Математички институт САНУ

Математички институт САНУ, институционални члан Европског математичког друштва, је научни институт, који се бави научно-истраживачким радом у области математике, механике и компјутерских наука.
Oснован je 1946. године као први институт Српске академије наука. Иницијатива за његово формирање је потекла од тројице академика, двојице некадашњих чланова Клуба математичара, Милутина Миланковића и Антона Билимовића, као и тадашњег председника Академије Александра Белића. Њихова жеља је била да се у периоду после Другог светског рата, када су ''библиотеке биле празне, а људи растурени по бројним факултетима где се предавала математика'', омогући на једном месту окупљање лица заинтересованих за развој ове научне области.
Од оснивања, Математички институт је радио на подизању и ширењу математичких знања, чему су нарочито допринели:
  • Библиотека, основана 1946. године као једна од прве две математичке библиотеке на територији НРС у периоду после Другог светског рата, чији библиотечки фонд данас обухвата око 15.000 књига и више стотина математичких часописа;
  • Издавачка делатност, посебно наставак издавања првог међународног математичког часописа у Србији - Publications de l'institut Мathématique; и
  • Колоквијуми и семинари за ужи стручни и шири аудиторијум.
Математички институт САНУ се данас састоји од три научноистраживачка одељења - Одељења за математику, Одељења за механику и Одељења за рачунарство и примењену математику. Поред истраживача у Београду, у сталном саставу Институт има и запослене у Новом Саду и Нишу, као и велики број спољних сардника у свим универзитетским центрима у Србији. Институт сарађује са бројним домаћим и иностраним институцијама кроз учешће у националним и међународним пројектима
Мисија Математичког института је да:
  • унапреди научно-истраживачки рад у области математике, механике и компјутерских наука;
  • мобилише ресурсе, нудећи истраживачку инфраструктуру и побољшавајући комуникације између група са сличним научним интересима;
  • открива начине и средства за примену научних резултата;
  • решава проблеме које поставља наука и индустрија;
  • организује све врсте научних и стручних обука, поред осталог, и докторских студија;
  • организује међународну сарадњу и пружа подршку учешћу на домаћим и међународним научним конференцијама;
  • пружа подршку образовању младих људи изузетног талента.