ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa za MART 2024.
Četvrtak, 07.03.2024. u 13:00, Pariske Komune bb, Niš i Online
Tamara Rađenović, University of Niš, Faculty of Occupational Safety
COMPOSITE INDICATORS AS DECISION-MAKING TOOLS
Composite indices represent mathematical combinations of a set of indicators, which allow the measurement of multidimensional concepts that cannot be captured by a single indicator, such as competitiveness, sustainability, innovation, knowledge-based society, etc. The popularity of composite indicators stems from their ability to assess the performance of countries in terms of complex phenomena that cannot be uniquely defined or directly measured, and their purpose is primarily to initiate discussion and draw public attention to the analysed phenomenon. At the same time, composite indicators allow the ranking of countries/companies based on their achieved performances, as well as the monitoring of public policies and performances. Therefore, composite indicators enable the understanding of multidimensional phenomena, their tracking over time, the ranking and benchmarking, and also facilitate the interpretation of results without losing information due to the reduction in the number of indicators. The purpose of the lecture is to present the methodological framework for constructing composite indicators, as well as their advantages and limitations, and possible applications. This approach will enable academics and practitioners to explore and access the value of using composite indicators in their research, performance management, and decision-making.Četvrtak, 14.03.2024. u 13:00, Sala 301f, MISANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Lazar Velimirović, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
NEURO-SYMBOLIC AI - OVERVIEW AND PERSPECTIVES
The lecture provides an insight into the field where neural networks integrate with the symbolic AI. It explores the synergy between these two approaches, emphasizing their strengths and weaknesses. Applications, challenges, and future prospects of neuro-symbolic AI will be discussed.

Četvrtak, 28.03.2024. u 13:00, Pariske Komune bb, Niš i Live stream
Marija Stamenković Atanasov, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Serbia
FORCED VIBRATION ANALYSIS OF THE COUPLED NANO-STRUCTURES
This lecture studies the oscillatory behavior of different types of elastically coupled nano-structures comprising two carbon nano-tubes modeled as two nano-beams, two graphene nano-sheets modeled as two nano-plates and a combination of nano-plates and double-curved shallow nano-shells. For the mentioned nano-systems, by applying Eringen's non-local stress theory, Euler-Bernoulli's beam theory, Kirchhoff-Love's plate theory, and Novozhilov's linear theory of shallow shells, differential equations are given to describe the vibrations (small transverse displacements) of elastically coupled nano-structures. Analytical and numerical methods are applied to solve the presented differential equations of motion. Forced vibrations (damped and undamped) of elastically coupled nano-structures are studied in detail. The paper also provides a detailed determination of analytical solutions of eigenfrequencies, transverse displacements due to the action of different types of external loads. Analytical solutions and numerical analysis of forced vibrations are presented for the following load types: uniformly distributed continuous harmonic load, concentrated harmonic force, and moving constant and harmonic force. Various parameters that influence the dynamic responses of the upper and lower elements of the presented elastically coupled nano-structures are analyzed in detail. These are: non-local parameter, magnetic field, radius of curvature of a doubly curved shallow nano-shell, damping proportionality coefficients and different values of external loads. The objective of the study of these nano-systems is to show that such systems have a damping effect on the amplitudes of vibrations of the nano-system transverse displacements for all observed external loads, due to the increase in the intensity of the magnetic field and the increase in the non-local parameter. The influence of the radius of curvature of the nano-shell, which stems from the nano-plate and nano-shell with an elastically coupled system composed from the two nano-plates, is of great importance. During this analysis of elastically coupled nano-structures, it is proved that the excited upper element of the nano-system (in this case the nano-plate) has a smaller amplitude of the transverse response vibrations only if the lower element is curved (in this case the nano-shell). In addition to being affected by the decrease in the value of the radius of curvature of the nano-shell and the increase in the value of the non-local parameter, the dynamic absorption or the decrease in the amplitude of the excited upper nano-plate of the presented nano-system is also influenced by the increase in the value of the damping proportionality coefficient and the decrease in the value of the external excitation. The simulation of molecular dynamics for some of the aforementioned elastically coupled nano-structures will be used as a confirmation of the obtained analytical results.
Zajedničko predavanje sa seminarom Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati svakog drugog četvrtka od 13:00 - 14:00h, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš

dr Lazar Velimirović
Rukovodilac seminara
dr Petar Vranić
Sekretar seminara