ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
Mathematical Analysis with Applications Seminar


Chairman:


Vladimir Božin

The Seminar for Mathematical Analysis with Applications covers a wide range of topics including Complex and Harmonic analysis, Quasi-conformal maps, Stochastic analysis, Differential equations, Matrix analysis, Operator theory, Functional Analysis and related fields. The seminar will be held once a week, and will include guest lectures from Serbia as well as international speakers.


GALLERY

SEMINAR PROGRAMS


March 2024
February 2024

Program Archive:
Old Programs