, 5th DQM International conference ICDQM, DQM Research Centre, Prijevor, Čačak, pp.153--159, Jun, 2014--Jun, 2014, Srbija, 2014
 25. Stefan Panić, Đoko Banđur, Branimir Jakšić, Ivana Dinić, Srboljub Zdravković, Dejan Jakšić, Level crossing rate of macrodiversity system operating over Gamma shadowed Ricean fading channels, X International Symposium INDUSTRIAL ELECTRONICS INDEL, FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING BANJA LUKA, 6.11.2014--8.11.2014, Bosna i Hercegovina, 2014
 26. Milan Tuba, Metaheuristic Optimization in Image Processing, Proceedings of the 3rd International Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova (dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science of the Academy of Sciences of Moldova), Academy of Sciences of Moldova, pp.567--570, 19.08.--23.08., Moldova, 2014
 27. Selena Vasić, Srđan Jovković, Dejan Milić, Stefan Panić, Danijel Đošić, Performanse SC diverziti sistema sa dve grane u prisustvu k-μ fedinga, XIII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pp.370--375, 19. 3 2014.--21. 3 2014, Bosna i Hercegovina, 2014
 28. Predrag M. Rajković, Miomir S. Stanković, Sladjana D. Marinković, Polynomials of Mittag-Leffler Type with an Additional Parameter, Proceedings of XII Conference on Systems, Automatic Control and Measure, University of Niš, Faculty of Electronic аnd Mechanical Engineering, pp.379--383, Serbia, 2014
 29. Aleksandar Janjić, Miomir Stanković, Lazar Velimirović, Smart Grid Strategy Assessment Using the Fuzzy AHP, 6th ICT Conference, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.13--18, Srbija, 2014
 30. Miloš Jelić, Twentieth anniversary of National Quality Award in Serbia, 5th International Conference ICDQM, Research Center of Quality and Dependability and Quality Management, pp.77--83, 26.6.2015--27.6.2015, Serbia, 2014
 31. Mihajlovic Aleksandar, Mihajlovic Bill, A Potential Cache Oblivious Approach to Solving Partial Differential Equations Using Space Filling Curves for Adaptive Mesh Traversals, LeMiMa Conference Belgrade Serbia, ALFA University, FORKUP (Faculty for Education of the Executives), Vol.1 of 3, Iss.2013, pp.69--74, 18.04.2013--20.04.2013, Srbija, 2013
 32. Mihajlovic Aleksandar, Jelisavcic Vladisav, Marinkovic Bojan, Zoran Ognjanovic, Milutinovic Veljko, An Overview on and Innovative Perspectives for The Serbia-Forum Cultural Heritage Digitization Project, SEEDI 2013 Conference, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Matematički Institut SANU u Beogradu, Vol.1 of 1, Iss.2013, pp.26--27, 16.05.2013--17.05.2013, Hrvatska, 2013
 33. Milan Tuba, Behavior of the Maximum Entropy Routing in Computer Networks, 19th American Conference on Applied Mathematics, Harvard, Cambridge, MA, Harvard, Cambridge, MA, pp.131--136, 30.01.13--01.02.13, USA, 2013
 34. Mihajlovic Bill, Mihajlovic Aleksandar, Andjelkovic Maja, Cloud Computing and Legal Aspects of Personal and Business Data Security, LeMiMa Conference Belgrade Serbia, ALFA University, FORKUP (Faculty for Education of the Executives), Vol.1 of 3, Iss.2013, pp.58--68, 18.04.2013--20.04.2013, Srbija, 2013
 35. H. Imai, M.J. Mihaljevic, Cryptography Policy of Japan and CRYPTREC, BalkanCrypt 2013, Bulgarian Academy of Sciences, pp.1--10, 7.11.2013--8.11.2013, Bulgaria, 2013
 36. Milan Tuba, Cuckoo Search Optimization Metaheuristic Adjustment, 12th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '13), Clare College, Cambridge, Clare College, Cambridge, UK, pp.144--149, 20.02.13--22.02.13, UK, 2013
 37. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Miomir Stanković, Jelena Nikolić, Design of compandor quantizer using spline approximations, 21th Telecommunications Forum TELFOR 2013, Telecommunications society and Academic mind, pp.428--434, 26.11.2013.--28.11.2013., Srbija, 2013
 38. Milan Tuba, Image Processing Algorithm for Shape Recognition by Invariant Features, 12th International Conference on Signal Processing (SIP '13), Morgan State University, Baltimore, Morgan State University, Baltimore, USA, pp.370--374, 17.09.13--19.09.13, USA, 2013
 39. Stevovic S., Milosevic H., Ivanovic G., Mathematical modeling, MATHEMATICAL MODEL FOR RELIABILITY CALCULATION AND MODEL EXAMPLE, MIT 2013, pp.1--5, 5.9.2013--15.09 2013, Srbija-Crna Gora, 2013
 40. Dragana Krstic, Methods for System Performance Improvement of Shadowed Fading Channels, InfoWare 2013, IARIA XPS Press, July 21--July 26, France, 2013
 41. H. Milosevic, D. Petkovic, N. Kontrec, A.D. Rychkov, V. Petrovic,, Ocena greske pri meremju teperature, ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ТЕРМПАРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРОФИЛА ТЕПЕРАТУРЫ В ТВЕРДУХ ВЕЩЕСТВАХ ПРИ ИХ ПИРОЛИЗЕ,, International Conference, pp.1--5, 23.6.2013--30.06 2013, Rusija, Kemerovo, 2013
 42. B. Nikolic, G. T. Djordjevic, On the effect of imperfect reference signal recoverz on BER performance of PSK receiver in composite fading channel, 21st Telecommunications Forum TELFOR 2013, TЕLЕCOMMUNICАTIONS SOCIЕTY, pp.276--282, 26.11.2013.--28.11.2013., Serbia, 2013
 43. Aleksandra M. Cvetković, Goran T. Đorđević, Outage Performance of Cooperative Relaying Systems in Interference-limited Environment, 21st Telecommunications Forum, TELFOR 2013, Društvo za telekomunikacije - DT, pp.307--314, 26.11.2013--28.11.2013, Serbia, 2013
 44. Dragana Krstic, Reducing the Impact of Different Distributed Fading and Shadowing in Channels Using the Diversity Technique, The Ninth Advanced International Conference on Telecommunications, AICT 2013 Keynote lecture, IARIA XPS Press, June 23--June28, Italy, 2013
 45. Milan Tuba, Swarm Intelligence Algorithms Search Capabilities, 2nd International Conference on Intelligent Information Systems, Institute of Mathematics and Computer Science of the Academy of Sciences of Moldova in co-operation with the Information Society Development Institute and the Russian Association of Artificial Intelligence, Academy of Sciences of Moldova, pp.15--18, 20.08.13--23.08.13, Republic of Moldova, 2013
 46. Dimitrije Stefanovic, Dejan Blagojevic, Ivan Stefanovic, The integral features of electronic gass for viewpoint of quantum mechanic, The Serbian Ceramic Society ConferenceAdvanced Ceramics and Application II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbian Ceramic Society, 30.09.2013--01.10.2013, Serbija, 2013
 47. M.J. Mihaljevic, H. Imai, Towards Lightweight Cryptographic Primitives Employing Coding Theory, BalkanCrypt 2013, Bulgarian Academy of Sciences, pp.1--10, 7.11.2013--8.11.2013, Bulgaria, 2013
 48. Milan Tuba , Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm with Crossover and Mutation , 6th European Computing Conference, pp. 157--162, Sep 24--26, Češka, 2012
 49. Milan Tuba , Swarm Intelligence Algorithms Parameter Tuning, American Conference on Applied Mathematics, pp. 389--394, Jan 25--27, SAD, 2012
 50. Milan Tuba , JPEG Algorithm Adjustment for Different Quality Metrics, 5th International Conference on Visualization, Imaging and Simulation, pp. 229--234, Sep 7--9, Malta, 2012
 51. Marko Milojković, Dragan Antić, Zoran Jovanović, Saša Nikolić, Staniša Perić , Generalized Concept of Orthogonality Applied in Technical Systems, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, pp. 1005--1011, Nov 20--22, Srbija, 2012
 52. Vesna Nikolić, Tendencije upravljanja i razvoja ljudskih resursa u budućnosti, "Menadžment i sigurnost" – Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost , pp. 19--37, Jun 14--15, Hrvatska, 2012
 53. Nikolić Vesna, Taradi Josip, Živković Snežana , Economic and Social Significance of Environmental Protection and Occupational Safety – Example of Serbia and Croatia , 1st International Scientific Conference Economic and Social Development, pp. 568--581, Apr 12--13, Nemačka, 2012
 54. S. Stevović, D. Vasiliski, H.Milošević, МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ДЕФИНИЦИЈУ ПАРАМЕТАРА МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА KAO ПОДРШКА ОДРЖИВОМ ГРАДИТЕЉСТВУ, VIIIth International Conference Contemporary Theory and Practice in building development , pp. 1--1, apr 26--27, Republika Srpska, BiH, 2012
 55. Lj. Petrović, On Markovian Extensions and Reductions of the Family of Hilbert spaces, 5th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modeling (ASM'11), Grčka, 2011
 56. Milan Tuba , Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm with Crossover and Mutation , 6th European Computing Conference, pp. 157--162, Sep 24--26, Češka, 2012
 57. Milan Tuba , Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm Exploitation and Exploration Balance, 1st International Conference on Computing, Information Systems and Communications, pp. 252--257, Maj 11--13, Singapur, 2102
 58. Milan Tuba , Swarm Intelligence Algorithms Parameter Tuning, American Conference on Applied Mathematics, pp. 389--394, Jan 25--27, SAD, 2012
 59. Milan Tuba , Ant colony optimization pheromone correction strategies, 2nd International Conference on Modeling and Development of Intelligent Systems, pp. 199--207, Oct 29--2, Rumunija, 2011
 60. Milan Tuba , JPEG Algorithm Adjustment for Different Quality Metrics, 5th International Conference on Visualization, Imaging and Simulation, pp. 229--234, Sep 7--9, Malta, 2012
 61. Dragan Antić, Darko Mitić, Zoran Jovanović, Staniša Perić, Marko Milojković, Saša Nikolić , On Anti-lock Braking System Sliding Mode Control Techniques , Special International Conference on Complex Systems: Sinergy of Control, Communications and Computing, COSY 2011, pp. 369--380, Sep 16--20, Makedonija, Ohrid, 2011
 62. Marko Milojković, Dragan Antić, Zoran Jovanović, Saša Nikolić, Staniša Perić , Generalized Concept of Orthogonality Applied in Technical Systems, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, pp. 1005--1011, Nov 20--22, Srbija, 2012
 63. Vesna Nikolić, Tendencije upravljanja i razvoja ljudskih resursa u budućnosti, "Menadžment i sigurnost" – Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost , pp. 19--37, Jun 14--15, Hrvatska, 2012
 64. Nikolić Vesna, Savremena poslovna organizacija kao organizacija koja uči u funkciji bezbednosti radne i životne sredine, "Menadžment i sigurnost" M&S2011, pp. 268--282, Jun 13--13, Hrvatska, 2011
 65. Nikolić Vesna, Taradi Josip, Živković Snežana , Economic and Social Significance of Environmental Protection and Occupational Safety – Example of Serbia and Croatia , 1st International Scientific Conference Economic and Social Development, pp. 568--581, Apr 12--13, Nemačka, 2012
 66. Nikolić Vesna, Taradi Josip, Živković Snežana , Psychological – pedagogical dimension of emergency management, Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela, maj 10--11, Slovenija, 2011
 67. 1589, 1596, Violeta Tomašević, Milo Tomašević, Kompromis između memorijskih i vremenskih zahteva u kriptoanalitičkim postupcima, , p. 2012, 20 Zbornik radova TELFOR 2012--TELFOR, 22, nov
 68. H.Milošević, Shokin Y., Захаров Ю.Н., Гейдаров Н.А., Гуммель, РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ПРОТЕКАНИЯ В КАНАЛАХ ПРИ ЗАДАННОМ ПЕРЕПАДЕ ДАВЛЕНИЯ , MIT 2011, Mathematical and Informational Technologies, pp. 289--297, Sep 27--5, Srbija, 2011
 69. S.Stevović, D. Vasiliski, H.Milošević, МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ДЕФИНИЦИЈУ ПАРАМЕТАРА МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА KAO ПОДРШКА ОДРЖИВОМ ГРАДИТЕЉСТВУ, VIIIth International Conference Contemporary Theory and Practice in building development , pp. 1--1, apr 26--27, Republika Srpska, BiH, 2012

Conference papers (M32)

 1. Д. Крстић, Performance of Macrodiversity SC Receiver in the Presence of Short Term Fading, Gamma Long Term Fading and Co-channel Interference, 6th International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA '17), Berlin, Germany, 31. Mar - 02. Apr, 2017
 2. Д. Крстић, Performance of Wireless Relay Communication Systems in Multipath Fading Channels, Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers CSSCC 2017, Athens, Greece, 9. - 11. Apr, 2017
 3. Д. Крстић, Analysis of Macrodiversity System over Composite Multipath Fading-Gamma Shadowing Environment in the Presence of Co-channel Interference, 6th International Conference on Automation & Information (ICAI '17), Brasov, Romania, 27. - 29. Jun, 2017
 4. Д. Крстић, The Analysis of Wireless Relay Systems in the Presence of Short Term Fading by Using Different Mathematical Methods, 15th International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering (MMACTEE' 17), Dubrovnik, Croatia, 27. - 29. Sep, 2017
 5. М. Станић, Т. Томовић, Construction of optimal set of two quadrature rules in the sense of Borges, Foundations of Computational Mathematics (FoCM 2017) - Workshop Special Functions and Orthogonal Polynomials, Barcelona, Spain, 17. Jul, 2017 - 19. Jan, 2018
 6. Milan Tuba, Handwritten Digit Recognition Algorithms, 17th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '17), Murray Edwards College, University of Cambridge, Cambridge, UK, 24. - 26. Feb, 2017
 7. Milan Tuba, Digital Image Segmentation Techniques and Applications, 19th International Conference on Mathematical Methods, Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS ‘17), Barcelona, Spain, 10. - 12. May, 2017
 8. Milan Tuba, Multilevel Image Thresholding: Methods and Applications, 2017 International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers (CSSCC 2017), Athens, Greece, 9. - 11. Apr, 2017
 9. Milan Tuba, Improvements of the Fireworks Algorithm, 16th International Conference on Automation and Information (ICAI '17), Brasov, Romania, 27. - 29. Jun, 2017
 10. Д. Васовић, Г. Јанаћковић, J. Маленовић Николић, С. Мушицки, С. Марковић, Multimodality in the field of resources protection, 4th International Conference Harmonization of Research and Education with Sustainable Development (HRESDE 2017), Shkodra University, pp. 154 - 154, 978-9928-4341-2-8, Shkoder, Albanija, 17. - 19. Nov, 2017
 11. Milan Tuba, Support Vector Machine Optimized by Fireworks Algorithm for Handwritten Digits Recognition, 13th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications (SMSA 2017), Humboldt-Universitat zu Berlin, Humboldt-Universitat zu Berlin, Berlin, Germany, 20. - 24. Feb, 2017
 12. Milan Tuba, Stochastic Optimization for Classification Algorithms, 5th International Conference Modelling and Development of Intelligent Systems (MDIS 2017), Lucian Blaga University of Sibiu, Romania, Sibiu, Romania, 23. - 25. Jun, 2017
 13. Milan Tuba, Image Segmentation Using Local Binary Patterns, 19th International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE '17), Berlin, Germany, 31. Mar - 02. Apr, 2017
 14. Dragana Krstić, Some newer Fading Distributions and Analysis of their Influence to the Performance of Wireless Telecommunication Systems, 10th International Conference on Circuits, Systems, Signal and Telecommunications (CSST '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.14--14, February 13--February 15, Barcelona, Spain, 2016
 15. Dragana Krstić, Effect of Macrodiversity SC Receiver with Two or More Microdiversity Receivers over Gamma Shadowed Multipath Fading Channels, 15th International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal processing (CSECS '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, April 15--April 17, Istanbul, Turkey, 2016
 16. Dragana Krstić, Performance of Wireless Systems in the Presence of Multipath Fading, Gamma Shadowing and Cochannel Interference, 14th International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, August 19--August 21, Mallorca, Spain, 2016
 17. Dragana Krstić, The Analysis of SC Macrodiversity Receiver with Several Microdiversity Receivers in the Presence of Gamma Shadowed Multipath Fading, 9th International Conference on Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.0--0, September 28--September 30, Dubrovnik, Croatia, 2016
 18. Dragana Krstić, Channel Modelling in Wireless Communication Systems in the Presence of Fading, 14th International Conference on data networks, Communications, Computers (DNCOCO '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.0--0, December 17--December 19, Bern, Switzerland, 2016
 19. Nikolić T., Radišić D., Ćosić N. & Ćirović D., Spatial structure analysis of European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) habitat patches in south-eastern Pannonian plain (Serbia), 10th Conference on Conservation biology, the Hungarian Biological Society, pp.24--24, Hungary, 2016
 20. Zoran Ognjanović., An Introduction to Logics with Probability Operators., Logic and Probability, SSLPS Annual Meeting. Friday, October 28, 2016, Swiss Society for Logic and Philosophy of Science, pp.1--10, 28. 10. 2016--28. 10. 2016, Švajcarska, 2016
 21. Milan Tuba, Fireworks Algorithm Capabilities and Applications, 5th International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM '16), INASE, pp.1--10, 19.08.2016.--21.08.2016., Spain, 2016
 22. Milan Tuba, Swarm Intelligence Metaheuristics Applied to the Multi-Objective RFID network Planning Problem, 17th International Conference on Evolutionary Computing (EC '16), WSEAS, pp.1--10, 21.10.2016.--23.10.2016., Italy, 2016
 23. Milan Tuba, Wireless Sensor networks Problems Optimization by Swarm Intelligence Algorithms, International Conference on Mathematical Models and Methods in Applied Sciences (MMMAS 2016),, WSEAS, pp.1--10, 05.11.2016.--07.11.2016., Italy, 2016
 24. Milan Tuba, Ant Colony Optimization Applied To Graph Problems, Mini-symposium “Biomechanics and Modelling of Biological Systems”, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.18--19, 07.12.2016.--07.12.2016., Serbia, 2016
 25. Milan Tuba, Support Vector Machine Parameter Optimization by Swarm Intelligence Algorithms, 9th European Computing Conference (ECC '16), WSEAS, pp.1--10, 17.12.2016.--19.12.2016., Switzerland, 2016
 26. Nebojša Gvozdenović, OR TECHNIQUES IN REAL WORLD VEHICLE ROUTING, Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research, Slovenian Society Informatika (SDI), Section for Operational Research (SOR), pp.6--6, 23.9.2015.--25.9.2015., Slovenija, 2015
 27. Silvia Ghilezan, Types in Access Control and Privacy, NII Shonan meeting: Logic and Verification Methods in Security and Privacy, pp.12--14, 11/21/2015--11/25/2015, Japan, 2015
 28. Vesna Crnojević-Bengin, Acoustic Metamaterials, 18th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, ICPPP18, pp.1--4, 06.10.2015--10.10.2015, Srbija, 2015
 29. Silvia Ghilezan, Finite vs Infinite “A lesson on scientific rigor and mathematical preciseness”, Liber Amicorum Henk Barendregt, pp.34--35, 11/1/2015--11/1/2015, Holandija, 2015
 30. Dragana Krstić, Methods for Mitigation the Influence of Differentially Distributed Fading to the Performance of Wireless Telecommunication Systems, Graz University of Technology, Institut für Hochfrequenztechnik, Graz University of Technology, Institut für HochfrequenztechnikGraz University of Technology, Institut für HochfrequenztechnikGraz University of Technology, Institut für HochfrequenztechnikGraz University of Technology, Institut für Hochfrequenztechnik, pp.1--1, May 13, 2015May 13, 2015May 13, 2015May 13, 2015--May 13, 2015, Austria, 2015
 31. Milan Tuba, RFID Network Optimization Using Swarm Intelligence Algorithms, Fourth International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems (MDIS󈧓), Lucian Blaga University of Sibiu, pp.14--16, 28.10.15--01.11.15, Romania, 2015
 32. Milan Tuba, Swarm Intelligence Algorithms Hybridization, 6th European Conference on Applied Mathematics and Informatics (AMATHI '15), NAUN, pp.11--11, 10.01.15--12.01.15, Spain, 2015
 33. Miodrag Mihaljević, On a Framework for Research Activities within Cryptology in Japan and Lightweight Cryptograph, National Workshop on Cryptology, Cryptology Research Society of India, 25. sept. 2014--27. sept. 2014, Indija, 2014
 34. Miodrag Mihaljević, On Lightweight Cryptography for Machine-to-Machine (M2M) Communications and Internet of Things (IoT), National Workshop on Cryptology, Cryptology Research Society of India, 25. sept. 2014--27. sept. 2014, Indija, 2014
 35. Dragana Krstić, Performance Improvement Using Diversity Techniques in Wireless Communication Systems over Correlated Fading Channels, 5th International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, CONTROL, SIGNALS (CSCS '14), WSEAS Press, pp.15--15, 3.6.2014--5.6.2014, Italy, 2014
 36. Milan Tuba, Swarm Intelligence Algorithms for Portfolio Selection Problem, Proceedings of the 5th International Conference on Applied Mathematics and Informatics (AMATHI '14), North Atlantic University Union (NAUN), pp.1--14, 29.01.--31.01., USA, 2014
 37. Dragan Domazet, Are Massive Open Online Courses (MOOCs) threats or opportunities for education in developing countries?, The 2013 Annual Conference on Cultural Diplomacy, The Institute for Cultural Diplomacy, pp.46--57, 17.12.2013--21.12.2013, Nemačka, 2013
 38. H. Imai, M.J. Mihaljevic, Contemporary Challenges of Cryptology for Cyber-Security, WECT-INFOFEST 2013, pp.1--10, 30.9.2013--5.11.2013, Montenegro, 2013
 39. Milan Tuba, Hard Optimization problems in Image Processing, Treća matematička konferencija Republike Srpske, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Trebinje, Fakultet za proizvodnju I menadžment, Fakultet za proizvodnju i menadžment, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Trebinje, pp.62--62, 07.06.13--08.06.13, Bosna i Hercegovina, 2013
 40. Silvia Gilezan, Reducibility method and logical relations in intuitionistic logic and programming languages, Constructive Mathematics: Foundations and Practise, Univerzitet u Nišu, pp.6--8, 24.06.2013.--28.06.2013., Srbija, 2013
 41. Milan Tuba, Swarm Intelligence Optimization Algorithms in Image Processing, Third International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems (MDIS󈧑), Lucian Blaga University of Sibiu, Lucian Blaga University of Sibiu, Romania, pp.14--14, 10.10.13--12.10.13, Romania, 2013
 42. Dragana Krstic, The Application of GIS in Wireless Communication Systems with Diversity Combining in the Presence of Fading, 1st European Conference of Geodesy and Geomatics Engineering (GENG󈧑), North Atlantic University Union, pp.13--13, October 8--October 10, Turkey, 2013
 43. Dragana Krstic, The Mitigation of Fading and Shadowing Influences in Wireless Telecommunications, 13th WSEAS International Conference on ELECTRIC POWER SYSTEMS, HIGH VOLTAGES, ELECTRIC MACHINES (POWER '13), WSEAS Press, pp.18--18, August 27--August 29, Greece, 2013
 44. Dragana Krstic, The upgrading of the system’s performance in the presence of fading by using diversity techniques and sampling in two time instants, The Ninth Advanced International Conference on Telecommunications, AICT 2013 Expert Panel: Advances in Signal Processing and Networking Technologies, IARIA XPS Press, June 23--June 28, Italy, 2013
 45. Milan Tuba , Cuckoo Search Algorithm for Global Optimization Parameter Adjustment, 6th World Congress of Nonlinear Analysts, pp. 55--55, Jul 25--1, Grčka, 2012
 46. Đorđe Kadijević, Critical issues in effective CAS utilization INVITED LECTURE, Technology and its Integration in Mathematics Education TIME 2012 , pp. 24--24, Jul 10--14, Estonia, 2012
 47. Žarko Mijajlović, Nadežda Pejović, National Serbian digitization project: its achievements and activities. , VII BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE  ""ASTROINFORMATICS, pp. 75--82, Jun 1--4, bugarska, 2012
 48. Nadežda Pejović, Teaching of Astroinformatics at the University of Belgrade, VII BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE  ""ASTROINFORMATICS, pp. 89--96, Jun 1--4, Bugarska, 2012
 49. Milan Tuba , Cuckoo Search Algorithm for Global Optimization Parameter Adjustment, 6th World Congress of Nonlinear Analysts, pp. 55--55, Jul 25--1, Grčka, 2012
 50. Đorđe Kadijević, Critical issues in effective CAS utilization INVITED LECTURE, Technology and its Integration in Mathematics Education TIME 2012 , pp. 24--24, Jul 10--14, Estonia, 2012
 51. Žarko Mijajlović, Nadežda Pejović, National Serbian digitization project: its achievements and activities. , VII BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE  ""ASTROINFORMATICS, pp. 75--82, Jun 1--4, bugarska, 2012
 52. Nadežda Pejović, Teaching of Astroinformatics at the University of Belgrade, VII BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE  ""ASTROINFORMATICS, pp. 89--96, Jun 1--4, Bugarska, 2012

Conference papers (M33)

 1. С. Мушицки, Г. Јанаћковић, Д. Васовић, Overview of the prominent international and national emergency management system subjects, Proc. of the 8th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2017, DQM research center, Čačak, Srbija, pp. 466 - 469, 978-86-86355-34-8, Prijevor, Serbia, 29. - 30. Jun, 2017
 2. Д. Инђић, Г. Јанаћковић, В. Николић, С. Рутић, Systems analysis and emergency management, Proc. of the 8th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2017, Research Center of Dependability and Quality Management DQM Čačak, pp. 285 - 292, 978-86-86355-34-8, Prijevor, Serbia, 29. - 30. Jun, 2017
 3. Г. Јанаћковић, M. Stankovic, Д. Памучар, Multi-criteria model for disaster logistics performance assessment at strategic level, 6th International conference Transport and Logistics 2017, Faculty of Mechanical Engineering in Nis, Department for material handling equipment and logistics systems, pp. 302 - 307, 978-86-6055-088-2, Niš, 25. - 26. May, 2017
 4. А. Ваљаревић, П. Вранић, Multi-criteria GIS Analysis Model for Determining Geothermal Capacity for Heating Systems in the Urban Core of Nis, 3rd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, eNergetics 2017, Research and Development Center “ALFATEC”, Niš, Serbia, and Complex System Research Centre, Niš, Serbia, pp. 151 - 157, 978-86-80616-02-5, Niš, 22. - 23. Oct, 2017
 5. Ненад Савић, Драган Додер, Зоран Огњановић, A First-Order Logic for Reasoning About Higher-Order Upper and Lower Probabilities, Lecture Notes in Artificial Intelligence (Proceedings of the 14th European Conference Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty, ECSQARU 2017, Lugano, Switzerland, July 10--14, 2017), 10369, pp. 491 - 500, 0302-9743, 10.1007/978-3-319-61581-3 44, 978-3-319-61580-6, Lugano, Switzerland, 10. - 14. Jul, 2017
 6. Зоран Огњановић, Ненад Савић, T. Studer, Justification Logic with Approximate Conditional Probabilities, Lecture Notes in Computer Science (Proceedings of the 6th International Workshop Logic, Rationality, and Interaction, LORI 2017, Sapporo, Japan, September 11–14, 2017), 10455, pp. 681 - 686, 0302-9743, 978-3-662-55664-1, Sapporo, Japan, 11. - 14. Sep, 2017
 7. М. Ђуровић Петровић, RETRIEVING EDR DATA, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technology, CNN TECH, pp. 54 - 56, 978-86- 7083-938- 0, Zlatibor, 2. - 5. Jul, 2017
 8. М. Рашић, М. Радић, З. Стајић, QR codes application for equipment maintenance improvement - case study in Serbia's transformer substations, eNergetics2017, Researh and Development Center "ALFATEC" Nis, Serbia, pp. 139 - 144, 978-86-80616-02-5, Ниш, 22. - 23. Oct, 2017
 9. Н. Стевановић, А. Јањић, З. Стајић, A Photovoltaic Battery System for Reducing Peak Power of Industrial Customers Demand, ICEST 2017, Niš, Serbia, 28. - 30. Jun, 2017
 10. Б. Кузмановић, M. Благојевић, М. Папић, Questionnaire Validation on Example of Planning and Evaluation of Hybrid Learning Courses, International scientific conference "UNITECH", 4, pp. 280 - 283, 1313-230X, Gabrovo, Bugarska, 17. - 18. Nov, 2017
 11. M. Благојевић, Б. Кузмановић, М. Папић, Differrences of Learning Styles Between IT and Students of Other Study Programs, International scientific conference "UNITECH", 4, pp. 284 - 287, 1313-230X, Gabrovo, Bugarska, 17. - 18. Nov, 2017
 12. M. Благојевић, Б. Кузмановић, М. Папић, Preferable e-learning tools – an action research, Information Technology and Development of Education – ITRO 2017, pp. 77 - 79, 978-86-7672-302-7, Zrenjanin, 23. - 23. Jun, 2017
 13. Н. Стевановић, А. Јањић, М. Рашић, AHP application on circuit breakers, eNergetics2017, Researh and Development Center "ALFATEC" Nis, Serbia, pp. 33 - 39, 978-86-80616-02-5, Ниш, 22. - 23. Oct, 2017
 14. D. Knežević, M. Благојевић, I. Marinković, Using data mining techniques to discover correlation between high schools finished and higher education programmes chosen by students, 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, pp. 2-100 - 2-107, 978-86-83573-90-5, Mećavnik-Drvengrad, Užice, Srbija, 6. - 7. Oct, 2017
 15. З. Перић, Н. Симић, М. Савић, Image Coding Algorithm Based on Modified Block Truncation Coding and Delta Modulation, Proceedings of the 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS) 2017, pp. 199 - 202, 978-1-5386-1798-4/17, Niš, 2017.
 16. М. Радић, М. Рашић, З. Стајић, Practical example of significant energy savings achieved by optimal reengineеring in pump stations, eNergetics2017, Researh and Development Center "ALFATEC" Nis, Serbia, pp. 157 - 161, 978-86-80616-02-5, Ниш, 22. - 23. Oct, 2017
 17. David Vicente, Slavisa Tomic, Marko Beko, Rui Dinis, Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Kalman Filter for Target Tracking Using Coupled RSS and AoA Measurements, 13th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC 2017), IEEE, pp. 2004 - 2008, 2376-6506, 10.1109/IWCMC.2017.7986591, 978-1-5090-4372-9, Valencia, Spain, 26. - 30. Jun, 2017
 18. М. Обрадовић, Srđan Marković, Creating 3D shapes by time extrusion of moving objects, XX Generative Art 2017. Proceedings of XX Generative Art Conference, Domus Argenia Publisher, pp. 225 - 238, 978-88-96610-33-6, Равена, Италија (Ravenna, Italy), 13. - 15. Dec, 2017
 19. L. Đurović, В. Николић, Д. Марковић, Eko-pedagoške kompetencije nastavnih kadrova na putu ka održivom razvoju, Zbornik radova, 13 regionalna konferencija ’’Životna sredina ka Evropi’’ – EnE17 Obrazovanje o klimatskim promenama za održivi razvoj, Амбасадори одрживог развоја, Београд, pp. 60 - 64, 978-86- 89961-06-5, Београд, 5. - 5. Jun, 2017
 20. М. Танић, В. Пауновић, R. Stojic, Introducing 360 degree VR into Game DEV Education at BMU, eLearning - 8Th Conference on e-Learning 2017 proceedings, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, 8, pp. 109 - 114, 978-86-89755-13-8, Belgrade, 28. - 29. Sep, 2017
 21. Jovana Jovic, Svetlana Cvetanovic, Miroslava Raspopovic Milic, Kavitha Chandra, Integration of Social Learning Environment and Ontology-Based System for Retrieval of Learning Objects, Proceedings of the Eighth International Conference on eLearning (eLearning-2017), Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, pp. 52 - 58, 978-86-89755-13-8, Beograd, Srbija, 28. - 29. Sep, 2017
 22. Miroslava Raspopovic Milic, Ivana Gadjanski, Blended Learning for Digital Fabrication Online Course Using EdX Platform, Proceedings of the Eighth International Conference on eLearning (eLearning-2017), pp. 22 - 25, 978-86-89755-13-8, Beograd, Srbija, 28. - 29. Sep, 2017
 23. И. Стојковић, В. Јелисавчић, В. Милутиновић, З. Обрадовић, Fast Sparse Gaussian Markov Random Fields Learning Based on Cholesky Factorization, Proc. 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), pp. 2758 - 2764, 978-0-9992411-0-3, Мелбурн, Аустралија, 19. - 25. Aug, 2017
 24. С. Мушицки, Д. Васовић, С. Марковић, Radiation hazards and radiation protection practices observed from different perspectives, RAD 2017 Conference Proceedings, RAD Association, Niš, Serbia, 2, pp. 99 - 103, 2466-4626, 10.21175/RadProc.2017.21, Будва, Црна Гора, 12. - 16. Jun, 2017
 25. С. Станковић, Д. Васовић, С. Мушицки, Perspectives of small, water related, decentralized energy-generation systems, Proceedings of the 3rd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Research and development center Alfatec, Niš, pp. 89 - 92, 978-86-80616-02-5, Ниш, Србија, 19. - 20. Oct, 2017
 26. Д. Крстић, И. Марјановић, С. Васић, M. Stefanović, Performance of Wireless System in the Presence of KG Short Term Fading and Nakagami-m Co-channel Interference, 6th International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA '17), Berlin, Germany, 31. Mar - 02. Apr, 2017
 27. Д. Крстић, S. Milosavljević, Б. Милосављевић, S. Suljović, M. Stefanović, Level Crossing Rate of Macrodiversity in the Presence of Mixed Short Term Fading, Gamma Long Term Fading and Co-channel Interference, Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers CSSCC 2017, Athens, Greece, 9. - 11. Apr, 2017
 28. Д. Крстић, С. Минић, S. Milosavljević, Б. Милосављевић, M. Stefanović, Macrodiversity Outage Performance in the Presence of Weibull Short Term Fading, Gamma Long Term Fading and α-κ-µ Co-channel Interference, Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers CSSCC 2017, Athens, Greece, 9. - 11. Apr, 2017
 29. Д. Крстић, И. Марјановић, С. Васић, M. Stefanović, Outage Pеrformance of Wireless System in the Presence of KG Short Term Fading and Co-channel Interference, The 16th International Conference on Automation & Information (ICAI '17), Brasov, Romania, 27. - 29. Jun, 2017
 30. Д. Крстић, M. Stefanović, В. Миленковић, С. Минић, Level Crossing Rate of Macrodiversity in the Presence of Short Term Fading and Long Term Fading with Different Average Powers, The Thirteenth International Conference on Wireless and Mobile Communications, ICWMC 2017, pp. 29 - 34, 2308-4219, 978-1-61208-572-2, Nice, France, 23. - 27. Jul, 2017
 31. Д. Крстић, И. Марјановић, С. Васић, В. Миленковић, M. Stefanović, Outage performance of wireless system in the presence of Rician short term fading, Gamma long term fading and Nakagami-m interference, The 13th International Conferences on Applied Electromagnetics – ПЕС 2017, Niš, Serbia, 30. Aug - 01. Sep, 2017
 32. Д. Крстић, M. Stefanović, S. Suljović, С. Минић, Level Crossing Rate of Macrodiversity System with Three Microdiversity Receivers over Shadowed Weibull Fading Channel, 25-th International Conference on Software Telecommunications and Computer Networks - SoftCOM 2017, Electronic ISSN: 1847-358X, 10.23919/SOFTCOM.2017.8115556, Split, Croatia, 21. - 23. Sep, 2017
 33. Д. Крстић, С. Минић, S. Suljović, M. Stefanović, The Second Order Performance of Macrodiversity Reception in the Presence of Weibull Fading, Gamma Fading and α-κ-µ Co-channel Interference, 5th International Conference on Applied, Numerical and Computational Mathematics (ICANCM '17), Dubrovnik, Croatia, 27. - 29. Sep, 2017
 34. С. Мушицки, Г. Јанаћковић, Д. Васовић, Safety culture observed from the standpoint of contemporary science and previous experience, Proc. of the VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2017), Tehnički fakultet, Zrenjanin, Srbija, pp. 64 - 67, 978-86-7672-301-0, Zrenjanin, Serbia, 16. - 17. Jun, 2017
 35. П. Вранић, С. Глишовић, Conceptual framework for lifecycle management of adaptation projects to climate change at the local level using multicriteria analysis, XXI international Eco-conference, Environmental protection of urban and suburban settlements, Ecological Movement of Novi Sad, pp. 367 - 375, 978-86-83177-52-3, Novi Sad, 27. - 29. Sep, 2017
 36. Г. Јанаћковић, Д. Васовић, С. Мушицки, Collaborative work in disaster management systems, Proc. of the 8th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2017, DQM research center, Čačak, Srbija, pp. 281 - 284, 978-86-86355-34-8, Prijevor, Serbia, 29. - 30. Jun, 2017
 37. С. Рутић, В. Николић, Г. Јанаћковић, Д. Инђић, Software application in dangerous chemical accidents management, Proc. of the International Scientific Conference „Impact og changes in operational environment on preparation and execution (design) of operations“, POKO 2017, Republic of Serbia, The Ministry of Defence, University of Defence, Military Accademy, National Defence School, Department of Operations, pp. 687 - 704, 978-86-355-0582-9, Belgrade, Serbia, 2. - 3. Nov, 2017
 38. Г. Јанаћковић, С. Станковић, С. Мушицки, Green ICTs: Main Concepts and Serbian Perspectives, Proc. of the 3rd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Research and Development Center „Alfatec“ Niš, Serbia, Complex Systems Research Center Niš, Serbia, Niš, pp. 135 - 138, 978-86-80616-02-5, Niš, Serbia, 19. - 20. Oct, 2017
 39. Д. Памучар, M. Stankovic, Г. Јанаћковић, Modification of the AHP method based on interval valued rough numbers, 6th International conference Transport and Logistics 2017, Faculty of Mechanical Engineering in Nis, Department for material handling equipment and logistics systems, pp. 295 - 301, 978-86-6055-088-2, Niš, 25. - 26. May, 2017
 40. Branko Brkljač, Predrag Lugonja, Vladan Minić, Sanja Brdar, Vladimir Crnojević, Data enrichment of Sentinel-2 and Landsat-8 surface-reflectance measurements for agriculture oriented services, Earth Observation Open Science Conference - EO Open Science 2017, European Space Agency (ESA), 3, Frascati, Rim, Italija, 25. - 28. Sep, 2017
 41. М. Ђуровић Петровић, GUIDELINES FOR THE FURTHER DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL ENERGY IN HVAC SYSTEM IN SERBIA, THE 6-TH INTERNATIONAL CONFERENCE IEEP 2017, SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA-DTS, pp. 57 - 58, 978-86-7877-028-9, Zlatibor, 21. - 24. Jun, 2017
 42. И. Прокић, Ј. ПАНТОВИЋ, Nomura Parameters for S-Threshold Functions, 47th International Symposium on Multiple-Valued Logic (ISMVL), 2017 IEEE, IEEE, pp. 248 - 253, 2378-2226, 10.1109/ISMVL.2017.53, 978-1-5090-5496-1, Нови Сад, 22. - 24. May, 2017
 43. Б. Попконстантиновић, Љ. Миладиновић, Р. ОБРАДОВИЋ, З. Јели, М. Стојићевић, THE ECLIPSES ABACUS – THE MECHANICAL PREDICTOR OF THE SOLAR AND LUNAR ECLIPSES, The 11th Asian Forum on Graphic Science 2017, Japan Society for Graphic Science, 978-4-9900967-3-1, Tokyo, Japan, 6. - 10. Aug, 2017
 44. Vera Miler-Jerković, Biljana Mihailović, Branko Malešević, A new method for solving square fuzzy linear systems, The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2017, Springer, Cham, 642, pp. 278 - 289, 10.1007/978-3-319-66824-6_25, 978-3-319-66823-9, Warsaw, Poland, 11. - 15. Sep, 2017
 45. А. Купусинац, Е. СТОКИЋ, Р. ДОРОСЛОВАЧКИ, Д. ИВЕТИЋ, Д. Врбашки, M. Vrbaški, D. Ivanović, The Detection of Low HDL Cholesterol Level by Using Artificial Neural Networks, PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET (8; Novi Sad; 2017 ), University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, pp. 0 - 0, 978-86-7892-934-2, Novi Sad, Serbia, 8. - 10. Jun, 2017
 46. Anyndia Gupta, Amit Suveer, Joakim Lindblad, Anca Dragomir, Ida-Maria Sintorn, Nataša Sladoje , Convolutional Neural Networks for False Positive Reduction of Automatically Detected Cilia in Low Magnification TEM Images, Lecture Notes in Computer Science, Proc of 20th Scandinavian Conference on Image Analysis, Springer, 10269, pp. 407 - 418, 10.1007/978-3-319-59126-1_34, 978-3-319-59125-4, Tromso, Norway, 12. - 14. Jun, 2017
 47. Amit Suveer, Nataša Sladoje, Joakim Lindblad, Anca Dragomir, Ida-Maria Sintorn, Enhancement of Cilia Sub-structures by Multiple Instance Registration and Super-Resolution Reconstruction, Lecture Notes in Computer Science, Proc of 20th Scandinavian Conference on Image Analysis, Springer, 10270, pp. 362 - 374, 10.1007/978-3-319-59129-2_31, 978-3-319-59128-5, Tromso, Norway, 12. - 14. Jun, 2017
 48. Б. Анђелковић, В. Николић, Systemic approach to safety, Proceedings- Knowledge Management and Safety, 12th International conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineers, Zagreb, pp. 99 - 112, 978-953-58000-6-4, Neum and Mostar, Bosnia and Herzegovina, 9. - 10. Jun, 2017
 49. Johan Öfverstedt , Nataša Sladoje, Joakim Lindblad, Distance Between Vector-Valued Fuzzy Sets Based on Intersection Decomposition with Applications in Object Detection, Lecture Notes in Computer Science, Proc. of the 13th International Symposium on Mathematical Morphology and Its Applications to Signal and Image Processing (ISMM), Springer, 10225, pp. 395 - 407, 10.1007/978-3-319-57240-6_32, 978-3-319-57239-0, Fontainebleau, France, 15. - 17. May, 2017
 50. Nataša Sladoje, Joakim Lindblad, Distance Between Vector-Valued Representations of Objects in Images with Application in Object Detection and Classification, Lecture Notes in Computer Science, Proc. of the 18th International Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA), Springer, 10256, pp. 243 - 255, 10.1007/978-3-319-59108-7_19, 978-3-319-59107-0, Plovdiv, Bugarska, 19. - 21. Jun, 2017
 51. Ivana Strumberger, Nebojsa Bacanin, Slavisa Tomic, Marko Beko, Milan Tuba, Static Drone Placement by Elephant Herding Optimization Algorithm, 25th Telecommunications Forum TELFOR 2017, IEEE, pp. 808 - 811, 10.1109/TELFOR.2017.8249469, 978-1-5386-3072-3, Belgrade, Serbia, 21. - 22. Nov, 2017
 52. Adis Alihodzic, Eva Tuba, Romana Capor-Hrosik, Edin Dolicanin, Milan Tuba, Unmanned Aerial Vehicle Path Planning Problem by Adjusted Elephant Herding Optimization, 25th Telecommunications Forum TELFOR 2017, IEEE, pp. 804 - 807, 978-1-5386-3073-0, Belgrade, Serbia, 21. - 22. Nov, 2017
 53. Slavisa Tomic, Marko Beko, Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Target Localization in Adverse Indoor Environments, 25th Telecommunications Forum TELFOR 2017, IEEE, pp. 374 - 377, 978-1-5386-3072-3, Belgrade, Serbia, 21. - 22. Nov, 2017
 54. Д. Гајић, Ђ. Маноилов, A Performance Evaluation of Computing Singular Value Decomposition of Matrices on Central and Graphics Processing Units, Proceedings of the 7th International Conference on Information Society and Technology - ICIST 2017, Society for Information Systems and Computer Networks, 2, pp. 441 - 446, 978-86-85525-19-3, Kopaonik. Srbija, 12. - 15. Mar, 2017
 55. Д. Гајић, Р. Станковић, Fast Computation of the Discrete Pascal Transform, Proc. 47th IEEE Int. Symp. on Multiple-Valued Logic (ISMVL 2017), IEEE Press/IEEE Computer Society, 47, pp. 149 - 154, 2378-2226, 10.1109/ISMVL.2017.32, 978-1-5090-5496-1, Novi Sad, Serbia, 22. - 24. May, 2017
 56. Д. ДРАГАН, Д. Гајић, В. ПЕТРОВИЋ, Experiences in Teaching an IT Retraining Course – Fundamentals of Programming using Java, Proc. 7th International Conference on Applied Internet and Information Technologies AIIT 2017, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, pp. 10 - 17, 978-86-7672-304-1, Zrenjanin, Serbia, 5. - 6. Oct, 2017
 57. В. ПЕТРОВИЋ, Д. ДРАГАН, Д. Гајић, You Can’t Get There from Here: Experiences with a Retraining Course in Web Development, Proc. 7th International Conference on Applied Internet and Information Technologies AIIT 2017, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, pp. 53 - 60, 978-86-7672-304-1, Zrenjanin, Serbia, 5. - 6. Oct, 2017
 58. Д. Гајић, Р. Станковић, On the Computational Complexity of the Discrete Pascal Transform, 6th Intl. Conf. Logic and Applications (LAP 2017), Inter University Center (IUC) Dubrovnik, 6, pp. 13 - 15, Dubrovnik, Croatia, 18. - 22. Sep, 2017
 59. Т. ЛУКИЋ, М. МАРЧЕТА, Gradient and Graph Cuts Based Method for Multi-level Discrete Tomography, Combinatorial Image Analysis 18th International Workshop, IWCIA 2017, Plovdiv, Bulgaria, June 19-21, 2017, Proceedings, Springer, pp. 322 - 3334, 0320-9743, 10.1007/978-3-319-59108-7, 978-3-319-59107-0, Plovdiv, Bugarska, 19. - 21. Jun, 2017
 60. M. Bombrun, P. Ranefall, Joakim Lindblad, A. Allalou, G. Partel, L. Solorzano, X. Qian, M. Nilsson, C. Wählby, Decoding gene expression in 2D and 3D, Lecture Notes in Computer Science, Proc of 20th Scandinavian Conference on Image Analysis, Springer, 10270, pp. 257 - 268, 10.1007/978-3-319-59129-2_22, 978-3-319-59128-5, Tromso, Norway, 12. - 14. Jun, 2017
 61. I. Šašić, С. Брдар, Т. ЛОНЧАР-ТУРУКАЛО, Helena Aidos, Ana Luisa Nobre Fred, Consensus Clustering for Cancer Gene Expression Data - Large-Scale Analysis using Evidence Accumulation Approach, Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2017) - Volume 3: BIOINFORMATICS, SciTePress 2017, 3, pp. 176 - 183, 10.5220/0006174501760183, 978-989-758-214-1, Porto, Portugal, 21. - 23. Feb, 2017
 62. К. Вушковић, V. Boncompagni, I. Penev, Clique cutsets beyond chordal graphs, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 62, pp. 81 - 86, 2017.
 63. Т. Дошеновић, Д. Ракић, А. Такачи, Fixed Point Results of Suzuki Type, SISY 2017 • IEEE 15th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, pp. 89 - 93, 2017.
 64. М. Радмановић, Р. Станковић, Enumeration of Bent Boolean Functions Using GPU with CUDA, Proc. of 52nd Int. Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2017), Faculty of Electronic Engineering Niš, 4B, pp. 1 - 4, Niš, Serbia, 28. - 30. Jun, 2017
 65. Marko Lukic, Eva Tuba, Milan Tuba, Leaf Recognition Algorithm using Support Vector Machine with Hu Moments and Local Binary Patterns, 15th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2017), pp. 485 - 490, 10.1109/SAMI.2017.7880358, 978-1-5090-5654-5, Herlany, Slovakia, 26. - 28. Jan, 2017
 66. Ivana Strumberger, Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Hybridized Krill Herd Algorithm for Large-Scale Optimization Problems, 15th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2017), pp. 473 - 478, 10.1109/SAMI.2017.7880356, 978-1-5090-5654-5, Herlany, Slovakia, 26. - 28. Jan, 2017
 67. Ivana Strumberger, Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Enhanced Firefly Algorithm for Constrained Numerical Optimization, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC2017), IEEE, pp. 2120 - 2127, 10.1109/CEC.2017.7969561, 978-1-5090-4601-0, San Sebastian, Spain, 5. - 8. Jun, 2017
 68. Adis Alihodzic, Eva Tuba, Milan Tuba, An Upgraded Bat Algorithm for Tuning Extreme Learning Machines for Data Classification, The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2017), ACM Association for Computing Machinery, pp. 125 - 126, 10.1145/3067695.3076088, 978-1-4503-4939-0, Berlin, Germany, 15. - 19. Jul, 2017
 69. Viktor Tuba, Adis Alihodzic, Milan Tuba, Multi-Objective RFID Network Planning with Probabilistic Coverage Model by Guided Fireworks Algorithm, 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), IEEE, pp. 882 - 887, 10.1109/ATEE.2017.7905125, 978-1-5090-5160-1, Bucharest, Romania, 23. - 25. Mar, 2017
 70. А. Ваљаревић, П. Вранић, Multi-criteria GIS Analysis Model for Determining Geothermal Capacity for Heating Systems in the Urban Core of Nis, Proceedings of the 3D Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, pp. 151 - 156, 978-86-80616-02-5, Niš, 19. - 20. Oct, 2017
 71. Eva Tuba, Milan Tuba, Raka Jovanovic, An Algorithm for Automated Segmentation for Bleeding Detection in Endoscopic Images, International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2017), IEEE, pp. 4579 - 4586, 2161-4407, 10.1109/IJCNN.2017.7966437, 978-1-5090-6182-2, Anchorage, Alaska, 14. - 19. May, 2017
 72. Eva Tuba, Lazar Mrkela, Milan Tuba, Retinal Blood Vessel Segmentation by Support Vector Machine Classification, 27th International Conference Radioelektronika 2017, IEEE, pp. 1 - 6, 10.1109/RADIOELEK.2017.7937592, 978-1-5090-4591-4, Brno, Czech Republic, 19. - 20. Apr, 2017
 73. Eva Tuba, Milan Tuba, Marko Beko, Mobile Wireless Sensor Networks Coverage Maximization by Firefly Algorithm, 27th International Conference Radioelektronika 2017, IEEE, pp. 1 - 5, 10.1109/RADIOELEK.2017.7937592, 978-1-5090-4591-4, Brno, Czech Republic, 19. - 20. Apr, 2017
 74. Eva Tuba, Adis Alihodzic, Milan Tuba, Multilevel Image Thresholding Using Elephant Herding Optimization Algorithm, 14th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES), IEEE, pp. 240 - 243, 10.1109/EMES.2017.7980424, 978-1-5090-6073-3, Oradea, Romania, 1. - 2. Jun, 2017
 75. Viktor Tuba, Raka Jovanovic, Milan Tuba, Digital Image Forgery Detection Based on Shadow HSV Inconsistency, 5th International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS 2017), IEEE, pp. 1 - 6, 10.1109/ISDFS.2017.7916505, 978-1-5090-5835-8, Tirgu Mures, Romania, 26. - 28. Apr, 2017
 76. А. Панајотовић, Н. Секуловић, А. Цветковић, Д. Миловић, Performance of Multi-Hop Relaying Networks with SSC Diversity at the Destination, 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications – TELSIKS 2017, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, pp. 377 - 380, 978-1-5386-1798-4; 978-86-6125-189-4, Nis, Serbia, 18. - 20. Oct, 2017
 77. А. Панајотовић, Н. Секуловић, А. Цветковић, Д. Миловић, Capacity of Cooperative Multi-Hop Multiuser Relay System, 13th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2017, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, 978-86-6125-184-9, Ниш, 30. Aug - 01. Sep, 2017
 78. А. Панајотовић, Н. Секуловић, Analytical Derivation of Moments of System Applying Diversity at Micro and Macro Level in Gamma Shadowed Nakagami-m Fading Channels, XVI Medjunarodni stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pp. 197 - 200, 978-99976-710-0-4, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 22. - 24. Mar, 2017
 79. Н. Секуловић, А. Панајотовић, А. Цветковић, Д. Миловић, Outage Probability of Cooperative Multi-Hop Multiuser Relaying Networks, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2017, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Niš, Serbia, 28. - 30. Jun, 2017
 80. М. Радмановић, Additional Parameters for Precise Estimation of ROBDD Complexity in Optimal Variable Order, Proc. 26th Int. Workshop on Post-Binary ULSI Systems (ULSIWS2017), University of Novi Sad, pp. 1 - 5, Novi Sad, Serbia, 21. - 21. May, 2017
 81. С. Станков, Sistemi upravljanja i nadzora rekonstruisanog dela pogona za proizvodnju mineralne vune, koji omogućava proizvodnju dvoslojnog asortimana, V Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološk i fakultet Zvornik, pp. 1704 - 1713, 978-99955-81-22-0, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 15. - 17. Mar, 2017
 82. С. Станков, Termovizija u funkciji tehničkog održavanja uređaja i opreme, V Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološk i fakultet Zvornik, pp. 1691 - 1703, 978-99955-81-22-0, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 15. - 17. Mar, 2017
 83. С. Станков, Izbor invertora za fotonaponske elektrane, V Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološk i fakultet Zvornik, pp. 1751 - 1767, 978-99955-81-22-0, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 15. - 17. Mar, 2017
 84. С. Станков, Razvoj automatizacije – izazovi i tendencije, V Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološk i fakultet Zvornik, pp. 1768 - 1776, 978-99955-81-22-0, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 15. - 17. Mar, 2017
 85. М. Радмановић, Р. Станковић, Discovery of Multiple-Valued Bent Functions in Galois Field and Reed-Muller-Fourier Domains, IEEE 47th International Symposium on Multiple-Valued Logic (ISMVL2017), IEEE, pp. 143 - 148, 10.1109/ISMVL.2017.17, Novi Sad, Serbia, 22. - 24. May, 2017
 86. М. Радмановић, Р. Станковић, Subsets of Boolean Bent Functions in the Spectral Reed-Muller Domain, Proc. 13-th Reed-Muller 2017 Workshop, University of Victoria, pp. 33 - 39, Novi Sad, Serbia, 24. - 25. May, 2017
 87. С. Станков, Д. Антић, Н. Данковић, З. Ицић, Д. Митић, S. Arsić, Control of the Water Wells, Proceedings of the VII International Conference on Industrial Engineering And Environmental Protection, IIZS, Technical Faculty ''Mihajlo Pupin'', Zrenjanin, Serbia, pp. 105 - 112, 978-86-7672-303-4, Zrenjanin, 12. - 13. Oct, 2017
 88. Ф. Филиповић, М. Петронијевић, Н. Митровић, Б. Банковић, Arduino and Raspberry Pi Based Solution for Electrical Machines Data Acquisition System, 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, pp. 1 - 5, 978-86-7466-693-7, Kladovo, 5. - 8. Jun, 2017
 89. Б. Банковић, М. Петронијевић, Н. Митровић, В. Костић, Ф. Филиповић, Integrated Education Platform for PI Controllers Tuning of the Electrical Drives, International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2017, pp. 350 - 353, Ниш, 28. - 30. Jun, 2017
 90. Ф. Филиповић, З. Стајић, Б. Банковић, М. Радић, Application of deep learning for electrical appliance classification, 3rd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy - eNergetics, Research and Development Center "ALFATEC", Niš, Serbia and Complex System Research Center, Niš, Serbia, pp. 101 - 106, 978-86-80616-02-5, Niš, 22. - 23. Oct, 2017
 91. Ф. Филиповић, М. Петронијевић, Н. Митровић, Б. Банковић, Affordable Virtual Laboratory for Remote Control of Variable Speed Drives, ICEST 2017, Niš, 28. - 30. Jun, 2017
 92. Б. Банковић, Н. Митровић, В. Костић, М. Петронијевић, LCL filter design for three phase grid-connected power converters, International Conference on Applied Electromagnetics - ПЕС 2017, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, 978-86-6125-185-6, Ниш, 30. Aug - 01. Sep, 2017
 93. Б. Банковић, Н. Митровић, В. Костић, М. Петронијевић, Ф. Филиповић, Harmonic impact on power grid of multi drive system with active front end technology, International Conference on Applied Electromagnetics - ПЕС 2017, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, 978-86-6125-185-6, Ниш, 30. Aug - 01. Sep, 2017
 94. С. Гилезан, J. Espirito Santo, Characterization of strong normalizability for a sequent lambda calculus with co-control, PPDP '17 Proceedings of the 19th International Symposium on Principles and Practice of Declarative Programming, pp. 163 - 174, https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3131851.3131867, 978-1-4503-5291-8, 2017.
 95. Ј. Анастасов, Н. Милошевић, З. Марјановић, Г. Ђорђевић, BER evaluation of PSK receiver over Weibull fading in the presence of imperfect carrier phase estimation, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH 2017, 16, pp. 344 - 347, 978-99976-710-0-4, Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 22. - 24. Mar, 2017
 96. Ј. Анастасов, А. Цветковић, Д. Миловић, Д. Милић, On the capacity analysis of digital communications over generalized fading channels with blockage, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2017), University of Nis, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 28. - 30. Jun, 2017
 97. А. Цветковић, Ј. Анастасов, Д. Миловић, Д. Милић, З. Марјановић, Outage and Ergodic Capacity Analysis of Wireless Networks with Selfish Cooperation, Proceedings of 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS 2017), Published by University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, pp. 381 - 384, 978-1-5386-1798-4,978-86-6125-189-4, Ниш, 18. - 20. Oct, 2017
 98. Angelina Vujanović, Nemanja Igić, Ivan Luković, Dušan Gajić, Vladimir Ivančević, A Microservice System for Unified Communication over Multiple Social Networks, 7th International Conference on Information Society and Technology, Society for Information Systems and Computer Networks, Belgrade, Serbia, pp. 435 - 440, 978-86-85525-19-3, Kopaonik, Serbia, 12. - 15. Mar, 2017
 99. А. Јеловић, М. Бељански, Н. Митић, Filtering of repeat sequences in genomes, Proceedings of the Belgrade BioInformatics Conference 2016, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, pp. 73 - 81, 978-86-7589-124-6, Београд, 2017.
 100. Ч. Стефановић, Д. Ђошић, М. Симоновић, Д. Милић, В. Миленковић, M. Stefanović, SIR Based LCR Performance Analysis of Hybrid SC Diversity Reception in Mobile Wireless Networks over Composite Fading Channel, 13th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2017), Proceedings of papers, pp. 393 - 396, 10.1109/TELSKS.2017.8246307, 978-1-5386-1798-4, Niš, Serbia, 18. - 20. Oct, 2017
 101. Д. Јандрлић, Н. Митић, М. Павловић, T-cell epitope prediction, the influence of amino acids physicochemical propeterties and frequencies on identifying MHC binding ligands, Proceedings Belgrade BioInformatics Conference 2016, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, pp. 55 - 63, 978-86-7589-124-6, Београд, 2017.
 102. Ђ. Кадијевић, Critical e-learning skills and cultivating them, Proceedings of the 8th International Conference on e-Learning, Belgrade, 28–29 September 2017, Metropolitan University, pp. 30 - 33, 978-86-89755-13-8, Beograd, 28. - 29. Sep, 2017
 103. A. Узелац, Т. Штајнер, М. Бусарчевић, A. Munjiza, М. Костић, Ч. Миљевић, Д. Лечић Тошевски, Н. Митић, С. Малков, О. Ђурковић-Ђаковић, Gene expression in schizophrenia patients and non-schizophrenic individuals infected with Toxoplasma gondii, Proceedings of the Belgrade BioInformatics Conference 2016, Matematički fakultet Beograd, pp. 142 - 150, 978-86-7589-124-6, 2017.
 104. Д. Ђошић, Ч. Стефановић, С. Васић, Д. Милић, S. Milosavljević, Performance of wireless communication system with diversity receiver operating over mixed Rician and Nakagami-m multipath fading channel, INFOTEH 2017, Proceedings of papers, 16, pp. 425 - 429, 978-99976-710-0-4, Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 22. - 24. Mar, 2017
 105. Д. Васовић, J. Маленовић Николић, Г. Јанаћковић, Ј. Радосављевић, A. Вукадиновић, Techno-environmental and economic considerations of wastewater treatment trends observed from city of Nis specifics, Proceedings of the VII International Conference – Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2017), Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, pp. 113 - 116, 978-86-7672-303-4, Zrenjanin, Serbia, 12. - 13. Oct, 2017
 106. S. Suljović, Д. Милић, V. Doljak, И. Марјановић, M. Stefanović, ''Level crossing rate of wireless system over cellular non linear fading channel in the presence of co-channel interference, INFOTEH 2017, Proceedings of papers, 16, pp. 349 - 353, 978-99976-710-0-4, Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 22. - 24. Mar, 2017
 107. И. Марјановић, Д. Ђошић, И. Ђурић, Д. Милић, М. Миленковић, M. Stefanović, Macrodiversity Reception Level Crossing Rate in the Presence of Mixed Nakagami-m and Rician Multipath Fading, ICEST 2017, 52nd International scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, Niš, Serbia, 28. - 30. Jun, 2017
 108. Александар Јањић, Лазар Велимировић, Јелена Велимировић, The risk based trial and error fault location algorithm in distribution network, 3rd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy Proceedings, RDC Alfatec, Complex system research center, pp. 115 - 120, 978-86-80616-02-5, Niš, 22. - 23. Oct, 2017
 109. Н. Глишовић, COMPOSITE INDICATORS CONSTRUCTION IN CASH FLOWS MILK PRODUCTS BASED ON IVANOVIC DISTANCE, The Third International Symposium on Agricultural Engineering, pp. 186 - 192, Beograd, Zemun, 20. Oct, 2017 - 21. Jan, 2018
 110. Александар Јањић, Лазар Велимировић, Јелена Велимировић, Жељко Џунић, Internet of Things in Power Distribution Networks – State of the Art, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2017, pp. 1 - 4, 28. - 30. Jun, 2017
 111. Александар Јањић, Лазар Велимировић, Миомир Станковић, Жељко Џунић, Јелена Велимировић, Multi criteria decision methodology for the optimiyzation of public electric vehicle charging infrastructure, The Sixth International Conference Transport and Logistics, Faculty of mechanical engineering, University of Niš, pp. 283 - 286, 978-86-6055-088-3, Niš, 25. - 26. May, 2017
 112. Јелена Велимировић, Александар Јањић, Лазар Велимировић, Петар Вранић, Risk Analysis Based on Bayesian Networks and a Multi-Criteria Decision-Making Method - Selection of Circuit-Breakers for the 110kV Substations, International May Conference on Strategic Management – IMKSM17, Technical Faculty in Bor, pp. 241 - 249, 978-86-6305-059-4, 19. - 21. May, 2017
 113. С. Панић, Х. Милошевић, Ч. Стефановић, В. Миленковић, Proceedings of 13th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, SIR based SSC over correlated κ - μ fading channels, pp. 582 - 586, 10.1109/IWCMC.2017.7986350, 2376-6506, Valencia, Spain, 26. - 30. Jun, 2017
 114. Ч. Стефановић, С. Панић, С. Јовковић, М. Симоновић, M. Stefanović, Proceedings of Sensor Signal Processing for Defence Conference (SSPD), 2017, Outage Probability of SIR Based SC Macro-Diversity Reception in Gamma Shadowed Rayleigh Multipath Fading Environment, 10.1109/SSPD.2017.8233255, 978-1-5386-1663-5, London, UK, 6. - 7. Dec, 2017
 115. С. Панић, Х. Милошевић, Б. Прлинчевић, В. Петровић, O. Taseiko, Procedings of First South American Colloquium on Visible Light Communications (SACVLC), FSO transmission of halftoned image over DGG turbulence channel, pp. 41 - 46, Santiago, Chile, 13. - 14. Nov, 2017
 116. Т. Шибалија, В. Пауновић, On the use of machine learning techniques in e-learning systems, The Eighth International Conference on E-Learning (E-Learning 2017) - Proceedings, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, 8, pp. 138 - 143, 978-86-89755-13-8, Belgrade, 28. - 29. Sep, 2017
 117. В. Вучковић, Б. Аризановић, Heuristic-Modified Region Filling Algorithms for A-B Connection Searching Problem, Proceeding of papers 13th international conference on telecommunications in modern satellite, cable and broadcasting services (TELSIKS 2017), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), and Faculty of Electronic Engineering (FEE), University of Niš, Serbia, pp. 399 - 402, 978-1-5386-1798-4, Nis, Serbia, 18. - 20. Oct, 2017
 118. В. Вучковић, A. Stanišić, S. Le Blond, Virtual Reality Modelling and Simulation of the Tesla's Radio Controlled Boat, Proceeding of papers 13th international conference on telecommunications in modern satellite, cable and broadcasting services (TELSIKS 2017), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), and Faculty of Electronic Engineering (FEE), University of Niš, Serbia, pp. 61 - 64, 978-1-5386-1798-4, Nis, Serbia, 18. - 20. Oct, 2017
 119. В. Вучковић, Б. Аризановић, General Character Segmentation Approach for Machine- Typed Documents, CD Proceedings of papers 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2017, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, pp. RTI2.2 - RTI2.2, 978-86-7466-693-7, Kladovo, Serbia, 5. - 8. Jun, 2017
 120. V. Mladenović, S. Makov, Y. Cen, V. Voronin, Ž. Micić, The Electrical Circuits Education using Computer Algebra Systems on Raspberry Pi, 4th IcETRAN international conference, Kladovo, Serbia, 5. - 8. Jun, 2017
 121. Н. Трифуновић, М. Котлар, O. Andrić, P. Trifunović, С. Стојановић, М. Цветановић, З. Радивојевић, М. Пунт, Н. Королија, В. Милутиновић, Experiences in the Teaching of a New Computing Paradigm: DataFlow Supercomputing, 25th Telecommunications forum TELFOR 2017, Друштво за телекомуникације, pp. 864 - 867, 978-1-5386-3072-3, Serbia, Belgrade, 21. - 22. Nov, 2017
 122. Љ. Стајић, Т. Мишић, М. Танасковић, Analysis of a Survey on Energy Efficiency, Case Study - City of Niš, 3rd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, eNergetics2017, Research and Development Center „ALFATEC“, Niš, pp. 173 - 178, 978-86-80616-02-5, 19. - 20. Oct, 2017
 123. В. Илић, I. Đorđević, M. Stankovic, On a General Definition of Conditional Renyi Entropies, 4th International Electronic Conference on Entropy and Its Applications, doi:10.3390/ecea-4-05030, 21. Nov - 01. Dec, 2017
 124. Ј. Поповић, Н. Королија, Ж. Марковић, Д. Бојић, The influence of non-functional requirements in UCP method on the accuracy of effort estimates, Telecommunication Forum (TELFOR), 2017 25th, IEEE, pp. 649 - 652, https://doi.org/10.1109/TELFOR.2017.8249430, Belgrade, Serbia, 21. - 22. Nov, 2017
 125. Ј. Поповић, Н. Королија, Ж. Марковић, Д. Бојић, Developing algorithmic skills of pupils in Serbian schools using code.org materials, Telecommunication Forum (TELFOR), 2017 25th, IEEE, pp. 868 - 871, https://doi.org/10.1109/TELFOR.2017.8249483, Belgrade, Serbia, 21. - 22. Nov, 2017
 126. Ђ. Ђорђевић, Љ. Стајић, Б. Аврамовић, М. Вешовић, Повећање енергетске ефикасности зграда кроз развој интелигентног мерно-контролног система за управљање потрошњом електричне енергије, Зборник радова 5. међународне конференције Савремена достигнућа у грађевинарству, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА, pp. 499 - 506, 978-86-80297-68-2, Суботица, Србија, 21. - 21. Apr, 2017
 127. Р. Ивковић, М. Петровић, И. Милошевић, Б. Јакшић, Р. Бојовић, Analysis of Different Edge Detections Algorithms Through the Bit-Plane Layers, Book of Proceedings - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - Synthesis 2017, Singidunum University, pp. 302 - 307, 10.15308/Sinteza-2017-302-307, 978-86-7912-657-3, Belgrade, Serbia, 21. - 21. Apr, 2017
 128. М. Михаљевић, С. Томовић, М. Кнежевић, An Improved Man-in-the-Middle Attack Against HB# Authentication Protocols, COST Cryptanalysis of Ubiquitous Computing Systems (CRYPTACUS) Workshop, ICT COST Action IC1403 "Cryptanalysis of ubiquitous computing systems (CRYPTACUS)", pp. 163 - 202, Sutomore, Montenegro, 14. Feb - 15. Mar, 2017
 129. С. Томовић, М. Кнежевић, М. Михаљевић, The Success Rate Reconsideration of the MIM Attack Against HB# Authentication Protocols, COST Cryptanalysis of Ubiquitous Computing Systems (CRYPTACUS) Workshop, ICT COST Action IC1403 "Cryptanalysis of ubiquitous computing systems (CRYPTACUS)", pp. 110 - 145, Sutomore, Montenegro, 14. - 15. Mar, 2017
 130. Н. Јовановић, А. Јевремовић, Z. Jovanovic, Complex networks analysis by spectral graph theory, SYNTHESIS - International Scientific Conference of IT and Data Related Research, pp. 182 - 185, 10.15308/Sinteza-2017-182-185, 978-86-7912-657-3, Beograd, 2017.
 131. М. Михаљевић, С. Томовић, М. Кнежевић, Performance Evaluation of an Advanced Man-in-the-Middle Attack Against Certain HB Authentication Protocols, 2nd CRYPTACUS Workshop, ICT COST Action IC1403 "Cryptanalysis of ubiquitous computing systems (CRYPTACUS)", Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, 16. - 18. Nov, 2017
 132. А. Јевремовић, С. Адамовић, Г. Шимић, М. Шарац, М. Веиновић, М. Милосављевић, An intelligent PBL-based tutoring system for cryptology domain, Proceedings of 4th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering, IcETRAN, 2017.
 133. В. Николић, J. Taradi, М. Гаљак, Јелена Велимировић, Knowledge Management for Occupational Safety – Challenges and Opportunities, Proceedings- Knowledge Management and Safety, 12th International conference Management and Safety,, The European Society of Safety Engineers with Logos centar College in Mostar and Faculty of Occupational Safety Niš,, pp. 37 - 46, 978-953-58000-6-4, Neum and Mostar, Bosnia and Herzegovina, 9. - 10. Jun, 2017
 134. Vladimir Cerić, Ratko Ivković, Mirko Milošević, Ivana Milošević, Vladimir daković, Analiza optimalnih kodeka video snimaka u TV produkciji i strimingu, XV Međunarodni naučno - stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Vol.15, pp.306--310, 16.03.2016.--18.03.2016., Bosna i Hercegovina, 2016
 135. Tatjana Petrović, Ivana Milošević, Ratko Ivković, Bojana Milosavljević, Smiljana Bjelović, Analiza metoda za detekciju i prepoznavanje lica pri različitim realnim situacijama, XV Međunarodni naučno - stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Vol.15, pp.730--735, 16.03.2016.--18.03.2016., Bosna i Hercegovina, 2016
 136. Žika Miljković, Dejan Jovanović, Ivana Milošević, Mile Petrović, Risto Bojović, Praktična primena Mobile Live Streaming-a putem Webstreamur aplikacije korišćenjem iPhone-a u informativnim emisijama RTS-a, XV Međunarodni naučno - stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Vol.15, pp.301--305, 16.03.2016.--18.03.2016., Bosna i Hercegovina, 2016
 137. S. Adamović, М. Milosavljević, М. Veinović, М. Šarac, M. Tatović, Possibility of development biometric digital signature, IcETRAN 2016, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, pp.1--10, junSrbija, 2016
 138. D. Marković, M. Šarac, S. Adamović, D. Stamenković, N. Savanović, Virtualization of workspace and its application in education, IcETRAN 2016, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, pp.1--10, junSrbija, 2016
 139. М. Tatović, S. Adamović, М. Milosavljević, V. Miškovic, Continuous authentication of web accounts via behavioral biometrics, IcETRAN 2016, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, pp.1--10, junSrbija, 2016
 140. Aleksandra M. Cvetković, Jelena A. Anastasov, nemanja M. Zdravković, Outage Performance of Satellite-Terrestrial Multiuser networks with Fixed Gain AF Relay, 51th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2016), Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, pp.131--135, Makedonija, 2016
 141. Vuk Vasić, Aleksandra Arsić, Algorithm for personalized learning process, The Seventh International Conference on eLearning (eLearning-2016), Belgrade Metropolitan University, pp.23--27, 29.9.2016.--30.9.2016., Srbija, 2016
 142. Aleksandra Arsić, Milan Tuba and Miloš Jordanski, Fireworks algorithm applied to wireless sensor networks localization problem, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Evolutionary Computation (CEC), 2016 IEEE Congress on, pp.4038--4044, 24.7.2016.--29.07.2016., Kanada, 2016
 143. Svetlana Cvetanović, Miroslava Raspopović, Aleksandra Arsić and Vuk Vasić, Integration Software Architecture of e-Learning System with Facebook, The Sixth International Conference on e-Learning (eLearning-2015), Belgrade Metropolitan University, pp.42--46, 24.9.2015.--25.9.2015., Srbija, 2015
 144. Miloš Jordanski, Aleksandra Arsić and Milan Tuba, Dynamic recursive subimage histogram equalization algorithm for image contrast enhancement, Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 2015 23rd, IEEE, pp.819--822, 24.11.2015.--26.11.2015., Srbija, 2015
 145. Branko Arsić, Milan Bašić, Petar Spalević, Miloš Ilić, Mladen Veinović, Facebook profiles clustering, Proceedings - 6th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2016), Informaciono društvo Srbije, pp.154--158, 28.02.2016--2.03.2016, Srbija, 2016
 146. Vukobratović Dejan, Jakovetić Dušan, Skachek Vitaly, Bajović Dragana, Sejdinović Dino, network function computation as a service in future 5G machine type communications, Turbo Codes and Iterative Information Processing (ISTC), 2016 9th International Symposium on, IEEE, pp.1--10, Francuska, 2016
 147. Blagojević Marija, Milošević danijela, Comparative quality inspection of Moodle and Mooc courses: an action research, 6th International conference on information society and technology, E-društvo, pp.267--273, 28.2.2016.--2.3.2016., Srbija, 2016
 148. Kuzmanović Biljana, Blagojević Marija, Vujičić Momčilo, Learning styles of students of different professions, 6th International conference Technics and Informatics in Education, Fakultet tehničkih nauka Čačak, pp.336--344, 28.5.2016.--29.5.2016., Srbija, 2016
 149. Blagojević Marija, Kuzmanović Biljana, Text processing in analysis of students' attitudes, International conference on information technology and development of education, ITRO 2016, TF Zrenjanin, pp.97--100, 10.6.2016.--10.6.2016., Srbija, 2016
 150. Papić Miloš, Stanković nebojša, Blagojević Marija, Implementation of Facebook for communication and learning in higher education, VIII međunarodni naučno stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje ITeO, Panevropski univerzitet, pp.38--44, 30.9.2016.--1.10.2016., BiH, 2016
 151. Vujičić Momčilo, Papić Miloš, Blagojević Marija, Application of COPRAS MCDM Method for Choosing the Best Compact Fluorescent Lamp, International scientific conference "UNITECH", Technical University of Gabrovo, pp.71--74, 18.11.2016.--19.11.2016., Bugarska, 2016
 152. Monika Papić, Sanja Brdar, Vladimir Papić, Tatjana Lončar-Turukalo, Return to Work After Lumbar Microdiscectomy-Personalizing Approach Through Predictive Modeling, Studies in health technology and informatics, pHealth 2016 International Program Committee, Vol.224, pp.181--183, 29.5.--31.5., Grčka, 2016
 153. Nataša Duraković, Slavica Medić, Tatjana Grbić, Sandra Buhmiler, Ivana Lončarević, Ljuba Budinski-Petković, Generalized Holder’s inequality for g-integral, SISY 2016, IEEE 14th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Óbuda University, Budapest, Hungary, Subotica Tech, Serbia, University of Novi Sad, Serbia, IEEE SMC Technical Committee on Computational Cybernetics, pp.161--166, August 29,2016--August 30, 2016, Serbia, 2016
 154. Marko Panić, Jan Aelterman, Vladimir Crnojević, Aleksandra Pižurica, Compressed Sensing in MRI with a Markov Random Field prior for spatial clustering of subband coefficients, EUSIPCO, 24th European Signal Processing Conference, IEEE, pp.562--566, 29.8.--02.9., Madjarska, 2016
 155. Sanja Brdar, Vladimir Crnojević, Ensemble Approaches for Stable Assessment of Clusters in Microbiome Samples, Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics, Computer Science Division of the University of Stirling, Scotland UK., pp.57--63, 1.9.--3.9, Velika Britanija, 2016
 156. Ivan Čukić, Awaiting for the ranges, Meeting C++, Meeting C++, Vol./, Iss./, pp.1--10, 12/4/2015--12/5/2015, nemačka, 2015
 157. Ivan Čukić, Functional reactive programming in C++, Meeting C++, Meeting C++, Vol./, Iss./, pp.1--10, 11/18/2016--11/19/2016, nemačka, 2016
 158. Ivan Čukić, For a brighter QFuture, Qt Con, KDE e.V., Qt Company, Vol./, Iss./, pp.1--10, 9/1/2016--9/4/2016, nemačka, 2016
 159. Aleksandra M. Cvetković, Vesna Blagojević, The Influence of Co-channel Interference at the Relay on Outage Performance of Hybrid Satellite-Terrestrial Cooperative network, XIII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements (SAUM 2016), Faculty of Electronic Engineering - Niš, Faculty of Mechanical Engineering - Niš, pp.1--10, 9.11.2016.--11.11.2016., Srbija, 2016
 160. Dragan Marković, Dragan Cvetković, Dejan Živković, Some Facts about Oil and Gas Industry, Zbornik radova, UNIVERZITET SINGIDUNUM, pp.189--194, 22.04.2016.--22.04.2016., Srbija, 2016
 161. Olivera Popović, Radica Prokić Cvetković, nenad Milošević, Dragan Cvetković, The Effects of Composition of Shielding Gas Mixture on the Microstructure and Toughness of Microalloyed Steel Weld Metal, Zbornik radova, UNIVERZITET SINGIDUNUM, pp.226--229, 22.04.2016.--22.04.2016., Srbija, 2016
 162. Dragana Stojanović, Željko Stanković, Dragan Cvetković, Using ICT to Enrich Teaching Methods, Zbornik radova, UNIVERZITET SINGIDUNUM, pp.246--249, 22.04.2016.--22.04.2016., Srbija, 2016
 163. Srđan Trajković, Dragan Cvetković, Vladan Radivojević, MOOC as an Instrument of Informal and Lifelong Learning, Zbornik radova, UNIVERZITET SINGIDUNUM, pp.282--286, 22.04.2016.--22.04.2016., Srbija, 2016
 164. Dragan Cvetković, Dragan Marković, Srđan Trajković, Ivana Cvetković, The Interaction Between Human And Computer “Through” Dialogue, Proceedings, pp.197--200, 24.09.2016.--01.10.2016., Mediterranean Sea Cruising, 2016
 165. Dusan Tatić, Dragan Janković, Education of Patients by using Mobile Learning System, Proc. Int. Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, pp.243--246, 28.6.2016--30.6.2016, Makedonija, 2016
 166. E. Glogic, E. Zogic, Natasa Glisovic, Remarks of the upper bound for Randic index of bipartite graphs, 4th international Conference contemporary problems of mathematics, mechanics and informatics CPMMI, State University of Novi Pazar, pp.25--25, 19.6.--21.6., Srbija, 2016
 167. Natasa Glisovic, Miodrag Raskovic, The System for decision support in the diagnostic of systemic autoimmune diseases, 4th international Conference contemporary problems of mathematics, mechanics and informatics CPMMI, State University of Novi Pazar, pp.38--38, 19.6.--21.6., Srbija, 2016
 168. Stevan Čanak, Zoran Marković, Nataša Glišović, PRODUCTION-ECONOMICAL SPECIFICS OF RAINBOW TROUT PRODUCTION IN MOUNTAIN AREAS, International Conference: Sustainable development of mountain areas, University of Montenegro, pp.11--11, 14.9.--16.9., Crna Gora, 2016
 169. Ivan Stojkovic, Vladisav Jelisavcic, Veljko Milutinovic, Zoran Obradovic, Distance Based Modeling of Interactions in Structured Regression, Proceedings - 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence, AAAI Press / International Joint Conferences on Artificial Intelligence, Vol.3, pp.2032--2038, 09.07.2016.--15.07.2016., Sjedinjene Američke Države, 2016
 170. Milena Jevtić, nenad Jovanović, Jordan Radosavljević, Primena gravitacionog pretraživačkog algoritma i genetskog algoritma na model lanca snabdevanja sa tri faze, ITOP16, Čačak, 2016, UNIVERZITET U KRAGUJEVCU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU, pp.67--79, 10.09.2016--11.09.2016, Srbija, 2016
 171. Milena Jevtić, nenad Jovanović, Jordan Radosavljević, Aplication of hybrid psogsaalgorithm for three stage supply chain network optimization, “UNITECH 2015” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, Vol.II, pp.383--388, Bugarska, 2015
 172. V. Paunović, S. Jovanović, K. Kaplarski, D. Domazet, “Creating a multiagent system architecture used for decision support in adaptive e-learning“,, eLearning-2016, 7th Conference on eLearning, 29-30 September 2016, Belgrade, Belgrade Metropolitan University, pp.30--35, 29-30 September2016
 173. Dragana Krstić, Zoran Jovanović, Radmila Gerov, Dragan Radenković, Vladeta Milenković, Statistics of k-µ Random Variable, 18th International Conference on Mathematical Methods, Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.163--171, January 29--January 31, Venice, Italy, 2016
 174. Dragana Krstić, Zoran Jovanović, Radmila Gerov, Mihajlo Stefanovic, Milan Gligorijević, Performance Analysis of Wireless Communication System in the Presence of Gamma Shadowing, Nakagami-m Multipath Fading and Cochannel Interference, 15th International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS'16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, 4/1/2015--4/1/2017, Istanbul, Turkey, 2016
 175. Dragana Krstić, Radmila Gerov, Vesad Doljak, Srdjan Milosavljević, Mihajlo Stefanovic, Performance of Wireless System in the Presence of Rayleigh Short Term Fading, Gamma Long Term Fading and Cochannel Interference, 10th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling (ASM '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, 4/1/2015--4/1/2017, Istanbul, Turkey, 2016
 176. Dragana Krstic, Mihajlo Stefanovic, Vladeta Milenkovic, Dragan Radenkovic, Hristo Ivanov, ‎Erich Leitgeb, Performance of Wireless Communication System in the Presence of Rician Short Term Fading, Gamma Long Term Fading and Cochannel Interference, IEICE Information and Communication Technology Forum 2016, The 2016 IEICE ICTF, University of Patras, Greece, pp.1--10, 6 July--8 July, Patras, Greece, 2016
 177. Dragana Krstic, Mihajlo Stefanovic, Vladeta Milenkovic, Dragan Radenkovic, Hristo Ivanov, ‎Erich Leitgeb, Performance of Wireless System in the Presence of k-μ Multipath Fading, Gamma Shadowing and k-μ Cochannel Interference, IEICE Information and Communication Technology Forum 2016, The 2016 IEICE ICTF, University of Patras, Greece, pp.1--10, 6 July--6 July, Patras, Greece, 2016
 178. Dragana Krstic, Suad Suljovic, Vesad Doljak, Mihajlo Stefanovic, Erich Leitgeb, Pirmin Pezzei, Moment Generating Function of Macrodiversity System with Three Microdiversity MRC Receivers in Gamma Shadowed Nakagami-m Fading Channel, 10th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, networks and Digital Signal Processing, CSNDSP16, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, pp.1--10, 20th July--22nd July, Prague, Czech Republic, 2016
 179. Dragana Krstic, Mihajlo Stefanović, Vesad Doljak, Zoran Popovic, Radmila Gerov, Distribution of Maximum and Minimum of -µ-g Random Variables, 14th International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, August 19--August 21, Mallorca, Spain, 2016
 180. danijela Aleksić, Dragana Krstic, Zoran Popovic, Ivana Dinić, Mihajlo Stefanović, Outage Probability of Wireless Relay Communication System with Three Sections in the Presence of Nakagami-m Short Term Fading, 14th International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, August 19--August 21, Mallorca, Spain, 2016
 181. Dragana Krstić, Vesad Doljak, Mihajlo Stefanović, danijela Aleksić, Muneer Masadeh Bani Yassein, Milan Gligorijević, Performance Analysis of Wireless Systems in the Presence of k-μ Short Term Fading, Gamma Long Term Fading and k-μ Cochannel Interference, 21th International Conference on Applied Electronics - AE 2016, University of West Bohemia, Pilsen, pp.135--140, 06 September--08 September, Pilsen, Czech Republic, 2016
 182. Dragana Krstic, Branimir Jakšić, Vesad Doljak, Mihajlo Stefanović, Second Order Statistics of the Macrodiversity SC Receiver Output Signal over Gamma Shadowed k-μ Multipath Fading Channel, 1st CoBCom – International Conference on Broadband Communications for next Generation networks and Multimedia Applications, Graz University of Technology, pp.1--10, 14th of September--16th of September, Graz, Austria, 2016
 183. Dragana Krstic, Mihajlo Stefanović, Vesad Doljak, Zoran Popovic, Erich Leitgeb, The k-µ-g Random Variable and the k-µ-g Random Process, 24-th International Conference on Software Telecommunications and Computer networks - SoftCOM 2016, FESB, University of Split, pp.1--10, September 22--September 24, Split, Croatia, 2016
 184. Dragana Krstic, Mihajlo Stefanovic, Vladeta Milenkovic, Muneer Masadeh Bani Yassein, Shadi Aljawarneh, Zoran Popovic, Wireless Relay System with Two Sections in the Presence of κ-μ and η-μ Multipath Fading, IEEE International Conference on Internet of Things and Pervasive Systems (IoT-SP-2016), pp.1--10, 22 September--24 September, Agadir, Morocco, 2016
 185. danijela Aleksić, Dragana Krstić, Zoran Popović, Mihajlo Stefanović, Level Crossing Rate of Macrodiversity SC Receiver Output Process in the Presence of Weibull Short Term Fading, Gamma Long Term Fading and Weibull Cochanell Interference, 7th International Conference on Mathematical Models for Engineering Science (MMES '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, September 28--September 30, Dubrovnik, Croatia, 2016
 186. danijela Aleksić, Dragana Krstić, Siniša Minić, Mihajlo Stefanović, Vladeta Milenković, Djoko Bandjur, Outage Probability of Two Relay Systems with Two Sections on Selection Combining in the Presence of κ-μ Short Term Fading, 21st International Conference on Applied Mathematics (AMATH '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, December 17-19--December 19, Bern, Switzerland, 2016
 187. Siniša Minić, Dragana Krstic, Djoko Bandjur, Vladeta Milenković, Suad Suljović, Mihajlo Stefanovic, Level Crossing Rate of Macrodiversity in the Presence of Gamma Long Term Fading, κ-μ Short Term Fading and Rayleigh Short Term Fading, 9th European Computing Conference (ECC '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, December 17--December 19, Bern, Switzerland, 2016
 188. Dragana Krstic, Radmila Gerov, Vladeta Milenković, Djoko Bandjur, Zoran Popović, Mihajlo Stefanović, Level Crossing Rate of Macrodiversity with Three Microdiversities in the Presence of Long Term Fading and Mixed Short Term Fading, 14th International Conference on data networks, Communications, Computers (DNCOCO '16), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.1--10, December 17--December 19, Bern, Switzerland, 2016
 189. Adamović Milan, Ivetić Dragan, Kupusinac Aleksandar, Versatile Program Model of Avatar Face, ICEST International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (51; Ohrid; 2016 ), Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, pp.247--250, 28.06.2016.--30.06.2016., Makedonija, 2016
 190. Vladimir Ilić, Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, Signature of a shape based on its pixel coverage representation, Proc. 19th international conference on Discrete Geometry for Computer Imagery, Springer International Publishing/University of Nantes, Vol.9647, pp.181--193, 18.4.2016.--20.4.2016., Francuska, 2016
 191. Amit Suveer, Nataša Sladoje, Joakim Lindblad, Anca Dragomir, Ida-Maria Sintorn, Automated Detection of Cilia in Low Magnification Transmission Electron Microscopy Images Using Template Matching, Proc. 13th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, IEEE/Czech Technical University of Prague, pp.386--390, 13.4.2016.--16.4.2016., Češka, 2016
 192. Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Paola Glavan, Anton Umek, Correctness of the Chord Protocol, IIKI 2016, Beijing Normal University, Beijing, pp.1--6, 20.10.2016.--21.10.2016., Kina, 2016
 193. Andrijana Pešić, Živadin Micić, Education as prevention of cyberbullying, Technics and informatics in education – "TIO 2016", Faculty of Technical Sciences Čačak, pp.88--93, 28.05.2016.--29.05.2016., Srbija, 2016
 194. Živadin Micić, Vesna Ružičić, Innovation sources of knowledge for clustering standardized field of creativity, Technics and informatics in education – "TIO 2016", Faculty of Technical Sciences Čačak, pp.250--257, 28.05.2016.--29.05.2016., Srbija, 2016
 195. Blagojević Marija, Micić Živadin, Ebersold Zoran, neural network based educational support: learning management system application, International scientific conference "UNITECH", Technical University of Gabrovo, pp.262--267, 18.11.2016.--19.11.2016., Bugarska, 2016
 196. Andrea Bučalina Matić, Vesna Milanović, Nikolina Vrcelj, Entrepreneurship, Marketing and Entrepreneurial Marketing (Preduzetništvo, marketing i preduzetnički marketing), Proceedings: Second international Scientific Conference ERAZ 2016 "Knowledge Based Sustainable Economic Development", Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan, Belgrade, Serbia; Faculty of Business Studies, Mediterranean University - Podgorica, Montenegro; University of National and World Economy - Sofia, Bulgaria; Faculty of Commercial and Business Studies - Celje, Slovenia, pp.485--491, 16.6.2016.--16.6.2016., Srbija,
 197. Sokratis Kartakis, Marija Milojevic Jevric, George Tzagkarakis, Julie A. McCann,, Energy-based Adaptive Compression in Water network Control Systems, 2016 International Workshop on Cyber-physical Systems for Smart Water networks (CySWater), IEEE, pp.43--48, Austrija, 2016
 198. R. Ivković, M. Petrović, D. Miljković, P. Spalević, I. Milošević, Reduction of Snow and Rain Noise in Spatial Domain, International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research – Sinteza 2016, Univerzitet Singidunum, pp.287--292, 22.04.2016.--23.04.2016., Republika Srbija, 2016
 199. Ivana Gadjanski, Danko Radulovic,Filip Vranic, Miroslava Raspopovic, Formation of Fab lab Petnica, 1st International Conference Multidisciplinary Engineering Design Optimization (MEDO), IEEE, pp.1--4, 14.09.2016--16.09.2016, Srbija, 2016
 200. Jovana Jovic, Svetlana Cvetanovic, Miroslava Raspopovic, System for Learning Objects Retrieval in Ontology-based database CourseSystem for Learning Objects Retrieval in Ontology-based database Course, Proceedings of the Seventh International Conference on eLearning, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit netherlands, Matematički institut SANU, pp.28--32, 29.09.2016--30.09.2016, Srbija, 2016
 201. Matjaz Debevc, Ines Kozuh, Miroslava Raspopovic, Katarina Kaplarski, danijela Ljubojevic, Lefkothea Kartasidou, Donata Konzcyk, Pawel Wdowik, E-Learning approaches for Supporting Higher Education (HE) Students with Disabilities on Transition Planning, Proceedings of the Seventh International Conference on eLearning, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit netherlands, Matematički institut SANU, pp.103--108, 29.09.2016--30.09.2016, Srbija, 2016
 202. Milena Vukmirovic, Miroslava Raspopovic, Vulnerability of Public Space and the Role of Social networks in the Crisis, Places and Technologies 2016, University of Belgrade – Faculty of Architecture and Professional Association Urban Laboratory, pp.769--778, 13.04.2016--16.04.2016, Srbija, 2016
 203. Ivana Gađanski, Nikola Božić, Miroslava Raspopović, Fab labs as platforms for implementation of the knowledge triangle – case study of the educational Fab lab Petnica, Proceedings of WBCInno 2015 International Conference, Univerzitet Novi Sad, pp.62--65, 18.09.2015--18.09.2015, Srbija, 2015
 204. Nicholas Misiunas, Miroslava Raspopovic, Kavitha Chandra, Asil Oztekin, Sensitivity of Predictors in Educational data: A Bayesian network Model, Proceedings of the 2015 INFORMS Workshop on data Mining and Analytics, The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), pp.1--6, 1.11.2015--4.11.2015, SAD, 2015
 205. Elaine Silvana Vejar, Miroslava Raspopović, Evaluation of Flipped Classrooms in Undergraduate Mathematics Courses, Proceedings of the Sixth International e-Learning Conference, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit netherlands, Matematički institut SANU, pp.59--64, 24.09.2015--25.09.2015, Srbija, 2015
 206. Vojin Kostić, nebojša Raičević, Jovan Mrvić, Dragan Kovačević, Testing of above ground permanent connections in high-voltage power facility grounding systems, Testing of above ground permanent connections in high-voltage power facility grounding systems, Međunarodna Konferencija Elektrane 2016, pp.1--10, 23.11.2016--26.11.2016, Srbija, 2016
 207. Vesna Nikolić, Milena Stanković, Inženjerstvo za održivost, Proceedings11. International Conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineer, pp.79--89, 10.06. 2015--11.06.2015, Srbija, 2016
 208. Josip Taradi, Vesna Nikolić, nevenka Grošanić, Zaštita u funkciji održivog razvoja, Proceedings11. International Conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineers, pp.196--209, 10.06. 2015--11.06.2015, Srbija, 2016
 209. Mirjana Galjak, Vesna Nikolić, Josip Taradi, Eko-andragoške dimenzije obrazovanja za održivi razvoj, Proceedings11. International Conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineers, pp.46--54, 10.06. 2015--11.06.2015, Srbija, 2016
 210. Stevan Musicki, Vesna Nikolic, Dejan Vasovic, Professional risk management - contemporary trends and practices, Proccedings7th International Conference "Life Cycle Engineering and Management", ICDQM-2016, DQM Centar, Prijevor, pp.396--400, 29.06.2016.--30.06.2016, Srbija, 2016
 211. Stevan Musicki, Vesna Nikolic, Dejan Vasovic, Resource Protection – А Greece and Usa Army Experience, Procceedings of VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness EMC2 2016, Tehnički fakultet ''Mihajlo Pupin'' Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, pp.106--109, 17.06.2016--18.06.2016, Crna Gora, 2016
 212. Stevan Musicki, Vesna Nikolic, Dejan Vasovic, Resource Protection – The Serbian Army Experience, Procceedings of VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness EMC2 2016, Tehnički fakultet ''Mihajlo Pupin'' Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, pp.110--113, 17.06.2016--18.06.2016, Crna Gora, 2016
 213. Mirjana Galjak, Vesna Nikolić, Ekološka bezbednost i prirodne katastrofe, Zbornik radova Savremeni bezbjednosni rizici i prijetnje i njihov uticaj na bezbjednost država regiona,, Fakultet bezbjednosti i zaštite, pp.208--221, 01.07. 2016--02.07.2016, Republika Srpska, 2016
 214. Josip Taradi, Vesna Nikolić, Ana Šijaković, Povezanost profila i uloge stručnjaka zaštite u održivom razvoju, Zbornik radova VI. međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA, Veleučilište u Karlovcu, Boise State University, pp.149--155, 21.09.2016--24.09.2016, Hrvatska, 2016
 215. Marija Obradović, Composite Polyhedral Forms Obtained by Combining Concave Pyramids of the Second Sort with Archimedean Solids, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics, “moNGeometrija 2016”, Akademska misao/ Srpsko udruženje za geometriju i grafiku (SUGIG), Vol.1, Iss.1, pp.124--131, 23. jun 2016.26. jun 2016.Srbija2016
 216. Marija Obradović, Polyhedral Forms Obtained by Combinig Lateral Sheet of CP II-10 and Truncated Dodecahedron,, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics, “moNGeometrija 2016”, Akademska misao/ Srpsko udruženje za geometriju i grafiku (SUGIG), Vol.1, Iss.1, pp.330--337, 23. jun 2016.26. jun 2016.Srbija2016
 217. Marijana Ćosović, Slobodan Obradović, Ljiljana Trajković, Classifying Anomalous Events in BGP datasets, 2016 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), 15-18 may 2016, Iss.ISBN: 978-1-4673-8722-4, pp.697--700, 15 may 2016--18 may 2016, Canada, 2016
 218. Živorad Vasić, Slobodan Obradović, Milica Jevremović, Mina Yordanova, Nikola Jančev, The role of a manager in the process of IT project accomplishment, Unitech’2016, Gabrovo, ISSN 1313-230X, pp.IV-97-104, Tehnički univerzitet Gabrovo, Vol.IV, pp.151--156, 11/18/2017--11/19/2017, Bugarska, 2016
 219. Slobodan Obradović, Živorad Vasić, nenad Subotić, Comparison of ATM and EFTPOS terminals market in the countries of the Western Balkan region, Unitech’2016, Gabrovo, ISSN 1313-230X, pp.IV-97-104, Tehnički univerzitet Gabrovo, Vol.IV, pp.97--104, 11/18/2017--11/19/2017, Bugarska, 2016
 220. Siniša Ilć, Dragiša Miljković, Alempije Veljović, Slobodan Obradović, Bojan Jovanović, Compasison of performance in data analysis in dedicated and traditional DBMS, Unitech’2016, Gabrovo, ISSN 1313-230X, pp.IV-97-104, Tehnički univerzitet Gabrovo, Vol.II, pp.219--225, 11/18/2017--11/19/2017, Bugarska, 2016
 221. Srđan Janković, Borivoje Milošević, Slobodan Obradović, Interferences in wireless channel model of a body area network, Unitech’2016, Gabrovo, ISSN 1313-230X, pp.IV-97-104, Tehnički univerzitet Gabrovo, Vol.IV, pp.122--127, 11/18/2017--11/19/2017, Bugarska, 2016
 222. Ioannis Kokkinis, Zoran Ognjanović, Thomas Studer, Probabilistic Justification Logic,, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of Logical Foundations of Computer Science LFCS 2016, Springer, Vol.9537, pp.174--186, 4.1.2016.--7.1.2016., USA, 2016
 223. Aleksandra Panajotović, Dragan Drača, Outage Probability of SC Receiver Operating in Both Microcell and Picocell Environment, Proceedings -Small Systems Simulation Symposium -SSSS 2016, Faculty of Electronic Engineering in Niš,Inovation Centre of Advanced Technologies, pp.76--78, 12.2.2016--14.2.2016, Srbija, 2016
 224. Aleksandra Panajotović, Felip-Riera Palou, Guillem Femenias, Limited Feedback MU-MIMO-OFDM System, Proceedings-International ITG Workshop on Smart Antennas WSA 2016, Technical University of Munich,Institute for Advanced Study, pp.348--355, 9.3.2016--11.3.2016, nemačka, 2016
 225. Aleksandra Panajotović, Dragan Drača, Nikola Sekulović, OP of SC Diversity for OFDM-based WLAN System Operating in Microcell and Picocell Environment, Proceedings-51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies-ICEST2016, Faculty of Technical Sciences in Bitola, pp.83--86, 28.6.2016--30.6.2016, Makedonija, 2016
 226. Aleksandra Panajotović, Dragan Drača, Capacity of OFDM-based WLAN System with SC Diversity, Proceedings-11th International Symposium on Industrial Electronics-INDEL 2016, Facultz of Electrical Engineering, University of Banja Luka, pp.1--10, 3.11.2016--5.11.2016, Bosna i Hercegovina, 2016
 227. Stefanovic Caslav M Panic Stefan R Antonic Marko Jovkovic Srdjan M Stefanovic Dusan M Stefanovic Mihajlo C, Second Order Statistics of SC Macrodiversity system in the presence of Gamma Shadowed nLoS short term fading and CCI, 2016 IEEE 7TH ANNUAL UBIQUITOUS COMPUTING, ELECTRONICS MOBILE COMMUNICATION CONFERENCE, IEEE, pp.791--797, 10/20/2016--10/22/2016, USA, 2016
 228. M.Mišić, B.Prlinčević, S.Panić, P.Spalević, B.Milocavljević, Zavisnost performansi prenosa slike požara kroz Rician FSO kanal od indeksa scincilacija, INFORMACIOne TEHNOLOGIJE -sadašnjost i budućnost 2016, Univerzitet Crne Gore, pp.89--92, 2/29/2016--3/5/2016, Montenegro, 2016
 229. M. Mišić, B. Prlinčević, S. Panić, P. Spalević, A. Amniesi, Zavisnost performansi prenosa slike požara od atmosferskih prilika u slučaju korišćenja Rician FSO kanala, Infoteh Jahorina, Univerzitet Istočno Sarajevo, pp.329--333, 3/16/2016--3/18/2016, Bosnia and Herzegovina, 2016
 230. S. R. Panić, B. P. Prlinčević, P. Ć. Spalević, A. Amniesi, M. S. Radojković, FSO transmission of double watermarked image over Double Generalized Gamma turbulence channels, International Scientific ERK’2016, IEEE Slovenia Section together with Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana, pp.97--100, 9/19/2016--9/21/2016, Slovenia, 2016
 231. P. Spalević, B. Prlinčević, S. Panić, M. Veinović, A. Kokić Arsić, Performance analysis of FSO transmission over Ϻ atmospheric turbulence channels, International Scientific Conference - ICEST 2016, Faculty of Communications and Communication Technologies, Technical University of Sofia, Bulgaria, Faculty of Technical Sciences, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, Macedonia, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, pp.123--126, 6/28/2016--6/30/2016, Macedonia, 2016
 232. B. Prlincevic, S. Panic, P. Spalevic, A. Kokic Arsic, B. Milosavljevic, K. M. M. Hiamir Swhli, Performance of FSO Transmission of Color Image Over Double Generalized Gamma Turbulence Channel, UNITECH 2016, Technical University of Gabrovo, Vol.2, pp.163--165, 11/18/2016--11/19/2016, Bulgaria, 2016
 233. P. Spalević, E. Pećanin, S. Ilić, M. Veinović, S. Panić, Automatization of the ETL process on the isolated small scale database system, TELFOR 2016, DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE – DT, BEOGRAD, ETF - Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, IEEE Serbia & Montenegro COM SOC CHAPTER, pp.794--797, 11/22/2016--11/23/2016, Serbia, 2016
 234. Hajime Machida, Jovanka Pantovic, Monomial Clones: Local Results and Global Properties, ISMVL2016, IEEE CS, pp.78--83, 18.05.2016--20.05.2016, Japan, 2016
 235. Mariangiola Dezani-Ciancaglini, Silvia Ghilezan, Svetlana Jaksic, Jovanka Pantovic, Nobuko Yoshida, Denotational and Operational Preciseness of Subtyping: A Roadmap - Dedicated to Frank de Boer on the Occasion of His 60th Birthday, 60. Birthday: Frank S. de Boer 2016, Springer, Vol.9660, pp.155--172, 3.04.2016--3.04.2016, Holandija, 2016
 236. Hajnalka Péics, Andrea Rožnjik, Valeria Pinter Krekić, Márta Takács, System of Delay Difference Equations with Continuous Time with Lag Function Between Two Known Functions, Proceedings - 10th Colloquium of Qualitative Theory of Differential Equations, Bolyai Institute, University of Szeged, Iss.18, pp.1--18, 01.07.2015.--04.07.2015., Hungary, 2016
 237. Zorana Jeli, Branislav Popkonstantinovic, Misa Stojicevic, Rasa Andrejevic, Ivana Cvetkovic, 3D ANALYSIS OF GEOMETRICAL FACTORS AND INFLUENCING OPPOSING AIR ARROUND SATELITE DISH, Proceedings - The 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2016, Serbian Society for Geometry and Graphics, pp.14--23, 23. June--26. June, Republic of Serbia, 2016
 238. Branislav Popkonstantinovic, Dragan Petrovic, Zorana Jeli, Misa Stojicevic, neW APPROACH IN LECTURE DELIVERY AT THE COURSE ON MECHANISM DESIGN AT THE FACULTY OF MECHANICAL ENGIneERING, UNIVERSITY OF BELGRADE, Proceedings - The 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2016, Serbian Society for Geometry and Graphics, pp.23--31, 23. June--26. June, Republic of Serbia, 2016
 239. Branislav Popkonstantinovic, Ljubomir Miladinovic, Zorana Jeli, Misa Stojicevic, EVENT BASED MOTION ANALYSIS OF ESCAPEMENT MECHANISM 3D MODEL, Proceedings - The 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2016, Serbian Society for Geometry and Graphics, pp.186--194, 23. June--26. June, Republic of Serbia, 2016
 240. Misa Stojićević, Miodrag Stoimenov, Zorana Jeli, Branislav Popkonstantinović, HISTORY OF WALKING MACHIneS, Proceedings - The 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2016, Serbian Society for Geometry and Graphics, pp.1--10, 23. June--26. June, Republic of Serbia, 2016
 241. Miloš Radmanović, Efficient Random Generation of Bent Functions using GPU Platform, Proc. 12th Int. Workshop on Boolean Problems (IWSBP2016), TU Bergakademie Freiberg, pp.167--173, 9/22/2016--9/23/2016, Germany, 2016
 242. Miloš Radmanović, Radomir Stanković, Random Generation of Bent Functions on Multicore CPU Platform, Proc. of 51st Int. Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2016), Faculty of Technical Sciences, Bitola, pp.239--242, 6/28/2016--6/30/2016, Macedonia, 2016
 243. Miloš Radmanović, Computation of Fast Spectral Transforms of Logic Functions on Multi-core CPU Platform with Different Parallel Programming Frameworks and Operating System Services, Proc. 3rd Int. Conf. on Electrical, Electronic, and Computer Engineering (IcETRAN 2016), ETRAN Society, pp.1--6, 6/13/2016--6/16/2016, Serbia, 2016
 244. Buda Bajić, Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, Blind Restoration of Images Degraded with Mixed Poisson-Gaussian Noise with Application in Transmission Electron Microscopy, Proc. 13th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, IEEE/Czech Technical University of Prague, pp.123--127, 13.4.2016.--16.4.2016., Češka, 2016
 245. Buda Bajić, Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, Single image super-resolution reconstruction in presence of mixed Poisson-Gaussian noise, Proc. 6th IEEE International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, IEEE/University of Oulu, pp.1--10, 12.12.2016.--15.12.2016., Finska, 2016
 246. M. Stojanović, D. Tasić, N. Cvetković, D. Vučković, An Approach to Calculation of Circulation Curretn of Single-Core Cables, CD Proceedings-10th Mediterranean Conference Med Power, Belgrade, IET Israel, IET Hellas, IET Cyprus, University of Belgrade - School for Electrical Engineering, pp.1--10, 06.11.2016.--09.11.2016., Srbija, 2016
 247. Violeta Tomašević, Milo Tomašević, TIME-MEMORY TRADE-OFF IN RFID SYSTEMS, Proceedings - International Scientific Conference of IT and data Related Research, Singidunum University, pp.124--130, 22.04.2016.--22.04.2016., Serbia, 2016
 248. Marko Beko, Rui Dinis, Goran Dimic, Milan Tuba, Paulo Montezuma, A Geodesic Descent Technique for PAPR Reduction in MIMO-OFDM, Proceedings - IEEE 23rd Telecommunications Forum TELFOR 2015, IEEE, pp.492--495, 24.11.2015.--26.11.2015., Serbia, 2015
 249. Aleksandra Arsic, Milos Jordanski, Milan Tuba, Improved Lip Detection Algorithm Based on Region Segmentation and Edge Detection, Proceedings - IEEE 23rd Telecommunications Forum TELFOR 2015, IEEE, pp.472--475, 24.11.2015.--26.11.2015., Serbia, 2015
 250. Ivana Strumberger, nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Constrained Portfolio Optimization by Hybridized Bat Algorithm, Proceedings - IEEE 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation ISMS 2016, IEEE, pp.83--88, 25.01.2016--27.01.2016., Thailand, 2016
 251. Eva Tuba, Lazar Mrkela, Milan Tuba, Support Vector Machine Parameter Tuning using Firefly Algorithm, Proceedings - IEEE 26th International Conference Radioelektronika 2016, IEEE, pp.413--418, 19.04.2016.--20.04.2016., Slovakia, 2016
 252. Eva Tuba, Milan Tuba, dana Simian, Adjusted Bat Algorithm for Tuning of Support Vector Machine Parameters, Proceedings - IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC2016), IEEE, pp.2225--2232, 24.07.2016.--29.07.2016., Canada, 2016
 253. Eva Tuba, Milan Tuba, Marko Beko, Node Localization in Ad Hoc Wireless Sensor networks Using Fireworks Algorithm, Proceedings - IEEE 5th International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS'16), IEEE, pp.1--7, 29.09.2016.--01.10.2016., Morocco, 2016
 254. Eva Tuba, Milan Tuba, dana Simian, Wireless Sensor network Coverage Problem Using Modified Fireworks Algorithm, Proceedings - IEEE International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC 2016), IEEE, pp.696--701, 05.09.2016.--09.09.2016., Cyprus, 2016
 255. Eva Tuba, Milan Tuba, dana Simian, Range Based Wireless Sensor Node Localization using Bat Algorithm, Proceedings - 13th ACM Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous networks (PE-WASUN 2016), ACM, pp.41--44, 13.11.2016.--17.11.2016., Malta, 2016
 256. Aleksandar Stojak, Eva Tuba, Milan Tuba, Framework for Abnormality Detection in Magnetic Resonance Brain Images, Proceedings - IEEE 24rd Telecommunications Forum TELFOR 2016, IEEE, pp.687--690, 22.11.2016.--23.11.2016., Serbia, 2016
 257. Marina Nikolic, Eva Tuba, Milan Tuba, Edge Detection in Medical Ultrasound Images Using Adjusted Canny Edge Detection Algorithm, Proceedings - IEEE 24rd Telecommunications Forum TELFOR 2016, IEEE, pp.691--694, 22.11.2016.--23.11.2016., Serbia, 2016
 258. Slavisa Tomic, Marko Beko, Rui Dinis, Milan Tuba, nebojsa Bacanin, An Efficient WLS Estimator for Target Localization in Wireless Sensor networks, Proceedings - IEEE 24rd Telecommunications Forum TELFOR 2016, IEEE, pp.467--470, 22.11.2016.--23.11.2016., Serbia, 2016
 259. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Geotermalne mogućmnosti opštine Kuršumlija, Kapacitet geotermalnih izvora i distribucija termo-mineralnih izvora opštine Kuršumlija (Srbija), Geografski fakultet Beograd/Grad Smederovo, Vol.1, Iss.1, pp.93--101, 25.11.2016--26.11.2016, Srbija, 2016
 260. Vladan Vučković, Combination of Two Transposition Tables for Tree Reduction in Computer Chess Game, Combination of Two Transposition Tables for Tree Reduction in Computer Chess Game, IcETRAN,Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, Iss.RTI2.6.1-4, pp.1--10, 6/13/2016--6/16/2016, Serbia, 2016
 261. Aref Busoud, Dejan Živković, E-GOVERNMENT IN LIBYA, SINTEZA, Singidunum University, 32 danijelova Street, Belgrade, pp.513--517, 22.4.2016.--24.4.2016., Serbia, 2016
 262. Mirjana Devetaković, Jelena Ivanović, Ljiljana Petruševski, Pedagogic Potential of a Parametric System based on the Box-Packing Concept, Proceedings - 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2016, Faculty of Civil engineering in Belgrade; Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, pp.305--319, 23.6.2016.--26.6.2016., Srbija, 2016
 263. Ljiljana Petruševski, Maja Petrović, Mirjana Devetaković, Jelena Ivanović, Modeling of Focal-Directorial Surfaces for Aplication in Architecture, Proceedings - 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2016, Faculty of Civil engineering in Belgrade; Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, pp.278--286, 23.6.2016.--26.6.2016., Srbija, 2016
 264. Rosin Paul L., Zunic Jovisa, Image and Video Technology – PSIVT 2015 Workshops – selected papers, Springer – Lecture Notes in Computer Science, Vol.9555, pp.38--47, 2016
 265. Dejan Milic, Hana Stefanovic, Performance Analysis of Transmit Beam Forming and Diversity Reception Technique in Fading Channels, XIII International conference on Systems, Automatic Control and Measurements (SAUM 2016), Proceedings, SAUM – Association of Serbia for Systems, Automatic Control and Measurements, Belgrade, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Faculty of Mechanical, pp.43--46, 9.11.2016--11.11.2016, Srbija, 2016
 266. Hana Stefanović, Dejan Milić,, Spectral Shape Simulation using the Polynomial Representation, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research-Synthesis 2016, Proceedings of papers, Univerzitet Singidunum, pp.106--110, 22.04.2016--22.04.2016, Srbija, 2016
 267. S. Suljovic, D. Milic, V. Milenkovic, D. Radenkovic, G. Petkovic, A. Tokalic, The α-η-μ random process, INFOTEH 2016, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vol.15, pp.227--230, 16.03.2016--18.03.2016, Srbija, 2016
 268. H. Stefanovic, S. Strbac-Savic, D. Milic, Z. Nikolic, Comparison between DFT, DCT and SVD image compression techniques from the number of trnasformation coefficients point of view, INFOTEH 2016, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vol.15, pp.725--729, 16.03.2016--18.03.2016, Srbija, 2016
 269. S. Popov, Đ. Ćosić, T. Novaković, Primena geoinformatike pri mapiranju socijalne ranjivosti na poplave, ZBORNIK RADOVA YU INFO 2016, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, pp.52--57, 2016
 270. J. Bondžić (Simić), S. Popov, T. Novaković, S. Draganić (Vukoslavčev), M. Sremački, Software for Hazard Scenarios Modelling, ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, pp.392--396, 2016
 271. Djordje M. Kadijevich, data modeling with dashboards: opportunities and challenges, IASE 2016 Roundtable Conference: Promoting understanding of statistics about society, International Association for Statistical Education (IASE), pp.1--7, 19.07.2016--22.07.2016, Germany, 2016
 272. M.Savić,M.Jovanović Popović, N.Šipetić,Maja Đurović Petrović, USE OF TRADITIONAL MATERIALS IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF SINGLE_FAMILY RESIDENCE IN WEST POMORAVLJE REGION, THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILDINGS, EneRGY, SYSTEMS and TECHNOLOGY, University of Belgrade and Serbian Society of Thermal Engineers, pp.35--36, 2016
 273. Maja Đurović Petrović,A.Lazarević, B.Kojičić, INTEGRATION OF EneRGY EFFICIENCY INTO THE LOCAL DEVELOPEMENT STRATEGIES, THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILDINGS, EneRGY, SYSTEMS and TECHNOLOGY, University of Belgrade and Serbian Society of Thermal Engineers, pp.48--49, 2016
 274. Maja Đurović Petrović, new Approaches to the Local Air-Qualiy Management in Urban Areas, International Conference-The II Environment and Natural Resoutces, Mahidol University, pp.50--61, 2016
 275. Ž.Stevanović, N.Mirkov, Maja Đurović Petrović, LOSSES AND UNCERTAINTY PREDICTIBILITY OF ANNUAL ELECTRYCITY PRODUCTION ON WIND FARM PROJECT, International Conference-Power Plants 2016, Serbian Society of Thermal Engineers, pp.66--69, 2016
 276. Jelena Ranitović, Željko Džunić, Vesna Nikolić, Lazar Velimirović,, Using Social networks to Promote Energy Efficiency, 2nd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy - energetics 2016, Research and Development Center “ALFATEC”, pp.131--135, 22.09.2016.--23.09.2016., Serbia, 2016
 277. Aleksandar Janjić, Lazar Velimirović, Miomir Stanković, Risk Analysis of Smart Grid Enterprise Integration, 6th International Conference on Information Society and Technology ICIST 2016, Society for Information Systems and Computer networks, pp.124--126, 2/28/2016--02.03.2016., Serbia, 2016
 278. Milos Kotlar, Zoran Babovic, Veljko Milutinovic, Implementation of Perceptron Algorithm using dataFlow Paradigm, 13th Symposium on neural networks and Applications (neUREL) neUREL 2016, IEEE Serbia and Montenegro SP/CAS, pp.45--49, 22.11.2016.--24.11.2016., Srbija, 2016
 279. Станко Станков, Зоран Ицић, nebojša Jotović, Dejan Mitić, Saša Arsić, Application of Multiplexers in the Systems for data Acquisition, Supervision and Control, XIII International conference on Systems, Automatic Control and Measurements (SAUM 2016), Proceedings, SAUM – Association of Serbia for Systems, Automatic Control and Measurements, Belgrade, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Faculty of Mechanical, pp.43--46, 9.11.2016--11.11.2016, Srbija, 2016
 280. Tatjana Jakšić Krüger, Tatjana davidović, Sensitivity Analysis of the Bee Colony Optimization Algorithm, Proceedings of the 7th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications (BIOMA 2016), Jožef Stefan Institut, pp.64--80, 5/18/2017--5/20/2017, Slovenija, 2016
 281. nebojša Mitrović, Vojkan Kostić, Milutin Petronijević, Bojan Banković, Pspice Model for Three Phase Induction Motor, Proceedings / Small Systems Simulation Symposium 2016, University of Nis - Faculty of Electronic Engineering, pp.32--35, 12.02.2016.--14.02.2016., Srbija, 2016
 282. Bojan Banković, nebojša Mitrović, Vojkan Kostić, Milutin Petronijević, Pspice Simulation of Power Electronics and Induction Motor Drives, Proceedings / Small Systems Simulation Symposium 2016, University of Nis - Faculty of Electronic Engineering, pp.36--39, 12.02.2016.--14.02.2016., Srbija, 2016
 283. V. Z. Kostić, N. N. Mitrović, B. G. Banković, The Monospiral Motorised Cable Reel in Crane Applications, Proceedings / XIII International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements 2016, University of Nis - Faculty of Electronic Engineering, pp.112--115, 09.11.2016.--11.11.2016., Srbija, 2016
 284. B. G. Banković, N. N. Mitrović, V. Z. Kostić, M. P. Petronijević, and M. Milovanović, Multi Drive System for Industrial Application, Proceedings / XIII International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements 2016, University of Nis - Faculty of Electronic Engineering, pp.116--119, 09.11.2016.--11.11.2016., Srbija, 2016
 285. Dejan Jovanović, nenad N. Cvetković, Miodrag Stojanović, Dragan Tasić, Ilona Iacheva, Modeling nonhomogeneous ground as multi-layered media, CD Proceedings-The 17th International IGTE Symposium, Graz, Austria, Graz University of Technology, pp.1--10, 18.09.2016.--21.09.2016., Austrija, 2016
 286. M. Stojanović, D. Tasić, N. Cvetković, D. Vučković, An Approach to Calculation of Circulation Curretn of Single-Core Cables, CD Proceedings-10th Mediterranean Conference Med Power, Belgrade, IET Israel, IET Hellas, IET Cyprus, University of Belgrade - School for Electrical Engineering, pp.1--10, 06.11.2016.--09.11.2016., Srbija, 2016
 287. Jelena Malenović-Nikolić, Goran Janaćković, Dejan Vasović, Improving the Mining-energy Complex Management System and the Environmental Protection Policy Based on Energy Indicators and Environmental Monitoring, Proceedings - 2nd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Research and Development Center “ALFATEC”, Niš, Serbia, and Complex System Research Centre, Niš, Serbia, pp.13--17, 22.9.2016.--23.09.2016., Srbija, 2016
 288. Goran Janaćković, Dejan Vasović, Jelena Malenović-Nikolić, Assessment of Energy Security based on Energy Indicators – a Serbian example, Proceedings - 2nd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Research and Development Center “ALFATEC”, Niš, Serbia, and Complex System Research Centre, Niš, Serbia, pp.47--53, 22.9.2016.--23.09.2016., Srbija, 2016
 289. Sandra Stanković, Goran Janaćković, Dejan Vasović, Green Roofs as an Example of Green Building Design, Proceedings - 2nd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Research and Development Center “ALFATEC”, Niš, Serbia, and Complex System Research Centre, Niš, Serbia, pp.107--111, 22.9.2016.--23.09.2016., Srbija, 2016
 290. Dejan Vasović, Jelena Malenović Nikolić, Goran Janaćković, Jasmina Radosavljević, Ana Vukadinović, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS: CONTEMPORARY TRENDS AND PRACTICES, Proceedings - VI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2016), Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, pp.73--76, 13.10.2016.--14.10.2016., Srbija, 2016
 291. Jasmina Radosavljević, Ana Vukadinović, Amelija Đorđević, Jelena Malenović-Nikolić, Dejan Vasović, GREEN ROOFS, Proceedings - VI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2016), Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, pp.100--104, 13.10.2016.--14.10.2016., Srbija, 2016
 292. Jelena Malenovic Nikolic, Jasmina Radosavljevic, Ana Vukadinovic, Dejan Vasovic, Goran Janackovic, APPLICATION OF EneRGY INDICATORS IN ASSESSING THE IMPACT OF THERMAL POWER PLANTS ON THE QUALITY OF THE ENVIRONMENT, Proceedings - VI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2016), Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, pp.187--192, 13.10.2016.--14.10.2016., Srbija, 2016
 293. Goran Janaćković, Jasmina Radosavljević, Dejan Vasović, Jelena Malenović-Nikolić, Ana Vukadinović, THE INTEGRATED SAFETY PERFORMANCE MODEL BASED ON SAFETY INDICATORS AND SAFETY LIFECYCLE, Proceedings - VI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2016), Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, pp.261--265, 13.10.2016.--14.10.2016., Srbija, 2016
 294. Stevan Musicki, Vesna Nikolic, Dejan Vasovic, Professional risk management - contemporary trends and practices, Proceedings - 7th International conference life cycle engineering and management ICDQM-2016, The Research Center of Dependability and Quality Management DQM, pp.391--396, 29.05.2016.--30.09.2016., Srbija, 2016
 295. Sandra Stankovic, Jasmina Radosavljevic, Dejan Vasovic, The role of green roofs in climate change adaptation, Proceedings - Twelfth regional conference „Environment to Europe“ Ene16-ENV, Ambasadori odrzivog razvoja i zivotne sredine, Beograd, pp.137--141, Srbija, 2016
 296. Milica Rašić, Milan Radić, Zoran Stajić, Single-line ground fault’s impedance impact to electrical parameters in ungrounded electrical systems, ICEST2016, Faculty of Technical Science, Bitola, Macedonia, pp.363--366, 6/28/2016--6/30/2016, Makedonija, 2016
 297. Milan Radić, Milica Rašić, Zoran Stajić, Influence of induction generator’s winding resistance variation on optimal CVT regulation curves, ICEST2016, Faculty of Technical Science, Bitola, Macedonia, pp.367--370, 6/28/2016--6/30/2016, Makedonija, 2016
 298. Milica Rašić, Milan Radić, Zoran Stajić, Тhe electrical voltage quality’s influence to small hydro power plant’s operating – case study“,, energetics2016, Research and Development Center „ALFATEC“,, pp.53--60, 9/22/2016--9/23/2016, Srbija, 2016
 299. Milan Radić, Zoran Stajić, Milica Rašić, Experimental identification of actual performance curves in pump stations, SAUM2016, University of Nis - Faculty of Electronic Engineering, pp.55--58, 11/9/2016--11/11/2016, Srbija, 2016
 300. Dario Javor, Aleksandar Janjić, Using Optimization Tools for Solving Demand Side Management Problems, 2nd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, IRC Alfatec-Matematički institut SANU-COSREC, pp.83--88, 22.9.2016.--23.9.2016., Srbija, 2016
 301. Dragan Stevanovic, Aleksandar Janjic, Circuit breaker voltage drop analysis, 2nd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, IRC Alfatec-Matematički institut SANU-COSREC, pp.9--12, 22.9.2016.--23.9.2016., Srbija, 2016
 302. Andrija Petrušić, Aleksandar Janjić, Economic Regulation of Electric Power Distribution network,, 2nd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, IRC Alfatec-Matematički institut SANU-COSREC, pp.29--36, 22.9.2016.--23.9.2016., Srbija, 2016
 303. Saša S. Nikolić, Dragan Antić, Staniša Perić, Nikola Danković, Miodrag Spasić, Miroslav Milovanović, Hybrid-Fuzzy Controllers Applied in DC Servo Drive, XIII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2016, Faculty of Electronic Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia, pp.128--131, 09.11.--11.11., Serbia, 2016
 304. Saša Arsić, Stanko Stankov, Nikola Danković, Darko Mitić, Zoran Icić, Nebojša Jotović, Remote Control of Home Automation Elements, XIII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2016, Faculty of Electronic Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia, pp.217--220, 09.11.--11.11., Serbia, 2016
 305. Nikola Danković, Dragan Antić, Saša S. Nikolić, Staniša Perić, Marko Milojković, Miroslav Milovanović, new Classes of the Orthogonal Polynomials - An Overview, XIII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2016, Faculty of Electronic Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia, pp.221--224, 09.11.--11.11., Serbia, 2016
 306. Marko Milojković, Dragan Antić, Miroslav Milovanović, Staniša Perić, Saša S. Nikolić, darko Mitić, Marko Živković, Time Series Forecasting Using Endocrine neural network, XIII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2016, Niš, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia, pp.71--74, 09.11.--11.11., Serbia, 2016
 307. Stanko Stankov, Zoran Icić, nebojša Jotović, Dejan Mitić, Saša Arsić, Application of Multiplexers in the Systems for data Acquisition, Supervision and Control, XIII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2016, Faculty of Electronic Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia, pp.254--257, 09. 11.--11. 11., Serbia, 2016
 308. Stanko Stankov, Dragan Antić, Milutin Petronijević, Saša Arsić, Control and monitoring system of the mineral wool packaging, VI International conference Industrial engineering and environmental protection 2016, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Serbia, pp.152--157, 13. 10.--14. 10., Srbija, 2016
 309. Stanko Stankov, Upravljanje i nadzor bunarskih postrojenja, 37. Međunarodni stručno - naučni skup Vodovod i kanalizacija 2016, Savez inženjera i tehničara Srbije, pp.69--76, 11. 10.--14. 10., Srbija, 2016
 310. Stanko Stankov, Upravljačko – nadzorni sistem postrojenja za hemijsku pripremu vode, 37. Međunarodni stručno - naučni skup Vodovod i kanalizacija 2016, Savez inženjera i tehničara Srbije, pp.185--192, 11. 10.--14. 10., Srbija, 2016
 311. Dragan Antić, Snežana Antolović, Ana Stanković, Iceberg Energy Security Model in the Function of the Small and Mediumsized Enterprise Sector, energetics2016, Research and Development Center „ALFATEC“, pp.17--24, 9/22/2016--9/23/2016, Srbija, 2016
 312. Slobodan Bojanić; Srdjan Đorđević; Marko Dimitrijević; Lidija Korunović; Dejan Stevanović, Efficient nonintrusive distinguisher of small nonlinear electrical loads, Proceedings - 2016 13th International Conference on the European Energy Market (EEM), IEEE, pp.1--5, 06.06.16--09.06.16, Portugal, 2016
 313. Milutin Petronijević; Lidija Korunović; Ivan Anastasijević, Analysis of Current Harmonics in DC and AC Drives, Proceedings - The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2016, IET, pp.1--6, 06.11.16--09.11.16, Srbija, 2016
 314. Lidija Korunović; Ivan Anastasijević; Milutin Petronijević, The Analysis of Current Distortion of Some Outdoor Lighting Sources, Proceedings - XIII International Conference on Systems, Automatic Control and Measuremens, SAUM 2016, Facutly of Electronic Engineering - Niš, Faculty of Mechanical Engineering - Niš, SAUM - Association of Serbia for Szstems, Authomatic Control and Measurements - Belgrade, Vol.1, Iss.1, pp.100--103, 06.11.16--09.11.16, Srbija, 2016
 315. Ivan Anastasijević; Milutin Petronijević; Lidija Korunović, The Case Study of Harmonics Compensation Using Photovoltaic Energy Source, Proceedings - XIII International Conference on Systems, Automatic Control and Measuremens, SAUM 2016, Facutly of Electronic Engineering - Niš, Faculty of Mechanical Engineering - Niš, SAUM - Association of Serbia for Szstems, Authomatic Control and Measurements - Belgrade, Vol.1, Iss.1, pp.96--99, 09.11.16--11.11.16, Srbija, 2016
 316. Nikola Stevanović, Aleksandar Janjić, Marko Lazić, Mogućnost primene fotonaponskih sistema u poljoprivrednoj proizvodnji, 18. Naučno-stručni skup sa međunarudnim učešćem „Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede”, DPT 2016, Poljoprivredni fakultet Beograd, pp.172--180, 12/9/2016--12/9/2016, Srbija, 2016
 317. Rašić, J., Marković, V., Avramović, J., Industry and CO2 emissions, Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, energetics, Istraživačko-razvojni centar "ALFATEC", pp.127--130, 22.09.--23.09., Srbija, 2016
 318. Marko Dimitrijević, Dejan Stevanović, Miona Andrejević Stošović, Milutin Petronijević, Predrag Petković, Compensation of harmonics in smart grid using photovoltaic energy source, Proceedings/ Industrial Electronics (INDEL), International Symposium on, IEEE, pp.1--6, 03.11.2016--05.11.2016, Bosna i Hercegovina, 2016
 319. Jelić Miloš, Auditors's competence to pursue the new quality mangers standard, 17th Interational Symposium on Quality - HDMK, Croation Society of Quality Managers, pp.237--246, 16.03.2016.--18.03.2016., Hrvatska, 2016
 320. Jelić Miloš, Stanković Miomir, The contribution of perception in business excellence attainment, 10th Interenational Conference ICQME 2016, University of Montenegro, Faculty of Maechanical Engineering, pp.192--198, 28.09.2016.--30.09.2016., Crna Gora, 2016
 321. Ferenčak Miroslav, Radišić Mladen, Dobromirov Dušan, Kupusinac Aleksandar, Customization Approach for SME risk assessment, International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE (7; Novi Sad; 2016 ), University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, pp.72--75, 21.09.2016.--23.09.2016., Srbija, 2016
 322. Valentina Paunović, Tatjana Gvozdenović, Radoslav Stojić, Development of flight simulation educational game, eLearning - 7Th Conference on e-Learning 2016 proceedings, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, pp.40--46, 9/29/2016--9/30/2016, Srbija, 2016
 323. Valentina Paunović, Sloboan Jovanović, Katarina Kaplarski, Dragan Domazet, Creating a multiagent system architecture used for decision support in adaptive e-learning, eLearning - 7Th Conference on e-Learning 2016 proceedings, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, pp.46--51, 9/29/2016--9/30/2016, Srbija, 2016
 324. Katarina Kaplarski, Valentina Paunović, Perspectives and challenges of distributed virtual environments in e-learning, eLearning - 7Th Conference on e-Learning 2016 proceedings, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, pp.169--173, 9/29/2016--9/30/2016, Srbija, 2016
 325. Valentina Paunović, Aleksandar Tričković, Dragan Đokić, Jelena Dragićević, Learning styles methods for students classification, eLearning - 7Th Conference on e-Learning 2016 proceedings, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, pp.163--168, 9/29/2016--9/30/2016, Srbija, 2016
 326. Dragan Đokić, Ivana Kovačević, Valentina Paunović, Application of e-learning system in large business systems, eLearning - 7Th Conference on e-Learning 2016 proceedings, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, pp.174--178, 9/29/2016--9/30/2016, Srbija, 2016
 327. Marko Panić, Dejan Vukobratović, Vladimir Crnojević, Aleksandra Pižurica, Sparse MRI with a Markov Random Field Prior for the Subband Coefficients, iTWIST, International Travelling Workshop on Iteractions Between Sparse models and Technology, x, pp.56--58, 8/24/2016--8/26/2016, Danska, 2016
 328. Marko Stanković, Computable function and lambda calculus, International Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences,, Iss.6, pp.355--366, 28.05.2016.--29.05.2016., Srbija, 2016
 329. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Hybridized Bat Algorithm for Multi-objective Radio Frequency Identification (RFID) Network Planning, IEEE Congress on Evolutionary Computation, IEEE, pp.499--506, 25.05.15--28.05.15, Japan, 2015
 330. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Marko Beko, Fireworks Algorithm for RFID Network Planning Problem, 25th International Conference Radioelektronika, IEEE and University of Pardubice, pp.440--444, 21.04.15--22.04.15, Czech Republic, 2015
 331. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Adis Alihodzic, Multilevel Image Thresholding by Fireworks Algorithm, 26th International Conference Radioelektronika, IEEE and University of Pardubice, pp.326--330, 21.04.15--22.04.15, Czech Republic, 2015
 332. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Ivana Strumberger, RFID Network Planning by ABC Algorithm Hybridized with Heuristic for Initial Number and Locations of Readers, UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling and Simulation, IEEE Computer Society, pp.39--44, 25.03.15--27.03.15, United Kingdom, 2015
 333. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Marko Beko, Hybridized Fireworks Algorithm for Global Optimization, 6th European Conference on Applied Mathematics and Informatics, NAUN, pp.108--114, 10.01.15--12.01.15, Spain, 2015
 334. Miloš Milovanović, Duality of Psychological and Intrinsic Time in Artworks, 4th International Conference on New Frontiers in Physics, CERN, pp.1--10, 23.8.2015--30.8.2015, Greece, 2015
 335. Jelić Miloš, Krstić Ivan, Živković Vida, Institutional collaboration between national standards body and national metrology institute – an actual model, Proceedings, CAFMET, pp.206--213, 31.3.2015--3.4.2015, South Africa, 2015
 336. Jelić Miloš, Krstić Ivan, Standards and Technical Regulations – Serbian Quality Infrastructure Challenges, Proceedings, University of Kragujevac Faculty of Engineering – Kragujevac, pp.447--452, 5.6.2015--5.6.2015, Serbia, 2015
 337. Miloš Radmanović, Implementation of 3D Sound Effects for Museums Using Raspberry Pi and Home Theatre System, Proc. of Int. Conf. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Institute of Mathematics and Informatics - Bulgarian Academy of Sciences, Vol.5, pp.275--284, 9/28/2015--9/30/2015, Bulgaria, 2015
 338. Ivana Gađanski, Nikola Božić, Miroslava Raspopović, Fab labs as platforms for implementation of the knowledge triangle – case study of the educational Fab lab Petnica, Proceedings of WBCInno 2015 International Conference, Univerzitet Novi Sad, pp.62--65, 18.09.2015--18.09.2015, Srbija, 2015
 339. Nicholas Misiunas, Miroslava Raspopovic, Kavitha Chandra, Asil Oztekin, Sensitivity of Predictors in Educational Data: A Bayesian Network Model, Proceedings of the 2015 INFORMS Workshop on Data Mining and Analytics, The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), pp.1--6, 1.11.2015--4.11.2015, SAD, 2015
 340. Elaine Silvana Vejar, Miroslava Raspopović, Evaluation of Flipped Classrooms in Undergraduate Mathematics Courses, Proceedings of the Sixth International e-Learning Conference, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, pp.59--64, 24.09.2015--25.09.2015, Srbija, 2015
 341. Svetlana Cvetanović, Miroslava Raspopović, Aleksandra Arsić, Vuk Vasić, Integration software architecture of e-learning system with Facebook, Proceedings of the Sixth International e-Learning Conference, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, pp.42--46, 24.09.2015--25.09.2015, Srbija, 2015
 342. Kosana Vićentijević, Zoran Petrović, Zoran Jović, Nataša Glišović, Slavko Rakočević, Jelena Kaljević, THE USE OF CLOUD ACCOUNTING VS. TRADITIONAL ACCOUNTING IN THE REPUBLIC OF SERBIA, Synthesis, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Univerzitet Singidunum, pp.711--714, 16.4.--17.4., Srbija, 2015
 343. Natasa Glisovic, THE COMPARISON OF THE HYBRID WITH THE TRADITIONAL MODEL OF NEURAL NETWORKS IN THE PREDICTION OF THE STOCK MARKET INDEX BELEX15, 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, ETRAN Society, Serbia, under the auspices of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and with the support of IEEE organizes, pp.63--67, 8.6.--11.6., Srbija, 2015
 344. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Nataša Glišović, Libor Švadlenka, Optimization of the rail freight car fleet sizing problem, 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research, Hellenic Operational, Research Society, EEEE, pp.155--162, 4.6.--6.6., Greece, 2015
 345. Nataša Glišović, Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Comparison of SARIMA-GA-ANN and SARIMA-ANN for prediction of the railway passenger flows, 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research, Hellenic Operational, Research Society, EEEE, pp.181--186, 4.6.--6.6., Greece, 2015
 346. Nebojša M. Ralević, Goran B. Andjelić, Vladimir Dj. Djaković, Nataša S. Glišović, The Comparative Analyses of the Nonparametric Methods for Investment Return Prediction, 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Obuda University, Budapest, Hungary; Subotica Tech, Serbia; University of Novi Sad; Subotica: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Serbia, pp.111--115, 17.9.--19.9., Srbija, 2015
 347. Karlo Bala, Dejan Brcanov, Nebojša Gvozdenović, SOLVING VEHICLE ROUTING PROBLEMS VIA SINGLE GENERIC TRANSFORMATION APPROACH, Proceedings of the 2nd Logistics International Conference, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Vojvode Stepe 305, Belgrade, Serbia, pp.38--42, 21.5.2015.--21.5.2015., Srbija, 2015
 348. Milena Jevtić, N.Jovanovic, J.Radosavljevic, PRIMENA GENETSKOG ALGORITMA U OPTIMIZACIJI LANCA SNABDEVANJA, Infoteh-Jahorina, Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Vol.14, pp.762--766, 18.03.2015--20.03.2015., Srbija, 2015
 349. Aleksandar Zakić, Mladen Veinović, Nenad Jovanović, Slaviša Trajković, Linux kontejneri: Primena Docker platforme za distribuirane aplikacije, INFOTECH, FON Beograd, pp.1--4, 03.06.2015--04.06.2015, Srbija, 2015
 350. Zoran Jovanović, Aleksandar Jevremović, Nenad Jovanović, Kriterijumi za evaluaciju računarskih mreža, SYNTHESIS - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Univerzitet Singidunum, pp.116--118, Srbija, 2015
 351. Milena Jevtić, Nenad Jovanović, Jordan Radosavljević, Aplication of hybrid psogsaalgorithm for three stage supply chain network optimization, UNITECH, TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO, pp.1--4, 20.11.2015--21.11.2015, Bugarska, 2015
 352. N.Pejović, S.Malkov, N.Mitić, Ž.Mijajlović, Milutin Milanković digital legacy, Proceedings of the IX Bulgarian-Serbian Astronomical Conference: Astroinformatics, Astron. Soc. “Rudjer Bošković”, Iss.15, pp.179--187, 7/2/2014--7/4/2014, Bulgaria, 2015
 353. Nikolina Jankovic, Vesna Crnojevic-Bengin, Balanced bandpass filter based on square patch resonators, Proceedings of 12th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Serbia, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), and Faculty of Electronic Engineering (FEE), University of Niš, Serbia, pp.189--192, 14.10.2015.--17.10.2015., Srbija, 2015
 354. Milivoje Mrdaković, Saša Adamović, „Privacy Friendly Biometrics“, SYNTHESIS - Singidunum University International Conference, Singidunum University, pp.67--70, 16.04.--17.04., Serbia, 2015
 355. Georges Dubourg, Saša Marjanović, Cedo Zlebic, Jovan Matovic, Vesna Crnojević Bengin, 3D laser writing in-line process for the rapid fabrication of flexible electronic devices, Proceedings of 2015 TechConnect World Innovation Conference, Taylor & Francis, pp.131--134, 14.06.2015--17.06.2015, SAD, 2015
 356. V. Vučković, S.Spasic, A Method for Colorization of the Original Grayscale Tesla Photograph, Proc. of 50th Int. Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Faculty of Telecommunications, Sofia, Vol.1, pp.250--253, 24.06.15--26.06.15, Bulgaria, 2015
 357. Silvia Ghilezan, Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, Jorge A. Perez, Hugo Torres Vieira, A Typed Model for Dynamic Authorizations, Programming Language Approaches to Communication- and Concurrency-cEntric Systems, pp.27--38, 18.4.2015.--18.4.2015., Velika Britanija, 2015
 358. Borivoje Milošević, Slobodan Obradović, Srdjan Jovković, Slavenko Djukić, Acquisition of U/I Characteristics of Electric Motors with Permanent Magnet using LabView Software, L INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Organized by the Faculty of Telecommunications, Technical University of Sofia, June 24-26, 2015, Sofia, Bulgaria, pp.233--236, 6/24/2015--6/26/2015, Bulgaria, 2015
 359. Miloš Stošić, Radomir Stanković, An Android application for Computing selected areas on Images in Moasics and Freacos Restauration, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Institute of Mathematics and Informatics - BAS, Sofia, Bulgaria, Vol.5, pp.121--131, 28.9.2015.--30.9.2015., Bugarska, 2015
 360. Marina Marjanović, Violeta Tomašević, Dejan Živković, ANTI-PLAGIARISM SOFTWARE: USAGE, EFFECTIVENESS AND ISSUES, Proceedings - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Singidunum University, pp.119--122, 16.04.2015.--17.04.2015., Srbija, 2015
 361. Valentina Paunović, Slobodan Jovanović, Dragan Domazet, Nikola Cvejić, Application used for accepting and responding to voice commands, adjusted for students with cerebral palsy, 6th Conference on e-Learning, Belgrade Metropolitan University, pp.36--41, 24-25 September2015
 362. Valentina Paunović, Slobodan Jovanović, Dragan Domazet, Application used for accepting and responding to voice commands used in MATLAB programming language, adjusted for students with cerebral palsy, 4Th Conference on e-Learning, Univerzitet Metorpolitan, Matematički institut SANU, Open Universiteit -Holandija, pp.36--41, 9/24/2015--9/25/2015, Srbija, 2015
 363. Saša Adamović, Vladislav Miškovic, Milan Milosavljević, Mladen Veinović, Dalibor Radovanović, Applying machine learning in the development of forensic tools to detect ciphertext, International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN-Srebrno jezero, pp.63--63, 08.06.--11.06., Serbia, 2015
 364. V. Vučković, Candidate Moves Method Implementation in MiniMax Search Procedure of the Achilles Chess Engine, Proceeding of papers 12th international conference on telecommunications in modern satellite, cable and broadcasting services, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), and Faculty of Electronic Engineering (FEE), University of Niš, Serbia, Vol.1, pp.314--317, 10/14/2015--10/17/2015, Serbia, 2015
 365. Laban Mirjana, Popov Srđan, Radonjanin Vlastimir, Milanko Verica, Frank Ana, Vukoslavčević Suzana, Capacity building in higher education - Resilience improvement in Balkan region, Applications of Structural Fire Engineering, Czech Technical University, Vol.4, pp.454--459, 10/15/2015--10/16/2015, Hrvatska, 2015
 366. V. Vučković, S.Spasic, Colorization of Two Original Tesla's Photographs by the Method of Combined Segmentation, Proceeding of papers 12th international conference on telecommunications in modern satellite, cable and broadcasting services, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), and Faculty of Electronic Engineering (FEE), University of Niš, Serbia, Vol.1, pp.68--71, 10/14/2015--10/17/2015, Serbia, 2015
 367. Elisa Valentina Moisi, Benedek Nagy, Tibor Lukic, Vladimir-Ioan Cretu, Comparing memetic and simulated annealing approaches for discrete tomography on the triangular grid, Proceedings - 10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, IEEE, Politeh. Univ. of Timisoara, Timisoara, Romania, pp.523--528, 2015
 368. Claudio Moraga, Radomir Stankovic, Milena Stanković, Contribution to the Study of Ternary Functions with a Bent Reed-Muller Spectrum Multiple-Valued Logic, ISMVL 2015, IEEE Press, pp.133--138, 18.5.2015.--20.5.2015., Kanada, 2015
 369. Radomir Stankovic, Tsutomu Sasao, Jaakko Astola, Contributions of Yasuo Komamiya to switching theory, Reed-Muller 2015 Workshop, University of Waterloo, pp.1--1, 21.5.2015.--21.5.2015., Kanada, 2015
 370. Pero Krivić, Holger Arthaber, Goran Radosavljević, Slobodan Birgermajer, Norbert Cselyuszka, Design and Fabrication of the Bosma Stripline Circulator in LTCC Technology, x, IEEE COMCAS 2015, pp.1--1, 02.11.2015--04.11.2015, Israel, 2015
 371. Nenad Stojiljkovic, Vladan Vučković, Efficient Pseudo-Random Generator for Homogeneous Filling of 2D arrays, SYM-OP-IS 2015: XLII International Symposium on Operations Research, Matematički institut SANU, Matematički fakultet,JUPIM, Vol.1, pp.265--268, 15.9.2015.--18.9.2015., Serbia, 2015
 372. Stefan Janićijević, Saša Adamović, Marko Šarac, Dušan Stamenković, Evaluacija bezbednosti veb-servisa u cloud-u: studija slučaja dropbox, SYNTHESIS - Singidunum University International Conference, Singidunum University, pp.90--96, 16.04.--17.04., Serbia, 2015
 373. Nikola Markovic, Daniel Nemirovsky, Veljko Milutinovic, Osman S. Unsal, Mateo Valero, Adrián Cristal, Hardware Round-Robin Scheduler for Single-ISA Asymmetric Multi-core, Euro-Par, Research Group for Parallel Computing @TU Wien, pp.122--134, 8/24/2015--8/28/2015, Austrija, 2015
 374. Popov Srđan, Laban Mirjana, Vukoslavčević Suzana, Šupić Slobodan, Milanko Sanja, HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDING EVACUATION MODELLING AND SIMULATION, Innovative Technologies in Safety Engineering, Polytechnic of Rijeka, Vol.1, pp.19--23, 5/7/2015--5/9/2015, Hrvatska, 2015
 375. Nebojša Gavrilović, Slobodan Jovanović, Implementing ITS for Java programming e-learning, 6th Conference on eLearning, Belgrade Metropolitan University, pp.53--58, 24.9.2015--24.9.2015, 2015
 376. Popov Srđan, Laban Mirjana, Vukoslavčević Suzana, Šupić Slobodan, Milanko Sanja, IMPROVING THE QUALITY OF FIRE RISK ASSESSMENT BY USE OF EVACUATION SIMULATION SOFTWARE, Applications of Structural Fire Engineering, Czech Technical University, Vol.4, pp.466--471, 10/15/2015--10/16/2015, Hrvatska, 2015
 377. Natasa Duraković, Slavica Medić, Tatjana Grbić, Sandra Buhmiler and Sanja Rapajić, Integration of pseudo-polynomials based on g-integrals, 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Óbuda University, Budapest, Hungary, Subotica Tech, Serbia, University of Novi Sad, Serbia, IEEE SMC Technical Committee on Computational Cybernetics, pp.301--305, 17.9.2015--19.9.2015, Serbia, 2015
 378. Borivoje Milošević, Danica Milošević, Katarina Dilić, Slobodan Obradović, Jedna realizacija E-Learning sistema u VTŠSS Niš, Infoteh, Elektrotehnički fakultet univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol.14, pp.675--680, 3/18/2015--3/20/2015, BiH, 2015
 379. Nikola Davidović, Slobodan Obradović, Perica Štrbac, Borislav Đorđević, Valentina Timčenko, Komparativna analiza hibridnog diska sa hard diskom i poluprovodničkim diskom, Infoteh, Elektrotehnički fakultet univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol.14, pp.776--781, 3/18/2015--3/20/2015, BiH, 2015
 380. Magdelena Stoyanova, Tibor Lukić, Mapping the Conservations Status of Easel Painting. Craquelure Structure Visualization by Binary Image Segmentation Approach, Proceedings of the International Conference of Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, CEEOL, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp.141--155, 2015
 381. Vladan Vučković, Modified Quiescence Procedure in Axon Chess Engine, Proc. of 50th Int. Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Faculty of Telecommunications, Sofia, Vol.1, pp.332--335, 24.06.15--26.06.15, Bulgaria, 2015
 382. Marko Marković, Saša Adamović, Mogućnost primene elektronskog servisa za glasanje putem interneta u Srbiji, SYNTHESIS - Singidunum University International Conference, Singidunum University, pp.76--80, 16.04.--17.04., Serbia, 2015
 383. Vladan Vučković, MTD(f) Heuristic in Achilles Chess Engine Alpha-Beta Procedure, IcETRAN 2015 Proceedings of papers International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, Vol.1, pp.1--4, 6/8/2015--6/11/2015, Serbia, 2015
 384. Pero Krivic, Slobodan Birgermajer, Norbert Cselyuszka, Martin Pieper, Multilayered Spiral Coils with Air Core fabricated in LTCC technology, x, IMAPS Nordic 2015 Conference-IMAPS Europe, pp.1--1, 08.06.2015--09.06.2015., Denmark, 2015
 385. Laban Mirjana, Popov Srđan, Needs for Research, Innovation and Cooperation in the field of Disaster Risk Management and Fire Safety Engineering in WBC, WBCInno International conference, University of Novi Sad, pp.66--69, 9/18/2015--9/18/2015, Srbija, 2015
 386. Perica Štrbac, Slobodan Obradović, Nikola Davidović, Newton’s Interpolation Algorithm Implemented as an Upgraded Petri Net Model, Infoteh, Elektrotehnički fakultet univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vol.14, pp.735--741, 3/18/2015--3/20/2015, BiH, 2015
 387. Milomir Tatović, Saša Adamović, Milan Milosavljević, One implementation of protocol for cryptographic keys distribution over public channell, International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN-Srebrno jezero, pp.63--63, 08.06.--11.06., Serbia, 2015
 388. Siniša Ilić, Slobodan Obradović, Nebojša Arsić, Vera Petrović, One implementation of the embedded database protection, Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Vol.20, Iss.3, pp.157--165, 9/24/2015--9/27/2015, Kazahstan, 2015
 389. Georges Dubourg, Cedo Zlebic, Jovan Matovic, Vesna Crnojević Bengin, One-Step Patterning of a Flexible Piezoresistive MEMS Sensor by 3D Direct Laser Writing, 10th International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, IEEE, pp.553--556, 07.04.2015--11.04.2015, Kina, 2015
 390. Vuckovic D., Panic S., Milosevic H., Djosic D., Performance analysis ofwireless transmission channels in the presence of eta-mu fading and kappa-mu co-channel interference, Proceesdings, CIT 2015, pp.1--1, Kazahstan, 2015
 391. Marijana Ćosović, Slobodan Obradović, Ljiljana Trajković, Performance Evaluation of BGP Anomaly Classifiers, The Third International Conference on Digital Information, Networking, and Wireless Communications, The Third International Conference on Digital Information, Networking, and Wireless Communications (DINWC2015), pp.115--120, 2/3/2015--2/5/2015, Rusija, 2015
 392. Edin Ćatović Saša Adamović, Primjena kriptografije i biometrije u automobilskoj industriji, International Scientific Conference Sinergija, Sinergija University, pp.68--72, 19.11.--19.11., BiH, 2015
 393. Laban Mirjana, Popov Srđan, Milanko Verica, Vukoslavčević Suzana, Šupić Slobodan, Milanko Sanja, PROCENA BEZBEDNOSTI PUTEVA EVAKUACIJE ZGRADA U POŽARU, Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Savez građevinskih inženjera Srbije, Vol.9, pp.579--586, 5/26/2015--5/28/2015, Srbija, 2015
 394. Milenko Đurić, Saša Adamović, Razvoj servisa za digitalno potpisivanje sa sopstvenim modulom za generisanje ključeva i digitalnih sertifikata, International Scientific Conference Sinergija, Sinergija University, pp.109--113, 19.11.--19.11., BiH, 2015
 395. Vladan Vučković, SIMULATION OF THE THREE-PHASE ROTATING MAGNETIC FIELD AND INDUCTION ENGINE, 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ELECTROMAGNETICS, Faculty of Electronic Engineering (FEE), University of Niš, Serbia, Vol.1, pp.1--4, 8/31/2015--9/2/2015, Serbia, 2015
 396. Kontrec N., Panić S., Milošević H., Đošić D, Softver za analizu pouzdanosti i određivanje broja rezervnih delova u sistemu za održavanje vazduhoplova baziran na Rayleigh-evom modelu, Proceedings, INFOTEH-JAHORINA, pp.1--1, Bosnia and Herzegovina, 2015
 397. Saša Marjanović, Vasa Radonić, Jovan Matović, Vesna Crnojević-Bengin, Stabilization of the jet in cone-jet mode in electrospraying for microfluidic applications, Proceedings of papers 2nd, Društvo za ETRAN, pp.1--4, 08.06.2015--11.06.2015, Srbija, 2015
 398. Darko Vučković, Stefan Panić, Petar Spalević, Branimir Jakšić, Časlav Stefanović, Switch-and-Stay Reception over κ -μ Shadowed Fading Channels in the Presence of Co-Channel Interference, Proceedings, IcEtran, pp.1--1, Serbia, 2015
 399. Vesna Milanović, The relevance of internal marketing orientation in the police as citizens’ service concept, Proceedings/The seventh international scientific conference: Public policies and politics as a public matter, Higher Educational Institution for Applied Studies in Entrepreneurship, Belgrade Serbia, pp.1--1, 05.06.2015--05.06.2015, Srbija, 2015
 400. Saša Marjanović, Goran Kitić, Jovan Matović, Norbert Cselyuszka Vesna Crnojević-Bengin, Towards a New Generation of Microfluidic Devices Without Microfluidic Channels, Proceedings of 12th Int. Conf. on Telecom., Modern Satellite, Cable, and Broadcast. Services, IEEE, pp.331--333, 14.10.2015--17.10.2015, Srbija, 2015
 401. Nikola Savanović, Marko Šarac, Dušan Stamenković, Saša Adamović, Unreal Engine platforma za razvoj edukativnih video igara, International Scientific Conference Sinergija, Sinergija University, pp.119--122, 19.11.--19.11., BiH, 2015
 402. Radomir Stankovic, D. M. Miller, Using QMDD in Numerical Methods for Solving Linear Differential Equations via Walsh Functions, ISMVL, IEEE Press, pp.182--188, 18.5.2015.--20.5.2015., Kanada, 2015
 403. Jelena Ranitović, Vesna Nikolić, Lazar Velimirović, Geolocation-based Social Networks and Mapping in Emergencies, The First International Scientific and Professional Conference Crisis and Emergency Situations Management-Theory and Practice, NATIONAL ASSOCIATION FOR SECURITY, CRISIS AND EMERGENCY SITUATIONS - SECURE SERBIA, pp.237--243, 25.09.2015.--26.09.2015., Srbija, 2015
 404. Jelena Ranitović, Vesna Nikolić, Aleksandar Kavgić, Lazar Velimirović, Miomir Stanković, Bilingualised Electronic Dictionaries as a Teaching Aid in Higher Education – Case Study, 5th International Conference of the Institute of Foreign Languages – ICIFL5 and the Society of Applied Linguistics of Montenegro, Institute of Foreign Languages, pp.120--126, 12.06.2014.--13.06.2014., Crna Gora, 2015
 405. Suzana Savić, Vesna Nikolić, Jelena Ranitović, Lazar Velimirović, Application of AHP Method in E-learning, 18th International Conference Dependability and Quality Management, Research Center of Dependability and Quality Management, pp.595--602, 25.06.2015.--26.06.2015., Srbija, 2015
 406. Bojan Kojičić, Aleksandar Janjić, PROMETHEE Method for the Multi-criteria Decision Models in Determination of Maintenance Policy, 1st Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Research and Development Center “ALFATEC”,, pp.33--38, 02.07.2015.--03.07.2015., Srbija, 2015
 407. Dragan Stevanović, Aleksandar Janjić, Microgrids in Power Industry of Serbia: possibilities and challenges, 1st Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Research and Development Center “ALFATEC”,, pp.70--74, 02.07.2015.--03.07.2015., Srbija, 2015
 408. Ana Aksentijevic-Jelić, Miloš Jelić, Miomir Stanković, Human resource management approach in excellent organizations, Proceedings, Business-Technical College for Vocational Studies, pp.1--7, 2.10.2015--2.10.2015, Serbia, 2015
 409. Predrag Rajković, Miomir Stanković, Sladjana Marinković, The Generalized And Deformed Exponential Functions, Proceedings of the third international conference „Mechanical Engineering in XXI century, Mašinski fakultet Niš, pp.489--492, 2015
 410. Miloš Savić, Mirjana Ivanović, Miloš Radovanović, Zoran Ognjanović, Aleksandar Pejović, Tatjana Jakšić Kruger, Exploratory Analysis of Communities in Co-authorship Networks: A Case Study, Advances in Intelligent Systems and Computing, Proceedings of the ICT Innovations conference ICT Innovations Conference, Springer, Vol.311, pp.55--64, 9.9.2014.--12.9.2014., Makedoija, 2015
 411. Dragan Doder, Zoran Ognjanović, A Probabilistic Logic for Reasoning about Uncertain Temporal Information, Proceedings of the 31st Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, AUAI Press Corvallis, Oregon, pp.248--257, 12.7.2015.--16.7.2015., The Netherlands, 2015
 412. Nenad Savić, Dragan Doder, Zoran Ognjanović, A Logic with Upper and Lower Probability Operators, Proceedings of the 9th International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications, SIPTA – Society for Imprecise Probability: Theories and Applications, pp.267--276, 20.7.2015.--24.7.2015., Italy, 2015
 413. Siniša Tomović, Zoran Ognjanović, Dragan Doder, Probabilistic Common Knowledge Among Infinite Number of Agents, Lecture Notes in Artificial Intelligence: Proceedings of the 13th European Conference Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty, Springer, Iss.9161, pp.496--505, 15.7.2015.--17.7.2015., France, 2015
 414. Siniša Ilić, danijela Milentijević, Alempije Veljović, Slobodan Obradović, Nebojša Arsić, Aleksandar Žorić, THE IMPLEMENTATION OF ETL PROCESSES ON EXAMPLE OF AUTHORISED DLS, UNITECH, Technical University of Gabrovo, bulgaria, Vol.2, pp.183--188, 11/20/2015--11/21/2015, Bulgaria, 2015
 415. Slobodan Obradović, Nenad Subotić, Siniša Ilić, Milan Mijalković, Dragoslav Perić, COMPARISON OF PAYMENT CARD MARKET IN SERBIA WITH MARKETS IN SOUTH EASTERN EUROPE AND EU REGIONS, UNITECH, Technical University of Gabrovo, bulgaria, Vol.4, pp.126--130, 11/20/2015--11/21/2015, Bulgaria, 2015
 416. Živorad Vasić, Slobodan Obradović, Milica Jevremović, Minka Yordanova, Miloš Vasić, INNOVATIVE APPROACHES IN PROJECT MANAGMENT OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS, UNITECH, Technical University of Gabrovo, bulgaria, Vol.4, pp.237--241, 11/20/2015--11/21/2015, Bulgaria, 2015
 417. Aleksandar Krapež, Bojan Marinković, Isotopy invariant quasigroup identities, LOOPS'15 The International Mathematical Conference on Quasigroups and Loops, Faculty of computer science and engineering, Skoplje, pp.19--29, 28.06.2015--04.07.2015, Makedonija, 2015
 418. Dušan Tatić, Bojan Tešić, Unapređenje sistema zaštite na radu primenom tehnologije proširene stvarnosti, Zbornik radova - 23. telekomunikacioni forum, Društvo za telekomunikacije, pp.962--965, 24.11.2015.--26.11.2015, Srbija, 2015
 419. Maja D.DJUROVIC-PETROVIC, IMPACT OF THE NEW LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK AIMED AT INCREASING ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, THE 5- TH INTERNATIONAL CONFERENCE, SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA-DTS, pp.231--242, 24.6.2015.--27.6.2015., 2015
 420. A. Kavcic, M.J. Mihaljevic, K. Matsuura, Light-Weight Secrecy System Using Channels with Insertion Errors: Cryptographic Implications, Information Theory Workshop, Yonsei University, pp.257--261, 11.10.2015.--15.10.2015., Korea, 2015
 421. Josip Taradi, Vesna Nikolić, Branislav Anđelković, Ana Šijaković, Nevenka Grošanić, Stres na poslovima stručnjaka za zaštitu na radu, Proceedings10. International Conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineer, pp.90--106, 12.06. 2015--13.06.2015, Hrvatska, 2015
 422. Vesna Nikolić, Josip Taradi, Razvoj ljudskih resursa u funkciji upravljanja stresom na radnom mestu, Proceedings10. International Conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineers, pp.57--67, 12.06. 2015--13.06.2015, Hrvatska, 2015
 423. Žarko Janković, Vesna Nikolić, Branislav Anđelković, Aleksandra Petković, Tehničko-tehnološki razvoj i stres na radnom mestu, Proceedings10. International Conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineers, pp.221--230, 12.06. 2015--13.06.2015, Hrvatska, 2015
 424. Ivan Rančić, Vesna Nikolić, Branislav Anđelković, Obrazovanje za zaštitu i spasavanje u okviru treće misije Vojske Srbije, Zbornik radova18. DQM Međunarodna naučna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, DQM Centar, Prijevor, pp.719--725, 25. 06.2015--26.06. 2015, Srbija, 2015
 425. Paul L. Rosin, Joviša Žunić, Measuring Convexity via Convex Polygons, PSIVT - GPID, Springer, 23.11.2015--27.11.2015, Novi Zeland, 2015
 426. Dragan Cvetković, Dragan Marković, Duško Radaković, Srđan Trajković, 3D Graphics for the Web using WebGL, 19th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT2015, Tri univerziteta, pp.393--396, 22.07.2015.--23.07.2015., Spain, 2015
 427. B. Popkonstantinovic, Z. Jeli, Lj. Miladinovic, 3D Modeling and Motion Analysis of the Maltese cross (Geneva) Mechanisms, Proceedings - The 14th IFToMM World Congress, OFToMM 2015 World Congres, Vol.OS5-009, Iss.14, pp.1--6, 25. October--30. October, Taiwan, 2015
 428. Jelena Đorđević-Kozarov, Platon Sovilj, Dejan Mitić, Vladimir Vujičić, Dragan Radenković, A concept of an experimental solution for Digital Stochastic Measurement of EOG signal, Proceedings of the International Conference IcETRAN 2015, Društvo za ETRAN, pp.MLI1.3-1--MLI1.3-4, 13.06.2015.--16.06.2015., Srbija, 2015
 429. Dušan Gajić, Radomir Stanković, Miloš Radmanović, A Performance Comparison of Computing LU Decomposition of Matrices on the CPU and the GPU, Proc. L ICEST Conf. 2015, Technical University of Sofia, Bulgaria, pp.109--112, 24.6.2015.--26.6.2015., Bugarska, 2015
 430. Đorđe Manoilov, Dušan Gajić, Radomir Stanković, A Universal Tourist Guide Based on the GPS Technology, Proc. L ICEST Conf. 2015, Technical University of Sofia, Bulgaria, pp.26--29, 24.6.2015.--26.6.2015., Bugarska, 2015
 431. Jelena A. Anastasov, Aleksandra M. Cvetkovic, Daniela M. Milovic, Dejan N. Milic, ABER Evaluation of Noise-Limited Dual Hop System over EGK Fading Channel, Proceedings-12th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Serbia, pp.267--270, 10/14/2015--17.10.2015., Srbija, 2015
 432. Nemanja Savić, Dušan Gajić, Radomir Stanković, An Approach to Raspberry Pi Synchronization in a Multimedia Projection System for Applications in Presentation of Historical and Cultural Heritage, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2015, Institute of Mathematics and Informatics - BAS, Sofia, Bulgaria, Vol.5, pp.267--273, 28.9.2015.--30.9.2015., Bugarska, 2015
 433. Jelena Đorđević-Kozarov, Dejan Mitić, Vladimir Vujičić, Dragan Radenković, Platon Sovilj, An experimental hardware solution for digital stochastic measurement of biomedical signals, Proceedings of the International Conference PES 2015, Elektronski fakultet, Niš, pp.P1_18-1--P1_18-4, 31.08.2015.--02.09.2015., Srbija, 2015
 434. Ratko Ivković, Ivana Milosević, Tatjana Petrović, Smiljana Bijelović, Nebojša Ivković, ANALIZA KVALITETA RAZLIČITIH FORMATA DIGITALNE SLIKE, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, SINTEZA 2015, Singidunum University Belgrade, pp.171--175, 4/16/2015--4/16/2015, Republika Srbija, 2015
 435. Bojan Tešić, Dušan Tatić, Miomir Stanković, ANALIZA POVREDA NA RADU U TERMOELEKTRANAMA – STUDIJA SLUČAJA 2002-2011, ZBORNIK RADOVA - Druge regionalne međunarodne konferencije - PRIMENjENA ZAŠTITA I NjENI TRENDOVI, Međunarodni institut za primenjeno upravljanje znanjem Novi Sad, pp.76--82, 21.09.2015.--23.09.2015, Srbija, 2015
 436. Ratko Ivkovic, Ivana Milosevic, Boris Gara, Miroslav, Pavlovic, Dragisa Miljkovic, ANALYSIS OF DIGITAL IMAGES SEGMENTS THROUGH THE STANDARD DEVIATION AND LEVEL OF DETAIL, XIV Međunarodni naučno - stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Vol.14, pp.600--603, 18.03.2015.--20.03.2015., Republika Srpska, 2015
 437. Marina Marjanović, Violeta Tomašević, Dejan Živković, Anti-plagiarsm Software: Usage, Effectiveness and Issues, SINTEZA, Univerzitet Singidunum, Beograd, pp.119--122, 16.4.2015.--17.4.2015., Srbija, 2015
 438. Ivan Čukić, Awaiting for the ranges, Meeting C++, Meeting C++, Vol./, Iss./, pp./--/, 12/4/2015--12/5/2015, Nemačka, 2015
 439. Saeed Rouhani, Dušanka Lečić, Aleksandar Kupusinac, Big data in healthcare system, V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2015), Zrenjanin, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, pp.106--108, 15.10.2015.--16.10.2015., Srbija, 2015
 440. Dušanka Lečić, Aleksandar Kupusinac, Saeed Rouhani, Bogdan Kuzmanović, Blended learning at Universities, The 10th International Conference on Virtual Learning, ICVL 2015, Timisoara, University of Bucharest and West University of Timisoara, pp.142--146, 24.10.2015.--25.10.2015., Rumunija, 2015
 441. Аleksandra Panajotović, Dragan Drača, Channel Capacity of Dual SC System with Desired Signal Decision Algorithm in Correlated Weibull Fading, Proceedings-12th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications, Faculty of Electronic Engineering, Nis, pp.263--266, 10/14/2015--10/17/2015, Serbia, 2015
 442. Vasiljević Marko, Stojić Ivan, Katić Andrea, Kupusinac Aleksandar, Cooperation between the academic and industrial sectors in the Republic of Serbia - An analysis and proposals for improvement, 1. WBCInno International conference, Novi Sad, University of Novi Sad, pp.30--33, 18.09.2015.--18.09.2015., Srbija, 2015
 443. Danijel Đošić, Časlav Stefanović, Sinisa Minić, Dejan N. Milić, Srboljub ZdravkovićDanijel Đošić, Časlav Stefanović, Sinisa Minić, Dejan N. Milić, Srboljub ZdravkovićDanijel Đošić, Časlav Stefanović, Sinisa Minić, Dejan N. Milić, Srboljub ZdravkovićDanijel Đošić, Časlav Stefanović, Sinisa Minić, Dejan N. Milić, Srboljub ZdravkovićDanijel Đošić, Časlav Stefanović, Sinisa Minić, Dejan N. Milić, Srboljub Zdravković, Crossing number of macrodiversity SC receiver with three microdiversity SC receivers in the presence of Rayleigh multipath fading and Gamma shadowing, INFOTEH 2015, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pp.367--370, 18/03/2015--21/03/2015, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2015
 444. Aleksandar Valjarević, Bojana Janziković, DIGITAL AND CARTOGRAPHIC MODELLING OF VRSAC MOUNTAINS TOPOGRAPHIC EXPOSITIONS, Geobalcanica 2nd International Scientific Conference, Faculty of Natural Sciences and Mathematics - Skopje, European Association of Geographers, Macedonian Geographical Society, Geomap Skopje, pp.11--15, 10.06.2015--12.06.2015, Macedonia, 2015
 445. Jelena R. Djordjević-Kozarov, Dejan Z. Mitić, Vladimir Vujičić, Platon Sovilj, Digital Stochastic Measurement of Noised Biomedical Signals: Simulation versus Experiment, Proceedings of the 12th International Conference TELSIKS 2015, Elektronski fakultet, Niš, pp.338--341, 14.10.2015.--17.10.2015., Srbija, 2015
 446. Zoran Jovanović, Aleksandar Jevremović, Nenad Jovanović, Evaluation Criteria For Computer Network Simulators, Evaluation Criteria For Computer Network Simulators, Singidunum University, pp.116--118, Serbia, 2015
 447. Ivana Milošević, Ratko Ivković, Tatjana Petrović, Nebojša Denić, Branimir Jakšić, FACE RECOGNITION THROUGH ROBUST MULTIMODAL BIOMETRIC SYSTEM WITH SOBEL EDGE DETECTION, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2015, Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 20.11.2015.--21.11.2015., Bulgaria, 2015
 448. Aleksandar Jevremovic, Mladen Veinovic, Marko Sarac, Nenad Ristic, Dusan Stamenkovic, FatCookies: HTTP cookies based attack on Web sites availability, FatCookies: HTTP cookies based attack on Web sites availability, ETRAN Society, pp.CD--CD, Serbia, 2015
 449. Аleksandra Panajotović, Dragan Drača, First Order Performance Metrics of Dual SC System with Desired Signal Decision Algorithm Operating over Correlated Weibull fading, Proceedings-12th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2015, Faculty of Electronic Engineering, Nis, pp.87--88, 8/31/2015--9/2/2015, Serbia, 2015
 450. Milica Petkovic, Jelena Anastasov, Goran T. Djordjevic, Predrag Ivanis, Impact of correlation on outage performance of FSO system with switch-and-stay diversity receiver, 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), IEEE, pp.2756--2761, 6/8/2015--12.6.2015., Velika Britanija, 2015
 451. Nenad Mladenovic, Daniel Aloise, Dragan Urosevic, Dusan Dzamic, Improved Variable Neighborhood Decomposition Search for Community Detection by Modularity Maximization, International Conference on Operations Research, SYM-OP-IS 2015, Matematicki Institut SANU, pp.252--255, 15.09.2015.--18.09.2015., Serbia, 2015
 452. G.Janackovic, D.Vasovic, S.Musicki, INFORMATION EXCHANGE IN INTEGRATED SAFETY SYSTEMS BASED ON SAFETY INDICATORS, 6th DQM International Conference ICDQM-2015, Research Center DQM, P.O. Box 132, 32102 Cacak, Serbia, pp.214--217, 25.06.2015.--26.06.2015., Srbija, 2015
 453. G.Lj. Janaćković, D. Vasović, S. Mušicki, Information exchange in integrated safety systems based on safety indicators systems,International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2015, DQM Center, pp.214--217, 25.6.2015.--26.6.2015., Srbija, 2015
 454. Biljana P. Stošić, Dejan N. Milić, Vlastimir D. PavlovićBiljana P. Stošić, Dejan N. Milić, Vlastimir D. PavlovićBiljana P. Stošić, Dejan N. Milić, Vlastimir D. PavlovićBiljana P. Stošić, Dejan N. Milić, Vlastimir D. Pavlović, Innovative Design of CIC FIR Filter Functions, Proceedings-12th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Serbia, pp.60--63, 10/14/2015--17.10.2015., Srbija, 2015
 455. Muneer Bani Yassein, Mohamed Maolegi, Yaser Khamayseh, Dragana Krstić, Shadi Aljawarneh, Intelligent Transportation System for Crowded Streets Using Short Range Wireless Technologies, The 15th International Conference on Applied Computer Science (ACS '15), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp.122--127, May 20, 2015--May 22, 2015, Turkey, 2015
 456. Dragan Cvetković, Dragan Marković, Duško Radaković, Srđan Trajković, INTERACTION AS A DIALOGUE BETWEEN HUMAN AND COMPUTER, SYNTHESIS 2015 International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Univerzitet Singidunum, pp.154--160, 16.04.12015.--17.04.2015., Srbija, 2015
 457. Hana Stefanovic, Dejan N. MilicHana Stefanovic, Dejan N. MilicHana Stefanovic, Dejan N. MilicHana Stefanovic, Dejan N. Milic, Intermodulation Products due to Downconversion Mixer in Satellite Systems, Proceedings of the 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN 2015), Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, pp.TEI1.4.1--TEI1.4.5, 8/6/2015--11/6/2015, Srbija, 2015
 458. Ratko Ivkovic, Ivana Milosevic, Mile Petrovic, Vladimir Ceric, Vladimir Dakovic, Komparativna analiza video kompresija u 4K rezoluciji, XIV Međunarodni naučno - stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Vol.14, pp.604--609, 18.03.2015.--20.03.2015., Republika Srpska, 2015
 459. Olivera Popović, Radica Prokić Cvetković, Uroš Lukić, Radomir Jovičić, Dragan Cvetković, LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES: WELDING TODAY, SYNTHESIS 2015 International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Univerzitet Singidunum, pp.760--762, 16.04.12015.--17.04.2015., Srbija, 2015
 460. Dragana Krstić, Imed Romdhani, Muneer Masadeh Bani Yassein, Siniša Minić, Goran Petković, Predrag Milačić, Level Crossing Rate of Ratio of Product of Two k-μ Random Variables and Nakagami-m Random Variable, International Workshop on Internet of Things and Smart Spaces (IoT-Smart-2015): Applications, Challenges and Future Trends in conjunction with the 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Communications (IUCC 2015), IEEE Computer Society and IEEE Technical Committee of Scalable Computing (TCSC), pp.1620--1625, 26 October 2015--28 October 2015, England, UK, 2015
 461. Danijela Aleksic, Dragana Krstic, Nikola Vučić, Muneer Masadeh Bani Yassein, Piotr Zwierzykowski, Level Crossing Rate of System with Macrodiversity and Three Branches Microdiversity Reception in Gamma Shadowed Rician Fading Channels, The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications, ICWMC 2015, The International Academy, Research and Industry Association (IARIA), pp.8--12, October 11, 2015--October 16, 2015, Malta, 2015
 462. Danijela Aleksic, Dragana Krstic, Goran Petkovic, Ivica Marjanovic Mihajlo Stefanovic, Level Crossing Rate of Wireless Relay System with Three Sections Output Signal Envelope in the Presence of Multipath k-µ Fading, The 23rd International Conference on Software Telecommunications and Computer Networks - SoftCOM 2015, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, pp./--/, September 16, 2015--September 18, 2015, Croatia, 2015
 463. Tamara Ilić, Jovana Simić, Maja Sremački, Đorđe Ćosić, Modelling Vulnerability to Hazards at the Campus of Novi Sad, Proceedings - Ninth International Conference: Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and Settlements, Savez građevinskih inženjera Srbije, pp.435--440, 25.5.2015.--29.5.2015., Srbija, 2015
 464. G.Janackovic, D.Vasovic, S.Musicki, MODELS FOR DATA AND ADVERSE EVENTS ANALYSIS IN INTEGRATED SAFETY SYSTEMS, 6th DQM International Conference ICDQM-2015, Research Center DQM, P.O. Box 132, 32102 Cacak, Serbia, pp.218--221, 25.06.2015.--26.06.2015., Srbija, 2015
 465. Dragana Krstic, Ivica Marjanovic, Srboljub Zdravkovic, Stanislav Veljkovic, Muneer Masadeh Bani Yassein, Moments of Macrodiversity SC Receiver Output Signal with Two Microdiversity EGC Receivers with Three Branches over Rayleigh Multipath Fading Environment, The 20th International Conference on Applied Electronics - AE 2015, Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia, pp.121--124, 243, 08 September 2015--10 September 2015, Czech Republic, 2015
 466. Jack Brimberg, Nenad Mladenovic, Raca Todosijevic, Dragan Urosevic, Nested Variable Neighborhood Search, International Conference on Operations Research, SYM-OP-IS 2015, Matematicki Institut SANU, pp.693--696, 15.09.2015.--18.09.2015., Serbia, 2015
 467. Nemanja Zdravković, Aleksandra M. Cvetković, Packet Error Rate Analysis of Decode-and-Forward Wireless Networks with Internode SR-ARQ Protocols, Proceedings-12th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Serbia, pp.39--42, 10/14/2015--17.10.2015., Srbija, 2015
 468. Miloš Radmanović, Radomir Stanković, Dušan Gajić, Parallel Computation of Fast Spectral Transforms of Logic Functions using the MPI Framework, Proc. L ICEST Conf. 2015, Technical University of Sofia, Bulgaria, pp.105--108, 24.6.2015.--26.6.2015., Bugarska, 2015
 469. Dragana S. Krstic, Mihajlo C. Stefanovic, Danijela A. Aleksic, Ivica Marjanovic, Goran Petkovic, Performance of Macrodiversity System with Two SC Microdiversity Receivers in the Presence of Rician Fading, The 19th International Conference on Communications, (part of CSCC 2015), Institute for NAtural Sciences and Engineering (INASE), pp.161--166, July 16, 2015--July 20, 2015, Greece, 2015
 470. G.Ristic, A.Djordjevic, D.Vasovic, S.Musicki, S.Hristov, A. Petkovic, PHARMACEUTICAL WASTE FROM HOUSEHOLDS - ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015), Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, pp.349--354, 19.06.2015.--20.06.2015., Srbija, 2015
 471. Dragan Radovanović, Danica Batoćanin-Srećković, Aleksandar Valjarević, Radomir Ivanović, Jasna Veselinović, Physical-Geographical characteristics volcano Teide, Canary islands, 4. Srpski kongres geografa, Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet, Srpsko geografsko društvo, pp.73--74, 07.10.2015--09.10.2015, Srbija, 2015
 472. Hana Stefanović, Svetlana Štrbac-Savić, Dejan N. MilićHana Stefanović, Svetlana Štrbac-Savić, Dejan N. MilićHana Stefanović, Svetlana Štrbac-Savić, Dejan N. Milić, Poređenje performansi različitih metoda detekcije ivice u digitalnoj slici, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research-Synthesis 2015, Proceedings of papers, Univerzitet Singidunum, pp.123--128, 16/04/2015--17/042015, Srbija, 2015
 473. Aleksandar Kupusinac, Edita Stokić, Andrea Katić, Marko Vasiljević, Ivan Stojić, Dunja Vrbaški, Prediction of the HDL cholesterol level by using artificial neural networking, V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2015), Zrenjanin, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, pp.310--314, 15.10.2015.--16.10.2015., Srbija, 2015
 474. Nenad Medić , Jovana Simić , Mirjana Laban , Đorđe Ćosić , Dragomir Šagovnović, Pregled institucija sistema koje učestvuju u integrisanom upravljanju događajima sa katastrofalnim posledicama, Proceedings -10. Risk and Safety Engineering, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad, pp.57--64, Srbija, 2015
 475. Dušan Tatić, Dušan B. Gajić, Radomir S. Stanković, QR Codes Telling the Story about the History of Niš, The Fifth International Conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2015 - Proceedings, Institute of Mathematics and Informatics – BAS, Sofia, Vol.V, pp.133--139, 28.09.2015.--30.09.2015, Bugarska, 2015
 476. Ivan Čukić, Reactive programming and Qt, Qt World Summit, The Qt Company, Vol./, Iss./, pp./--/, 10/5/2015--10/6/2015, Nemačka, 2015
 477. Nenad Medić, Đorđe Ćosić, Milovan Medojević, Jovana Simić, Tanja Novaković, Reduction of CO2 emissions with energy efficiency measures, Zbornik radova - XI Regionalna konferencija „Životna sredina ka Evropi“ EnE15-ENV.net - Horizontalno zakonodavstvao EU: Metode, standardi i alati u oblasti životne sredine, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, pp.32--36, 5.6.2015.Srbija, 2015
 478. D.Vasovic, S.Musicki, G.Ristic, RELIEF OR BURDEN: A CLOSER LOOK AT THE IPPC/IED DIRECTIVE IN SERBIA, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015), Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, pp.361--364, 19.06.2015.--20.06.2015., Srbija, 2015
 479. Petar Nikolić, Dragana Krstić, Suad Suljević, Ivan Djurić, Ivana Dinić, Second Order Statistics Analysis of Switch and Stay Combiner Affected by Weibull Fading, The 12th International Conference on Applied Electromagnetics – PES 2015, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, pp./--/, Aug.31, 2015--Sep. 02, 2015, Serbia, 2015
 480. Olga Taseiko, Tatyana Spitsina, Hranislav milosevic, Self-purification modelling for small river in climate conditions of Central Siberia, CIT 2015, KAZNU Al farabi, Vol.86, Iss.3, pp.158--166, 9/24/2015--27.9 2015, Kazahstan, 2015
 481. Branko Arsić, Marija Đokić, Vladimir Cvjetković, Petar Spalević, Siniša Ilić, SEMANTIC SEARCH FRAMEWORK FOR DISTRIBUTED SEMANTICALLY BASED CHEMINFORMATICS AND BIOINFORMATICS DATASETS, Proceedings - 5th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2015), Society for Information Systems and Computer Networks, pp.518--522, 8.03.2015.--11.03.2015., Srbija, 2015
 482. Adela Ljajić, Ertan Ljajić, Petar Spalević, Branko Arsić, Darko Vučković, SENTIMENT ANALYSIS OF TEXTUAL COMMENTS IN FIELD OF SPORT, Proceedings - 24nd International Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK 2015), IEEE Slovenia, pp.35--38, 21.09.2015.--23.09.2015., Slovenija, 2015
 483. Milica Petkovic, Goran T. Djordjevic, SEP analysis of FSO system employing SIM-MPSK with noisy phase reference, 4th International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW 2015), EU COST Action OPTICWISE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 7.9.2015--8.9.2015, Turska, 2015
 484. Branko Arsić, Petar Spalević, Ljubiša Bojić, Adela Crnišanin, SOCIAL NETWORKS IN LOGISTICS SYSTEM DECISION-MAKING, Proceedings - 2nd Logistics International Conference (LOGIC 2015), University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Department of Logistics, Belgrade, Serbia, pp.166--171, 21.05.2015.--23.05.2015., Srbija, 2015
 485. Natasa Kontrec, Stefan Panic, Hranislav Milosevic, Danijel Djosic, Softver za analizu pouzdanosti i određivanje broja rezervnih delova u sistemu za održavanje vazduhoplova baziran na Rayleigh-evom model, INFOTEH 2015, ETF Istocno Sarajevo, Vol.Zbornik radova, Iss.1, pp.159--185, 3/19/2015--21.3 2015, Bosna I Hercegovina, 2015
 486. Jack Brimberg, Nenad Mladenovic, Raca Todosijevic, Dragan Urosevic, Solving the Max-Mean Diversity Problem with General Variable Neighborhood Search, International Conference on Operations Research, SYM-OP-IS 2015, Matematicki Institut SANU, pp.221--225, 15.09.2015.--18.09.2015., Serbia, 2015
 487. Bojan Banjac, Marija Nenezić, Branko Malešević, Some applications of Lambda-method for obtaining approximations in filter design, Proceedings of 23rd Telecommunications Forum TELFOR 2014, University of Belgrade, pp.404--406, 24.11.2015.--25.11.2015., Serbia, 2015
 488. Hana Stefanovic, Svetlana Strbac-Savic, Dejan N. Milic, Zorica NikolicHana Stefanovic, Svetlana Strbac-Savic, Dejan N. Milic, Zorica Nikolic, Some Practical Applications of SVD Algorithm in Digital Image Compression, INFOTEH 2015, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pp.615--619, 18/03/2015--21/03/2015, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2015
 489. Maja Petrović, Branko Malešević, Bojan Banjac, Some Surfaces of Second Order as Examples of Weber's Surfaces, Proceedings of the 6-th international conference on Engineering graphics and design, University ‘Transilvania’ of Brasov, pp.55--60, 11.06.2015.--13.06.2015., Romania, 2015
 490. Dragana Krstić, Radmila Gerov, Srdjan Milosavljević, Goran Petković, Statistics of η-µ Random Variable, The 20th International Conference on Applied Mathematics (AMATH15), World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), pp./--/, December 12, 2015--December 14, 2015, Hungary, 2015
 491. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, THE ABILITY OF IMPROVING GIS MAP MODELING, Geobalcanica 2nd International Scientific Conference, Faculty of Natural Sciences and Mathematics - Skopje, European Association of Geographers, Macedonian Geographical Society, Geomap Skopje, pp.135--140, 10.06.2015--12.06.2015, Macedonia, 2015
 492. Dušan Regodić, Damir Jerković, Aleksandar Jevremović, Nenad Ristić, Marija Matotek, The Aerodynamic Coefficient Of Air Resistance Force In A Symmetric Aircraft Flow, The Aerodynamic Coefficient Of Air Resistance Force In A Symmetric Aircraft Flow, Singidunum University, pp.274--278, Serbia, 2015
 493. Hranislav Milosevic. Aleksandar D Rychkov, Natasa Kontrec, Olga Taseiko, THE EXPECTED INACCURACY IN MEASURING THE TEMPERATURE PROFILES in solid propellant by thermocouple elements, CIT 2015, ICT Novosibirsk Rusia, Univerzitet Al farabi, Alma Ata, kazahstan, Vol.20, pp.24--33, 9/24/2015--27.9 2015, Kazahstan, 2015
 494. R.Ivkovic, I. Milosevic, M. Petrovic, B. Gvozdic, Timeline of Median filter, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, SINTEZA 2015, Singidunum University Belgrade, pp.268--273, 16.04.2015.--4/16/2015, Republika Srbija, 2015
 495. Branimir Jakšić, Mile Petrović, Ratko Ivković, Ivana Milošević, Smiljana Bijelović, UHDTV INTO TERRESTRIAL AND SATELLITE SYSTEMS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2015, Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 20.11.2015.--21.11.2015., Bulgaria, 2015
 496. Risto Bojović, Ivana Milo&scscaron;ević, Hristina Bojović, ULOGA MODELA SPIRALNE DINAMIKE U RAZVOJU IT SISTEMA THE ROLE OF SPIRAL DYNAMICS MODEL IN IT SYSTEMS DEVELOPMENT, XX međunarodno naučno-stručni skup INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – SADAŠNJOST I BUDUĆNOST, Žabljak, Tehnički fakultet, Podgorica, pp.144--147, 23.02.2015.--28.02.2015., Republika Crna Gora, 2015
 497. M. Obradović, S. Mišić, B. Popkonstantinović, Variations of Concave Pyramids of Second Sort with an Even Number of Base Sides, JIDEG – The SORGING Journal, JIDEG - SORGING, Vol.10, Iss.Special Issue, Fascicle 1, pp.45--50, 30. June--30. June, Romania, 2015
 498. Aleksandar Valjarević, Ivan Potić, Web cartography-interactive internet cartography, 4. Srpski kongres geografa, Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet, Srpsko geografsko društvo, pp.150--151, 07.10.2015--09.10.2015, Srbija, 2015
 499. Tanja Novaković, Marija Jevtić, Đorđe Ćosić, Jovana Simić, Nenad Medić, Mirjana Laban, Оbrazovni sistem i upravljanje rizicima od katastrofalnih događaja - Doprinos obrazovanja i značaj kurikuluma, Zbornik radova - XI Regionalna konferencija „Životna sredina ka Evropi“ EnE15-ENV.net - Horizontalno zakonodavstvao EU: Metode, standardi i alati u oblasti životne sredine, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, pp.176--179, 5.6.2015.Srbija, 2015.
 500. ДРАГАН РАДОВАНОВИЋ, ДАНИЦА СРЕЋКОВИЋ-БАТОЋАНИН, РАДОМИР ИВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ВАЉАРЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВИЋ, ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВУЛКАНА ТЕИДЕ НА КАНАРСКИМ ОСТРВИМА, ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНОГ КОНГРЕСА ГЕОГРАФА, ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД,
 501. Vojin Kostić, Nebojša Raičević, Jovan Mrvić, Slavica Rebrić, Grounding System Impedance Measurement – Case Study, 12th International Conference on Applied Electromagnetics PES 2015, Faculty of Electronic Engineering of Niš, pp.1--4, 31.08.15--02.09.15, Serbia, 2015
 502. Jovana Dedeić, Jovanka Pantović, J.A.Pérez, On Compensation Primitives as Adaptable Processes., EPTCS190 (EXPRESS/SOS 2015), Iss.190, pp.16--30, 31.08.2015--31.08.2015, Španija, 2015
 503. Mariangiola Dezani-Ciancaglini, Silvia Ghilezan,Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, Nobuko Yoshida, Precise subtyping for synchronous multiparty sessions, Programming Language Approaches to Communication- and Concurrency-cEntric Software (PLACES 2015), pp.15--26, 17.04.2015--17.04.2015, Velika Britanija, 2015
 504. Silvia Ghilezan, Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović,Jorge A. Pérez and Hugo Torres Vieira, A Typed Model for Dynamic Authorizations, Programming Language Approaches to Communication- and Concurrency-cEntric Software (PLACES 2015), pp.27--38, 17.04.2015--17.04.2015, Velika Britanija, 2015
 505. Lidija Korunović, Ivan Anastasijević, Milutin Petronijević, Current Distortion of Nonlinear Indoor Lighting Sources at Different Supply Voltages, Proceedings of Full Papers - 12th International Conference on Applied Electromagnetics (ПЕС 2015), University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, pp.1--4, 31.08.2015.--02.09.2015., Srbija, 2015
 506. Ernad Jabandžić, Tatjana Konjić, Lidija Korunović, Almir Kurtić, Modelovanje potrošnje niskonaponskih potrošača na osnovu eksperimenata, 12. Savjetovanje bosanskohercegovačkog komiteta, Bosanskohercegovački komitet međunarodnog vijeća za velike električne sisteme - BH K CIGRE, pp.1--9, 04.10.2015.--08.10.2015., Bosna i Hercegovina, 2015
 507. Kristína Lidayová, Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, Hans Frimmel, Chunliang Wang, Örjan Smedby, Coverage Segmentation of 3D Thin Structures, Proc. 5th IEEE International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, IEEE France Section/University of Orléans, pp.23--28, 10.11.2015.--13.11.2015., Francuska, 2015
 508. Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, Amit Suveer, Anca Dragomir, Ida-Maria Sintorn, High-resolution reconstruction by feature distance minimization from multiple views of an object, Proc. 5th IEEE International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, IEEE France Section/University of Orléans, pp.29--34, 10.11.2015.--13.11.2015., Francuska, 2015
 509. Marija Delić, Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, αLBP - a Novel Member of the Local Binary Pattern Family Based on α-cutting, Proc. 9th IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, IEEE Signal Processing Society/University of Zagreb, pp.13--18, 7.9.2015.--9.9.2015, Hrvatska, 2015
 510. Joakim Lindblad, Ewert Bengtsson, Nataša Sladoje, Microscopy Image Enhancement for Cost-Effective Cervical Cancer Screening, Proc. 19th Scandinavian Conference on Image Analysis, Springer International Publishing/IT University of Copenhagen, Vol.9127, pp.441--452, 15.6.2015.--17.6.2015., Danska, 2015
 511. Joakim Lindblad, Nataša Sladoje, Exact Linear Time Euclidean Distance Transforms of Grid Line Sampled Shapes, Proc. 12th International Symposium on Mathematical Morphology, Springer International Publishing/University of Iceland, Vol.9082, pp.645--656, 27.5.2015--29.5.2015, Islandska, 2015
 512. Claudio Guaranccia, Joseph Quartieri, Carmine Tepedino, Ljiljana Petrovic, Missing Data Reconstruction in Acoustic Level Long Term Monitoring,, Recent Researches in Electrical and Computer Engineering, pp.135--141, Italy, 2015
 513. Živadin Micić, Marija Blagojević, Comparative Analysis of Local and Global Innovation of Knowledge Sources in Standardized Subfields of Health Care Technology, 5th international Conference on Information Society and technology, Informaciono društvo Srbije, pp.297--303, 8.3.2015.--11.3.2015., Srbija, 2015
 514. Maja Radović, Danijela Milošević, Anđelija Mitrović, Marija Blagojević, Advantages and Drawbacks of Sloodle application for creating high-quality teaching materials with demanding graphics, 5th international Conference on Information Society and technology, Informaciono društvo Srbije, pp.341--346, 8.3.2015.--11.3.2015., Srbija, 2015
 515. Marija Blagojević, Danijela Milošević, Massive open online courses: EdX vs Moodle MOOC, 5th international Conference on Information Society and technology, Informaciono društvo Srbije, pp.346--351, 8.3.2015.--11.3.2015., Srbija, 2015
 516. Marija Blagojević, Maja Božović, Zoran Jevremović, Miloš Papić, Analysis of users’ behaviour patterns of students with different learning styles within the collaboration modules, Information technology, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, pp.19--23, 22.2.2015.--27.2.2015., Crna Gora, 2015
 517. Mаrija Blagojević, Association rules in detecting users' behaviour patterns in online environments, International conference on infomation technology and development of education, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, pp.29--33, 26.6.2015.--26.6.2015., Srbija, 2015
 518. Marija Blagojević, Živadin Micić, Danijela Milošević, Development of standards in e-learning, 6th conference on e-learning 2015, Univerzitet Metropolitan Beograd, pp.121--125, 24.9.2015.--25.9.2015., Srbija, 2015
 519. Maja Radović, Danijela Milošević, Anđelija Mitrović, Marija Blagojević, Exploring virtual assignments in sloodle medical course, 6th conference on e-learning 2015, Univerzitet Metropolitan Beograd, pp.131--136, 24.9.2015.--25.9.2015., Srbija, 2015
 520. Marija D. Blagojević, Miloš D. Radović, Maja M. Radović, Nenad D. Filipović, Neural network based approach for predicting maximal wall shear stress in the artery, BIBE conference, IEEE, 1.11.2015.--4.11.2015., Srbija, 2015
 521. Milan Škarić, Aleksandar Ivanović, S4: Simulator for Learning Sensor Networks, IcETRAN 2nd International Conference Proc., Društvo za ETRAN, 8.6.2015--11.6.2015, Srbija, 2015
 522. Z. Peric, N. Simic, A Jovanovic, M. Savic, Performance Analysis of Companding Quantizer using Piecewise Linear Approximation of the Gaussian Source, Telsiks, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, pp.27--30, 14.10.2015--17.10.2015, Serbia, 2015
 523. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Raka Jovanovic, Hierarchical Multiobjective RFID Network Planning Using Firefly Algorithm, International Conference on Information and Communication Technology Research (ICTRC2015), IEEE and Khalifa University, pp.279--282, 17.05.15--19.05.15, United Arab Emirates, 2015
 524. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Fireworks Algorithm Applied to Constrained Portfolio Optimization Problem, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC2015), IEEE, pp.1242--1249, 25.05.15--28.05.15, Japan, 2015
 525. Sandra Vujošević, Marija Šegan, Jelena Jovanović, Moravian School in Digital Catalogue of Cultural Monuments in Serbia, 2nd International Congress On Digital Heritage 2015, Digital Heritage 2015, Vol.2, Iss.1, pp.Paper ID 33828.09.2015--2/10/2015, Spain, 2015
 526. Branislav Popkonstantinović, Ratko Obradović, Zorana Jeli, Slobodan Mišić, SYNTHESIS, SOLID MODELING AND WORKING SIMULATION OF MOON PHASE CLOCK MECHANISM, Proceedings - 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.1, pp.141--156, 20.06.2014.--22.06.2014., Srbija, 2014
 527. Zorana Jeli, Branislav Popkonstantinović, Goran Lazović, Raša Andrejević, ANAGLYPH REPRESENTATION IN TECHNICAL SYSTEMS DEVELOPMENT, Proceedings - 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.2, pp.98--111, 20.06.2014.--22.06.2014, Srbija, 2014
 528. Zorana Jeli, Emil Veg, Branislav Popkonstantinović, Ljubomir Miladinović, ANALYSYS OF EDUCATIONAL PROCESS IN SUBJECT CONSTRUCTIVE GEOMETRY AND GRAPHICS AT THE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING”, Proceedings - 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.2, pp.311--318, 20.06.2014.--22.06.2014, Srbija, 2014
 529. Božidar Stamenović, Miodrag Stoimenov, Branislav Popkonstantinović, Zorana Jeli, PRESSES FOR DESIGNING FLEXIBLE PIPES CORRECTION, FINITE ELEMENTS ANALYSIS AND PREPEARING "G" CODE FOR CONSTRUCTION ELEMENTS OF PLASMA CUTTER, Proceedings - 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.1, pp.374--384, 20.06.2014.--22.06.2014, Srbija, 2014
 530. V. Đ. Đaković, G. B. Anđelić, N. M. Ralević, N. S. Glišović, A CLOSER EXAMINATION OF THE EXTREME VALUE THEORY MODEL IN VALUE AT RISK ASSESMENT, 3rd International Conference, CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND INFORMATICS (CPMMI), State University of Novi Pazar, pp.82--87, 15.06.2014.--17.06.2014., Srbija, 2014
 531. Branko Malešević, Maja Petrović, Bojan Banjac, Ivana Jovović, Petar Jovanović, A method for extraction of arcs of the algebraic curves, Proceedings of 4th International Scientific Conference MoNGeometrija, Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.2, pp.65--76, 20.06.2014.--22.06.2014., Srbija, 2014
 532. Aleksandra Panajotović, Felip Riera-Palou, Guillem Femenias, A novel adaptive UCD-based MU-MIMO scheme for IEEE 802.11ac, Conference Proceedings of European Wireless, Centre Tecnologic de Telecomunicaciones de Catalunya, pp.1--4, 14.05.2014.--16.05.2014.Spain, 2014
 533. S. Thomasse, N. Trotignon, K. Vuskovic, A polynomial Turing-kernel for weighted independent set problem in bull-free graphs, Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, WG 2014, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, pp.408--419, 2014
 534. Milenković M., Bojović N., Nuhodžić R., Glišović N., A Stochastic Model Predictive Control to Rail Freight Car Fleet Sizing Problem, Proceedings of the International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, Proceedings of the International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, pp.1--28, 4.6.2014.--6.6.2014., Greece, 2014
 535. Zona Kostić, Aleksandar Jevremović, Dragan Cvetković, Goran Simić, Adaptive Dynamic Application with Virtual Interface for Web-based Graphics Design, International Journal of Art and Design Education. National Society for Art and Design Education, Collaborative Practices in Arts Education, United Kingdom, 2014
 536. Ratko Ivković, Ivana Milošević, Boris Gara, Siniša Minić, Vladimir Daković, Algoritam za detekciju ivica slike sa postfiltrom, XIII medunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH, Vol.13, pp.652--656, 19.03.2014.--21.03.2014., Bosna i Hercegovina, 2014
 537. Stojanović M,Djurić-Filipović I,Ranković I, Bolpačić J, Rašković S, Perić-Popadić A, Bogić M., Allergic Reaction To Pantoprazole With Tolerance To Omeprazol-case Report, 6th Drug Hypersensitivity Meeting, Switzerland, 2014
 538. S. Adamović, M. Milosavljević, An algorithm for the generation and exchange of cryptographic secret keys over public channels, Međunarodni skup - IcETRAN, Srbija, 2014
 539. Vladimir Đaković, Nebojša Ralević, Jelena Kiurski, Goran Anđelić, Nataša Glišović, An empirical of investment return prediction: the case of the Republic of Serbia, Proceedings / XVI International Scientific Conference on Industrial Systems - IS'14, University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, pp.233--236, 15.10.2014.--17.10.2014., Srbija, 2014
 540. B. Bajić, J. Lindblad, and N. Sladoje, An Evaluation of Potential Functions for Regularized Image Deblurring, Proceedings Part I of the 11th International Conference on Image Analysis and Recognition, Springer International Publishing / University of Porto, Portugal, Vol.8814, pp.150--158, 22.10.2014--24.10.2014., Portugal, 2014
 541. Nenad Ristić, Aleksandar Jevremović, Mladen Veinović, Goran Shimic, An Open-Source Solution for Protecting PHP Source Code, 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, 6/2014--6/2014, Serbia, 2014
 542. Aleksandar Mihajlović, Vladisav Jelisavčić, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Veljko Milutinović, An Overview of and Innovative Perspectives for the Serbia-Forum Cultural Heritage Digitization Project, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju Proceeding of the Eight International SEEDI Conference, Matematički fakultet Beograd, Nacionalna i univerzitetska knjižnica, Iss.25, pp.17--21, 15.5.2013.--16.5.2013, Hrvatska, 2014
 543. Nikola Simić, Milan Milovanović, Daniela Milović, Analysis of the SC Macrodiversity Reception in the Presence of Gamma Shadowed Nakagami-m Fading, ICEST Proceedings of Papers, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Serbia, Vol.1, pp.215--221, 25.06.2014.--27.06.2014., Srbija, 2014
 544. Aleksandar Jevremović, Marko Šarac, Milan Milosavljević, Mladen Veinović, Analyzing Behavior Of Students During The Electronic Testing, 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, 6/2014--6/2014, Serbia, 2014
 545. Marko Medojević, Nebojša Gavrilović, Slobodan Jovanović, Android Info-eStudent mobile application, eLearning-2014, 5th Conference on eLearning, Belgrade Metropolitan University, pp.18--23, 22.9.2014--23.9.2014., Srbija, 2014
 546. Stevan Mušicki, Suzana Savić, Dejan Vasović, Application of Bayesian paradigm in risk assessment, Prossedings of 5th International conference "Life Cycle Engineering and Management", DQM Research Center, pp.268--273, 27.06.2014.--28.06.2014., Srbija, 2014
 547. Gordana Đukanovic, Đorđe Đorđević, Marija Obradović, Slobodan Mišić, Application of Curves and Surfaces of Higher Orders Obtained by Inversion in the Practice of Architecture, Proceedings of the 16th International Conference on Geometry and Graphics, ©Innsbruck university press, 2014 Universität Innsbruck, Iss.1, pp.45--53, 04. 08. 2014.--08. 08. 2014., Austrija, 2014
 548. V. Miškovic, M. Milosavljević, S. Adamović, A. Jevremović, Application of hybrid incremental machine learning methods to anomaly based intrusion detection, IcETRAN, Srbija, 2014
 549. Dimitrije Stefanović, Janja Nedović , Časlav Stefanović, Application of Integral Characteristics in Thermodynamics and Quantum Mechanics, The Third Serbian Ceramic Society Conference "Advanced Ceramics and Application", Serbian Academy of Sciences and Arts, 29.9.2014.--1.10.2014., Serbia, 2014
 550. Maja Božović, Danijela Milošević, Marija Blagojević, Anđelija Mitrović, Applying sloodle virtual environment for medical course preparation, 5th International conference E-learning, Metropolitan University Belgrade, pp.126--131, 22.9.2014.--23.9.2014., Srbija, 2014
 551. Aleksandar Valjarević, Žarko Mijajlović, Archeological Digital Map of the Toplica region, Proceeding of The Eight SEEDI Conference, Digitization of cultural and scientific heritage, NCD Review, Matematički fakultet, Beograd, Iss.25, pp.29--35, 15.5.2014.--16.5.2014., Hrvatska, 2014
 552. Miroslav Milovanović, Dragan Antić, Staniša Perić, Saša Nikolić, Marko Milojković, Nikola Danković, Artificial Approach for Achieving Two Position Levitation Motion of Magnetic Levitation System, XII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Serbia, pp.168--171, 12.11.2014.--14.11.2014., Srbija, 2014
 553. Hana Stefanović, Dejan Milić, Daniela Milović, BER Performance Analysis of a Multichannel Satellite Link Employing FDMA, IcETRAN, Proceedings of the 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, pp.TEI2.2.1--TEI2.2.4, 02.06.2014--05.06.2014, Srbija, 2014
 554. Nebojsa Bačanin, Milan Tuba, Branislav Pelević, Cardinality Constrained Portfolio Optimization Problem by the Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm, Proceedings of the 5th International Conference on Applied Mathematics and Informatics (AMATHI '14), North Atlantic University Union (NAUN), pp.56--62, 29.01.2014.--31.01.2014., USA, 2014
 555. M. Raspopović, V. Vasić, Challenges and Benefits of Incorporating ICT in NGO Initiatives and Activities, ICT Forum, Regional Chamber of Commerce Nis, Center of Excellence and Innovation, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts, Teodora - Center for Women Enterpreneurship, Serbian Society of Informatics, pp.89--93, 14.10.2014--15.10.2015, Srbija, 2014
 556. Vlastimir Pavlović, Dejan Milić, Biljana Stošić, Characteristics of Novel Designed Class of CIC FIR Filter Functions Over Classical CIC Filters, IcETRAN, Proceedings of the 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, pp.EKI 1.2.1--EKI 1.2.5, 02.06.2014--05.06.2014, Srbija, 2014
 557. Micić Živadin, Stanković Nebojša, Blagojević Marija, Clustering of knowledge innovationin in standardized "hardware's" subfields of information technology, 5th International conference on Information technology and development of education, Tehnički fakultet Mihailo Pupin Zrenjanin, pp.319--326, 27.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014
 558. Slobodan Obradović, Borivoje Milošević, Comparative measurements of some performances of hard and ssd disks connected on the raid 0 level, UNITECH, Tecnical university of Gabrovo, Bulgaria, Vol.2, pp.333--338, 20.11.2014--21.11.2014., Bugarska, 2014
 559. Nataša Glišović, Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Rešad Nuhodžić, COMPARISON OF GA-ANN AND TRADITIONAL BOX-JENKINS METHODS FOR RAILWAY PASSENGER FLOW FORECASTING, 3rd International Symposium and 25th National Conference on Operational Research, EEEE HELORS, VOLOS, pp.31--31, 26.6.2014.--28.6.2014., Greece, 2014
 560. Biljana Stošić, Vlastimir Pavlović, Dejan Milić, Comparison of Novel Designed Class of CIC FIR Filter Functions with Classical CIC Filters, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Faculty of Electronic Engineering, Niš, Vol.1, pp.161--164, 25.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014
 561. Aleksandar Gošić, Milun Jevtić, Comparison of RFID Systems from Aspect of the Oprerating Fraquencies and One Practical Implementation, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Faculty of Electronic Engineering, Vol.1, pp.993--996, 29.6.2014.--1.7.2014., Srbija, 2014
 562. Milenković M., Bojović N., Glišović N., Nuhodžić R., Comparison of Sarima-Ann and Sarima-Kalman Methods for Railway Passenger Flow Forecasting, Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, pp.1--19, 8.4.2014.--10.4.2014., France, 2014
 563. Slobodan Mišić, Marija. Ð. Obradović, Gordana Ðukanović, Composite Concave Cupolae as Geometric and Architectural Forms, Proceedings of the 16th International Conference on Geometry and Graphics, ©Innsbruck university press, 2014 Universität Innsbruck,1st edition, Iss.1, pp.187--198, 04. 08. 2014.--08. 08. 2014., Austrija, 2014
 564. Marija Obradović, Slobodan Mišić, Branislav Popkonstantinović, Concave Pyramids of Second Sort -The Occurrence, Types, Variations, Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics, moNGeometrija, Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.2, Iss.1, pp.157--168, 20. 06. 2014.--22. 06. 2014., Srbija, 2014
 565. Radomir Stanković, Jaako Astola, Claudio Moraga, Dušan Gajić, Constant geometry algorithms for Galois field expressions and their implementation on GPUs, Proc. 44th IEEE Int. Symp. on Multiple-Valued Logic (ISMVL), IEEE Press/IEEE Computer Society, Vol.1, pp.79--84, 19.5.2014.--21.5.2014., Nemačka, 2014
 566. Zoran Perić, Bojan Denić, Lazar Velimirović, Construction of Three-Level Scalar Quantizer with Extended Huffman Coding for Gaussian Source, XII International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, University of Niš, Faculty of Electronics Engineering, pp.1--4, Srbija, 2014
 567. Željko Stanković, Dragan Cvetković, Mirza Ramičić, Zoran Ilić, Control of flying (quad) platform with mobile devices, International conference SINTEZA "Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide", Univerzitet Singidunum, pp.980--983, 25.04.2014.--25.04.2014., Srbija, 2014
 568. Vladan Vučković, Definition of Transposition Base Opening System With the Algorithm of Machine Learning, Proceedings XLIX ICEST Conference, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš,Serbia, Vol.1, pp.53--56, 25.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014
 569. S. Cvetanović, M. Raspopović, Development and Enhancements of Learning Objects for eLearning Systems Using Light Agile Method, Proceedings of the Fifth International Conference on e-Learning, Univerzitet Metropolitan, Open Universiteit Netherlands, Matematički institut SANU, pp.13--17, 22.09.2014--23.09.2014, Srbija, 2014
 570. Marija Šegan, Miloš Milovanović, Zoran Ognjanović, Sanja Rajić, Žarko Mijajlović, Digital Catalogue of Cultural Monuments in Serbia 2012X2013: Overview and Highlights, Proceeding of The Eight SEEDI Conference, Digitization of cultural and scientific heritage, NCD Review, Matematički fakultet, Beograd, Iss.25, pp.22--28, 15.5.2014--16.5.2014., Hrvatska, 2014
 571. Dejan Mitić, Jelena. R. Đorđevic-Kozarov, Vladimir Vujičić , Platon Sovilj, Dragan Radenković, Digital Stochastic Measurement of EOG Signal with Various ADC Sampling Frequencies: a Comparative Review, XII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Serbia, pp.29--32, 12.11.2014.--14.11.2014., Srbija, 2014
 572. S. Tomić, M. Beko, R. Dinis, M. Raspopović, Distributed RSS-based Localization in Wireless Sensor Networks with Asynchronous Node Communication, Technological Innovation for Collective Awareness Systems, DoCEIS, Springer Link, pp.515--524, Portugal, 2014
 573. Sonja Krstić, Ivana Milošević, Miroslav Trifunović, Dobre i loše strane sistema učenja na daljinu: iskustva sa Moodle platformom, Proceedings of Singidunum University International Scientific Conference Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Univerzitet Singidunum, pp.454--457, 24.04.2014.--26.04.2014., Srbija, 2014
 574. Dragan Drača, Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Dynamic Characteristics of Selection Combining Receiver with Different Decision Algorithm, Conference Proceedings of International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST, Faculty of Electronic Engineering, Vol.1, pp.207--210, 25.06.2014.--27.06.2014., Serbia, 2014
 575. Silvia Ghilezan, Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, Jorge A. Perez, Hugo Torres Vieira, Dynamic Role Authorization in Multiparty Conversations, Third Workshop on Behavioural Types, Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, Iss.162, pp.1--8, 1.09.2014.--1.09.2014., Italy, 2014
 576. Marija Veljković, Igor Janjić, Dejan Milić, Daniela Milović, ECG Signal Acquisition and Filtering, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Faculty of Electronic Engineering, Niš, Vol.1, pp.165--168, 25.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014
 577. Borivoje Milošević, Slobodan Obradović, Danica Milošević, EDUCATIONAL MACHINE LEARNING, INFOTEH, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vol.13, pp.664--668, 19.3.2014.--22.3.2014., BiH, 2014
 578. Milan Radić, Z. Stajić, N. Floranović, Effects of Grid Voltage Variations on Wind Turbine's Optimal CVT Ratio, XII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements - SAUM, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, pp.221--224, 12.11.2014.--14.11.2014., Srbija, 2014
 579. Miloš Radmanović, Dušan Gajić , Radomir S. Stanković, Efficient Computation of the Optimal Reed-Muller Spectrum on Graphics Processors, Proc. 1st Int. Conf. on Electrical, Electronic, and Computer Engineering - IcETRAN, Society for ETRAN, Vol.CD, RTI.1.4, pp.1--6, 2.6.2014.--5.6.2014., Srbija, 2014
 580. S. Tomic, M. Maric, M. Beko, R. Denis, M.Raspopovic, R. Sendelj, Energy-efficient Distributed RSS-based Localization in Wireless Sensor Networks Using Convex Relaxation, ICT Forum, Regional Chamber of Commerce Nis, Center of Excellence and Innovation, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts, Teodora - Center for Women Enterpreneurship, Serbian Society of Informatics, pp.3--8, 14.10.2014--15.10.2015, Srbija, 2014
 581. Dejan Vasović, Jelena Malenović – Nikolić, Goran Janaćković, ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND ECONOMIC COMPONENTS OF ENVIRONMENTAL CAPACITY, 5th DQM International conference ICDQM, DQM Research Centre, Prijevor, Čačak, pp.230--235, Jun, 2014--Jun, 2014, Srbija, 2014
 582. Miloš Savić, Mirjana Ivanović, Miloš Radovanović, Zoran Ognjanović, Aleksandar Pejović, Tatjana Jakšić Krüger, Silvia Ghilezan, Exploratory Analysis of Communities in Co-authorship Networks: A Case Study, 6th International Conference ICT Innovations, Springer International Publishing, Vol.311, pp.55--64, 09.09.2014.--12.09.2014., Macedonia, 2015
 583. Milica Knežević, Zoran Ognjanović, Aleksandar Perović, Finitely Additive Probability Measures in Automated Medical Diagnostics, Proceedings of the 15th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, IPMU 2014, SPRINGER-VERLAG BERLIN, pp.10--19, 15.7.2014.--19.7.2014., Francuska, 2014
 584. Milan Tuba, Nebojša Bačanin, Adis Alihodžić, Firefly algorithm for multi-objective RFID network planning problem, Proceedings of the IEEE 22nd Telecommunications Forum TELFOR, IEEE, pp.95--98, 25.11.2014.--27.11.2014, Serbia, 2014
 585. Miloš Jelić, Radomir Bošković, Zlatko Maksimović, From governmental strategy to excellent organization: A Healthcare centre case, 8th International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp.3--10, 22.5.2015--23.5.2015, Serbia, 2014
 586. Zoran Marković, Aleksandar Janjić, Miomir Stanković and Lazar Velimirović, Fuzzy Influence Diagrams in Power Systems Diagnostics, ICIST 4th International Conference on Information Society and Technology, Society for Information Systems and Computer Networks, pp.174--179, 9.3.2014--13.3.2014, Srbija, 2014
 587. N. S. Glišović, N. M. Ralević, G. B. Andjelić, V. Đ. Đaković, FUZZY-NEURAL NETWORKS SYSTEMS FOR PREDICTION IN INVESTMENTS, 3rd International Conference, CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND INFORMATICS (CPMMI), State University of Novi Pazar, pp.87--94, 15.6.2014.--17.6.2014., Srbija, 2014
 588. Branislav Popkonstantinović, Ljubomir Miladinović, Marija Obradović, Miša Stojićević, Geometrical Characteristics and Solid Modeling of the Grasshopper Escapement Mechanism, Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics, moNGeometrija, Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.1, Iss.1, pp.173--181, 20. 06. 2014.--22. 06. 2014., Srbija, 2014
 589. Maja Petrović, Branko Malešević, Bojan Banjac, Ratko Obradović, Geometry of some taxicab curves, Proceedings of 4th International Scientific Conference MoNGeometrija, Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.2, pp.53--64, 20.06.2014.--22.06.2014., Srbija, 2014
 590. Popov Srđan, Đorđe Ćosić, Dušan Sakulskiž, GI ASPEKTI KONTINUALNOG PRAĆENJA INDIKATORA HAZARDA NA TERITORIJI VOJVODINE, Sinteza, Univerzitet Singidunum, Vol.1, pp.826--830, 25.4.2014--26.4.2014, srbija, 2014
 591. A. Pavlović, N. Glišović, IMAGE STATISTICS FOR DIGITAL IMAGE FORENSICS, 3rd International Conference, CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND INFORMATICS (CPMMI), State University of Novi Pazar, pp.78--82, 15.6.2014.--17.6.2014., Srbija, 2014
 592. Jelena A. Anastasov, Mihajlo Č. Stefanović, Impact of fading/shadowing correlation on outage performance of SSC receiver, 22. Telekomunikacioni forum (TELFOR), School of Electrical Engineering, University of Belgrade, pp.376--382, 25.11.2014.--27.11.2014., Srbija, 2014
 593. Duško Radaković, Dragan Cvetković, Implementing Decision-Making Based on Multiple Neural Networks, International conference SINTEZA "Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide", Univerzitet Singidunum, pp.931--936, 25.04.2014.--25.04.2014., Srbija, 2014
 594. Adis Alihodžić, Milan Tuba, Improved Hybridized Bat Algorithm for Global Numerical Optimization, 16th IEEE International Conference on Computer Modelling and Simulation, IEEE, pp.57--62, 26.03.2014.--28.03.2014., UK, 2014
 595. M. T. Milojković, M. B. Milovanović, D. B. Mitić, S. Lj. Perić, M. D. Spasić, S. S. Nikolić, Improving Woodworking Industry Through Implementation of IPA Project ADRIA HUB, International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia, pp.380--382, 12.11.2014.--14.11.2014., Srbija, 2014
 596. G.Lj. Janaćković, D. Vasović, S. Mušicki, Indicators of safety reporting efficiency in integrated safety systems systems, International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC), University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia; Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödöllő, Hungary; Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh, Russia, pp.461--465, 20.6.2014.--21.6.2014., Srbija, 2014
 597. Č. N. Radenović, G. V. Maksimov, N. S. Delić, G. J. Stanković,M. D. Sečanski, M. D. Pavlović, N. Mitić, Infrared spectroscopy analysis of the maize grain chemical contenet, 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Society of Physical Chemists of Serbia, pp.530--533, 22.9.2014--26.09.2014., Srbija, 2014
 598. Micić Živadin, Vladimir Mladenović, Innovation of the knowledge about standardized computer networks and communications, Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Univerzitet Singidunum, Beograd, pp.439--445, 25.04.14--26.04.14, Serbia, 2014
 599. Janja Nedović , Dimitrije Stefanović, Dejan Blagojević, Integral Characteristics of Distribution of Gas Molecules Velocity, The Third Serbian Ceramic Society Conference "Advanced Ceramics and Application", Serbian Academy of Sciences and Arts, 29.9.2014--1.10.2014, Serbia, 2014
 600. Branko Arsić, Marija Đokić, Vladimir Cvjetković, Petar Spalević, Marko Živanović, Milan Mladenović, Integration of bioactive substances data for preclinical testing with Cheminformatics and Bioinformatics resources, 23nd International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK, IEEE Slovenia Section, pp.146--149, 22.09.2014--4.09.2014, Slovenija, 2014
 601. Dejan Vasović, Jelena Malenović-Nikolić, Goran Janaćković, INTEGRATION OF E-LEARNING PLATFORMS IN ENVIRONMENTAL SECURITY MANAGEMENT PROCESSES, 5th DQM International conference ICDQM, DQM Research Centre, Prijevor, Čačak, pp.321--324, Jun, 2014--Jun, 2014, Srbija, 2014
 602. Irina Branović, Roberto Giorgi, Nenad Jovanović, Ranko Popović, Miodrag Zivković, Boško Nikolić, Integration of simulators in virtual 3D computer science classroom, EDUCON, IEEE, 3.4.2014.--5.4.2014., Turkey, 2014
 603. Miloš Jelić, Issues of involvement of interested parties in standardization for countries in transition, 5th International Scientific and Professional Conference, Croatioan Society for Quality, pp.164--174, 15.5.2015--17.5.2015, Croatia, 2014
 604. Miloš Radmanović, Dušan Tatić, Jedno rešenje za sinhronizaciju događaja kod video projekcionih sistema za multimedijalne prezentacije, Zbornik radova XIII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, pp.657--661, 19.3.2014--21.3.2014., Bosna i Hercegovina, 2014
 605. Milan Tuba, Nebojša Bačanin, JPEG Quantization Tables Selection by the Firefly Algorithm, The 4th IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS󈧒), IEEE, pp.153--158, 14.04.--16.04., Morocco, 2014
 606. Micić Živadin , Petrović Slobodan, Knowledge innovation trends on a standardization platform – in parallel: Civil Engineering and Railway Engineering, VIII International Conference "Heavy Machinery-HM 2014", Faculty of mechanical and civil engineering in Kraljevo, pp.25(Session C)--33(Session C), 25.06.14--28.06.14, Serbia, 2014
 607. Anđelković B, Nikolić Vesna, Taradi J., Komparativna analiza zakonskih obveza za rad stručnjaka za zaštitu na radu u Srbiji i Hrvatskoj, 5th International Professional and Scientific Conference, Occupational Safety and Health, Boise State University - Center for Health Policy, Boise, Idaho, USA, i Veleučilište u Karlovcu,, pp.685--691, 17.9.2014--20.9.2014, Hrvatska, 2014
 608. Blagojević Marija, Milošević Danijela, Legal and technological conditions for open educational resources in Serbia, 5th International conference E-learning, Metropolitan University Belgrade, pp.30--35, 22.9.2014.--23.9.2014., Srbija, 2014
 609. Dragana Krstić, Ilija Temelkovski, Srđan Maričić, Dragan Radenković, Vladeta Milenković, Level Crossing Rate of MRC Receiver Over k-µ Multipath Fading Environment, The Tenth International Conference on Wireless and Mobile Communications ICWMC, International Academy, Research, and Industry Association (IARIA), pp.50--54, 22.6.2014--26.6.2014, Spain, 2014
 610. Dragana S. Krstić, M. Głąbowski, D. Radenković, I. Temelkovski, Level Crossing Rate of MRC Receiver Over η-µ Multipath Fading, 9th IEEE/IET International Symposium on COMMUNICATION SYSTEMS, NETWORKS & DIGITAL SIGNAL PROCESSING (CSNDSP󈧒), IEEE, pp.121--126, 23.7.2014--25.7.2014, U.K, 2014
 611. Danijel Đošić, Časlav Stefanović, Dejan Milić, Dragan Radenković, Petar Spalević, Level Crossing Rate of Nakagami-m Signal Envelope Subjected to Gamma Shadowing, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Faculty of Electronic Engineering, Niš, Vol.2, pp.329--332, 25.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014
 612. Dragana Krstić, Mihajlo Stefanović, Djoko Banđur, Vladeta Milenković, Jelena Ivetić, Pierre Lescanne, Level Crossing Rate of Product of Two α-k-µ Random Variables, 5th International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, CONTROL, SIGNALS (CSCS '14), WSEAS Press, pp.48--53, 3.6.2014--5.6.2014, Italy, 2014
 613. Dragana Krstić, Suad Suljević, Mihajlo Stefanović, Muneer Masadeh Bani Yassein, Srdjan Maričić, Level Crossing Rate of SC Receiver over Gamma Shadowed Rician Multipath Fading Environment, 3rd International Conference on APPLIED and COMPUTATIONAL MATHEMATICS (ICACM '14), WSEAS Press, 29.12.2014--31.12.2014, Switzerland, 2014
 614. Danijel Đošić, Dejan Milić, Časlav Stefanović, Dragan Radenković, Level Crossing Rate of Wireless System over Gamma Shadowed a‑μ multipath Fading Channel, IcETRAN, Proceedings of the 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, pp.TEI1.7.1--TEI1.7.4, 02.06.2014--05.06.2014, Srbija, 2014
 615. Goran Janaćković, Dejan Vasović, Jelena Malenović – Nikolić, MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR SAFETY: QUALITY CRITERIA AND EVALUATION METHODS, 5th DQM International conference ICDQM, DQM Research Centre, Prijevor, Čačak, pp.258--263, Jun, 2014--Jun, 2014, Srbija, 2014
 616. Branko Arsić, Marija Đokić, Nenad Stefanović, Mapping ebXML standards to ontology, 4thInternational Conference on Information Society and Technology (ICIST), Society for Information Systems and Computer Networks, Vol.1, Iss.1, pp.198--203, 9.03.2014--13.03.2014, Srbija, 2014
 617. Slobodan Obradović, Borivoje Milošević, MATLAB AND MACHINE LEARNING, INFOTEH, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vol.13, pp.696--674, 19.3.2014--22.3.2014, BiH, 2014
 618. Vladan Vučković, Sanja Spasić, Method for Colorization of the Original Photographs of Nikola Tesla, Proceedings XLIX ICEST Conference, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš,Serbia, Vol.1, pp.181--184, 25.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014.
 619. Gordana Pavlovic-Lažetić, Vesna Pajić, Nenad Mitić, Jovana Kovačević, Miloš Beljanski, Mining Associations for Organism Characteristics in Prokaryotes – an Integrative Approach, 2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO), Copicentro Granada S.L, pp.436--450, 07.04.2014.--09.04.2014., Španija, 2014
 620. Jovanović Željko, Blagojević Marija, Urošević Vlade, Mining locations in geographic information systemsusing neural network, 4th international Conference on Information Society and technology, Informaciono društvo Srbije, pp.428--432, 9.3.2014.--13.3.2014., Srbija, 2014
 621. Tatjana Jakšić Kruger, Tatjana Davidović, Model convergence properties of the constructive Bee Colony Optimization algorithm, Zbornik radova: XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, pp.340--346, 16. Sep, 2014--19. Sep, 2014, Srbija, 2014
 622. Dejan Mitić, Jelena. R. Đorđević-Kozarov, Platon Sovilj, Vladimir Vujićić, Dragan Radenković, Model Development for Digital Stochastic Measurement of Noised EOG Signals, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Serbia, pp.417--420, 25.06.2014.--27.06.2014., Srbija, 2014
 623. Ratko Ivković, Mile Petrović, Petar Spalević, Ivana Milošević, Dejan Rančić, Model of Methodological Process of Teaching on Information and Communication Technologies, Proceedings of Singidunum University International Scientific Conference Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Univerzitet Singidunum, pp.953--956, 24.04.2014.--26.04.2014., Srbija, 2014
 624. Simić Jovana, Mijatov Gordana, Duraković Nenad, Tucakov Jelena, Popović Ljiljana, Sakulski Dušan, Popov Srđan, Modeling and Simulation in Disaster Risk Management Education, AIIT, University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, Vol.1, pp.177--179, 24.10.2014--24.10.2014, srbija, 2014
 625. Mance I, Nikolić Vesna, Huzek, V., Modeling of Internal Control of Occupational Safety in Corporate Systems by Using Multiple Criteria Decision Making Methods, 6th International ICT Conference, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Regionalna privredna komora Nis, Center of Excellence and Innovation, DIS, Vol., pp.71--79, 14.10.2014--16/10/2014., Srbija, 2014
 626. Хранислав Милошевић, Sonia A. Beisel, Alexandar D. Rychkov, Modeling of Tsunami Run up Using of Large Particles of Shalow Water Theory on the Shore Area, Четвртa математичкa конференцијa Репу?лике Српске, Prirodno matematički fakultet Banja Luka, pp.1--4, Republika Srpska, 2014
 627. D. Klimenta, M. Jevtić, D. Tasić, J. Klimenta, Modeling the Effect of Tilt Angle on Natural Convection from a Ground-Mounted PV Panel, Inernational Conference Computer Modeling and Simulation (COMOD), Saint Petersburg state Polytechnical University, pp.35--38, 02.07.2014--04.07.2014, Rusija, 2014
 628. Milan Radić, Zoran Stajić, Modelling Self-Excitation Overvoltage in an Induction Motor With Individual Compensation of Reactive Power, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, Vol.2, pp.399--402, 25.6.2014--27.6.2014, Srbija, 2014
 629. Bojan Tešić, Dušan Tatić, Radojka Krsić, Mlađen Stjepanović, Monitoring povreda na radu na površinskom kopu Bogutovo selo-Ugljevik (2001-2010), Zbornik radova 9. Međunarodno savetovanje Rizik i bezbednosni inženjering, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Vol., pp.481--487, 1.2.2014.--8.2.2014., Srbija, 2014
 630. Aleksandar Janjić, Lazar Velimirović, Suzana Savić, Miomir Stanković, Multicriteria Analysis of the Smart Grid Project Efficiency, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, pp.403--406, Srbija, 2014
 631. D. Vasović, J. Malenović Nikolić, G.Lj. Janaćković, Multi-criteria evaluation of safety systems in small and medium enterprises, International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM, DQM Center, pp.252--257, 27.6.2014.--28.6.2014., Srbija, 2014
 632. Goran Janaćković, Dejan Vasović, Jelena Malenović – Nikolić, MULTI-CRITERIA EVALUATION OF SAFETY SYSTEMS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, 5th DQM International conference ICDQM, DQM Research Centre, Prijevor, Čačak, pp.252--257, Jun, 2014--Jun, 2014, Srbija, 2014
 633. Žarko Mijajlović, Aleksandar Valjarević, Multilayer digital map of Toplica region, Proceeding of the Internation Conferenence MIT, PMF u Prištini (Kosovska Mitrovica), pp.440--446, Srbija, 2014
 634. Dušan Tatić, Dragan Janković, Dragan Tatić, Multimedijalni sitem za edukaciju pacijenata, Zbornik radova XIII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, pp.662--665, 19.3.2014.--21.3.2014., Bosna i Hercegovina, 2014
 635. Nikolić Vesna, Anđelković B., Taradi J., Nadzor u oblasti zaštite na radu na gradilištima u Srbiji - Case Study i učenje iz incidenta, 9 International Conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineers, Fakultet za menadžment- Kopar (Slovenija), Fakultet za primenjenu bezbednost - Univerzitet Educons ( Srbija), Veleučilište u Karlovcu (Hrvatska), Iss.9, pp.251--261, 13.6.2014--14.6.2014, Slovenija, 2014
 636. B. P. Stošić, D. N. Milić, V. D. Pavlović, Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, New CIC Filter Functions: Design and Comparison with Classical CIC Filters, XII International conference on Systems, Automatic Control and Measurements (SAUM), SAUM – Association of Serbia for Systems, Automatic Control and Measurements, Belgrade, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, 12.11.2014.--14.11.2014., Srbija, 2014
 637. Danijela Stajić, Aleksandar Gošić, Zoran Stajić, Dragoslav Marković, Aleksandra Gajević, Novi pristup preventivnom održavanju pumpnih stanica, XIII. Međunarodne konferencije "Vodovodni i kanalizacioni sistemi", pp.256--266, 22.5.2013--24.5.2013, Republika Srpska, 2013
 638. Jovanka Pantović, Silvia Ghilezan, Joviša Žunić, On the number of S-threshold functions on not necessarily binary input, ISMVL, IEEE/Universität Bremen, pp.13--18, 19 maj 2014--21 maj, 2014, Germany, 2014
 639. Milomir Tatović, Saša Adamović, Aleksandar Jevremović, Milan Milosavljević, One method for generating uniform random numbers via civil air traffic, Sinteza, Singidunum University, pp.606--609, 4/2014--4/2014, Serbia, 2014
 640. Miloš Radmanović, Dušan Tatić, Dušan Gajić, One Solution for Building Reconfigurable Multi-Projection Systems using the Adobe AIR Platform, Proceedings of Papers ICEST-XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš,Serbia, Vol.1, pp.121--124, 25.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014
 641. Miloš Radmanović, Dušan Tatić, One solution for event synchronization of video projection systems for multimedia presentations, Proc. 13th Int. Scientific Conference INFOTEH, Faculty of Electrical Engineering, East Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, Vol.13, pp.657--661, 19.3.2014--21.3.2014, Bosnia and Hercegovina, 2014
 642. Nenad Ristić, Aleksandar Jevremović, One solution for protecting php source code, Sinteza, Singidunum University, pp.616--619, 4/2014--4/2014, Serbia, 2014
 643. Siniša Ilić, Slobodan Obradović, Alempije Veljović, Vera Petrović, Ana Savić, One solution in data exchange between clinical devices and laboratory information system, UNITECH, Tecnical university of Gabrovo, Bulgaria, Vol.2, pp.237--242, 20.11.2014--21.11.2014, Bugarska, 2014
 644. Aleksandar Janjić, Zoran Petrušić, Optimal Number of Electric Vehicles in Electricity Distribution Company, IEEE International ENERGYCON conference, IEEE, pp.1397--1402, 13.5.2014--16.5.2014, Hrvatska, 2014
 645. J. Lindblad, N. Sladoje, P. Malm, E. Bengtsson, R. Moshavegh, A. Mehnert, Optimizing optics and imaging for pattern recognition based screening tasks, Proceedings of the 22th International Conference on Pattern Recognition, IEEE Computer Society / IAPR, Swedish Society for Automated Image Analysis, pp.3333--3338, 24.8.2014--28.8.2014, Sweden, 2014
 646. Jelena A. Anastasov, Aleksandra M. Cvetković, Daniela M. Milović, Dejan N. Milić, Outage performance of dual-hop AF relaying system in Weibull-gamma fading environment, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Faculty of Electronic Engineering, Niš, Vol.1, pp.203--206, 25.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014
 647. Milica Petković, Goran Đorđević, Outage Performance of SSC receiver in FSO system with Gamma-Gamma atmospheric turbulence, XII International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Faculty of Electronic Engineering, Niš, pp.324--327, 12.11.2014.--14.11.2014., Srbija, 2014
 648. Milica I. Petković, Nemanja M. Zdravković, Goran T. Đorđević, Outage performance of switch-and-examine combining receiver over FSO Gamma-Gamma atmospheric turbulence with pointing errors, 22. Telekomunikacioni forum (TELFOR), School of Electrical Engineering, University of Belgrade, pp.383--386, 25.11.2014.--27.11.2014., Srbija, 2014
 649. Dragan Marković, Irina Branović, Dejan Živković, Violeta Tomašević, Overview of Cloud Computing in Business, SINTEZA, Univerzitet Singidunum, pp.673--677, 25.04.2014.--26.04.2014., Srbija, 2014
 650. Nikolić Vesna, Galjak Mirjana, Participacija zajednice kao suplementarnog subjekta bezbednosti u vanrednim situacijama, Sedmi međunarodni naučni skup Dani bezbjednosti na temu: "Određenje, organizacija i djelatnosti subjekata nacionalnih sistema bezbjednosti", Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka, pp.185--195, 24.10.2014.--24.10.2014., Republika Srpska, 2014
 651. Hana Stefanović, Dejan Milić, Daniela Milović, Jelena Nikolić, Performance analysis of a multichannel satellite communication system employing FDMA technique, INFOTEH, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pp.441--444, 19.03.2014.--21.03.2014., Srbija, 2014
 652. Aleksandra M. Cvetković, Milica I. Petković, Jelena A. Anastasov, Performance analysis of RF/FSO system with interference at the relay, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Faculty of Electronic Engineering, Niš, Vol.1, pp.15--18, 25.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014
 653. Milica I. Petković, Nemanja M. Zdravković, Časlav M. Stefanović, Goran T. Đorđević, Performance analysis of SIM-FSO system over Gamma-Gamma atmospheric channel, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Faculty of Electronic Engineering, Niš, Vol.1, pp.19--22, 25.6.2014.--27.6.2014., Srbija, 2014
 654. Dragana Krstić, Dragan Radenković, Ilija Temelkovski, Srboljub Zdravković, Srdjan Maričić, Performance of Macrodiversity System with two EGC Diversity Receivers in the Presence of Shadowed Multipath Fading, The 22nd International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM, SoftCOM 2104, 17.9.2014--19.9.2014, Croatia, 2014
 655. Selena Vasić, Srđan Jovković, Dejan Milić, Stefan Panić, Danijel Đošić, Performances of a dual-branch SC diversity system in a k-μ fading environment, INFOTEH, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pp.370--373, 19.03.2014.--21.03.2014., Srbija, 2014
 656. Mariangiola Dezani-Cinaciaglini, Preciseness of Subtyping on Intersection and Union Types, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Iss.8560, pp.194--207, 14.7.2014--17.7.2014, Austria, 2014
 657. Ivana Marković, Prediction of the stock market trend using LS-SVMs based on technical indicators, ICEST, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, pp.61--64, 25.6.2014--27.6.2014, Serbia, 2014
 658. 1. Popov Srđan;2. Bender Miroslav;3. Tucakov Jelena;, Predlog arhitekture distribuirane mobilne aplikacije za procenu rizika, Sinteza, Univerzitet Singidunum, Vol.1, pp.668--672, 25.4.2014--26.4.2014, Srbija, 2014
 659. Nenad Mladenovic, Tamara Djurovic, Dragan Urosevic, Said Hanafi, Preventive maintenance planning by VNS, 3rd International Conference on Variable Neighborhood Search, 8.10.2014.--11.10.2014., Tunis,
 660. Taradi J., Nikolić Vesna, Grošanić N, Silvia Likavec, Proces internog audita integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i sigurnošću, Internal audit process of integrated management system of quality and safety, 9 International Conference Management and Safety, The European Society of Safety Engineers, Fakultet za menadžment- Kopar (Slovenija), Fakultet za primenjenu bezbednost - Univerzitet Educons ( Srbija), Veleučilište u Karlovcu (Hrvatska), Iss.9, pp.279--293, 13.6.2014--14.6.2014, Slovenija, 2014
 661. Predrag M. Rajković, Slađana D. Marinković, Miomir S. Stanković, Program solutions for a limit problem with random numbers trials, Proceedings of "The International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM", BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, pp.295--302, Bulgaria, 2014
 662. Suzana Savić, Miomir Stanković, Goran Janaćković, Project risk index, Prossedings of 5th International conference "Life Cycle Engineering and Management", DQM Research Center, pp.245--251, 27.06.2014.--28.06.2014., Srbija, 2014
 663. M. Almawlawe, D. Mitić, M. Milojković, D. Antić, Z. Icić, Quasi-Sliding Mode Based Generalized Minimum Variance Control of DC-DC Boost Converter, International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia, pp.156--159, 12.11.2014.--12.11.2014., Srbija, 2014
 664. Dragan Cvetković, Duško Radaković, Zona Kostić, Dragan Marković, Rapid Prototyping of 3D Composite Structures Using Layer by Layer Method, International conference SINTEZA "Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide", Univerzitet Singidunum, pp.898--901, 25.04.2014.--25.04.2014., Srbija, 2014
 665. Taradi J., Nikolić Vesna Šijaković, A., Pavlič M., Razvoj odbora za zaštitu na radu u poslovnim organizacijama, 15. Međunarodni simpozij o kvaliteti "Kvaliteta, rast i razvoj", Hrvatsko društvo menadžera kvalitete; CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT INSTITUTE OF PRODUCTION ENGINEERING CZESTOCHOWA, POLAND, pp.87--107, 19.3.2014--21.3.2014, Hrvatska, 2014
 666. Nikola Milosavljević, Aleksandar Gošić, Marko Milošević, Božidar Zečević, Real-Time anomaly Detection System, Life Cycle Engineering and Management ICDQM, The Research Center for Dependability and Quality Management, pp.457--462, 27.6.2013--27.6.2013, Srbija, 2013
 667. Siniša Ilić, Slobodan Obradović, Alempije Veljović, Ljiljana Stanojević, Milica Tomović, Redesign of laboratory information system of private clinical laboratory, UNITECH, Tecnical university of Gabrovo, Bulgaria, Vol.2, pp.231--236, 20.11.2014--21.11.2014, Bugarska, 2014
 668. Ratko Ivković, Ivana Milošević, Boris Gara, Siniša Minić, Dragiša Miljković, Rekonstrukcija slika vidljivog spektra snimljenih sa malim procentom osvetljenja, XIII medunarodni naucno-strucni simpozijum INFOTEH, Vol.13, pp.648--651, 19.03.2014.--21.03.2014., Bosna i Hercegovina, 2014
 669. Radomir Stanković, Dušan Gajić, Suzana Stojković, Miloš Radmanović, Remarks on Efficient Computing of the Gibbs Dyadic Derivatives, Proc. 11th Int. Workshop on Boolean Problems (IWSBP), Freiberg University of Mining and Technology, Freiberg, Germany, pp.86--93, 17.9.2014.--19.9.2014., Germany, 2014
 670. Dušan Gajić, Miloš Radmanović, Radomir S. Stanković, Remarks on the Implementation of Galois Field Operations in Computing Galois Field Spectra, Proc. 23rd Int. Workshop on Post-Binary ULSI Systems, Japan Research Group on Multple-Valued Logic and University of Bremen, Germany, Vol.1, pp.15--20, 18.5.2014.--18.5.2014., Germany, 2014
 671. Dragan Marković, Irina Branović, Ranko Popović, Dejan Živković, Violeta Tomašević, Review of cloud computing in business, Sinteza, Univerzitet Singidunum, pp.673--677, 25.4.2014.--26.4.2014., Srbija, 2014
 672. Nenad Komazec, Suzana Savić, Miomir Stanković, Risk index as project risk measure, Proceedings of XIV International Symposium SymOrg "New bussines models and sustainable competitiveness", University of Belgrade, Facylty of Organisational Sciences, pp.1451--1459, 06.06.2014.--10.6.2014, Srbija, 2014
 673. Zivorad Vasić, Slobodan Obradović, Minka Yordanova, Milos Vasić, Risk management methodology in development of IT projects, UNITECH, Tecnical university of Gabrovo, Bulgaria, Vol.2, pp.344--349, 20.11.2014--21.11.2014, Bugarska, 2014
 674. Stevan Mušicki, Goran Janaćković, Dejan Vasović, SAFETY LIFE CYCLE OF INTEGRATED SAFETY SYSTEMS, 5th DQM International conference ICDQM, DQM Research Centre, Prijevor, Čačak, pp.264--267, Jun, 2014--Jun, 2014, Srbija, 2014
 675. S. Jovković, D. Milić, D. Đošić, S. Panić, S. Veljković, C. Stefanović, Second order statistics of SC receiver output SIR in the presence of -k-µ multipath fading and co-channel interference, CSPC, Proceedings of the International Conference on Communications, Signal Processing and Computers, Institute for Natural Sciences and Engineering, pp.27--31, 22.02.2014--24.02.2014, Switzerland, 2014
 676. D. Stamenković, M. Šarac, S. Adamović, G. Šimić, Security risks in synchronization on-premises active directory with office 365 cloud platform, Međunarodni skup - IcETRAN, Srbija, 2014
 677. Aleksandar Mihajlović, Vladisav Jelisavčić, Bojan Marinković, Milan Todorović, Zoran Ognjanović, Siniša Tomović, Vladimir Stojanović, and Veljko Milutinović, Serbia Forum – Digital Cultural Heritage Portal, Lecture Notes in Computer Science 8509, Proceedings of the 6th International Conference on Image and Signal Processing, ICISP, A. E. O., Springer, Iss.8509, pp.265--271, 30.6.2014.--2.7.2014., Francuska, 2014
 678. Mariangiola Dezani-Cinaciaglini, Session Types Isomorphisms, Programming Language Approaches to Concurrency and Communication-cEntric Software (PLACES), Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, Iss.155, pp.61--71, 12.04.2014--12.04.2014., France, 2014
 679. Ćosović Marijana, Slobodan Obradović, Sigurnost u BGP protokolu, INFOTEH, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vol.13, pp.693--697, 19.3.2014--22.3.2014, BiH, 2014
 680. Dragan Drača, Nikola Sekulović, Aleksandra Panajotović, Simulation of Dynamic Characteristics of L-branch Selection Combining Diversity Receiver in Nakagami-m Environment, Conference Proceedings of Small System Simulation Symposium SSSS, Faculty of Electronic Engineering and Innovation Center of Advanced Technologies, pp.69--73, 12.02.2014.--14.02.2014.Srbija, Serbia, 2014
 681. Tanja Novaković, Đorđe Ćosić, Dušan Sakulski, SIMULATION OF EVACUATION FOR DISASTER RISK MANAGEMENT, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS– IS '14, University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Vol.1, Iss.1, pp.407--411, okt--okt, Srbija, 2014
 682. O.V. Taseiko., Spitsina T.P.,  H.Milošević, SIMULATION OF SELF-PURIFICATION OF SMALL RIVERS IN THE CONDITIONS OF CENTRAL SIBERIA, Proceedings of the Fifth International Conference MATHEMATICS, ITS APPLICATIONS AND MATHEMATICAL EDUCATION, Publishing Department of the East-Siberian State University of Technology and Management, pp.309--312, Russian Federation, 2014
 683. Mariusz Głabowski, Dragana Krstić, Maciej Sobieraj, Luca Padovani, Jovanka Pantović, Simulator of Multi-service Switching Networks with Multi-service Sources, The Tenth Advanced International Conference on Telecommunication AICT, IARIA XPS Press, pp.47--52, 20.7.2014--24.7.2014, France, 2014
 684. Nenad Floranović, Milan Radić, Zoran Stajić, Smart Metering and Power Loggers as Key Element of Effective Energy Efficiency Improvement, XII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements - SAUM, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, pp.372--375, 12.11.2014.--14.11.2014., Srbija, 2014
 685. Jack Brimberg, Nenad Mladenović, Dragan Urošević, Solving the maximum clique problem with skewed general variable neighborhood, 3rd International Conference on Variable Neighborhood Search, 8.10.2014.--11.10.2014., Tunis,
 686. Claudio Moraga, Milena Stanković, Radomir S. Stanković, Some Properties of Ternary Functions with Bent Reed-Muller Spectra, XI Workshop on Boolean Problems, University of Freiberg, Vol.1, pp.41--47, 17.9.--19.9., Germany, 2014
 687. Ivana Marković, Stock Market Trend Prediction Using a Sparse Bayesian Framework, 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL), IEEE Serbia and Montenegro, pp.207--210, 25.11.2014--27.11.2014, Serbia, 2014
 688. Valentina Paunović, Slobodan Jovanović, Dragan Domazet, Technology aided education of students with disabilities: a case study for students with cerebral palsy, eLearning - 5Th Conference on e-Learning - proceedings, Univerzitet Metorpolitan, Matematički institut SANU, Open Universiteit -Holandija, Iss.5, pp.7--12, 22.9.2014--23.9.2014, Srbija, 2014
 689. Natasa Glisović, Miloš Stojanović, Miloš Božić, The Application of the Bayesian Networks to the Uncertainty During the Project Management, 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering, pp.63--70, 8.6.--11.6., Srbija, 2014
 690. Zoran Icić, Stanko Stankov, Nikola Danković, Darko Mitić, Saša Arsić, The Control System of Electric Hot Water Boilers, XII International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Serbia, pp.132--135, 12.11.2014.--14.11.2014., Srbija, 2014
 691. Milica Lajbenšperger, Marija Šegan, Sanja Rajić, The Digital Catalogue of Cultural Monuments in Serbia. Usability in High School Education, The annual conference of CIDOC, The International Committee for Documentation of ICOM, pp.x--x, 6.9.2014--11.9.2014, Germany, 2014
 692. D. S. Stajić, M. M. Milošević, A. Lj. Gošić, The identification of water supply system and the validation of results, Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Faculty of Electronic Engineering, 14.11.2012--16.12.2012, Srbija, 2012
 693. Claudio Moraga, Milena Stanković, Radomir Stanković , Suzana Stojković, The Maiorana Method to generate multiple-valued bent functions, Proc. 44th IEEE Int. Symp. on Multiple-Valued Logic (ISMVL), Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE ), Vol.1, pp.19--24, 19.05.2014.--21.05.2014, Germany, 2014
 694. Mirjana Laban, Dušan Sakulski, Đorđe Ćosić, Srđan Popov, The needs for higher education in disaster risk management and fire safety, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS– IS '14, University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Vol.1, Iss.1, pp.411--415, okt--okt, Srbija, 2014
 695. Nebojsa M. Ralević, Natasa S. Glišović, Vladimir Đ. Đaković, Goran B. Andjelić, Jelena S. Kiurski, The Neural Networks Backpropagation Algorithm in Investment Analysis, The 20th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, SZAB, University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Szeged, Hungary, pp.55--58, 22.9.--22.9., Szeged, 2014
 696. Nebojša M. Ralević, Nataša S. Glišović, Vladimir Đ. Đaković, Goran B. Andjelić, The Performance of the Investment Return Prediction Models: Theory and Evidence, SISY IEEE 12th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Obuda University, Budapest, Hungary; Subotica Tech, Serbia; University of Novi Sad; Subotica: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Serbia, pp.221--225, 11.9.--13.9., Srbija, 2014
 697. Slobodan Mišić, Marija Obradović, Branislav Popkonstantinović, The Structural Transformation of Concave Cupolae of Fourth Sort Using Different Variants of Constructive Procedure, Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics, moNGeometrija, Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.2, Iss.1, pp.147--156, 20. 06. 2014.--22. 06. 2014., Srbija, 2014
 698. Bojan Banjac, Marija Nenezić, Maja Petrović, Branko Malešević, Ratko Obradović, Trifocal curves in Matlab and Java, Proceedings of 4th International Scientific Conference MoNGeometrija, Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, Vol.1, pp.345--353, 20.06.2014.--22.06.2014., Srbija, 2014
 699. Žarko Mijajlović, Nadežda Pejović, Twenty Four Manuscripts in the Virtual Library of the Faculty of Mathematics in Belgrade, Proceeding of The Eight SEEDI Conference, Digitization of cultural and scientific heritage, NCD Review, Matematički fakultet, Beograd, Iss.25, pp.29--35, 15.5.2013--16.5.2013, Hrvatska, 2014
 700. Milan Tuba, Nebojša Bačanin, Upgraded Firefly Algorithm for Portfolio Optimization Problem, 16th IEEE International Conference on Computer Modelling and Simulation, IEEE, pp.112--117, 26.03.--28.03., UK, 2014
 701. Marijana Ćosović, Slobodan Obradović, Ljiljana Trajković, Using databases for BGP data analysis, UNITECH, Tecnical university of Gabrovo, Bulgaria, Vol.2, pp.367--372, 20.11.2014--21.11.2014, Bugarska, 2014
 702. Senka Bajić, Srđan Popov, Using GIS techniques for avalanche mapping, IS '14, University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Vol.1, pp.397--401, 15.10.2014--17.10.2014, Srbija, 2014
 703. Suvajdžin Rakić Zorica, Popov Srđan, Petrić Tara, USING SYNTAX DIAGRAMS FOR TEACHING PROGRAMMING LANGUAGE GRAMMAR, ICIST, Society for Information Systems and Computer Networks, Vol.1, pp.363--366, 9.3.2014--13.3.2014, Srbija, 2014
 704. Milica I. Petković, Aleksandra M. Cvetković, Goran T. Đorđević, Verovatnoća prekida hibridnih sistema pri prenosu radio-frekvencijskih i optičkih signala u slobodnom prostoru, ETRAN, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, pp.1--4, 2.6.2014.--5.6.2014., Srbija, 2014
 705. Zona Kostić, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Duško Radaković, Igor Franc, Virtuelno okruženje za praktično učenje grafičkog dizajna na daljinu, Sinteza, Singidunum University, pp.922--926, 4/2014--4/2014, Serbia, 2014
 706. Bojan Banjac, Maja Petrović, Branko Malešević, Visualization of Weber’s curves and surfaces with applications in some optimization problems, Proceedings of 22nd Telecommunications Forum TELFOR, IEEE Serbia & Montenegro COM CHAPTER, ETF Beograd, Vol.1, pp.1003--1006, 25.11.2014.--27.11.2014., Srbija, 2014
 707. Zona Kostić, Dragan Cvetković, Duško Radaković, Igor Franc, Web-based Application for Creative, Collaborative, and Concurrent Problem Solving, 18th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT, pp.317--320, 10.09.2014.--12.09.2014., 2014
 708. Ljiljana Popović , Srđan Popov , Đorđe Ćosić , Ana Frank, Wireless sensor network for in-situ monitoring of water shortage in Bačka region, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS– IS '14, University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Vol.1, Iss.1, pp.393--397, okt--okt, Srbija, 2014
 709. M. Raspopović, S. Cvetanović, M. Vasiljević Blagojević, Women Active in ICT Sector in Serbia, ICT Forum - Women in IT, Regional Chamber of Commerce Nis, Center of Excellence and Innovation, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts, Teodora - Center for Women Enterpreneurship, Serbian Society of Informatics, pp.84--88, 14.10.2014--15.10.2015, Srbija, 2014
 710. Иван Аранђеловић, Хранислав Милошевић, Дојчин Петковић, Конвергенција рационалних функција са применом на неке од класа функција, Четвртa математичкa конференцијa Репу?лике Српске, Prirodno matematički fakultet Banja Luka, pp.1--4, Republika Srpska, 2014
 711. Душко С. Гвозденовић, Драган С. Марковић, INTEGRACIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REALIZACIJI KONCEPTA "PAMETNOG GRADA", Sinteza, Singidunum University, pp.700--705, Srbija, 2014
 712. V. Đ. Đaković, G. B. Anđelić, N. M. Ralević, N. S. Glišović, A CLOSER EXAMINATION OF THE EXTREME VALUE THEORY MODEL IN VALUE AT RISK ASSESMENT, 3rd International Conference, CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND INFORMATICS (CPMMI), State University of Novi Pazar, pp.82--87, 15.6.2014.--17.6.2014., Srbija, 2014
 713. Goran Janaćković, Dejan Vasović, Stevan Mušicki, RANKING KEY PERFORMANCE INDICATORS OF COLLABORATION IN INTEGRATED SAFETY SYSTEMS, 4th International Conference EMC, Tehnički fakultet, Zrenjanin, pp.466--471, Jun, 2014--Jun, 2014, Srbija, 2014
 714. Jelena Malenović-Nikolić, Dejan Vasović, Goran Janaćković, ENVIRONMENTAL ASPECTS RANKING IN ENERGY BY USE OF THE AHP APPROACH AND THE BALANCED SCORECARD METHOD, 5th DQM International conference ICDQM, DQM Research Center, pp.220--223, Jun, 2014--Jun, 2014, Srbija, 2014
 715. Jelena Malenović-Nikolić, Dejan Vasović, Goran Janaćković, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN ENERGY INDUSTRY BY USE OF THE AHP APPROACH, 5th DQM International conference ICDQM, DQM Research Center, pp.224--229, Jun, 2014--Jun, 2014, Srbija, 2014
 716. Biljana Vucković, Ljiljana Gulan, Gordana Milić, Feriz Adrović, Dragan Radovanović, Overview of radon concentrations in air and in water in Serbian spas, Overview of radon concentrations in air and in water in Serbian spas, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ, Iss.2, pp.39--42, 27.05.2014.--30.05.2014., Srbija, 2014
 717. Mance I, Nikolić V., Huzek V., Modeling of Internal Control of Occupational Safety in Corporate Systems by Using Multiple Criteria Decision Making Methods, ICT FORUM, Regional Chamber of Commerce Nis, pp.71--79, Srbija, 2014
 718. Dušan Jovanović, Slobodan Jovanović, „Extending Dokeos LE for Adaptive e-Learning“, eLearning 2013, 4thConference on e-Learning, Belgrade Metropolitan University, pp.32--36, 26.9.2013--27.9.2013, Serbia, 2013
 719. Svetlana Cvetanovic, Dušan Veljković, Boban Nikolić, Dragan Domazet, „Modeling University Metropolitan online learning architecture - the TOGAF/ARCHIMATE way“, eLearning 2013, 4thConference on e-Learning, Belgrade Metropolitan University, pp.126--131, 26.9.2013--27.9.2013, Serbia, 2013
 720. Valentina Paunovic, Slobodan Jovanović, „TowardsAdvanced Data Retrieval from Learning Objects Repositories“, eLearning 2013, 4thConference on e-Learning, Belgrade Metropolitan University, pp.53--59, 26.9.2013--27.9.2013, Serbia, 2013
 721. Vukić Đ., Radičević B., Floranović N., “Optimization Mode of the Electric Drive Pumps with the Doubly-Fed Induction Motor”, The First International Symposium on Agricultural Engineering, – ISAE, Belgrade, pp.107--113, 4.10.2013.--6.10.2013., Srbija, 2013
 722. Bojan Banjac, Branko Malešević, Maja Petrović, Marija Obradović, A Computer Verification of a Conjecture About The Erdös-Mordell Curve, Proceedings of 21th Telecommunications Forum TELFOR 2013, IEEE Conference TELFOR 2013, pp.1031--1034, 26.11.2013.--28.11.2013., Srbija, 2013
 723. Zoran Ognjanović, Aleksandar Perović, Dragan Doder, A First-Order Dynamic Probability Logic, Lecture notes in CS, Springer, Iss.7958, pp.461--472, 8. 6. 2013.--10. 6. 2013., Holandija, 2013
 724. Žarko Mijajlovic, Aleksandar Simonović, Nadežda Pejović, A METHOD FOR ENHANCED IMAGE PROCESSING AND SEARCH FOR VARIABLE STARS, Proc. VIII Serbian-Bulgarian Astronomical Conference (VIII SBAC), Astron. Soc. "Ruđer Bošković", Iss.12, pp.273--281, 8.5.2012--12.5.2012, Srbija, 2013
 725. M.J. Mihaljevic, A. Kavcic, An Approach for Reduction of the Security Overhead in Smart Grid Communication Infrastructure Employing Dedicated Encryption, The Twelfth International Conference on Networks - ICN 2013, Spain Proceedings of ICN-2013, pp.46--52, 27.1.2013--1.2.2013, Spain, 2013
 726. Дарко Митић, Миодраг Спасић, Драган Антић, An Approach to Design of Sliding Mode based Generalized Predictive Control, 8th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, SACI 2013, Faculty of Automation and Computers "Politehnica" University of Timisoara, Romania, Vol.-, Iss.-, pp.347--351, 23.05.2013.--25.05.2013., Румунија, 2013
 727. Snezana Zekovich, Milan Tuba, An Artifical Neural Network Model for Handwritten Digits Recognition, 12th International Conference on Signal Processing (SIP '13), Morgan State University, Baltimore, Morgan State University, Baltimore, USA, pp.358--363, 17.09.13--19.09.13, USA, 2013
 728. Marijana S. Nesic, Ivana Milosevic, Mirko Milosevic, Mile Petrovic, Vladimir Dakovic, Analiza karakteristika raznih konfiguracija 3D kamera i preporuke za njihovo koriscenje, XII međunarodni naučno-stručni simpozijum , INFOTEH, Jahorina, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vol.12, pp.474--477, 2013
 729. N. Cvetković, D. Vučković, M. Stojanović, D. Krstić, D. Tasić, Application of a Model of the Road Influence on the Lighting Pillars’ Grounding Systems, 11th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2013, Faculty of Electronic Engineering, Niš, pp.Paper P1-13--Paper P1-13, 01.00.3013--04.09.2013, Srbija, 2013
 730. D. Vučković, N. Cvetković, S. Aleksić, S. Ilić, D. Tasić, D. Krstić, Application of Hybrid Boundary Element Method on Modelling of Hemispherical Ground Inhomogeneity, International Symposium on Theoretical Electical Engineering, ISTET 2013, University of West Bohemia, Pilsen, pp.Paper I-7--Paper I-7, 24.06.2013--26.06.2013, Czech Republic, 2013
 731. Nebojša M. Ralević, Nataša S. Glišović, Jelena S. Kiurski, Vladimir Dj. Djaković, Goran B. Andjelić, Application of Neural Networks in Investments: A Case of BELEX15 Stock Index, SISY (11th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics), Óbuda University, Budapest, Hungary, pp.171--175, 26.9.--28.9., Srbija, Subotica, 2013
 732. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Miomir Stanković, Approximation of the Optimal Compressor Function Combining Different Spline Functions in Segments, 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2013, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, pp.541--544, 16.10.2013.--19.10.2013., Srbija, 2013
 733. Marija Šegan, Nikola Petrović, Archive of the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts – Digitization of the Reports from the meetings of the Scientific Council (1948 – 1964), Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Belgrade, Vol.x, Iss.22, pp.140--147, x--x, x, 2013
 734. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Artificial bee colony (ABC) algorithm for portfolio optimization problem, 5th International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD '13), Chania, Crete Island, Greece, The North Atlantic University Union, pp.163--168, 27.08.13--29.08.13, Greece, 2013
 735. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Artificial Immune System Algorithm Framework for Bound-Constraint Numerical Problems, 12th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '13), Clare College, Cambridge, UK, pp.150--155, 20.02.13--22.02.13, UK, 2013
 736. Adis Alihodzic, Milan Tuba, Bat Algorithm (BA) for Image Thresholding, 12th International Conference on Signal Processing (SIP '13), Morgan State University, Baltimore, Morgan State University, Baltimore, USA, pp.364--369, 17.09.13--19.09.13, USA, 2013
 737. Milica I. Petković, Goran T. Đorđević, Bata V. Vasić, BER performance of IM/DD FSO system with OOK over Gamma-Gamma atmospheric turbulence channel with pointing errors, 11th International Conference on Applied Electromagnetics – ΠEC 2013, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, 01.09.2013.--04.09.2013., Serbia, 2013
 738. Valentina Paunović, Biological modeling of software development dynamics, Proceedings of International Conference on applied Internet and information, Univerzitet Novi Sad, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", pp.395--402, 25.10.2013--25.10.2013, Srbija, 2013
 739. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Goran Stamenović, Aleksandar Stevanović, Bit Error Rate for Complex SSC/MRC Combiner in Gamma Fading Channel, 18th International Conference on Applied Electronics - AE 2013, University of West Bohemia, Faculty of Electrical Engineering, pp.149--152, September 10--September 12, Czech Republic, 2013
 740. B. Vasic, G. T. Djordjevic, Bane Vasic, Blind and robust 3D mesh watermarks, 21st Telecommunications Forum TELFOR 2013, TЕLЕCOMMUNICАTIONS SOCIЕTY, pp.749--752, 26.11.2013.--28.11.2013., Serbia, 2013
 741. Dragan Antić, Dragana Trajković, Saša Nikolić, Staniša Perić, Marko Milojković, Bond Graph Modeling and Simulation of the 3D Crane System Using Dymola, Proceedings of the XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2013, Faculty of Technical Sciences – Bitola, pp.821--824, 26.06.2013--29.06.2013, Macedonia, 2013
 742. Ivaniš Ljubomir, Adamović Saša, Jevremović Aleksandar, Case Study: DNS Service Protection Methods, International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, 8.1.1900--8.1.1900, Niš, Serbia, 2013
 743. Vesna Milanović, Andrea Bučalina, Challenges and threats of global business, Book of Proceedings 2013- International Conference on Social and Technological Development (STED): Contemporary Concepts and Challenges of Social and Technological Development in the Globalization Era, president program committee-prof. dr Boris Tihi, za izdavača: dr Mile Vasić, University for Business Engineering and Management from Banja Luka, Vol.1, Iss.1, pp.253--272, 28.09.2012.--29.09.2012., Republic of Srpska, Banja Luka, 2013
 744. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Nikola Sekulović, Channel Capacity of Dual SC Diversity System Based on Desired Signal Decision Algorithm in Microcell, Conference Proceedings of ICEST 2013, Faculty of Technical Sciences – Bitola, pp.483--486, 26.06.--29.06., Makedonija, 2013
 745. Djordje Nedić, Marina Svičević, Boban Stojanović, Srboljub Mijailović, Computational methods for muscle modeling at the molecular level, 12th YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE Materials Science and Engineering Belgrade, Institute of Technical Sciences of SASA, pp.16--16, 11.12.--13.12., Serbia, 2013
 746. N. Jovanović, Z. Jovanović, O. Popović, I.Stanković, A.Zakić, Computer Network Simulation and Visualization Tool for Educational Purpose, TELSIKS, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, pp.579--582, 2013
 747. Mirjana Brdar, Helena Zarin, Convection-diffusion-reaction problems on a B-type mesh, PAMM, Wiley / Novi Sad, Vol.13, pp.423--424, 18.03.2013.--22.03.2013., Srbija, 2013
 748. K. Lidayova, J. Lindblad, N. Sladoje and H. Frimmel, Coverage segmentation of thin structures by linear unmixing and local centre of gravity attraction, Proceedings of the 8th IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, IEEE Signal Processing Society / University of Zagreb; University of Trieste, pp.83--88, 04.09.13--06.09.13, Italy, 2013
 749. Nataša Glišović, Marija Milojević, Decision support system for mechanical engineering, Proceedings of international conference on applied internet аnd information technologies, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin; Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, pp.413--416, 25.10.2013.--25.10.2013., Srbija, 2013
 750. Irina Branović, Dragan Marković, Ranko Popović, Violeta Tomašević, Dejan Živković, Development of modular virtual lab for introductory computing courses, IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), IEEE, pp.1027--1031, 2013
 751. Vladan Vučković, Nikola Stojanović, DYNAMIC 3D MODELING OF TESLA'S LONG ISLAND LABORATORY, Proceedings of the XI International Conference on Applied Electromagnetics on CD, PES 2013, PES, Elektronski fakultet u Nisu, pp.117--118, 1.9.--04.09., Srbija, 2013
 752. Vučković Vladan, Nikola Stojanović, Dynamic Simulation of Tesla's Machines in 3D Long Island Model, Proceedings of Papers 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - Telsiks 2013, TELSIKS, Elektronski fakultet u Nisu, Vol.2, pp.401--404, 16.10.--19.10., Srbija, 2013
 753. Slobodan Obradović, Srđan Milanović, Đurđe Milanović, Perica Štrbac, Vera Petrović, Energy optimized UV reactor for high dynamic of capacity and water quality, Sаvrеmеni mаtеriјаli 2013, Аkаdеmiја nаukа i umјеtnоsti Rеpublikе Srpskе, pp.134--135, 4.6.2013.--6.6.2013., Republika Srpska, 2013
 754. Jelena Malenović-Nikolić, Goran Janaćković, Dejan Vasović, Environmental aspects ranking: the AHP approach, 4th DQM International conference ICDQM-2013, DQM research centre, Čačak, pp.360--365, jun, 2013--jun, 2013, Srbija, 2013
 755. Jelena Malenović-Nikolić, Dejan Vasović, Goran Janaćković, Environmental management in energy industry by use of the balanced scorecard, 4th DQM International conference ICDQM-2013, DQM research centre, Čačak, pp.191--195, jun, 2013--jun, 2013, Srbija, 2013
 756. Milica I. Petković, Nemanja M. Zdravković, Goran T. Đorđević, Error performance of uncoded and convolutional coded SC receiver over FSO channel with pointing errors, 21st Telecommunications Forum TELFOR 2013, TЕLЕCOMMUNICАTIONS SOCIЕTY, pp.283--286, 26.11.2013.--28.11.2013., Serbia, 2013
 757. Blagojević Marija, Ružičić Vesna, Evaluation of Web based intelligent e-learning report system, International conference on Information technology and development of education, Tehnički fakultet Zrenjanin, pp.103--107, 29.6.2013.Srbija, 2013
 758. Karlo Bala, Nebojša Gvozdenović, Nenad Mirkov, Extracting a transit geopoint set from routing API, Proceedings of the 12th International Symposium on Operations Research in Slovenia, Slovenian Society Informatika (SDI), Section for Operational Research (SOR), pp.319--323, Septembar 25. 2013.--Septembar 27. 2013., Slovenija, 2013
 759. Romana Capor-Hrosik, Milan Tuba, Mirjana Vukovic, Face Detection Algorithm Based on Skin Detection and Invariant Moments, 12th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '13), Clare College, Cambridge, UK, Clare College, Cambridge, UK, pp.110--115, 20.02.13--22.02.13, UK, 2013
 760. Romana Capor-Hrosik, Milan Tuba, Mirjana Vukovic, Milenko Pikula, Face Detection by Neural Networks Based on Invariant Moments, 2nd International Conference on Computers, Digital Communications and Computing (ICDCC '13), Brasov, Transilvania University of Brasov, pp.45--50, 01.06.13--03.06.13, Romania, 2013
 761. Goran Janaćković, Factors influencing efficient integration of safety systems, Human And Social Sciences at the Common Conference (HASSACC 2013), Trnava Univerisity, pp.16--20, 2013
 762. Stojmenovic, Milos; Jevremovic, Aleksandar; Nayak, Amiya, Fast Iris Detection via Shape based Circularity, 8th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2013), IEEE; University of Technology, Australia, 8.1.1900--8.1.1900, Melbourne, Australia, 2013
 763. Karlo Bala, Nebojša Gvozdenović, Dejan Brcanov, Finding Locations of Distribution centres with time window Restricted customer requests, Proceedings, Saobraćajni fakultet Beograd, pp.još nije određeno--još nije određeno, Novembar 28. 2013.--Novembar 30. 2013., Srbija, 2013
 764. Marina Svičević, Miloš Ivanović, Finite Element Solution of One-Dimensional Stefan Problem, 12th YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE Materials Science and Engineering Belgrade, Institute of Technical Sciences of SASA, pp.21--21, 11.12.--13.12., Serbia, 2013
 765. Nebojsa Bacanin, Ivona Brajevic, Milan Tuba, Firefly Algorithm Applied to Integer Programming Problems, 19th American Conference on Applied Mathematics, Harvard, Cambridge, MA, USA, Harvard, Cambridge, MA, USA, pp.143--148, 30.01.13--01.02.13, USA, 2013
 766. Romana Capor-Hrosik, Adis Alihodzic, Milan Tuba, Mirjana Vukovic, Milenko Pikula, Firefly Algorithm for Constrained Optimization Problems, 12th International Conference on Telecommunications and Informatics (TELE-INFO '13), Morgan State University, Baltimore, Morgan State University, Baltimore, USA, pp.139--144, 17.09.13--19.09.13, USA, 2013
 767. Adis Alihodzic, Milan Tuba, Framework for Bat Algorithm Optimization Metaheuristic, 4th International Conference on Bioscience and Bioinformatics (ICBB '13), Chania, Crete Island, Greece, The North Atlantic University Union, pp.157--163, 27.08.13--29.08.13, Greece, 2013
 768. S.M. Savić, M.S. Stanković, Goran Janaćković, >From quality management to risk management and sustainable excellence, 4th International Conference Life Cycle Engineering and Management, Research Center of Dependability and Quality Management, pp.215--220, 2013
 769. S. Mišić, M. Obradović, G. Lazović, B. Popkonstantinović, Generating a Type of Concave Cupolae of Fourth Sort, Scientific Bulletin of the "POLITEHNICA" University of Timişoara, Romania TRANSACTIONS on HYDROTECHNICS, University of Timişoara, Romania, Vol.Fasc. 1, Iss.Tom 58 (72), pp.79--82, 13. 06. 2013.--15. 06. 2013., Rumunija, 2013
 770. Marija Obradović, Branko Malešević, Maja Petrović, Gordana Djukanović, Generating Curves of Higher Order Using the Generalisation of Hügelschäffer’ Egg Curve construction, Proceedings of ICEGD International Conference on Engineering Graphics and, Buletinul Ştiinţific al Universităţii „POLITEHNICA“ din Timişoara, Seria HIDROTEHNI TRANSACTIONS on HYDROTECHNICS, Vol.72, Iss.58, pp.110--114, 13.06.2013.--15.06.2013., Rumunija, 2013
 771. Aleksandra Panajotović, Felip Riera-Palou, Guillem Femenias, GMD-enhanced MU-MIMO for IEEE802.11ac, Conference Proceedings of Wireless Days 2013, IEEE Communications Society, pp.1--4, 13.11.--15.11., Španija, 2013
 772. Zona Kostić, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Dragan Marković, Srdjan Trajković, Dusko Radaković, How to use Tools for Modelling Virtual Engineering Environments?, 17th Int.Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013, Faculty of Mechanical Engineering Fakultetska 1, 72000 Zenica, pp.373--376, Turska, 2013
 773. Snezana Zekovich, Milan Tuba, Hu Moments Based Handwritten Digits Recognition Algorithm, 12th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '13), Clare College, Cambridge, UK, Clare College, Cambridge, UK, pp.98--103, 20.02.13--22.02.13, UK, 2013
 774. Dejan Vasović, Jelena Malenović-Nikolić, Stevan Mušicki, Implementation of principles of ISO 14000 standards and principles of water quality management in industry and energy sector, III International Conference EMC2014, Tehnički fakultet, Zrenjanin, pp.404--407, jun, 2013--jun, 2013, Srbija, 2013
 775. Jovo Arežina, Perica Štrbac, Zoran Banjac, Implementation of Selection and Mating Functions by Using Upgraded Petri Net, Infoteh, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Vol.12, pp.993--997, 20.3.2013.--22.3.2013., Republika Srpska, 2013
 776. Jevremović Aleksandar, RIstić Nenad, Mladen Veinović, Improving Protection of PHP Source Code Using Cryptology Models, International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, 9.1.1900--9.1.1900, Niš, Serbia, 2013
 777. Dimitrije Stefanovic, Dejan Blagojevic, Zoran Popovic, Natasa Bogdanovic, Integral characteristics of statistical distribution functions and processes of thermal equilibrium establishing, The Serbian Ceramic Society ConferenceAdvanced Ceramics and Application II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbian Ceramic Society, pp.P4230.09.2013--01.10.2013, Serbija, 2013
 778. Zitnik S., Subelj L., Jankovic M., Furlan B., Draskovic D., Kojic N., Misic M., Bajec M., Iterative End-to-end Information Extraction based on Linear Models, ERK, IEEE Region 8, pp.47--50, 16.9..2013.--19.9.2013., Slovenia, 2013
 779. Živković Dragica, Valjarević Aleksandar, Izračunavanje digitalnog nagiba terena uz pomoć GIS alata, Digital Relief Modelling of Fruska Gora Expositions, Univerzitet u Skopju Kirilo i Metodije, Vol.10, Iss.1, pp.U štampi12.15.2013--12.19.2013, Makedonija, 2013
 780. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Branislav Pelevic, Krill Herd (KH) Algorithm for Portfolio Optimization, 14th International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics (MCBE '13), Morgan State University, Baltimore, Morgan State University, Baltimore, USA, pp.39--44, 17.09.13--19.09.13, USA, 2013
 781. M.J. Mihaljevic, Light-Weight and Provable Secure Cryptographic Techniques - The Key Components for Cyber Security and Efficient Smart Grid Deployment, Global Wireless Summit (GSW) 2013, River Publishers, pp.141--142, 24.6.2013--27.6.2013, USA, 2013
 782. Paul Rosin, Jovanka Pantović, Joviša Žunić, Measuring linearity of closed curves and connected compound curves, Conference on Computer Vision, Springer 2013 (Lecture Notes in Computer Science), pp.310--321, 05.11.2012.--09.11.2012., Koreja, 2013
 783. Joviša Žunić, Jovanka Pantović, Paul Rosin, Measuring linearity of curves, International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, SciTePress 2013, pp.388--395, 15.02.2013.--18.02.2013., Španija, 2013
 784. Stanko Stankov, Mere za povećanje energetske efikasnosti kompresora, III Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“, Tehnološki fakultet Zvornik, pp.438--446, 04.03.2013.--06.03.2013., BiH, 2013
 785. Рычков А.Д., Бейзель С.А., Милошевич Х., Петкович Д., MODELING, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗАПЛЕСКА ВОЛН ЦУНАМИ МЕТОДОМ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ,, International Conference, pp.1--5, 29.9.2013--5.10 2013, Rusija, Petropavlovsk, 2013
 786. Kontrec N, Milošević H, Djošić D, MODELING, ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF TREE-TYPE STORAGE MODEL FOR AIRCRAFT INVENTORY CONTROL,, International Conference, pp.1--5, 5.9.2013--15.09 2013, Srbija-Crna Gora, 2013
 787. Svetlana Cvetanović, Dušan Veljković, Boban Nikolić, Dragan Domazet, Modeling University Metropolitan online Learning system arhitecture - the TOGAF/ArchiMate way, The Fourth International Conference on eLearning (eLearning-2013), Belgrade Metropolitan University, pp.126--131, 26.8.2013--27.9.2013, Srbija, 2013
 788. Aleksandar Janjic, Aleksandar Andjelkovic, Miroslav Docic, Multiple Criteria Decision Making under Uncertainty based on Stochastic Dominance, Proceedings of the 2013 International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (AMCME 2013), NAUN, pp.86--91, 16.07.2013--19.07.2013, Grčka, 2013
 789. Милошевич Х, Гуммель Е.Э, Захаров Ю.Н, Nehomogene sredine, ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ НА ТЕЧЕНИЕ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ, International Conference, pp.1--5, 23.6.2013--30.06 2013, Rusija, Kemerovo, 2013
 790. Danijela Stajić, Aleksandar Gošić, Zoran Stajić, Dragoslav Marković, Novi pristup preventivnom održavanju pumpnih stanica, Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Zbornik radova, 22.05.2013--24.05.2013, Republika Srpska, 2013
 791. H. Milosevic, D. Petkovic, A. D. Rychkov, N. Kontrec, Numerical simulation, NUMERICAL MODELING OF INACCURACY ESTIMATION OF THERMOCOUPLE MEASUREMENTS OF TEMPERATURE PROFILE INHARD SOLID SUBSTANCES, International Conference, pp.1--5, 7.6.2013--8.06 2012, Republika Srpska, 2013
 792. M.J. Mihaljevic, H. Imai, On Certain Problems of Cryptology and Computational Complexity of Processing over Uncertain Data, Logic and Applications - LAP 2013, LAP Record, pp.1--3, 16.9.2013--20.9.2013, Croatia, 2013
 793. Jelena Čolić, Hajime Machida, Jovanka Pantović, On hyper co-clones, International Symposium on Multiple Valued Logic (ISMVL 2013), IEEE 2013, pp.182--185, 22.05.2013.--24.05.2013., Japan, 2013
 794. Žarko Mijajlović, ONE APPLICATION OF REGULARLY VARYING FUNCTIONS TO FRIEDMANN EQUATIONS, Nonlinear Dyinamics S2- dedicated to Milutin Milanković, Naučno društvo Srbije, Scientific Reviews ns., pp.473--474, 1.10.2012--5.10.2012, Serbia, 2013
 795. Dragan Antić, Nikola Danković, Staniša Perić, Saša Nikolić, Marko Milojković, One Form of Discrete Euler-Lagrange Equation with Application in Optimal Control, 11th International Conference on Applied Electromagnetics, ПЕС 2013, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Serbia, pp.P1-15--P1-15, 01.09.2013.--04.09.2013., Srbija, 2013
 796. Žarko Mijajlović, ONEDIGITIZATION OF SCIENTIFIC AND CULTURAL HERITAGE IN SERBIA, Nonlinear Dyinamics S2- dedicated to Milutin Milanković, Naučno društvo Srbije, Scientific Reviews ns., pp.481--483, 1.10.2012--5.10.2012, Serbia, 2013
 797. Aleksandar Janjic, Andrija Vukasinovic, Optimal Vehicle Fleet Mix Planning in a Distribution Utility using Fuzzy Multi-Criteria Decision Making, EUROCON 2013, pp.1173--1179, 01.07.2013--04.07.2013, Hrvatska, 2013
 798. Raka Jovanovic, Milan Tuba, Ivona Brajevic, Parallelization of the Cuckoo Search Using CUDA Architecture, 19th American Conference on Applied Mathematics, Harvard, Cambridge, MA, USA, Harvard, Cambridge, MA, USA, pp.137--142, 30.01.13--01.02.13, USA, 2013
 799. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Goran Stamenović, Performance Analysis of Complex Combiner at Two Time Instants in Weibull Fading Channel, The Ninth Advanced International Conference on Telecommunications, AICT 2013, IARIA, pp.33--37, June 23--June 28, Italy, 2013
 800. Panic Stefan, Spalevic Petar, Markovic Aleksandar, Stefanovic Mihajlo, Performance analysis of wireless communication system in α-k-μ environment subjected to shadowing is accepted, International Conference Mathematical and Informational Technologies, MIT-2013, Društvo matematičara KiM, 2013
 801. Panić Stefan, Spalević Petar, Marković Aleksandar., Stefanović Mihajlo, Performance analysis of wireless communication system over α-η-μ fading channels in the presence of CCI, XII međunarodni naučno-stručni simpozijum , INFOTEH, Jahorina, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2013
 802. A. Jankulovic, M. Raspopovic, Performance Measures Analysis for Online and Traditional studies, 7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp.423--428, Srbija, 2013
 803. Perica Štrbac, Jovo Arežina, Zoran Banjac, Permuted Sequence Implemented as an Upgraded Petri Net for Solving N Queens Problem, Infoteh, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Vol.12, pp.987--992, 20.3.2013.--22.3.2013., Republika Srpska, 2013
 804. 1. Simic Jovana;2. Novakovic Tanja;3. Durakovic Nenad;4. Mijatov Gordana;5. Popovic Ljiljana;6. Sremacki Maja;7. Popov Srdan;, Persons with Disabilities Evacuation - Pathfinder Application, Zbornik radova, University of Novi Sad, Technical Faculty „Mihajlo Pupin”, pp.446--449, 25.10.2013--25.10.2013, Srbija, 2013
 805. Nebojsa Bacanin, Branislav Pelevic, Milan Tuba, Portfolio Optimization Problem by the Firefly Algorithm, 2nd International Conference on Computers, Digital Communications and Computing (ICDCC '13), Brasov, Transilvania University of Brasov, pp.63--68, 01.06.13--03.06.13, Romania, 2013
 806. Nebojša M. Ralević, Nataša S. Glišović, Jelena S. Kiurski, Goran B. Andjelić, Vladimir Dj. Djaković, Prediction Risk Estimation of the Neural Networks Application on the Belgrade Stock Exchange, The 19th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, pp.249--252, 23.9.--23.9., Szeged, Hungary, 2013
 807. Mile Petrovic, Branimir Jaksic, Ivana Milosevic, Vladimir Trifunovic, Boris Gara, Pregled DVB-T u zemljama bivse Jugoslavije, XII međunarodni naučno-stručni simpozijum , INFOTEH, Jahorina, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vol.12, pp.354--359, 2013
 808. Petar Nikolić, Dragana Krstić, Aleksandar Stevanović, Goran Stamenović, Probability Density Functions of SSC Combiner Output Signal Derivatives at Two Time Instants in the Presence of Log-normal Fading, 11th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2013, University of Nis, Faculty of Electronic Engineering, pp.P2-7--P2-7, September 01--September 04, Serbia, 2013
 809. Ružičić Vesna, Blagojević Marija, Quality assurance of e-learning through improvement of teaching materials, 3rd International Conference on Information Society Technology and Management, E Društvo, pp.290--293, 3.3.2013.--6.3.2013., Srbija, 2013
 810. Alghaddafi Khalifa, Miodrag Živković, Irina Branović, Ranko Popović, rad predstavljen na konferenciji, Internationalized approach to wireless networks simulation, Telecommunications Forum (Telfor) 2013, pp.869--872, Srbija, 2013
 811. Irina Branović, Dragan Marković, Ranko Popović, Violeta Tomašević, Dejan Živković, rad predstavljen na konferenciji, Development of modular virtual lab for introductory computing courses, IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), pp.1027--1031, Nemačka, 2013
 812. Tamara Živković, Miodrag Živković, Algaddafi Khalifa, Irina Branović, Ranko Popović, rad predstavljen na konferenciji, 3D Virtual laboratory for Wireless Sensor Networks, Telecommunications Forum (Telfor) 2013, pp.967--970, Srbija, 2013
 813. Goran Janaćković, Ranking key performance indicators of the occupational safety community of practice: Delphi-fuzzy AHP approach, The 1st Int. Conf. on Advanced Scientific Results (ScieConf 2013), Goce Delchev University Stip, Thomson Ltd. Zilina, Business Academy Smilevski Macedonia, pp.33--36, 2013
 814. Božić Miloš, Nebojša Mitrović, Marko Rosić, Realization of Flying Shear for Labotratory Experiments, ICEST 2013 Proceedings of Papers, Faculty of Technical Science - Bitola, Vol.Volume 2, pp.847--850, 26.6.2013--29.6.2013, Macedonia, 2013
 815. Nikola Milosavljevic, Aleksandar Gošić, Marko Milošević, Božidar Zečević, Real-Time anomaly Detection System, ICDQM 2013, The Research Center for Dependability and Quality Management, pp.457--462, 27.06.2013--28.07.2013, Srbija, 2013
 816. Dragan Domazet, Ljubiša Jovev, Reengineering of learning contents for neweLearning system Based on learning objects at the Belgrade Metropolitan University,, The Fourth International Conference on eLearning (eLearning-2013), Belgrade Metropolitan University, pp.137--142, 26.8.2013--27.9.2013, Srbija, 2013
 817. V. Marinković, A. Janjić, V. Majstorović, Lj. Tasić., RISK ASSESMENT IN PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN BASED ON MULTI-CRITERIA INFLUENCE DIAGRAM, Proceedings of the 7th International Working Conference – ''TOTAL QUALITY MANAGEMENT - ADVANCED AND INTELLIGENT APPROACHES’’, IWC TQM, pp.135--140, 04.06.2013--07.06.2013, Srbija, 2013
 818. Suzana Savić, Dejan Vasović, Stevan Mušicki, Risk management - basis of integrated management systems, III International Conference EMC2013, Tehnički fakultet, Zrenjanin, pp.79--84, jun, 2013--jun, 2013, Srbija, 2013
 819. Časlav Stefanović, Ana Stanković, Srdjan Maričić, Dragan Stanković, Mihajlo Stefanović, Second order statistics of dual SC receiver over k-µ fading channelsin the presence of Rayleigh cochannel interfer, 7th International PhD Seminar on Computational electromagnetics and bioeffects of electromagnetic fields – CEMBEF 2013, Elektronski fakultet Niš, 28.08.2013--31.08.2013, Srbija, 2013
 820. Valentina Paunović, Dragan Domazet, Set of metadata established for application in learning materials developed, eLearning - 4Th Conference on e-Learning 2013 - proceedings, Univerzitet Metorpolitan, Matematički institut SANU, Open Universiteit -Holandija, pp.143--148, 26.9.2013--27.9.2013, Srbija, 2013
 821. Valentina Paunović, Dragan Domazet, Set of metadata established for application in learning materials developed for Belgrade Metropolitan University, The Fourth International Conference on eLearning (eLearning-2013), Belgrade Metropolitan University, pp.143--148, 26.8.2013--27.9.2013, Srbija, 2013
 822. Rychkov A.D., Milosevic H., Beisel S., simulation-modeling, NUMERICAL SIMULATION OF TSUNAMI RUNUP USING METHOD OF LARGE PARTICLES, MIT 2013,, MIT 2013, pp.1--5, 5.9.2013--15.09 2013, Srbija-Crna Gora, 2013
 823. Branimir Jaksic, Ratko Ivkovic, Mile Petrovic, Petar Spalevic, Ivana Milosevic, Softberska konverzija 2D staticnih slika u 3D animirani film anaglifnom metodom, XII međunarodni naučno-stručni simpozijum , INFOTEH, Jahorina, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vol.12, pp.923--927, 2013
 824. Pribićević Ivan, Jelić Miloš, Some Aspects of Self-Evaluation in Hifher Education Institutions of the Republic of Serbia, 8th Research/Expert Conference "QUALITY 2013", University of Zenica, pp.351--358, 06.06.2013--08.06.2013, Bosnia&Hercegovina, 2013
 825. 1. Novakovic Tanja;2. Simic Jovana;3. Popovic Ljiljana;4. Popov Srdan;5. Velemir Marinko;6. Cosic Ðorde;7. Sakulski Dušan;, Subject „Disaster Risk Management“ - Spatial Context, Zbornik radova, University of Novi Sad, Technical Faculty „Mihajlo Pupin”, pp.80--84, 25.10.2013--25.10.2013, Srbija, 2013
 826. Dragana Krstić, Marko Kovačević, Goran Stamenović, Aleksandar Stevanović, Dejan Rančić, The Application of GIS and Diversity Combining in Designing of Wireless Communication Systems in the Presence of Fading, 1st European Conference of Geodesy and Geomatics Engineering (GENG󈧑), WSEAS Press, pp.24--31, October 8--October 10, Turkey, 2013
 827. Jelić Miloš, Aksentijević Jelić Ana, The development of New Leaders in Excellent Organizations, 14th International Symposium on Quality "QUALITY AGAINST RECESSION", Croatian Quality Managers Society, pp.103--112, 21.03.2013--22.03.2013, Croatia, 2013
 828. N. Cvetković, D. Vučković, M. Stojanović, D. Krstić, D. Tasić, The Grounding System of the Pillar on the Road, 11th International Conference on Telecomunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services-TELSIKS 2013, Faculty of Electronic Engineering, Niš, pp.45--48, 16.10.2013--19.10.2013, Srbija, 2013
 829. Dušan B. Gajić, Radomir S. Stanković, The impact of address arithmetic on the GPU implementation of fast algorithms for the Vilenkin-Chrestenson transform, Proceedings of the 43rd IEEE Int. Symp. on Multiple-Valued Logic (ISMVL), IEEE Press, pp.296--301, 21.5.2013.--24.5.2013., Japan, 2013
 830. Atanasovska Ivana, Jelić, Miloš, Mitrović Radivoje, Momčilović Dejan, The Influence of Corrosion on Stress Concentration Factor at Shaft to Flange Radius,, Power Transmitions - 4th International Conference, BAPT/ROAMET - Springer, pp.657--666, --20.06.2013, Romania, 2013
 831. Vesna Sesum-Cavic, Milan Tuba, Sinisa Rankov, The Influence of Self-Organization on Reducing Complexity in Dynamic Complex Environments, 12th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '13), Clare College, Cambridge, UK, Clare College, Cambridge, UK, pp.104--109, 20.02.13--22.02.13, UK, 2013
 832. Dragana Krstić, Mihajlo Stefanović, Nikola Simić, Aleksandar Stevano, The Level Crossing Rate of the Ratio of Product of Two k-µ Random Variables and k-µ Random Variable, 13th WSEAS International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER '13), WSEAS Press, pp.153--158, August 27--August 29, Greece, 2013
 833. Jelić Miloš, Atanasovska Ivana, The New Approach for Calculation of Total Mesh Stiffness and Nonlinear Load Distribution for Helical Gears, Power Transmitions - 4th International Conference, BAPT/ROAMET - Springer, pp.645--654, --20.06.2013, Romania, 2013
 834. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Aleksandar Stevanović, Goran Stamenović, The Performance Analysis of Complex SSC/MRC Combiner in Rice Fading Channel, The Ninth International Conference on Wireless and Mobile Communications, ICWMC 2013, IARIA, pp.195--199, July 21--July 26, France, 2013
 835. Petar Nikolić, Dragana Krstić, Goran Stamenović, Aleksandar Stevanović, The Performances of Complex SSC/MRC Combiner in the Presence of a-m Fading, 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS 2013, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, pp.601--604, October 16--October 18, Serbia, 2013
 836. Furlan B., Žitnik S., Nikolić B., Bajec M., The Role of Semantic Similarity for Intelligent Question Routing, Informatics, Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics (SSAKI), 5.11.2013.--7.11.2013., Slovakia, 2013
 837. Aleksandar Mihajlović, Vladisav Jelisavčić, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Veljko Milutinović, The Serbia-forum Cultural Heritage Digitization Project with Emphasis on Semantic Indexing, Review of the National Center for Digitization, Matematicki fakultet Beograd, Iss.22, pp.47--54, 17. 5. 2012.--18. 5. 2012., Slovenija, 2013
 838. Milica Lajbenšperger, Marija Šegan, Sanja Rajić, The Use of Modern Technology in Education: A User Study on the Digitization of Cultural Heritage., Journal of Education Culture and Society, Foundation “Pro Scientia Publica”, Vol.x, Iss.2, pp.71--78, x--x, x, 2013
 839. Nataša Glišović, Time-cost trade-off analysis of project using Fuzzy-Genetic approach, ICESS 2013, EasyChair, 20.1.--21.1., Melburn, 2013
 840. Valentina Paunović, Slobodan Jovanović, Towards advanced data retrieval from learning object repositories, eLearning - 4Th Conference on e-Learning 2013 - proceedings, Univerzitet Metorpolitan, Matematički institut SANU, Open Universiteit -Holandija, pp.53--59, 26.9.2013--27.9.2013, Srbija, 2013
 841. Ivona Brajevic, Milan Tuba, Training Feed-Forward Neural Networks Using Firefly Algorithm, 12th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '13), Clare College, Cambridge, UK, Clare College, Cambridge, UK, pp.156--161, 20.02.13--22.02.13, UK, 2013
 842. Milenković M., Bojović N., Glišović N., Nuhodžić R., Use of SARIMA models to assess rail passenger flows: a case study of Serbian Railways, 2nd International Symposium & 24th National Conference on Operational Research, The Hellenic Operational Research Society (HELORS), pp.45--51, 26.9.--28.9., Athens, Greece, 2013
 843. Aleksandar Jevremović, Nenad Ristić, Mladen Veinović, Using Cryptology Models for Protecting PHP Source Code, 3rd Symposium on Computer Languages, Implementations and Tools - 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM2013, pp.332-336--332-336, Rhodes, Greece, 2013
 844. Branko Malešević, Ivana Jovović, Bojan Banjac, Visualization in teaching and learning mathematics in elementary, secondary and higher education, Proceedings of ICEGD International Conference on Engineering Graphics and Design, Buletinul Ştiinţific al Universităţii „POLITEHNICA“ din Timişoara, Seria HIDROTEHNI TRANSACTIONS on HYDROTECHNICS, Vol.72, Iss.58, pp.37--40, 13.06.2013.--15.06.2013., Rumunija, 2013
 845. Branko Arsić, Vladimir Cvjetković, Marija Đokić, Wikipedia Browsing With DBpedia, The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, (EIIC – 2013), ITALL ltd. (a company certified for the research execution by the Ministry of Education of the Slovak Republic), Vol.2, Iss.1, pp.470--475, 1.1.1900--5.1.1900, Slovačka, 2013
 846. D. Vučković, N. Cvetković, S. Ilić, D. Tasić, D. Krstić, Wire Grounding System in the Vicinity of the Parallelepipedically Shaped Soil Inhomogeneity, ISEF 2013-XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje, pp.Paper PS6-090--Paper PS6-090, 12.09.2013--14.09.2013, Macedonia, 2013
 847. Dj. Djordjević, Biljana Avramović, ASSESSMENT OF AN OFFICE BUILDING IN SERBIA BY NEW PROPOSED METHODOLOGY – ”OPEN HOUSE”, Sustainable Building Conference 2013, SB-13, Graz, Graz University of Technology, pp.1225--1231, September 25, 2013--September 28, 2013, Austrija, 2013
 848. Dj. Djordjević, Biljana Avramović, STOREPET – EUROPEAN PROJECT OF CONSTRUCTION CLUSTER “DUNDJER”, Sustainable Building Conference 2013, SB-13, Graz, Graz University of Technology, pp.1488--1495, September 25, 2013--September 28, 2013, Austrija, 2013
 849. Miroslava Raspopović, S. Tomić, M. Beko, R. Dinis, Distributed RSS-based Localization in WSN using Convex Relaxation, International Conference on Computing, Networking and Communications, pp.1--10, SAD, 2013
 850. A. Stankovic, Č. Stefanović, S. Maričić, V. Doljak, M. Stefanović, Level Crossing Rate of MRC Diversity Receiver with Unbalanced Inputs over Nakagami-m Fading Channel, 7th International PhD Seminar on Computational electromagnetics and bioeffects of electromagnetic fields – CEMBEF 2013, Elektronski fakultet Niš, 28.08.2013--31.08.2013, Srbija, 2013
 851. Nebojša Ikodinović, Zoran Ognjanović, Aleksandar Perović, Miodrag Rašković, Hierarchies of probability logics , ECAI 2012, 20th European Conference on Artificial Inteligence, pp. 9--16, Aug 28--28, Francuska, 2012
 852. Angelina Ilic-Stepić, Zoran Ognjanović, Nebojša Ikodinović, Conditional p-adic probability logic, European Conference on Artificial Intelligence ECAI-2012 Workshop on Weighted logics for Artificial Intelligence WL4AI , pp. 17--24, Aug 28--31, Francuska, 2012
 853. Furio Honsell, Marina Lenisa, Liquori Luigi, Petar Maksimović, Ivan Scagnetto , LFP – A Logical Framework with External Predicates , 7th International Workshop on Logical Frameworks and Meta-languages: Theory and Practice, pp. 13--22, Sep 9--9, Danska, Kopenhagen, 2012
 854. Nataša Glišović, Sistem za podršku odlučivanju u mlekarskoj industriji, The first conference event, titled Ecology, environment protection and sustainable/renewable energy sources (EZO2012) , pp. 3--3, Oct 19--19, Srbija, 2012
 855. Nataša Glišović, Bayesian-GA Reasoning Risk Management for a Company Restructuring project , AIIT International conference on applied internet and information technologies , pp. 446--450, Oct 26--26, Srbija, 2012
 856. M.J. Mihaljevic , An Approach for Light-Weight Encryption Employing Dedicated Coding , , pp. 892--898, Dec 3--7, USA, Los Anglese, 2012
 857. Joviša Žunić, Reinhard Klette, Analysis of a Shape Descriptor: Distance Between two Shape Centroids versus Shape Diameter, ICIEV , pp. 1185--1190, Maj 18--19, Dhaka, Bangladesh, 2012
 858. Joviša Žunić, Kaoru Hirota, Carlos Martinez-Ortiz, Compactness Measure for 3D Shapes, ICIEV , pp. 1180--1184, Maj 18--19, Dhaka, Bangladesh, 2012
 859. Tibor Lukić, Benedek Nagy, , Energy-Minimization Based Discrete Tomography Reconstruction Method for Images on Triangular Grid, ombinatorial Image Analysis - 15th International Workshop (IWCIA), Austin (TX), USA, 2012, pp. 274--284, Nov 28--30, SAD, 2012
 860. Silvia Gilezan, Jelena Ivetic, Pierre Lescanne, Silvia Likavec, Intersection types for explicit substitution with resource control , The Sixth Workshop on Intersection Types and Related Systems – ITRS 2012, pp. 1--9, Jun 29--29, Hrvatska, Dubrovnik, 2012
 861. Silvia Gilezan, Računske interpretacije intuicionističke i klasične logike, Sustavi Dokazivanja - SD 2012, Jun 28--28, Hrvatska, Dubrovnik, 2012
 862. Silvia Gilezan, Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, Privacy for Linked Data, Rich Model Toolkit COST Action Meeting (HVC 2012), Nov 4--4, Israel, Haifa, 2012
 863. Jelena Čolić, Hajime Machida, Jovanka Pantović, Clones of Incompletely Specified Operations, IEEE 42st International Symposium on Multiple-Valued Logic – ISMVL 2012 , pp. 256--261, Maj 14--16, Canada, Victoria, 2012
 864. Svetlana Jakšić, Luca Padovani , Exception Handling for Copyless Messaging, ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Declarative Programming, pp. 151--162, Sep 19--21, Belgija, Leuven, 2012
 865. Svetlana Jakšić, Input/Output Types for DynamicWeb Data, Italian Conference on Theoretical Computer Science, pp. 84--88, Sep 19--21, Italija, Varese, 2012
 866. Svetlana Jakšić, Tipski sistemi u računarstvu, Sustavi Dokazivanja - SD 2012, Jun 28--28, Hrvatska, Dubrovnik, 2012
 867. Dušan Malbaški, Aleksandar Kupusinac, , Formalization of the General Rules of the Hoare Logic Using S-Formulas, XX Telekomunikacioni forum TELFOR 2012, pp. 1586--1588, Nov 20--22, Srbija, Beograd, 2012
 868. Dušan Malbaški, Aleksandar Kupusinac, On the Equilibrium of Owner/Component System, xx Telekomunikacioni forum TELFOR 2012, pp. 1583--1585, Nov 20--22, Srbija, Beograd, 2012
 869. Dušan Malbaški, Aleksandar Kupusinac, Analysis of Infinite Loops Using S-Formulas, xx Telekomunikacioni forum TELFOR 2012, pp. 1572--1574, Nov 20--22, Srbija, Beograd, 2012
 870. Jelena Ivetić, Formalni računi sa kontrolom resursa , sustavi Dokazivanja - SD 2012, Jun 28--28, Hrvatska, Dubrovnik, 2012
 871. Vladimir M Cvjetković, Marija Đokić, Branko Arsić , OWL BASED MODELING AND VISUALIZATION OF ARBITRARY SEMANTIC DATA STRUCTURES , 5th International Scientific Conference ""Science And Higher Education In Function Of Sustainable Development - SED 2012”, pp. 13--19, Oct 4--5, Srbija, Užice, 2012
 872. Vladimir Cvjetković, Marija Đokić, Branko Arsić, Ontology Visualization - Graphical web user interface for ontologies , The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012), Dec 3--7, Slovačka, 2012
 873. Lipkovski A.T., Rakonjac M, Lazic B, The connection of geometric and algebraic content in the sixth and seventh grade of primary school., , pp. 137--157, Srbija, Sombor, 2012
 874. Sasa Drezgic, Igor Grudenic, Adrian Ionescu, N. Przulj, A technical approach to local government amalgamation, 18th Dubrovnik Economic Conference, pp. 1--26, Jun 24--27, Hrvatska, Dubrovnik, 2012
 875. Urošević Dragan, Mladenović Nenad , metoda promenljivih okolina za odredjivanje maksimalne klike u težinskom grafu, XXXIX SYM-OP-IS , pp. 371--374, Sep 25--28, Srbija, 2012
 876. Mladenović Nenad, Raca Todosijević, Dragan Urošević , An efficient GVNS for solving Traveling Salesman Problem with Time Windows, XXVIII MiniEURO Confeerence on VNS, pp. 83--90, Jul 3--7, Crna Gora, 2012
 877. Sanja Roksandić, Emilio Carrizosa, Dragan Urošević, Mladenović Nenad , Solving Multifacility Huff Location Models on Networks Using Variable Neighborhood Search and Multi-Start Local Search Metaheuristics, XXVIII MiniEURO Confeerence on VNS, pp. 121--128, Jul 3--7, Crna Gora, 2012
 878. Aleksandra M. Cvetković, Dejan N. Milić, Jelena A. Anastasov, Bata V. Vasić , Outage analysis of partial relaying selection system in interference-limited environment, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements (SAUM 2012), pp. 84--87, Nov 14--16, Srbija, Niš, 2012
 879. Ivona Brajevic, Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Firefly Algorithm with a Feasibility-Based Rules for Constrained Optimization, 6th European Computing Conference, pp. 163--168, Sep 24--26, Češka, Prag, 2012
 880. Ivona Brajevic, Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Multilevel Image Thresholding Selection Based on the Cuckoo Search Algorithm, 5th International Conference on Visualization, Imaging and Simulation, pp. 217--222, Sep 7--9, Matla, Sliema, 2012
 881. Nebojsa Bacanin, Milan Tuba, Nadezda Stanarevic, Artificial Fish Swarm Algorithm for Unconstrained Optimization Problems, American Conference on Applied Mathematics, pp. 405--410, Jan 25--27, SAD, Kembridž, 2012
 882. Ivona Brajevic, Milan Tuba, Multilevel Image Thresholding Selection Using the Modified Seeker Optimization Algorithm, 1st International Conference on Computing, Information Systems and Communications, pp. 258--263, Maj 11--13, Singapur, 2012
 883. Ivona Brajevic, Milan Tuba, Modified Seeker Optimization Algorithm for Unconstrained Optimization Problems, American Conference on Applied Mathematics, pp. 395--400, Jan 25--27, SAD, Kembridž, 2012
 884. B. Budimirovic, V. Budimirovic, B. Seselja, A. Tepavcevic , Fuzzy equational classes, 2012 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2012) WCCI 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence, pp. 1413--1418, Jun 10--15, Australija, Brisbane, 2012
 885. M.P. Stanić, A.S. Cvetković and T.V. Tomović, , Error bounds for some quadrature rules with maximal trigonometric degree of exactness, nternational Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2012), pp. 1042--1045, Sep 19--25, Grčka, Kos, 2012
 886. V.Ćiric, V. Simic, A.S. Cvetkovic, I. Milentijevic, Trading defect tolerance for chip area in nanotechnology implementations of systolic arrays, Electrotechnical Conference (MELECON), 2012 16th IEEE Mediteranea, pp. 1083--1086, Mar 25--28, Tunis, 2012
 887. Dejan N. Milić, Aleksandra M. Cvetković and Goran T. Đorđević , BER Performance of BPSK Relaying System Influenced by Interference over Nakagami-m Fading, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements (SAUM 2012), pp. 96--99, Nov 14--16, Srbija, Niš, 2012
 888. Milica I. Petkovic, Bojana Nikolic, Bata V. Vasic, Goran T. Djordjevic, BEP performance of DE-QPSK and DE-OQPSK over composite fading channels in the presence of imperfect signal extraction, XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2012), pp. 105--108, Jun 28--30, Bulgaria, 2012
 889. Milica Petkovic, Goran T. Djordjevic, Dragan Denic, BER performance of subcarrier QAM intensity modulated FSO communication system, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements (SAUM 2012), pp. 92--95, Nov 14--16, Srbija, Niš, 2012
 890. Bojana Nikolic, Bojan Dimitrijevic, Nenad Milosevic, Goran T. Djordjevic, Influence of phase loop order on the performance of modified diversity receiver, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements (SAUM 2012), pp. 394--397, Nov 14--16, Srbija, Niš, 2012
 891. Aleksandra Cvetkovic, Kimmo Kansanen, Goran T. Djordjevic, Outage Analysis for uncoordinated decode-and-forward networks over Nakagami-m channels, 20th Telecommunications Forum (TELFOR 2012), pp. 490--493, Nov 20--22, Srbija, Beograd, 2012
 892. Gradimir V. Milovanović , Dušan Joksimović, Some properties of Boubaker polynomials and applications, NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2012: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, pp. 1050--1053, Sep 19--25, Grčka, Kos, 2012
 893. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Stefan Panić, Vesad Doljak, The Bit Error Rate for Complex SSC/MRC Combiner in the Presence of Rayleigh Fading, The third International Conference on Information and Communication Systems (ICICS 2012), Apr 3--5, Jordan, 2012
 894. Dragana Krstić, Stefan Panić, Goran Stamenović, Dragan Radenković, Multiple Co-Channel Interferers Effect on System Performances in Ricean Fading Channels, The third International Conference on Information and Communication Systems (ICICS 2012), Apr 3--5, Jordan, 2012
 895. Dragana Krstić, Mihajlo Stefanović, Petar Nikolić, Bit Error Rate for Complex SSC/MRC Combiner in the Presence of Nakagami-m Fading, The Eighth Advanced International Conference on Telecommunications AICT 2012, pp. 75--80, Jun 27--1, Nemačka, 2012
 896. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Goran Stamenović, Probability Density Functions of Derivatives in Two Time Instants for SSC Combiner in Rician Fading Channel, The Eighth International Conference on Wireless and Mobile Communications, ICWMC 2012, pp. 329--334, Jun 24--29, Italija, Venecija, 2012
 897. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Goran Stamenović, PDFs of Time Derivatives at Two Time Moments in the Presence of Nakagami Fading, 16th WSEAS International Conference on COMMUNICATIONS (part of the 16th WSEAS CSCC󈧐 Multiconference), pp. 83--88, Jul 14--17, Grčka, 2012
 898. Petar Nikolić, Dragana Krstić, Goran Stamenović, Zoran Popović, PDFs of Time Derivatives for SSC Combiner at Two Time Instants in Rayleigh Fading Channels, 8th IEEE, IET Int. Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, CSNDSP 2012, Jul 18--20, Poljska, 2012
 899. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Goran Stamenović, Joint PDF for SSC Combiner Output Signal at Two Time Instants in Gamma Fading Channel, 17th International Conference on Applied Electronics - AE 2012,, pp. 157--162, Sep 5--7, Češka, 2012
 900. Petar Nikolić, Dragana Krstić, Goran Stamenović, Dejan Rančić, Second Order Statistics for SSC Receiver Over α-μ Fading Channels, 20th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2012, Sep 11--13, Hrvatska, Split, 2012
 901. Petar Nikolić, Dragana Krstić, Goran Stamenović, Probability Density Functions of SSC Combiner Output Signal Derivatives at Two Time Instants in Weibull Fading Channel, 1st WSEAS International Conference on Information Technology and Computer Networks (ITCN 󈥬), pp. 227--231, Nov 10--12, Austrija, 2012
 902. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Goran Stamenović, Dejan Rančić, Second Order Statistics for SSC Receiver in the Presence of Hoyt Fading, 3rd European Conference of COMMUNICATIONS (ECCOM '12), pp. 299--304, Dec 2--4, Francuska, 2012
 903. Marija Milojević, Milosav Ognjanović, Božidar Rosić, Fretting wear generated in spline joint of back-to-back gear testing rig, 29th Danubia-Adria Symposium on Advandces in Experimental Mechanics, Belgrade, pp. 262--265, Sep 26--29, Srbija, 2012
 904. Borivoje Milošević, Srđan Jovković, Slobodan Obradović, Lepomir Petković, Dejan Krstić , Rezultati komparacije open source i komercijalnih metoda organizacije baza podataka, INFOTEH, Jahorina, pp. 643--648, Mar 21--23, BiH, 2012
 905. Stanišević Ilja, Obradović Slobodan, Janković Marina, Evaluacija primenljivosti metoda za razvoj softvera, INFOTEH, Jahorina, pp. 792--796, Mar 21--23, BiH, 2012
 906. Borivoje Milosević, Slobodan Obradović, Mihajlo Stefanović, PROGRAMMING PACKET FADING, UNITECH󈧐, pp. 544--549, Nov 16--17, Bugarska, 2012
 907. Obradović S., Tešić D., Milanović Đ., Žorić A., Perišić Đ, Mreže ATM terminala u regionu srednje i istočne Evrope i Srbiji, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, pp. 1564--1567, Nov 20--22, Srbija, 2012
 908. Obradović S., Tešić D., Milanović Đ., Žorić A., Perišić Đ, Protokoli i programi u mrežama ATM terminala, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, pp. 1560--1563, Nov 20--22, Srbija, 2012
 909. Milošević Borivoje, Obradović Slobodan , Razvojni procesi BI rešenja , 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, Nov 20--22, Srbija, 2012
 910. Stefan R. Panić, Petar Spalević, Branimir Jakšić, Ivana Petrović, Srđan Jovković, Analiza bežičnog prenosa u Rajsovom feding kanalu u prisustvu višestrukih ko-kanalnih interferencija, XI međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, pp. 245--248, Mar 21--23, BiH, 2012
 911. M. Petrovic, B. Jaksic, I. Petrovic, P. Spalevic, V. Dakovic, Analiza pozadina kod hroma-ki efekta u virtuelnom TV studiju, XI međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, pp. 937--941, Mar 21--23, BiH, 2012
 912. M. Nešić, M. Petrović , I. Petrovic, Rezultati korišćenja različitih pristupa u snimanju 3D slike sistemom paralelnih kamera, XI međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, pp. 942--946, Mar 21--23, BiH, 2012
 913. Milos Subotic, Milan Tuba, Nadezda Stanarevic, Parallelization of the Firefly Algorithm for Unconstrained Continuous Optimization Problems, 1st International Conference on Computing, Information Systems and Communications, pp. 264--269, Maj 11--13, Singapur, 2012
 914. H. Stefanovic, D. Milic, Dimitrije Stefanović, S. Milosavljevic, Some Integral Characteristics of MRC Receiver in Nakagami-m fading Environment, International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, pp. 335--338, Jun 28--30, Bugarska, 2012
 915. H. Stefanovic, M. Djuricic, V. Stefanovic, Dimitrije Stefanović, Fracture Data Analysis Using Weibull Distribution Integral Characteristics, International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development-SED 2012, pp. 2_32--2_37, Oct 4--5, Srbija, 2012
 916. S. Veljkovic, Dimitrije Stefanović, H. Stefanovic, GSM Network Optimisation, International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development-SED 2012, pp. 2_65--2_67, Oct 4--5, Srbija, 2012
 917. H. Stefanović, I. Stefanović, D. Milić, Dimitrije Stefanović, Performanse SC prijemnika u Rajsovom feding kanalu sa Nakagami-m intrferencom, INFOTEH 2012, pp. 214--218, Mar 21--23, BiH, 2012
 918. Jovo Arežina, Perica Štrbac, Zoran Banjac, Implementation of a Fitness Function, Mutation Function and Elitism by Using Upgraded Petri Net , INFOTEH, pp. 951--956, Mar 21--23, Republika Srpska, BiH, 2012
 919. Milos Subotic, Ivan Misic, Milan Tuba, An Object-Oriented Implementation of the Firefly Algorithm for Continuous Unconstrained Optimization Problems, American Conference on Applied Mathematics, pp. 411--416, Jan 25--27, USA, Kembridž, 2012
 920. Nikola S. Rankovic, Milan Tuba, Improved Adaptive Median Filter for Denoising Ultrasound Images, 6th European Computing Conference, pp. 169--174, Sep 24--26, Češka, 2012
 921. Raka Jovanovic, Milan Tuba, Dana Simian, Parallelization of the Local Threshold and Boolean Function Based Edge Detection Algorithm Using CUDA, World Congress: Applied Computing Conference, pp. 157--161, Maj 2--4, Portugal, Faro, 2012
 922. Marko B. Stankovich, Milan Tuba, Face Detection Algorithm Based on Skin Color and Edge Density, 6th European Computing Conference, pp. 326--331, Sep 24--26, Češka, 2012
 923. Milos Subotic, Ivan Misic, Milan Tuba, An Object-Oriented Implementation of the Firefly Algorithm for Continuous Unconstrained Optimization Problems, American Conference on Applied Mathematics, pp. 411--416, Jan 25--27, SAD, 2012
 924. Bojan Markovich, Milan Tuba, Vision-Based Algorithm for Real-Time Hand Posture Recognition, 6th European Computing Conference, pp. 332--337, Sep 24--26, Češka, 2012
 925. Jelena Z. Tasic, Milan Tuba, Image Processing Filters Based on Image Analogies, 5th International Conference on Visualization, Imaging and Simulation, pp. 223--228, Sep 7--9, Malta, 2012
 926. Furlan B., Nikolic B., Milutinović V., A Survey of Intelligent Question Routing Systems, IEEE Intelligent Systems, pp. 14--20, Sep 6--8, Bugarska, sofija, 2012
 927. Jelisavcic, V., Furlan, B. , Protic, J. , Milutinovic, V., Topic models and advanced algorithms for profiling of knowledge in scientific papers, MIPRO, pp. 1030--1035, Maj 21--25, Hrvatska, Opatija, 2012
 928. Jelisavcic, V., Furlan, B. , Protic, J. , Milutinovic, V., Topic models and advanced algorithms for profiling of knowledge in scientific papers, YUINFO, pp. 664--669, Mar 29--2, Srbija, 2012
 929. Furlan B., Nikolic B., Milutinovic V., Intelligent Question Routing: An Overview of Some Recent Advances and Open Problems, VIPSI, Jan 30--2, Crna Gora, 2012
 930. Sasa Stojanovic, Dragan Bojic, Miroslav Bojovic, Mateo Valero, Veljko Milutinovic , An overview of Selected Hybrid and Reconfigurable Architectures, 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT2012), pp. 444--449, Mar 19--21, Grčka, Atina, 2012
 931. Draskovic Drazen, Nikolic Bosko, Milutinovic Veljko, A Classification of Mutational Approaches for Genetic Search , 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT2012), pp. 260--264, Mar 19--21, Grčka, Atina, 2012
 932. Sustran Zivojin, Stojanovic Sasa, Rakocevic Goran, Milutinovic Veljko, Valero Mateo , A Survey of Dual Data Cache Systems, 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT2012), pp. 450--456, Mar 19--21, Grčka, Atina, 2012
 933. Rakocevic Goran, Sustran Zivojin, Milutinovic Veljko, , A Modified Split Temporal/Spatial Cache, 2012 IEEE Multi-Conference on Systems and Control (MSC'12), pp. 450--456, Oct 3--5, Hrvatska, Dubrovnik, 2012
 934. Kartelj A., Filipovic V., Milutinović V., Novel approaches to automated personality classification: Ideas and their potentials, 35th International Convention on Informatics and Communication Technology, Electronics, and Microelectronics, MIPRO2012, pp. 1017--1022, Maj 21--25, Hrvatska, Opatija, 2012
 935. Durisic P., Tafa Z., Dimic G., Milutinović V., A survey of military applications of wireless sensor networks, 2012 Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), pp. 196--199, Jun 19--21, Crna Gora, Bar, 2012
 936. Draskovic D., Milutinović V., Hybrid approaches to mutation in genetic search algorithms, Intelligent Systems (IS), 2012 6th IEEE International Conference, pp. 336--340, Sep 6--8, Bugarska, sofija, 2012
 937. Ivan Vukasinovic, Goran Rakocevic, Zoran Babovic, A Survey on the Use of Mobile Agents in Wireless Sensor Networks., 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT2012), pp. 271--277, Mar 19--21, Grčka, Atina, 2012
 938. Staša Vujčić Stanković, Goran Rakočević, Nemanja Kojić, Dragan Milićev, Duško Vitas, A Classification and Comparison of Data Mining Algorithms for Wireless Sensor Networks., 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT2012), pp. 265--270, Mar 19--21, Grčka, Atina, 2012
 939. J. Simić, S. Popov, Đ. Ćosić, D. Sakulski, T. Novaković, Lj. Popović, A. Pavlović, A. Luhović, The aspect of bringing data in spatial relationship during the process of teaching at the subject “Disaster risk management”, International Conference on Information Tecnology and Development of Education, pp. 334--338, Jun 29--29, Srbija, 2012
 940. A. Pavlović, Đ. Ćosić, S. Popov, S. Kolaković, Indikatori praćenja hazardnih pojava poplave i suše u cilju poboljšanja planiranja melioracija, Savetovanje Melioracije 12,, pp. 136--146, Jan 26--26, Srbija, 2012
 941. J. Simić, S. Popov, Đ. Ćosić, D. Sakulski, T. Novaković, M. Bender Miroslav, Disaster Risk Management Web Enabled Information Technology, Applied Internet and Information Technologies, pp. 219--223, Oct 22--22, Srbija, 2012
 942. D. Sakulski, Đ. Ćosić, S. Popov, Implementation of Innovative Technologies for Disaster Risk Reduction, International Conference Natural Hazards , pp. 15--16, Maj 5--5, Srbija, 2012
 943. D. Sakulski, Đ. Ćosić, S. Popov , A. Pavlović , M. Laban, Disaster risk management and fire safety, International conference Protection, Ecology, Security, Crna Gora, 2012
 944. Lj. Popovic, T. Novakovic, J. Simic, Ð.Cosic, S. Popov, Impact of prevention measures on fire insurance premium, Bezbednosni inženjering, pp. 43--52, Oct 18--19, Srbija, 2012
 945. P. Frost, D. Sakulski, Ð. Cosic, S.Popov, T. Novakovic, Possibility Of Implementation Of The Advanced Fire Detection Information System For The Frushka Gora National Park, DAAAM International Symposium 23, pp. 823--826, Oct 24--27, Hrvatska, 2012
 946. Darko Mitić, Dragan Antić, Staniša Perić, Marko Milojković, Saša Nikolić , Fuzzy Sliding Mode Control for Anti-lock Braking Systems, 7th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, SACI 2012, pp. 217--222, Maj 24--26, Rumunija, 2012
 947. Dragana Trajković, Vlastimir Nikolić, Saša Nikolić, Staniša Perić, Marko Milojković , Modeling and Simulation of Pump Station using Bond Graphs, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAU, pp. 455--458, Nov 14--16, Srbija, 2012
 948. D. Antić, D. Rančić, B. Stoiljković, P. Stoiljković, Ž. Janković, D. Zirojević, M. Gačnik, B. Magoutas, Lj. Antić, E. Petrović, M. Milojković, D. Mitić, I. Antolović, B. Predić , Reinforcing Flexibility of Small and Medium Sized Enterprises by Dynamic Business Process Management, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, pp. 467--470, Nov 14--16, Srbija, 2012
 949. Nebojša Mitrović, Milutin Petronijević, Vojkan Kostić, Bojan Banković, Dynamic Braking in Induction Motor Adjustable Speed Drives, ICEST 2012, pp. 552--555, Jun 28--30, Bugarska, 2012
 950. Bojan Banković, Nebojša Mitrović, Vojkan Kostić, Milutin Petronijević, Application of Active Front End Rectifier in Electrical Drives, ICEST 2012, pp. 556--559, Jun 28--30, Bugarska, 2012
 951. Bojan Banković, Nebojša Mitrović, Milutin Petronijević, Vojkan Kostić, Practical Implementation of Field Oriented and Direct Torque Control Schemes for Teaching Induction Motor Drive, SAUM 2012, pp. 414--417, Nov 14--16, Srbija, 2012
 952. Janjic, A., Savic, S., Janackovic G., Multi-criteria decision support for optimal distributed generation dispatch, 2nd International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), 2012 , pp. 134--139, Jun 25--27, UK, 2012
 953. Janjic, Z. Stajic, I. Radovic, A practical inference engine for risk assesment of power systems based on hybrid fuzzy influence diagrams, International conference on Fuzzy Systems, FS12 , pp. 29--34, Jun 13--15, Rumunija, 2012
 954. Janjic, A., Security Issues of Electrical Distributiion System with Great Penetration of Distributed Generation, 3rd International conference Life cycle engineering and management, pp. 421--427, Jun 28--29, Srbija, 2012
 955. Janjic, Z. Stajic, Multi-criteria Decision Making for Sustainable Development of Power Distribution System, 3rd International conference Life cycle engineering and management, pp. 34--40, Jun 28--29, Srbija, 2012
 956. Zorboski M, Janjic A, Milosevic M, UŠTEDE ENERGIJE SA ENERGETSKI EFIKASNIM LED SIJALICAMA I LED OSVETLJENJEM OBJEKATA, 8. savetovanje o distributivnim mrežma CIRED 2012, pp. R-5.17(1)--R-5.17(8), Sep 23--28, Srbija, 2012
 957. M. Milošević, A. Janjić, M. Milošević, Z. Radonić, Detekcija prisustva kotlova za grejanje u NN mreži na bazi merenja snage, 8. savetovanje o distributivnim mrežma CIRED 2012, pp. R-5.18(1)--R-5.18(8), Sep 23--28, Srbija, 2012
 958. A. Janjić, Višekriterijumska analiza odlučivanja o zameni prekidača snage u TS 110/x kV, 8. savetovanje o distributivnim mrežma CIRED 2012, pp. R-6.22(1)--R-6.22(8), Sep 23--28, Srbija, 2012
 959. V. Aleksić, A. Janjić, Primena standarda za upravljanje rizikom u određivanju prioriteta za investiranje, 8. savetovanje o distributivnim mrežma CIRED 2012, pp. R-6.23(1)--R-6.23(8), Sep 23--28, Srbija, 2012
 960. Dragan Antić, Zoran Jovanović, Nikola Danković, Miodrag Spasić, Stanko Stankov, Probability Estimation of Certain Properties of the Imperfect Systems, International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, SACI 2012, pp. 213--216, Maj 24--26, Rumunija, 2012
 961. Zoran Jovanović, Nikola Danković, Miodrag Spasić, Milan Radić, Improved Control Algorithm of Rubber Compounds Forming Process, International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, pp. 36--39, Nov 14--16, Srbija, 2012
 962. Milan Radić, Zoran Stajić, Miodrag Spasić, Nikola Danković, Introducing the Concept of Controlled Self-Excitation and Synchronization of a Cage-rotor, International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, pp. 189--192, Nov 14--16, Srbija, 2012
 963. Saša Arsić, Stanko Stankov, Nikola Danković, Miroslav Milovanović, Zoran Icić, The Usage of Mobile Communications for SCADA Systems Data Transmission, International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, pp. 427--430, Nov 14--16, Srbija, 2012
 964. Marija Stamenkovic, Nenad Floranovic, Greenhouse gas emission in the life cycle assessment of photovoltaic systems, XI Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, pp. 193--197, Mar 21--23, BiH, 2012
 965. K. Yamashita, S. Djokic, J. Matevosyan, F. O. Resende, L. M. Korunovic, Z. Y. Dong, J. V. Milanovic, Modelling and Aggregation of Loads in Flexible Power Networks – Scope and Status of the Work of CIGRE WG C4.605, 8th Power Plant & Power System Control Symposium - PPPSC 2012, p. Tu_Mo_3, Sep 3--5, Francuska, 2012
 966. L. M. Korunović, K. Yamashita, S. Z. Djokić, F. Villella, J.V. Milanović, A. Gaikwad, S. M. Villanueva, Overview of Existing Load Models and Their Applications, CIGRE SC C4 Colloquium in Japan, pp. 121--126, Oct 11--12, Japan, 2012
 967. S. M. Villanueva, K. Yamashita, L. M. Korunović, S. Z. Djokić, J. Matevosyan, A. Borghetti, Z.Y. Dong, J. V. Milanović, CIGRE WG C4.605 – Modelling and Aggregation of Loads in Flexible Power Networks – Scope and Status of the Work by June 2012, CIGRE SC C4 Colloquium in Japan, pp. 109--114, Oct 11--12, Japan, 2012
 968. L. M. Korunović, S. Sterpu, S. Djokić, K. Yamashita, S. M. Villanueva and J. V. Milanović, Processing of Load Parameters Based on Existing Load Models, IEEE PES ISGT Europe, pp. 1--6, Dec 14--17, Nemačka, 2012
 969. Milos Kostic, Marko Milosevic, Standards for cyber security in smart grids, 3th DQM International Conference “Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2012”, pp. 427--436, Jun 28--29, Srbija, 2012
 970. D. Stajic, M. Milosevic, A. Lj. Gosic, The identification of water supply systems and the validation of results, XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements Nis, Serbia, Nov 14--16, Srbija, 2012
 971. Stanko Stankov, S. Arsić, M. Milovanović, Milan Radić, Zoran Icić, Work Regulation of Plant for Preparation and Dosing Aluminum Sulphate in Water System, International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, pp. 40--43, Nov 14--16, Srbija, 2012
 972. M. Stojanović, D. Tasić, A. Ristić, Cyclic Current Rating of Single-Core XLPE Cables with Respect to Designed Life Time, ICEST 2012, pp. 560--563, Jun 28--30, Bugarska, 2012
 973. Vasović Dejan, Miomir Stanković, Biserka Mijučić, The role of human resources in water protection and management – reflection on multidisciplinarity aspects, Znanstveno-struč na konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Manadžment i sigurnost“, pp. 402--409, Hrvatska, 2012
 974. Adamović Saša, Milosavljević Milan, Teorijsko informaciona analiza iris biometrije za potrebe ekstrakcije kriptoloških ključeva, ETRAN 2012, p. 82, Jun 11--14, srbija, 2012
 975. Blagojević Marija, Barić Sava, Micić Živadin, Adaptive e-courses design based on web mining, International conference on Information technology and development of education, pp. 279--285, Jul 1--1, srbija, 2012
 976. Marija Blagojević, Analysis of relation teacher-student in e-environment: To whom a student preferably addresses on a forum, 2nd International Conference on Information Society Technology, pp. 27--32, Mar 29--3, srbija, 2012
 977. Marija Blagojevic, Nebojša Stanković, Živadin Micić, Analysis of the use of the Internet among children of school age, International conference on Information technology and development of education, pp. 388--394, Jun 29--29, srbija, 2012
 978. Božović Maja, Blagojević Marija, Milošević Marjan, Milošević Danijela, Devedžić Goran, Application of moder information technologies in medical information, The Third International Conference on e-Learning, pp. 60--64, Sep 27--29, srbija, 2012
 979. Kostić Zona, Cvetković Dragan, Veinović Mladen, Marković Dragan, Trajković Srđan, Radaković Duško , The Combination of Computer Aided Design Software and X3D Technology In the Creation of Virtual Assembly Classroom, 16th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2012 , pp. 471--474, Sep 10--12, UAE, Dubai, 2012
 980. Kostic Z., Jevremovic A., Branovic I., Markovic D., Popovic R., Dynamic Composition of Curriculum for Computer Science Courses, The Seventh International Conference on Internet and Web Applications and Services, ICIW 2012, pp. 238--243, Jun 27--1, Nemačka, 2012
 981. Svetlana Cvetanovic, Miroslava Raspopovic , Design of Learning Object Ontology for the Database Course, Third International Conference on e-Learning , pp. 108--113, Sep 27--28, Srbija, 2012
 982. Mlađan Antić, slobodan Jovanović, Svetlana Cvetanović, E-Student IOS Mobile Application, Elearning 2012, Sept. 2012, 3rd International Conference on e-Learning, Belgrade, pp. 145--149, Sep 27--28, Srbija, 2012
 983. Popović Olivera, Prokić-Cvetković Radica, Burzić Meri, Cvetković Dragan, Correlation of Energy, Deformation and Fractographic Parameters of Microalloyed Steel Welded Joint Fracture, 16th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2012 , pp. 79--82, Sep 10--12, UAE, Dubai, 2012
 984. Željko Stanković, Gordana Radić, Cvetković Dragan, Predicting the Movement of Robotic Platforms Based on Memory Scanning Test, 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics – SISY 2012 , pp. 233--237, Sep 20--22, Srbija, 2012
 985. Dragan Domazet, Dušan Veljković, Boban Nikolić, Ljubiša Jovev, CLUSTERING OF LEARNING OBJECTS FOR DIFFERENT KNOWLEDGE LEVELS AS AN APPROACH TO ADAPTIVE E-LEARNING BASED ON SCORM AND DITA, The Third International Conference on e-Learning (eLearning-2012) , pp. 21--31, Sep 27--28, Srbija, 2012
 986. Ljubiša Jovev, Dragan Domazet, , LEARNING CONTENT DEVELOPMENT PROCESS BASED ON DITA LEARNING OBJECTS AND DIFFERENT KNOWLEDGE LEVELS, The Third International Conference on e-Learning (eLearning-2012) , pp. 41--47, Sep 27--28, Srbija, 2012
 987. Dragan Domazet, , KAKO DO NOVE INDUSTRIJALIZACIJE SRBIJE: PREDUZETNIČKI UNIVERZITET KAO JEDAN OD MOGUĆIH RAZVOJNIH MODELA, Konferencija, Tehnologija, kultura i razvoj 2012, pp. 10--10, Avf 28--30, Crna Gora, 2012
 988. Suzana Savić, Zoran Keković, Goran Janaćković , Standardization in the field of security of persons, property and business in the Republic of Serbia , International Conference on Internet & Business, IBC2012, pp. 25--30, Jun 27--28, Hrvatska, 2012
 989. Aleksandar Janjić, Suzana Savić, Goran Janaćković, Multicriteria Decision Support for Optimal Distributed Generation Dispatch, International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA 2012), pp. 134--139, Jun 25--27, United Kingdom, 2012
 990. Suzana Savić, Goran Janaćković, Dragan Spasić , Indicators and Models of Energy Security, Life Cycle Engineering and Management , pp. 353--360, Jun 28--29, Srbija, 2012
 991. Suzana Savić, Miomir Stanković, Goran Janaćković, Systems Analysis – the Basis of Research on Performance Indicators of Energy Systems, Life Cycle Engineering and Management , pp. 361--368, Jun 28--29, Srbija, 2012
 992. Goran Janaćkovic, Miomir Stankovic, Suzana Savic, Communities of Practice for Safety, Life Cycle Engineering and Management , pp. 179--185, Jun 28--29, Srbija, 2012
 993. Šarac M., Veinović M., Adamović S., Radovanović , Analiza sigurnosti SSL saobraćaja u bežičnim računarskim mrežama, XI međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, pp. 760--765, Mar 21--23, Bih, 2012
 994. Šimić G., Spasić S., Jevremović A., Jarić I. , Ecologist - Web aplikacija za simulacione eksperimente na modelu populacije pastrmki, X naučni skup Sinergija 2012, pp. 70--75, Bih, 2012
 995. Ristić N., Jevremović A., Veinović M. , Identifikovanje homogenih fajlova upotrebom segmentnog hešovanja iniciranog sadržajem, 20. telekomunikacioni forum Telfor 2012., pp. 1665--1668, Nov 20--22, Srbija, 2012
 996. M.Ignjatović, S.Jovanović, Combining and Implementing Sakai CLE/OAE , Elearning 2012, Sept. 2012, 3rd International Conference on e-Learning, Belgrade, pp. 120--124, Sep 27--28, Srbija, 2012
 997. D. Zivkovic, D. Markovic., Energy efficiency of cloud computing, 10th International Scientific Meeting SINERGIJA 2012, pp. 126--130, Bih, 2012
 998. Živković Miodrag, Branović Irina, Marković Dragan, Popović Ranko, Energy Efficient Security Architecture for Wireless Sensor Networks, Telfor 2012, nov 21--22, Srbija, 2012
 999. Nicholas Misiunas, Miroslava Raspopovic, Charles Thompson, Kavitha Chandra, Spectrum sharing with adjacent channel constraints , IEEE SoftCOM - 20th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, pp. 1--5, Sep 11--13, Hrvatska, 2012
 1000. Miroslava Raspopovic, Vanja Lucic, Analysis of eLearning Success Factors , Third International Conference on e-Learning , pp. 102--107, Sep 27--28, Srbija, 2012
 1001. Suzana Savić, Goran Janaćković, Dragan Spasić , Indicators and Models of Energy Security, Life Cycle Engineering and Management , pp. 353--360, Jun 28--29, Srbija, 2012
 1002. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Miomir Stanković, Nikola Simić, Nikola Vučić, Projektovanje kvantizera Laplasovog izvora zasnovano na aproksimaciji funkcije gustine verovatnoće , 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, pp. 807--810, Nov 20--22, Srbija, 2012
 1003. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Jelena Nikolić, Miomir Stanković, Aproksimacija optimalne kompresorske funkcije pomoću splajn funkcija , 18th Conference and exhibition YUINFO 2012, pp. 331--334, Mar 29--3, Srbija, 2012
 1004. Bratislav Danković, Predrag Rajković, Miomir Stanković, Slađana Marinković, Almost orthogonal polinomial sequences of Laguerre type and Applications , XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, pp. 379--381, Nov 14--16, Srbija, 2012
 1005. Dušan Tatić, Č. Stefanović, D. Stanković, A Comparative Analysis of Mobile Augmented Reality Software with the Application to the Archeological Site Medijana, ICEST 2012 - XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies , pp. 182--185, Jun 28--30, Bugarska, 2012
 1006. Dušan Tatić, Dragan Tatić , Primena tehnologije proširene stvarnosti na izložbenoj postavci arheološkog parka Medijana, 20. telekomunikacioni forum TELFOR 2012, pp. 1327--1330, Nov 20--22, Srbija, 2012
 1007. Nikolić Vesna, Markič Mirko, Šrekl J., Taradi Josip , Analiza zastupljenosti sadržaja iz područja upravljanja ljudskim resursima u studijskim programima zaštite na radu u Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj, "Menadžment i sigurnost" – Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost , pp. 58--76, Jun 14--15, Hrvatska, 2012
 1008. Taradi Josip, Grošanić Nevenka, Nikolić Vesna , , Model procesa upravljanja ljudskim resursima i znanjem – teorija i praksa, "Menadžment i sigurnost" – Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost , pp. 108--123, Jun 14--15, Hrvatska, 2012
 1009. Nikolić Vesna, Taradi Josip, Comparative analysis of the higher education system of occupational safety engineers in Serbia and Croatia, The 16th conference of the series Man and Working Environment, International Conference Safety of Techical Systems in Living and Working Environment, , pp. 455--462, Oct 27--28, Srbija, 2012
 1010. Đurović Ljiljana, Nikolić Vesna, Eco-pedagogical competencies of teaching staff in education of environment protection , The 16th conference of the series Man and Working Environment, International Conference Safety of Techical Systems in Living and Working Environment, pp. 479--482, Oct 27--28, Srbija, 2012
 1011. Maksimović Nebojša, Nikolić Vesna, Intellectual Capital in Occupational Health and Safety, The 16th conference of the series Man and Working Environment, International Conference Safety of Techical Systems in Living and Working Environment, pp. 483--487, Oct 27--28, Srbija, 2012
 1012. Nikolić Vesna, Veličković Dragan, Elektronsko učenje u osnovnom obrazovanju , Tehnika i informatika u obrazovanju TIO 2012, pp. 439--445, Jun 1--3, Srbija, 2012
 1013. Galjak M., Nikolić Vesna, Razvoj ljudskih resursa conditio sine qua non upravljanja kriznim i vanrednim situacijama, 6. međunarodnoi naučni skup ''Dani bezbjednosti -Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti", pp. 227--237, maj 25--25, Republika Srpska, BiH, 2012
 1014. Taradi Josip, Živković Snežana, Nikolić Vesna , Teorijske osnove modela upravljanja sistemom bezbednosti na radu, VII Međunarodno savetovanje ""Rizik i bezbednosni inženjering, pp. 443--450, Feb 29--4, srbija, 2012
 1015. Milan Pilja, Violeta Tomašević, Evidencija – web aplikacija za praćenje nastavnih aktivnosti, TELFOR, pp. 1500--1503, nov 20--22, Srbija, 2012
 1016. Zoran Perić, Lazar Velimirović, Aleksandar Jocić, Dragan Denić, The Design of the First and the Second Order Linear Predictor for Delta Modultion with Adaptive Quantizer , XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, pp. 80--83, nov 14--16, Srbija, 2012
 1017. Marija Obradović, A Group Of Polyhedra Arised as Variations of Concave Bicupolae of Second Sort, moNGeometrija 2012, pp. 95--132, Jun 21--24, srbija, 2012
 1018. Marija Obradović, Branislav Popkonstantinović, Slobodan Mišić:, Concave Antiprisms of Second Sort with Regular Polygonal Bases, moNGeometrija 2012, pp. 133--145, Jun 21--24, srbija, 2012
 1019. Marija Obradović, Slobodan Mišić, Maja Petrović:, Investigating Composite Polyhedral forms obtained by combining concave cupolae of II sort with Archimedean Solids , moNGeometrija 2012, pp. 109--123, Jun 21--24, srbija, 2012
 1020. Marija Obradović, Branko Malešević, Maja Petrović, Branislav Popkonstantinović:, One Application of the Cone Surfaces on the Erdösh-Mordell inequality, moNGeometrija 2012, pp. 335--351, Jun 21--24, srbija, 2012
 1021. Vladimir Šušić, Biljana Abolmasov, Marija Obradović:, Development of 3D Object Model by Applying Google Sketchup Software Package, moNGeometrija 2012, pp. 125--132, Jun 21--24, srbija, 2012
 1022. M. Nenezić, Branko Malešević, Some interactive visuelisations in eletronics signals using program GeoGebra, moNGeometrija 2012, pp. 145--163, Jun 21--24, srbija, 2012
 1023. N. Lazić, Branko Malešević, Construction of some regular polygons using program Geogebra, moNGeometrija 2012, pp. 565--571, Jun 21--24, srbija, 2012
 1024. Filip Marić, Miodrag Živković, Bojan Vučković, Formalizing Frankl's Conjecture: FC-Families, Conferences on Intelligent Computer Mathematics CICM 2012, pp. 248--263, Jul 8--13, Nemačka, 2012
 1025. Marija Šegan, Miloš Milovanović, The Monuments and Sites of Toplica District of Serbia in Digital Catalogue of Cultural Monuments, CIDOC2012 - Enriching Cultural Heritage, p. 8, Jun 10--14, Finska, 2012
 1026. A. Perović, D. Doder, Z. Ognjanović , On Real-Valued Evaluation of Propositional Formulas, Seventh International Symposium on Foundations of Information and Knowledge Systems (FoIKS), pp. 264--277, Mar 5--9, Nemačka, 2012
 1027. Nebojša Ikodinović, Zoran Ognjanović, Aleksandar Perović, Miodrag Rašković, Hierarchies of probability logics, European Conference on Artificial Intelligence ECAI-2012 Workshop on Weighted logics for Artificial Intelligence WL4AI , pp. 9--15, Aug 28--31, Francuska, 2012
 1028. Dragan Doder, Zoran Ognjanović, Aleksandar Perović, Miodrag Rašković, On Evaluations of Propositional Formulas Whose Range is a Subset of Some Fixed Countable Ordered Field, Flins Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making (FLINS 2012), pp. 567--572, Aug 26--29, Turska, 2012
 1029. Saša Malkov, Gordana Pavlović-Lažetić, Miloš Beljanski, Nenad S. Mitić, Mirjana D. Pavlović, and Jovana Kovačević, Bioinformatics Research Group at the Faculty of Mathematics, University of Belgrade, Data Mining in Bioinformatics, pp. 21--27, Jun 26--28, Srbija, 2012
 1030. Nenad S. Mitić, Mirjana D. Pavlović, Davorka R. Jandrlić, Saša N., T-cell epitope clustering in different structural regions of cancer/testis antigen proteins, Regional Biophysics Conference, pp. 11--13, Sep 3--7, Srbija, 2012
 1031. Žarko Mijajlović, Nadežda Pejović, Stevo Šegan, Goran Damljanović, Regularly varying solutions of Friedman acceleration equation , VII BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE  ""ASTROINFORMATICS, pp. 305--310, Jun 1--4, bugarska, 2012
 1032. Nadežda Pejović, Žarko Mijajlović, Aleksandar Valjarević, Goran Damljanović, Serbian astronomical works in the Virtual library of the Faculty of mathematics in Belgrade, VII BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE  ""ASTROINFORMATICS, pp. 311--324, Jun 1--4, bugarska, 2012
 1033. Nenad S. Mitić, Mirjana D. Pavlović, and Davorka Jandrlić, T-cell epitope frequency in ordered and disordered protein regions, Data Mining in Bioinformatics, pp. 11--14, Jun 26--28, Srbija, 2012
 1034. Mirjana D. Pavlović, Davorka R. Jandrlić, Jovana B. Simić-Krstić, Nenad S. Mitić, Epitope location in ordered and disordered structural regions of tumor-associated antigen EBNA 1, Regional Biophysics Conference, pp. 8--10, Sep 3--7, Srbija, 2012
 1035. Milica Knežević, Nenad Mitić, Zoran Ognjanović, Veljko Milutinović, Agent based data mining in wireless sensor networks: a survey , YU INFO / ICITS 2012, Mar 29--3, Srbija, 2012
 1036. Popkonstantinović B., Jeli Z., Obradović R, The Course In Product Aesthetics At The Faculty Of Mechanical Engineering In Belgrade, 3rd International Scientific Conference „moNGeometrija 2012“, pp. 397--408, Jun 21--24, Srbija, 2012
 1037. Jeli Z., Komatina M., Popkonstantinović B., Regodić M., Usage Of Modern Graphical 3d Presentations In Development Of Technical Systems, 3rd International Scientific Conference „moNGeometrija 2012“, pp. 553--564, Jun 21--24, Srbija, 2012
 1038. Dragica Zivkovic, Mila Pavlovic, Aleksandar Valjarevic, Gis Technology Role in Development and Integration of Serbia , 4th International Conference on Cartography and GIS, pp. 67--74, Jun 18--22, Bugarska, 2012
 1039. D. Petković, I. Aranđelović H.Milošević, PADE'S APPROXIMATIONS, CONVERGENCE AND THEIR APPLICATION TO SOME OF THE FUNCTIONS,, Tenth International Conference on Mathematical Models & Modeling in Laser-Plasma Processes and Advanced Science Technologies, Jun 25--1, Crna Gora, 2012
 1040. H. Milošević, D. Petković, D. Djosić, I. Arandjelović, V. Petrović, INTERACTION OF A SUPER-SONIC TURBULENT TWO-PHASE JET WITH A PLANE WALL S, THE SECOND MATHEMATICAL CONFERENCE OF REPUBLIKA OF SRPSKA, Jun 8--9, Republika Srpska, BiH, 2012
 1041. S. Stevović, H. Milošević, , DAMS AND HPPs CONSTRUCTION AS OPTIMAL COEXISTENCE SOLUTION BETWEEN ENERGY DEMANDS AND ENVIRONMENT, ICOLD 2012, Jun 8--9, Japan, 2012
 1042. S. Stevović, D. Vasiliski, H. Milošević, MULTI-ATTRIBUTIVE METHODOLOGICAL APPROACH TO PROKLETIJE WATER RESOURCES MANAGEMENT, VIIth Conference on sustainable development of Energy, Water And environment systems, Jul 1--6, Makedonija, 2012
 1043. D. Vasiliski, S. Stevović, H. Milošević, SUSTAINABLE ARCHITECTURE INSPIRED BY ENVIRONMENT AS CONTEMPORARY DESIGN MODEL FOR THE 21stCENTURY, VIIth Conference on sustainable development of Energy, Water And environment systems, Jul 1--6, Makedonija, 2012
 1044. V. Petrović, H. Milošević, EFFECT OF SYNTESIS AND FREQUENCY ON ELECTRICAL PROPERTIES ON DIELECTRIC CERAMICS MgCO3-TiO2 , 2012 International Conference on Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy (ICFMEME 2012), dec 20--22, Kina, 2012
 1045. Dušan Gajić, Radomir S. Stanković, GPU Accelerated Construction of Characters of Finite Abelian Groups, XLVII Intl. Scientific Conf. on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), pp. 190--193, Jun 28--30, Bugarska, 2012
 1046. Miloš Radmanović, Dušan Gajić, Efficient Implementation of BDD Packages on the GPU Platform, XLVII Intl. Scientific Conf. on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), pp. 216--219, Jun 28--30, Bugarska, 2012
 1047. S. Stanković, J. Astola, R. S. Stanković, Remarks on Beads and Shapes of Decision Diagrams for the Representation of Discrete Functions, 10th International Workshop on Boolean Problems, pp. 49--57, Sep 19--21, Nemačka, 2012
 1048. S. Stojković, M. Stanković, R. Stanković, Determining Assignments of Incompletely Specified Boolean Functions for Compact Representations by Binary Decision Diagrams, 10th International Workshop on Boolean Problems, pp. 233--238, Sep 19--21, Nemačka, 2012
 1049. S. Stanković, R. S. Stanković, J. T. Astola, Remarks on Shapes of Decision Diagrams and Classes of Multiple-Valued Functions, IEEE 42nd International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2012, pp. 134--141, Maj 14--16, Kanada, 2012
 1050. M. Stanković, S. Stojković, R. S. Stanković, Representation of Incompletely Specified Binary and Multiple-Valued Logic, IEEE 42nd International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2012, pp. 142--147, Maj 14--16, Kanada, 2012
 1051. Nataša Glišović, System for random match probability , Proceedings, pp. 131--132, Sep 8--10, Srbija, 2011
 1052. Cukic, Ivan: Algorithm for automatic clustering of learning materials based on the usage statistics. The Second International Conference eLearning-2011 (2011)
 1053. S. Dražić, J. Lindblad, N. Sladoje. Precise Estimation of the Projection of a Shape from a Pixel Coverage Representation. In Proc. of the 7th IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA), Dubrovnik, Croatia. IEEE, pp. 569-574, 2011.
 1054. V. ãurić, J. Lindblad, N. Sladoje. Distance measures between digital fuzzy objects and their applicability in image processing. In Proc. of the 14th International Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA2011), Madrid, Spain. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6636, pp. 385-395, 2011.
 1055. T. Lukić. Discrete Tomography Reconstruction Based on the Multi-well Potential. In Proc. of the 14th International Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA2011), Madrid, Spain. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6636, pp. 335-345, 2011.
 1056. M.Dezani-Cinaciaglini, S.Ghilezan, S. Jakšić, J. Pantović. Types for Role-Based Access Control of Dynamic Web Data. In Proc. of the 19th International Workshop WFLP 2010. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6559, pp. 1-29, 2011.
 1057. H. Machida, L. Haddad, J. Pantović. Invitation to Clone Theory with Partial Clones and Hyperclones, Proc. of the 41st IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2011, pp. 205-212.
 1058. J. čolić, H. Machida, J. Pantović. Maximal Hyperclones Determined by Monotone Operations. Proc. of the 41st IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2011, pp.160-163.
 1059. M. Mihaljevic, H. Imai, M. David, K. Kobara and H. Watanabe. On Advanced Cryptographic Techniques for Information Security of Smart Grid AMI. 7th Annual Cyber Security and Information Intelligence Research Workshop - CSIIRW 2011, Oak Ridge National Laboratories, Tennessee, US, October 11-14, to appear in ACM Proceedings.
 1060. Lj. Petrović, On Markovian Extensions and Reductions of the Family of Hilbert spases, Recent Researches in Applied Mathematics, Simulation, Model- ing, Proceedings of the 5th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modeling (ASM2011), Corfu Island, Grece, 75--79,
 1061. Zoran J. Popović, Dragana S. Krstić, Nikola M. Sekulović, Mihajlo Č. Stefanović, Performance of SIR-based Triple Selection Combining over Correlated Weibull Channel, 9th International Symposium on Electronics and Telecommunications - ISETC 2010, Timisoara, Romania, 11-12 November 2010, Proceedings of papers, pp. 295-299, ISBN 978-1-4244-8457-7.
 1062. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Nikola Sekulović, Ivana Petrović, Average Fade Duration for Dual Selection Diversity over Correlated Rician Fading Channels in the Presence of Cochannel Interferences, 8th International Conference on Computers as a Tool -- EUROCON 2011, Lisbon, Portugal, 27-29 April 2011, Proceedings of papers, pp. 1-4, ISBN 978-1-4244-7486-8.
 1063. Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Dušan Stefanović, OP Comparison of Dual SC Systems using Desired and SIR Power Algorithm in Presence of Interference, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Niš, Serbia, 29-1 July 2011, Proceedings of papers, vol. 1, pp. 239-242, ISBN 978-86-6125-031-6.
 1064. Dragana Krstić, Nikola Sekulović, Goran Stamenović, Mihajlo Stefanović, Average bit error probability of dual selection-based macrodiversity system over channels subjected to Nakagami-m fading and gamma shadowing, 10th International Conference on Applied Electromagnetics PES 2011, Niš, Serbia, 25-29 September 2011, Proceedings of papers, P2-7, ISBN 978-86-6125-035-4.
 1065. Aleksandra Cvetković, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dejan Milić, Aleksandra Panajotović, Dušan Stefanović, Influence of selection combining diversity on system capacity, 10th International Conference on Applied Electromagnetics PES 2011, Niš, Serbia, 25-29 September 2011, Proceedings of papers, P2-10, ISBN 978-86-6125-035-4.
 1066. Nikola Sekulović, Dragana Krstić, Edis Mekić, Miloš Banđur, Mihajlo Stefanović, Effect of Macrodiversity on Outage Probability and Average Channel Capacity in Composite Nakagami-gamma environment, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2011, Nis, Serbia, 5-8 Oct. 2011, Proceedings of papers, vol. 2, pp. 463-466.
 1067. Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, BEP Comparison for Dual SC Systems Using Different Decision Algorithms in the Presence of Interference, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2011, Nis, Serbia, 5-8 Oct. 2011, Proceedings of papers, vol. 2, pp. 467-470.
 1068. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Goran Stamenović, Mihajlo Stefanović, The joint probability density function of the SSC Combiner Output Signal at two Time Instants in the Presence of Hoyt Fading, The Seventh International Conference on Wireless and Mobile Communications, ICWMC 2011, 19-24. june, Luxembourg
 1069. Stefan R. Panić, Dragana S. Krstić, Mihajlo Č. Stefanović, Siniša Minić, Second order statistics of selection macro-diversity system operating over Gamma shadowed Ricean fading channels, 11th International Conference on Telecommunications for Intelligent Transport Systems (ITST-2011) St. Petersburg, Russia, August 23 - 25, 2011
 1070. Dragana Krstić, Goran Stamenović, Stefan Panić, Zoran Popović, Dejan Rančić, Mihajlo Stefanović, The Application of GIS in Designing of Wireless Communication Systems with SC Combining in the Presence of Ricean Fading, 19th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2011, September 15 - 17, 2011, Split -- Hvar -- Dubrovnik, Croatia, pp.
 1071. Dragana Krstić, Nikola Sekulović, Goran Stamenović and Mihajlo Stefanović, Average Bit Error Probability of Dual Selection-Based Macrodiversity System Over Channels Subjected to Nakagami-m Fading and Gamma Shadowing, 10th International Conference on Applied Electromagnetics -- ПЕС 2011, Niš, Serbia, September 26-29, 2011.
 1072. Mihajlo Č. Stefanović, Aleksandra M. Cvetković, Jelena A. Anastasov and Goran T. Djordjević, ''Outage probability of AF system with interference-limited relay over Rayleigh/Rician fading channels'', XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2011), Proceedings of Papers, Vol. 1, pp. 129-132, Niš, Serbia, June 29-1 July, 2011. Published by Faculty of Electronic Engineering, Niš, ISBN 978-86-85195-59-4
 1073. Aleksandra D. Cvetković, Jelena A. Anastasov, Dejan N. Milić, Mihajlo Č. Stefanović, Srđan Milosavljević, "Capacity Evaluation for Maximal-ratio Diversity Technique over Rician Fading Channels", 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2011), Proceedings of papers, pp. 505-508, Niš, Serbia, October 5-8, 2011, ISBN 978-1-4577-2017-8.
 1074. Ivana Petrovic, Stefan Panic, Mihajlo Stefanovic, Jelena Anastasov, Ana Savic, Srdjan Milosavljevic, Outage probability of SSC receivers over correlated Weibull fading chanel with multiple cochannel interferers, ETAI 2011, Ohrid, Makedonija.
 1075. Stefan Panic, Mihajlo C. Stefanovic, Ivana Petrovic, Hana Stefanovic and Dejan Jaksic SC/EGC Hybrid Divrsity Reception Over Weibull Fading Channels, Unitech, Gabrovo 2011.
 1076. Aleksandra M. Cvetković, Jelena A. Anastasov, Goran T. Đorđević, Dejan N. Milić, "Dual-hop Transmissions corrupted by Interferences over Asymmetric Fading Channels", 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2011), Proceedings of papers, pp. 471-474, Niš, Serbia, October 5-8, 2011, ISBN 978-1-4577-2017-8.
 1077. Dragana Krstić, Dejan Rancić, Petar Nikolić, Zoran Popović, Goran Stamenović, Janko Aleksić, Probability Density Function of the Satellite Signal in the Presence of Rayleigh Fading on Satellite and Earth Station, naučno-stručni Simpozijum INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, INFOTEH- JAHORINA, 17-19. mart, 2010.
 1078. Petar B. Nikolić, Dragana S. Krstić, Ana Matović, Ivana M. Petrović, Ljupče P. Đorđević, Probability density function of M-ary FSK signal in the presence of Gaussian noise, intersymbol interference and G fading, International conference of the Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics: CIRCUITS, SYSTEMS, SIGNALS (CSS), 2010, Sliema, Malta, September 15-17, 2010
 1079. Jelena A. Anastasov, Aleksandra M. Cvetković, Stefan Panić, Dejan N. Milić and Dušan M. Stefanović, ''Outage probability of correlated SC SIR-based diversity systems over K fading channels'', XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2011), Proceedings of Papers, pp. 133-136, Niš, Serbia, June 29-1 July, 2011. Published by Faculty of Electronic Engineering, Niš, ISBN 978-86-85195-59-4
 1080. I. Petrovic, S. Panic, P. Spalevic, S. Minic, B. Radovanovic, The influence of multiple co-channel interferers on the Selection Diversity System Performance over Weibull fading channels, ICEST 2011, Niš 2011. Danka Pevac, Ivana Petrovic, Risto Bojovic, The Possibility of Application the Optical Wavelength Division Multiplexing Network for Streaming Multimedia Distribution, EUROCON 2011, A.178, www.eurocon2011.it.pt, International conference on computer as a tool, IEEE, April 2011, Lisbon, Portugal.
 1081. Ivona BRAJEVIC, Artificial bee colony algorithm for the capacitated vehicle routing problem, Proceedings of the European Computing Conference
 1082. Slobodan Obradović, Milan Mijalković, Dejan Tešić, Vesna Marković, Valentina Pavlović, CAUSES DELAYS IN THE DEVELOPMENT OF CARD BUSINESS IN SERBIA, INFOTEH-JAHORINA,Vol. 10, Ref. E-IV-8, p. 689-693, March 2011.
 1083. Milan TUBA, Milos SUBOTIC, Nadezda STANAREVIC, Modified cuckoo search algorithm for unconstrained optimization problems, Proceedings of the European Computing Conference, 2011-11-27
 1084. Milan Tuba, Nebojsa Bacanin, Nadezda Stanarevic, Guided artificial bee colony algorithm, Proceeding ECC'11 Proceedings of the 5th European conference on European computing conference
 1085. Nadezda STANAREVIC, Comparison of different mutation strategies applied to artificial bee colony algorithm, Proceedings of the European Computing Conference
 1086. Milos Subotić, Artificial bee colony algorithm with multiple onlookers for constrained optimization problems, Proceedings of the European Computing Conference
 1087. Remi Leandre, France Metin, Milan Tuba, Luige Vladereanu, Olga Martin, Proceedings of the 4th WSEAS international conference on Finite differences - finite elements - finite volumes - boundary elements
 1088. B. Rosić, Lj. Janković, M. Milojević, Multicriteria optimization of planetary gear train using evolutionary strategies, 12th International Conference onTribology, Serbian Tribology Society, Kragujevac, Serbia, 11. -- 13. May 2011.
 1089. Vujicic Stanikovic, S., Rakocevic G., Vitas, D., Milutinovic., V., Simulator Za Poređenje Data Mining Algoritama Za Bežične Senzorske Mreže I Concept Modeling Pristupa U Sistemima Bežičnih Senzorskih Mreža, YUINFO2011, Kopaonik, Serbia, March 2011
 1090. Jovic, M., Kos, A., Jeremic, V., Milutinovic, V.,Setting The Experiments For The Research On The Effects Of Multimedia Product Presentation On Online Customers, YUINFO2011, Kopaonik, Serbia, March 2011
 1091. Savic, E., Potic, J., Babovic, Z., Rakocevic, G., Strineka, V., Dobrota, M., Milutinovic, V., Sensor Nets And Data Mining In Medical Applications, YUINFO2011, Kopaonik, Serbia, March 2011
 1092. Vujicic Stanikovic, S., Rakocevic G., Vitas, D., Milutinovic., V., Klasifikacija Data Mining Algoritama Za Bežične Senzorske Mreže I Concept Modeling Pristupa U Sistemima Bežičnih Senzorskih Mreža, YUINFO2011, Kopaonik, Serbia, March 2011
 1093. Rakocevic, G., Andric, J., Milutinovic, V. A Vertically Distributed Data Mining Approach to Event Detection in Wireless Sensor Networks, ETAI2011, Ohrid, 2011
 1094. Andric, J., Rakocevic, G., Milutinovic, V. A FRAMEWORK FOR RAPID DEVELOPMENT OF WSN APPLICATIONS, ETAI2011, Ohrid, 2011
 1095. Babovic, Z., Jelic, S., Milutinovic, V. AN ARCHITECTURE FOR SEMANTIC SENSOR NETWORKS INTEGRATION, ETAI2011, Ohrid, 2011
 1096. S. Vujicšîicšü-Stankovicšü, G. Rakocšîevicšü, V. Milutinovicšü, A Metadata-Supported Distributed Approach for Data Mining Based Prediction in Wireless Sensor Networks, TELSKIS2011, Nis, 2011
 1097. Aleksandar Janjić, Zoran P. Stajić, Miloš Jelić: Stanje razvoja inteligentnih elektrodistibutivnih mreža u Evropi Zbornik radova sa međunarodne konferencije UpravlĐÿanje kvalitetom i pouzdanošću 14. DQM međunarodna konferencija, Beograd 29-30. jun 2011, str. 753-761. (CD u prilogu), ISBN 978-86-86355-05-8
 1098. Milan M. Radic, Zoran P. Stajic Comparison of Two Methods for Estimation of a Single-Phase TransformerÔÇÖs Magnetization Curve, ICEST 2011
 1099. Miloš Stojanović, Miloš Božić, Milena Stanković, Zoran Stajić: Least squares support vector machines for short-term electrical load prediction Proceedings of the international conference "ICT Innovations 2011", Skopje, Macedonia,14 - 16th September 2011, Session: Machine Learning, file:///E:/conference_papers.htm
 1100. Miloš Božić, Zoran Radonjić, Dragan Tasić, Ivan Radović, Zoran P. Stajić: Short-term load forecasting with least square support vector machines Proceedings 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2011), Novi Sad, Serbia, July 4--7, 2011, pp. 1010-1020, ISBN 978-86-6055-016-5
 1101. Miloš Božić, Miloš Stojanović, Zoran P Stajić: Kratkoročno predviđanje električnog opterećenja primenom metoda podržavajućih vektora, Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-Ž-JAHORINA 2011, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16 - 18. mart 2011., Vol. 10, Ref. D-11, p. 326-329, ISBN-99938-624-2-8. http://www.infoteh.rs.ba/zbornik/2011/radovi.php#D
 1102. Darko Mitić, Dragan Antić, Staniša Perić, Marko Milojković, Saša Nikolić: Sliding Mode Control of Anti-lock Braking System Based on Reaching Law Method, Proceedings of the XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2011, Niš, Serbia, June 29.- July 01., 2011, vol. 2, pp. 387-390. (ISBN: 978-86-6125-032-3)
 1103. Dragan Antić, Marko Milojković, Saša Nikolić, Darko Mitić, Staniša Perić: The Concept of Quasi Orthogonality Applied in Technical Systems, Proceedings of the XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2011, Nis, Serbia, June 29.- July 01., 2011, vol. 2, pp. 379-382. (ISBN: 978-86-6125-032-3).
 1104. Darko Mitić, Dragan Antić, Marko Milojković, Saša Nikolić, Staniša Perić: Quasi-sliding Mode Control of a DC-DC Converter, Proceedings of the 10th International Conference on Applied Electromagnetics, PES 2011, Niš, Serbia, September 25.-29., 2011, (ISBN: 978-86-6125-042-2).
 1105. Stanko Stankov: Određivanje dinamike toplovodnog grejača, II Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, E -- zbornik - Knjiga radova, (str. 763 -- 767), ISBN: 978-99955-81-00-8, Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 9 -- 11 mart, 2011.
 1106. Stanko Stankov: Upravljanje pogonom za toplo cinkovanje, II Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, E -- zbornik - Knjiga radova, (str. 768 -- 778), ISBN: 978-99955-81-00-8, Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 9 -- 11 mart, 2011.
 1107. Stanko Stankov: Primena fotonaponskih panela kod rezervoara za vodu, II Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, E -- zbornik - Knjiga radova, (str. 779 -- 788), ISBN: 978-99955-81-00-8, Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 9 -- 11 mart, 2011.
 1108. Stanko Stankov, Zoran Jovanović, Miodrag Spasić, Nikola Danković, Dejan Mitić: Software Package for Measuring of Generators Temperatures, E -- zbornik str. 213 -- 216., Niš, Serbia, 29. 06. -- 01. 07. 2011., ICEST 2011, ISBN: 978-86-6125-031-6
 1109. Zoran Jovanović, Nikola Danković, Miodrag Spasić, Stanko Stankov, Zoran Icić: Adaptive Control of System for Rubber Transportation, E -- zbornik str. 383 -- 386, Niš, Serbia, 29. 06. -- 01. 07. 2011., ICEST 2011, ISBN: 978-86-6125-031-6
 1110. Zoran Jovanović, Nikola Danković, Miodrag Spasić, Stanko Stankov, Zoran Icić: Practical testing of the Probability of Stability of the Discrete System with Random Parameters, Proceedings of Papers of the International Conference on Applied Electromagnetics PĐòS 2011 Niš, Serbia, September 25.--29. 2011., CD -- ROM, ISBN: 978-86-6125-042-2, http://pes2011.elfak.edu.rs, COBISS.SR-ID 186265612
 1111. V. Nikolić, S. Danković, D.Vasović: Corporate Education for Green Manufacturing from a Discurse of Sustainable Develoment Proceedings, 6th Dubrovnik International Conference on Sustainable Development of Water, Energy and Environment Systems, Dubrovnik, Croatia, 2011.
 1112. J.Malenović -- Nikolić, D. Spasić, D. Vasović: Sustainable Development and Energy Indicators Proceedings, International Conference Safety of Technical Systems, Nis, Serbia, 2011.
 1113. S. Savić, D. Vasović, S. Mušicki: Management of Innovation Projects in the Context of the Competitiveness of Organization, Proceedings, I International Conference Engineering Management and Competitiveness, Zrenjanin, Serbia, 2011.
 1114. S. Mušicki, D. Vasović, M. Stanković: Eco-efficiency and Competitiveness of Organization, Proceedings, I International Conference Engineering Management and Competitiveness, Zrenjanin, Serbia, 2011.
 1115. M. Perić, S. Aleksić, D. Tasić: Influence of Induced Currents and Charges on Electromagnetic Field in Vicinity of Power Line, The 14th International IGTE Symposium, Graz, Austria, 20-22 September, 2010, Graz University of Technology, pp.130-134, 2010, ISBN: 978-3-85 125-133-3.
 1116. D. Tasić, M. Stojanović, A. Ristić: Reconfiguration as a Measure for Reduction of Energy Losses in Distribution Networks Proceeding of XL VI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Nis, June 29-July 1, 2011 , pp. 443-446.
 1117. L. Korunović, M. Vučković, M. Stojanović, D. Tasić: The Analysis ofTypical Seasonal Load Duration Curves of Low Voltage Consumers Proceeding of XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Nis, June 29-July 1, 2011, pp. 469-472.
 1118. M. Božić, Z. Radonjić, D. Tasić, I. Radović, Z. Stajić: Short-term Load Forecasting With Least Square Support Vector Machines Proceedings of 24th International Conference ECOS 2011 , Novi Sad, July 4-7, 2011, pp. 1010-1019.
 1119. S. Minić, D. Tasić: Wind Farm Connection to Serbian Distribution Network - Austere Quality Requirements vs. More Economical Power Distribution, Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Systems, Corfu, Greece, July 14-16, 2011 , pp. 282 -287.
 1120. D. Vučković, M. Rančić, M. Stojanović, D. Tasić: Tubular Daylight Guidance Systems for Interior Lighting, 1 Ot11 International Conference on Applied Electromagnetics, Nis, September 25-29, 2011.
 1121. Nebojša Mitrović, Vojkan Kostić, Milutin Petronijević and Bojan Banković, Active Front End Converter in Common DC Bus Multidrive Application, ICEST 2011, June 29 -- July 1, 2011, Niš, Serbia, Proceedings of Papers, Volume 3, pp. 989-992.
 1122. Nebojša Mitrović, Milutin Petronijević, Vojkan Kostić, Borislav Jeftenić, Bojan Banković: Analysis Of Active Front End Based Multidrive System In Crane Application, 16th International Symposium On Power Electronics - Ee 2011, Novi Sad, Republic Of Serbia, October 26th - 28th, 2011, Proceedings of Papers on CD, ISBN 978-86-7892-356-2, Paper No. T2-1.5, pp. 1-5
 1123. M.S. Stanković, S.D. Marinković , Predrag M. Rajković, A Deformed Exponential Function of Two Variables --Motivation and Applications, Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP (American Institute of Physics) Conf. Proc. 1404, 265-270 (2011).
 1124. Savić, S., Vasović, D., Mušicki, S., Management of Innovation Projects in the Context of the Competitiveness of the Organization, Proceedings of I International Symposium Engineering Management And Competititveness 2011 (EMC 2011), Zrenjanin, June 24-25, 2011, pp. 111-116.
 1125. Janaćković, G., Savić, S., Stanković, M., Safety Performance Indicators in Organizational Safety Management System, Proceedings of the second international conference Life Cycle Engineering and Management, ICDQM 2011, Belgrade, June 29-30, 2011, pp. 131-139.
 1126. Savić, S., Stanković, M., Quality Estimation Model of Higher Education Institutions, Proceedings of XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2011, Volume 2, Faculty of Electronics, Nis, June 29-July 1, 2011, pp. 345-348.
 1127. Savić, S., Stanković, M., Janaćković, G., Hibrid Model for e-Learning, in: Proceedings of The Second International Conference on eLearning eLearning-2011, Metropolitan University, Belgrade, September 29-30, 2011, pp. 24-31.
 1128. J.R. Malenović-Nikolić, G.Lj. Janaćković, S. Krstić, Measurement point selectin for thermal power plant monitoring system, In Proc. of the XVI Conference Series on Man and working environment -- Safety of technical systems in living and working environment STS 2011, Nis, 27- 28. October 2011, ISBN 978-86-6093-035-6, COBISS.SR-ID 187155980, pp. 213-219.
 1129. G.Lj. Janaćković, S.M. Savić, M.S. Stanković, Multi-criteria decision analysis in occupational safety management systems, In Proc. of the XVI Conference Series on Man and working environment -- Safety of technical systems in living and working environment STS 2011, Nis, 27- 28. October 2011, ISBN 978-86-6093-035-6, COBISS.SR-ID 187155980, pp. 107-113.
 1130. S.M. Savić, G.Lj. Janaćković, M.S. Stanković, Maintenance strategy selection based on AHP-GP model, In Proc. of the XVI Conference Series on Man and working environment -- Safety of technical systems in living and working environment STS 2011, Nis, 27- 28. October 2011, ISBN 978-86-6093-035-6, COBISS.SR-ID 187155980, pp. 113-119.
 1131. G.Lj. Janaćković, S.M. Savić, M.S. Stanković, Multi-criteria methods for ranking polygeneration systems based on renewable energy sources, In Proc. of the 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia under title Energy - Efficiency -- Ecology, Sokobanja, October 18.-21. 2011, pp. 399-408.
 1132. J.R. Malenović-Nikolić, G.Lj. Janaćković, I.. Ristović, Gaussian model for determining immission concentrations of sulphur dioxide and selection of measuring locations for thermal power plant monitoring system, In Proc. Of the 11th International Conference Research and Development in Mechanical Industry - RaDMI 2011, 15 - 18. September 2011, Sokobanja, Serbia, (in print).
 1133. J. Malenović-Nikolić, G. Janaćković, I. Ristović, Application of Gaussian dispersion model in the selection of measuring locations for monitoring the impact of nitrogen oxides from coal combustion process, In Proc. of the Integrated international symposium TRIORIR 2011 (ISTI, ORRE, IRSE), 11-15. September 2011, Zlatibor, ISBN 978-86-7352-257-9, COBISS.SR-ID 185943820, pp. 438-444.
 1134. S.M. Savić, G.Lj. Janaćković, M.S. Stanković, Quality Estimation Model of Higher Education Institutions, In Proc. of the XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Nis, 29. June- 1. July 2011, ISBN 978-86-6125-032-3, pp. 345-348.
 1135. J. Malenović-Nikolić, G.Lj. Janaćković, Estimation of NO2 immission concentrations from Teko-B power plant and measuring locations selection, In Proc. of the XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Nis, 29. June- 1. July 2011, ISBN 978-86-6125-033-0, pp. 740-743.
 1136. G.Lj. Janaćković, S.M. Savić, M.S. Stanković, Safety Lifecycle and risk assessment, In Proc. Of the 1st International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2010, 29-30 June, Belgrade, Serbia, 255-261.
 1137. Stanković, D., Nikolić, V. (2011). Brza izrada prototipova algoritama za heurističku optimizaciju za primenu kod kolaborativnih sistema za učenje, Zbornik radova sa 6 . međunarodnog simpozijuma: Tehnologija Informatika Obrazovanje -- Đòa društvo učenja i znanja, TIO6, Tehnički fakultet u Čačku, Univeryitet u Kragujevcu, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu,Čačak. str.446-451. UDK: 004.021:37.018.43
 1138. Nikolić, V, Taradi, J. (2011). E-learning in Higher Education: Case study, Proceedings of The Second International Conference on E- Learning (E-Learning 2011), Metropolitan University, Belgrade, pp.18-23
 1139. Meško, M., Markič, M., Štok, Z., Nikolić, V. (2011). From knowledge menagement to quality and business excellence, Proceedings 2nd International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2011, Research Center of DQM , Beograd, pp.271-277.
 1140. Štok, Z., Markič, M., Meško, M., Nikolić, V. (2011). Six Sigma and Business excellence in Medium-sized and Large Enterprises, Proceedings 2nd International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2011, Research Center of DQM, Beograd,.pp.290-301
 1141. Nikolić, V., Taradi, J. (2011). Comparative analysis of the higher education system of occupational safety engineers in Serbia and Croatia, Proceedings: The 16th conference of the series Man and Working Environment, International Conference Safety of Techical Systems in Living and Working Environment, STS - 11Faculty of Occupational Safety in Nis, Nis.pp.455-462 COBISS. SR-ID. 187155980 III 44006
 1142. Nikolić, V., StĐšnkĐžvić, D., (2010). Upravljanje znanjem kao osnova za interaktivno timsko učenje, Zbornik radova: Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, Univerzitet Metropolitan, Beograd, 2010., str. 73-78. ISBN 978-86-912685-3-4 COBIS.SR-ID 179053580
 1143. J.R. Malenović-Nikolić, G.Lj. Janaćković, I.. Ristović, Gaussian model for determining immission concentrations of sulphur dioxide and selection of measuring locations for thermal power plant monitoring system, In Proc. Of the 11th International Conference Research and Development in Mechanical Industry - RaDMI 2011, 15 - 18. September 2011, Sokobanja, Serbia, (in print).
 1144. J. Malenović-Nikolić, G. Janaćković, I. Ristović, Application of Gaussian dispersion model in the selection of measuring locations for monitoring the impact of nitrogen oxides from coal combustion process, In Proc. of the Integrated international symposium TRIORIR 2011 (ISTI, ORRE, IRSE), 11-15. September 2011, Zlatibor, ISBN 978-86-7352-257-9, COBISS.SR-ID 185943820, pp. 438-444.
 1145. J. Malenović-Nikolić, G.Lj. Janaćković, Estimation of NO2 immission concentrations from Teko-B power plant and measuring locations selection, In Proc. of the XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Nis, 29. June- 1. July 2011, ISBN 978-86-6125-033-0, pp. 740-743
 1146. M. Jelić, V. Trajković National Award as a Business Excellence Driver for Countries in Transition, 12th International Symposium on Quality Quality for Business Excellence, Croatian Quality Managers Society, published paper, proceedings, Dr. sc. Miroslav Drljača, ISBN 978-953-6619-24-5, CIP 760022, Osijek, Hrvatska 2011
 1147. D.Marinković, P.Milanović, Z.Popović, M.Jelić, G.Nešić Procena emisije izduvnih gasova motornih vozila u Srbiji u periodu 2001 -- 2020, XIII YUCORR International Conference, -+Exchanging experience in the field of corrosion, materilas and environmental protection-½, rad štampan u celini, proceedings, Prof. dr Miodrag Pavlović, prof. dr Časlav Lačnjevac, ISBN 978-86-82343-15-8, Tara, april 2011, pp.411-41
 1148. Z.Starčević, I Atanasovska, B.Bogdanović, M.Jelić Defining procedures of the laboratory comparison for the freight wagon stationary brake test, 5th International Quality Conference, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, published paper, Conference manual, Dr. Slavko Arsovski, Dr. Miodrag Lazić, Dr. Miladin Stefanović, ISBN 978-86-86663-68-9, Kragujevac, May 2011, pp. 631-637
 1149. Jelić M, Trajković V. National quality award development in the Republic of Serbia, 7th Research/Expert Conference with International Participation QUALITY 2011, University of Zenica, University of Erlangen-Nuremberg, published paper, Proceedings, Safet Brdarevic, Sabahudin Jasarevic, ISSN 1512-9268, Neum, June 2011, pp. 1103-1107
 1150. Jelic M. Organization culture as prerequisite to attain organizational excellence, The 6th International Working Conference, TQM -- Advanced and Intelligent Approaches, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, published paper, Proceedings, Vidosav Majstorovic, ISBN 978-86-7083-727-0, COBISS.SR ID 183755276, Belgrade, June 2011, pp. 145-148
 1151. Jelić M, Bunčić D Maintenance perspectives in management system standards, International Scientific-Expert Conference -+Maintenance and Production Engineering-½ - KODIP-2011, plenary lecture, Proceedings, Miodrag Bulatović, Mileta Janjić, ISBN 978-9940-527-17-4, COBISS.CG-ID 18317840, Herceg Novi, June 2011, pp. 27-33
 1152. Jelić M, Jevtić M. Quality audit performance and ethical issues, 6th International Conference ICQME 2011, University of Montenegro, faculty of Mechanical Engineering, Podgorica, Montenegro, publishd paper, Proceedings, Zdravko Krivokapić, ISBN 978-9940-527-19-8, COBISS.CG-ID 18768912, Tivat, MNE, September 2011, pp. 195-203
 1153. Ećim-Đurić O, Milanović P, Jelić M. Improvement of greenhouse energy efficiency by dynamic modellingmof geothermal heating energy storage tank, 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems -- ECOS 2011, Faculty of Mechanical Engineering -- Niš, published paper, Proceedings, Milorad Bojić, ISBN 978-86-6055-016-5, COBISS.SR-ID 184846604, Novi Sad, July 2011, pp. 3821-3830
 1154. Radović T, Sovrlić M, Jelić M. Proposal for design of environment protection program in large open-pit coal mines and coal-fired power plants, 4th International Conference Science and Higher Education of Sustainable Development, SED 2011, published paper, proceedings, Ljubica Diković, ISBN 978-86-83573-22-6, COBISS.SR-ID 186645260, Užice, SRB, October 2011, p.4
 1155. Micić Živadin, Blagojević Marija, Stanković Nebojša, Božović Maja, Razvoj i primene međunarodnih standarda u e-ucenju, XVI Naucno stručni skup Informacione tehnologije, Zabljak, 22-26th February 2011, Proceedings, pp. 59-63. (ISBN 978-86-7664-097-3)
 1156. Micić Živadin, Blagojević Marija, Standardization of representation knowledge in IT, Technology, Informatics And Education for Learning And Knowledge Society, 6th International Symposium, Technical Faculty Čačak, 35th June 2011. Proceedings, 726-731. (ISBN: 978-86-7776-127-1)
 1157. Blagojević Marija Comparation possibilities of k-means and HAC clustering in analysis of usersÔÇÖ patterns of behavior, 1st International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 7-8th March 2011. Proceedings, pp. 24-28. (ISBN 978-86-85525-07-0)
 1158. Ružičić Vesna, Blagojević Marija Geomedia-Osnove i pirmena u integraciji prostornih podataka geografskog informacionog sistema, 6th International Symposium, Technical Faculty Čačak, 35th June 2011. (ISBN: 978-86-7776-127-1)
 1159. Milošević Danijela, Blagojević Marija, Božović Maja, Primena savremenih informaciono komunikacionih tehnologija u nastavi medicine 6th International Symposium, Technical Faculty Čačak, 35th June 2011. (ISBN: 978-86-7776-127-1)
 1160. Blagojević Marija, Barić Sava, The appliance of OLAP and Microsoft SQL Server Analysis Services in the analysis of user behavior patterns, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 29-1st July 2011. Proceedings , pp. 1025-1028 (ISBN 978-86-6125-033-0)
 1161. Blagojević Marija, Barić Sava, Micić Živadin, Adaptive e-courses design based on web mining, International conference on Information technology and development of education, 1st July 2011. Proceedings, pp. 279-285. (ISBN: 978-86-7672-134-4)
 1162. Blagojević Marija, Milošević Marjan, Milošević Danijela, Do IT and medicine students e-learn in the same way: Analysis considering collaborative modules, The Second International Conference on e-Learning - eLearning-2011, Belgrade, September 29-30.2011, pp. 190-193. (ISBN 978-86-912685-5-8)
 1163. Živadin Micić, Milica Tufegdzic (2011). Modeling of new IT studies through dozen aspects and ISO/IEC standardization, International Educational Technology Conference - IETC, Proceedings Book (Volume I), pp. 739-745, Turkey, may 25-27. 2011.
 1164. Nešković M., Živadin Micić (2011). The integration of educational and key aspects of IT on Joomla CMS examples, Technology, Informatics And Education for Learning And Knowledge Society, 6th International Symposium, Technical Faculty Čačak, 3´Çُth June 2011. Proceedings, ISBN: 978-86-7776-127-1, pp. 1086-1091.
 1165. Miroslava Raspopovic and Svetlana Cvetanovic, Implementation of Adaptive eLearning through workflow technology, Proceedings of the Second International Conference on e-Learning, pgs. 124-129, Belgrade, Serbia, 2011.
 1166. Svetlana Cvetanovic, Miroslava Raspopovic, and Stefan Mirkovic, Integration of Sakai Based e-Learning and Business Management Systems Using Workflow Management System, Proceedings of the Second International Conference on e-Learning, pgs. 152-156, Belgrade, Serbia, 2011.
 1167. ĐĐžrđĐÁ ĐĐžrđĐÁvić, Lazar Ignjatovic, SrbislĐšv NĐÁšić: BIOTOKSINOMER -- A Bio-Device for Water Quality Control, International Conference Innovation as a Function of Engineering Development, GAF, Niš, September 25-26, 2011, Paper accepted for presentation
 1168. ĐĐžrđĐÁ ĐĐžrđĐÁvić, Čedomir Antanasijević, Lazar Ignjatovic Numerical Model of Oil and Grease Separator from Waste Water, International Conference Innovation as a Function of Engineering Development, GAF, Niš, September 25-26, 2011, Paper accepted for presentation
 1169. ĐĐžrđĐÁ ĐĐžrđĐÁvić, SrbislĐšv NĐÁšić: Daphnia Bio-sensor Data Tracking, Recording, and Random Generation, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju (NCD Review), To appear
 1170. Zona Kostić, Aleksandar Jevremović, Ranko Popović: 3D Modeling Educational Environment, Eurocon 2011, Lisbon, Portugal Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1171. Zona Kostić, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Ranko Popović: GViRoom: Virtual Room for Graphics Design, Gpmmta 2011, Chongqing, China Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1172. Aleksandar Jevremović, Ranko Popović, Dejan Zivković, Mladen Veinović, Goran Shimić: DMS - Improving Web Performance, 2011 19th Telecommunications Forum (TELFOR) Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1173. Zona Kostic, Aleksandar Jevremovic, Dragan Markovic, Ranko Popovic: Virtual Educational System and Communication, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services -- TELSIKS, 2011 Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1174. O. Popović, Z. Jovanović, N. Jovanović, R. Popović: A Comparison and Security Analysis of the Cloud Computing Software Platforms, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services -- TELSIKS, Vol.2, pp.632-634, 2011 Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1175. I. Branovic, S. Veskovic, S. Mladenovic, S. Milinkovic, S. Jankovic: SOA Architecture for Complying with EU Railway Timetable Data Exchange Format, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services -- TELSIKS, 2011 Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1176. Saša Adamović, Irina Branović, Dejan Živković, Violeta Tomašević, Milan Milosavljević: Teaching interactive cryptography: the case for CrypTool, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011 Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1177. Srđan Trajković, Zona Kostić, Dragan Cvetković, Ranko Popović: Virtual Classroom for Graphic Technology, EIRD 2011, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ISBN: 978--608--65144-2-6, Ohrid, Macedonia, pp. 1183-1187, May 2011 Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1178. Zona Kostić, Dragan Cvetković, Dragan Marković, Aleksandar Jevremović: X3D Educational Environment for Aviation Students, 15th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2011, Prague, Czech Republic, ISSN: 1840-4944, pp. 489 -- 492, September 2011
 1179. Srđan Trajković, Zona Kostić, Dragan Cvetković, Dragan Marković: Virtaul Educational Environment for Learning Graphics Technology, 15th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2011, Prague, Czech Republic, ISSN: 1840-4944, pp. 533 -- 536, September 2011 Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1180. S. Veskovic, S. Mladenovic, S. Milinkovic, I. Branovic, K. Dimanovski: Simulacioni model saobraćaja vozova na jednokolosečnoj pruzi u funkciji kvaliteta usluge, III Međunarodni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija", Doboj, 2011 Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1181. S. Jankovic, S. Mladenovic, I. Branovic, S. Milinkovic: Cloud computing u saobraćaju i transport, III Međunarodni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija", Doboj, 2011 Tema: 3D Modeling Environment (3DME)
 1182. Zona Kostić, Aleksandar Jevremović, Ranko Popović, 3D Modeling Educational Environment, Eurocon 2011, Lisbon, Portugal
 1183. Zona Kostić, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Ranko Popović, GViRoom: Virtual Room for Graphics Design, Gpmmta 2011, Chongqing, China
 1184. Aleksandar Jevremović, Ranko Popović, Dejan Zivković, Mladen Veinović, Goran Shimić, DMS - Improving Web Performance 2011 19th Telecommunications Forum (TELFOR)
 1185. Zona Kostic, Aleksandar Jevremovic, Dragan Markovic, Ranko Popovic, Virtual Educational System and Communication, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services -- TELSIKS, 2011
 1186. M.Jelić, P.Petrović Global approach to recycling end-of life cars to attain sustainable environment protection, JUMV, XXIII International Automotive Conference, Science and Motor Vehicles 2011, International thematic issue, Publisher: JUMV, Editor: Čedomir Duboka, JUMV-SP-1101, ISBN 978-86-80941-36-3, COBISS.SR-ID 182650892, Beograd, 2011, CD-ROM, p.16
 1187. O. Popović, Z. Jovanović, N. Jovanović, R. Popović, A Comparison and Security Analysis of the Cloud Computing Software Platforms 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services -- TELSIKS, Vol.2, pp.632-634, 2011
 1188. I. Branovic, S. Veskovic, S. Mladenovic, S. Milinkovic, S. Jankovic, SOA Architecture for Complying with EU Railway Timetable Data Exchange Format, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services -- TELSIKS, 2011
 1189. Saša Adamović, Irina Branović, Dejan Živković, Violeta Tomašević, Milan Milosavljević, Teaching interactive cryptography: the case for CrypTool, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011
 1190. Srđan Trajković, Zona Kostić, Dragan Cvetković, Ranko Popović, Virtual Classroom for Graphic Technology, EIRD 2011, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ISBN: 978--608--65144-2-6, Ohrid, Macedonia, pp. 1183-1187, May 2011
 1191. Zona Kostić, Dragan Cvetković, Dragan Marković, Aleksandar Jevremović, X3D Educational Environment for Aviation Students, 15th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2011, Prague, Czech Republic, ISSN: 1840-4944, pp. 489 -- 492, September 2011
 1192. Srđan Trajković, Zona Kostić, Dragan Cvetković, Dragan Marković, Virtaul Educational Environment for Learning Graphics Technology, 15th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2011, Prague, Czech Republic, ISSN: 1840-4944, pp. 533 -- 536, September 2011
 1193. S. Veskovic, S. Mladenovic, S. Milinkovic, I. Branovic, K. Dimanovski, Simulacioni model saobraćaja vozova na jednokolosečnoj pruzi u funkciji kvaliteta usluge, III Međunarodni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija", Doboj, 2011
 1194. S. Jankovic, S. Mladenovic, I. Branovic, S. Milinkovic, Cloud computing u saobraćaju i transportu, III Međunarodni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija", Doboj, 2011
 1195. B. Marinković, L. Liquori, V. Ciancaglini and Z. Ognjanović, A Distributed Catalog for Digitized Cultural Heritage, in: Second International Conference, ICT Innovations 2010, Ohrid Macedonia, September 12-15, 2010, Editors: M. Gusev, P. Mitrevski, Communications in Computer and Information Science Vol. 83, 176 -- 186, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. ISBN: 978-3-642-19324-8.
 1196. Ž. Mijajlović, N. Pejović, Z. Ognjanović, Doctoral dissertations in NCD Virtual library, Review of the NCD, 18, 15--18, 2011.
 1197. Z. Ognjanović, D. Doder, Z. Marković, A Branching Time Logic with Two Types of Probability Operators, in: Fifth International Conference on Scalable Uncertainty Management SUM-2011, October 10 - 12, 2011, Dayton, Ohio, USA, Editors: S. Benferhat and J. Grant, Springer LNCS 6929, 219--232, 2011.
 1198. D. Doder, A. Perović, Z. Ognjanović, Probabilistic approach to nonmonotonic consequence relations, in: The 11th European Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty ECSQARU 2011, 29th June - 1st July 2011, Belfast, North Ireland, UK, editor: Weiru Liu, LNCS 6717, 459 -- 471, 2011.
 1199. M. Obradović, S. Mišić, B. Popkonstantinović, M. Petrović: Possibilities of Deltahedral Concave Cupola Form Application in Architecture, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011, Romania, pg. 123-140. http://www.sorging.ro/en/articles/the-papers-published-at-icegd-2011
 1200. M. Petrović, M. Obradović, R. Mijailović: Suitability Analysis of Hugelschaffer's Egg Curve Application in Architectural StructuresÔÇÖ Geometry, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011, Romania, pg. 115-122. http://www.sorging.ro/en/articles/the-papers-published-at-icegd-2011
 1201. B. Popkonstantinovic, M. Obradovic, B. Malesevic, Z. Jeli, Solid Modeling And Motion Study of Chronometer Detent Escapement Mechanism, F5-55, pp. 55-72, International Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD 2011 -- Sustainable Eco Design IASI, Romania 2011 http://www.sorging.ro/en/articles/the-papers-published-at-icegd-2011
 1202. N. Pejović, Ž. Mijajlović: Early Astronomical Heritage in Virtual Library of Faculty of Mathematics in Belgrade, NCD Review, Vol. 19, 2011, 11-25.
 1203. N. Pejović: Digitization of Textbook Nebeska mehanika by Milutin Milanković, NCD Review, Vol. 19, 2011, 63-68.
 1204. Popkonstantinovic, B., Jeli, Z., Dimitrijevic, M., Misic, S.: 3D Modeling And Motion Anaisys of the Clock Mechanism, A23_405, pp. 1-6, The 13th World Congress in Mechanisms and machine Science, Universidad de Guanajuato (UCEA), Mexico, 2011 http://somim.org.mx/conference_proceedings/authorpr_p.php
 1205. Stanković, R.S., Astola, J.T., Moraga, C., Remarks on applicability of spectral representations on finite non-Abelian groups in the design for regularity, Proc. 40th Int. Symp. on Multiple-Valued Logic, Barcelona, Spain, May 26-28, 2010, 313-318.
 1206. Stanković, S., Stanković, M., Stanković, R.S., Astola, J., Representation of bent functions using Walsh decision diagrams, Proc. 9th International Workshop on Boolean Problems, Freiberg, Germany, September 16-17, 2010, 179-186.
 1207. Stanković, R.S., Astola, J.T., Moraga, C., Multiple-valued logic networsk with regular structure obtained from Fast Fourier transforms on finite groups, Proc. 41th Int. Symp. on Multiple-Valued Logic, Tuusula, Finland, May 23-25, 2011, 54-61.
 1208. Vladan Vučković, THE COMPLETE 3D MODELING AND REAL-TIME SIMULATION OF THE TESLAÔÇÖS BOAT, Proceedings of the IX International Conference on Applied Electromagnetics on CD, PES 2011, Niš, 31.8.-2. September 2011, Proceedings of Extended Abstracts, pp. 16-17.
 1209. D.B. Gajić , R.S. Stanković, Computing Fast Spectral Transforms on graphics processing units using OpenCL, Proc. Reed-Muller 2011 Workshop, Tuusula, Finland, May 25-26, 2011,27-36. (M33)

Conference papers (M34)

 1. J. Маленовић Николић, Д. Васовић, Г. Јанаћковић, Л. Милошевић, И. Илић Крстић, Realization of the goals of sustainable development based on the application of energy indicators in environmental engineering, UAB – B.EN.A conference Environmental Engineering and Sustainable Development, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, pp. 98 - 98, 2457-2829, Alba Iulia, Romania, 25. - 27. May, 2017
 2. Л. Милошевић, Е. Михајловић, Г. Јанаћковић, Д. Васовић, J. Маленовић Николић, Novel approach to landfill fire protection engineering based on multi-criteria analysis and principles of sustainable environmental management, UAB – B.EN.A conference Environmental Engineering and Sustainable Development, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, pp. 112 - 112, Alba Iulia, Romania, 25. - 27. May, 2017
 3. Milan Tuba, Eva Tuba, Raka Jovanovic, Support Vector Machine Optimized by Fireworks Algorithm for Handwritten Digit Recognition, 13th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, Humboldt-Universitat zu Berlin, Humboldt-Universitat zu Berlin, pp. 140 - 141, Berlin, Germany, 20. - 24. Feb, 2017
 4. Драган Додер, Зоран Огњановић, A probabilistic temporal logic with countably additive semantics, 6th international conference Logic and Applications LAP 2017, pp. 10 - 12, Dubrovnik, Croatia, 18. - 23. Sep, 2017
 5. Д. Васовић, Г. Јанаћковић, J. Маленовић Николић, Л. Милошевић, С. Мушицки, Promoting reflective practice in resource protection area – a step to forecast outcomes in uncertainty, UAB – B.EN.A conference Environmental Engineering and Sustainable Development, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, pp. 162 - 162, 2457-2829, Alba Iulia, Romania, 25. - 27. May, 2017
 6. Paola Glavan, Б. Маринковић, Зоран Огњановић, Proving Properties of Peer-to-Peer Protocols using ASMs Formalism – An Overview, 6th international conference Logic and Applications LAP 2017, pp. 18 - 20, Dubrovnik, Croatia, 18. - 23. Sep, 2017
 7. Г. Јанаћковић, Д. Васовић, J. Маленовић Николић, Conceptual model of virtual collaborative platform for environmental data analysis and assessment, UAB – B.EN.A conference Environmental Engineering and Sustainable Development, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, pp. 91 - 91, 2457-2829, Alba Iulia, Romania, 25. - 27. May, 2017
 8. М. Васиљевић, Д. ДРАГАН, А. Купусинац, Д. Врбашки, Virtual Reality Innovation Hub, Rad na međunarodnoj konferenciji, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Анталија, Турска, 4. - 8. Oct, 2017
 9. А. Јовановић, М. Станић, Т. Томовић, Construction of the optimal set of quadrature rules in the sense of Borges, Approximation and Computation, Theory and Applications (ACTA 2017), Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, pp. 30 - 30, Serbia, 30. Nov - 02. Dec, 2017
 10. Б. БАЊАЦ, Т. Лутовац, Б. Малешевић, One method for proving some classes of analytical inequalities, ACTA 2017: APPROXIMATION AND COMPUTATION – THEORY AND APPLICATIONS, Beograd, 30. Nov - 02. Dec, 2017
 11. С. Гилезан, J. Espirito Santo, Characterization of strong normalizability for a sequent lambda calculus with co-control, TYPES 2017 - The 23nd Conference on Types for Proofs and Programs, pp. 57 - 58, Budapest, Hungary, 2017.
 12. Р. Станковић, М. Станковић, F. Pichler, Nikola Tesla - A Tribute to his Inventions, Proceedings of abstracts EUROCAST 2017, Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pp. 2.7/1 - 2.7/2, Las Palmas de Gran Canaria, 19. - 24. Feb, 2017
 13. A. Узелац, Т. Штајнер, М. Бусарчевић, A. Munjiza, М. Костић, Ч. Миљевић, Д. Лечић-Тошевски, Н. Митић, С. Малков, О. Ђурковић-Ђаковић, Expression des gènes chez les patients atteints de schizophrénie et les personnes non schizophréniques infectés par Toxoplasma gondii, Représentation des connaissances en zoonoses. Séminaire doctoral. Abstract book, pp. 8 - 8, Belgrad, Serbie, 5. - 7. Apr, 2017
 14. А. Голубовић, Н. Секуловић, M. Stefanović, Д. Милић, Average Bit Error Probability Comparison of Dual-Branch and Triple-Branch Selection Diversity Receiver Based on Desired Signal Algorithm over Correlated Weibull Fading Channels, 13th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2017, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Serbia, 30. Aug - 01. Sep, 2017
 15. Н. Глишовић, An Optimization Algorithm for K - Means Clustering with Missing data using Simulated Annealing, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, pp. 98 - 98, Thessaloniki, Greece, 8. - 10. Jun, 2017
 16. Н. Глишовић, Н. Бојовић, М. Миленковић, S. Val, Container flow forecasting through neural networks based on metaheuristics, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, pp. 76 - 76, Thessaloniki, Greece, 8. - 10. Jun, 2017
 17. С. Смолчић Макуљевић, Topography of memory: Monastery Treskavac, Creating memories in aarly modern and modern art and literature, Филозофски факултет у Београду, Филозофски факултет, pp. 62 - 62, ISBN 978-86-6427-060-1, Београд, Mar2017.
 18. В. Митић, З. Николић, Љ. Коцић, В. Вучковић, Fractal Nature in Ceramics Structures and New Modelling and Simulation Methods, Book of Abstracts CERMODEL 2017, Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering University of Trento, CNR-ISTEC Institute of Science and Technology for Ceramics, pp. 19 - 19, Trento, Italy, 26. - 28. Jul, 2017
 19. В. Вучковић, В. Митић, В. Пауновић, New Simulation and Modeling Method Applided in Tesla,s Fontain, Book of Abstracts CERMODEL 2017, Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering University of Trento, CNR-ISTEC Institute of Science and Technology for Ceramics, pp. P3 - P3, Trento, Italy, 26. - 28. Jul, 2017
 20. S. Mijailovich, Ђ. Недић, М. Свичевић, Б. Стојановић, M. Geeves, M. Regnier, Tuning Cardiomyocite Dynamic Transient Responses with a Heterogeneous Populations of cTnC Mutations, Biophysical Journal, Biophysical Journal, 112, 3, pp. 256a - 256a, 0006-3495, http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2016.11.1395, Сједињене Америчке Државе, 3. - 3. Feb, 2017
 21. S. Mijailovich, М. Свичевић, Ђ. Недић, Б. Стојановић, J. Walklate, Z. Ujfalusi, M. Geeves, Modeling the ATPase Cycle of Human Myosin II Isoforms and their Mutations, Biophysical Journal, Elsevier, 112, 3, pp. 265a - 265a, 0006-3495, http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2016.11.1440, Сједињене Америчке Државе, 3. - 3. Feb, 2017
 22. А. Илић Петковић, Г. Јанаћковић, J. Маленовић Николић, Д. Васовић, И. Илић Крстић, Regulations on environmental protection in the units of local self-government in Niš and Babušnica, UAB – B.EN.A conference Environmental Engineering and Sustainable Development, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, pp. 131 - 131, 2457-2829, Alba Iulia, Romania, 25. - 27. May, 2017
 23. И. Илић Крстић, А. Илић Петковић, J. Маленовић Николић, Д. Васовић, Г. Јанаћковић, Ecological safety of Majdanpek, mining city in Serbia – case study, UAB – B.EN.A conference Environmental Engineering and Sustainable Development, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, pp. 84 - 84, 2457-2829, Alba Iulia, Romania, 25. - 27. May, 2017
 24. Milan Bašić, Branko Arsić, Dynamic updates of hierarchical clustering operations, Proceedings - 5th International Scientific Conference, Analysis, Topology, Algebra: Theory and Applications (ATA2016), Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac, pp.76.07.2016--9.07.2017, Srbija, 2016
 25. Milos Kotlar, Zoran Babovic, Veljko Milutinovic, dataFlow SuperComputing for Big data, The 19th European Conferenceon Mathematics for Industry, European Consortium for Mathematics in Industry, pp.136--137, 13.06.--17.06., Španija, 2016
 26. Bajović Dragana, Jakovetić Dušan, Krejić Nataša, Krklec Jerinkić Nataša, Parallel stochastic line search methods with feedback for minimizing finite sums, ECMI 2016, The 19th European Conference on Mathematics for Industry, ECMI, pp.1--10, 13. 6. 2016.--17. 6. 2016., Španija, 2016
 27. Bajović Dragana, Jakovetić Dušan, Krejić Nataša, Krklec Jerinkić Nataša, Distributed optimization with increasing number of active compute machines, ECMI 2016, The 19th European Conference on Mathematics for Industry, ECMI, pp.1--10, 13. 6. 2016.--17. 6. 2016., Španija, 2016
 28. Sanja Brdar, Non-negative Matrix Factorization for Integrative Clustering of Bioinformatics data, Belgrade Bioinformatics Conference – BelBI, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, pp.47--47, 20.6.--24.6., Srbija, 2016
 29. GeorgiosSkoufias, Vasiliki Tsouti, Eleni Makarona, Georgios Niarchos, M.A. Botzakaki, S. Georga, C.A. Krontiras, Vesna Crnojevic-Bengin, Christos Tsamis, Performance optimization of ZnO nanostructure-based flexible energy harvesters, Eurosensors 2016, Eurosensors, pp.1--10, 04.09.2016--07.09.2016, Hungary, 2016
 30. G. Kitić, V. Crnojević Bengin, V. Ćirić, Miniature Soil Moisture Sensor That Does Not Require Calibration, The International Bioscience Conference and the 6th International PSU-UNS Bioscience Conference – IBSC 2016, University Prince of Songkla, Thailand; University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Serbia, pp.285--286, 19.09.2016.--21.09.2016., Republika Srbija, 2016
 31. Dušan B. Gajić, Radomir S. Stanković, Computational Effieiency of the GF and the RMF Transforms for Quaternary Logic Functions on CPUs and GPUs, Book of Abstracts - Logic and Applications LAP 2016, Inter University Center (IUC) Dubrovnik, Iss.5, pp.21--23, 19.9.2016.--23.9.2016., Hrvatska, 2016
 32. Bajović Dragana, Jakovetić Dušan, Krejić Nataša, Krklec Jerinkić Nataša, Distributed newton-like method with variable number of working nodes, International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society, pp.1--10, 27.9.2016.--29.9.2016., Hrvatska, 2016
 33. Grabić J., Benka P., Ćirić V., Lugonja P., Antonić N, The assessment of common reed expansion (phragmites australis (cav.)trin. ex steud.) on the Ludaš lake using satelite imaginery, The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, pp.131--132, 19.9.2016--20.9.2016, Srbija, 2016
 34. Dušan Veljković, Saša Malkov, Vesna Medaković, Snežana Zarić, Propensities of amino acid toward certain secondary protein structuretypes: comparison of different statistical methods, Belgrade BioInformatics Conference 2016, Book of Abstracts, Faculty of Mathematics, Belgrade, pp.149--149, 6/20/2016--6/24/2016, Srbija, 2016
 35. Milan Rajković, Miloš Milovanović, Miloš Škorić, Prediction Cross-scale Self-organization in Turbulent Magnetically Confused Plasmas, 26th IAEA Energz Fusion Conference, Kyoto International Confernce Center, pp.558--558, 17. 10--22. 10, Japan, 2016
 36. davorka Jandrlić, nenad Mitić, Mirjana Pavlović, The influence of amino acids physicochemicalproperties and frequencies on identifying MHCbinding ligands, Belgrade BioInformatics Conference 2016, Book of Abstracts, Faculty of Mathematics, Belgrade, pp.59--60, 6/20/2016--6/24/2016, Srbija, 2016
 37. Ana Jelović, Miloš Beljanski, nenad Mitić, Filtering of repeat sequences in genomes, Belgrade BioInformatics Conference 2016, Book of Abstracts, Faculty of Mathematics, Belgrade, pp.62--63, 6/20/2016--6/24/2016, Srbija, 2016
 38. Aleksandra Uzelac, Tijana Štajner, Miloš Busarčević, Ana Munjiza, Milutin Kostić, Čedo Miljević, Dušica Lečić-Toševski, nenad Mitić, Saša Malkov, Olgica Đurković-Đaković, Gene expression in schizophrenia patients andnon-schizophrenic individuals infected withToxoplasma gondii, Belgrade BioInformatics Conference 2016, Book of Abstracts, Faculty of Mathematics, Belgrade, pp.147--148, 6/20/2016--6/24/2016, Srbija, 2016
 39. Georgios Niarchos, Georges Dubourg, Georgios Afroudakis, Vasiliki Tsouti, Eleni Makarona, Jovan Matovic, Vesna Crnojevic-Bengin, Christos Tsamis, Paper-based Humidity Sensor Coated with ZnO Nanoparticles: The Influence of ZnO, Procedia Engineering, Elsevier, Vol.168, pp.325--328, 04.09.2016--07.09.2016, Hungary, 2016
 40. Georgios Niarchos, Georges Dubourg, Georgios Afroudakis, Vasiliki Tsouti, Eleni Makarona, Jovan Matovic, Vesna Crnojevic-Bengin, Christos Tsamis, Humidity sensing with paper-based sensors coated with ZnO nanoparticles, The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016, University of Novi Sad, pp.1--10, 19.09.2016--21.09.2016, Serbia, 2016
 41. Georges Dubourg, Slavica Savic, Georgios Niarchos, Goran Kitic, Massere Doumbia, Nikolina Jankovic, Vesna Crnojevic-Bengin, Marko Radovic, Tamara Ivetic, Characterisation of Screen-Printed TiO2 Nanoparticles on Flexible Substrate for Humidity Sensing, The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016, University of Novi Sad, pp.1--10, 19.09.2016--21.09.2016, Serbia, 2016
 42. Nikolić T., Radišić D., Ćosić N. & Ćirović D., Future perspectives for European Ground Squirrel, Spermophilus citellus (Rodentia:Sciuridae) in south-eastern Pannonian plain (Serbia), Rufford Small Grants Conference in Bosnia and Herzegovina “Nature knows no boundaries”, Hrvatsko herpetološko društvo „Hyla“ (Hrvatska) i Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta (Bosna i Hercegovina), pp.44--44, Bosan i Hercegovina, 2016
 43. Nikolić T., Radišić D., Ćosić N. & Ćirović D., European ground squirrel population i agrarian landscape-species perspective, 6th European ground squirrel meeting, Biološki fakultet Beograd, pp.14--14, Srbija, 2016
 44. Radulović I., Radišić D., Velaja L.,Nikolić T. & Milić D., Species distribution modeling as a tool to estimate effectiveness of protected areas and IBAs in protection of farmland birds in Serbia, 5thCongress of ecologist of the republic of Macedonia with international parcipitation, Macedonian ecological society, pp.96--96, Macedonia, 2016
 45. Velaja L., Radisic D., Radulovic I., Nikolić T. & Bjelić – Čabrilo O., European roller (Corracious garrulus) prey on breeding territories in Vojvodina (North Serbia), 5thCongress of ecologist of the republic of Macedonia with international parcipitation, Macedonian ecological society, pp.86--86, Macedonia, 2016
 46. Silvia Ghilezan, Jelena Ivetić, Zoran Ognjanovic, nenad Savić., Towards probabilistic reasoning about lambda terms with intersection types, 22nd International Conference on Types for Proofs and Programs, TYPES 2016,, Univerziet Novi Sad, pp.1--2, 23.5.2016.--26.5.2016., Srbija, 2016
 47. Žarko Mijajlović, Nasežda Pejović, ASYMPTOTIC SOLUTION FOR SPATIALLY OPEN UNIVERSE WITH MATTER-DOMINATED EVOLUTION, X SERBIAN-BULGARIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE, Astronomska opservatorija u Beogradu, pp.44--45, 5/30/2016--6/3/2016, Serbia, 2016
 48. Atlagic, M., Radisic, P., Sikoparija, B., Can pollen concentrations measured at roof level represent local exposure to Ambrosia pollen in an urban area, 6th European Symposium on Aerobiology, European Aerobiology Society, pp.1--10, 18.7.--22.7., Francuska, 2016
 49. Marko, O., Panic, P., Jakovetic, D., Radisic, P., Sikoparija, B., Predicting daily airborne Ambrosia Pollen Concentrations in Pannonian Plain using Nonlinear Machine Learning, 6th European Symposium on Aerobiology, European Aerobiology Society, pp.1--10, 18.7.--22.7., Francuska, 2016
 50. Sikoparija, B., Galán, C., Smith M, EAS QC Working Group, Results of the European Quality Control exercise for Ambrosia pollen, 6th European Symposium on Aerobiology, European Aerobiology Society, pp.1--10, 18.7.--22.7., Francuska, 2016
 51. Bonini, M., Šikoparija, B., Skjøth, C.A., Cislaghi, G., Colombo, P., Testoni, C., A.I.A.-R.I.M.A.® , POLLnet, Smith, M., Italian ragweed pollen inventory, 6th European Symposium on Aerobiology, European Aerobiology Society, pp.1--10, 18.7.--22.7., Francuska, 2016
 52. Sikoparija, B., Skjøth, C.A., Celenk, S., Testoni, C., Abramidze, T., Alm Kübler, K., Belmonte, J., Berger, U.E., Bonini, M., Charalampopoulos, A., damialis, A., Clot, B., dahl, A., de Weger, L., Gehrig, R., Hendrickx, M., Hoebeke, L., Ianovici, N., Kofol Seliger, A., Magyar, D., Mányoki, G., Milkovska, S., Myszkowska, D., Páldy, A., Pashley, C.H., Rasmussen, K., Ritenberga, O., Rodinkova, V., Rybníček, O., Shalaboda, V., Šaulienė, I., Ščevková, J., Stjepanović, B., Thibaudon, M., Verstraeten, C., Vokou, D., Yankova, R., Smith, M, Analysis of airborne Ambrosia pollen in Europe within the framework of Cost SMARTER, 6th European Symposium on Aerobiology, European Aerobiology Society, pp.1--10, 18.7.--22.7., Francuska, 2016
 53. Bonini, M., Šikoparija, B., Prentović, M., Cislaghi, G., Colombo, P., Testoni, C., Grewling, L., Lommen, S., Müller-Schärer, H., Smith, M., Ophraella communa and ragweed pollen reduction in the air of Northern Italy, 6th European Symposium on Aerobiology, European Aerobiology Society, pp.1--10, 18.7.--22.7., Francuska, 2016
 54. de Weger, L.A., Pashley, C.H., Sikoparija, B., Skjøth, C.A., Kasprzyk, I., Grewling, Ł., Thibaudon, M., Magyar, D., Smith M., Pollen goes a long way: long distance transport of airborne Ambrosia pollen to the UK and the netherlands from Central and South Europe, 6th European Symposium on Aerobiology, European Aerobiology Society, pp.1--10, 18.7.--22.7., Francuska, 2016
 55. Srboljub M Mijailovich, Djordje nedic, Marina Svicevic, Boban Stojanovic, Michael Regnier, Michael A Geeves, Dynamic Transient Responses of Muscle Fibers with a Heterogeneous Populations of Isoforms and Mutation, Biophysical Journal, Elsevier, Vol.3, Iss.110, pp.299--299, 16.2.2016.Sjedinjene Američke države, 2016
 56. Nikola Milentijević, Aleksandar Valjarević, danijela Vukoičić, Marija Cimbaljević, Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Cooperation’s across borders and Scales, GIS techology and Spatial analysis of Geo-cultural heritage in the municipality of Prokuplje (Serbia), University of Novi Sad, department of Geography, Iss.1, pp.108--111, 26.9.2016--30.9.2016, Srbija, 2016
 57. Aleksandar Valjarević, Žarko Mijajlović, Marija Šegan, Dragica Živković, Digitalizacija sakralnih objekata Topličkog okruga, Mapping Archeological layers over 7000 years case study of Toplica District”, Matematički institut SANU, pp.1--10, 29.9.2016--29.92016, Srbija, 2016
 58. Aleksandar Valjarević, Vikend migracije grada Beograda njihova GIS analiza, Virtual analysis of capacity of public traffic network in weekend migration activity in the Belgrade, Geografski Fakultet Beograd/ Regional Studies Association, Vol.1, Iss.1, pp.85--85, 18.9.2016--21.9.2016, Srbija, 2016
 59. Dejan Vasovic, Stevan Musicki, Vesna Nikolic, Sandra Markovic, Goran Janackovic, Evolvent of adaptive, integrative education model for resource protection in Ministry of defence of the Republic of Serbia, Book of abstracts of the International conference Green development, infrastructure, technology GREDIT 2016, Balkan Environmental Association (B.En.A), pp.69--69, Makedonija, 2016
 60. Sladjan Hristov, Goran Ristic, Amelija Djordjevic, Lidija Milosevic, Dejan Vasovic, Development of model for household pharmaceutical waste management, Book of abstracts of the International conference Green development, infrastructure, technology GREDIT 2016, Balkan Environmental Association (B.En.A), pp.127--127, Makedonija, 2016
 61. Jelena Malenovic Nikolic, Dejan Vasovic, Goran Janackovic, Aleksandra Ilic Petkovic, Ivana Ilic Krstic, Improvement of mining and energy complexes management based on risk assessment, environmental law and sustainable development principles, Book of abstracts of the International conference Green development, infrastructure, technology GREDIT 2016, Balkan Environmental Association (B.En.A), pp.178--178, Makedonija, 2016
 62. Dejan Vasovic, Jelena Malenovic Nikolic, Goran Janackovic, National environmental policy review throughout multicriteria analysis, Proceedings abstracts- Twelfth regional conference „Environment to Europe“ Ene16-ENV, Ambasadori odrzivog razvoja i zivotne sredine, Beograd, pp.224--224, Srbija, 2016
 63. Сандра Вујошевић, Марија Шеган, Милица Кнежевић, Зоран Огњановић, PROJECT 'DIGITARIJUM': CREATION OF TEACHING MATERIAL FOR DIGITAL HERITAGE, 4th Annual Conference on Humanities and Their Methods in the Digital Ecosystem (AIUCD 2015), Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, pp.1--10, 17.12.2015--19.12.2015, Италија, 2015
 64. Raka Jovanovic, Milan Tuba, Stefan Voss, An Ant Colony Optimization Algorithm for Partitioning Graphs with Supply and Demand, World Congress on Global Optimization, International Society of Global Optimization, the Center for Applied Optimization, and the Department of Industrial and Systems Engineering at the University of Florida, pp.22--22, 22.02.15--25.02.15, USA, 2015
 65. Yoneda Kiyoshi, Fistes Aleksandar, Rakic Dusan, Takaci Aleksandar, Brdar Mirjana, Inverse problems in flour milling, The 2015 Spring National Conference of Operations Research Society of Japan, Tokyo University of Science, pp.218--219, 26.03.2015.--27.03.2015., Japan,
 66. G.M. Pavlović-Lažetić, N.S. Mitić, S.N. Malkov, J.J. Kovačević, M.V. Beljanski, Intrinsically Disordered Proteins /Protein Regions: Implications for Environmental Adaptation of Archaea and Bacteria, Proceedings of the 1st NGP-NET Symposium on non-globular proteins, Institute for molecular and cell biology, Porto, Portugal, pp.27--28, 06.10.2015.--09.10.2015., Portugal, 2015
 67. Jozef Kostolny, Elena Zaitseva, Suzana Stojkovic, Radomir Stankovic, Application of Multi-Valued Decision Diagrams in Computing the Direct Partial Logic Derivatives, Proc. EUROCAST, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain, pp.13--14, 8.2.2015.--13.2.2015., Španija, 2015
 68. Georgios Niarchos, Georges Dubourg, George Afroudakis, Vasiliki Tsouti, Eleni Makarona, Jovan Matovic, Vesna Crnojevic-Bengin, Christos Tsamis, Low-cost paper-based humidity sensor based on ZnO nanoparticles, XXIX Eurosensors, Eurosensors 2015, pp.1--1, 06.09.2015--09.09.2015, Nemačka, 2015
 69. Georges Dubourg, Sanja Kojić, Jovan Matovica, Vesna Crnojević-Bengin, Rapid fabrication of paper-based MEMS strain sensor using a laser micromachining process, 41st international conference on micro- and nanofabrication and manufacturing, MNE 2015, pp.1--1, 21.09.2015--24.09.2015, Holandija, 2015
 70. Norbert Cselyuszka, Milan Sečujski, Vesna Crnojević-Bengin, Tunable near zero acoustic metasurface based on acoustic split ring resonators, The 12th International Conference on Theoretical and Computational Acoustics, ICTCA, pp.1--1, 11.10.2015--16.10.2015, Kina, 2015
 71. Dragan Doder, Zoran Ognjanović, Probabilistic logics with independence and probabilistic support, The Seventh Workshop on Combining Probability and Logic, University of Kent, Canterbury, pp.25--26, 22.4.2015.--24.4.2015., Engleska, 2015
 72. Nebojša Ikodinović, Miodrag Rašković, Zoran Marković, Zoran Ognjanović, Some applications of probabilistic first-order logics, 4th international conference Logic and Applications, University of Zagreb, pp.25--26, 21.9.2015.--25.9.2015., Hrvatska, 2015
 73. Nenad Savić, Dragan Doder, Zoran Ognjanović, A logic with upper and lower probability operators, 4th international conference Logic and Applications, University of Zagreb, pp.53--54, 21.9.2015.--25.9.2015., Hrvatska, 2015
 74. Milan Todorović, Aleksandar Zeljić, Bojan Marinković, Paola Glavan, Zoran Ognjanović, Proving formal properties of the Chord protocol using Isabelle, 4th international conference Logic and Applications, University of Zagreb, pp.59--60, 21.9.2015.--25.9.2015., Hrvatska, 2015
 75. Lj.Takic, D.Vasovic, N.Zivkovic, Ecological classification of environmental indicators along the Danube, Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, RAD Association, Nis, Serbia, pp.570--570, 08.06.2015.--12.06.2015., Crna Gora, 2015
 76. Lj.Takic, D.Vasovic, N.Zivkovic, Ecological classification of environmental indicators along the Danube, Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research - RAD 2015, RAD Association, Nis, Serbia, pp.570--570, 08.06.2015.--12.06.2015., Crna Gora, 2015
 77. Radomir Ivanović, Marko Ivanović, Aleksandar Valjarević, Ljiljana Stričević, Penjišević Ivana, Geographic Transformation of Ibarski Kolašin from the Cvjić`s to date, 150th Aniversary of Jovan Cvijic birth, Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.135--135, 12.10.2015--14.10.2015, Srbija, 2015
 78. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Žarko Mijajlović, Marija Šegan, Sandra Vujošević, Interpolation of digitized data from the maps in the assessment of cultural heritage in Toplica region, The Thirteenth National Conference Cultural Heritage Digitization & Digital Humanities, University of Belgrade, Faculty of Mathematics, pp.15--15, 10.09.2015--11.09.2015, Srbija, 2015
 79. Radomir Stanković, Jaakko Astola, Claudio Moraga, Milena Stanković, Dušan GajićRadomir Stanković, Jaakko Astola, Claudio Moraga, Milena Stanković, Dušan GajićRadomir Stanković, Jaakko Astola, Claudio Moraga, Milena Stanković, Dušan Gajić, Remarks on Characterization of Bent Functions in Terms of Gibbs Dyadic Derivatives, Proc. EUROCAST 2015, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain, pp.199--200, 8.2.2015.--13.2.2015., Španija, 2015
 80. Hajnalka Péics, System of Delay Difference Equations with Continuous Time with Lag Function Between Two Known Functions, 10th Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations, Bolyai Institute, University of Szeged, pp.47--47, 01.07.2015--04.07.2015, Hungary, 2015
 81. Silvia Ghilezan, Jelena Ivetic, Pierre Lescanne, Silvia Likavec, Intersection Types Fit Well with Resource Control, Proceedings - 21st International Conference on Types for Proofs and Programs - TYPES 2015, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology, pp.48--49, 18.5.2015.--21.5.2015., Estonija, 2015
 82. Silvia Ghilezan, Jelena Ivetic, Nenad Savic, Normalisation in substructural term calculi, Proceedings - 5th WORLD CONGRESS AND SCHOOL ON UNIVERSAL LOGIC, University of Istanbul, pp.322--323, 20.6.2015.--30.6.2015., Turska, 2015
 83. Silvia Ghilezan, Jelena Ivetic, Nenad Savic, An optimisation of lambda type assignments via resource control, Proceedings - 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Suleyman Demiral University, Isparta, pp.160--160, 14.10.2015.--19.10.2015., Turska, 2015
 84. Djordje Nedic, Marina Svicevic, Boban Stojanovic, Michael A. Geeves, Thomas Irving, Richard J. Gilbert, Srboljub M. Mijailovich, Effect of Mutations in cMyBP-C on Sarcomere Mechanical Function, Biophysical Journal, American Physical Society, Vol.2, Iss.108, pp.200--200, 07.2.2015.--11.2.2015., Sjedinjene Američke države, 2015
 85. Srboljub M. Mijailovich, Djordje Nedic, Marina Svicevic, Boban Stojanovic, Michael Geeves, Modelling the Calcium Dependent Actin-Myosin ATP-ase Cycle in Solution, Biophysical Journal, American Physical Society, Vol.2, Iss.108, pp.594--594, 07.2.2015.--11.2.2015., Sjedinjene Američke države, 2015
 86. Marija Šegan, Milica Lajbenšperger, Sanja Rajić, Aleksandra Ivanović, Cultural Heritage Digitization In School Education, Book of abstracts, 3rd International Conference “Ohrid –Vodici, 2015” “Rethinking the Framework of Interdisciplinary cooperation between Cultural Heritage, Local Economic Development, Tourism and Media”, Institute for Socio-cultural Anthropology of Macedonia, Vol.x, Iss.x, pp.24--24, 1/17/2015--1/19/2015, Македонија, 2015
 87. Jelena Ranitović, Aleksandar Kavgić, Vesna Nikolić, Lazar Velimirović, Miomir Stanković, A Theoretical Approach in Designing Bilingualized Electronic Dictionary and its Importance in ESP Teaching, 4th International Conference on Human & Social Sciences ICHSS, Faculty of Philosophy Niksic, University of Montenegro and MCSER, pp.81--81, 2014
 88. Nadežda Pejović, Slobodan Ninkovć, An astronomical manuscript of an unknown author, The Ninth SEEDI Conference, Digitization of cultural and scientific heritage, Matematički Institut SANU, pp.35--35, 15.5.2014--16.5.2014, Serbia, 2014
 89. Silvia Gilezan, Approaching substructural term calculi via the resource control calculus, Third Conference Logic and Applications LAP, IUC Inter University Center Dubrovnik, pp.14--16, 22.9.2014--26.9.2014., Croatia, 2014
 90. H. Péics, A. Rožnjik, Asymptotic Estimates of Solutions of a System of Delay Difference Equations with Continuous Time, 13th Serbian Mathematical Congress, University of Niš, Mathematical Society of Serbia, University of Belgrade, University of Kragujevac, pp.63--63, 22.5.2014.--25.5.2014., Serbia, 2014
 91. Popović P., Nastić A., Ristić M., Bivariate autoregressive models in time series of counts forecasting, 13th Serbian Mathematical Congress, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Niš, pp.66--66, 22.5.2014.--25.5.2014., Srbija, 2014
 92. Milica Knežević, Bojan Marinković, Ivan čukić, Nataša Bulatović, Zoran Ognjanović, CENDARI, a view from the technical side, The Ninth SEEDI Conference: Digitization of cultural and scientific heritage, Matematički institut SANU, pp.15--15, 15.5.2014.--16.5.2014., Srbija, 2014
 93. Žarko Mijajlović, Aleksandar Pejović, Definable subsets of finite structures and applications, 13th Serbian Mathematical Congress, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, pp.17--17, 22.05.2014--25.05.2014, Srbija, 2014
 94. Vladisav Jelisavčić, Aleksandar Mihajlović, Bojan Marinković, Siniša Tomović, Vladimir Stojanović, Milan Todorović, Zoran Ognjanović, Veljko Milutinović, Digital National Library of Serbia, The Ninth SEEDI Conference: Digitization of cultural and scientific heritage, Matematički institut SANU, pp.16--16, 15.5.2014.--16.5.2014., Srbija, 2014
 95. Đorđje Đorđević , Srbislav Nešić , Biljana Avramović , Ljubica Djordjević, Digitalization of Serbian-Romani and Romani-Serbian Dictionary, The Ninth SEEDI Conference: Digitalization of Cultural and Scientific Heritage, Mathematical Institute SANU, pp.35--36, 15.5.2014--16.5.2014, Srbija, 2014
 96. Nebojša Gvozdenović. Karlo Bala, Nenad Mirkov, Saša Bošnjak, Distance matrix generation via linear road sampling, Szeged WORkshop on Discrete Structures, 9.10.2014.--10.10.2014., Mađarska, 2014
 97. B. Budimirovic, V. Budimirovic, B. Seselja, A. Tepavcevic, E-fuzzy Groups, FSTA, The Twelfth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, Faculty of Civil Engineering of the Slovak Technical University in Bratislava, 26.01.2014.--31.01.2014., Slovak Republic, 2014
 98. H. Péics, Existence of Positive Solutions of Some Delay Functional Equations, Days of Analysis in Novi Sad, University of Novi Sad, 03.07.2014.--07.07.2014., Serbia, 2014
 99. Irena Marković, Zoran Ševarac, Bojan Furlan, Milan Puvača, Zorana Jolić, Jelena Stanković, Miloš Stojanović, Miloš Božić, FET-PARENTING: Smart Toddler and Preschool Parenting Led by FET and ICT of New Age, FP7 EYE - Blue sky conference, FP7 EYE (Empowering Young Explorers), pp.151--156, 17.6.2014.--19.6.2014., Mađarska, 2014
 100. Nikolić Vesna, Ranitović J., Milutinović S., Greening of Higher Education in Serbia, COPERNICUS Alliance Conference Education for Sustainabillity: Building Capacity in Higher Education,Lifelong Learning Programe, ERASMUS, European Commision, Charles University, COPERNICUS Alliance (CA), The Rio+20 Treaty on Higher Education, 3.10.2014--3.10.2014, Češka/Czech Republic, 2014
 101. Srđan Maričić, Dejan Milić, High School Electronic Enrollment in Republic od Serbia – City of Belgrade, International Sceintific Conference Management, Faculty of Business and Industrial Management, pp.178--179, 25.04.2014--26.04.2014., Srbija, 2014
 102. Sandra Buhmiler, Jedan algoritam za formiranje i rešavanje graničnog sistema za singularne probleme, Fourth Mathematical Conference of the Republic of Srpska, University of East Sarajevo, Mathematical Society of the Republic of Srpska, pp.79--80, 06.06.2014.--07.06.2014., Republic of Srpska, 2014
 103. Silvia Ghilezan, Lambek's computational approach to conjugation, Third Conference Logic and Applications LAP, IUC Inter University Center Dubrovnik, pp.7--8, 22.9.2014--26.9.2014, Croatia, 2014
 104. Dragan Doder, John Grant, Zoran Ognjanović, Logics for probabilistic spatio-temporal reasoning, Logic and Applications, Logic and Applications, pp.3--4, 22.9.2014.--26.9.2014., Hrvatska, 2014
 105. N.Pejović, S.Malkov, N.Mitić, Ž.Mijajlović, Milutin Milanković digital legacy, IX Bulgarian-Serbian Astronomical Conference: Astroinformatics, Institute of Mathematics and Informatics Sophia, Bulgaria, and Astronomical Observatory Belgrade, Serbia, 2.7.2014--4.7.2014, Bulgaria, 2014
 106. Ivan Čukić, Monads in Chains, Meeting C++, CodeNode, pp./--/, Nemačka, 2014
 107. Marina Svičevic, Srboljub M. Mijailovich, Miro Janco, Michael A. Geeves, Myosin Binding to Human Cardiac Thin Filaments Containing Tropomyosin Carrying DCM \& HCM Mutations; Fitting of Complex Binding Transients, Biophysical Journal, American Physical Society, Vol.2, Iss.106, pp.769--769, 15.2.2014.--19.2.2014., Sjedinjene Američke Države, 2014
 108. Boban Stojanović, Marina Svičević, Richard J. Gilbert, Srboljub M. Mijailovich, Nonlinear Elasticity of a Crossbridge in Sarcomere Lattice, Biophysical Journal, American Physical Society, Vol.2, Iss.106, pp.158--158, 15.2.2014.--19.2.2014., Sjedinjene Američke Države, 2014
 109. Nikolina Vukša Popović, Žarko Mijajlović, OAI-PMH and Doctoral Dissertations, The Ninth SEEDI Conference, Matematički institut SANU, pp.17--17, 15.05.--16.05., Srbija, 2014
 110. Žarko Mijajlović, Nadežda Pejović, On a hidden parameter in Friedmann equations, XVII Nacinal Conference of Astronomers of Serbia, Matematicki fakultet Beograd i Astronomska opservatorija, pp.48--48, 23.9.2014--27.9,2014, Srbija, 2014
 111. Nastić A., Ristić M., Popović P., On suitability of negative binomial marginals and geometric counting sequence in some applications of Combined INAR(p) model, Applied Statistics, Statistical Society of Slovenia and University of Ljubljana, 21.9.2014.--21.9.2014., Slovenija, 2014
 112. M. Milenković, N. Glišović, N. Knežević, N. Bojović, POREĐENJE VAR MODELA I UNIVARIJANTNIH NEURONSKIH MREŽA ZA PROGNOZIRANJE OBIMA POŠTANSKIH USLUGA, PosTel THE THIRTY SECOND SYMPOSIUM ON NOVEL TECHNOLOGIES IN POSTAL AND TELECOMMUNICATION TRAFFIC, Saobraćajni fakultet, pp.102--117, 2.12.2014.--3.12.2014., Srbija, 2014
 113. M. Rajković, M. Milovanović, T. Watanabe, M. Skorić, Quantifying Self-Organization in Magnetically Confined Fusion Plasmas, 25th IAEA Fusion Energy Conference, IAEA International Atomic Energy Agency, pp.378--378, 13. 10.--18. 10., Russian Federation, 2014
 114. N.Pejović, S.Malkov, N.Mitić, Ž.Mijajlović, Scientific papers of Milutin Milanković in his digital legacy, The Ninth SEEDI Conference, Digitization of cultural and scientific heritage, Matematički Institut SANU, Beograd, pp.17--17, 15.5.2014--16.5.2014, Serbia, 2014
 115. Nebojša Gvozdenović, Karlo Bala, Simplified Simulated Annealing metaheuristic for the Capacitated Location Routing Problem, Szeged WORkshop on Discrete Structures, 9.10.2014.--10.10.2014., Mađarska, 2014
 116. Nikolina Vukša Popović, Žarko Mijajlović, Slavisa Milisavljević, The Most Searched Items in eLibrary, The Ninth SEEDI Conference, Matematički institut SANU, pp.21--21, 15.5.2014--16.5.2014, Srbija, 2014
 117. Marija Šegan, Miloš Milovanović, Zoran Ognjanović, Sanja Rajić, žarko Mijajlović, The next step in development of eCatalog of nonmovable cultural monuments in Serbia, Book of abstracts, The Ninth SEEDI Conference: Digitization of cultural and scientific heritage, Matematički institut SANU, pp.16--16, 15.5.2014.--16.5.2014., Srbija, 2014
 118. Taradi J., Nikolić Vesna, Sijaković A., Petkovski M, The Safety at Work Committee in Business Organizations, XX World Congress on Safety and Health at Work: Global Forum for Prevention,, German Social Accident Insurance (DGUV), International Labour Organization (ILO) i International Social Security Association (ISSA), 24.8.2014--27.8.2014, Nemačka/Germany, 2014
 119. Miloš Savić, Mirjana Ivanović, Miloš Radovanović, Zoran Ognjanović, Aleksandar Pejović, Tatjana Jakšić Krüger, The structure and evolution of scientific collaboration in eLib, a on-line library of Serbian mathematical journals, The 9th SEEDI International Conference, Matematički institut SANU, pp.15--16, 15.05.2014.--16.05.2014, Srbija, 2014
 120. Svetlana Smolčić Makuljević, Visualizing Miracle in the Medieval Balkans, Miracle and Wonders in Antiquity and Byzantium, University of Cyprus, pp.18Cyprus, 2014
 121. Ivan Čukić, War of Idioms, aKademy, KDE e.V., pp./--/, Češka, 2014
 122. Stefan Mišković, Zorica Stanimirović, A Hybrid Evolutionary Algorithm for Solving the Two-Stage Capacitated Facility Location Problem, Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, pp.23--32, 2013
 123. Branko Malešević, Milica Makragić, About decidability of a problem in the theory of analytic inequalities, International conference Constructive mathematics - foundation and practice CMFP, 24.06.2013.--28.06.2013., Srbija, 2013
 124. Ristić Miroslav, Nastić Aleksandar, Popović Predrag, Bivariate models for time series of counts, Applied Statistics, Statistical Society of Slovenia and University of Ljubljana, pp.26--26, 21.1.1900--24.1.1900, Slovenia, 2013
 125. Milica Knežević, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Ivan Čukić, Nataša Bulatović, CENDARI (Collaborative EuropeaN Digital Archive Infrastructure), SEEDI, National and University Library in Zagreb, pp.24--25, 15.5.2013--16.5.2013, Hrvatska, 2013
 126. Dragan Domazet, Ljubiša Jovev, Chartering process for eLearning content production enabled by DITA and component CMS - an university case, Content Management Strategies/DITA North America Conference 2013, Center for Information-Development Management, Denver, USA, 15.4.2013--17.4.2013, USA, 2013
 127. Stosovic M, Lezaic V, Radivojevic D, Simic-Ogrizovic S, Stanojevic M, Jovanovic D, Naumovic R., Comparison of survival of home hemodialysis and kidney transplatation., XI BANTAO congres 2013. Abstract book, BANTAO, pp.67Rumunja, 2013
 128. Jelena Ivetić, Pierre Lescanne, Computational interpretations of some substructural logics, UNILOG 2013 - The Fourth World Congress on Universal Logic, Univesidade Federal do Rio de Janeiro, pp.286--287, 03.04.2013.--07.04.2013., Brazil, 2013
 129. Jelena Ivetić, Silvia Gilezan, Pierre Lescanne, Silvia Likavec, Constructive approach to relevant and affine term calculi., Constructive Mathematics: Foundations and Practise, Univerzitet u Nišu, pp.39--42, 24.06.2013.--28.06.2013., Srbija, 2013
 130. Stanojevic M, Simic-Ogrizovic S, Stosovic M, Jovanovic D, Naumovic R, Depression in long term hemodialysis patients mortality prediction, XI BANTAO congres 2013. Abstract book, BANTAO, pp.66Rumunja, 2013
 131. Marija Šegan, Miloš Milovanović, Žarko Mijajlović, Zoran Ognjanović, Digital Catalogue of Cultural Monuments in Serbia 2004 – 2012: An Overview and Highlights, Book of Abstracts, National and University Library in Zagreb, Vol.x, Iss.x, pp.56--57, 15.05.2013--16.05.2013, Hrvatska, 2013
 132. Aleksandar Valjarević, Marija Šegan, Milos Milovanović, Zoran Ognjanović, Zarko Mijajlović, Digitalna karta sa 3D elementima, Cultural Monuments in Serbia: Web GIS and Mapping of Toplica District, denkmaeler3.de, Vol.12, Iss.1, 16.10.2013--18.10.2013, Nemačka, 2013
 133. N. Sladoje, Distances between fuzzy sets and their application to image processing, Archeological Digital Map of the Toplica Region, International Association of Applied Mathematics and Mechanics, 18.3.2013--22.3.2013, Serbia, 2013
 134. Ljiljana Petrovic, Generalizations of Granger’s Causality in Continuous Time, 26th Nordic and 1st European-Nordic Congress of Mathematicians, Lund University and European Mathematical Society, 10.06.13.--13.06.13., Svedska, 2013
 135. Aleksandar Valjarević, Žarko Mijajlović, GIS aplikacije, baze podataka na karti, Digital multilayer map od Toplica DC, Humbolt Fondacija, 01.10.2013--05.10.2013, Bugarska, 2013
 136. Aleksandar Valjarević, Mila Pavlović, Dragica Živković, GIS modelovanje poplavnih talasa na Kosovu i Metohiji, THE PROBABILITY OF FLOODING WAVE OCCURRENCE AND THE VULNERABILITY OF THE KOSOVO TERRITORY SETTLEMENTS, Geografski Institut Jovan Cvijić, 08.11.2013--11.11.2013, Srbija, 2013
 137. B. Budimirovic, V. Budimirovic, B. Seselja, A. Tepavcevic, Lattice valued identities; applications to semigroups, Arbeitstagung Allgemeine Algebra (AAA86), Johannes Kepler University Linz, Institute for Algebra, May, 30, 2013--June, 2, 2013, Czech Republic, 2013
 138. Srboljub M. Mijailovich, Boban Stojanovic, Djordje Nedic, Marina Svicevic, Richard Gilbert, Michael A. Geeves, Thomas Irving, Modulation of Crossbridge Cycling Kinetics and Length Dependent Calcium Sensitivity by Titin and Nebul, Biophysical Journal, American Physical Society, Vol.2, Iss.104, pp.310--310, 2.2.2013.--6.2.2013., Сједињене Америчке Државе, 2013
 139. Ivan Cukic, Natural task scheduling using futures and continuations, Qt Developer Days, KDAB GMBH, Digia, ICS, pp./--/, 7. 8.--9. 8., Nemačka, 2013
 140. Stosovic M, Petrovic M, Vujisic-Tesic B, Stanojevic M, Simic-Ogrizovic S, Jovanovic D, Naumovic R., Predictive value of echocardiographic parameters in hemodialysis patients., XI BANTAO congres 2013. Abstract book, BANTAO, pp.67Rumunja, 2013
 141. Kravljaca M, Maslovaric J, Simic-Ogrizovic S, Bogavac-Stanojevic N, Stosovic M, Naumovic R., Predictors of early and late indicators of atherosclerosis in chronic kidney disease and hemodialysis patients, XI BANTAO congres 2013. Abstract book, BANTAO, pp.20Rumunja, 2013
 142. Stefan Mišković, Problem of Exploration of Online Social Networks with Interaction Between Resource Nodes, Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, pp.298--306, 2013
 143. Jelena Ivetić, Silvia Gilezan, Pierre Lescanne, Silvia Likavec, Resource aware computing with proofs., The 84th Annual Meeting of the International Association for Applied Mathematics and Mechanics – GAMM 2013, Univerzitet u Novom Sadu, pp.224--224, 18.03.2013.--22.03.2013., Srbija, 2013
 144. Stokić E., Kupusinac A., Srdić Galić B., Tomić Naglić D., Isenović E., Sagittal Abdominal Diameter (SAD) in Identification Obese Patients of Higher Cardiovascular Risk, 10. International Congress on Coronary Artery Disease (ICCAD), Florence, Italy, pp.169--169, 13.10.2013.--16.10.2013., Italija, 2013
 145. Knežević N., Bojović N., Milenković M., Nataša Glišović, SARIMA-KALMAN model za predviđanje obima poštanskih usluga, PosTel 2012 XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobracaju, Saobraćajni fakultet, pp.21--30, 3.12.--4.12., Srbija, Beograd, 2013
 146. Marija Šegan, Miloš Milovanović, Milica Lajbenšperger, Sanja Rajić, The Use of Modern Technology in Education: A User Study on the Digitization of Cultural Heritage., Book of Abstracts, National and University Library in Zagreb, Vol.x, Iss.x, pp.36--37, 15.05.2013--16.05.2013, Hrvatska, 2013
 147. Jovanovic D, Stosovic M, Jovanovic N, Dokic Z, Kravljaca M, Savin M, Stojimirovic B, Naumovic R., Staphylococcal Peritonitis: Eight-year study, 14th Congres of the International Society for Peritoneal Dialysis 2012., pp. S95--S95, Oct 21--24, Malaysia, Kuala Lupur, 2012
 148. Lj. Petrović, S. Dimitrijević, D. Valjarević, Some Generalization of Granger's Causality in Continuous Time,, European Congress of Mathematics, Krakow, 2012, Poljska, Krakov, 2012
 149. D. Valjarević, , Lj. Petrović, , Statistical Causality and Martingale Representation Theory, European Congress of Mathematics, Krakow, 2012, 2012
 150. Zorana Lužanin, Valentina Sokolovska, Possibilities of Application of Statistical Analysis in the System of Higher Education Institution Quality, Applied Statistics 2012, p. 23, Sep 23--26, Slovenija, Ribno, 2012
 151. Marko Nedeljkov, Singularities in (generalized) Chaplygin gas, 50 Years of Seminar for Analysis and Foundations of Mathematics led by Academician Bogoljub Stanković , Sep 3--8, Srbija, Novi Sad, 2012
 152. Vesna Milanović, Andrea Bučalina, , Challenges and threats of global business , International Conference on Social and Technological Development (STED) 2012 , pp. 9--9, Sep 28--29, Republika Srpska, BiH, 2012
 153. B. Budimirovic, V. Budimirovic, B. Seselja, A. Tepavcevic , Fuzzy identities and fuzzy equational classes, Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, Feb 30--3, Slovačka, Bratislava, 2012
 154. B. Budimirovic, V. Budimirovic, B. Seselja, A. Tepavcevic , Lattice valued identities and equational classes, Universal Algebra and Lattice Theory, Jun 21--25, Mađarska, 2012
 155. H. Stefanovic, D. Blagojevic, Z. Popovic, Dimitrije Stefanović, Explanation of the Driving Force of the Sintering Process on the Basis of Integral Characteristic of the Functions of Distributions, Serbian Ceramic Society Conference-Advanced Ceramics and Application , Maj 10--11, Srbija, 2012
 156. Vesna Sesum-Cavic, Milan Tuba, Sinisa Rankov, The Influence of Self-Organization on Reducing Complexity in Information Retrieval, European Meetings on Cybernetics and Systems Research, pp. 244--246, Apr 10--13, Austria, 2012
 157. S. Antic, Dušan Tatić, B. Djindjic, D. Zdravkovic, M. Tatic, J. Antic, Interactive Multimedia System for Education of Diabetics, The 5th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), Feb 8--11, Španija, 2012
 158. Nenad S. Mitić, Mirjana D. Pavlović, Davorka R. Jandrlić, Jovana J. , Kovačević, Saša N. Malkov and Miloš V. Beljanski, N-gram analysis of prokaryotic genomes: characteristics and predictions of genomic islands, Regional Biophysics Conference, pp. 122--122, Sep 3--7, Srbija, 2012
 159. Marija Boričić, Hypothetical syllogism rule probabilized, Logic Colloquium 2012, pp. 5--6, Jul 12--18, Velika Britanija, 2012
 160. A. Pavlovic, D. Milutin, S. Popov Srdan, A. Ruman, D. Sakulski, Ð. Cosic, On Complementarity Of Monitoring Data For Natural Hazard Risk Assessment, International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, pp. 346--346, Apr 13--13, Austrija, 2011
 161. Đorđe Kadijević, Using SOLO taxonomy in explaining difficulties in informatics learning, Improving specific subject didactics at the teacher training faculties, pp. 37--38, Oct 20--21, Srbija, 2011
 162. Popović Predrag, Pricing Multi Assets American Options Using Monte Carlo Simulation , Applied Statistics, pp. 49--49, Sep 25--28, Slovenija, Ribno, 2011
 163. Zoran Perić, Jelena Nikolić, Lazar Velimirović, A Novel Method for the Design of Piecewise Linear Compressor Function Based on the First Derivative Approximation of Optimal Compressor Function in the case of Gaussian Source, The First International Conference – TAKTONS, pp. 11--11, nov 11--12, Srbija, 2011
 164. Svetlana Smolčić Makuljević, Ideology and memory: The cult of the Mother of God Trojerucica (Tricherusa) in medieval Serbia, 22nd International Congress of Byzantine Studies, pp. 363--363, Aug 22--27, Bugarska, 2011
 165. Svetlana Smolčić Makuljević, The Image of the Other in the Christian Visual Culture of Ottoman Balkan (15th – 17th Century), Common Culture and Particular Identities: Christians, Jews and Muslims on the Ottoman Balkans (15th – 20th Century) Beograd 20󈞃. juna 2011, pp. 50--50, Jun 20--23, Srbija, 2011
 166. Jovanovic D, Stosovic M, Dokic Z, Nesic V: Five-year experiecne with peritonitis in CAPD patients: causes and outcome. 13th ISPD congres Mexico 2010. Perit Dial Int 2010; 30(suppl 2): S20.
 167. M. Stanojevic, M. Stosovic, Z. Dokic, S. Simic-Ogrizovic, D. Jovanovic, N. Jovanovic. B. Stojimirovic. Analysis of parameters related to cardiac arrhytmias in hemodialysis patietns. X BANTAO congres 2011. Abstract book 2011. PP-090.
 168. N. Petkovic, V. Lezaic, B. Miljkovic, S. Pivascevic, A. Bozic, K. Vucicevic, M. Stosovic, S. Simic-Ogrizovic, L. Djukanovic. Factors associated with erythropoietin responsiveness in hemodialysis patients. X BANTAO congres 2011. Abstract book 2011. PP-121.
 169. M. Stosovic, M. Stanojevic, S. Pejanovic, S. Simic-Ogrizovic, D. Jovanovic, N. Vasiljevic, R. Naumovic. Hemodialysis population difference in nutritional status after 23 years. X BANTAO congres 2011. Abstract book 2011. PP-137.
 170. D. Jovanovic, M. Stosovic, N. Jovanovic, Z. Dokic, R. Naumovic. What are most frequent causes of peritonitis in CAPD patients?. X BANTAO congres 2011. Abstract book 2011. PP-138.
 171. S. Simic-Ogrizovic, M. Kravljaca, T. Jemcov, S. Pejanovic, M. Radovic, M. Stosovic. Health related qualtiy of life and treatment efficiacy, ten years later. X BANTAO congres 2011. Abstract book 2011. PP-161.
 172. S. Pejanovic, J. Marinkovic, V. Lezaic, M. Stosovic, S. Simic-Ogrizovic, T. Jemcov, M. Radovic, S. Ignjatovic, M. Dajak. Adinamic bone disease -- risk factors. X BANTAO congres 2011. Abstract book 2011. PP-204.
 173. D. Jovanovic, M. Stosovic, N. Jovanovic, Z. Dokic, M. Stanojevic, R. Naumovic. Inflammatory factors as mortality predictors in patients on peritoneal dialysis. 10th European Peritoneal Dialysis Meeting 2011. 21-24 Oct 2011, Birmingham UK, Book of abstracts P-56.
 174. V. Mitic, S.Jankovic, V. Paunovic, V.Pavlovic, J. Purenovic, Lj.Zivkovic, The microstructure contact surfaces influence on BaTiO3 dielectric properties, , Materials science and Technology, MST 2011,
 175. Milutinović, V., Scientometrics for Individual Researchers and for Universities, 11th International Scientific conference on Digitalization of Cultural and Scientific Heritage, University Repositories and Distance Learning, Belgrade, Serbia September 2011
 176. Rakocevic, G., Dream Search; a Content-Based Image Retrieval (CBIR) system, 11th International Scientific conference on Digitalization of Cultural and Scientific Heritage, University Repositories and Distance Learning, Belgrade, Serbia September 2011
 177. Babovic, Z., The Fraunhofer-IPSI Art Gallery, 11th International Scientific conference on Digitalization of Cultural and Scientific Heritage, University Repositories and Distance Learning, Belgrade, Serbia September 2011
 178. Nikolić, V., Danković, S., Vasović, D. (2011). Corporate education for green manufacturing from the discourse of sustainable development,6 th International Dubrovnik Conference on of Energy, Water and Environment Systems,SDEWES11, UNESCO sponsored, University of Zageb, Croatia and Instituto Superior Technico, Lisbon, Portugal, pp.145. ISBN 978-953-7738-12-9
 179. Đorđe Đorđević, Srbislav Nešić: Daphnia Bio-sensor Data Tracking, Recording, and Random Generation, Belgrade, September 22-23, 2001, Book of Abstracts, p. 13. 22.-23. 09.2011., Digitalization of National Heritage
 180. B. Marinković, Z. Ognjanović, T. Butigan-Vučaj, A Distributed Implementation of a Catalog of Digitized Cultural Collection, Book of abstracts of The Sixth SEEDI Conference Digitization of Cultural and Scientific Heritage Zagreb, Republic of Croatia, 18-20. 5. 2011, str. 28, 2011.
 181. Miloš Milovanović, About the Book Chess A Symbol of the Cosmos, Book of abstracts of The Sixth SEEDI Conference Digitization of Cultural and Scientific Heritage Zagreb, Republic of Croatia, 18-20. 5. 2011, str. 51, 2011.
 182. H. Milošević, V.Petrović, I. Stanišević, Basis of informatics through distance learning, Međunarodna konferencija INFOTEH-JAHORINA 2011, 16-18. 03. 2011. Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 183. V. Petrović, S. Obradović, A.Žorić, H. Milošević, Influence of synthesis parameters on the electrical properties of the system MgO-TiO2, International Scientific Conference Contemporary materials 2011, Banja Luka, Republic of Srpska, July, 2nd - 3th 2011
 184. H. Milošević, V. Petrović, D. Petković, M. Rajović, MODELLING OF TWO-PHASE TURBULENT FLOWS IN SUBSONIC JETS WITH BURNING PARTICLES AND PHASE TRANSITION IN CORE, Modern Problems of Applied Mathematics and Mechanics: Theory, Experiment and Applications", devoted to the 90th anniversary of professor Nikolaii N. Yanenko, Novosibirsk, Russia, May 30 - June 4, 2011
 185. Kontrec N., Milošević H., Lazović G., Despotović-Zrakić M., ADAPTIVE APPROACH TO SPARE PARTS INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM IN AIRCRAFT MAINTENANCE, konferencija MIT 2011, Vrnjačka Banja - Budva, Serbia - Montenegro, August 27 - September 5 2011
 186. H. Milošević, V. Petrović, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KROZ SOFTVERSKU PLATFORMU MOODLE, konferencija MIT 2011, Vrnjačka Banja - Budva, Serbia - Montenegro, August 27 - September 5 2011
 187. Milošević H., Petković D., Kontrec N., MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF MAKING FIREPROOF PROTECTIVE COVERINGS BY TWO-PHASE JETS, Konferencija MIT 2011, Vrnjačka Banja - Budva, Serbia - Montenegro, August 27 - September 5 2011
 188. Marija Šegan, Identification of some historiographic dilemma on an example of digitization of selected publications of Hydrographic Institute in Split, The Sixth SEEDI Conference Digitization of Cultural and Scientific Heritage, Zagreb, Croatia, 18--20 May 2011
 189. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Mila Pavlović, Jasmina Jovanović -- Serbia, Comparison of analogue and digitalgeneralization for example of river network generalization, 4-6 November, (2011), Bucharest, Romania

Conference papers (M35)

 1. Marija Milojević, Modelling fretting wear using ontology approach, Lecture and poster session given in the 7th International Conference on Web Reasoning and Rule Systems, Univerzitet u Manhajmu, Nemačka, 27.7.2013.--29.7.2013., Nemačka, 2013
 2. Milica Knežević, Nenad Mitić, Zoran Ognjanović, Veljko Milutinović, Datamining in WSNs Based on Mobile Agents, MIPRO 2012 – 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, maj 21--25, Hrvatska, 2012
 3. Žarko Mijajlović, Nenad Mitić, Saša Malkov, Digital Legacies, SEEDI 2012, maj 15--18, Slovenija, 2012

-- (M36)

 1. М. Ђуровић Петровић, Uredjivanje zbornika saopstenja međunarodnog naučnog skupa SIMTERM 2017, SIMTERM 2017, SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA-DTS, MF Nis, 978-86-6055-097-4, Sokobanja, 17. - 20. Oct, 2017
 2. М. Ђуровић Петровић, Uredjivanje zbornika saopstenja međunarodnog naučnog skupa IEEP 2017, IEEP 2017, DTS VINCA, pp. 5 - 5, 978-86-7877-028-9, Zlatibor, 24. - 27. Jun, 2017
 3. Д. Крстић, Uređivanje zbornika radova međunarodnog naučnog skupa, The Thirteenth International Conference on Wireless and Mobile Communications, ICWMC 2017, 2308-4219, 978-1-61208-572-2, Nice, France, 23. - 27. Jul, 2017
 4. Лазар Велимировић, Technical Editor, 3rd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Research and Development Center “ALFATEC”, Niš, Serbia, and Complex System Research Centre, Niš, Serbia, pp. 3 - 188, 978-86-80616-02-5, 22. - 23. Oct, 2017
 5. N. Mitić, Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog skupa, Belgrade BioInformatics Conference 2016, Book of Abstracts, Faculty of Mathematics, Belgrade, pp.1--10, 6/20/2016--6/24/2016, Srbija, 2016
 6. Marija Obradović, Uređivanje zbornika saopštenja sa međunarodnog skupa, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics, “moNGeometrija 2016”, Akademska misao/ Srpsko udruženje za geometriju i grafiku (SUGIG), Vol.1, Iss.1, pp.13--479, 23. jun 2016.26. jun 2016.Srbija2016
 7. Misa Stojićević, CO-EDITOR, Proceedings - The 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2016, Serbian Society for Geometry and Graphics,, pp.1--10, 23. June--26. June, Republic of Serbia, 2016
 8. Lambros Ekonomou, Milan Tuba, Editorial board, 9th European Computing Conference (ECC '16), WSEAS, pp.1--10, 17.12.2016.--19.12.2016., Switzerland, 2016
 9. Maja Đurović Petrović, naučni odbor, International Conference-IEEP 2016, Serbian Society of Thermal Engineers, pp.1--229, 2016
 10. Lazar Velimirović,, Technical Editor, 2nd Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy - energetics 2016, Research and Development Center “ALFATEC”, pp.1--135, 22.09.2016.--23.09.2016., Serbia, 2016
 11. Lazar Velimirović, Technical Editor, 1st Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Research and Development Center “ALFATEC”, pp.1--99, 02.07.2015.--03.07.2015., Srbija, 2015
 12. Dragana Krstić, Proc. of The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications, ICWMC 2015, The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications, The International Academy, Research and Industry Association (IARIA), pp.0--0, 11.10.2015--16.10.2015, Malta, 2015
 13. Maja D.DJUROVIC-PETROVIC, Uredjivanje zbornika saopstenja međunarodnog naučnog skupa SIMTERM 2015, THE 17- TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING OF SERBIA, SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA-DTS, pp.1--5, 20.10.2015.--23.10.2015., 2015
 14. Maja D.DJUROVIC-PETROVIC, Uredjivanje zbornika saopstenja međunarodnog naučnog skupa IEEP 2015, THE 5- TH INTERNATIONAL CONFERENCE, SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA-DTS, pp.5--6, 24.6.2015.--27.6.2015., 2015
 15. Dragana Krstić, Proc. of The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications, ICWMC 2015, The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications, ICWMC 2015, The International Academy, Research and Industry Association (IARIA), October 11, 2015--October 16, 2015, Malta, 2015
 16. Marija Milojevic Jevric, ACM-W Europe womENcourage, Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupa: ACM-W Europe womENcourage, Univerzitet u Upsali, Švedska, Iss.2, 24.09.2015--26.09.2015., Švedska, Upsala, 2015
 17. Lazar Velimirović, Technical Editor, 6th ICT Conference, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.1--168, Srbija, 2014
 18. Dragana Krstić, Uređivanje zbornika radova međunarodnog naučnog skupa, The Tenth International Conference on Wireless and Mobile Communications ICWMC, International Academy, Research, and Industry Association (IARIA), 22.6.2014--26.6.2014, Spain, 2014
 19. Milan Tuba, Editor, Advances in Applied Computer Science & Digital Services, Proceedings of the 13th International Conference on Applied Computer Science (ACS '13), Iwate Prefectural University, Morioka City, Iwate, Iwate Prefectural University, Morioka City, Iwate, pp.1--173, 23.04.2013--25.04.2013, Japan, 2013
 20. Milan Tuba, Editor, 2nd International Conference on Automatic Control, Soft Computing and Human-Machine Interaction (ASME '13) (editors: Hamido Fujita, Milan Tuba, Jun Sasaki), Iwate Prefectural University, Morioka City, Iwate, Iwate Prefectural University, Morioka City, Iwate, pp.1--204, 23.04.2014--25.04.2014, Japan, 2013
 21. Milan Tuba, Editor, 2nd International Conference on Applied, Numerical and Computational Mathematics (ICANCM '13), Iwate Prefectural University, Morioka City, Iwate, Iwate Prefectural University, Morioka City, Iwate, pp.1--199, 23.04.2016--25.04.2016, Japan, 2013
 22. Dragana Krstic, Uređivanje zbornika radova međunarodnog naučnog skupa, The Ninth Advanced International Conference on Telecommunications AICT 2013 under WebTel 2013, IARIA XPS Press, June 23--June 28, Italy, 2013

Monographic proceedings of the leading national importance (M41):

 1. Žarko Mijajlović, Dragoljub Aranđelović, Miodrag Rašković, Radosav Đorđević, Nestandardna analiza, Istaknuta monografija nacionalnog značaja, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, pp.1--336, 2015
 2. Žarko Mijajlović, Dragoljub Aranđelović, Miodrag Rašković, Radosav Đorđević, Istaknuta nacionalna monografija, Nestandardna analiza, Matematički fakultet Univ. u Beogradu, pp.1--340, 2014
 3. Milicev D., Furlan B., Programiranje u realnom vremenu – Skripta sa praktikumom i rešenim, Programiranje u realnom vremenu – Skripta sa praktikumom i rešenim, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011

Monographic proceeding of the national importance (M42):

 1. Vladan Vučković , Teufik Tokic, Programiranje mikrokontrolera, pomoćni udžbenik, Programiranje mikrokontrolera, Elektronski fakultet Niš, 2016, prvo izdanje, Iss.1, pp.1--204, 2016
 2. Vladan Vučković , Petar Rajkovic, Zaštita informacija, osnovni udžbenik, Zaštita informacija, Elektronski fakultet Niš, 2016, prvo izdanje, Iss.1, pp.1--195, 2016
 3. Miloš Radmanović, Dušan B. Gajić, Radomir S. Stanković, Logičko projektovanje - rešavanje zadataka pomoću MATLAB-a, Priručnik za laboratorijske vežbe, Logičko projektovanje - rešavanje zadataka pomoću MATLAB-a, Priručnik za laboratorijske vežbe, Elektronski fakultet Niš, pp.1--57, 2016
 4. S. Popov, Đ. Ćosić, T. Novaković, Lj. Popović, Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom, Fakultet tehničkih nauka-izdavaštvo, Fakultet tehničkih nauka;, pp.1--177, 2016
 5. Marija Blagojević, Otkrivanje obrazaca ponašanja korisnika u sistemima za upravljanje učenjem primenom tehnika Veb majninga, Monografija, Fakultet tehničkih nauka Čačak, pp.1--153, 2016
 6. Aleksandar Janjić, Vodič za uvođenje standarda energetskog menadžmenta, Vodič za uvođenje standarda energetskog menadžmenta, Centar za razvoj energetskog menadžmenta, Modelovanje sistema za podršku odlučivanju, Vol., pp.1--204, 2016
 7. Đorđe Ćosić, Staniša Avdalović, Monografija, Osiguranje u saobraćaju i transportu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, pp.1--261, 2015
 8. Miodrag Živković, Ranko Popović, Monografija nacionalnog značaja na srpskom jeziku, Modelovanje i simulacija bežičnih senzorskih mreža, SIGRAF Kruševac, pp.1--120, 2015
 9. Petar Vukelja, Radomir Naumov, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, monografija nacionalnog značaja, Eksperimentalna istraživanja naponskih i strujnih pojava pri sklopnim operacijama prekidača u mrežama 110 kV, 220 kV i 400 kV, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", 2013
 10. Perić-Popadić A., Monografija nacionalnog značaja, Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, pp.23--41, 2013
 11. Светлана Смолчић Макуљевић, Манастир Трескавац, Mанастир Трескавац, Универзитет Метрополитан, pp.1--250, 2013
 12. Nataša Pržulj, Uvod u mreze proteinskih interakcija, Uvod u mreze proteinskih interakcija, CET, 2011
 13. Dragan Radovanović, Danica Srećković-Batoćanin, Radomir Ivanović, Aleksandar Valjarević, Uticaj fizičko-geografskih faktora na intezitet erozije u rečnim slivovima Kosova i Metohije , Uticaj fizičko-geografskih faktora na intezitet erozije u rečnim slivovima Kosova i Metohije , Vol. 1, Iss. 1, Lično izdanje, 2012
 14. Stosovic M: Metode za procenu ishrane i uhranjenosti kod bolesnika na hemodijalizi. Lečenje dijalizom i transplantaciojm bubrega u Srbiji u periodu 1999-2009. Urednik Djukanović Lj. Monografije naučnih skupova AMN SLD 2010; 1:143-72.
 15. Lidija M. Korunović, Parametri modela potrošnje distributivne mreže, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010, ISBN 978-86-7244-917-4.
 16. G. Lj. Janaćković, Upravljanje energijom u Srbiji i mogućnosti primene poligeneracija zasnovanih na obnovljivim izvorima, tematski zbornik sa XVI naučnog skupa Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistične Evrope (redaktor: Z. Aranđelović), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 2, 24. Jun 2011, UDK 620.91 (497.11), 621.311, ISBN 978-86-6139-026-5, COBISS.SR-ID 184361996, 2011, 671-694.
 17. Zoran Ognjanović, Dragan Doder, Some Temporal-Probabilistic logics, in: Advanced in nonlinear sciences, (V. Đorđević, editor), Južnoslovenska akademija nelinearnih nauka, Beograd, vol 3, 227--262, 2011. ISBN 978-86-905633-3-3
 18. Vladan Vučković Napredni šahovski algoritmi i sistemi, monografija, Zadužbnina Andrejević, Biblioteka Dissertatio, ISSN 0354-7671, Beograd 2011.
 19. Djukanovic Lj i sar: Rezultati lečenja dijalizama u Srbiji: 10 godina kasnije. Lečenje dijalizom i transplantaciojm bubrega u Srbiji u periodu 1999-2009. Urednik Djuknović Lj. Monografije naučnih skupova AMN SLD 2010; 1:143-72.

--(M43):

 1. Aleksandra Peric Popadic, Dragas Marko, Aortitis I inflamatorne bolesti aorte. U: Davidovic L (ur.) Hirurgija aorte, Rad-poglavlje u knjizi, Zavod za udžbenike, Beograd, pp.375--389, 2015
 2. Marija Obradović, Monografska bibliografska publikacija, Računarska geometrija sa 3D Modelovanjem, Akademska misao, Beograd, pp.1--293, 2015
 3. Stefan Panić, Monografija, Unapređenje performansi bežičnog prenosa u feding okruženju, Zadužbina Andrejević, pp.1--100, 2014
 4. Jelić Miloš, Prilog određenju paradigme detinjstva kao društvenog fenomena, Sistem menadžmenta kvalitetom, Visoka škola strukovnih studija BEOGRADSKA POLITEHNIKA, pp.1--261, 2013

Chapter of the monographic proceedings of the leading national importance (M44):

 1. Nikolić Aleksandar, Atanasije Stojković (1773-1782), Život i delo srpskih naučnika, Biografije i bibliografije, SANU, Matica srpska, Zavod za udžbenike, Vol.15, pp.1--10, 2016
 2. Nikolić Aleksandar, Prokić Ivan, Mirko Stojaković (1915-1985), Život i delo srpskih naučnika, Biografije i bibliografije, SANU, Matica srpska, Zavod za udžbenike, Vol.15, pp.1--10, 2016
 3. Ђорђе М. Кадијевић, Изазови припреме наставника рачунарства: глобална перспектива, Прилози унапређивању образовања наставника, САНУ, pp.123--135, 2016
 4. Jelena Ranitović, Vesna Nikolić, Primena AHP metode na izbor odgovarajućeg rečnika – korisnici kao donosioci odluka, Analitički hijerarhijski proces – primena u energetici, zaštiti radne i životne sredine i obrazovanju, Istraživačko-razvojni centar „Alfatec“ d.o.o. Niš, Centar za istraživanje kompleksnih sistema, Niš,, pp.133--141, 2016
 5. Aleksandar Janjić, Lazar Velimirović, Višekriterijumsko odlučivanje pri upravljanju imovinom u elektroprivrednim kompanijama, Analitički hijerarhijski proces – primena u energetici, zaštiti radne i životne sredine i obrazovanju, Istraživačko-razvojni centar „Alfatec“ d.o.o. Niš, Centar za istraživanje kompleksnih sistema, Niš,, pp.1--20, 2016
 6. Taradi J., Grošanić N., Lalić Ž., Nikolić Vesna, Pavlič M., Petkovski M., Smajla N., Šijaković A., Odbor za zaštitu na radu, Odbor za zaštitu na radu, The European Society of Safety Engineers, Zagreb, pp.2--102, 2014
 7. Војислав Марић, Александар Николић, Миодраг Томић, Живот и дело српских научника, САНУ, Iss.14, pp.229--265, 2014
 8. Žarko Mijajlović, Računarska geometrija sa 3D modelovanjem, Sima Marković, SANU, Vol.34, Iss.CXL, pp.207--216, 2013
 9. Nikolić Vesna, Education and sustainable development , “Signposts Towards Sustainable Development”, Iss. , The Office for European Integrations of the Deputy Prime Minister, Ministry of Science and Technology of the Republic of Serbia, Belgrade, pp. 120--148, 2011
 10. Nikolić Vesna, Obrazovanje i održivi razvoj, Putokaz ka održivom razvoju- nacionalna strategija održivog razvoja, Iss. , Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Beograd,, pp. 120--148, 2011
 11. Zoran Ognjanović, Dragan Doder , Some Temporal-Probabilistic logics, Advanced in nonlinear sciences, Vol. 3, Južnoslovenska akademija nelinearnih nauka, Beograd, pp. 227--262, 2011
 12. Nikolić, V. (2011). Obrazovanje i održivi razvoj, Putokaz ka održivom razvoju, nacionalna strategija održivog razvoja, Kabinet potpresednika Vlade za evropske integracije, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Beograd, 2011, str.120-148 ISBN 978-86-84163-39-6 COBISS.SR-ID 182328332
 13. Nikolić, V. (2011). Znanje i organizaciono učenje u novim uslovima društveno-ekonomskog razvoja, Organizacione nauke - izazov za 21. vek, Ekonomski institut Beograd, Beograd, str 77-99.

Chapter of the monographic proceedings of the national importance (M45):

 1. Н. Секуловић, А. Панајотовић, Outage Probability Analysis of Cooperative Multi-Hop Relay System, Zbornik radova Visoke tehničke škole strukovnih studija, Visoka tehnička škola strukovnih studija, pp. 5 - 8, 978-86-85391-30-9, 2017.
 2. В. Николић, М. Ранчић, Promocija zdravlja na radnom mestu u funkciji prevencije mentalnih poremećaja, Tematski Zbornik Mentalno zdravlje u zajednici, Studentski kulturni centar i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, pp. 95 - 105, 978-86-7757-241-9 (SKC), 2017.
 3. Aleksandra Panajotovic, Dinamičke karakteristike WLAN sistema zasnovanog na OFDM prenosu i SC diverziti tehnici, Zbornik radova Visoke tehničke škole strukovnih studija, Visoka tehnička škola strukovnih studija, pp.5--8, 2016
 4. Goran Janaćković, Suzana Savić, Višekriterijumsko ocenjivanje značaja indikatora performansi zaštite na radu u putarskim preduzećima u Srbiji, Analitički hijerarhijski proces – primena u energetici, zaštiti radne i životne sredine i obrazovanju, Istraživačko-razvojni centar Alfatec: Centar za istraživanje kompleksnih sistema, pp.49--67, 2016
 5. Александар Николић, The work of Judita Cofman on Didactics of Mathematics, Lawrence, S. & Djokić, O. (ed.) History Of Mathematics In Education And History Of Mathematics Education – Mathematical Education Cultures, Special Issue of Journal Teaching Innovations, Teacher Education Faculty, University of Belgrade, Vol.3, pp.105--113, 2014
 6. Nikolić Vesna, Znanje i organizaciono učenje u novim uslovima društveno-ekonomskog razvoja , Organizacione nauke – izazov za 21.vek, Iss. , Ekonomski institut, Beograd, pp. 77--99, 2011

Lexicographic unit or map of the national importance (M46):

 1. С. Смолчић Макуљевић, Везени крст с представом Богородице Знамења, Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији идентитет, значај, угроженост. Аутори изложбе и уредници публикације: дописни члан САНУ Миодраг Марковић и проф. др Драган Војводић, Српска академија наука и уметности, Београд 2017, Српска академија наука и уметности, Српска академија наука и уметности, pp. 440 - 440, ISBN 978-86-7025-739-9, Београд, 2017.
 2. С. Смолчић Макуљевић, Епитрахиљ породице Дмитрић, Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији идентитет, значај, угроженост, Аутори изложбе и уредници публикације: дописни члан САНУ Миодраг Марковић и проф. др Драган Војводић, Српска академија наука и уметности, Српска академија наука и уметности, pp. 442 - 442, ISBN 978-86-7025-739-9, Београд, 2017.
 3. С. Смолчић Макуљевић, The Virgin Pelagonitissa and the Lamentation of the Virgin, Serbian Artistic Heritage in Kosovo and Metohija: identity, significance, vulnerability, edited by Miodrag Marković, Dragan Vojvodić, Српска академија наука и уметности, Српска академија наука и уметности, pp. 390 - 390, ISBN 978-86-7025-740-5, Београд, 2017.
 4. С. Смолчић Макуљевић, Embroidered Cross with the Image of the Virgin of the Sign, Serbian Artistic Heritage in Kosovo and Metohija: identity, significance, vulnerability, edited by Miodrag Marković, Dragan Vojvodić, Српска академија наука и уметности, Српска академија наука и уметности, pp. 440 - 440, ISBN 978-86-7025-740-5, Београд, 2017.
 5. С. Смолчић Макуљевић, Epitrachelion of the Dmitrić family, Serbian Artistic Heritage in Kosovo and Metohija: identity, significance, vulnerability, edited by Miodrag Marković, Dragan Vojvodić, Српска академија наука и уметности, Српска академија наука и уметности, pp. 442 - 442, ISBN 978-86-7025-740-5, Београд, 2017.
 6. Miloš Radmanović, Dušan Gajić, Radomir Stanković, Udžbenik, Logičko projektovanje – rešavanje zadataka pomoću MATLAB-a, Priručnik za laboratorijske vežbe, Elektronski fakultet Niš, pp.1--58, 2016
 7. Светлана Смолчић Макуљевић, Валтер, Кристофер, Српска енциклопедија, Матица српска, САНУ, Завод за уџ?енике, Vol.1, Iss.2, pp.742013
 8. Marija Obradović, Slobodan Mišić, Magdalena Dragović, Zbirka rešenih zadataka iz računarske geometrijea sa 3D modelovanjem, Zbirka rešenih zadataka iz računarske geometrijea sa 3D modelovanjem, Građevinski fakultet, Beograd, 2011

--(M48):

 1. Katica Hedrih, Žarko Mijajlović, Sistem menadžmenta kvalitetom, Nonlinear Dyinamics S2- dedicated to Milutin Milanković, Naučno društvo Srbije, Scientific Reviews ns., pp.1--512, 2013
 2. M. Dimitrijevic, M. Tsvetkov, Z. Mijajlovic, K. Tsvetkova., Urednik, VIII Serbian-Bulgarian Astronomical Conference (VIII SBAC), 2013

Other monographic bibliographic publictions:

 1. M. Obradović, S. Mišić, M. Dragović: Zbirka rešenih zadataka iz Računarske geometrije sa 3D modelovanjem, Građevinski fakultet u Beogradu, ISBN 978-86-7518-137-8 Beograd, oktobar 2011.
 2. Vladan Vučković, Radomir S. Stanković, Computer Simulation and 3D Modeling of Original Patents of Nikola Tesla, University of Nis, Faculty of Electronic Engineering Nis, 2011, ISBN 978-86-6125-039-2 (FEE)

Conference papers (M61)

 1. Ж. Мицић, M. Благојевић, Potrebe za inoviranjem studija IT u Srbiji: obezbeđenje kvaliteta kurikuluma, resursa, kompetencija, Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP17, Zbornik radova, pp. 1 - 8, 978-86-7776-211-7, Čačak, 8. - 9. Apr, 2017
 2. Ж. Јанковић, В. Николић, М. Мишић, Bezbednost opreme za rad u svetlu OH&S politike, Zbornik radova 4. Naučni skup POLITEHNIKA 2017, Beogradska POLITEHNIKA, pp. 298 - 305, 978-86-7498-074-3, Beograd, 8. - 8. Dec, 2017
 3. Velimir Ilić, Elsa Dupraz, David Declercq, Bane Vasić,, On the memory complexity of APP decoders for LDPC codes, ICT Forum 2014, MISANU Beograd, pp.14--18, 14.10.2014--16.10.2014, Srbija, 2014
 4. Mihajlovic Bill, Stanković Ivica, Mahmood A., Mihajlovic Aleksandar, Računanje u oblačku i detekcija upada, BISEC 2013, Metropolitan Univerzitet, Beograd, Srbija, Vol.5 in 2013, Iss.5, 19.06.2013--19.06.2013, Srbija, 2013
 5. Milan Božić, Nataša Glišović, Miloš Milenković, Modelovanje neizvesnosti pri upravljanju projektimau Pošti Srbije primenom Bjesovskih mreža, PosTel 2012 XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobracaju, pp. 97--104, Dec 4--5, Srbija, 2012
 6. Keković Z., Savić S., Komazec, N. Milošević, M. Jovanović, D., Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – prikaz standarda SRPS A.L2.003:2010, 8. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Zaštita na radu u 21. veku – teorija i praksa”, pp. 16--26, Oct 3--8, Srbija, 2011
 7. M. Mihaljevic. Power of Randomness for Design of Compact and Secure Encryption and Authentication Techniques. Invited Talk by Cryptology Research Society of India, 11th National Workshop on Cryptology, India, New Delhi - Neemrana, 23-24 September 2011. (the talk slides available at: https://sites.google.com/a/iiitd.ac.in/nwc2011/home)
 8. M. Mihaljevic. On Information security for Smart Grid IT Systems. Invited Talk, III Konferencija o bezbednosti informacija BISEC Forum 2011, Jun 27, 2011, Beograd, Zbornik, pp. 18-21, http://www.bisec.rs/global/zbornik_full_v01.pdf
 9. Z. Markovic and M. Mihaljevic. On Information Security for the Health IT Systems. Invited Talk, III Konferencija o bezbednosti informacija BISEC Forum 2011, Jun 27, 2011, Beograd, Zbornik, pp. 22-24, http://www.bisec.rs/global/zbornik_full_v01.pdf

Conference papers (M62)

 1. С. Гилезан, З. Огњановић, М. Тодоровић, Математички методи и заштита приватности, Приватност у дигиталном добу: илузија или национални изазов, 2017.
 2. Velimir M. Ilic, Miomir S. Stankovic, Generalized entropies: review and open questions, The Fourth national conference Information theory and complex systems, Beograd, Srbija, MISANU, pp.18--18, 10/27/2016--10/28/2016, Srbija, 2016
 3. Stošović M, Simić-Ogrizović S, Jovanović D, Pejanović S, Stanojević M, Baralić M, Prica J, Petrović M, Naumović R, Analiza faktora koji uticu na cerebrovaskularne insulte, maligne tumore i infarkte miokarda na hemodijalizi sa osvrtom na stimulatore eritropoeze – iskustvo jednog centra, 3. Kongres nefrologa Srbije, Udruženje nefrologa Srbije, pp.54--54, 23.10.2014--23.10.2014, Srbija, 2014
 4. Stanojević M, Stosović M, Jovanović D, Dokić Z, Naumović R, Koronarna bolest i srčana insuficijencija kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize, 3. Kongres nefrologa Srbije, Beograd 2014., Udruzenje nefrologa Srbije, pp.95--95, 23.10.2014--23.10.2014, Srbija, 2014
 5. Pucar J, Stosović M, Pejanović S, Naumović R, Lazna trombocitopenija na hemodijalizi – prikaz slucaja., 3. Kongres nefrologa Srbije, Beograd 2014., Udruzenje nefrologa Srbije, pp.56--56, 23.10.2014--23.10.2014, Srbija, 2014
 6. Petrović M, Stošović M, Pejanović S, Naumović R, Razvoj komorbidnih stanja tokom 35 godina hemodijalize – prikaz slucaja, 3. Kongres nefrologa Srbije,, Udruženje nefrologa Srbije, pp.60--60, 23.10.2014--23.10.2014, Srbija,
 7. Pejanović S, Stošović M, Naumović R, Sekundarni hiperparatireodizam – mogucnosti implementacje KDIGO smernica., 3. Kongres nefrologa Srbije, Beograd 2014., Udruženje nefrologa Srbije, pp.48--48, 23.10.2014--23.10.2014, Srbija,
 8. Tamara Jemcov, Sanja Simić-Ogrizovicć, Marko Baralić, Marko Petrović, Svetlana Pejanović, Milan Stošović, Stečena čistična bolest bubrega kod bolesnika u terminalnoj bubrežnoj slabosti: benefit ili rizik?, 3. Kongres nefrologa Srbije, Beograd 2014, Udruženje nefrologa Srbije, pp.63--63, 23.10.2014--23.10.2014, Srbija,
 9. Jovanović D, Jovanović N, Stanojević M, Dokic Z, Stošović M, Stojimirović B, Naumović R, Uzročnici i ishod peritonitisa kod bolesnika na CAPD-u: iskustva jednog centra., 3. Kongres nefrologa Srbije, Beograd 2014, Udruzenje nefrologa Srbije, pp.38--38, 23.10.2014--26.10.2014., Srbija, 2014
 10. M. Kravljaca, S. Simić-Ogrizović, J. Maslovarić, N. Bogavac-Stanojević, M. Stosović, R. Naumović, Značaj određivanja stabilizatora aterosklerotičnog plaka u predikciji mortaliteta bubrežnih bolesnika, 3. Kongres nefrologa Srbije, Beograd 2014., Udruženje nefrologa Srbije, pp.45--45, 23.10.2014--23.10.2014, Srbija, 2014
 11. M.J. Mihaljevic, Z. Ognjanovic, Komunikacija mašina-mašina javnim kanalima: Koncept i izazovi bezbednosti, BISEC 2013, BISEC, pp.1--10, Srbija, 2013
 12. Aleksandar Mihajlović, Vladisav Jelisavčić, Siniša Tomović, Milan Todorović, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Veljko Milutinović, Progress and Innovative Ideas for the Serbia-Forum Cultural Heritage Digitization Project, NCD 2013, XII KONFERENCIJA NOVE TEHNOLOGIJE I STANDARDI: DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Matematicki fakultet, Uni. u Beogradu, Matematicki Institut SANU, Narodna Biblioteka Srbije, Iss.12, pp.15--15, 31.10.2013--01.11.2013, Srbija, 2013
 13. Stosovic M: Kako proceniti ishranu i uhranjenost kod bolesnika na hemodijalizi? 1. Kongres nefrologa Srbije, Beograd 2010. Knjiga sažetaka, strana 12.
 14. Vukmirović S, Petrović P, Jelić M, Jevtić M Uloga Železnice Srbije u nacionalnom sistemu upravljanja zaštite životne sredine, VI regionalna naučno-stručna konferencija o sistemu upravljanja zaštitom životne sredine u elektroprivredi, TMF Beograd et al, saopšteni rad štampan u zborniku, Beograd, 2011, pp. 414-422

Conference papers (M63)

 1. С. Мушицки, Г. Јанаћковић, Д. Васовић, Upravljanje ekološkim rizikom na nivou organizacije, 12. Medjunarodno savetovanje Rizik i bezbednosni inženjering, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, pp. 281 - 286, 978-86-6211-107-4, Kopaonik, Srbija, 9. - 11. Jan, 2017
 2. С. Мушицки, Г. Јанаћковић, Д. Васовић, Upravljanje organizacionim znanjem o zaštiti na radu, 3. Medjunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, pp. 151 - 156, 978-86-6211-108-1, Kopaonik, Srbija, 13. - 14. Jan, 2017
 3. Ж. Мицић, В. Ружичић, M. Благојевић, IT i reinženjering procesa u visokom obrazovanju za kvalitet nacionalne arhitekture znanja, REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA U OBRAZOVANJU, 4. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, pp. 293 - 300, 978-86-7776-217-9, Čačak, 29. Sep - 01. Oct, 2017
 4. M. Благојевић, Ж. Мицић, Akreditacija SP za učenje na daljinu u korelaciji sa ISO/IEC, SRPS i standardima u obrazovanju, XXIII skup Trendovi razvoja: Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, pp. 368 - 372, 978-86-7892-904-5, Zlatibor, Srbija, 22. - 24. Feb, 2017
 5. Г. Јанаћковић, Д. Васовић, С. Мушицки, Model za ocenu efikasnosti izveštavanja u sistemu zaštite na radu, 3. Medjunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, pp. 89 - 95, 978-86-6211-108-1, Kopaonik, Srbija, 13. - 14. Jan, 2017
 6. Д. Васовић, Г. Јанаћковић, С. Мушицки, Semantički pristup u povezivanju termina vodni stres, nestašica vode, vodni rizik i bezbednost voda, 12. Medjunarodno savetovanje Rizik i bezbednosni inženjering, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, pp. 347 - 353, 978-86-6211-107-4, Kopaonik, Srbija, 9. - 11. Jan, 2017
 7. С. Рутић, В. Николић, Г. Јанаћковић, Upravljanje udesima u transportu opasnih materija upotrebom računarskih programa, Bezbednost saobraćaja i transport u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, Uprava za logistiku, Generalštab Vojske Srbije, pp. 21 - 31, 978-86-921187-0-8, Beograd, Srbija, 18. - 18. May, 2017
 8. Branko Malešević, Biljana Mihailović, Vera Miler-Jerković, Metode rešavanja nesingularnih fazi linearnih sistema, The second Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, pp. 111 - 116, 978-86-7892-945-8, Нови Сад, Р. Србија, 23. - 24. Jun, 2017
 9. Б. БАЊАЦ, Т. Лутовац, Б. Малешевић, N. Marković, 2nd Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications – META 2017, KUZINA MINIMAKS APROKSIMACIJA, Novi Sad, 23. - 24. Jun, 2017
 10. В. Николић, Ж. Јанковић, Inovativnost i ekološka proaktivnost javnih preduzeća u zaštiti životne sredine, Zbornik radova 4. Naučni skup POLITEHNIKA 2017, Beogradska POLITEHNIKA, pp. 211 - 219, 978-86-7498-074-3, Beograd, 8. - 8. Dec, 2017
 11. Д. Гајић, Д. ДРАГАН, В. ПЕТРОВИЋ, Efficient Computation of Spectral Transforms on Graphics Processing Units, Proc. 11th National Conference on Digital Speech and Image Procssing DOGS 2017, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, pp. 121 - 124, 978-86-7892-993-9, Novi Sad, Serbia, 22. - 25. Nov, 2017
 12. М. МАРЧЕТА, Т. ЛУКИЋ, Discrete Tomography Reconstruction Approaches, META 2017, The Second Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Conference Proceedings, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, pp. 134 - 140, 978-86-7892-945-8, Novi Sad, Srbija, 23. - 24. Jun, 2017
 13. I. Šašić, С. Брдар, Т. ЛОНЧАР-ТУРУКАЛО, H. Aidos, A. Nobre Fred, Integrativno klasterovanje onkoloških ekspresija gena, Zbornik radova jedanaeste konferencije Digitalna obrada govora i slike, pp. 93 - 97, 978-86-7892-993-9, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 22. - 25. Nov, 2017
 14. Александар Николић, Matematičke institucije u Srbiji između dva rata, Zbornik radova „Pete matematička konferencije Republike Srpske“,, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, II, pp. 218 - 229, 978-99938-48-87-8, Republika Srpska, BiH, 5. - 6. Jun, 2015
 15. Д. ДРАГАН, Д. Гајић, В. ПЕТРОВИЋ, The Role of Image Compression in Photogrammetry Based Scanning Systems, Proc. 11th National Conference on Digital Speech and Image Procssing DOGS 2017, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, pp. 69 - 72, 978-86-7892-993-9, Novi Sad, Serbia, 22. - 25. Nov, 2017
 16. Н. Симић, Ј. Мрвић, Испитивање вакуумских прекидача у постројењу, 33 Саветовање CIGRE Србија, CIGRE Србија, А3-07, pp. 1 - 10, 978-86-82317-81-4, Златибор, 5. - 8. Jun, 2017
 17. С. Станков, Upravljanje i nadzor vodovodnog sistema, 38. Međunarodni stručno - naučni skup Vodovod i kanalizacija 2017, Savez inženjera i tehničara Srbije, pp. 63 - 72, 978–86–80067–36–0, Kragujevac, 10. - 13. Mar, 2017
 18. С. Станков, S. Arsić, З. Ицић, Н. Данковић, Automatizacija postrojenja za skladištenje i pretakanje metanola u pogonu za proizvodnju biodizela, 30. kongres o procesnoj industriji, Procesing 2017, SMEITS, Društvo za procesnu tehniku, pp. 93 - 99, 10.24094/ptk.017.30.1.93, 978-86-81505-83-0, Beograd, 01. Jun, 2017 - 02. Jun, 2018
 19. Ф. Филиповић, Б. Банковић, Synthesizing Simulated Electrical Appliances Consumption for Typical Serbian Household, IEEESTEC - 10th International Students Projects Conference, Faculty of Electronic Engineering, Niš, pp. 11 - 14, 978-86-6125-193-1, Niš, 23. - 23. Nov, 2017
 20. С. Станков, S. Arsić, Н. Данковић, З. Ицић, Upravljanje termodimnom komorom, 30. kongres o procesnoj industriji, Procesing 2017, SMEITS, Društvo za procesnu tehniku, pp. 335 - 340, 10.24094/ptk.017.30.1.335, 978-86-81505-83-0, Beograd, 1. - 2. Jun, 2017
 21. Д. Драшковић, М. Мићовић, У. Раденковић, М. Вукасовић, С. Делчев, В. Јоцовић, Ж. Шуштран, Б. Николић, Реализација веб система за управљање и надгледање софтверских пројеката, 23. конференција "ЈУ ИНФО 2017", Информационо друштво Србије, pp. 1 - 6, Копаоник, Србија, 14. - 14. Mar, 2017
 22. Ж. Мицић, В. Ружичић, Д. Тасић, Intenzitet inoviranja znanja u visokom obrazovanju na platformi standardizacije, XXIII skup Trendovi razvoja: Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, pp. 88 - 91, 978-86-7892-904-5, Zlatibor, Srbija, 22. - 24. Feb, 2017
 23. В. Ружичић, Ж. Мицић, Koliko studijski programi prate međunarodne ISO i nacionalne SRPS standarde?, XXIII skup Trendovi razvoja: Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, pp. 364 - 367, 978-86-7892-904-5, Zlatibor, Srbija, 22. - 24. Feb, 2017
 24. Ж. Мицић, Д. Тасић, Д. Дебељковић, Izvori znanja u standardizovanim oblastima TT-nauka za ekspertize u procesima akreditacije, XXIII skup Trendovi razvoja: Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, pp. 140 - 143, 978-86-7892-904-5, Zlatibor, Srbija, 22. - 24. Feb, 2017
 25. Н. Симић, Ј. Мрвић, Д. Рутешић, Д. Јововић, Појава присуства напона иза отворених контаката вакуумског прекидача напонског нива 12kV и 36kV, V савјетовање CG КО CIGRE, CIGRE Црне Горе, 5, Бечићи, 9. - 12. May, 2017
 26. В. Вучковић, А. Вељановски, UVOD U TEORIJU IGARA – PRIMENJENI METODI I ISKUSTVA U PRVOJ GODINI PREDAVANJA, RPPO 4. Национална конференција са медјународним учешћем,zbornik radova, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, pp. 147 - 155, 978-86-7776-217-9, Чачак, Србија, 29. Sep - 01. Oct, 2017
 27. Micić Živadin, Blagojević Marija, Razvoj i primene standarda za e-učenje u Srbiji, Trendovi razvoja: "Nove tehnologije u nastavi”, FTN Novi Sad, pp.1--4, 16.2.2016.--19.2.2016., Srbija, 2016
 28. Vujičić Momčilo, Šućurović Marko, Blagojević Marija, Evaluation and ranking of compact fluorescent lamps in uncertain environments, IV International conference Quality system condition for successful business and competitiveness, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, pp.107--124, 30.11.2016.--2.12.2016., Srbija, 2016
 29. Ana Jurčić, Vesna Milanović, Andrea Bučalina Matić, Evolucija logistike u kontekstu internacionalizacije poslovanja, Zbornik radova: Regionalna naučnostručna i biznis konferencija LIMEN 2015 "Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik", Udruženje ekonomista i menadžera Balkana, Beograd; Fakultet za inženjerski menadžment – Beograd; Visoka škola modernog biznisa – Beograd; Visoka škola za biznis i menadžment, Novo Mesto – Slovenija; Biznis akademija Smilevski – BAS, Skoplje, Makedonija; BAS Institut za menadžment, Bitolj, Makedonija, pp.139--146, 10.12.2015.--10.12.2015., Srbija, 2015
 30. Dejan Vasović, Goran Janaćković, Jelena Malenović Nikolić, Ivana Ilić Krstić, Aleksandra Ilić Petković, Bezbednosna kultura – inženjerski pristup, Zbornik radova - 13. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - unapređenje sistema zaštite na radu, Savez zaštite na radu Srbije, Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, pp.95--101, 27.10.2016.--30.10.2016., Srbija, 2016
 31. Jelena Malenović-Nikolić, Goran Janaćković, Aleksandra Ilić-Petković, Ivana Ilić-Krstić, Sistem upravljanja rudarsko-energetskim kompleksima i pravna zaštita zaposlenih, Zbornik radova - 13. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - unapređenje sistema zaštite na radu, Savez zaštite na radu Srbije, Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, pp.90--94, 27.10.2016.--30.10.2016., Srbija, 2016
 32. Suzana Savić, Miomir Stanković, Goran Janaćković, Upravljanje rizikom u vanrednim situacijama zasnovano na indikatorima, Zbornik radova - 11. International conference “Management and Safety, M&S 2016 – Sustainable development and safety; Modern management concepts and safety, The European Society of Safety Engineers, pp.159--171, 10.6.2016--11.6.2016, Srbija, 2016
 33. Ferenčak Miroslav, Radišić Mladen, Dobromirov Dušan, Kupusinac Aleksandar, Određivanje značaja posmatranih parametara prilikom podrške malih i srednjih preduzeća od strane javnih institucija, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, pp.273--276, 16.02.2017.--19.02.2017., Srbija, 2016
 34. Vrbaški Dunja, Doroslovački Rade, Kovačević Ilija, Kupusinac Aleksandar, Uloga i značaj demonstratora u poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, pp.200--204, 16.02.2017.--19.02.2017., Srbija, 2016
 35. Manasijević Aleksandar, Vasiljević Marko, Stojić Ivan, Kovačević Ilija, Kupusinac Aleksandar, Primena Bolonjskog procesa i mesto studenata u nastavnom procesu, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, pp.208--211, 16.02.2017.--19.02.2017., Srbija, 2016
 36. Vesna Milanović, Andrea Bučalina Matić, Nikolina Vrcelj, Marketing, logistika i menadžment lanca snabdevanja, Zbornik radova: Regionalna naučnostručna i biznis konferencija LIMEN 2015 "Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik", Udruženje ekonomista i menadžera Balkana, Beograd; Fakultet za inženjerski menadžment – Beograd; Visoka škola modernog biznisa – Beograd; Visoka škola za biznis i menadžment, Novo Mesto – Slovenija; Biznis akademija Smilevski – BAS, Skoplje, Makedonija; BAS Institut za menadžment, Bitolj, Makedonija, pp.259--265, 10.12.2015.--10.12.2015., Srbija, 2015
 37. Vesna Milanović, Andrea Bučalina Matić, Nikolina Vrcelj, Interna marketinška orijentacija i zadržavanje zaposlenih, Zbornik radova: Četvrta naučno-stručna HR konferencija "Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima", Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu; Centar za ekonomska istraživanja (CEIB) Beograd,, pp.417--424, 21.10.2015.--22.10.2015., Srbija, 2015
 38. Ana Jurčić, Andrea Bučalina Matić, Vesna Milanović, Razumevanje Hofstedeovog modela kulturnih manifestacija u cilju poboljšanja procesa upravljanja ljudskim resursima, Zbornik radova: Četvrta naučno-stručna HR konferencija "Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima", Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu; Centar za ekonomska istraživanja (CEIB) Beograd, pp.25--31, 21.10.2015.--22.10.2015., Srbija, 2015
 39. Nikolić Aleksandar, Matematičke institucije u Srbiji između dva rata, Zbornik radova „Pete matematička konferencije Republike Srpske“,, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, Vol.II, pp.1--10, 05.06.2015.--06.06.2015., Republika Srpska, BiH, 2016
 40. Надежда Пејовић, Жарко Мијајловић, Саша Малков и Ненад Митић, РУКОПИСИ ПРВИХ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРЕДАВАЊА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА, Зборник радова конференције “Развој астрономије код Срба VIII”, Публ. Астр. друш. “Руђер Бошковић”, Iss.16, pp.293--303, 4/22/2014--4/22/2014, Srbija, 2016
 41. Nina Radojičić, Neka mogućnosti primene kompromisnog programiranja, YU INFO, Informaciono društvo Srbije, pp.183--186, 6.3.2011.--9.3.2011., Srbija, 2011
 42. Natasa Glisovic, Miodrag Raskovic, The System for the Decision Support for Autoimmune Diseases, Verovatnosne logike i njihove primene, Matematiˇcki institut, SANU, pp.16--18, 6.10.--6.10., Srbija, 2016
 43. Žarko Šakotić, Vesna Crnojević-Bengin, Nikolina Janković, Tri-band Coupler Based on Patch Resonator with Peano Fractal Curve Elements, Infoteh Jahorina, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu., Vol.15, pp.339--343, 16.3.2016.--18.3.2016., Bosna i Hercegovina, 2016
 44. Zdravkovic Aleksandra, Segan Marija, Vujosevic Sandra, Lajbensperger Milica, Djurkovic Djordjevic Ivana, IMPLEMENTING DIGITIZATION OF CULTURAL AND SCIENTIFIC HERITAGE IN DR ARCHIBALD REISS PRIMARY SCHOOL, Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Belgrade, Vol.x, Iss.28, pp.50--54, x--x, x, 2016
 45. Sofija Puric, Zivojin Sustran, Jelica Protic, Softverski alat SinGen za generisanje pitanja i odgovora iz oblasti sintakse u nastavi programiranja, YU INFO 2016, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, pp.351--356, 28.02.2016.--02.03.2016., Srbija, 2016
 46. Nikolina Vukša Popović, Žarko Mijajlović, Digitalni legat Anton Bilimović, Zbornik radova konferencije Razvoj astronomije kod Srba VIII, Astronomsko društvo Ruđer Bošković, Astrronomska opservatorija Beograd, pp.305--311, Srbijja, 2016
 47. Tatjana Jakšić Krüger, Tatjana Davidović, Empirical Analysis of the Bee Colony Optimization Method on 3-SAT, Zbornik radova XLIII Simpozijuma o operacionim istraživanjima (SYM-OP-IS 2016), Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojska Srbije, pp.297--301, 9/20/2017--9/23/2017, Srbija, 2016
 48. M. Stojanović, D. Tasić, N. Cvetković, Sopstvene i međusobne impedanse elektroenergetskih kablova, 10. Savetovanje CIRED Srbija,2016., CIRED Srbija, pp.1--10, 26.09.2016.--30.09.2016., Srbija, 2016
 49. Goran Janaćković, Jelena Malenović-Nikolić, Dejan Vasović, Aleksandra Ilić-Petković, Ivana Ilić-Krstić, O RAZLIČITIM PERSPEKTIVAMA INDIKATORA ZAŠTITE, Zbornik radova - 13. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - unapređenje sistema zaštite na radu, Savez zaštite na radu Srbije, Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, pp.53--62, 1/26/1900--30.10.2016., Srbija, 2016
 50. Ivana Ilić Krstić, Aleksandra Ilić Petković, Jelena Malenović Nikolić, Dejan Vasović, Goran Janaćković, ZNAČAJ PROFESIONALNE ETIKE INŽENJERA U UNAPREĐIVANJU ZAŠTITE RADNE SREDINE, Zbornik radova - 13. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - unapređenje sistema zaštite na radu, Savez zaštite na radu Srbije, Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, pp.78--82, 1/26/1900--30.10.2016., Srbija, 2016
 51. Dejan Vasović, Goran Janaćković, Jelena Malenović Nikolić, Ivana Ilić Krstić, Aleksandra Ilić Petković, BEZBEDNOSNA KULTURA - INŽENJERSKI PRISTUP, Zbornik radova - 13. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - unapređenje sistema zaštite na radu, Savez zaštite na radu Srbije, Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, pp.95--101, 1/26/1900--30.10.2016., Srbija, 2016
 52. Jelena Malenović Nikolić, Dejan Vasović, Milena Jovanović, Milena Medenica, POLITIKA ZAŠTITE RADNE I ŽIVOTNE SREDINE RUDARSKO ENERGETSKIH KOMPLEKSA I UNAPREĐIVANJE SISTEMA UPRAVLJANJA, Zbornik radova - 13. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - unapređenje sistema zaštite na radu, Savez zaštite na radu Srbije, Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, pp.101--105, 1/26/1900--30.10.2016., Srbija, 2016
 53. Aleksandar Janjić, Planiranje distributivnih mreža u svetlu evropske direktive o energetskog efikasnosti, Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, CIRED Srbija, pp.1--10, 26.9.2016.--30.9.2016., Srbija, 2016
 54. Bojan Kojičić, Aleksandar Janjić, Višekriterijumsko planiranje aktivnosti na održavanju elektrodistributivne mreže, Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, CIRED Srbija, pp.1--10, 26.9.2016.--30.9.2016., Srbija, 2016
 55. Dragan Stevanović, Aleksandar Janjić, Mikromreže u energetskom sistemu Srbije-mogućnosti i izazovi, Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, CIRED Srbija, pp.1--10, 26.9.2016.--30.9.2016., Srbija, 2016
 56. Manasijević Aleksandar, Vasiljević Marko, Kupusinac Aleksandar, Kovačević Ilija, Ostati u Srbiji ili ići u inostranstvo?, 21. TREND - Trendovi razvoja, Zlatibor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, pp.74--77, 23.02.2015.--26.02.2015., Srbija, 2015
 57. Aleksandar Nikolić, Matematičke institucije u Srbiji do Velikog rata, Zbornik radova „Četvrte matematičke konferencije Republike Srpske“, Univerzitet u istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, Vol.II, pp.9--24, 06.06.2014.--07.06.2014., BiH, R.Srpska, 2015
 58. Andrea Bučalina Matić, Nikolina Vrcelj, Ana Jurčić, Organizaciona struktura policijske organizacije – stanje i perspektive razvoja, Regionalna naučno stručna konferencija ERAZ 2015, Udruženje ekonomista i menadžera Balkana – UdEkoM Balkan, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK, Novi Sad, Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu - R&B College, Beograd, Internacionalni univerzitet „Brčko“ – BiH, Fakultet poslovnih studija, Ruskog ekonomskog univerziteta „Plehanov“ iz Moskve, pp.359--367, 09.06.20155--09.06.20155, Republika Srbija, 2015
 59. Vesna Milanović, Andrea Bučalina Matić, Ana Jurčić, Interna komunikacija kao faktor zadržavanja zaposlenih – iѕ perspektive marketinga i menadžmenta lјudskih resursa, Regionalna naučno stručna konferencija ERAZ 2015, Udruženje ekonomista i menadžera Balkana – UdEkoM Balkan, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK, Novi Sad, Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu - R&B College, Beograd, Internacionalni univerzitet „Brčko“ – BiH, Fakultet poslovnih studija, Ruskog ekonomskog univerziteta „Plehanov“ iz Moskve, pp.586--593, 09.06.20155--09.06.20155, Republika Srbija, 2015
 60. Nikolina Vrcelj, Aleksandra Živaljević, Andrea Bučalina Matić, Rastući značaj uslužnog sektora privrede i specifičnosti menadžmenta na početku novog milenijuma, Međunarodni naučni skup „Društveni i tehnološki razvoj u eri globalizacije“, Slobomir P Univerzitet, pp.125--138, 09.05.2015.--09.05.2015., Republika Srpska, BiH, 2015
 61. Vera Miler Jerković, Branko Malešević, Block representations of generalized inverses of matrices, Zbornik petog simpozijuma MATEMATIKA I PRIMENE, Matematički fakultet, Beograd, pp.176--185, Srbija, 2014
 62. Branko Malešević, Luka Milinković, Verižni razlomci i primene, Zbornik petog simpozijuma MATEMATIKA I PRIMENE, Matematički fakultet, Beograd, pp.60--67, Srbija, 2014
 63. Darko Mitić, Dragan Antić, Dejan Mitić, Nenad D. Pavlović, Nebojša Jotović, Prikaz LiReX platforme, ETRAN, Društvo za ETRAN, pp.AU2.7-1--AU2.7-4, 08.06.2015.--11.06.2015., Srbija, 2015
 64. Zoran GRŠIĆ, Dragan DRAMLIĆ, Stefan DRAMLIC, Dalibor ABUTINA, Dušan NIKEZIĆ, Slavko DIMOVIĆ, Dušan JOKSIMOVIĆ, VERIFICATION MATHEMATICAL MODELS FOR ATMOSPHERIC DISPERSION UNDER IAEA PROGRAMME MODARIA, VERIFICATION MATHEMATICAL MODELS FOR ATMOSPHERIC DISPERSION UNDER IAEA PROGRAMME MODARIA, Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, pp.53--62, 30.09.2015--02.10.2015, Srbija, 2015
 65. Vojin Kostić, Srđan Mijušković, Jovan Mrvić, Nebojša Raičević, Ispitivanje impedanse sistema uzemljenja transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja najvišeg pogonskog napona metodom pomerene frekvencije, 4. Savjetovanje CG KO Cigre, Komitet CIGRE Crne Gore, Vol.B3-01, pp.1--7, 11.05.15--14.05.15, Crna Gora, 2015
 66. Jovan Mrvić, Ninoslav Simić, Vojin Kostić, Ljubiša Čičkarić, Preneti prenaponi kroz blok transformator 410kV / 22kV pri dolasku atmosferskih i sklopnih prenapona na priključke visokonaponskog namotaja, 32. Savetovanje CIGRE Srbije, Komitet CIGRE Srbije, Vol.C4-04, pp.1--10, 17.05.15--21.05.15, Srbija, 2015
 67. Milutin Petronijević, Ivan Anastasijević, Lidija Korunović, Analiza harmonika struje u pogonu sa asinhronim motorom, XVIII Savetovanje Energetska elektronika Ee2015, Power Electronics Society, Institute "Nikola Tesla", University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Novi Sad Fair, pp.1--5, 28.10.2015.--30.10.2015., Srbija, 2015
 68. Papić Kristina, Papić Miloš, Blagojević Marija, Cvijović Nataša, Rad na publikaciji školskog časopisa kao deo aktivnosti učenika škola za osnovno i srednje obrazovanje, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju Čačak, FTN Čačak, pp.265--274, 26.9.2015.Srbija, 2015
 69. Марија Шеган, Милица Лај?еншпергер, Сања Рајић, Александра Ивановић, Зоран Огњановић, Дигитализација научног и културног наслеђа у средњошколском o?разовању, Допринос истраживачких налаза развоју О?разовних политика, Министарство просвете, науке И технолошког развоја, pp.142--146, 2/20/2015--2/20/2015, СР Ср?ија, 2015
 70. Милица Лај?еншпергер, Марија Шеган, Сања Рајић, Александра Ивановић, Иван Илић, Дигитализација научног и културног наслеђа у дисеминацији иновативних модела наставе, Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења, Филозофски факултет Универзитета у Београду, pp.46--51, 6/5/2015--6/6/2015, СР Ср?ија, 2015
 71. Stanko P. Stankov, Nikola B. Danković, Zoran D. Icić, Miodrag D. Spasić, Dejan Z. Mitić, Upravljačko-nadzorni sistem procesa hlorisanja u vodovodnim sistemima, 58. konferencija ETRAN, Društvo za ETRAN, pp.AU2.6-1-1--AU2.6-1-4, 02.06.2014.--05.06.2014., Srbija, 2014
 72. Nedžad Mehić, Miljan Marković, Feđa Lekić, MODEL BEZBEDNOG UPRAVLJANJA HETEROGENIM OS OKRUŽENJEM U KLAUDU, Sedma konferencija bisec 2015, Metropolitan univerzitet, pp.43--50, 17. 07.2015--17. 07.2015, Srbija, 2015
 73. Suzana Savić, Aleksandra Stanković, Indikatori rizika u vanrednim situacijama, 18. DQM konferencije “Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću", Istraživački centar za upravljanje kvalitetomi pouzdanošću, Prijevor, pp.310--317, 25.06.2015.--26.06.2015., Srbija, 2015
 74. Vesna Milanović, Andrea Bučalina Matić, Ana Jurčić, Interna komunikacija kao faktor zadržavanja zaposlenih – iz perspektive literature marketinga i menadžmenta ljudskih resursa, Zbornik radova/Prva regionalna konferencija ERAZ 2015: Održivi ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristupi, Udruženje ekonomista i menadžera Balkana – UdEkoM Balkan, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK, Novi Sad, Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu - R&B koledž, Beograd, Internacionalni univerzitet „Brčko“ – BiH, Fakultet poslovnih studija, Ruskog ekonomskog univerziteta „Plehanov“ iz Moskve, pp.586--593, 11.06.2015--11.06.2015, Srbija, 2015
 75. Marko Mišić, Živojin Šuštran, Jelica Protić, Pregled i primena sistema za otkrivanje plagijata u programskim zadacima studenata, YU INFO 2015, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, pp.473--478, 8.03.2015.--11.03.2015., Srbija, 2015
 76. Vladan Vučković, PROJEKAT KOMPJUTERSKE SIMULACIJE ORIGINALNIH PATENATA NIKOLE TESLE SA UČEŠĆEM STUDENATA U REALIZACIJI, 3. Nacionalna konferencija sa medjunarodnim učešćem, Univerzitet u Kragujevcu,Fakultet tehnickih nauka Cacak, pp.359--366, 25.9.2014.--27.9.2014., Srbija, 2015
 77. Goran Janaćković, Suzana Savić, Miomir Stanković, Sistem zaštite na radu i interaktivan timski rad, 12. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Unapređenje sistema zaštite na radu“, Savez zaštite na radu Vojvodine; Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka. Departman za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu; Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, pp.250--257, 07.10.2015.--10.10.2015., Srbija, 2015
 78. Milutin Petronijević, Ivan Anastasijević, Lidija Korunović, Analiza harmonika struje u pogonu sa asinhronim motorom, XVIII Savetovanje Energetska elektronika Ee2015, Power Electronics Society, Institute "Nikola Tesla", University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Novi Sad Fair, pp.1--5, 28.10.2015.--30.10.2015., Srbija, 2015.
 79. Darko Mitić, Dragan Antić, Dejan Mitić, Nenad D. Pavlović, Nebojša Jotović, Prikaz LiReX platforme, ETRAN, Društvo za ETRAN, pp.AU2.7-1--AU2.7-4, 08.06.2015.--11.06.2015., Srbija, 2015
 80. Vojin Kostić, Srđan Mijušković, Jovan Mrvić, Nebojša Raičević, Ispitivanje impedanse sistema uzemljenja transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja najvišeg pogonskog napona metodom pomerene frekvencije, 4. Savjetovanje CG KO Cigre, Komitet CIGRE Crne Gore, Vol.B3-01, pp.1--7, 11.05.15--14.05.15, Crna Gora, 2015
 81. Jovan Mrvić, Ninoslav Simić, Vojin Kostić, Ljubiša Čičkarić, Preneti prenaponi kroz blok transformator 410kV / 22kV pri dolasku atmosferskih i sklopnih prenapona na priključke visokonaponskog namotaja, 32. Savetovanje CIGRE Srbije, Komitet CIGRE Srbije, Vol.C4-04, pp.1--10, 17.05.15--21.05.15, Srbija, 2015
 82. Srboljub Stošić, Aleksandar Janjić, Развој система за аутоматско секционисање 10 kV далековода, 32.саветовање CIGRE Srbija, Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже, pp.120--120, 5/17/2015--5/21/2015, Srbija, 2015
 83. Jelena Ponoćko, J. Lazić, D. Ilić, V. Radin, V. Vasović, J. Lukić, Srđan Milosavljević, Aleksandar Janjić, ИНДEКС ЗДРAВЉA КAO ДEO УПРAВЉAЊA РEСУРСИМA У OБЛAСТИ EНEРГEТСКИХ ТРAНСФOРМAТOРA, 32.саветовање CIGRE Srbija, Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже, pp.30--30, 5/17/2015--5/21/2015, Srbija, 2015
 84. Nikola B. Danković, Zoran H. Perić, Stanko P. Stankov, Miroslav B. Milovanović, Dejan Z. Mitić, Analiza osetljivosti rekurzivnog filtra sa prediktorom i-tog reda u DPCM sistemu, 58. konferencija ETRAN 2014, Društvo za ETRAN, pp.AU1.5-1-1--AU1.5-1-4, 02.06.2014.--05.06.2014., Srbija, 2014
 85. Nikola Simić, Zoran Perić, Milan Savić, Milena Savić, Analiza uticaja izbora opsega kvantizera na kompresiju grayscale slika, IEEESTEC 7th Student projects conference, EESTEC LC NIŠ, pp.121--124, 27.11.2014--27.11.2014, Srbija, 2014
 86. Dejan Prodanović, Bojan Furlan, Boško Nikolić, Analiziranje sadržaja tekstova upotrebom ontologije i semantičke sličnosti, XXII Telekomunikacioni forum TELFOR 2014, Društvo za telekomunikacije, pp.121--125, 25.11.2014.--27.11.2014., Srbija, 2014
 87. Ratko Ivković, Dragiša Miljković, Boris Gara, Mile Petrović, Ivana Milošević, Analysis of quality of nonlinear filters by removing salt & pepper noises, YU INFO 2014, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, pp.330--333, 09.03.2014.--13.03.2014., Srbija, 2014
 88. Simić Jovana, Mijatov Gordana, Duraković Nenad, Sremački Maja, Novaković Tanja, Ćosić Đorđe, Popov Srđan, Contemporary Tools for Disaster Risk Management, Naučno-stručni skup "Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, pp.356--363, 26.4.2014--26.4.2014, Srbija, 2014
 89. B. Kozma, S. Adamović, Digitalno potpisivanje dokumenata u lokalnoj mreži sa sopstvenim CA, SINTEZA - Singidunum University International Conference, pp.652--657, 25.04.--26.04., Beograd, Srbija, 2014
 90. Blagojević Marija, Urošević Vlade, DMX upiti u ulozi predviđanja korisničkih obrazaca ponašanjau elektronskom učenju, YU INFO 2014, Informaciono društvo Srbije, pp.462--467, 9.3.2014.--13.3.2014., Srbija, 2014
 91. Marko T. Milojković, Dragan S. Antić, Darko B. Mitić, Nebojša S. Jotović, Staniša Lj. Perić, Doprinos razvoju društva znanja u Srbiji kroz realizaciju IPA projekta ADRIA HUB, 58. konferencije ETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Društvo za ETRAN, pp.AU2.7-1--AU2.7-3, 02.06.2014.--05.06.2014., Serbia, 2014
 92. Miodrаg D. Spаsić, Dаrko. B. Mitić, Stаnišа LJ. Perić, Drаgаn S. Antić, Sаšа S. Nikolić, Feedback lineаrizаcijа i uprаvljаnje kliznim režimimа serijskim DC motorom, 58. konferencija ETRAN 2014, Društvo zа ETRAN, pp.АU2.3. 1--А⥡.1. 6, 02.06.2014.--05.06.2014., Ср?ија, 2014
 93. Borivoje Milošević, Slobodan Obradović, FREE SPACE OPTICS KAO MEDIJUM ZA PRENOS MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA, YU INFO, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, pp.334--339, 09.03.2014.--13.03.2014., Srbija, 2014
 94. Tucakov Jelena, Matić Marko, Popov Srđan, Implementacija OpenLayers JavaScript biblioteke u sistem za procenu rizika od katastrofalnih događaja, Naučno-stručni skup "Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, pp.372--379, 26.4.2014--26.4.2014, Srbija, 2014
 95. Jelena Ivetić, T. Davidović, S.Gilezan, M. Lenisa, Z.Marković, Z.Ognjanović, J.Pantović, N.Sladoje, M.Stojaković, Internationalisation of Doctoral education - a good practise, XX Skup Trendovi razvoja, Univerzitet u Novom Sadu, pp.121--124, 24.02.2014.--27.02.2014., Srbija, 2014
 96. Natasa Glisovic, k-nearest neighbor decision in medical diagnostic, Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut SANU, pp.5--5, 2.10.--3.10., Srbija, Beograd, 2014
 97. Vesna Milanović, Nikolina Vrcelj, Andrea Bučalina, Međuzavisnost marketinga i upravljanja ljudskim resursima, Treća naučno-stručna HR konferencija "Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa – savremeni trendovi", Udruženje ekonomistа i menаdžerа Bаlkаnа – UdEkoM Bаlkаn, Visokа školа modernog biznisа, Beogrаd, Fаkultet zа poslovno industrijski menаdžment „Union“ univerzitetа u Beogrаdu, VCC аkаdemijа Septia academy – Norips, pp.41--48, 23.10.2014.--23.10.2014., Srbija, 2014
 98. Marija Milojević-Jevrić, Tatjana Davidović, Meta-heuristics application to optimise bearings dynamical load ratings and rating life, SYMOPIS 2014, Univerzitet u Beogradu, Saobracajni fakultet, pp.753--758, 16.09.2014--19.09.2014, Srbija, 2014
 99. Miroslav B. Milovanović, Dragan S. Antić, Ljilja M. Antić, Saša S. Nikolić, Marko T. Milojković, Metoda za selekciju ulaznih parametara veštačke neuronske mreže, 58. konferencije ETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Društvo za ETRAN, pp.AU1.4-1--AU1.4-5, 02.06.2014.--05.06.2014., Serbia, 2014
 100. Stanko Stankov, Modeliranje sistema za baždarenje industrijskih vodomera, 27. kongres o procesnoj industriji,, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku, Beograd, pp.1--18, 22.09.2014.--24.09.2014., Srbija, 2014
 101. Stanko Stankov, Napajanje individualnih potrošača hibridnim sistemima, 27. kongres o procesnoj industriji, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku, Beograd, pp.1--13, 22.09.2014.--24.09.2014., Srbija, 2014
 102. Tatjana Jakšić Kruger, O konvergenciji metaheurističke metode optimizacije kolonijom pčela, IV Simpozijum “Matematika i primene”, Univerzitet u Begradu, Matematički fakultet, pp.176--188, 24.Maj, 2013--25. Maj, 2013, Srbija, 2014
 103. M. Tatović, S. Adamović, A. Jevremović, M. Milosavljević, One method for generating uniform random numbers via civil air traffic, SINTEZA - Singidunum University International Conference, pp.606--610, 25.04.--26.04., Beograd, Srbija, 2014
 104. Marija Milojević Jevrić, Zoran Ognjanović, Bojan Marinković, Ontology for NCD Standards for Description of Digital Documents and Collections, 12. konferencija "Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine", Matematički fakultet u Beogradu. Narodna biblioteka Srbije, Iss.24, pp.13--18, 31.10.2013.--1.11.2013., Srbija, 2014
 105. Novaković Tanja, Popović Ljiljana, Simić Jovana, Popov Srđan, Ćosić Đorđe;, Opis Primena GISa u menadžmentu osiguranja, Naučno-stručni skup "Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, pp.364--372, 26.4.2014--26.4.2014, Srbija, 2014
 106. Aleksandar Janjić, Optimalan broj vozila u elektrodistributivnom preduzecu, IX Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, Nacionalni komitet CIRED Srbija, pp.R.6.13-1--R.6.13-6, 22.9.2014--26.9.2014, Srbija, 2014
 107. Nemanja M. Zdravković, Jelena A. Anastasov, Goran T. Đorđević, Outage Capacity Performance of Generalized-K Fading Channels, 58. конференцијa за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ETRAN 2014, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, pp.TE1.8 1--TE1.8 4, 2.6.2014.--5.6.2014., Srbija, 2014
 108. Stanko Janković, Vladimir Đikić, Lidija Korunović, Predrag Stefanov, Željko Đurišić, Branka Kostić, Postupak za ocenu kvaliteta električne energije kod vetrogeneratora vezanih na elektroenergetski sistem, 16. Simpozijum CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, pp.1--12, 26.10.14.--29.10.14., Srbija, 2014
 109. Miroslava Ignjatović, Dragan Bojić, Bojan Furlan, Igor Tartalja, Potencijal tehnike pronalaženja znanja za automatsko sastavljanje testova, XXII Telekomunikacioni forum TELFOR 2014, Društvo za telekomunikacije, pp.31--35, 25.11.2014.--27.11.2014., Srbija, 2014
 110. Ivana Marković, Predviđanje promene trenda vrednosti berzanskog indeksa Belex15 pomoću LS-SVM klasifikatora, INFOTEH-JAHORINA 2014, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Vol.13, pp.739--742, 19.3.2014--21.3.2014, Republika Srpska, 2014
 111. 1. Popović Ljiljana;2. Novaković Tanja;3. Simić Jovana;4. Ćosić Đorđe;5. Popov Srđan;, Primena geoinformacionih tehnologija u istraživačkom radu, TREND - Trendovi razvoja "Razvojni potencijal visokog obrazovanja", Fakultet tehničkih nauka Novi Sad;, pp.166--170, Srbija, 2014
 112. Novaković Tanja; Popović Ljiljana; Simić Jovana; Popov Srđan; Ćosić Đorđe;, Primena GISa u menadžmentu osiguranja, Naučno-stručni skup "Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, pp.364--371, 26.4.2014--26.04., Srbija, 2014
 113. Janja Nedović, Dejan Blagojević, Dimitrije Stefanović, Primena integralnih karakteristika polinomnih raspodela u industriji mikroelektronskih komponenata, 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inţenjerskih nauka u Kragujevcu, pp.39-1--39-7, Srbija, 2014
 114. Dragan Domazet, Primena koncepta preduzetničko-inovatiivnog univerziteta – put stvaranju nove industrije znanja i razvoja savremenog i otvornog univerziteta, XXI naučni skup međunarodnog značaja "Tehnologija, kultura i razvoj'', Udruženje "Tehnologija i društvo", Elektrotehnički fakultet, Podgorica , Institut ''Mihajlo Pupin'' , Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije , Ekonomski fakultet Subotica, pp.23--38, 2.9.2014--4.9.2014, Crna Gora, 2014
 115. Dragan Domazet, Primena objekata učenja na studijskim programima Univerziteta Metropolitan definisanih korpusima znanja i ishoda učenja, 20. Skup Trendovi razvoja: “Razvojni potencijal visokog obrazovanja”,, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, pp.1--10, 24.2.2014--27.2.2014, Srbija, 2014
 116. Milica Rašić, Bojan Kojičić, Nikola Simić, Primena pametnih mernih uređaja za kontrolu ispravnosti rada brojila električne energije, 7th Student Projects Conference, IEEESTEC, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, pp.105--108, 27.11.2014--27.11.2014., Srbija, 2014
 117. Vladan Vučković, Princip individualizacije figura i integracije generator poteza i evaluatora, 58. Konferencije ETRAN-a, Društvo za ETRAN, Vol.1, pp.RT4.7.1--RT4.7.4, 2.6.201.4--5.6.2014., Srbija, 2014.
 118. Đorđe Kocić, Nenad Floranović, Milan Radić, Procena grešaka u proračunu stacionarnih režima asinhrone mašine usled primene ekvivalentne šeme sa konstantnim parametrima, IEEESTEC – 7th Student Projects Conference, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, pp.77--80, 27.11.2014.--27.11.2014., Srbija, 2014
 119. Nataša Glišović, Project management using Bayesian Belief Networks, TINKOS 2014, The Third National Conference Information Theory and Complex Systems, Matematicki Institut SANU, pp.715.6.--16.6., Srbija, 2014
 120. Dragan Cvetković, Duško Radaković, Zona Kostić, Rapid Prototyping of 3D Composite Structures Using Layer by Layer Method, Singidunum University International Conference - SINTEZA, Singidunum University, pp.1--10, 25.04.--26.04., Srbija, 2014
 121. Dejan Mitić, Jelena. R. Đorđević-Kozarov, Vladimir Vujičić , Platon Sovilj, Dragan Radenković, Razvoj modela za stohastičko digitalno merenje EOG signala, 58. konferencija ETRAN 2014, Društvo za ETRAN, pp.ML1.2.-1-1--ML1.2.-1-3, 02.06.2014.--05.06.2014., Srbija, 2014
 122. Đorđe Manoilov, Dušan Gajić, Razvoj virtuelne šetnje primenom programskog okruženja Unity i Microsoft Kinecta, 20. konferencija YU INFO, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže Beograd, pp.271--274, 9.3.2014.--13.3.2014., Srbija, 2014.
 123. B. Malešević, I. Jovović, M. Dukić, F. Đorđević, A. Tomić, Đ. Mitrović, Realizacija Java apleta za rešavanje problema obojivosti grafa, Četvrti simpozijum MATEMATIKA I PRIMENE, Matematički fakultet, Beograd, Vol.1, pp.188--194, 24.05.2014.--25.05.2014., Srbija, 2014
 124. Stanko Stankov, Nikola Danković, Regulacija elektromotornih pogona na srednjem naponu, 27. kongres o procesnoj industriji, Procesing 2014, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku, Beograd, pp.1--9, 22.09.2014.--24.09.2014., Srbija, 2014
 125. Stanko Stankov, Nikola Danković, Rekonstrukcija upravljačkog sistema mašine za urezivanje navoja navrtki, 27. kongres o procesnoj industriji, Procesing 2014, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku, Beograd, pp.1--8, 22.09.2014.--24.09.2014., Srbija, 2014
 126. Đorđe R. Đorđević, Biljana Avramović, Research & Development of New Thermally Enhanced Fiber Insulation Based on Phase Change Materials, International Symposium - Research and Design for Industry, Mašinski fakultet Beograd, pp.32--45, 11.12.2014--13.12.2014, Srbija, 2014
 127. S. Adamović, A. Savić, M. Milosavljević, S. Spasić, Jelena Stanković, Miloš Stojanović, Miloš Božić, Texture analysis of iris biometrics based on adaptive size neighborhood entropy and linear discriminant analysis, SINTEZA - Singidunum University International Conference, Singidunum University, pp.658--660, 25.04.--26.04., Srbija, 2014
 128. M. Prodanović, S. Adamović, The Application of Information Analysis in Forensic Linguistics, International Scientific Conference Sinergija 2014, Vol.15, pp.172--176, 17.12.--17.12., Bosna i Hercegovina, 2014
 129. Micić Živadin, Ružičić Vesna, Trendovi inoviranja znanja u jednoj standardizovanoj oblasti stvaralaštva sa fokusom na podoblast kvaliteta, 10. Međunarodni simpozijum "Istraživanja i projektovanja za priverdu" - IIPP, Mašinski fakultet Beograd, pp.201--208, 11.12.2014--13.12.2014, Srbija, 2014
 130. Micić Živadin, Stanković Nebojša, Blagojević Marija, Trendovi inoviranja znanja u standardizovanim podoblastima IT, Tehnika i informatika u obrazovanju, Fakultet tehničkih nauka Čačak, pp.238--244, 30.05.2014--31.05.2014, Srbija, 2014
 131. Andrea Bučalina, Nikolina Vrcelj, Vesna Milanović, Uloga menadžmenta ljudskih resursa i internog marketinga u zadržavanju zaposlenih – integrisani pristup, Treća naučno-stručna HR konferencija "Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa – savremeni trendovi", Udruženje ekonomistа i menаdžerа Bаlkаnа – UdEkoM Bаlkаn, Visokа školа modernog biznisа, Beogrаd, Fаkultet zа poslovno industrijski menаdžment „Union“ univerzitetа u Beogrаdu, VCC аkаdemijа Septia academy – Norips, pp.157--163, 23.10.2014.--23.10.2014., Srbija, 2014
 132. Slavica Medić, Tatjana Grbić, Aleksandar Perović, Sandra Buhmiler, Teodora Gavrilov, Uopštena nejednakost Čebiševa za pseudo-integral realno-vrednosne funkcije, DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad, pp.107--110, 05.10.2014.--09.10.2014., Srbija, 2014.
 133. Stanko P. Stankov, Nikola B. Danković, Zoran D. Icić, Miodrag D. Spasić, Dejan Z. Mitić, Upravljačko-nadzorni sistem procesa hlorisanja u vodovodnim sistemima, 58. konferencija ETRAN 2014, Društvo za ETRAN, pp.AU2.6-1-1--AU2.6-1-4, 02.06.2014.--05.06.2014., Srbija, 2014
 134. Nikolina Vrcelj, Andrea Bučalina, Ana Jurčić, Upravljanje ljudskim resursima: značaj, unapređenje i efekti za poslovanje savremenih kompanija, XIX internacionalni naučni skup, SM 2014, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, pp.1--6, 16.5.2014--16.5.2014, Srbija, 2014
 135. Ana Jurčić, Andrea Bučalina, Nikolina Vrcelj, Upravljanje raznolikom radnom snagom u globalnoj kulturi rada, Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka,, Vol.3, Iss.3, pp.200--206, 11.10.2014.--11.10.2014., Republika Srpska, 2014
 136. Stаnko P. Stаnkov, Nikolа B. Dаnković, Zorаn D. Icić, Miodrаg D. Spаsić, Dejаn Z. Mitić, Uprаvljаčko-nаdzorni sistem procesа hloriаsаnje u vodovodnim sistemimа, 58. konferencija ETRAN 2014, Društvo zа ETRAN, pp.AU2.6. 1--А⥠.6. 4, 02.06.2014.--05.06.2014., Ср?ија, 2014
 137. Milica I. Petković, Aleksandra M. Cvetković, Goran T. Đorđević, Verovatnoća prekida hibridnih sistema pri prenosu radio-frekvencijskih i optičkih signala u slobodnom prostoru, 58. конференцијa за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ETRAN 2014, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, pp.TE1.2 1--TE1.2 4, 2.6.2014.--5.6.2014., Srbija, 2014
 138. Igor Franc, Zona Kostić, Virtual Environment for Learning Digital Forensics, Singidunum University International Conference - SINTEZA, Singidunum University, pp.1--10, 25.04.2014.--26.04.2014., Srbija, 2014
 139. Zona Kostić, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Duško Radaković, Igor Franc, Virtual Laboratory for Learning Graphics Design, Singidunum University International Conference - SINTEZA, Singidunum University, pp.1--10, 25.04.2014.--26.04.2014., Srbija, 2014
 140. 3. Радичевић Б., Вукић Ђ., Преглед потенцијала о?новљивих извора енергије за производњу електричне енергије у Ср?ији, Актуелни про?леми механизације пољопривреде 2014, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, pp.169--177, 12.12.2014Srbija, 2014
 141. Stanko P. Stankov, Nikola B. Danković, Zoran D. Icić, Miodrag D. Spasić, Dejan Z. Mitić, Upravljačko-nadzorni sistem procesa hlorisanja u vodovodnim sistemima, 58. konferencija ETRAN 2014, Društvo za ETRAN, pp.AU2.6-1-1--AU2.6-1-4, 02.06.2014.--05.06.2014., Srbija, 2014
 142. Miloš Stošić, Đorđe Manoilov, Dušan Tatić, Uporedna analiza karakteristika prepoznavanja markera korišćenjem metaio SDK i Vuforia SDK, YU INFO 2014, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, pp.86--90, 8.3.2014.--11.3.2014., Srbija, 2014
 143. Зоран Јовановић, Миодраг Спасић, Марко Милојковић, Дејан Митић, Реализација управљачке логике код уређаја за прање и дезинфекцију посуда у медицинским установама, 57. Конференција ЕТРАН 2013, Друштво за ЕТРАН, pp.АУ 4.3-1--АУ 4.3-4, 03.06.2013.--06.06.2013., Ср?ија, 2013
 144. Péics Hajnalka, Rožnjik Andrea, A vizsgáztatás hatékonysága matematikából a szabadkai Építőmérnöki Karon a bolognai rendszer bevezetésével és a bolognai rendszer előtt, TUDOMÁNYOS DISKURZUSOK - KONFERENCIAKÖTET, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, 2013
 145. Furlan B., Stamenković J., Nikolić B., Mišić M., Algoritam određivanja semantičke sličnosti između korisničkog profila i pitanja, ETRAN, Društvo za ETRAN, Srbija, 2013
 146. Mladen Veinović, Milan Milosavljević, Marko Šarac, Jovan Jovanović, Saša Adamović Jevremović i Vladislav Mišković, Analiza bežičnih računarskih mreža zasnovanih na wpa2-psk korišćenjem sopstvenog rešenja distribuiranog računarstva, Zbornik radova 57. konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - Etran, 2.1.1900--5.1.1900, Zlatibor, Serbia, 2013
 147. Ivan Cukic, Deep belief learning and neural networks, Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut, SANU, pp.14--15, Srbija, 2013
 148. Marija Šegan, Ljubica Jankov, Digitization of star maps on the example of two maps from Kotlarić’s ''New Star Finder'', Review of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Belgrade, Iss.23, pp.37--43, x--x, x, 2013
 149. Vladislav Miškovic, Saša Adamović, Direktna primena metoda nosećih vektora na učenje pravila odlučivanja u berzanskom trgovanju, Zbornik radova 57. konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - Etran, 2.1.1900--5.1.1900, Zlatibor, Serbia, 2013
 150. M. Vučković, L. Korunović, Dnevni dijagrami opterećenja domaćinstava u stambenoj gradnji bez grejanja iz toplana, ETRAN, Društvo za ETRAN, Fakultet tehničkih nauka Čačak i Elektrotehnički fakultet u Beogradu, pp.EE2.7.1-5--EE2.7.1-5, 03. 06. 2013.--06. 06. 2013., Srbija, 2013
 151. N. Jovanović, Z.Jovanović,O.Popović, Edukacioni sistem za vizualizaciju algoritama, ETRAN, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, pp.RT 5.3-1--RT 5.3-4, 2013
 152. Nataša Glišović, Factor analysis in medical research, Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut SANU, pp.16--17, 26.9.--26.9., Srbija, Beograd, 2013
 153. Adamović S., Šarac M., Milenković M., Radovanović D, Generatori slučajnih sekvenci i njihov uticaj na sigurnost, INFOTEH 2010, Vol.9, pp.820--822, 17.03.--19.03., Jahorina, Bosna, 2013
 154. Zivadin Micić, Nebojša Stanković, Inoviranje znanja o multimedijima, zaštiti/ bezbednosti i drugim podoblastima IT, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO 2013, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, Vol.1, pp.368--375, 20.09.13--22.09.13, Srbija, 2013
 155. Jelić Miloš, Interesne strane u podizanju poslovne izvrsnosti, XV Naučno stručni skup "Sistem kvaliteta - uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost", AQSS Kruševac, pp.171--175, 28.11.2013--30.11.2013, Srbija, 2013
 156. Mladden Janjić, Vera Lazarević, Zivadin Micić, Momčilo Vujičić, Komparativna analiza uspeha učenika u srednjoj školi i na prijemnom ispitu na mašinskim fakultetima, YU INFO 2013 - XIX naučnostručna i biznis konferencija, Informaciono društvo Srbije, Vol.1, Iss.19, pp.221--226, 03.03.13--06.03.13, Srbija, 2013
 157. T. S. Igić, G.V. Milovanović: D. Turnić, Kvadraturne formule za razvoj metoda u mehanici, З?орник у част Николе Хајдина поводом деведесетог рођендана, Helicon publishing, pp.1--7, 2013
 158. Zivadin Micić, Modeliranje procesa obrazovanja/ e-učenja na platformi standardizacije i PDCA, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO 2013, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, Vol.1, pp.207--215, 20.09.13--22.09.13, Srbija, 2013
 159. Saša P. Arsić, Stanko P. Stankov, Nikola B. Danković, Zoran D. Icić, Dejan Z. Mitić, Napajanje telekomunikacionih repetitora pomoću solarne energije, 57. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - ETRAN 2013, Društvo za ETRAN, pp.AU4.5-1--AU4.5-4, 03.06.2013.--06.06.2013., Srbija, 2013
 160. Nataša Glišović, Optimization Problems Time/CostTradeoff by Using MonteCarlo Methods, TINKOS, Matematički institut SANU, 25.9.--25.9., Srbija, Beograd, 2013
 161. Milica I. Petković, Goran T. Đorđević, Dejan N. Milić, Bata V. Vasić, Performance of APD receiver over IM/DD FSO system, 57. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, racunarstvo i nuklearnu tehniku ETRAN 2013, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, pp.TE2.403.06.2013.--06.06.2013., Srbija, 2013
 162. Simic Jovana; Sremacki Maja; Tucakov Jelena; Dumanjic Elmedin; Kneževic Svetlana; Popov Srdan; Cosic Ðorde; Sakulski Dušan;, PERSONS WITH DISABILITIES IN CATASTROPHIC EVENTS – EXPOSURE AND GEOSPATIAL ANALYSIS, zbornik, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, pp.146--151, 02.02.2013--09.02.2013, srbija, 2013
 163. Nenad Ristić, Aleksandar Jevremović, Mladen Veinović, Poboljšanje kvaliteta i nivoa zaštite korisničkih podataka u Web okruženju, XII naučni skup Sinergija 2013, Univerzitet Sinergija, Univerzitet Sinergija, 5.1.1900--5.1.1900, Bijeljina, Republika Srpska, 2013
 164. Stanko Stankov, Nikola Danković, Saša Arsić, Praktična iskustva u eksploataciji i održavanju frekventnih regulatora, 26. kongres o procesnoj industriji, Procesing 2013, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku, Beograd, 06.06.2013.--07.06.2013., Srbija, 2013
 165. Nataša Glišović, Predicting Cash Flows by Using Neural Networks, TINKOS, Matematički institut SANU, 25.9.--25.9., Srbija, Beograd, 2013
 166. Slobodan Jovanović, Dušan Regodić, Aleksandar Jovanović, Primena numerički upravljivih mernih mašina u računarski integrisanoj proizvodnji, XII naučni skup Sinergija 2013, Univerzitet Sinergija, Univerzitet Sinergija, 2.1.1900--2.1.1900, Bijeljina, Republika Srpska, 2013
 167. Aleksandar Jevremović, Mladen Veinović, Dušan Regodić, Goran Šimić, Saad Zeid, Profilisanje Web aplikacija i vizualizacija rezultata, XII naučni skup Sinergija 2013, Univerzitet Sinergija, Univerzitet Sinergija, 2.1.1900--2.1.1900, Bijeljina, Republika Srpska, 2013
 168. Milan Milosavljević, Jovan Jovanović, Saša Adamović, Marko Šarac, Aleksandar Jevremović, Vladislav Miškovic, Protokol za generisanje i razmenu apsolutno tajnih kriptoloških ključeva putem javnih kanala u savremenim računarskim mrežama, Zbornik radova 57. konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - Etran, 2.1.1900--5.1.1900, Zlatibor, Serbia, 2013
 169. Vladan Vučković, Realizacija tehnike za adaptivnu kontrolu dubine u search algoritmima, Zbornik radova sa 57. Konferencije ETRAN, Zbornik radova sa 57. Konferencije ETRAN, pp.RT2.4.1--RT.2.4.5, 3.6.--6.6., Srbija, 2013
 170. Zoran Jovanović, Miodrag Spasić, Dejan Mitić, Realizacija upravljačke logike kod uređaja za pranje i dezinfekciju posuda u medicinskim ustanovama, 57. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN 2013, ETF Beograd, pp.AU 4.3.1--AU 4.3.4, 03.06.--6.6.2014, Srbija, 2013
 171. Stanko Stankov, Nikola Danković, Saša Arsić, Regulacija rada toplotnih podstanica, 26. kongres o procesnoj industriji, Procesing 2013, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku, Beograd, 06.06.2013.--07.06.2013., Srbija, 2013
 172. Nebojša Gvozdenović, Sinhronizovanje proizvodnje sa distribucijom - primer kolaboracije u lancu snabdevanja, Zbornik radova, Srpska logistička asocijacija i Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike TransportLog, pp.9--12, 2013
 173. Ristić N., Jevremović A., Veinović M., Sistem segmentovane zaštite korisničkih podataka u Veb aplikacijama, XII međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, pp.915-918--915-918, 2.1.1900--2.1.1900, Jahorina, Republika Srpska, 2013
 174. Jelić Miloš, Sistemi menadžmenta kvalitetom i njihova budućnost, II naučno-stručni skup "POLITEHNIKA 2013", VŠSS "Beogradska politehnika", pp.109--115, 06.12.2013--06.12.2013, Srbija, 2013
 175. Nikola B. Danković, Darko B. Mitić, Marko T. Milojković, Stanko P. Stankov, Miroslav B. Milovanović, Termodinamički model sistema za hlađenje protektora i njegova primena, 57. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - ETRAN 2013, Društvo za ETRAN, pp.AU5.4=1--AU5.4-4, 03.06.2013.--06.06.2013., Srbija, 2013
 176. Nataša Glišović, THE STATISTICAL SYSTEM FOR DECISION SUPPORT FOR RISK MANAGEMENT PROCESSES, ETRAN, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, pp.88--88, 3.6.--6.6., Srbija, Zlatibor, 2013
 177. Zivadin Micić, Nebojša Stanković, Trendovi znanja na platformi standardizacije zivotne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti, 16th International Conference ICDQM-2013, Research Center of Dependability and Quality Management - DQM, Prijevor, Vol.2, Iss.16, pp.519--529, 27.06.13--28.06.13, Srbija, 2013
 178. Ristić N., Jevremović A., Veinović M., Upotreba metode segmentnog hešovanja iniciranog sadržajem za identifikovanje homogenih fajlova, XII međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, pp.998-1001--998-1001, 2.1.1900--2.1.1900, Jahorina, Republika Srpska, 2013
 179. Saša Arsić, Stanko Stankov, Nikola Danković, Upravljanje inteligentnim zgradama, 26. kongres o procesnoj industriji, Procesing 2013, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku, Beograd, 06.06.2013.--07.06.2013., Srbija, 2013
 180. Milan Đorđević, Milan Radić, Uvažavanje nelinearnosti magnetskog jezgra u modelovanju grane magnećenja, Zbornik referata sa 31. savetovanja CIGRE Srbija, Srpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže, pp.39--39, 26.05. 2013.--30.05 2013., Srbija, 2013
 181. Dusan Radaković, Dragan Cvetković, Zona Kostić, Виртуални менаџмент - нови модел организације, Други научно-стручни скуп ПОЛИТЕХНИКА-2013, Београд, pp.115--124, Srbija, 2013
 182. В. Удовичић, Н. Веселиновић, А. Драгић, Р. Бањанац, Д. Јоковић, Д. Малетић, Д. Јоксимовић, Зависност приноса неутрона од притиска радног гаса у уређају плазма фокус, З?орник радова 12 Конгреса физичара Ср?ије, Друштво физичара Ср?ије, pp.260--263, 30.04.2013.--02.05.2013., Ср?ија, 2013
 183. Александар Јевремовић, Саша Адамовић, Младен Веиновић, Праћење курсора миша посетилаца као евалуација ефикасности дизајна ве? сајта, Zbornik radova 57. konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - Etran, 5.1.1900--5.1.1900, Zlatibor, Serbia, 2013
 184. Миодраг Спасић, Драган Антић, Дарко Митић, Станиша Перић, Саша Николић, Примена дигиталног предиктивног управљања заснованог на моделу процеса зауправљање хидрауличким системом са три резервоара, 57. Конференција ЕТРАН 2013, Друштво за ЕТРАН, pp.АУ 4.4-1--АУ 4.4-5, 03.06.2013.--06.06.2013., Ср?ија, 2013
 185. З. Гршић, П. Милутиновић, С. Павловић, Д. Ар?утина, Д. Драмлић, С. Драмлић, Ј. Каљевић, Д. Јоксимовић, Провера модула за атмосферску дифузију радионуклида кроз гранични слој атмосфере у моделу НФС Винча, З?орник радова 27 Симпозијумa Друштва за заштиту од зрачења Ср?ије и Црне Горе, Институт за нуклеарне науке Винча, Ла?ораторијa за заштиту од зрачења и заштиту животне средине "Заштита", pp.130--133, 02.10.2013.--04.10.2013., Ср?ија, 2013
 186. H. Peic, A. Roznjik, The Docimology Of Pre-Exam Obligations in Mathematics at the Faculty of Civil Engineering Subotica, , pp. 182--194, 2012
 187. Aleksandra M. Cvetković, Jelena A. Anastasov, Mihajlo Č. Stefanović, Daniela Milović, Boško Radovanović, Verovatnoća prekida relejnog sistema u prisustvu Nakagami-m fedinga i interferencije na prijemu, XVIII konferencija YU INFO 2012, pp. 422--425, Mar 29--3, Srbija, Kopaonik, 2012
 188. Bojana Z. Nikolić, Goran T. Đorđević, Dušan B. Drajić, Uticaj faznog šuma na verovatnoću greške MDPSK i MDCPSK signala u kanalu sa kompozitnim fedingom, ETRAN 2012, pp. TE1.1-1--TE1.1-4, Jun 11--14, BiH, 2012
 189. Goran T. Djordjevic, Ivan B. Djordjevic, Bane Vasic, Bit error rate performance of LDPC-coded MPSK signal detection over extended generalized K fading channels, ETRAN 2012, pp. TE3.3-1--TE3.3-4, Jun 11--14, BiH, 2012
 190. H. Stefanovic, D. Milic, I. Petrovic, Verovatnoća otkaza u sistemu sa neregenerativnim linkom u Hoytovom feding kanalu u prisustvu interference na mestu relejne stanice, Etran, Jun 11--14, Srbija, 2012
 191. Jovo Arežina, Perica Štrbac, Mating and Fitness Function Implemented as an Upgraded Petri Net, ETRAN, pp. VI2.5_1--VI2.5_4, Jun 11--11, Srbija, 2012
 192. Perica Štrbac, Jovo Arežina , Genetic Algorithm Implemented as an Upgraded Petri Net for Solving n-queen Problem, ETRAN, pp. VI2.8_1--VI2.8_4, Jun 11--11, Srbija, 2012
 193. Vasović Dejan, Mušicki Stevan, Stanković Miomir, Strategic role of small, decentralized hydro generation systems in Serbian energy policy development, II International Conference Engineering Management and Competitiveness, pp. 263--268, Jun 21--22, Srbija, 2012
 194. Savić Suzana, Vasović Dejan, Mušicki Stevan, Reflection on Occupational Health and Safety Elements in Context of Corporate Social Responsability, II International Conference Engineering Management and Competitiveness, pp. 174--181, Jun 21--22, Srbija, 2012
 195. Micić Živadin, Blagojević Marija, Inovacijama ka napretku učenja - na primerima standardizacije IT i sveukupnog, Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, pp. 264--270, Jun 1--3, srbija, 2012
 196. Marija Blagojevic, Živadin Micić, Nebojša Stanković, Analiza korišćenja Moodle sistema za upravljanje učenjem , Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Jun 1--3, srbija, 2012
 197. Marija Blagojević, Maja Božović, Suzana Petrović, Danijela Milošević, Goran Devedžić, An approach to modelling medical information systems, Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, pp. 588--595, Jun 1--3, srbija, 2012
 198. G. Šimić, M. Veinović, A. Jevremović, Improving HTTP performance (by) using diff algorithm, XVIII konferencija YU INFO 2012, pp. 411--416, Mar 29--3, Srbija, 2012
 199. Nenad Jovanović, Zoran Jovanović, Oliver Popović, OBJEKTNO ORIJENTISAN PRISTUP MODELOVANJA TCP/IP RAČUNARSKE MREŽE, ETRAN, p. RT1.6, Jun 11--14, Srbija, 2012
 200. S.Jovanović, Directives for Cyber Security of Smart Power Grids, BISEC 2012, Konferencija o bezbednosti informacija, Beograd, Jun 2012, pp. 27--31, Jun 27--27, Srbija, 2012
 201. S.Ninkov, S.Jovanović, GPGPU Processing in the Cloud, Konferencija YUINFO 2012, mart 2012, Kopaonik, pp. 95--99, Mar 29--2, Srbija, 2012
 202. D.Čančarević, S.Jovanović, N.Gligorić, Web-Based Visual php/CSS Development Tool, Konferencija YUINFO 2012, mart 2012, Kopaonik, pp. 647--652, Mar 29--2, Srbija, 2012
 203. Nikolić V., Savić S., Taradi J., Zaštita na radu kao aspekt društveno odgovornog poslovanja, Konferencija „Kvalitet i društvena odgovornost“, pp. 13--25, Mar 15--16, Srbija, 2012
 204. Goran Janaćković, S. Savić, M. Stanković, Faktori, performanse i indikatori zaštite na radu, 9. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Zaštita na radu u industriji, poljoprivredi, saobraćaju i komunalnoj delatnosti”, pp. 293--297, Oct 2--6, Srbija, 2012
 205. Suzana Savić, D. Spasić, Razvoj programa visokog obrazovanja za upravljanje komunalnim sistemom, 9. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Zaštita na radu u industriji, poljoprivredi, saobraćaju i komunalnoj delatnosti”, Oct 2--6, Srbija, 2012
 206. M. Stošić, Dušan Tatić, Primena proširene stvarnosti i Android tehnologije u arheološkom parku Medijana, 5th IEEESTEC Student Projects Conference, nov 29--29, Srbija, 2012
 207. B. Marinković, Z. Ognjanović, T. Butigan-Vučaj, A Distributed Implementation of a Catalog of Digitized Cultural Collections, Sixth International SEEDI Conference, pp. 19--24, Maj 18--20, Hrvatska, 2012
 208. Branko Malešević, Ivana Jovović, Milica Makragić, Aleksandar Pejović, Vojin Katić, Aleksandar Jovanović, Bojan Banjac, Buhbergerov algoritam i vizuelizacija monomijalnih ideala, Drugi simpozijum Matematika i primene, pp. 117--125, maj 27--28, Srbija, 2012
 209. Marija Boričić, Еволуција концепта ентропије – од термодинамике до алге?ре , SYM-OP-IS 2012, XXXIX Сimpozijum o operacionim istraživanjima, Sep 25--28, Srbija, 2012
 210. Dušan Gajić, Softverski sistem za podršku kontinualnom praćenju rada sa studentima u institucijama visokog obrazovanja, 17. konferencija YUINFO, p. P4.8, Mar 6--9, Srbija, 2011
 211. Miloš Radmanović, Jedno rešenje za bežičnu audio podršku kod multijezičke multimedije korišćenjem standardne računarske opreme , YU INFO 2011, pp. 619--623, Mar 6--9, Srbija, 2011
 212. Miloš Radmanović, Implementacija interfejsa Espreso paketa za minimizaciju prekidačkih funkcija korišćenjem XML Web servisa, YU INFO 2011, pp. 657--662, Mar 6--9, Srbija, 2011
 213. Nadežda Pejović, Žarko Mijajlović., Recent activities of Astronomical society Magellanic cloud, Nacionalna konferencija astronoma Srbije, pp. 303--306, Oct 10--12, Srbija, 2011
 214. Nadežda Pejović, Žarko Mijajlović., Календари у Виртуелној ?и?лиотеци Математичког факултета , Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića , pp. 146--157, Sep 14--15, Srbija, 2011
 215. Janaćković G., Savić S., Stanković M., Faktori, performanse i indikatori zaštite na radu, 8. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Zaštita na radu u 21. veku – teorija i praksa”, pp. 293--297, Oct 3--8, Srbija, 2011
 216. Savić S., Stanković M., Zaštita na radu u kontekstu društveno odgovornog poslovanja, 8. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Zaštita na radu u 21. veku – teorija i praksa”, pp. 105--110, Oct 3--8, Srbija, 2011
 217. Z.Jovanović, O.Popović, N. Jovanović, Pregled alata za simulaciju računarskih mreža u edukacionom okruženju, YUINFO, pp. 668--690, Mar 6--9, Srbija, 2011
 218. O. Popović, Z. Jovanović, M. Cvjetković, N. Jovanović, R. Popovic, PRIMENA OPEN-SOURCE SOFTVERA ZA VIRTUELIZACIJU SERVERSKIH SISTEMA U EDUKATIVNE SVRHE, ETRAN, p. RT1.3, Jun 6--9, Srbija, 2011
 219. Duško Radaković, Dragan Cvetković, Tatjana Tanasković, Globalni trend i karaktersitike sistema za mikroproizvodnju, I naučno-stručni skup »POLITEHNIKA-2011«, pp. 59--65, Dec 2--2, srbija, 2011
 220. N. Pejović, Ž. Mijajlović, Astronomske knjige iz 18. i 19. veka u Virtuelnoj biblioteci Matematičkog fakulteta, Publ. Astr. Druš. Ruđer Bošković, br. 10, 2011, 785-800.
 221. N.Pejović, Ž. Mijajlović, Astronomical books in Virtual Library of Faculty of Mathematics in Belgrade, XVI National Conference of Astronomers of Serbia, October 10-12, 2011, Belgrade, Book of Abstracts Conference, Beograd, 2011, 72-72.
 222. Cukic, Ivan: An optimised index structure for static deductional databases based on fuzzy or probabilistic DLs. Verovatnosne logike i njihove primene, MISANU (2011)
 223. Ana Stanković, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Edis Mekić, Srboljub Zdravković, Statistical characteristic of ratio of product of two random Rayleigh variables and Rayleigh random variable and its application in performance analysis of wireless communication systems, INFOTEH-JAHORINA 2011, Istočno Sarajevo, BIH, 16-28 March 2011, Proceedings of papers, vol. 10, Ref. B-I-3, pp.79-81, ISBN 99938-624-2-8.
 224. Jelena A. Anastasov, Aleksandra M. Cvetković, Stefan R. Panić, Dejan N. Milić, Mihajlo C. Stefanović, " ABER Performance of Dual-hop System over Asymmetric Fading Channels with Interference at the Relay ", 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Zbornik radova, str. 525-528, Beograd, 22-24 Novembar 2011, ISBN 978-1-4577-1498-6.
 225. Mihajlo Stefanović, Jelena Anastasov, Stefan Panić, Srđan Jovković, Petar Spalević, Boško Radovanović, "Analiza količine fedinga SSC prijema u kanalu sa korelisanim a-m fedingom", INFOTEH 2011, Zbornik radova, Vol. 10, Ref. B-I-2, Jahorina, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina, str. 75-78, 16-18. mart 2011, ISBN- 99938-624-2-8.
 226. Dragana Krstić, Petar Nikolić, Zoran Milić, Dragan Radenković, Mihajlo Stefanović, Bit Error Rate of MRC Receiver for BPSK Signals in the Presence of G Fading, zbornik radova konferencije 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011),, Beograd, 22-24. novembar 2011.
 227. Danka Pevac, Ivana Petrovic, Risto Bojovic, The Possibility of Application the Optical Wavelength Division Multiplexing Network for Streaming Multimedia Distribution, EUROCON 2011, A.178, www.eurocon2011.it.pt, International conference on computer as a tool, IEEE, April 2011, Lisbon, Portugal.
 228. BilĐÿana BelĐÿaković, BilĐÿana Janković, Milanče Jevtić, Ivan Radović, Zoran P. Stajić: Mogućnost primene merno-informacionih sistema za lokalizovanje izvora gubitaka električne energije u širokoj potrošnji, Zbornik radova sa savetovanja Mere i aktivnosti za smanjenje netehničkih gubitaka električne energije, Iriški venac, 19. april 2011, (CD u prilogu)
 229. ŽelĐÿko Jevtić, Nikola MilosavlĐÿević, Nenad Marinković, Zoran P. Stajić: Efekti nezavisnih kontrola mernih mesta u ED Elektromorava Smederevo, Zbornik radova sa savetovanja Mere i aktivnosti za smanjenje netehničkih gubitaka električne energije, Iriški venac, 19. april 2011, (CD u prilogu)
 230. Dragan Antić, Saša Nikolić, Staniša Perić, Marko Milojković, Miloš Milošević: Primena genetičkih algoritama u pozicioniranju 3D krana, zbornik radova 55. konferencije ETRAN 2011, Banja Vrućica (Teslić), Bosnia and Hercegovina, June 06.-09., 2011, pp. AU5.4-1-4, (ISBN: 978-86-80509-66-2), Društvo za ETRAN, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
 231. Staniša Perić, Darko Mitić, Dragan Antić, Marko Milojković, Dejan Mitić: Digitalno upravljanje sistemom protiv blokiranja kočnica sa kvazi-kliznim režimom, zbornik radova 55. konferencije ETRAN 2011, Banja Vrućica (Teslić), Bosnia and Hercegovina, June 06.-09., 2011, pp. AU5.5-1-4, (ISBN: 978-86-80509-66-2), Društvo za ETRAN, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
 232. Stanko Stankov: Nadzorno upravljački sistem pogona za proizvodnju mineralne vune, Dvadeset četvrti međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2011, Sekcija Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja, rad sa red. br. 3.6. u Zborniku radova na CD-u, Fruška gora, 1 -- 3. juni 2011.
 233. Stanko Stankov: Upravljanje kotlarnicom i puštanje u rad, Dvadeset četvrti međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2011, Sekcija Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja, rad sa red. br. 3.7. u Zborniku radova na CD-u, Fruška gora, 1 -- 3. juni 2011.
 234. Stanko Stankov: Upravljanje mašinom za pakovanje mineralne vune, Dvadeset četvrti međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2011, Sekcija Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja, rad sa red. br. 3.8. u Zborniku radova na CD-u, Fruška gora, 1 -- 3. juni 2011.
 235. Stanko Stankov, Saša Nikolić, Miodrag Spasić, Dejan Mitić, Zoran Icić: SCADA sistem pumpne stanice, 55 Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN, E zbornik radova (str. AU3.5-1-4), ISBN: 978-86-80509-66-2, Banja Vrućica, Teslić, Bosna i Hercegovina, 6 -- 9. juni, 2011.
 236. Zoran Jovanović, Miodrag Spasić, Stanko Stankov, Nikola Danković, Zoran Icić: Primena makete lifta u edukaciji studenata, 55. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN, E zbornik radova (str. AU4.4-1-4), ISBN: 978-86-80509-66-2, Banja Vrućica, Teslić, Bosna i Hercegovina, 6 -- 9. juni, 2011.
 237. Darko Mitić, Ljilja Antić, Zoran Jovanović, Nikola Danković: Primena upravljanja s kvazi-kliznim režimom u ekonomskom sistemu opisanim Puuovim modelom, Zbornik radova 55. konferencije ETRAN 2011, Banja Vrućica (Teslić), Bosnia and Hercegovina, June 06.-09., 2011, pp. AU5.5-6-4, (ISBN: 978-86-80509-66-2), Publisher: Društvo za ETRAN, Elektrotehnički fakultet Banja Luka.
 238. J. Malenović -- Nikolić, D. Spasić, D. Vasović: Značaj indikatora za ocenu intenziteta potrošnje energije i uticaja na životnu sredinu Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Zaštita na radu u 21. veku, Tara, 2011.
 239. M. Gocić, D. Vasović: Informacioni sistem za zaštitu voda zasnovan na ontologijama, Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Otpadne vode, komunalni čvrst otpad i opasan otpad, Niš, Srbija 2011.
 240. D. Vasović, Z. Stajić, M. Stanković: Primena inteligentnih merno informacionih sistema u centralizovanim sistemima tretmana otpadnih voda, Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Otpadne vode, komunalni čvrst otpad i opasan otpad, Niš, Srbija 2011.
 241. D. Vasović, S. Mušicki, M. Gocić: Elementi planiranja odgovora na vanredne situacije u kontekstu zaštite voda Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Zaštita voda, Zlatibor, Srbija 2011.
 242. V. Stefanović, M. Stanković, D. Vasović: SWOT analiza potencija Stare planine Zbornik radova, XIV Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 2011.
 243. D. Vasović, J. Malenović -- Nikolić, S. Mušicki: Uslovi rada na postrojenjima za tretman voda Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Zaštita na radu u 21. veku, Tara, 2011.
 244. D. Tasić, M. Tanasković, M. Stojanović: Strujno opterećenje kablovskih vodova 10 kV i uticaj na izbor tipskog preseka, VII Savetovanje CIRED Srbija, R-1.13 , Vrnjačka Banja, 2010.
 245. L. Korunović, M. Stojanović, D. Tasić, L. Stoimenov, A. Krstić: Analiza dijagrama potrošnje na niskom naponu distributivne mreže Niša, VII Savetovanje CIRED Srbija, R-6.02, Vrnjačka Banja, 2010.
 246. A. Krstić, L. Stoimenov, A. Stanimirović, N. Davidović, M. Bogdanović, S. Tošić, D. Tasić: Jedan pristup za određivanje gubitaka na niskonaponskoj mreži zasnovan na informacijama iz različitih informacionih sistema, VII Savetovanje CIRED Srbija, R- 6.09, Vrnjačka Banja, 2010.
 247. M. Dočić, D. Tasić: Karakteristike izvoda srednjeg napona koji sadrži malu hidroelektranu, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, R C6-02, Zlatibor, 2011 , CD ISBN: 978-86-82317-69-2.
 248. L. Korunović, M. Stojanović, M. Vucković, D. Tasić, A. Krstić: Faktor opterećenja i faktor gubitaka različitih kategorija potrošnje na niskom naponu, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, R C6-13, Zlatibor, 2011, CD ISBN: 978-86-82317-69-2.
 249. D. Stojanović, A. Jović, L. Korunović, N. Krečković: Povećanje gubitaka u niskonaponskoj distributivnoj mreži usled nesimetrije opterećenja i viših harmonika, VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore sa regionalnim učešćem, Vrnjačka Banja, 26. 9. - 1. 10. 2010., R-6-10.
 250. D. Vasović, Z. Stajić, M. Stanković, Primena inteligentnih merno informacionih sistema u centralizovanim sistemima tretmana otpadnih voda, Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Otpadne vode, komunalni čvrst otpad i opasan otpad, Niš, Srbija 2011 (autori D. Vasović i Z. Stajić su istraživači na potprojektu 7)
 251. V. Stefanović, M. Stanković, D. Vasović, SWOT analiza potencija Stare planine Zbornik radova, XIV Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 2011 (autori D. Vasović je istraživač na potprojektu 7)
 252. Janaćković, G., Savić, S., Stanković, M., Upravljanje znanjem o zaštiti na radu u kontekstu konkurentnosti organizacije, Zbornik radova sa konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, DQM 2011 Beograd, 28-29. jun 2011, str. 805-812.
 253. Janaćković G., Savić S., Stanković M., Faktori, performanse i indikatori zaštite na radu, 8. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Zaštita na radu u 21. veku – teorija i praksa”, pp. 293--297, Oct 3--8, Srbija, 2011
 254. G.Lj. ĐêĐšnĐšćkĐžvić, S.Đ£. SĐšvić, Đ£.S. StĐšnkĐžvić, ŽivĐžtni ciklus zĐšštitĐÁ i uprĐšvlĐÿĐšnjĐÁ znĐšnjĐÁm, ZbĐžrnik rĐšdĐžvĐš kĐžnfĐÁrĐÁnciĐÿĐÁ ĐòlĐÁktrĐžnskĐž učĐÁnjĐÁ nĐš putu kĐš društvu znĐšnjĐš, UnivĐÁrzitĐÁt Đ£ĐÁtrĐžpĐžlitĐšn, BĐÁĐžgrĐšd, 7. Đ×ktĐžbĐšr 2010, 89-94.
 255. SuzĐšnĐš SĐšvić, Đ£iĐžmir StĐšnkĐžvić, G.Lj. ĐêĐšnĐšćkĐžvić, SistĐÁmskĐš ĐšnĐšlizĐš, uprĐšvlĐÿĐšnjĐÁ znĐšnjĐÁm i intĐÁrĐšktivĐšn timski rĐšd, ZbĐžrnik rĐšdĐžvĐš kĐžnfĐÁrĐÁnciĐÿĐÁ ĐòlĐÁktrĐžnskĐž učĐÁnjĐÁ nĐš putu kĐš društvu znĐšnjĐš, UnivĐÁrzitĐÁt Đ£ĐÁtrĐžpĐžlitĐšn, BĐÁĐžgrĐšd, 7. Đ×ktĐžbĐšr 2010, 95-100.
 256. G.Lj. ĐêĐšnĐšćkĐžvić, S.Đ£. SĐšvić, Đ£.S. StĐšnkĐžvić, IntĐÁgrĐšciĐÿĐš ĐžrgĐšnizĐšciĐÿĐÁ i intĐÁrĐšktivni timski rĐšd, ZbĐžrnik rĐšdĐžvĐš 13. mĐÁđunĐšrĐždnĐÁ kĐžnfĐÁrĐÁnciĐÿĐÁ UprĐšvlĐÿĐšnjĐÁ kvĐšlitĐÁtĐžm i pĐžuzdĐšnĐžšću DQM-2010, BĐÁĐžgrĐšd, 29-30. Đêun 2010, UDK 658.56, ISSN 1451-4966, 729-736.
 257. G.Lj. ĐêĐšnĐšćkĐžvić, S.Đ£. SĐšvić, Đ£.S. StĐšnkĐžvić, FunkciĐžnĐšlnĐš intĐÁgrĐšciĐÿĐš i intĐÁrĐšktivni timski rĐšd, ZbĐžrnik rĐšdĐžvĐš 50 gĐždinĐš ĐžrgĐšnizĐžvĐšnĐÁ zĐšštitĐÁ u SrbiĐÿi, Niš, 26-27. Đ£Đšrt 2010, 187-194.
 258. Nikolić, V., Lalić, Ž., Taradi, J. (2011). Bezbednost i zdravlje na radu u obrazovnim ustanovama, Zbornik radova Tara 2011, Fakultet tehničkih nauka , Novi Sad, 2011
 259. Micic Zivadin, Tufegdzic Milica (2011). TQM modeling for improving quality in technical engineering education in Serbia, National conference with international participation, Technical Faculty Cacak, 23-25. September 2011. Proceedings, ISBN: 978-86-7776-128-8, pp. 127-135.
 260. Dušan B. Gajić, "Brzo izračunavanje slant transformacije na heterogenim računarskim sistemima", Zbornik radova 55. konferencije ETRAN-a, CD, sekcija Rač. tehnika, rad RT3.7, Banja Vrućica, Bosna i Hercegovina, 6-9.6.2011.

Conference papers (M64)

 1. А. Ваљаревић, П. Вранић, D. Kićović, Rediscovered properties of old Ptolemy’s Mediterranean map with use of GIS numerical methods, Knjiga apstrakata: Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika, 26. septembar 2017, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, pp. 26 - 27, 978-86-7589-121-5, Beograd, 26. - 26. Sep, 2017
 2. С. Гилезан, Ј. ИВЕТИЋ, С. КАШТЕРОВИЋ, З. Огњановић, Н. САВИЋ, Towards probabilistic reasoning about simply typed lambda terms, Sedma nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, pp. 11 - 12, Београд, Србија, 8. - 8. Nov, 2017
 3. Д. Татић, N. Jovanović, D. Tatić, Р. Станковић, З. Огњановић, A case study of the usage of information technologies and mobile devices by visitors in museum environments, XV konferencija Digitalizacija nacionalne baštine,starih zapisa iz prirodnih i društvenih i digitalna humanistika, Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu, pp. 23 - 23, 978-86-7589-121-5, Beograd, Srbija, 26. - 26. Sep, 2017
 4. Д. Татић, Nikola Vitanović, Kristijan Stevanović, Nemanja Živković, N. Jovanović, Р. Станковић, З. Огњановић, Universal electronic guide developed in unity environment, XV konferencija Digitalizacija nacionalne baštine,starih zapisa iz prirodnih i društvenih i digitalna humanistika, Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu, pp. 24 - 24, 978-86-7589-121-5, Beograd, Srbija, 26. - 26. Sep, 2017
 5. М. Тодоровић, Б. Маринковић, М. Шеган-Радоњић, С. Томовић, С. Вујошевић, М. Новаковић, В. Јелисавчић, 3D ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ВИРТУЕЛНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ АРХЕОЛОШКИХ ЗБИРКИ И ЛОКАЛИТЕТА, XV konferencija "Digitalizacija kulturne bastine, starih zapisa iz prirodnih i drustvenih nauka i digitalna humanistika", pp. 25 - 25, 978-86-7589-121-5, Beograd, 26. - 26. Sep, 2017
 6. С. Вујошевић, М. Новаковић, З. Огњановић, А. Арсић, М. Тодоровић, Дигитализација часописа „филмске свеске“ (1968 -1986), XV konferencija "Digitalizacija kulturne bastine, starih zapisa iz prirodnih i drustvenih nauka i digitalna humanistika", pp. 29 - 29, 978-86-7589-121-5, Београд, 26. - 26. Sep, 2017
 7. В. Илић, I. Đorđević, M. Stankovic, Some Recent Results Concerning Rényi Entropy, The Fifth Conference on Information Theory and Complex Systems TINKOS 2017, MISANU Beograd, pp. 11 - 11, 978-86-80593-61-6, Beograd, 9. - 10. Nov, 2017
 8. Rat Мilica, Andrić Andrijana, Anačkov Goran, Ornithogalum sect. Heliocharmos in the Carpato-Pannonian region: harmonization of nomenclature, taxonomy and herbarium data, 11th International Conference „Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region” (AFVK XI), Magyar Természettudományi Múzeum. Budapest, pp.83--84, 12.02.16.--14.02.16., Hungary, 2016
 9. Radišić Dimitrije, Vujić Ante, Radenković Snežana, Nikolić Tijana, Trifunov Sonja, Andrić Andrijana, Prime Hoverfly (Diptera, Syrphidae) Areas (PHA): review and proposal for protection, 2nd International Symposium on Nature Conservation: „Nature conservation – experiences and perspectives“, Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province. Novi Sad, pp.55--56, 01.04.16.--02.04.16., Serbia, 2016
 10. Siniša Tomović, Milan Todorović, Milica Knežević, Vladisav Jelisavčić, Aleksandra Arsić, Aleksandra Zdravković, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Miroljub Stojanović, UNAPREĐENJA DIGITALNE NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE, XIV KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE, STARIH ZAPISA IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA I DIGITALNA HUMANISTIKA, Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu, pp.22--22, 29.09.2016.--29.09.2016., Srbija, 2016
 11. Aleksandra Zdravković, Siniša Tomović, Milan Todorović, Vladisav Jelisavčić, Marija Šegan, Sandra Vujošević, Aleksandra Arsić, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Radovan Cukić, Marija Vasiljević, Ada Vlajić, VIZUELNI ARHIV JUGOSLAVIJA – DIGITALIZACIJA FOTOGRAĐE MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE, XIV KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE, STARIH ZAPISA IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA I DIGITALNA HUMANISTIKA, Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu, pp.25--25, 29.09.2016.--29.09.2016., Srbija, 2016
 12. Aleksandra Arsić, Marija Šegan, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, PREDLOG FORMATA METADAPODAKA ZA OPIS NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA, XIV KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE, STARIH ZAPISA IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA I DIGITALNA HUMANISTIKA, Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu, pp.2--2, 29.09.2016.--29.09.2016., Srbija, 2016
 13. Radomir S. Stanković, Dušan Tatić, Dragan Tatić, Nemanja Jovanović, Digitalni muzej u Niškoj tvrđavi - Primer primene informacionih tehnologija u predstavljanju nacionalne baštine, Četrnaesta nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika, Matematički fakultet u Beogradu, pp.16--16, 29.9.2016--29.9.2016, Srbija, 2016
 14. Dušan B. Gajić, Radomir S. Stanković, On the Computational Effciency of the Galois Field and the Reed-Muller-Fourier Transforms of Multiple-Valued Logic Functions, Zbornik apstrakata - 6. nacionalna konferencija "Verovatnosne logike i njihove primene" VLP 2016, Matematički institut SANU, pp.14--15, 6.10.2016.--6.10.2016., Srbija, 2016
 15. Синиша Томовић, Милан Тодоровић, Милица Кнежевић, Владисав Јелисавчић, Александра Арсић, Александра Здравковић, Бојан Маринковић, Зоран Огњановић, Мирољуб Стојановић, УНАПРЕЂЕЊА ДИГИТАЛНЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ, XVI КОНФЕРЕНЦИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ БАШТИНЕ, СТАРИХ ЗАПИСА ИЗ ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА, Математички факултет, Универзитета у Београду, pp.22--22, 29.09.2016.--9/29/2016, Србија, 2016
 16. Марија Шеган, Сандра Вујошевић, Александра Арсић, Милица Кнежевић, Владисав Јелисавчић, Синиша Томовић, Милан Тодоровић, Бојан Маринковић, Зоран Огњановић, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНАТА О СПОЉНОЈ ПОЛИТИЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (1903 - 1914), XVI КОНФЕРЕНЦИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ БАШТИНЕ, СТАРИХ ЗАПИСА ИЗ ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА, Математички факултет, Универзитета у Београду, pp.18--18, 29.09.2016.--9/29/2016, Србија, 2016
 17. Branko Malešević, Rаzvoj jednog dokаzivаčа nekih klаsа аnаlitičkih nejednаkosti, Sedmi simpozijum "Mаtemаtikа i primene", Matematički fakultet Beograd, pp.1--10, 4.11.2016.--5.11.2016., Srbija, 2016
 18. Siniša Tomović, Milan Todorović, Milica Knežević, Vladisav Jelisavčić, Aleksandra Arsić, Aleksandra Zdravković, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Miroljub Stojanović, UNAPREĐENJA DIGITALNE NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE, XIV KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE, STARIH ZAPISA IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA I DIGITALNA HUMANISTIKA, Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu, pp.22--22, 29.09.2016.--29.09.2016., Srbija, 2016
 19. Miloš Milovanović, Gordana Medić-Simić, Complexity Based Aesthetics and Gnoseology, TINKOS 2016, Matematički institut SANU, pp.23--23, 27. 10.--28. 10, Srbija, 2016
 20. Andrea Rožnjik, Hajnalka Péics, Számítógépes kísérletezés a folytonos idejű késleltetett differenciaegyenlet aszimptotikus viselkedésének kutatásában (Eksperimentisanje računarom u istraživanju asimptotskog ponašanja rešenja diferencne jednačine sa kašnjenjem i neprekidnim argumentom), Tudomány és erő: Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó (Skup Vojvođanskog mađarskog akademskog saveta), Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, pp.67--67, 10.12.2016.--10.12.2016., Srbija, 2016
 21. Žarko Mijajlović, Nadežda Pejović, DIGITIZED WORKS OF EMILIJAN JOSIMOVIĆ, Book of Abstracts: The Fourteenth National Conference, Digitization of Cultural Heritage, Old Records from the Natural and Social Sciences and Digital Humanities, Matematički fakultet u Beogradu, pp.9--10, 9/29/2016--9/29/2016, Srbija, 2016
 22. Miloš Radmanović, Building archaeological recording and documentation system using OpenAtlas Web-based database application, Zbornik apstrakta 14. konf. za digitalizaciju kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalne humanistike (NCD 2016), Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, pp.11--11, 9/29/2016--9/29/2016, Srbija, 2016
 23. Marija Šegan, Sandra Vujošević, Aleksandra Arsić, Milica Knežević, Vladisav Jelisavčić, Siniša Tomović, Milan Todorović, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, DIGITALIZACIJA DOKUMENATA O SPOLjNOJ POLITICI KRALJEVINE SRBIJE (1903 - 1914), XIV KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE, STARIH ZAPISA IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA I DIGITALNA HUMANISTIKA, Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu, Vol.x, Iss.x, pp.18--18, 29.09.2016.--9/29/2016, Srbija, 2016
 24. Aleksandar Valjarević, Žarko Mijajlović, Marija Šegan, Dragica Živković, MAPPING ARCHEOLOGICAL LAYERS OVER 7000 YEARS CASE STUDY OF TOPLICA DISTRICT (SERBIA), XIV KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE, STARIH ZAPISA IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA I DIGITALNA HUMANISTIKA, Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu, Vol.x, Iss.x, pp.23--23, 29.09.2016.--29.09.2016., Srbija, 2016
 25. Mirjana Maljković, Biljana Stojanović, Žarko Mijajlović, Digitalni Legat profesora Slaviše Prešića, Book of Abstracts: The Fourteenth National Conference, Digitization of Cultural Heritage, Old Records from the Natural and Social Sciences and Digital Humanities, University of Belgrade, Faculty of Mathematics, pp.5--5, 29.09.2016.--29.09.2016., Serbia, 2016
 26. Vladan Vučković, Nenad Stojiljković, Method for generating pseudo-random numbers with unique values in output sequence, Method for generating pseudo-random numbers with unique values in output sequence, VLP 2016, Matematički institut SANU 2016, pp.30--30, 10/6/2016Serbia, 2016
 27. Vladan Vučković, Aleksandar Stanišić, A Method for Extracting SBS movies from Virtual Reality Tesla Laboratories, Method for Extracting SBS movies from Virtual Reality Tesla Laboratories, VLP 2016, Matematički institut SANU 2016, pp.32--32, 10/6/2016Serbia, 2016
 28. Predrag S. Stanimirovic, Ivan S. Zivkovic, Dimitrios Gerontitis, Higher-order ZNN models for computing the matrix inverse, Četvrta konferencija Teorija informacija I kompleksni sistemi – TINKOS, MISANU, pp.31--32, 27/10--28/10, Srbija, 2016
 29. Predrag M. Popović, Miroslav M. Ristić, Aleksandar S. Nastić, Analysis of prediction errors generated by BINAR(1) models, TINKOS, Matematički institut SANU, pp.1--1, 1/26/1900--1/27/1900, Srbija, 2016
 30. Aleksandar Janjić, Lazar Velimirović, Miomir Stanković, Multi-attribute Optimization of Electric Vehicle Fleet Charging Scheduling, The Fourth National Conference on Information theory and complex systems -TINKOS 2016, Mathematical Institute SASA, pp.4--4, 27.10.2016.--28.10.2016., Serbia, 2016
 31. Nenad Mitić, Saša Malkov, Nikolina Vukša Popović, Biljana Stojanović, Digitalizacija arhive studentske službe Matematičkog fakulteta u Beogradu, XIII konferencija Digitalizacija kulturne baštine i digitalna humanistika, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, pp.7--8, 10.9.2015.--11.9.2015., Srbija, 2015
 32. Branko Malešević, Tatjana Lutovac, Jedan doprinos automatskom dokazivanju nekih klasa analitiˇckih nejednakosti, Šesti simpozijum MATEMATIKA I PRIMNE, Matematički fakultet, Beograd, pp.1--4, 16.10.205.--17.10.2015., Srbija, 2015
 33. Dušan Tatić, Bojan Tešić, Augmented Reality as a Tool for Maintaining and Repairing Complex Industrial Systems, Peta nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene - Knjiga apstrakata, Matematički institut, SANU, pp.12--13, 29.10.1015--30.10.2015, Srbija, 2015
 34. Miloš Đurić, Goran Stančić, Synthesis of All-Pass Functions for Signal Compression and Expansion, The Second National Conference on Information Theory and Complex Systems, Matematički institut SANU, pp.35--36, 16.6--17.6, Srbija, 2014
 35. Miloš Djurić , Milena Stanković, Music Genre Classification Based on Signal Rhytmic Segmentation, Music Genre Classification Based on Signal Rhytmic Segmentation, Matematički institut SANU, pp.27--28, 10/29/2015--10/30/2015, Srbija, 2015
 36. Mirjana Maljković, Dragana Malbašić, Digitalizacija zaostavštine Srba u mestu Osredak u Bosni i Hercegovini, XIII konferencija Digitalizacija kulturne baštine i digitalna humanistika, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, pp.5--6, 10.9.2015.--11.9.2015., Srbija, 2015
 37. N.Pejović, S.Malkov, N.Mitić, Z.Mijajlović, Serbian and International Honors Awarded to Milutin Milankovic, Digitalizacija kulturne baštine i digitalna humanistika: XII nacionalna konfernecija sa međunarodnim učešćem, Matematički fakultet, Beograd, Iss.zbornik apstrakata, pp.9--9, 10.09.2015.--11.09.2015., Srbija,
 38. Vladan Vučković, Nikola Savić, Nenad Stojiljković, Memory Generation of Random Numbers by Exploiting Indetermination Caused by Race Effect of Multi-Threading Processes, Memory Content and Process State Information, Peta nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut SANU, pp.20--20, 29.10.2015.--30.10.2015., Srbija, 2015
 39. Vladan Vučković, Milan Randjelović, Nenad Stojiljković, Implementation of VoIP Encryption using RC4 Algorithm, Peta nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut SANU, pp.22--22, 29.10.2015.--30.10.2015., Srbija, 2015
 40. Predrag M. Popović, Miroslav M. Ristić, Aleksandar S. Nastić, Random coefficient bivariate INAR(1) model with dependent innovation processes, Verovatnosne logike i primene, Matematički institut SANU, pp.33--34, 1/28/1900--1/29/1900, Srbija, 2015
 41. Nadežda Pejović, Saša Malkov, Nenad Mitić, Žarko Mijajlović, Serbian and International Honors Awarded to Milutin Milankovic, Book of abstracts, The Thirteenth National Conference, "Cultural Heritage Digitization and Digital Humanities, Matematički Institut SANU, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, pp.9--9, 9/10/2015--9/11/2015, Srbija,
 42. Aleksandar Janjić, Lazar Velimirović, Miomir Stanković, Intelligent building efficiency assessment using multiattribute utility theory, Peta nacionalna konferencija “Verovatnosne logike i njihove primene”, Matematicki institut SANU, pp.24--24, 29.10.2015.--30.10.2015., Srbija, 2015
 43. Jelena Ranitović, Vesna Nikolić, Ad hoc dynamic systems in emergencies, Peta nacionalna konferencija “Verovatnosne logike i njihove primene”, TINKOS 2015, Mathematical Institute SASA, Niš, pp.11--11, 29.10.2015--30.10.2015., Srbija, 2015
 44. Siniša Tomovć, Zoran Ognjanovć, Dragan Doder, First-Order Probabilistic Common Knowledge Logic, Peta nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut SANU, pp.19--19, 29.10.2015.--30.10.2015., Srbija, 2015
 45. Miomir Stankovic, Velimir Ilic, On the generalized thermostatistics for generalized entropies, Peta nacionalna konferencija ˇ “Verovatnosne logike i primene”, Matematicki institut, SANU, pp.29--30, --http://www.mi.sanu.ac.rs/conferences/VLP_2015_FirstCall.pdf, 2015
 46. Milica Knežević, Bojan Marinković, Nataša Bulatović, Milan Todorović, Ivan Čukić, Zoran Ognjanović, Jörg Lehmann, Andrei Zamoiski, STVARANJE CENDARI DIGITALNOG REPOZITORIJUMA O PRVOM SVETSKOM RATU I SRENJEVEKOVNOJ KULTURI EVROPE, XIII KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE I DIGITALNA HUMANISTIKA, Matematički fakultet Univerziteta u Beograd, pp.4--4, 10.09.2015.--11.09.2015., Srbija, 2015
 47. Александар Михајловић, Владисав Јелисавчић, Синиша Томовић, Милан Тодоровић, Бојан Маринковић, Зоран Огњановић, Вељко Милутиновић, СЕРБИА-ФОРУМ - КОРАК КА БОЉОЈ ВИДЉИВОСТИ ДИГИТАЛИЗОВАНЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ У СРБИЈИ, XIII KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE I DIGITALNA HUMANISTIKA, Matematički fakultet Univerziteta u Beograd, pp.7--7, 10.09.2015.--11.09.2015., Srbija, 2015
 48. Natasa Glisovic, Miodrag Raskovic, Sanvila Raskovic, Aleksandra Popadic Peric, Vojislav Djuric, The System for the support of the clinical decision making based on the comparison of patients on the basis of clinical and laboratory parameters by using the expanded the hamming distance, Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut SANU, pp.35--38, 29.10.--30.10., Srbija, Beograd, 2015
 49. Сандра Вујошевић, Марија Шеган, Зоран Огњановић, ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ У СРБИЈИ (2014 – 2015), Дигитализација културне ?аштине и дигитална хуманистика, Математички факултет Универзитета у Београду, pp.15--15, 9/10/2015--9/11/2015, СР Ср?ија, 2015
 50. Сања Рајић, Александра Ивановић, Иван Илић, Сандра Вујошевић, Марија Шеган, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАУЧНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СА ПРИМЕНМА У СРЕДЊОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ ПРОЈЕКАТ : ДИГИТАРИЈУМ, Дигитализација културне ?аштине и дигитална хуманистика, Математички факултет Универзитета у Београду, pp.12--12, 9/10/2015--9/11/2015, СР Ср?ија, 2015
 51. Марија Шеган, Сандра Вујошевић, Александра Здравковић, КРЕИРАЊЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 'ДИГИТАРИЈУМ', Дигитализација културне ?аштине и дигитална хуманистика, Математички факултет Универзитета у Београду, pp.12--12, 9/10/2015--9/11/2015, СР Ср?ија, 2015
 52. Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Žarko Mijajlović, Marija Šegan, Sandra Vujošević, INTERPOLATION OF DIGITIZED DATA FROM THE MAPS IN THE ASSESSMENT OF CULTURAL HERITAGE IN TOPLICA REGION, Дигитализација културне ?аштине и дигитална хуманистика, Математички факултет Универзитета у Београду, pp.15--15, 9/10/2015--9/11/2015, СР Ср?ија, 2015
 53. Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Dragan Doder, Aleksandar Perović, A Propositional Linear Time Logic with Time Flow Isomorphic to $\omega^2$, Četvrta nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut SANU, pp.14--14, 2.10.2014.--3.10.2014., Srbija, 2014
 54. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Bojan Denić, Application of Extended Huffman Coding on Three-Level Scalar Quantizer for Gaussian Source, The second national conference on "Information theory and complex systems", Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.21--22, 16.06.2014--17.06.2014, Srbija, 2014
 55. Milan Gocić, Lazar Velimirović, Miomir Stanković, Application of water surplus distribution in assessing meteorological drought, Cetvrta nacionalna konferencija "Verovatnosne logike i njihove primene", Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts,, pp.17--18, 2.10.2014--2.10.2014, Srbija, 2014
 56. Branko Malešević, Vera Miler-Jerković, Blok reprezentacija uopštenih inverza matrica, Peti simpozijum MATEMATIKA I PRIMENE, Matematički fakultet, Beograd, pp.1--10, 17.10.2014.--18.10.2014., Srbija, 2014
 57. Silvia Gilezan, Computational approach to conjugation, Cetvrta nacionalna konferencija “Verovatnosne logike i njihove primene”, Matematicki institut SANU, pp.33--33, 2.10.2014--2.10.2014, Srbija, 2014
 58. N.Pejović, Ž.Mijajlović, S.Malkov, N.Mitić, Digitalni arhiv "Milutin Milanković", Razvoj astronomije kod Srba VIII, Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“, pp.1--10, 22.4.2014--26.4.2014, Srbija, 2014
 59. Nikolina Vukša Popović, Žarko Mijajlović, Digitalni legat Anton Bilimović, Razvoj astronomije kod Srba VIII, Astronomsko društvo Ruđer Bošković, 22.04.--26.04., Srbija, 2014
 60. Ivan S. Živković, E-Learning Computing Grid as Complex System, Teorija informacija i kompleksni sistemi - TINKOS, Matematički institut SANU, pp.69--70, 16.6.2014--17.6.2014, Srbija, 2014
 61. Popović P., Nastić A., Ristić M., Estimation Methods in Bivariate Autoregressive Time Series of Counts, Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut, SANU, pp.1--10, 2.10.2014--2.10.2014., Srbija, 2014
 62. Dejan N. Milić, Aleksandar S. Cvetković, Estimation of Phase-Noise PDF using Graphical Processing Unit, The second national conference on Information Theory and Complex Systems TINKOS, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.29--30, 16.06.2014--17.06.2014, Srbija, 2014
 63. H. Péics, Existence of positive solutions of linear delay difference equations with continuous time, Szeged Dynamics Days poster session, University of Szeged, pp.17--17, 28.02.2014.--01.03.2014., Hungary, 2014
 64. Lj. Petrović, S. Dimitrijević, Generalizations of Granger Causality in Continuous Time and Some Types of Convergence, XIII Srpski matematicki kongres, pp.1--10, 22.5.2014--25.4.2014, Srbija, 2014
 65. G. Janjić, S. Malkov, M. Živković, S. Zarić, Interactions of water molecule with phenyl group in crystal structures of small molecules and proteins, Simpozijum „Matematika i primene“, Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, pp.1--10, 17.10.2014.--18.10.2014., Srbija, 2014
 66. Aleksandar Janjić, Miomir Stanković, Lazar Velimirović, Iterative Process of Group Decision Making using Fuzzy Influence Diagrams, Cetvrta nacionalna konferencija “Verovatnosne logike i primene”, Matematicki institut SANU, pp.11--12, 2.10.2014--3.10.2014., Srbija, 2014
 67. H.Grubor, D.Ž.Veljković, S.Malkov, S.D.Zarić, Izračunavanje težnje aminokiselina ka određenom tipu sekundarne strukture primenom različitih statističkih metoda, Simpozijum „Matematika i primene“, Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, pp.1--10, 17.10.2014.--18.10.2014., Srbija, 2014
 68. H. Péics, A. Rožnjik, KÉSLELTETETT DIffERENCIÁLÉS DIffERENCIAEGYENLETEK POZITíV MEGOLDÁSÁRA VONATKOZó EGZISZTENCIATÉTELEK ÁLTALÁNOSíTÁSA, TUDÁSTÉRKÉP - REZÜMÉKÖTET, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, pp.67--67, 12.4.2014--12.4.2014, Serbia, 2014
 69. Velimir Ilić, Elsa Dupraz, David Declercq, Bane Vasić,, Memory Efficient APP Decoding of LDPC Codes, The Second National Conference on Information Theory and Complex Systems – TINKOS 2014, MISANU Beograd, Iss.2, pp.13--14, 16.6.2014--17.6.2014, Srbija, 2014
 70. Suzana Savić, Goran Janaćković, Radojka Krneta, Danijela Milošević, Model for E-learning Quality Indicators Evaluation, The Second National Conference on Information Theory and Complex Systems – TINKOS 2014,, Mathematical Institute SANU, pp.73--74, 16.06.2014.--17.06.2014., Srbija, 2014.
 71. Aleksandar Janjić, Miomir Stanković, Multi-criteria Decision Analysis with Stochastic Dominance Approach, The second national conference on "Information theory and complex systems", Matematicki institut SANU, pp.75--76, 15.6.2014--16.6.2014, Srbija, 2014
 72. Popović P., Nastić A., Ristić M., On Modelling Bivariate Time Series Of Counts, TINKOS, Matematički institut, SANU, pp.67--68, 16.6.2014.--17.6.2014., Srbija, 2014
 73. Edin Mulalić, Miomir Stanković, Radomir Stanković, On Performance of Hash Functions, Information theory and complex systems (TINKOS), Matematički Institut SANU, Iss.2, pp.31--32, 16.06.14.--17.06.14., Srbija, 2014
 74. Dušan Gajić, Radomir Stanković, On the Implementation of Finite Field Operations on CPUs and GPUs, Book of Abstracts of the 2nd National Conf. on Information Theory and Complex Systems, Matematički institut SANU, pp.27--28, 15.6.2014.--16.6.2014., Srbija, 2014.
 75. Nikolić Vesna, Ranitović, J., Pedagogical Issues in the Design of an E-learning System, 2nd National Conference on Information Theory and Complex Systems TINKOS 2014, Mathematical Institute SANU, Iss.CD, pp.71--72, 16.06.2014--17.06.2014, Srbija, 2014
 76. Zoran Marković, Zoran Ognjanović, Miodrag Rašković, Probability logics, The Second National Conference on Information Theory and Complex Systems, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts,, pp.7--8, 16.6.2014.--17.6.2014., Srbija, 2014
 77. Miloš Milovanović, Milan Rajković, Self-organization and Creativity in Art, TINKOS 2014 - The Second National Conference on Information Theory and Complex Systems, Matematički institut SANU, pp.49--50, 14.1.1900--15.1.1900, Srbija, 2014
 78. Šijaković A., Nikolić Vesna, Krišto I., Taradi J., Sigurnost i zaštita zdravlja radnika preduvjuet društveno odgovornom poslovanju, 6.nacionalna konferencija o DOP-u, Croatian Business Council for Sustainable Development Sveučilište u Zagrebu, pp.203--215, 15.10.2014--15.10.2014, Hrvatska, 2014
 79. Silvia Gilezan, Jelena Ivetić, Pierre Lescanne, Silvia Likavec, Some Advantages of the Lambda Calculi with Resourse Control, Četvrta matematička konferencija Republike Srpske, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pp.74--75, 06.06.2014.--07.06.2014., Bosna i Hercegovina, 2014
 80. Luković A., Glišović S., Nikolić Vesna, Structure and Function of Industrial Symbiosis Networks as a Complex Networks, 2nd National Conference on Information Theory and Complex Systems TINKOS 2014, Mathematical Institute SASA, Niš,, pp.45--46, 14.1.1900--15.1.1900, Srbija, 2014
 81. Miloš Đurić, Goran Stančić, Synthesis of All-Pass Functions for Signal Compression and Expansion, The Second National Conference on Information Theory and Complex Systems – TINKOS 2014, Matematički institut SANU, pp.35--36, 16.jun 2014.--17. jun 2014., Srbija, 2014.
 82. D. Valjarević, Lj. Petrović, Theory of statistical causality and extremality, XIII Srpski matematicki kongres, pp.1--10, Srbija, 2014
 83. Nikolina Vrcelj, Andrea Bučalina, Ana Jurčić, Upravljanje ljudskim resursima: značaj, unapređenje i efekti za poslovanje savremenih kompanija, XIX internacionalni naučni skup, SM 2014, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, pp.125--125, 16.5.2014--16.5.2014, Srbija, 2014
 84. Branko Malešević, Luka Milinković, Verižni razlomci i primene, Peti simpozijum MATEMATIKA I PRIMENE, Matematički fakultet, Beograd, pp.1--10, 17.10.204.--18.10.204., Srbija, 2014
 85. A. Rožnjik, H. Péics, VONAL MENTI KERESÉSEN ALAPULó fILTER MóDSZEREK ELEMZÉSE, TUDÁSTÉRKÉP - REZÜMÉKÖTET, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, pp.66--66, 12.4.2014--12.4.2014, Serbia, 2014
 86. Miloš Đurić, Goran Stančić, Synthesis of All-Pass Functions for Signal Compression and Expansion, The Second National Conference on Information Theory and Complex Systems – TINKOS 2014, Matematički institut SANU, pp.35--36, 15.1.1900--16.1.1900, Srbija, 2014
 87. Bojan Marinković, V. Ciancaglini, Zoran Ognjanović, P. Glavan, L. Liquori, Petar Maksimović, Analyzing the Exhaustiveness of the Synapse Protocol, The first national conference: "Information theory and complex systems" tiNkos, Matematicki institut SANU, pp.21--21, 25. 9. 2013.Srbija, 2013
 88. T. Stojanović, Tatjana Davidović, Zoran Ognjanović, Bee-colony optimization for the satisfiability problem in probabilistic logic, Treća nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Matematicki institut SANU, pp.30--30, 26. 9. 2013.Srbija, 2013
 89. Vladan Vučković, Nikola Stojanović, COMPLETE SIMULATION OF TESLA'S MACHINES IN 3D LONG ISLAND MODEL, Knjiga apstrakata XII nacionalne konf. NCD 2013, Narodna biblioteka Srbije i Matematički institut SANU, pp.25--25, 31.10.2013.--1.11.2013., Srbija, 2013
 90. Lazar Velimirović, Zoran Perić, Bojan Denić, Design and Analysis of the Two-level Scalar Quantizer with Extended Huffman Coding, The first national conference “Information theory and complex systems”, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.36--36, 25.09.2013.--25.09.2013., Srbija, 2013
 91. Aleksandar Janjić, Suzana Savić, Lazar Velimirović, Development of Energy System Smart Grids Based on Multi-Criteria Decision Making, The first national conference “Information theory and complex systems”, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.21--22, 25.09.2013.--25.09.2013., Srbija, 2013
 92. Nikolna Vukša Popović, Žarko Mijajlović, Nenad Mitić, Saša Malkov, Digital Archive Repository for Digital Legacies, Nove tehnologije i standardi: Digitalizacija nacionalne baštine 2013, pp.25--25, 31.10.2013.--01.11.2013., Srbija, 2013
 93. Milan Todorović, Bojan Marinković, A. Zeljić, P. Glavan, Zoran Ognjanović, Formal Description of the Chord Protocol using Isabelle/HOL Proof Assistant, The first national conference: "Information theory and complex systems" tiNkos, Matematicki institut SANU, pp.20--20, 25. 9. 2013.Srbija, 2013
 94. Aleksandar Pejović, Žarko Mijajlović, Free Boolean vectors and expressions, Treća nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut SANU, pp.23--24, 26.09.13--26.09.13, Srbija, 2013
 95. S.M. Savić, M.S. Stanković, Goran Janaćković, Fuzzy AHP Ranking of Occupational Safety System Quality Indicators, Tinkos – Theory of information and complex systems, Mathematical institute SANU, pp.30--31, 2013
 96. Dušan Tatić, Edin Mulalić, Graph-based System for Analysis of Researchers and Paper Citations, Information theory and complex systems THE BOOK OF ABSTRACTS, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, pp.17--18, 25.9.2013--25.9.2013., Srbija, 2013
 97. Stefan Mišković, Hibridni genetski algoritam za jednostepeni lokacijski problem ograničenih kapaciteta, Proceedings of the III Symposium Mathematics and Applications, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, pp.105--110, Srbija, 2013
 98. Zoran Ognjanović, Aleksandar Perović, Miodrag Rašković, Nebojša ikodinović, Hierarchies of probability logics, Treća nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Matematicki institut SANU, pp.9--9, 26. 9. 2013.Srbija, 2013
 99. Dušan Gajić, Dušan Tatić, KOMPARATIVNA ANALIZA RASPBERRY PI I BLUEBERRY TV CAT RAČUNARSKIH SISTEMA ZA MULTIMEDIJALNE PRIMENE, Zbornik apstrakata YU INFO 2013, Informaciono društvo Srbije, Vol., pp.447--450, 3.3.2013.--6.3.2013., Srbija, 2013
 100. Ivan Živković, Predrag Stanimirović, Modelling Neural Networks as Dynamical Systems for Matrix Inverse Computation, Teorija informacija i kompleksni sistemi - TINKOS, Matematički institut, SANU, pp.24--25, 25.09.2013.--25.09.2013, Srbija, 2013
 101. Edin Mulalić, Miomir Stanković, Radomir Stanković, Notes on evolution of axiomatic characterization of the Tsallis entropy, Teorija informacija i kompleksni sistemi, Knjiga apstrakta, Matematički Institut SANU, pp.9--10, 25.09.13--25.09.13, Srbija, 2013
 102. Zoran Ognjanović, Aleksandar Perović, Miodrag Rašković, On definable operators in certain probability logics, Treća nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Matematicki institut SANU, pp.25--25, 26. 9. 2013.Srbija, 2013
 103. Velimir Ilić, Miomir Stanković, On the characterization and relationship between q-additive information measures and certainty measures, The first national conference “Information theory and complex systems”, MISANU, pp.7--8, 25.9.2013.--25.9.2013, 2013
 104. Miloš Djurić, On the Dempster-Shafer Theory of Evidence and Some Modifications of Dempster's Rule of Combination, The first national conference “Information theory and complex systems”, Matematički institut, SANU, pp.14.--14., 25.9.2013--25.9.2013, Srbija, 2013
 105. Velimir Ilić, Miroslav Ćirić, Miomir Stanković, On the SCFG cross-moments computation using the moment generating function, Verovatnosne logike i njihove primene, MISANU, pp.18--20, 26.9.2013--26.9.2013, 2013
 106. Milica Knežević, Aleksandar Perović, One probabilistic approach to classification problems, Koferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Matematički institut SANU, pp.21--22, 26.9.2013--26.9.2013, Srbija, 2013
 107. Popović Predrag, Option Pricing Using Monte Carlo Maximum Entropy Approach, Tinkos, Matematički institut, SANU, pp.29--29, 24.1.1900--24.1.1900, Srbija, 2013
 108. Kupusinac A., Smiljenić D., Stokić E., Primena veštačkih neuralnih mreža u predikciji nivoa HDLholesterola, 3. Kongres o hiperlipoproteinemijama Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, pp.78--78, 03.10.2013.--04.10.2013., Srbija, 2013
 109. Stokić E., Smiljenić D., Kupusinac A., Srdić Galić B., Telesna masa, obim struka i masna masa kao prediktori deficijencije vitamina D, Simpozijum kliničke i funkcionalne anatomije, Ortomedics Book, pp.60--60, 13.09.2013.--14.09.2013., Srbija, 2013
 110. Dušan Tatić, Miloš Stošić, Đorđe Manoilov, Radomir Stanković, UNIVERZALNI ELEKTRONSKI TURISTIČKI VODIČ ZASNOVAN NA ANDROID TEHNOLOGIJI, Knjiga apstrakata, 12. konferencija "Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine", Matematički institut SANU, Beograd, pp.24--24, 31.10.2013.--1.11.2013., Srbija, 2013
 111. Đorđe Manoilov, Nikola Gajić, Miloš Stošić, Dušan Tatić, VIRTUELNA ŠETNJA KROZ ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE KORIŠĆENJEM UNITY3D GAME ENGINE-A, Knjiga apstrakata, 12. konferencija "Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine", Matematički institut SANU, Beograd, pp.24--24, 31.10.2013.--1.11.2013., Srbija, 2013
 112. Stokić E., Smiljenić D., Kupusinac A., Popović Đ., Srdić Galić B., Vitamin D i HDL-holesterol: kakva je povezanost?, 3. Kongres o hiperlipoproteinemijama Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, pp.88--88, 03.10.2013.--04.10.2013., Srbija, 2013
 113. Marija Milojević Jevrić, Zoran Ognjanović, Bojan Marinković, Zbornik radova sa konferencije The XII National Conference New Technologies and Standards: Digitization of National Heritage, Matematički institut SANU, Matematički institut SANU, Narodna biblioteka Srbije, pp.16--18, 31.10.2013--1.11.2013, Srbija, 2013
 114. Branko Malešević, Ratko Obradović, Bojan Banjac, Ivana Jovović, Milica Makragić, Application of polynomial texture mapping in process of digitalization of cultural heritage, Dvanaesta nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine 2013., 31.10.2013.--01.11.2013., Srbija, 2013
 115. Marija Milojević, Zoran Ognjanović, Nataša Glišović, Analiza DNK mesavine korisćenjem Bjesovih mreza, Druga nacionalna konferencija “Verovatnosne logike i njihove primene“ , pp. 35--35, Sep 27--28, Srbija, Beograd, 2012
 116. Nataša Bulatović, Milica Knežević, Bojan Marinković, Zoran Ognjanović, Ivan Čukić, Collaborative EuropeaN Digital/Archive Infrastructure (CENDARI) Projekat, XI Konferencija Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine, pp. 7--7, Sep 20--21, Srbija, 2012
 117. Milica Knežević, Reasoning in Multi-Agent Systems, Druga nacionalna konferencija “Verovatnosne logike i njihove primene“ , pp. 36--36, Sep 27--