ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
Mathematical Month May 2014
Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts in cooperation with the Center for Science Promotion for the third time is organizing the public - science event


Mathematical Month May, MMM 2014


We want to show to the public that mathematics does not have to be incomprehensible and difficult. Through various activities, participants will be able to learn mathematics in an interactive manner. A large number of activities have been planned with the popularization of mathematics as the main aim. The schedule of the events is published on the website. The project activities will take place all over the country, including six main university centers: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kosovska Mitrovica i Novi Pazar.

The main activities include:

 • Lectures and panel-discussions
 • Invited presentations
 • Workshops
 • Exibitions
 • Competitions
 • Publications
The patron of the event Mathematical Month May is Academician Nikola Hajdin, the president of the Serbian Academy of Sciences and Arts
May. 14, 2014 18:00 - MMM 2013 Openning Ceremony (Main hall SASA)

 

Matematički institut SANU u saradnji sa Centrom za promociju nauke treci put organizuje naučnopopularnu manifestaciju


Maj Mesec Matematike, MMM 2014


Ovim inovativnim pristupom želja nam je da pokažemo široj javnosti da matematika ne mora da bude nerazumljiva i teška. Kroz razne aktivnosti učesnici će moći da upoznaju matematiku na interaktivan nacin. U okviru manifestacije se planira održavanje većeg broja aktivnosti koje imaju za cilj popularizaciju matematike. Plan dešavanja objavljen je na Internet prezentaciji. Manifestacija će obuhvatiti celu teritoriju Srbije, uključujući šest regionalnih univerzitetskih centara: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kosovska Mitrovica i Novi Pazar.

Tipovi programskih aktivnosti:

 • Stručna predavanja i panel-diskusije
 • Gostovanja
 • Radionice
 • Izložbe
 • Eksponati
 • Konkursi
 • Takmičenja
 • Izdavaštvo i medijska produkcija
 • Promocije i scenski nastupi
Pokrovitelj manifestacije Maj Mesec Matematike je Akademik Nikola Hajdin, predsednik SANU.
14.5.2014. u 18 - svečano otvaranje MMM 2013 (Svečana sala SANU)