ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Remarks

  • Recognition "Archon of open access of the University of Belgrade" granted by University Library in 2014, in Belgrade.
  • Driving license: B license holder.
  • Foreign languages: English (FCE, level C1); German (German Courses Passau, Summer Courses, level B1).
  • Married.