ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa za JUL 2020.
ČETVRTAK, 02.07.2020. u 13:00, Live stream Niš
Anđelka Hedrih, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
POTENTIAL SCENARIO OF CHROMOSOME ARRANGEMENT IN METAPHASEPLATE USING AN OSCILLATORY MODEL OF MITOTIC SPINDLE
The way chromosomes move within the cell is called functional genomic architecture. It is believed that chromosome arrangements during a cell division cycle follow some rules which are not yet known. It is believed that functional genomic architecture could carry additional epigenetic information. We suggest that arrangements of chromosomes in metaphase plate could be considered as bio-combinatorics in which the valuable parameter for studying chromosome position in the cell could be its energy. To study how different arrangements of mouse chromosomes affect the oscillatory energy of homologue chromosome pairs we developed an oscillatory model of mitotic spindle. Using this model we analyzed a potential arrangement of mouse chromosomes in the metaphase plate regarding mass distribution and spindle size. Mitotic spindle was considered as a system of coupled oscillators where one oscillatory pair consists of a centrosome, a microtubule, and a related chromosome that is interconnected with its homologue pair. Extended Lagrange’s differential equations in the matrix form were used for expressing generalized coordinates of each chromosome homologue pair. A different distribution of energy in the system of the mitotic spindle could represent an additional level of codding information that is transferred into the next cell generation. Potential biological implications of different chromosomes arrangement scenarios during metaphase are discussed.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati svakog drugog četvrtka od 13:00 - 14:00h, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš

dr Lazar Velimirović
Rukovodilac seminara
dr Petar Vranić
Sekretar seminara