ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar
MATHEMATICS AND MUSIC

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Matematika i muzika za DECEMBAR 2019.PONEDELJAK, 02.12.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36.
Đurđija Jelenković
PREPOZNAVANJE MATEMATIKE U KOREOGRAFSKIM DELIMA POSTMODERNIZMA
Da li su umetnička dela za koje kažemo da su lepa zaista dela vrhunske umetnosti? Postoji li formula za lepotu u nauci? U pokušaju da odgovorimo na ova dva ključna pitanja razmatraćemo koreografska dela Merce Cunningham-a i Anna Terese de Keersmaker, i muziku John Cage-a.PONEDELJAK, 09.12.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36.
Strahinja Đorđević
PROBLEM SPOZNATLJIVOSTI
Teza o tome da je sve spoznatljivo je tokom druge polovine XX veka bila duboko uzdrmana, pa se tako ovaj problem u velikoj meri preneo i na raspravu u okviru filozofije matematike. Navedena poteškoća se ukratko može opisati na sledeći način: Tvrdnja da je sve matematičke istine moguće spoznati implicira i prihvatanje toga da su sve matematičke istine već spoznate. U ovom predavanju ćemo pokušati da preispitamo da li je ovaj problem primenjiv na oblast muzike, odnosno da li navodna matematička omniscijentnost implicira i ono što bi u slobodnom govoru mogli da nazovemo muzičkom omniscijentnošću.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se ponedeljkom sa početkom u 14:15 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Vesna Todorčević
Rukovodilac seminara
Filip Jevtić
Sekretar seminara