ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

STUDENT Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Studentskog seminara za APRIL 2024.Petak, 05.04.2024. u 12:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Veljko Toljić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
VELIKI REMZIJEVI STEPENI MONOMORFNIH STRUKTURA
Remzijeva teorija je jedna od najpopularnijih grana kombinatorike danas, mada je njena istorijski prva teorema, beskonačna Remzijeva teorema, nastala samo kao lema u jednom Remzijevom rezultatu iz logike. Mi ćemo izložiti taj rezulat a zatim pričati o uopštenjima Remzijeve teorije na relacijske strukture i uvesti pojam Velikih Remzijevih stepena. Zatim ćemo definisati pojam monomorfne strukture i okarakterisati ih pomoću lanaca. Za kraj izlažemo rad u progresu, vezu između Velikih Remzijevih stepena monomorfnih struktura i stepena lanaca u kojima su one definabilne.

Utorak, 09.04.2024. u 14:15, sala 301f, Knez Mihailova 36 i Online
Aleksandra Labus i grupa studenata, Fakultet organizacionih nauka
PREDSTAVLJANJE REŠENJA SA BLOCKCHAIN CHALLENGE HAKATONA
Na predavanju će biti predstavljena studentska rešenja sa blockchain challenge hakatona održanog na Fakutetu organizacionih nauka u martu 2024. Biće predstavljeni radovi koji se odnose na inovativne primene blokčejn tehnologija u različitim oblasitma elektronskog poslovanja, i prototipovi rešenja razvijeni na različitim blokčejn platformama. Rešenja će predstaviti sledeći timovi studenata: Zajednički sastanak sa Seminarom za računarstvo i primenjenu matematiku.

Petak, 12.04.2024. u 12:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Jovan Arizanović i Uroš Colović
PREDSTAVLJANJE RADOVA
Predstavljanje radova kandidata za studentske nagrade Matematičkog instituta SANU iz matematike i mehanike.
Jovan Arizanović, Spectral properties of solutions of the Yang-Baxter-like matrix equation;
Uroš Colović, Cup-length of oriented Grassmann manifolds via Gröbner bases.

Petak, 19.04.2024. u 10:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Filip Vukojević, Dalibor Danilović i Dušan Stanojević
PREZENTACIJE MASTER RADOVA
Prezentacije master radova kandidata u užem izboru za Studentsku nagradu Matematičkog instituta SANU za najbolji master rad u oblasti matematike i mehanike.
Filip Vukojević, Helikoidne površi sa konstantnom srednjom krivinom. Burova teorema;
Dalibor Danilović, Osnovni pojmovi algebarske K-teorije kroz manje poznate primere;
Dušan Stanojević, Analitička produženja funkcija kompleksne promenljive.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca. Održavaju se petkom sa početkom u 12:00 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Luka Milićević
Rukovodilac seminara
Ivana Đurđev Brković
Sekretar seminara