ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

MATHEMATICAL ANALYSIS WITH APPLICATIONS Seminar

 

PROGRAM


Plan rada Seminar iz matematičke analize sa primenama za FEBRUAR 2024.Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/LKGS835QQhi4x5uGw
Ukoliko ste već registrovani, predavanja možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5dTX9wSbARfwfpNY5
Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja osim putem chata i ne ulaze u evidenciju prisustva):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/dpesCPawfHWm6LN3L/4omy3gZWp8F_Q4RjQSiJO9g-PWGPlbZs_TYO3M6m00KČetvrtak, 29.02.2024. u 14:00, Regionalni Centar Niš i Online
Bane Vasić, University of Arizona
QUANTUM ERROR CORRECTION WITH NON-LOCAL ENTANGLEMENT
Quantum error correction (QEC) is critical for the practical realization of fault-tolerant quantum computers. All quantum computers (such as those at Google, Microsoft and IBM) today use topological codes in which qubits are entangled through stabilizers locally. While this simplifies design, such codes have asymptotically diminishing rates and thus are not scalable with increasing number of qubits. Enabling non-local qubit connectivity is challenging with current hardware limitations, but it is the only way for scalable and fault-tolerant computing systems. Implementing long-range and multi-layer connectivity is actively pursued in various qubit architectures, including the one proposed by the PIs. The speakers’ lab is championing using QEC code that are sparse non-local stabilizer codes - quantum low-density parity-check (QLDPC) codes. Despite being the quantum counterpart of extensively studied classical LDPC codes, the recognition and appreciation of QLDPC codes in their own right have only emerged relatively recently. In this talk, the speaker will present overview of problems related to quantum codes and some discoveries made in the Error Correction Laboratory including error correction scheme for a fault-tolerant quantum computer architecture based on reconfigurable atom arrays, to appear in Nature Physics. https://arxiv.org/abs/2308.08648.

Vladimir Božin
Rukovodilac seminara
Bogdan Đorđević
Sekretar seminara