ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

APPLIED AND COMPUTATIONAL ALGEBRAIC TOPOLOGYProject approved by Ministries of Sciences of Slovenia and Serbia as a part of bilateral cooperation between two countries.

Dates: January 2016 - December 2017

Project number:

Institutions:

from Slovenia: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (Ljubljana)
from Serbia: Mathematical Institute SANU (Belgrade)

Project coordinators:

1. Petar Pavešić, Institut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani, Slovenia (email: petar.pavesic@fmf.uni-lj.si)
2. Rade Živaljević, Mathematical Institute SANU, Knez Mihailova 36, 11 000 Belgrade, Serbia (email: rade@mi.sanu.ac.rs)

Other project members:

from Slovenia

1. Neža Mramor Kosta, Faculty for Computer and Information Science, University of Ljubljana, Slovenia
2. Žiga Virk, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenia
3. Aleksandra Franc, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenia
4. Dejan Govc, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenia
5. Leon Lampret, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenia

from Serbia

1. Siniša Vrećica, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, 11 000 Belgrade, Serbia
2. Branislav Prvulović, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, 11 000 Belgrade, Serbia
3. Đorđe Baralić, Mathematical Institute SANU, Knez Mihailova 36, 11 000 Belgrade, Serbia
4. Marija Jelić, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, 11 000 Belgrade, Serbia
5. Marinko Timotijević, Faculty of Science and Mathematics, University of Kragujevac, 34000 Kragujevac, Serbia

Project goals: Project goals: Algebraic Topology (AT) is one of the central and the most developed mathematical disciplines. In recent years Applied and Computational Algebraic topology (ACAT) came into focus as one of the mathematical fields with great promise for applications in sciences and technology. The general project goals are (a) the exchange of ideas and building the expert base for joint projects in selected areas of ACAT, (b) training of young scientists in the area of ACAT, (c) integration into the European ACAT networks.

Among the selected research themes are the following:

 

  • topology and geometry in discrete setting
  • applications of discrete Morse theory
  • topological complexity
  • Groebner bases and topology
  • equivariant topological complexity and index theory