ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Javna diskusija o kriterijumima za vrednovanje naučnog rada

Matični naučni odbor za matematiku i mehaniku je odlučio da organizuje u univerzitetskim centrima javnu diskusiju o kriterijumima za vrednovanje naučnog rada koji se primenjuju u okviru projekata Programa osnovnih istraživanja.

Na ovoj strani beležimo priloge diskusiji. Prvi prilog je uvodni komentar Matičnog naučnog odbora. Pozivamo sve zainteresovane istraživače da uzmu učešća u diskusiji i svoje priloge šalju na adresu web-adm@mi.sanu.ac.yu.

Na inicijativu prof. Silvie Ghilezan, akademik Dragoš Cvetković dostavio je dana 22.10.2008. godine sledeća tri dokumenta:

Tekst ministarstva iz 2006 (krit_ocenjivanje ...), Uslovi za sticanje kategorija (Kriterijumi_2007 ...) , Upitnik Odbora u vezi dodele 10 poena (spec_rez ...).
Veljko Vujičić,     09.01.2009.
Zoran Petrić,     05.01.2009.
Kosta Došen,     24.12.2008.
Kosta Došen,     14.12.2008.
Kosta Došen,     08.12.2008.
Kosta Došen,     08.12.2008.
Kosta Došen,     08.12.2008.
Miodrag Mihaljević,     09.11.2008.
Aleksandar Ivić,     31.10.2008.
Kosta Došen,     31.10.2008.
  1) Ostavka   2) Predlog Komisiji  
Zoran Ognjanović,     22.10.2008.
Zoran Ognjanović,     21.10.2008.
Dragoš Cvetković,     20.10.2008.
Katica Stevanović Hedrih,     20.10.2008.
Miloš Kojić,     20.10.2008.
Katica Stevanović Hedrih,     18.10.2008.
Vladimir Rakočević,     15.10.2008.
Katica Stevanović Hedrih,     15.10.2008.
Miodrag Mihaljević,     14.10.2008.
Matični naučni odbor,     10.10.2008.
A report from the IMU on the assessment of scientific research,     12.06.2008.