ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
Seminar for Mathematics and Music


Chair:


Vesna Todorčević

The seminar is devoted to the study of mathematical aspects of music theory with the particular focus on melodic and harmonic analysis as well as algorithmic composition. Besides presentation and discussions of research results, the seminar emphasizes creative musical collaboration between mathematicians and musicians.
The seminar chair is Vesna Todorčević and the seminar secretary is Dejan Vukelić.


GALLERY