институт од националног значаја за Републику Србију

Математички институт САНУ

Математички институт САНУ, институционални члан Европског математичког друштва, је научни институт, који се бави научно-истраживачким радом у области математике, механике и компјутерских наука. За институт од националног значаја за Републику Србију проглашен је 2021. године.
Oснован je 1946. године као први институт Српске академије наука. Иницијатива за његово формирање је потекла од тројице академика, двојице некадашњих чланова Клуба математичара, Милутина Миланковића и Антона Билимовића, као и тадашњег председника Академије Александра Белића. Њихова жеља је била да се у периоду после Другог светског рата, када су ''библиотеке биле празне, а људи растурени по бројним факултетима где се предавала математика'', омогући на једном месту окупљање лица заинтересованих за развој ове научне области.
Од оснивања, Математички институт је радио на подизању и ширењу математичких знања, чему су нарочито допринели:
  • Библиотека, основана 1946. године као једна од прве две математичке библиотеке на територији НРС у периоду после Другог светског рата, чији библиотечки фонд данас обухвата око 15.000 књига и више стотина математичких часописа;
  • Издавачка делатност, посебно наставак издавања првог међународног математичког часописа у Србији - Publications de l'institut Мathématique; и
  • Колоквијуми и семинари за ужи стручни и шири аудиторијум.
Математички институт САНУ се данас састоји од три научноистраживачка одељења - Одељења за математику, Одељења за механику и Одељења за рачунарство и примењену математику. Поред истраживача у Београду, у сталном саставу Институт има и запослене у Новом Саду и Нишу, као и велики број спољних сардника у свим универзитетским центрима у Србији. Институт сарађује са бројним домаћим и иностраним институцијама кроз учешће у националним и међународним пројектима
Мисија Математичког института је да:
  • унапреди научно-истраживачки рад у области математике, механике и компјутерских наука;
  • мобилише ресурсе, нудећи истраживачку инфраструктуру и побољшавајући комуникације између група са сличним научним интересима;
  • открива начине и средства за примену научних резултата;
  • решава проблеме које поставља наука и индустрија;
  • организује све врсте научних и стручних обука, поред осталог, и докторских студија;
  • организује међународну сарадњу и пружа подршку учешћу на домаћим и међународним научним конференцијама;
  • пружа подршку образовању младих људи изузетног талента.