STUDENT Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Studentskog seminara za JUN 2021.PETAK, 11.06.2021. u 12:00, Live stream
Ivana Đurđev, Matematički institut SANU
KLASIFIKACIJA VARIJANTI PARCIJALNIH BRAUEROVIH MONOIDA
Varijanta polugrupe S u odnosu na element a iz S je polugrupa S^a=(S,\star_{a}), gde je x\star_{a}y=xay za proizvoljne elemente x i y iz S. U ovoj varijanti, a nazivamo sendvič elementom. U ovom predavanju ćemo se baviti varijantama parcijalnih Brauerovih monoida (familija polugrupa koju ćemo opisati u toku predavanja). Predstavićemo originalne rezulatate o klasifikaciji varijanti ovih monoida u slučaju kada je rang sendvič elementa različit od nule.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca. Održavaju se petkom sa početkom u 12:00 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Đorđe Baralić
Rukovodilac seminara
Luka Milićević
Sekretar seminara