ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
IBM Cluster application form

Poštovane kolege,

U Matematičkom institutu SANU instaliran je IBM klaster namenjen za računski zahtevne aplikacije. Klaster je obezbedilo Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine i na raspolaganju je svim zainteresovanim saradnicima. Moguće mu je pristupiti sa udaljenih računara, pomoću ssh protokola, ali je neophodno da se od administratora dobije korisnički nalog.

U tom cilju, potrebno je popuniti formular za prijavu.

Ime i prezime:
Vas e-mail:
Vasa ustanova:
Period koriscenja:
Projekat Ministarstva nauke na kojem ste angazovani:
broj
Obrazlozenje zahteva: