ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa za JANUAR 2020.
ČETVRTAK, 23.01.2020. u 13:00, Live stream Niš
Nenad Vesić, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
INVARIANTS FOR GEOMETRIC MAPPINGS AND DIFFERENT ANALOGIES
The author's scientific contributions are presented in here. This presentation is consisted of three parts.

  1. The first section starts with different definitions and theorems necessary for further research. After that, it is examined whether these assumptions are necessary. The general formulae for invariants of geometric mappings are obtained.
  2. In the second section, it is studied what is an importance of non-symmetric metrics in physics.
  3. The third section is dedicated to the author's first attempts in the applications of mathematics. The somatic disorders are numerically, functionally (as time functions) and graphically estimated. This model is correlated with the Decision Theory after using some algebraic analogies.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati svakog drugog četvrtka od 13:00 - 14:00h, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš

dr Lazar Velimirović
Rukovodilac seminara
dr Petar Vranić
Sekretar seminara