ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa za mart 2018.
PONEDELJAK, 19.03.2018. u 13:00, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Radmila Jankovic, Mathematical Institute of SASA, Belgrade
USING DECISION TREES FOR EDUCATIONAL DATA MINING
Data mining is process which utilizes techniques and methods to extract useful information from data. As such, these methods can be used for decision making and can be applied in various fields, such as management, education, marketing, engineering, medicine. Among other techniques, data mining uses decision tree algorithms to build a model in a form of a tree structure that will provide useful information for decision making. This lecture will discuss the application of decision tree algorithms in educational data mining, and their advantages and disadvantages. The algorithms are applied on data concerning past students’ performance, which creates a model that is used for predicting future performance. The model can improve decision making by extracting the right information that could enhance the learning process.
Keywords: data mining, decision making, decision tree


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati svakog drugog četvrtka od 13:00 - 14:00h, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš

dr Lazar Velimirović
Rukovodilac seminara
Petar Vranić
Sekretar seminara