STUDENT Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Studentskog seminara za OKTOBAR 2021.PETAK, 08.10.2021. u 12:00, Live stream
Mladen Zekić, Matematički institut SANU
KOHERENCIJA ZA SIMETRIČNE MONOIDALNO ZATVORENE KATEGORIJE
Keli-Meklejnova teorema koherencije iz 1971. godine daje (djelimičan) odgovor na pitanje kada su dvije prirodne transformacije u simetričnoj monoidalno zatvorenoj kategoriji jednake. Keli i Meklejn uvode pojam grafa prirodne transformacije i dokazuju da su prirodne transformacije (koje pripadaju određenoj klasi) jednake ako i samo ako imaju isti graf. Na predavanju će biti predstavljen novi, „sintaktički" dokaz pomenute teoreme, u kome koristimo tehnike teorije dokaza.

PETAK, 22.10.2021. u 12:00, Live stream
Mladen Zekić, Matematički institut SANU
KRITERIJUMI POSTOJANJA BIPROIZVODA U MONOIDALNIM KATEGORIJAMA
R. Garner i D. Šepi su 2016. godine dali kriterijum postojanja (konačnih) biproizvoda u određenoj klasi monoidalnih kategorija. Na predavanju će biti predstavljen elementarni dokaz (blagog uopštenja) njihovog rezultata. Takođe, biće predstavljen analogni rezultat koji se tiče beskonačnih biproizvoda.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca. Održavaju se petkom sa početkom u 12:00 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Đorđe Baralić
Rukovodilac seminara
Luka Milićević
Sekretar seminara