ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
Seminar for Nonlinear Dynamics - Milutin Milanković in Niš

Current Program | Past Programs

Chairman:


dr Katica (Stevanović) Hedrih

Seminar for Nonlinear Dynamics - Milutin Milanković was spontaneously organized by the Project ON144002 researchers as a forum for scientific research results evaluations and is working at Faculty of Mechanical Engineering in Niš suported by researchers from other Serbian Universities and by visiting professors from all the Wolrd. There are two main tasks. First is to contribute to yang researchers in the Project field, and second to continue traditional scientific seminar Theoretical and Applied Mechanics (1975-2005) of the Chair pf Mechanics at Faculty of Mechanical Engineering in Niš.

Participants in this seminar (as well as interested others) contribute to the project entitled "ON144002 -Theoretical and Applied Mechanics of the Rigid and Solid Bodies. Mechanics of Materials (2006-2010)" as well as previous projects "1616 Real problems in Mechanics (2002-2005)" and "1828 Dynamics and Control of Active Structures Vibrations".

Specifically topics of interest, include, but are not limited to: Nonlinear Oscillations, Hybrid systenm dynamics, Dynamic stability, Analytical, local and global methods, bifurcation and chaos in dynamical systems, control and chaos control of dynamical systems, synchronization of dynamical systems, Multibody dynamics, structural dynamics, delay and random systems, nonsmooth dynamics and control, Asymptotic methods in dynamical systems, Robotics, Microelectromechanical systems, nonlinear normal modes, Aerospace science, fluid-solid interactions, aeroelasticity phenomena, System modeling and identification, friction and damping, original numerical and computational methods.


Seminar Program


СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ, ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Предавањe: ДИНАМИКА ВИБРОУДАРНИХ СИСТЕМА ТЕЛА У КОТРЉАЊУ, Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих
Понедељак, 13. новембар, 12 сати, Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8

Mini-Symposium: "Stochastic Vibrations and Fatigue: Theory and Applications",
Project OI 174001 in Mathematical Institute of SASA and Bilateral Project 2015-2017, No.: 3 - 19, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade and School of Science, Northwestern Polytechnic University, Xi'an, Shaanxi, Cina, MI SASA, Belgrade, Serbia, July 4, 2017, at 11h, Auditoria I
Program    Booklet of Abstracts     Report

Филм поводом пола века научног рада:
Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих, дипл. машински инжењер,
члан Научног друштва Србије, Руководилац републичког научног пројекта ОН174001 "Динамика хибридних система сложених структура" (2011-2017), координираног у Математичком институту Српске академије наука и уметности, са реализаторима:
Математички институт САНУ, Машински факултет у Београду, Математички факултет у Београду, Факултета техничних наука из Косовске Митровице, Машински факултет у Нишу, Технички факултет у Бору, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Технолошки факултет у Лесковцу, Државни универзитет у Новом Пазару, Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду, Институт Кирило Савић и Иновациони центар Машинског факултета у Београду.
https://www.youtube.com/watch?v=La24RjvOepg&t=25s

Mini-symposium: “Nonlocal theory of mechanical structures”
Mathematical Institute of SASA and Project OI174001, Belgrade, Serbia, April 25, 2017, from 11-17h, room II, first floor, Kneza Mihaila 36
PROGRAM
Booklet of abstracts

Invited Lecture of Professor Dr. Fotios Georgiadis, a Senior Lecturer in Mechanical Engineering at the Lincoln School of Engineering, College of Science, University of Lincoln, United Kingdom, Member of Editorial Board of Journal of Vibration Testing and System Dynamics (JVTSD):
Linear and Nonlinear Modelling/Dynamics of L-Shaped Beam – A Simple ‘Composite’ Elastic Structure,
Mechanics Colloquium, April 19, 2017 at 18 h in auditoria 301f.
CV    Extended Abstract    Report of visit

Invited Lecture of Professor Yuri Mikhlin, National Technical University, Kharkov, Ukraine, member of Project team:
NONLINEAR NORMAL MODES OF VIBRATING MECHANICAL SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS
Mechanics Colloquium, March 15, 2017 at 18 h in auditoria 301f.
CV    Extended Abstract

Mini-symposium: “Contact Mechanics: Theory and Applications“
Mathematical Institute of SASA and Project OI174001, Belgrade, Serbia, March 14, 2017, from 10:30-19:00h, room II, first floor, Kneza Mihaila 36
PROGRAM

Извештај о одржаним научним скуповима, серији минисимпозијума у години јубилеја 70 година рада Математичког института САНУ,
а у организацији Пројекта ОИ174001 ''Динамика хибридних система сложених структура. Механика материјала.'' координираног у Математичком институту САНУ

Mini-Symposium "Biomechanics and Modelling of Biological Systems"
Project ОN174001 in Mathematical Institute SASA, Belgrade, December 7, 2016
PROGRAM
Booklet of Absracts

Mini-Symposium “Non-Linear theoretical basis in description of real world phenomena“
Project ОN174001 in Mathematical Institute SASA, Belgrade, November 30, 2016
PROGRAM
Booklet of Absracts

International Mini-Symposium “Fracture Mechanics and Numerical Methods“
Mathematical Institute SASA and Project ОN174001, Belgrade, November 16, 2016. from 10:00-20:00h, room II, first floor, Kneza Mihaila 36
PROGRAM
Booklet of Absracts

Mini-symposium "Fractional Calculus with applications in problems of diffusion, control and dynamics of complex systems" Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, and Serbia-China scientific-bilateral project number 3-12. Belgrade, July 13, 2016 with participation of researchers of Project ON174001
Booklet of Abstracts

Project ON174001 - Jubilee on 70th of Mathematical Institute of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, 25th of May, 2016 at 11AM.

Program of Mini-symposium
Non-Linear Dynamics with Applications in Engineering Systems
Mathematical Institute of SASA and Project OI174001, Belgrade, Serbia, October 26, 2016, from 10:30-18:00h, room II, first floor, Kneza Mihaila 36

Call for participation