ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Marija Šegan-Radonjić

msegan@mi.sanu.ac.rs

+381 11 2630 170

301E

Short Bio

CV

Research interests:

  • Digitization of Cultural Heritage
  • History of Science and Technology
  • History
  • Responsible Research and Innovation
Marija Segan-Radonjic