ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Seminara iz veštačke inteligencije za JUL 2021.Registraciona forma za učesće, i link na predavanje ako ste već registrovani:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p
Ukoliko želite samo da gledate predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos će biti dostupan na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz
Na ovom linku se mogu pronaci kratka uputstva na srpskom i engleskom:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Kc7qJtEvoMFx9MFnzUTORAK, 27.07.2021. u 14:15, sala 301f, MISANU i Online
Nemanja Đurić, Aurora Innovation, Inc., Pittsburgh, PA, USA
OBJECT DETECTION AND MOTION PREDICTION FOR SAFE SELF-DRIVING USING RASTER-BASED METHODS
Object detection and motion prediction are critical components of self-driving technology, tasked with understanding the current state of the world and estimating how it will evolve in the near future. In the talk we focus on these important problems, and discuss raster-based methods developed at Uber ATG that have shown state-of-the-art performance. Such approaches encode the raw sensor data as top-down and/or front-view images of a surrounding area, providing near-complete contextual information necessary for accurate detection of traffic actors and their behavioral prediction. We present a number of recently proposed methods, ranging from models focusing solely on motion prediction to joint models that perform detection and prediction in an end-to-end fashion. We also discuss how to develop methods that obey map and other physical constraints of the traffic surroundings, resulting in more realistic predictions and improved modeling of uncertain environments in which the self-driving vehicles operate.
Zajednički sastanak AI seminara i Seminara za za računarstvo i primenjenu matematiku


Ovaj onlajn seminar nastao je kao nastavak sastanka “Serbian AI Meeting” i zamišljen je da na njemu istraživači iz Srbije i iz dijaspore, kao i istraživači sa univerzteta, naučnih instituta i iz prakse predstavljaju naučne teme i rezultate iz oblasti veštačke inteligencije.
Link za svako pojedinačno predavanje biće dostavljen dan pre održavanja predavanja.


Andreja Tepavčević
Rukovodilac seminara